82 handleiding
Nilfisk 82handleiding

Handleiding voor de Nilfisk 82 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 64 pagina's.

PDF 64 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk 82. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk 82 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk 82. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk 82 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk 82

Pagina: 1
34 NEDERLANDS BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN 1. Behalve voor gewoon huishoudelijk gebruik is deze machine ook geschikt voor professioneel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren. 2. Deze machine is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat de gezondheid kan schaden, tenzij er eerst speciale, daartoe voorgeschreven voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. 3. Deze machine is alleen bedoeld voor droog zuigen en mag bij vochtig weer niet buiten gebruikt of neergezet worden. Binnenshuis opbergen bij een temperatuur van max. 60° C tot min. 0° C. 4. Machines voor het opzuigen van droog stof mogen niet worden gebruikt voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. 5. Kabels waar spanning op staat mogen niet met een machine voor het opzuigen van droog stof gezogen worden voordat de stroom uitgeschakeld is. Dit om kortsluiting door het stof dat in de mondstukken en slangen achterblijft te voorkomen. 6. Deze machine mag niet worden gebruikt voor het opzuigen van brandbaar of explosief materiaal en mag ook niet gebruikt worden in een explosieve omgeving. 7. Deze machine mag vooral nooit gebruikt worden voor het opzuigen van heet materiaal, in het bijzonder voor het reinigen van open of gesloten haarden, ovens e.d. waarin zich warme of smeulende as bevindt. 8. De machine mag niet gebruikt worden als het elektriciteitssnoer op welke wijze dan ook beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op beschadigingen, met name als het plat gedrukt is, tussen een deur heeft gereden is. 9. De machine mag niet gebruikt worden als er iets aan stuk is. 10. Niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek de stekker eruit en niet het snoer. 11. Zet altijd eerst de machine uit, voordat u de electroborstel aanbrengt of verwijdert. 12. Als u het elektriciteitssnoer vervangt, moet u hetzelfde type snoer gebruiken dat oorspronkelijk bij de machine geleverd is. Het snoer is verkrijgbaar bij NILFISK. 13. De stekker moet altijd uit het stopcontact gehaald worden voordat er enig onderhoud aan de machine of het snoer verricht wordt. 14. Reparaties van het elektrische mechanisme en de motor of het snoer mogen slechts uitgevoerd worden door daartoe bekwame of aangewezen personen, nadat de reeds aanwezige hoofdschakelaar is uitgezet of nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. 15. Er mogen geen wijzigingen in de mechanische of elektrische beveiliging aangebracht worden. Gebruiksaanwijzingen Voordat u de machine in gebruik gaat nemen, moet u controleren of de op het typeplaatje aangegeven frequentie en voltage overeenkomen met het voltage van de netstroom. De specificaties en bijzonderheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Aan/Uit Elektriciteitssnoer aansluiten, 80P/90C Steek de stekker van het snoer in de stekkerbus van de motor, alleen 80P. Door op de knop te drukken kan de motor respectievelijk aan- en uitgezet worden. Q Elektriciteitssnoer verwijderen, 80P/90C Rol het snoer niet te vast om de motor heen, anders wordt het snoer te strak aangetrokken, hetgeen de levensduur ervan aanzienlijk verkort. W Elektriciteitssnoeren aansluiten, 82/83/625/626 Sluit de korte snoeren uit de kabeldoos op de motors aan. Steek het lange snoer uit de kabeldoos in het wandstopcontact. De motors worden aan- en uitgezet via de schakelaars. N.B.: Voor een optimale zuigkracht moeten de motors tegelijkertijd draaien. De motors moeten altijd afzonderlijk aan- en uitgezet worden. Elektriciteitssnoer, alle typen Probeer beschadigingen aan het snoer door erover te heen rijden, het te knellen of eraan te trekken te voorkomen. Als u het elektriciteitssnoer wilt vervangen, moet u erop letten dat het nieuwe snoer goedgekeurd en van hetzelfde type als het oorspronkelijke snoer is. E Luchtverspreider, alle typen De luchtverspreider kan op eenvoudige wijze vervangen worden. Beugel loshalen ! Draai de twee schroeven met een muntstuk totdat de gleuven in een verticale positie staan. @ Maak de beugel los door deze in het midden zachtjes omlaag te drukken. Druk net zolang totdat beide uiteinden uit de sponning van de motor wippen. Til het afzuigrooster en de luchtverspreider eruit. De geluiddemper moet bovenop de motor blijven. # Verwijder de luchtverspreider en bevestig de nieuwe luchtverspreider. Plaats het afzuigrooster terug. Beugel terugzetten Plaats de beugel in positie en vergrendel deze door aan de schroeven te draaien totdat de gleuven in horizontale positie staan. Slang en stangen, alle typen R Slang aansluiten Plaats de bajonetring in the zuigopening en laat deze in zijn plaats vallen door hem met de klok mee te draaien. Om de slang los te halen gaat u precies andersom te werk. T Plastic slang en plastic stang ! Slang op gebogen buis aansluiten. Schuif de slang in de gebogen buis en draai de slang totdat de palletjes in hun plaats vallen. @ Slang uit gebogen buis halen. U wilt de slang misschien uit de gebogen buis halen om een verstopping te kunnen verwijderen. Druk een van de palletjes met een schroevedraaier in (zie afbeelding). Kantel het palletje totdat het los komt. Doe hetzelfde bij het andere palletje. De gebogen buis kan nu van de slang losgemaakt worden.
Pagina: 2
35 Y Zuigkrachtregeling op kromme plastic stang ! De zuigkracht van het mondstuk kan geregeld worden via de schuifklep op de gebogen buis. De zuigkracht is optimaal als u de opening sluit door de klep vooruit te schuiven. @ Voor het zuigen van losse kleedjes, gordijnen, enz. kunt u de zuigkracht lager zetten door de klep terug te schuiven. U Rubber of plastic slang en kromme stalen stang Als de slang of de gebogen buis verstopt is, kan de gebogen buis van de slang losgemaakt worden om de verstopping te verwijderen. Loszetten Pak de ring die zich het dichtst bij de gebogen buis bevindt vast en schuif deze op de staaf terug door er tegelijkertijd aan te trekken en te draaien. Vastzetten Met een rubber fitting werkt u gemakkelijker en zal de slang langer meegaan. (Als de fitting te strak gaat zitten, moet u deze losmaken en er aan de binnenkant een ruime hoeveelheid speksteenpoeder of talkpoeder in strooien). ! Plaats de rubber fitting op een rechte ondergrond en duw ÈÈn ring over de rand heen totdat deze in de groef van de gummi koppeling valt. @ Duw de gebogen buis zo ver mogelijk door het verbindingsstuk heen. # Houd de gebogen buis met uw linker hand dicht tegen de gummi koppeling aan en duw de kogelmof van de slang er zo ver mogelijk in. $ Draai of duw de tweede ring in de juiste positie in de groef van de rubber fitting. % Trek in richting van de pijlen; de slang zit nu weer vast. I De Ø50mm stangen bevestigen, 82/83/625/626 ! Voordat de stangen en het mondstuk bevestigd kunnen worden, moet de bajonetring tegen de klok in losgedraaid worden. @ Vervolgens worden de stang en het mondstuk bevestigd; de bajonetring wordt met de klok mee vastgedraaid totdat deze in zijn plaats valt. Hulpstukken NILFISK heeft een groot assortiment stangen en mondstukken voor gewone zuigwerkzaamheden, voor het zuigen op hoge plekken en voor bepaalde soorten schoonmaakwerkzaamheden. Zie onze speciale accessoires brochures. O Filter uitschudden, alleen 80P De stofzuiger kan ook zonder de stofzak gebruikt worden. In dat geval wordt het stof opgevangen in het onderste gedeelte van de stofbak, die geleegd wordt wanneer dat nodig is. Om de zuigkracht constant te houden moet de filter zo schoon mogelijk worden gehouden door deze regelmatig uit te schudden of te stofzuigen. De filter mag niet gewassen of afgeborsteld worden. Motor verwijderen en vervangen, 80P ! Pak de beugel van de motor vast en open de bovenste sluithaken. Til de motor eruit. @ Trek de filter er aan het blauwe onderstuk uit en schud deze voorzichtig heen en weer. De slang moet tijdens het uitschudden aan de stofbak vast blijven zitten. Als u de nieuwe motor erin zet, moet u erop letten dat de schakelaar zich precies boven de zuigopening van de stofbak bevindt en dat de pen naar achteren staat. Motor verwijderen en vervangen, 90C ! Draai de beugel van de motor tegen de klok in. Til de motor eruit. De filter kan gereinigd worden door deze te stofzuigen. @ Als u de nieuwe motor erin zet, moet de Aan/Uit schakelaar op ÈÈn lijn met de aanduiding voor Aan/Uit schakelaar op het bovenste gedeelte van de stofbak komen te staan. Draai de motor met de klok mee totdat u een klik hoort. Als de motor bij het draaien niet in zijn plaats wil vallen, druk dan in de richting van de pijl op het rode palletje aan de binnenkant van de stofbak. Stofbak legen, 80P/90C Als de filter schoongemaakt en de slang losgemaakt is, zet u de twee klemmen los en opent u de stofbak. Til het bovenste gedeelte eruit en leeg het onderste gedeelte van de stofbak. Filter uitschudden, 82/83 Om de zuigkracht constant te houden moet de filter zo schoon mogelijk zijn. Daarom moet de filter regelmatig uitgeschud worden. De filter kan een aantal malen uitgeschud worden voordat de stofbak weer geleegd wordt. Zet de motor uit. Schud de filter een paar keer uit met behulp van de roede. De slang moet tijdens het uitschudden aan de stofbak vast blijven zitten. De filter mag niet gewassen of afgeborsteld worden. Filter uitschudden, 625/626 De roede moet zo ver mogelijk ingedrukt worden totdat deze automatisch losraakt, waardoor de schud stang in werking wordt gezet. Meestal zijn 3-4 schudbewegingen voldoende. U mag de filter niet wassen of afborstelen, maar alleen schoon houden door hem regelmatig uit te schudden of met een andere stofzuiger af te zuigen. Deze machine wordt geleverd met een katoenen of een GORE-TEX filter. Manometer Op de stofzuiger kan een manometer bevestigd worden, die aangeeft tot in hoeverre de hoofdfilter verstopt is. Als de naald zich in het rode gedeelte bevindt, moet u de motor uitzetten en de filter uitschudden. Dit is vooral handig bij vaste stangsystemen, waarbij het niet altijd direct merkbaar is dat de stofzuiger minder goed werkt.
Pagina: 3
36 P Stofbak legen, 82 ! Zet de motors uit en schud de filter een aantal keren uit met behulp van de roede. Laat de slang op zijn plaats zitten. @ Zet de roede in de hoogste positie vast met behulp van de rubber stop. Maak de slang los. # Om de stofbak los te zetten moet u de vier klemmen losmaken en geheel open zetten. $ Haal het bovenste gedeelte van de stofbak eruit, maar laat de motors op hun plaats. % Leeg de stofbak. ^ Plaats het bovenste gedeelte van de stofbak met de motors weer terug, bevestig de klemmen op de stofbak. Duw de roede weer naar beneden. { Stofbak legen, 83/625/626 ! Zet de motors uit; laat de slang op zijn plaats zitten en schud de filter uit (zie “Filter uitschudden”). @ Door de pedaalstang omhoog te brengen wordt de stofbak omlaag naar de grond gebracht. De stofbak kan nu uit de machine geschoven en vervolgens geleegd worden of de machine kan naar voren geduwd worden, zodat de stofbak los komt te staan. # Nadat de stofbak geleegd is, plaatst u hem weer onder de machine, met ÈÈn hendel naar achteren en de pedaalstang ingedrukt, waardoor de stofbak automatisch opgetild en weer op zijn plaats vergrendeld wordt. } Zuigen met stofzak, 80P/90C De machine wordt geleverd met tweelaags stofzakken, die vanzelf op hun plaats vallen. Om de stofbak los te zetten moet u de twee klemmen losmaken en het bovenste gedeelte waarin zich de motor en de filter bevinden eruit tillen. Plaats de stofzak als volgt: ! Prik de perforatie van de stofzak door en plaats de stofzak in het onderste gedeelte van de stofbak. @ Trek het blauwe plastic plaatje van de stofzak met beide handen over de zuigopening heen. # Vouw de stofzak voorzichtig open. Plaats het bovenste gedeelte van de stofbak weer terug en zet de twee klemmen weer vast. N.B.: Het zuigresultaat is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de stofzak. Gebruik alleen originele Nilfisk stofzakken. Bij gebruik van stofzakken van een ander merk kan de luchtstroom geblokkeerd raken, hetgeen oververhitting van de motor en daardoor beschadiging tot gevolg kan hebben. q Zuigen met stofzak, 82/625/626 ! Om te voorkomen dat de papieren stofzak scheurt terwijl de machine in gebruik is wordt u aangeraden de stofzak te openen voordat u deze in de machine plaatst. U kunt dit doen door de vouwen (a) aan beide zijden van de stofzak voorzichtig open te trekken, zodat de stofzak bijna vierkant in doorsnede wordt. @ Om te voorkomen dat de stofzak bij de zakopening (b) gaat scheuren kunt u de perforaties (c) in de stofzak, net binnen het gat van de rubber rand van de zak (d), voorzichtig indrukken en openen. # Plaats de geopende stofzak zodanig in de stofbak dat de zakopening (b) naar beneden naar de bodem van de stofbak gericht is. Pak daarna beide kartonnen lipjes (e) aan beide zijden van de rubber rand van de zak met beide handen voorzichtig vast en schuif de rubber rand van de stofzak (c) over de opening van de stang (g) heen. Begin onderaan de opening van de stang en trek de rubber rand voorzichtig over de opening van de stang heen met een licht schommelende of draaiende beweging, tot aan de ribbels op de opening van de stang. $ Wanneer de rubber rand van de zak de ribbels van de opening van de stang raakt, vouwt u de de zoom (h) zodanig terug dat de stofbak weer goed gesloten kan worden. Bol de zijkanten van de stofzak in de stofbak zodanig dat de bovenkant van de stofzak gelijk loopt met de zijkanten van de stofbak. Stofzakken, alle typen Voor meer gemak en hygiÎne zijn er diverse soorten systemen voor stofzakken en het legen daarvan verkrijgbaar. Wegwerpstofbak, alleen 83 Voor gevaarlijke stoffen is er een wegwerpstofbak verkrijgbaar. Als de stofbak vol is, wordt deze met een deksel en een bajonetring afgesloten, zodat de stofbak op veilige wijze gedeponeerd kan worden. w Afzuigfilter, alle typen Er wordt van afzuigfilters gebruik gemaakt als de afzuiglucht volkomen schoon moet zijn. De afzuigfilter wordt in plaats van de luchtverspreider op de motor bevestigd. Het plaatsen van een afzuigfilter is eenvoudig; bovendien kan het filterelement vervangen worden. Bij de afzuigfilter worden een speciale beugel en gebruiksaanwijzigingen geleverd. e Blaasapparaat, alleen 80P/90C Bevestiging Verwijder de luchtverspreider met geluiddemper (zie blz. 2). Plaats een aanzetstuk voor blazen, onderdeelnummer 115620, op elke motor. De beugel van de motor zorgt ervoor dat elk stuk op zijn plaats gehouden wordt. Plaats het blaasapparaat in de aanzetstukken voor blazen. Voordat u een slang gaat aansluiten moet u eerst goed controleren of de slang schoon is. Zet het open uiteinde ervan in de opening van de stofbak, laat de motors even draaien en schud de slang. r Geluiddemper, alle typen Het geluidsniveau van de stofzuiger is laag. Mocht u een nog lager geluidsniveau wensen, dan kunt u een geluiddemper op de motor zetten. De geluiddemper wordt in plaats van de luchtverspreider bevestigd (zie blz. 4). Met de geluiddemper wordt het lawaai van de motor met nog eens 4 dB verminderd. Dit komt overeen met circa 37%. Er kan slechts ofwel een afzuigfilter ofwel een blaasapparaat ofwel een geluiddemper tegelijkertijd geplaatst worden. t Motorbeveiligingsfilter Voor speciale filtering kan er een filter op het onderste gedeelte van de motor geplaatst worden. Deze filter moet regelmatig vervangen worden.
