Nilfisk GD 911 Battery handleiding

Handleiding voor de Nilfisk GD 911 Battery in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 36 pagina's.

Pagina: 1
15 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing - accu's Deze stofzuiger werkt op lithium-ionaccu's. Twee accu's worden standaard bij de machine geleverd. Beide accu's hebben een LED-indicator op de bovenkant. Wanneer de accu is opgeladen en met een normaal vermogen werkt, licht de LED-indicator groen op. Beide accu's kunnen op de stofzuiger worden bevestigd. Wanneer de indicator op de accu begint te knipperen, is het resterende accuvermogen minder dan 30 procent. Als de werkingstijd van een accu is opgebruikt, d.w.z. 0 %, schakelt de stofzuiger automatisch over op de andere accu (als de andere accu opgeladen is). Op die manier kunnen het vermogen en de werkingstijd worden verhoogd tot maximaal 60 minuten. U kunt ook een extra derde accu bestellen om de werkingstijd nog te verhogen. Op de accu zit een drukknop. Met deze drukknop kan het resterende accuvermogen worden weergegeven wanneer de accu buiten de stofzuiger wordt bewaard. Wanneer u de knop indrukt, wordt het vermogen van de accu 30 seconden lang weergegeven via de LED-indicator. Wanneer de indicator op de accu begint te knipperen, is het resterende accuvermogen minder dan 30 procent en moet de accu worden opgeladen. Opmerking! Om energie te besparen, zullen deze batterijen als zij gedurende een periode van 8 weken niet worden gebruikt, omschakelen naar een opslagmodus. Als dit gebeurt, druk dan op de resetknop. Accu's verwijderen en plaatsen A) Accu uit de stofzuiger verwijderen 1. Druk de ontgrendelknop op het handvat van de stofzuiger in. 2. Houd de knop ingedrukt, schuif de accu omhoog en trek hem los van de stofzuiger. B) De accu in de stofzuiger plaatsen 1. Druk de accu op de stofzuiger en schuif hem omhoog naar de netingang. 2. Druk de accu naar onderen. Beide accu's hebben een werkingstijd van ongeveer 30 minuten. De accu werkt normaal tot 0 %, waarna hij zichzelf uitschakelt. Het duurt 100 minuten om twee accu's volledig op te laden. Deze machine is alleen bedoeld voor droog gebruik en mag niet buitenshuis in natte omstandigheden worden gebruikt of bewaard. Berg de machine binnen op bij temperaturen tussen max. 50 °C (graden celsius) en min. 0 °C (graden celsius). Gebruik de stofzuiger niet voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, zoals giftig stof, licht ontvlambare of explosiegevaarlijke stoffen. Gebruik hem evenmin in een explosiegevaarlijke omgeving. De stofzuiger mag in geen geval worden gebruikt voor het opzuigen van hete voorwerpen. Gebruik de stofzuiger met name niet voor het schoonmaken van open en gesloten haarden, ovens en dergelijke die warme of gloeiende as bevatten. De stofzuiger mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van water, vloeistoffen of ontbrandbare gassen. Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderde fysieke, motorische of mentale gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen. Let er altijd op dat kinderen niet spelen met het apparaat. Wijzigingen aan de mechanische, elektrische of thermische veiligheidsvoorzieningen zijn niet toegestaan. Deze machine is uitgerust met een thermische onderbreker, die de motor en andere belangrijke onderdelen van de machine beschermt tegen oververhitting. Als deze de werking van de machine onderbreekt, moet u minstens 5 tot 10 minuten wachten op een automatische reset. Schakel, terwijl u wacht, de machine uit en controleer de slang, de stofzak en het filter om te kijken of niets de luchtstroom in de machine blokkeert. Gebruiksaanwijzing - stofzuiger Deze machine is zowel geschikt voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren, als voor normaal huishoudelijk gebruik. Lees de onderstaande gebruiksaanwijzing voordat u de machine gebruikt. Specificaties en details kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. De accessoires die worden getoond in de afbeeldingen kunnen per model verschillen. Onderhoud - stofzuiger Bewaar de stofzuiger altijd op een droge plaats. De stofzuiger is bedoeld voor continu gebruik. Afhankelijk van het aantal werkingsuren moeten de stoffilters worden vervangen. Er moet een stofzak in de machine bevestigd zijn wanneer het zakfilter van de stofzuiger wordt schoongezogen. Houd de container schoon met een droge doek en een weinig reinigingsspray. De grootte en de kwaliteit van de stofzak en de filters beïnvloeden de efficiëntie van de machine. Het gebruik van niet-originele stofzakken of niet-originele filters kan de luchtstroom belemmeren, met overbelasting van de machine als gevolg. Bij gebruik van niet-originele stofzakken of filters vervalt de garantie. Gebruik deze stofzuiger alleen met de bijgeleverde accessoires en mondstukken. Het gebruik van niet-originele mondstukken kan de veiligheid in gevaar brengen. Bij gebruik van niet-originele accessoires vervalt eveneens de garantie. Gebruiksaanwijzing - oplader Plaats de oplader op een tafel of plank of bevestig hem aan een muur. Als u de oplader aan een muur bevestigt, moet u schroeven en indien nodig pluggen gebruiken die geschikt zijn voor het materiaal van de muur. Wanneer de LED-indicator op de accu's begint te knipperen, is het resterende accuvermogen minder dan 30 procent. De accu werkt normaal tot 0 %, waarna hij zichzelf uitschakelt. Laad de accu's als volgt op: 1. Steek de plug van de oplader in de aansluiting. 2. Plaats de accu op de oplader. 3. Schuif de accu naar achteren in de richting van de uitgang van de oplader. 4. Steek het andere uiteinde van het snoer in een stopcontact. De accu's worden automatisch opgeladen en de LED-indicator op de accu knippert groen om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, licht de LED-indicator op de accu groen op. Het duurt 100 minuten om twee accu's volledig op te laden. De opgeladen accu kan op de oplader blijven zitten tot u hem nodig hebt. Er is geen gevaar voor overlading. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. * Deze stofzuiger gebruikt lithium-ionaccu’s. Gebruikte accu’s moeten veilig worden afgedankt in een dichte plastic zak. Volg hierbij alle plaatselijk goedgekeurde voorschriften en milieuregelgeving. * Gebruik nooit niet-oplaadbare accu’s in deze stofzuiger. * Gebruik uitsluitend originele accu's als vervangaccu's. * Als de accu’s lekken, moeten ze naar een afvalstation o.i.d. worden gebracht. * Voordat het apparaat wordt verschroot, moeten de accu’s uit het apparaat worden verwijderd. * De accu moet veilig en volgens alle plaatselijk goedgekeurde voorschriften en milieuregelgeving worden afgedankt. Opmerking! De accucapaciteit zal toenemen na de eerste oplaad-/ontladingscycli. * Laad geen niet-oplaadbare accu’s op in deze oplader.* Controleer voor elk gebruik de accu's op tekenen van beschadiging * Niet samendrukken. * Niet uit elkaar nemen. * De accu's niet opwarmen of verbranden. * De accu's niet kortsluiten. * Niet onderdompelen in vloeistof. * Niet opladen bij temperaturen onder 0° Celsius. * Geen beschadigde accu's opladen. * Accu's niet bewaren samen met metalen voorwerpen vanwege het risico op kortsluiting. Belangrijke waarschuwingen - oplader Lees deze waarschuwingen voor u de oplader gebruikt. * LET OP! Om het risico op verwondingen te voorkomen, alleen oplaadbare accu’s van het type lithium-ion opladen. Andere accutypen kunnen ontploffen en persoonlijkletselen schade veroorzaken.* Controleer het netsnoer van de oplader regelmatig op tekenen van beschadiging. Gebruik de oplader niet als hij beschadigd is. * Als het netsnoer van de oplader beschadigd is, moet het worden vervangen door een origineel netsnoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of servicevertegenwoordiger. * Bescherm de oplader tegen vocht en bewaar hem op een droge plaats. * Gebruik de oplader niet als hij nat is. * Niet opladen bij temperaturen onder 0° Celsius * De beschikbare netspanning moet overeenkomen met de spanning die wordt aangegeven op het typeplaatje van de oplader. * Gebruik de oplader niet in een explosiegevaarlijke omgeving. * Draag de oplader niet bij het netsnoer. * Neem het netsnoer of de stekker niet vast met natte handen. * Haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek om de oplader uit het stopcontact te halen aan de stekker en niet aan het snoer. * Dek de oplader niet af. * Maak de oplader niet open. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend vakman. * Laad geen beschadigde accu's op. * Laad alleen droge accu's op. * Laad geen niet-oplaadbare accu’s op in deze oplader. * Het apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht door kinderen of hulpbehoevende personen te worden gebruikt. Belangrijke waarschuwingen - oplader Belangrijke waarschuwingen - accu's Belangrijke waarschuwingen - stofzuiger Lees voordat u de oplader gaat gebruiken alle instructies en waarschuwingen op de batterij, de oplader en het product met betrekking tot het gebruik van de accu. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en bedieningsinstructie voor modellen met oplader. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 15 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 15 2008-01-30 10:49:59 2008-01-30 10:49:59

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk GD 911 Battery en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk GD 911 Battery. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk GD 911 Battery zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk GD 911 Battery

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk GD 911 Battery. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Nilfisk
  • Product: Stofzuigers
  • Model/naam: GD 911 Battery
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Japans