Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Microsoft
  • Product: Toetsenbord
  • Model/naam: Natural Ergonomic Keyboard 4000
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Chinees, Oekraïens, Deens, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Hongaars, Kroatisch

Inhoudsopgave

Pagina: 22
22
Productgids
Dit symbool staat voor mededelingen in deze en andere productgidsen over de veiligheid en gezondheid.
Lees deze gids voor belangrijke veiligheids- en gezondheidsinformatie over het Microsoft®
-apparaat dat u hebt gekocht.
Waarschuwing:
Als u dit product niet op de juiste wijze gebruikt, kan dat schade aan het apparaat, ernstig lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg
hebben. Neem deze handleiding zorgvuldig door en bewaar alle gedrukte handleidingen zodat u deze later nog kunt raadplegen.
Ga naar www.microsoft.com/hardware voor vervangende handleidingen of raadpleeg het gedeelte Microsoft Help en ondersteuning
voor contactgegevens.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Apparaten die op batterijen werken
Deze veiligheidsmaatregelen gelden voor alle producten die gebruik maken van oplaadbare batterijen of wegwerpbatterijen. Een onjuist
gebruik van batterijen kan leiden tot vloeistoflekkage, oververhitting of explosies. Vrijgekomen batterijvloeistoffen zijn corrosief en kunnen
giftig zijn. De vloeistof kan een branderig gevoel van de huid of ogen veroorzaken en is schadelijk indien deze wordt ingeslikt.
Het risico van lichamelijk letsel verkleinen:
● Houd de batterijen buiten bereik van kinderen.
● Batterijen niet verhitten, openen, doorboren, kapot maken of verbranden.
● Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten door elkaar (bijvoorbeeld zinkkoolstof- en alkalinebatterijen).
● Zorg dat de poolklemmen van de batterij in het apparaat niet worden aangeraakt met metalen voorwerpen; deze kunnen zeer heet
worden en brandwonden veroorzaken.
● Verwijder de batterijen wanneer deze leeg zijn of wanneer u het apparaat voor langere tijd opbergt. Verwijder oude, zwakke en lege
batterijen onmiddellijk en recycle deze of gooi ze weg overeenkomstig lokale en nationale voorschriften voor afvalverwerking.
● Als een batterij lekt, verwijdert u alle batterijen en zorgt u ervoor dat de lekkende vloeistof niet in aanraking komt met uw huid of kleding.
Spoel de huid grondig af indien batterijvloeistof in aanraking komt met huid of kleding. Het batterijcompartiment moet zorgvuldig
worden gereinigd met een vochtig stuk keukenpapier voordat u nieuwe batterijen plaatst. U kunt ook de reinigingsvoorschriften van de
batterijenfabrikant volgen.
Alleen wegwerpbatterijen:
● Voorzichtig Er bestaat het risico van explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Gebruik alleen batterijen van het
juiste formaat en type (alkaline-, zinkkoolstof-, of zinkchloridebatterijen) en let daar ook op bij het vervangen van batterijen.
Headsets
Langdurige blootstelling aan hoge volumes bij het gebruik van een hoofdtelefoon kan leiden tot tijdelijke of permanente gehoorbeschadiging.
Om schade aan uw headset te voorkomen, dient u te voorkomen dat u op de headset, de kabel of de kabelaansluiting gaat zitten of staan.
Draadloze apparaten
Voordat u aan boord gaat van een vliegtuig of voordat u een draadloos apparaat in bagage stopt die moet worden ingecheckt, dient u
de batterijen uit het draadloze apparaat te verwijderen of het apparaat uit te schakelen (het apparaat heeft een aan-/uitschakelaar). Zodra
de batterijen zijn geplaatst of het draadloze apparaat is ingeschakeld (als het apparaat een aan-/uitschakelaar heeft), kan het draadloze
apparaat radiofrequentie-energie uitstralen.
Spelbesturingen, toetsenborden en muizen
Gezondheidswaarschuwing
Het gebruik van spelbesturingen, toetsenborden, muizen of andere elektronische invoerapparaten kan leiden tot ernstig letsel of aandoeningen.
Wanneer u een computer gebruikt, kunt u, net als bij vele andere activiteiten, soms last hebben van uw handen, armen, schouders, nek of
andere lichaamsdelen. Als u echter voortdurend of herhaaldelijk last hebt van een ongemakkelijk, pijnlijk of kloppend gevoel, pijnscheuten,
tintelingen, verdoofde lichaamsdelen, een branderig gevoel of stijfheid, MAG U DEZE SYMPTOMEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG DIRECT
EEN BEVOEGDE ARTS, zelfs als deze symptomen voorkomen terwijl u niet aan uw computer werkt. Deze symptomen kunnen leiden tot
pijnlijk en soms chronisch letsel en tot aandoeningen van de zenuwen, spieren, pezen en andere delen van het lichaam. Onder deze MSD’s
(Musculoskeletal Disorders) vallen het carpaal-tunnelsyndroom, peesontsteking, peesschedeontsteking en andere aandoeningen.
Hoewel onderzoekers veel vragen over musculoskeletale klachten nog niet kunnen beantwoorden, is men het erover eens dat het ontstaan
van deze klachten verband kan houden met factoren als: de algemene gezondheidstoestand, stress en de manier waarop men daarmee omgaat,
de lichamelijke conditie, de lichaamshouding en bewegingen tijdens werk en andere activiteiten, waaronder het gebruik van een toetsenbord
of muis. Ook de hoeveelheid tijd die u aan een activiteit besteedt, kan een rol spelen.
Enkele richtlijnen die u kunnen helpen om comfortabeler met uw computer te werken en waarmee u misschien het risico op MSD-klachten
kunt beperken, vindt u in de “Healthy Computing Guide” (Richtlijnen voor gezond computergebruik), die met de software van dit apparaat
zijn geïnstalleerd, of in “Xbox-handleiding voor gezond spelen” op www.xbox.com/support. Als er bij dit apparaat geen software werd
geleverd, kunt u de richtlijnen ook bekijken op www.microsoft.com/hardware, of (alleen in de Verenigde Staten) bellen naar 1 (800) 360-7561
voor een gratis cd. Raadpleeg een bevoegde arts voor meer informatie over het verband tussen MSD-klachten en uw levensstijl, activiteiten,
gezondheidstoestand en lichamelijke conditie.
Nederlands
Pagina: 23
23
Fotosensitieve epileptische aanvallen
Een zeer klein percentage mensen loopt het risico op een epileptische aanval wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde beelden, zoals
knipperende lichten of patronen die voorkomen in videogames. Ook personen die nooit last hebben gehad van epilepsie, kunnen een niet-
gediagnosticeerde aandoening hebben waardoor er tijdens het bekijken van videogames een fotosensitieve epileptische aanval kan optreden.
Deze aanvallen kunnen gepaard gaan met verschillende symptomen, zoals een licht gevoel in het hoofd, veranderd gezichtsvermogen, trillingen
in het oog of gezicht, trekkingen of trillingen in de armen of benen, desoriëntatie, verwardheid of kortstondig verlies van het bewustzijn.
Epileptische aanvallen kunnen ook bewusteloosheid of stuiptrekkingen veroorzaken, waardoor de persoon kan vallen of tegen omringende
voorwerpen kan slaan, wat kan leiden tot letsel.
Stop direct met spelen en raadpleeg een arts zodra een van deze symptomen zich voordoet. Ouders moeten op bovenstaande symptomen
letten of hun kinderen hier naar vragen. Kinderen en tieners lopen meer risico op epileptische aanvallen dan volwassenen. Het risico
op fotosensitieve epileptische aanvallen kan worden beperkt door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
● Vergroot de afstand tot het tv-scherm.
● Gebruik een kleiner tv-scherm.
● Speel in een goedverlichte ruimte.
● Speel niet als u slaperig of vermoeid bent.
Als een van uw familieleden ooit last heeft gehad van aanvallen of epilepsie, raadpleeg dan eerst een arts.
Alle apparaten
Probeer het apparaat niet te repareren
Probeer de hardware of de voedingseenheid niet uit elkaar te halen, te openen, te repareren of anderszins te wijzigen. Als u dat wel doet, bestaat
er het risico van een elektrische schok of ander gevaar. Tekenen die erop wijzen dat u hebt geprobeerd om het apparaat te openen en/of aan te
passen, waaronder begrepen het lostrekken, doorboren of verwijderen van een of meer van de etiketten, doen de beperkte garantie vervallen.
Verstikkingsgevaar
Dit apparaat bevat mogelijk kleine onderdelen waar kinderen onder de 3 jaar in kunnen stikken. Houd kleine onderdelen uit de buurt
van kinderen.
Gebruik en reiniging
Volg bij het gebruik onderstaande instructies op:
● Gebruik het niet in de buurt van een warmtebron.
● Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door Microsoft zijn goedgekeurd.
● Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
● Laat dit product niet nat worden. Stel dit product niet bloot aan regen of andere soorten vocht. Zo vermindert u het risico van brand
en elektrische schokken.
Zelfklevende bevestiging
Voor bepaalde apparaten wordt gebruik gemaakt van plakband voor het bevestigen van onderdelen in uw werkruimte. Bevestig deze
onderdelen NIET op antiquiteiten, erfstukken of andere waardevolle of onvervangbare voorwerpen. Bij het verwijderen van dit plakband
kan de cosmetische coating beschadigd raken en/of kunnen er lijmresten achterblijven.
Tablet-standaarden
Belast de tablet-standaard niet teveel en stoot er niet tegenaan waardoor de standaard inklapt of omvalt om beschadigingen aan apparatuur
op de tablet-standaard te voorkomen.
Laser en LED-specificaties
Voorzichtig Bedieningshandelingen, aanpassingen en procedures die afwijken van de richtlijnen in deze handleiding kunnen resulteren
in blootstelling aan schadelijke straling.
KLASSE 1
LASERPRODUCT
IEC 60825-1:2007-03
Laserapparatuur
Dit apparaat voldoet aan de internationale norm IEC 60825-1:2007-03 voor een laserproduct uit Klasse 1. Het apparaat
voldoet tevens aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van afwijkingen overeenkomstig Laser Notice nummer 50,
gedateerd 24 juni 2007.
Klasse 1 LED-product
Optische muis (LED)
Dit product voldoet aan de internationale norm (IEC 60825-1:2001-08) en IEC 62471 (2006-07). Dit product maakt gebruik
van LED’s die worden beschouwd als behorend tot Klasse 1 (IEC 60825-1:2001-08).
Informatie over regelgeving
Niet bedoeld voor gebruik in machines, medische of industriële toepassingen.
Elke wijziging waartoe door Microsoft geen uitdrukkelijke toestemming is verleend, kan de ontzegging van het gebruik van dit apparaat tot
gevolg hebben.
Dit product dient te worden gebruikt met IT-apparatuur die NRTL Listed (UL, CSA, ETL, enz.) is en/of compatibel is met IEC/EN 60950-1 (CE-merk).
Onderhoudsonderdelen niet inbegrepen. Dit apparaat is gekwalificeerd als commercieel product en is geschikt voor gebruik bij temperaturen
van +5 ºC tot +35 ºC.
Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF, moet worden voldaan aan de volgende gebruiksconfiguraties: de antenne moet zijn
geïnstalleerd door de fabrikant en er mogen geen wijzigen aan worden aangebracht. De draadloze apparaten mogen niet naast elkaar worden
geplaatst of gebruikmaken van dezelfde antenne of zender. Behalve voor hoofdtelefoons en handheld-apparaten geldt dat een afstand van ten
minste 20 cm in acht moet worden genomen tussen personen en de antenne van het draadloze apparaat.
Pagina: 24
24
Alleen voor 802.11a-apparaten
Dit product mag alleen binnenshuis worden gebruikt om mogelijke schadelijke interferentie bij de toegestane werking het bereik van 5,15 tot
5,25 GHz te voorkomen.
Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; U.S.A. Verenigde Staten: (800) 426-9400 Canada: (800) 933-4750
Verklaring van naleving van EU-richtlijnen
Hierbij verklaart Microsoft Corporation dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen
van de richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 1999/5/EC, indien van toepassing.
Bedrijf: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adres: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Land: Ierland
Telefoonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110
Verwerken van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten
Dit symbool op het product, de batterijen of de verpakking betekent dat het product en de batterijen niet met het huishoudelijk
afval mogen worden weggegooid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid het product af te leveren bij een inzamelingspunt voor het
hergebruiken van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door middel van deze wijze van inzameling en hergebruik
kunt u een bijdrage leveren aan het behoud van de natuurlijke bronnen. Als het product niet op de juiste wijze wordt weggegooid,
kan dit vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de batterijen en elektrische of elektronische apparatuur gevaar opleveren
voor de omgeving. Door de apparatuur op de juiste wijze in te zamelen, kunt u dit voorkomen. Voor meer informatie over waar
u batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afleveren, neemt u contact op met de gemeente, het lokale inzamelingspunt voor afval of de
winkel waar u het product hebt gekocht. Neem contact op met weee@microsoft.com voor meer informatie over WEEE en afgedankte batterijen.
De informatie en standpunten in dit document, inclusief verwijzingen naar URL’s en verwijzingen naar andere websites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U kunt aan dit document geen enkele
juridische rechten ontlenen voor geen enkel intellectueel eigendom van geen enkel Microsoft-product. U mag dit document kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoelen.
© 2012 Microsoft Corporation.
Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.
Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000.

Stel een vraag over de Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Heb je een vraag over de Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.