Coupe Special handleiding
Nilfisk Coupe Specialhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Coupe Special in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 98 pagina's.

PDF 98 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Coupe Special. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Coupe Special en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Coupe Special. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Coupe Special zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Coupe Special

Pagina: 1
N e d e r l a n d s 49 Inhoudsopgave Overzicht 49 Displaysymbolen 49 Veiligheidsaanwijzingen 50 Gebruiksaanwijzingen 51 Reinigingstips 54 Verhelpen van storingen 55 Service en onderhoud etc. 55 Garantie en service 56 Displaysymbolen De stofzak is vol en moet worden vervangen als de indicator helemaal rood is. Overzicht 1 Opbergbeugel 2 HEPA-filter 3 Greep 4 Kabelhaspel 5 Aan-/Uit-knop 6 Indicator vermogen 7 Stofzakindicator, mechanisch 8 Accessoiredeksel 9 Knop openen/sluiten, stofzakhouder 10 Typeplaatje 11 Opbergbeugel 12 Meubelmondstuk Welkom! Bedankt voor uw aanschaf van een Nilfisk Coupé stofzuiger. 14 Voorfilter 16 Mondstuk harde vloer 13 Borstelmondstuk 15 Stofzak 17--18 Combinatiemondstuk 19 Schuifregeling zuigkracht
Pagina: 2
N e d e r l a n d s 50 Veiligheidsaanwijzingen • Gebruik de machine uitsluitend als stofzak en filters goed geïnstalleerd zijn. • Deze machine is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaarli- jke materialen of gas en het niet naleven hiervan kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen zoals naalden of stukjes glas. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van brandende of roken- de voorwerpen, zoals sigaretten, lucifers of hete as. • Gebruik en bewaar de machine binnenshuis en in een droge omgeving, 0 °C tot 60 °C. • Gebruik de machine niet buitenshuis. • Gebruik de machine niet met natte handen. • Schakel de machine uit, voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Til of sleep de machine niet aan het snoer. • De machine mag niet worden gebruikt als het snoer beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op beschadiging, vooral als deze geknikt is, klem heeft gezeten tussen een deur of overreden werd. • Gebruik de machine niet bij het vermoeden van een storing. Laat de machine nakijken door een erkend servicecentrum als deze gevallen is, beschadigd, buiten heeft gestaan of blootgesteld is aan water. • De mechanische of elektronische veiligheidsapparatuur mag niet worden aangepast of gewijzigd. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend servi- cecentrum. • Gebruik alleen originele sto- fzakken, filters en accessoires van uw plaatselijke dealer. Bij het gebruik van andere stofzakken en filters vervalt de garantie. • Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat stofzak of filter wordt vervangen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. • Gebruik de machine niet als speelgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de machine. • Dit apparaat mag niet door kinderen of mensen met een handicap zonder toezicht worden bediend, tenzij er voldoende toezicht is van een verantwoordelijk persoon om er voor te zorgen dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen hebben toezicht nodig om er voor te zorgen dat ze niet met apparaat spelen. • Wanneer het snoer beschadigd raakt, moet het om gevaar te voorkomen worden vervangen door de fabrikant, haar service- agent of een ander bevoegd persoon.
Pagina: 3
N e d e r l a n d s 51 Gebruiksaanwijzingen Controleer voor het gebruik van de machine of het voltage op het typeplaatje onderaan de machine overeenkomt met de netspanning. Start en stop Start Trek het snoer uit de machine en steek de stekker in een stopcontact. Aan-/Uit-knop en indicator vermogen. Stop Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Slang, buis en mondstukken aans- luiten 1
Pagina: 4
N e d e r l a n d s 52 Stofzak en filters vervangen De afmetingen en kwaliteit van de stofzak en filters beinvloeden de efficiëntie van de machine. Het gebruik van niet-originele stofzakken of filters kan de luchtstroom beperken en tot overbelasting van de machine leiden. Bij het gebruik van niet-origi- nele stofzakken of filters vervalt de garantie. Stofzak vervangen De stofzakindicator is helemaal rood als de stofzak moet worden vervangen. Gebruik altijd originele stofzakken. 3 Voorfilter vervangen De voorfilter beschermt de motor tegen het absorberen van micro- deeltjes die door de stofzak komen. Vervang de voorfilter bij elke vierde stofzak. De voorfilter is achter de stofzak geplaatst. Gebruik altijd originele filters. 4
Pagina: 5
N e d e r l a n d s 53 HEPA-filter vervangen De HEPA-filter reinigt de uitlaatlucht van microdeeltjes die door de stofzak komen. De HEPA-filter kan niet worden afgeborsteld of afgewassen. Zuigkracht afstellen Schuifregeling zuigkracht op het bochtstuk De zuigkracht is maximaal bij een gesloten schuifregeling en minimaal bij een geheel open schuifregeling. Stel de zuigkracht af door de schui- fregeling in de gewenste richting te schuiven. Vermogensafstelling De zuigkracht wordt afgesteld met de schuif op de machine. Buis en mondstuk opbergen De machine heeft twee opbergsleu- ven. Sleuf 1 zit onderop de machine en wordt gebruikt als de machine op de achterkant staat. Sleuf 2 zit achter- op de machine en wordt gebruikt als de machine op de wielen staat. 5 6
Pagina: 6
N e d e r l a n d s 54 Reinigingstips Stel de zuigkracht af met de vermog- ensregeling of de schuifregeling op het bochtstuk. Meubelmondstuk Gebruik het meubelmondstuk voor meubels. Borstelmondstuk Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen en vensterbanken. Mondstuk harde vloer Gebruik het mondstuk voor harde vloeren. Combinatiemondstuk Stel het combinatiemondstuk in, afhankelijk van het soort vloer. Turbomondstuk Gebruik het turbomondstuk voor dieptereiniging van tapijten. De meegeleverde mondstukken kun- nen van model tot model verschillen. Thermische zekering De machine is uitgerust met een thermische zekering, die oververhitting van de machine voorkomt. Als de ther- mische zekering wordt geactiveerd, schakelt de machine automatisch de motor uit, waarna deze eerst moet afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. Opnieuw starten 1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de luchtstroom niet door bochtstuk, slang, buis, mondstuk, stofzak of filters wordt geblokkeerd. 3. Laat de machine afkoelen. 4. Steek de stekker weer in het stop- contact en druk op de startknop. De machine start pas als deze voldoende is afgekoeld. Schakel de machine weer uit als deze niet start en trek de stekker uit het stopcontact. Probeer na een tijdje nogmaals. 9 8 11 12 10
Pagina: 7
N e d e r l a n d s 55 Service en onderhoud • Bewaar de machine binnenshuis en in een droge omgeving. • Vervang de voorfilter bij elke vierde stofzak. Het stofzakpakket bevat vier stofzakken en een voorfilter. • Reinig de buitenkant van de machine moet een droge doek of een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij uw plaatselijke dealer. • Onderhoud – neem contact op met uw plaatselijke dealer. Recyclen en afdanken Recycle de verpakking en voer de afgedankte machine af volgens de plaatselijk geldende regels. Knip het snoer zo kort mogelijk af om te voorkomen dat iemand zich aan de afgedankte machine verwondt. Milieubewustzijn Bij het ontwerp van deze machine is rekening gehouden met het milieu. Alle kunststof onderdelen kunnen worden gerecycleerd. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet cor- rect gebruiken of aanpassen van de machine. Garantie De garantie kan van land tot land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Verhelpen van storingen Reparaties of onderhoud aan elek- trische componenten, zoals snoer of motor, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend service- centrum. De machine start niet Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Er kan een zeker- ing in het pand zijn gesprongen. Vervang deze. Snoer en stekker kunnen zijn beschadigd en moeten worden gerepareerd door een erkend service- centrum. Verminderde zuigkracht De stofzak kan vol zijn en moet worden vervangen, zie aanwijzingen. Het voorfilter of HEPA-filter kan geblokkeerd zijn en moet worden vervangen, zie aanwijzingen. Bochtstuk, slang, buis of mondstuk kunnen verstopt zijn en moeten worden gereinigd. De machine stopt De thermische zekering kan zijn geactiveerd, zie aanwijzingen.
Pagina: 8
N e d e r l a n d s 56 Garantie en service Deze Nilfisk Coupé Serie stofzuiger heeft een garantie van twee (2) jaar op de machine, waaronder motor, kabelhaspel, schakelaars en behu- izing. Mondstukken, filters, slangen, buizen en andere accessoires hebben een garantie van twaalf maanden op fabricagefouten, maar niet op slijtage. De garantie dekt reserveonderdelen en arbeidsloon, alsook productie- en materiaalfouten die bij normaal, huishoudelijk gebruik optreden. Gedurende de garantietermijn wordt uitsluitend service verleend als kan worden aangetoond dat het defect tijdens de productgarantietermijn is opgetreden (correct ingevuld garantiecertificaat of een geprinte/ gestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is aangeschaft in Groot-Brittannië/Ierland/Australië/ Nieuw-Zeeland en is verkocht door Nilfisk-Advance. In geval van reparatie van defecten moet de klant contact opnemen met Nilfisk-Advance om op kosten van de klant te worden doorverwezen naar een serviceagent. Na afloop van de noodzakelijke reparaties wordt de stofzuiger gere- tourneerd aan de klant op risico en kosten van Nilfisk-Advance. Niet onder de garantie valt: • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als direct of indirect gevolg van onjuist gebruik, zoals het opzuigen van steengruis, hete as of tapijtreinigingsmiddelen in poedervorm. • Verkeerd, slecht of geen onderhoud, zoals beschreven in Gebruiksaanwijzingen. • Als de machine is gebruikt voor verbouwingen. • Als de machine is gebruikt voor het opzuigen van water, gips of zaag sel. De garantie geldt ook niet in geval van een incorrecte of slechte configuratie, d.w.z. instelling of aansluiting, schade door brand, brand, blikseminslag of ongebruikelijke spanningsschommel- ingen of andere elektrische storingen, waaronder defecte zekeringen of elektrische installaties op het lichtnet en andere defecten of schade die vol- gens Nilfisk-Advance het gevolg zijn van andere redenen dan productie- en materiaalfouten. De garantie komt te vervallen: • In geval een defect wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-originele stofzakken en filters van Nilfisk. • In geval het identificatienummer van de stofzuiger is verwijderd. • In geval dat de stofzuiger is gerepareerd door een niet door Nilfisk erkende dealer. • In geval de machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, d.w.z. door aannemers, door schoonmaakbedrijven, in professionele handel of bij ander niet-huishoudelijk gebruik. De garantie is geldig in: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en Nieuw- Zeeland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Italië, Finland.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Coupe Special
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins