Easy 28V handleiding
Nilfisk Easy 28Vhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Easy 28V in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 9 pagina's.

PDF 9 1.1mb
Nilfisk Easy 28Vhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Easy 28V. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Easy 28V en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Easy 28V. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Easy 28V zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Easy 28V

Pagina: 1
Gebruiksaanwijzing 2 Veiligheidsinstructies Lees voor eerste gebruik van het apparaat de instructies zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Deveiligheidsaanwijzingendiezijngemarkeerd metditsymboolmoetenwordennageleefdom lichamelijk letsel of ernstige materiële schade te voorkomen. Beoogd gebruiksdoel Ditapparaatisspecifiekontworpenvoorhuishoudelijke schoonmaaktaken.Elkandergebruikwordtbeschouwd als oneigenlijk, niet toegestaan gebruik. Waarschuwingen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor het veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of on­ derhouden door kinderen die niet onder toezicht staan. WAARSCHUWING! Gebruik alleen de met het apparaat meegeleverde veilige voeding met extra lage spanning . Dit apparaat bevat accu’s die niet vervangbaar zijn. Afvoer van het product Voordatuhetproductweggooit,moethetoplaad­ bare accupakket­verwijderd en gerecycled worden in overeenstem­ ming met de landelijke en plaatselijke wetgeving, zoals hieronder aangegeven. WAARSCHUWING! De stofzuiger moet uit het oplaadstation worden genomen en de batterijen moeten volledig leeg zijn voordat het batterijpakket wordt verwijderd. 1. Gebruik een schroevendraaier om de behuizing te openen. 2. Knip de draaden door om het accucom­ partiment los te maken van de unit. Dek zichtbare metalen delen af met tape. 3. Neem het accucompartiment met motor uit. Schroef de accubeugel los. Verwijder de accu uit de unit. WAARSCHUWING! Beschadig of ver­ brand het accupakket niet, omdat dit bij hoge temperaturen explodeert. WAARSCHUWING! Risico op brand of ernstig letsel: Raak de polen van een batterijpakket nooit met metalen voorwerpen en/of lichaamsdelen aan, omdat dit tot kortsluiting kan leiden. Probeer niet om een batterijpakket uit elkaar te halen of om er onderdelen uit te halen. Batterijen moeten op de juiste wijze gerecycled of verwijderd worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Aansprakelijkheid Nilfisk stelt zich niet aansprakelijk voor schade door oneigenlijkoffoutiefgebruik.Zieonzewebsiteonder www.nilfisk.nlvoorverdereinstructieseninformatie over het gebruik.
Pagina: 2
4 Gebruiksaanwijzing A B C 10 min.
Pagina: 3
5 Gebruiksaanwijzing D C E
Pagina: 4
6 Gebruiksaanwijzing E F
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Easy 28V
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands