CDB 3000 handleiding
Nilfisk CDB 3000handleiding

Handleiding voor de Nilfisk CDB 3000 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 52 pagina's.

PDF 52 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk CDB 3000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk CDB 3000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk CDB 3000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk CDB 3000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk CDB 3000

Pagina: 1
33 Gebruiksaanwijzing Kontroleer, alvorens de machine in gebruik te nemen, of het voltage van de netspanning overeenkomt met het voltage vermeld op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger. De stofzuiger wordt geleverd met een papieren stofcassette, die al op de juiste plaats is bevestigd. Gebruik de stofzuiger nooit zonder papieren stofcassette en hoofdfilter. Hoe de papieren cassette dient te worden vervangen wordt beschreven onder punt 3. Belangrijke waarschuwingen 1. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat de gezondheid kan schaden. 2. Deze machine is alleen bedoeld voor droog zuigen en mag bij vochtig weer niet buiten gebruikt of neergezet worden. Binnenshuis opbergen bij een temperatuur van max. 40° C tot min. 0° C. 3. Machines voor het opzuigen van droog stof mogen niet worden gebruikt voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. 4. Deze machine mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbaar of explosief materiaal en mag ook niet gebruikt worden in een explosieve omgeving. 5. Deze machine mag vooral nooit gebruikt worden voor het opzuigen van heet materiaal, in het bijzonder voor het reinigen van open of gesloten haarden, ovens e.d. waarin zich warme of smeulende as bevindt. 6. De machine mag niet gebruikt worden als het elektriciteitssnoer op welke wijze dan ook beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen, met name als het plat gedrukt is, of tussen een deur heeft gezeten. 7. De machine mag niet gebruikt worden als er iets aan stuk is. 8. Niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek de stekker eruit en niet het snoer. 9. Als u het elektriciteitssnoer vervangt, moet u hetzelfde type snoer gebruiken dat oorspronkelijk bij de machine geleverd is. Het snoer is verkrijgbaar bij Nilfisk-Advance. 10. De stekker moet altijd uit het stopcontact gehaald worden voordat er enig onderhoud aan de machine of het snoer verricht wordt. 11. Reparaties van het elektrische mechanisme en de motor of het snoer mogen slechts uitgevoerd worden door daartoe bekwame of aangewezen personen, nadat de reeds aanwezige hoofdschakelaar is uitgezet of nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. 12. Er mogen geen wijzigingen in de mechanische of elektrische beveiliging aangebracht worden. 13. Het maximum geluidsniveau is lager dan 70 dB(A)/20µPa. 1. Starten/stoppen Rol het snoer helemaal uit en stop de stekker in het stopcontact. -Aan: Druk op knop 1 om de stofzuiger te starten. -Uit: Druk weer op knop 1 om de stofzuiger te stoppen. Als u klaar bent met stofzuigen, pakt u de stekker en trekt u deze uit het stopcontact. Rol het snoer losjes rond de beugel op. Parkeer of zet de stofzuiger daarna weg. N.B. Rol het snoer niet te strak rond de beugel, want dan wordt er te hard aan het snoer getrokken. Het snoer gaat dan veel minder lang mee. Modellen met schakelaar voor twee snelheden De zuigkracht van de motor is instelbaar op twee standen - hoge en lage zuigkracht. Wanneer de motor wordt ingeschakeld zal deze starten op de zuigkracht, welke effectief was op het moment dat de stofzuiger het laatst werd gebruikt. U kunt omschakelen van hoge op lage zuigkracht, en vice versa, door het indrukken van knop ll, tekening 1. 