Pagina: 4
37 y Vast mondstuk, 82/83/625/626 Het vaste mondstuk wordt als volgt op de stofbak bevestigd: Kantel de scharnierpal naar voren. ! Plaats de pen in het gleufje van het veringsmechanisme. Haak het veringsmechanisme en de draagbeugel eraan vast. @ Plaats de veerpen in het gaatje aan de andere kant van de stofbakbeugel. # Til het mondstuk op, zodat de slang op de stofbakopening aangesloten kan worden en draai de bajonetring met de klok mee. Om het vaste mondstuk los te halen gaat u precies andersom te werk. Rubber wissers afstellen $ De rubber wissers moeten ongeveer 1 mm vanaf de vloer omhoog staan. U kunt deze afstand met behulp van de twee handschroeven afstellen. % Als de machine niet gebruikt wordt of vervoerd moet worden, moet het mondstuk van de grond omhoog gebracht worden. Plaats in dat geval de draagbeugel van het mondstuk in het tweede gaatje op dezelfde hoogte als het scharnier. ^ Als alternatief is er een borstelset met vloerstrips verkrijgbaar. Onderhoud Zet de machine altijd op een droge plaats. De lagers van de motor zijn vooraf gesmeerd en zijn speciaal ontworpen voor langdurig zwaar gebruik. Afhankelijk van het aantal uren van gebruik moet de stoffilter vervangen worden. (Houd de stofbak schoon met een droge doek en een klein beetje glans-spray). Voor nadere bijzonderheden over het onderhoud kunt u rechtstreeks met NILFISK contact opnemen. Typeplaatje Het type- en serienummer van uw machine staan vermeld op het typeplaatje, dat zich op de machine bevindt. Deze gegevens heeft u nodig wanneer u onderdelen voor uw machine bestelt. Noteer hieronder het type- en serienummer van uw machine om hier later naar te kunnen verwijzen. Typenummer Serienummer Produktiejaar Voltage Problemen oplossen • de motor wil niet starten - Er kan een zekering doorgeslagen zijn; vervang de zekering. - Het snoer of het stopcontact kunnen stuk zijn; controleer dit. • er is minder zuigkracht - Misschien is de stofzak vol; vervang de stofzak; zie blz. 4. - Misschien is de stofbak vol; leeg de stofbak; zie blz. 3-4. - De filter kan verstopt zijn; schudt de filter uit; zie blz. 3-4. - De slang, de stang of het mondstuk kunnen verstopt zijn; verwijder de verstopping; (zie blz. 3-4). • de motor blijft niet goed op de stofbak staan, alleen 90C - Het rode palletje in het bovenste gedeelte van de stofbak staat in een verkeerde positie. Duw het palletje in de richting van de pijl.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
82
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins