Metabo BS 18 LTX-X3 Quick handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Metabo BS 18 LTX-X3 Quick. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Metabo
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: BS 18 LTX-X3 Quick
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 4
5
- Régler la force de serrage au niveau de la vis de
réglage (2) : la force de serrage est réglée correc-
tement lorsque le levier de serrage (3) peut
uniquement être abaissé avec force jusqu'en
butée et que l'adaptateur PowerX3 est fixé ferme-
ment sur l'appareil.
- Appuyer avec force sur le levier de serrage (3)
pour l'abaisser jusqu'en butée et fixer ainsi l'adap-
tateur PowerX3.
- Engager entièrement la poignée additionnelle (4)
(les profilés des composants sont en prise).
- Serrer énergiquement la poignée additionnelle
(5).
- Vérifier que la poignée et l'adaptateur PowerX3
sont fixés de façon sûre.
6 Réparation
Seul un électricien est habilité à effectuer des répara-
tions sur les appareils !
Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter le
représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.
Les listes des pièces de rechange peuvent être télé-
chargées sur www.metabo.com.
NEDERLANDS
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
1 Gebruik volgens de voorschriften
Het draaimomentvoorzetstuk PowerX3 is alleen
bestemd voor gebruik met de Metabo-apparaten
BE 1300 Quick (6.00593), BE 75 Quick (6.00585),
BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX
X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick (6.02199)
en SB 18 LTX Quick (6.02200). Afhankelijk van de
machine moet de speciaal meegeleverde extra
handgreep, met de juiste lengte, worden gebruikt.
De BE 1300 Quick (6.00593), BE 75 Quick
(6.00585), BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18
LTX Quick (6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193),
BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL
Quick (6.02199) en SB 18 LTX Quick (6.02200) zijn
uitgerust met een speciaal profiel op de spanhals.
Voor het overige zijn de machine, PowerX3 en extra
handgreep op elkaar afgestemd.
Uit veiligheidsoverwegingen mag de PowerX3 niet
met andere machines worden gebruikt.
Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.
De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten
worden nageleefd.
2 Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als uitsluitend verantwoordelijken dat
dit product voldoet aan de volgende normen en
richtlijnen:
3 Veiligheidsinstructies
Let ter bescherming van uzelf en het
gereedschap op de met dit symbool
aangegeven passages!
WAARSCHUWING – Lees de gebruiksaan-
wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.
WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-
voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.
Lees vóór het gebruik van het apparaat de bijbeho-
rende veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaan-
wijzing aandachtig en volledig door. Bewaar alle
documenten die bij het apparaat horen zorgvuldig
en geef het apparaat alleen samen met deze docu-
menten door aan anderen.
Neem ook de aanwijzingen in de gebruiksaanwij-
zing van de aandrijfmachine in acht.
Gebruik de extra handgreep, met de juiste
lengte, die bestemd is voor de betreffende
machine:
• 380 mm voor BE 1300 Quick (6.00593), BS 18
LTX Quick (6.02109) (Art.nr.: 314001350);
• 640 mm voor BE 75 Quick (6.00585), BS 18
LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02193), BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB
18 LTX BL Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick
(6.02200) (Art.nr.: 314001340).
Hij is op het hoge draaimoment afgestemd. De
extra greep en PowerX3 moeten correct zijn
gemonteerd. Verlies van controle kan tot letsel
leiden.
Er kunnen zeer hoge terugdraaimomenten
optreden!
Houd de PowerX3 en de machine altijd met
beide handen aan de voorgeschreven hand-
grepen vast, let erop dat u stevig staat en werk
geconcentreerd.
Niet op ladders of verhoogde plekken gebruiken.
Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te
worden vervangen. Indien de extra greep defect is,
het apparaat niet gebruiken.
Het is niet toegestaan meerdere PowerX3's achter
elkaar aan te brengen.
EN ISO 12100,
2006/42/EG
Director Innovation, Research and Development
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany
2012-05-21
Volker Siegle

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Metabo BS 18 LTX-X3 Quick.

Stel een vraag over de Metabo BS 18 LTX-X3 Quick

Heb je een vraag over de Metabo BS 18 LTX-X3 Quick en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Metabo BS 18 LTX-X3 Quick. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Metabo BS 18 LTX-X3 Quick zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.