2. Slang en buis aansluiten Steek de slangkop in de zuigopening en draai deze met de klok mee om hem vast te zetten. Om de slang eruit te halen, gaat u precies andersom te werk. Druk de buis met het mondstuk op de slang. Typen met een telescoopbuis De telescoopbuis kan aan uw lichaamslengte worden aangepast. Houd de grootste buis met één hand vast en druk op de knop die zich daarop bevindt. Met de andere hand trekt of duwt u de kleinste buis tot de voor u gewenste lengte. 3. Stofzak / Uitblaasfilter vervangen Als de zuigkracht vermindert, moet u de stofzak vervangen. 1. Open het huis door op de openingstoets te drukken. 2. Verwijder de klep. 3. Haal de slangkop uit de zuigopening door deze tegen de klok in te draaien en eruit te trekken. Verwijder de gebruikte stofzak door het kartonnen flapje naar u toe te trekken en deze dicht te drukken. Deponeer de gebruikte stofzak op geschikte wijze. 4. Plaats de nieuwe stofzak door het karton in de nokken van het stofzakhuis te geleiden en neer te drukken. Vouw de nieuwe stofzak voorzichtig uit. Plaats de slangkop terug in de zuigopening en draai met de klok mee om hem vast te zetten. 5. Plaats de geleidepen van de klep terug in het gaatje van het stofzakhuis en sluit de klep. 6. Vergrendel de klep. LET OP De zuigkracht van de stofzuiger wordt mede bepaald door de grootte en de kwaliteit van de stofcassette. Gebruik uitsluitend originele Nilfisk stofcassettes, artikelnr. Indien andere stofcassettes dan Nilfisk worden gebruikt, kan de luchtstroom verminderen met als gevolg oververhitting van de motor. Schade, welke is ontstaan door het gebruik van andere dan de originele Nilfisk stofcassettes, wordt niet gedekt door de garantie. NEDERLANDS Dit apparaat voldoet aan de eisen in de Europese richtlijnen 89/336/EEG, 73/23/ EEG, 93/68/EEG.
Pagina: 2
34 Uitblaasfilter vervangen (model CDF 2000, CDF 2010) De uitblaasfilter, die zich onder de deksel van de beugel bevindt, kan microdeeltjes goed aantrekken en vasthouden. Telkens wanneer u een nieuwe doos met vijf stofzakken opent, moet u deze filter vervangen. 1. Duw de knop in de beugel omhoog en draai de beugel tegen de klok in en verwijder de deksel met beugel. 2. Verwijder de geluiddemper en Uitblaasfilter. 3. Plaats de nieuwe Uitblaasfilter en plaats de geluiddemper er over heen, zoals aangegeven. (Het mag niet kreukelen ) 4. Zet de deksel met beugel weer op zijn plaats en zet deze vast door hem met de klok mee te draaien totdat hij op zijn plaats valt. 4. HEPA filter vervangen HEPA uitblaasfilter vervangen. Bij typen waarbij zich een HEPA filter onder de deksel van de beugel bevindt: 1. Duw de knop in de beugel omhoog en draai de beugel tegen de klok in en verwijder de deksel met beugel. 2. Verwijder de HEPA filter. 3. Plaats de nieuwe HEPA filter zoals aangegeven. 4. Zet de deksel met beugel weer op zijn plaats en zet deze vast door hem met de klok mee te draaien totdat hij op zijn plaats valt. Alle modellen Schade, welke is ontstaan door het gebruik van andere dan de originele Nilfisk stoffilters, wordt niet gedekt door de garantie. 5. Zuigkrachtregeling 1. De zuigkracht van het mondstuk wordt ook geregeld met de schuif op de gebogen buis. De zuigkracht is het hoogst wanneer de schuif helemaal naar voren is geschoven en de opening is afgesloten. 2. Voor het reinigen van bijv. meubels of gordijnen kan de zuigkracht worden verminderd door de schuif naar achteren te schuiven. Modellen met schakelaar voor twee snelheden De zuigkracht is in 2 standen instelbaar. Zie punt 1. 6. Slang en buis met mondstuk parkeren Tijdens en na het stofzuigen kunt u de slang en de buis met het mondstuk parkeren. 1. Druk de parkeerklem op het mondstuk in de gleuf aan de achterkant van het huis. 7. Hoofdfilter reinigen Als de zuigkracht vermindert, kunt u de hoofdfilter reinigen. Er moet daarbij een stofzak in de stofzuiger zitten. 1. Open het huis door op de openingstoets te drukken. 2. Druk op de plastic flap in de gleuf, zodat de klep loskomt van de hoofdfilter. Verwijder de klep. 3. Haal de hoofdfilter uit de onderkant van het huis. 4. Zet de klep weer terug op de onderkant van het huis. Zorg dat er een stofzak in de stofzuiger zit. 5. Start de stofzuiger. 6. Reinig de hoofdfilter met de stofzuiger. 7. Plaats de schoongemaakte hoofdfilter weer terug. 8. Zet de klep weer terug bovenop de hoofdfilter. 9. Zet de plastic flap van de klep vast op het frame van de hoofdfilter. 10. Vergrendel de klep. Thermische beveiliging Dit apparaat is voorzien van een thermoschakelaar die de belangrijke onderdelen beschermt tegen oververhitting. Als deze veiligheidsschakelaar het apparaat heeft uitgeschakeld, duurt het ca. 5-10 minuten voordat het apparaat automatisch weer start. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, kijk vervolgens de slang, stofzak en filters na om te controleren of de luchtstroom door het apparaat nergens wordt gehinderd. Opzoeken van storingen • De motor wil niet starten – De zekering van het elektriciteitsnet kan zijn doorgebrand en moet, na het opsporen van de oorzaak, worden vervangen. – Het snoer kan defekt zijn en moet worden gecontroleerd. • De zuigkracht vermindert – De stofcassette is vol en moet worden vervangen, zie punt 3. – De stoffilters zijn verzadigd en moeten worden vervangen, zie punt 3-4-7. – Slang, buis of mondstuk is verstopt. • De stofzuiger stopt – De thermische beveiliging heeft de motor uitgeschakeld als gevolg van een verstopping van slang, buis of mondstuk. Verwijder de oorzaak van de verstopping. Onderhoud Bewaar de stofzuiger op een droge plaats. De kogellagers in de motor zijn ingevet. Reinig de ketel met een droge doek, eventueel met een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. De stofzuiger is ontworpen voor intensief gebruik. Pas na verloop van een aantal jaren - afhankelijk van het aantal werkuren - moet de motor worden schoongemaakt en moeten de filter en smering vernieuwd worden. Tegen die tijd of indien er tegen alle verwachtingen in een storing optreedt, dient u kontakt op te nemen met uw handelaar of onze service afdeling. Garantiebepalingen voor particulier gebruik Nilfisk produkten worden uit de beste materialen vervaardigd en met grote nauwkeurigheld samengesteid. Mochten zich desondanks binnen 3 jaar na de aankoop materiaal- of constructiefouten aan de motor voordoen, dan repareren wij dit zonder kosten uwerzijds. De garantietermijn voor alle andere onderdelen van de stofzuiger is 1 jaar. Hiervan zijn uitgesloten reparatie aan onderdelen van rubber en kunststof, die door slijtage defekt zijn geraakt. De garantie vervalt: • bij aansluiting op verkeerde netspanning • bij ruw of onoordeelkundig gebruik • indien bij controle blijkt, dat de machine is gedemonteerd a lvorens een beroep te doen op de Nilfisk-servicedienst. • als de schade is ontstaan door gebruik van andere dan de originele Nilfisk stofcassettes (met de opdruk original Nilfisk). Op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, wordt geen garantie verleend. Nb. Andere in onze naam gegeven garanties, hetzij schriftelijk of mondeling worden door Nilfisk niet erkend.
Pagina: 3
35 Belangrijke waarschuwingen (Electro Nozzle 2832) Controleer, alvorens het toestel in gebruik te nemen, of het voltage van de netspanning overeenkomt met het voltage vermeld op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel.Het toestel mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van schadelijke stoffen, zoals bijv. giftige stoffen, ontvlambare of explosiegevaarlijke materialen. Het toestel mag evenmin worden gebruikt in een explosiegevaarlijke ruimte. Onder geen beding mag het toestel worden ingezet voor het opzuigen van hete materialen. Het toestel mag met name niet worden gebruikt voor het reinigen van open en gesloten haarden, ovens en dergelijke met warme of gloeiende as. Zuig ook liever geen harde, spitse voorwerpen of stoffen als kalk en roet op, omdat daardoor het toestel kan beschadigen . Het toestel mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van water, vloeistoffen of ontvlambare gassen. Laat vochtig gereinigd tapijt volledig drogen, anders kan het toestel beschadigen. Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer het elektrisch snoer of de stekker is beschadigd. Controleer het snoer en de stekker regelmatig op schade. Eventuele schade dient u te laten herstellen door Nilfisk-Advance of een NILFISK handelaar. Pak het snoer of de stekker niet beet met natte of vochtige handen. Schakel het toestel niet uit door aan het snoer te trekken. Om het snoer los te koppelen, pak het beet bij de stekker, trek niet aan het snoer. De stekker dient te allen tijde uit de andcontactdoos verwijderd te worden alvorens er service of reparatie wordt verricht aan de machine of het snoer. Niet over het snoer van de stofzuiger rijden. Draaiende borstel nooit met de vingers aanraken.Er mogen geen wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht aan de elek- trische of veiligheidscircuits. Het maximale geluidsniveau is beneden 70 dB(A)/20µPa. Dit toestel voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: 73/23/EEG (inclusief Amendement 93/68/EEG), laagspanningsrichtlijn - 89/336/ EEG (inclusief Amendement 92/31/EEG, 93/68/EEG), EMC- richtlijn. Gebruiksaanwijzing Snoer in de klemmen drukken en aan zuigbuis en slang bevestigen, daarbij het snoer onder de handgreep doorvoeren. Stekker in de contaktdoos op de stofzuiger steken.Inschakelen geschiedt door het aanzetten van de stofzuiger. Grotere stukken zoals stofresten, papier enz. van de vloer verwijderen, om blok-keren van de wals te voorkomen. De elektro- zuigborstel is geschikt voor bijna alle soorten tapijt en gladde vloeren. Borstel geen huiden en tapijt met polen langer dan 1,5 cm of erg lange franjes. Dankzij de draaibare nok van de zuigmond kan de mond makkelijk in elke richting gedraaid worden. In het geval dat de motor stopt: Dit gebeurt als de motor oververhit raakt, bijv. omdat de borstelwals is verstopt door het opzuigen van grote voorwerpen of tapijtdraden. De temperatuurmeter schakelt dan automatisch de motor uit. Zet de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht tot de motor is afgekoeld en maak de borstelwals schoon zoals beschreven onder “Reinigen en onderhoud”. Het toestel kan na ca. 2 minuten weer worden ingeschakeld. Reiniging en onderhoud Toestel uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken Elektro-zuigborstel nooit in water of andere vloeistoffen dompelen. Reinigen van de wals: Haren en draden die rond de wals ge-wikkeld zijn, met een schaar doorknippen en verwijderen (afb. 2). Borstelwals verwijderen: M.b.v. een schroevendraaier de haken los maken (afb. 3) en verwijder de borstel-wals. Elektro-zuigborstel omkeren en het deksel verwijderen (afb.5), borstelwals ver-wijderen. Walslager verwijderen en schoonmaken. Bij de montage van de borstelwals erop letten, dat de vertanding van tandriem met de tandkrans overeenkomt. Kap op het toestel zetten en door gelijkmatige druk van bovenaf laten vastklikken. Reinigen van de rollers: Als de rollers van het toestel moeilijk gaan lopen: haren en draden verwijderen die zich om de assen van de rollers gewikkeld hebben. De rollers kunnen worden verwijderd. M.b.v. een schroevendraaier (let op de richting van de pijl). Schroevendraaier zoals afgebeeld (afb. 4) in de opening zetten en rol los maken. Haren en draden verwijderen. Rollers weer inzetten. Let erop dat de assen aan beide zijden vastklikken. Voorzichtig: Houd bij het losmaken een hand boven de rol, zodat deze niet weg kan springen. Belangrijk Als bijzonder teer wollen tapijt, bijzonder hoogpolig tapijt, tapijtfranje, vachten e.d. gezogen moeten worden, moet de zuigmond met uitgeschakelde borstelwals gebruikt worden. Borstel verwijderen Stekker uit de contaktdoos op de stof-zuiger trekken, snoerklemmen los maken en elektro-borstel door draaien en trekken verwijderen. Technische gegevens Model 2832 Stroomverbruik motor (W) 30 Beschermingsklasse (vocht, stof) IP40 Elektrische beschermingsklasse Draaisnelheid borstelwals (Rpm) 3350 (op harde vloeren) Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
CDB 3000
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins