Medisana BU 514 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Medisana BU 514. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Medisana
  • Product: Bloeddrukmeter
  • Model/naam: BU 514
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Russisch, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 6
NL
Ÿ Het instrument is enkel bedoeld voor particulier gebruik. Mocht u bedenkingen
voor de gezondheid hebben, consulteer uw dokter alvorens de bloed-
drukmeter te gebruiken.
Ÿ Gebruik het instrument alleen als bedoeld in deze handleiding. Als u het
instrument aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw recht op garantie.
Ÿ Indien u aan een ziekte lijdt zoals b.v. obliteratieve arteriële ziekte, raadpleegt
u best uw arts voordat u het instrument toepast.
Ÿ Het instrument mag niet worden gebruikt om de har frequentie van een
pacemaker te controleren.
Ÿ Zwangeren moeten de nodige voorzorgs maatregelen en hun individuele
belastbaarheid in acht nemen, raadpleeg, indien nodig, uw dokter.
Ÿ Vraag uw arts om meer inlichtingen over uw bloeddruk. Zelfdiagnose en op
eigen houtje behandelen op basis van de gemeten resultaten kan gevaarlijk
zijn. Volg steeds de aanwijzingen van uw arts op.
Ÿ Mocht u tijdens een meting last zoals b.v. pijn in de bovenarm of andere
ongemakken ondervinden, druk dan op de START/STOP-toets om de
manchet meteen te ontluchten. Maak de manchet los en neem hem af van de
bovenarm.
Ÿ Het apparaat werkt alleen correct met de passende manchet.
Ÿ Het apparaat is niet geschikt voor kinderen.
Ÿ Kinderen mogen het instrument niet gebruiken. Medische producten zijn geen
speelgoed!
Ÿ Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
Ÿ Leg de luchtslang niet om de hals. Hierbij ontstaat verstikkingsgevaar.
Ÿ Het inslikken van kleine onderdelen, zoals verpakkingsmateriaal, batterijen,
het deksel van het batterijvak, enz. kan leiden tot verstikking.
Ÿ Voor het gebruik van het apparaat is de gebruiker verplicht te controleren of het
apparaat veilig en correct functioneert.
Ÿ Alleen de meegeleverde manchet kan worden gebruikt. Deze manchet kan
niet worden vervangen door andere manchetten. De manchet kan alleen
worden vervangen door een manchet van exact hetzelfde type.
Ÿ Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimtes met intensieve straling of in
de buurt van apparaten die intensieve straling afgeven, bijv. radiozenders,
mobiele telefoons of magnetrons. Daardoor kunnen functionele storingen of
onjuiste meetwaarden optreden.
Ÿ Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar gas (bijv. verdovingsgas,
zuurstof of waterstof) of brandbare vloeistof (bijv. alcohol).
Ÿ Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit.
Ÿ In geval van storingen mag u het instrument niet zelf herstellen. Laat
herstellingen enkel door geautoriseerde serviceplaatsen uitvoeren.
Ÿ Bescherm het instrument tegen vocht. Mocht ooit vocht het instrument
binnendringen, dient u de batterijen onmiddellijk te verwijderen en verdere
toepassingen te vermijden. Stelt u zich in dit geval met uw gespecialiseerde
handelaar in verbinding of informeer ons rechtstreeks.
Ÿ Gebruik voor de reiniging van het apparaat in geen geval verdunners
(oplosmiddelen), alcohol of benzine.
Ÿ Bescherm het apparaat tegen harde klappen en laat het niet vallen.
Ÿ Gebruik geen mobiele telefoon in de nabijheid van het toestel. Dat kan tot
functiestoringen leiden.
Ÿ Verwijder de batterijen, als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE DE BATTERIJEN
Het plaatsen/vervangen van de batterijen
Voor het Gebruik
Voordat u het instrument kunt gebruiken dient u de bijgaande batterijen in te
zetten. Aan de onderkant van het instrument bevindt zich het deksel van het
batterijvak . Maak het deksel open, verwijder het en leg er de 4 bijgeleverde 1,5
V batterijen type AA LR6 in. Neem daarbij de polariteit in acht (zoals in het
batterijvak gemerkt). Sluit het batterijvak opnieuw. Verwissel van batterijen als het
gelijknamige symbool op het display verschijnt of als het display na het
inschakelen van het instrument niets aangeeft.
6
8
r
WAARSCHUWING
Neem op grond van een zelfmeting geen therapeutische
maatregelen. Verander nooit de dosering van een door de
dokter voorgeschreven geneesmiddel.
Symbool Oorzaak Oplossing
Fouten en oplossingen
Foutmeldingen
Bij ongebruikelijke metingen verschijnen de volgende symbolen in het display:
E-1
E-2
E-3
E-5
Zwak signaal of
druk verandert
plotseling
Sterke externe
storing
Fout bij het
oppompen
Buitengewone
bloeddruk
Zwakke batterij
Doe de manchet correct om.
Herhaal de meting op de juiste wijze.
In de buurt van een mobiele telefoon of
een ander apparaat met hoge frequentie
kan de meting onjuist zijn.
Beweeg u niet en praat tijdens een
meting niet.
Doe de manchet correct om.
Controleer of de aansluiting correct in het
apparaat zit.
Meet opnieuw.
Herhaal de meting na een rustperiode
van 30 minuten. Wanneer u drie keer
achter elkaar een buitengewoon resultaat
heeft, dient u contact op te nemen met
uw arts.
De batterijen zijn te zwak of leeg. Ver-
vang alle vier de batterijen door nieuwe
1,5V-batterijen LR6 van het type AA.
Richtlijnen / normen
Deze bloeddrukmeter beantwoordt aan de eisen van de EU-norm voor
nietinvasieve bloeddrukmeetinstrumenten. Het is gecertificeerd volgens de
EGrichtlijnen en voorzien van het CE-merk (conformiteitsmerk) ”CE 0297”. De
bloeddrukmeter beantwoordt aan de Europese voorschriften EN 1060-3, EN
81060-1 en EN 81060-2. De voorschriften van de EU-richtlijn „93/42/EWG van de
Raad van 14 juni 1993 inzake medische producten“ zijn vervuld. De volledige
conformiteitsverklaring kunt u via Medisana GmbH, Jagenbergstrasse 19,
41468 Neuss, Duitsland opvragen of ook op de Medisana homepage
(www.medisana.nl) downloaden.
Elektromagnetische verdraagbaarheid: (zie aparte bijlage)
6.
7.
De gemeten waarden worden automatisch in het vooraf geselecteerde
geheugen ( of ) opgeslagen. In ieder geheugen kunnen maximaal 90
meetwaarden met datum en tijd worden opgeslagen.
De meetresultaten blijven op het beeldscherm staan. Als er geen toets meer
wordt ingedrukt, schakelt het apparaat na ca. 180 seconden automatisch uit. Het
apparaat kan ook met de START/STOP-toets worden uitgeschakeld.
4
4
Ÿ Batterien niet uit elkaar halen!
Ÿ Vervang de batterijen, zodra het batterijsymbool in het display verschijnt.
Ÿ Verwijder zwakke batterijen onmiddellijk uit het batterijvak, omdat deze
kunnen leeglopen en het apparaat kunnen beschadigen!
Ÿ Verhoogd uitloopgevaar, contact met huid, ogen en slijmhuid vermijden! Bij
contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig
helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
Ÿ Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht
worden!
Ÿ Altijd alle batterijen tegelijk vervangen!
Ÿ Alleen batterijen van hetzelfde type gebruiken, geen verschillende types of
gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken!
Ÿ Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
Ÿ Verwijder de batterijen als u het apparaat minstens 3 maanden niet meer
gebruikt.
Ÿ Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
Ÿ Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
Ÿ Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
Ÿ Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
Ÿ Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar
met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!
Omvang van de levering
Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is. Bij de levering horen:
• 1 MEDISANA bloeddrukmeter BU 514 • 1 manchet met luchtslang
• 4 batterijen (type AA, LR6) 1,5V • 1 opbergzak
• 1 gebruiksaanwijzing
Mocht u bij het uitpakken een transportschade vaststellen, verzoeken wij u on-
middellijk uw handelaar te contacteren.
Aanleggen van de manchet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Steek voor gebruik het uiteinde van de luchtslang in de opening aan de
linkerkant van het apparaat .
Schuif de open kant van de manchet zo door de metalen beugel, dat de
klittenbandsluiting zich aan de buitenkant bevindt en er een cilindrische vorm
(afb.1) ontstaat. Schuif de manchet over uw linker bovenarm.
Plaatst u de luchtslang op het midden van uw arm in het verlengde van de
middelvinger (afb.2) (a). De onderkant van de manchet moet daarbij 2 à 3 cm
boven de binnenkant van de elleboog liggen (b). Trekt u de manchet strak en
sluit u de klittenbandsluiting (c).
Meet op de naakte bovenarm.
Alleen als de manchet niet rond de linker arm kan worden geplaatst legt
u hem aan de rechter arm aan. Metingen dienen steeds op dezelfde arm te
worden uitgevoerd.
Juiste meetpositie bij het zitten (afb. 3).
7
Het weergeven van de opgeslagen waarden
Wissen van het geheugen
Als u zeker weet dat alle opgeslagen waarden permanent kunnen worden
verwijderd, drukt u bij uitgeschakeld apparaat de SET-toets zeven keer in, tot
CL verschijnt. Als u de START/STOP-toets indrukt, knippert CL drie keer,
terwijl het geheugen wordt geleegd. Als u vervolgens de MEM-toets indrukt,
verschijnen in het display M en „no”, wat betekent dat het geheugen geen
gegevens bevat.
5
3
4
Wanneer u een probleem niet op kunt lossen, dient u contact op te nemen met
de fabrikant. Neem het apparaat niet zelf uit elkaar.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Benaming en model
Weergavesysteem
Geheugenplaatsen
Meetmethode
Voeding
Meetbereik bloeddruk
Meetbereik pols
Maximale meetafwijking van de
statische druk
Maximale meetafwijking van de
polswaarden
Drukopwekking
Lucht aflaten
Autom. uitschakeling
Operationele voorwaarden
Opslagvoorwaarden
Afmetingen
Manchet
Gewicht (apparaateenheid)
Artikel-nummer
EAN-nummer
Speciaal onderdeel
MEDISANA bloeddrukmeter BU 514
digitale weergave
2 x 90 voor meetgegevens
oscillometrisch
6 V=, 4 x 1,5 V batterijen AA LR6
0 – 299 mmHg
40 – 199 polsslagen/min.
± 3 mmHg
± 5 % van de waarde
automatisch door pomp
automatisch
na ca. 180 sec.
+5 °C tot +40 °C,
15 tot 85 % max. relat. luchtvochtigheid
-20 °C tot +55 °C,
10 tot 85 % max. relat. luchtvochtigheid
ca. 130 x 109 x 60 mm
22 - 36 cm voor volwassenen
ca. 333 g zonder batterijen
51165
40 15588 51165 3
- 22 – 36 cm M manchet voor volwassenen met
een normale bovenarmomvang
Art.-nr. 51168 / EAN 40 15588 51168 4
- 32 - 42 cm L manchet voor volwassenen met
een groete bovenarmomvang
Art.-nr. 51169 / EAN 40 15588 51169 1
Technische gegevens
Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de
veiligheidsinstructies, zorvuldig door voordat u het
apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing
voor verdergebruik. Als u het toestel aan derden
doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut
mee.
Veiligheidsinstructies
Algemene oorzaken voor onjuiste metingen
Verklaring van de symbolen
BELANGRIJK
Volg de gebruiksaanwijzing op!
Het niet naleven van deze instructie kan
zware verwondingen of schade aan het
toestel veroorzaken.
WAARSCHUWING
Deze waarschuwingen moeten in acht
genomen worden om mogelijk letsel van
de gebruiker te verhinderen.
OPGELET
Deze aanwijzingen moeten in acht
genomen worden om mogelijke schade
aan het toestel te verhinderen.
AANWIJZING
Deze aanwijzingen geven u nuttige
bijkomende informatie bij de installatie
of het gebruik.
Classificatie van het instrument: type BF
LOT-nummer
Producent
Productiedatum
•Neem voor een meting 5 tot 10 minuten rust en
eet niks, drink geen alcohol, rook niet, voer geen
lichamelijke werkzaamheden uit, sport niet en
neem geen bad. Al deze factoren kunnen het
meetresultaat beïnvloeden.
Verwijder horloges en juwelen van de pols
waaraan gemeten wordt.
Meet altijd aan dezelfde pols (meestal links).
Meet uw bloeddruk regelmatig en dagelijks op
hetzelfde tijdstip, omdat de bloeddruk in de loop
van de dag verandert.
Alle pogingen van de patiënt de arm te
ondersteunen, kunnen de bloeddruk verhogen.
Zorg voor een comfortabele en ontspannen
houding en span tijdens de meting de spieren van
de arm waaraan wordt gemeten, niet aan. Gebruik,
indien nodig, een kussen ter ondersteuning.
Als de pols onder of boven het hart ligt, komt het
tot een foute meting.
Een losse of open manchet veroorzaakt een
onjuiste meting.
Door herhaaldelijk meten, hoopt het bloed zich in
de arm op, wat tot een onjuist resultaat kan leiden.
Opeenvolgende bloeddrukmetingen moeten worden
uitgevoerd met pauzes van één minuut of nadat de
arm zo omhoog is gehouden, dat het opgehoopte
bloed weg kan stromen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Classificatie volgens de WHO
Deze cijfers zijn vastgelegd door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) los
van de leeftijd.
Lage bloeddruk systolisch <100 diastolisch <60
Normale bloeddruk (groene gebied van het display )
systolisch 100 - 139 diastolisch 60 - 89
Vormen van hoge bloeddruk
Licht verhoogde bloeddruk (gele gebied van het display )
systolisch 140 – 159 diastolisch 90 – 99
Middelmatig verhoogde (oranje gebied van het display )
bloeddruk systolisch 160 – 179 diastolisch 100 – 109
Sterk verhoogde bloeddruk (rode gebied van het display )
systolisch ≥ 180 diastolisch ≥ 110
Wat betekent bloeddruk?
Bloeddruk is de druk die door elke hartslag in de vaten ontstaat. Wanneer het
hart samentrekt (= systole) en bloed naar de arteriën pompt, leidt dit tot het
stijgen van de druk. De hoogste waarde van deze druk wordt systolische druk
genoemd en gedurende een bloeddrukmeting als eerste waarde gemeten.
Wanneer de hartspier verslapt om nieuw bloed op te nemen, neemt ook de druk
af in de arteriën. Wanneer de vaten ontspannen zijn, wordt de tweede waarde -
de diastolische druk gemeten.
Hoe werkt de meting?
De MEDISANABU 514 is een bloeddrukmeter, die de bloeddruk van de bovenarm
meet. De meting wordt door een microprocessor bestuurt die met behulp van een
druksensor de drukschommelingen analyseert die via de arterie ontstaan door het
opblazen en aflaten van de bloeddrukmanchet.
WAARSCHUWING
Te lage bloeddruk betekent net zo’n gezondheidsrisico als hoge
bloeddruk! Aanvallen van duizeligheid kunnen leiden tot
gevaarlijke situaties (b.v. op trappen of in het verkeer)!
• Meet meermalen uw bloeddruk, sla de resultaten op en vergelijk de deze ver-
volgens onder elkaar. Trek geen conclusie opgrond van een enkel resultaat.
Uw bloeddrukwaarden dienen altijd door een arts te worden beoordeeld die
vertrouwd is met uw medische voorgeschiedenis. Als u het instrument regel-
matig gebruikt en de waarden registreert voor uw arts, informeer dan uw arts
regelmatig over het verloop. i
Houd tijdens bloeddrukmetingen rekening ermee dat de dagelijkse waarden
van vele factoren afhankelijk zijn. Factoren zoals roken, alcohol, medicijnen en
lichamelijk werk beïnvloeden de meetwaarden op verschillende manier.
Meet uw bloeddruk voor de maaltijden. i
Rust minstens 5-10 minuten voordat u uw bloeddruk meet. i
Neem, als u een buitengewone (te hoge of te lage) systolische of diastolische
waarde van de meting constateert, hoewel het instrument op de juiste manier
is gebruikt, contact op met uw arts, indien deze waarde ook na een aantal
metingen blijft verschijnen. Dit geldt ook voor de zeldzame gevallen dat door
een onregelmatige of zeer zwakke pols de meting wordt verhinderd.
•
•
•
•
•
i
i
i
i
4.
5.
Het instrument blijft de manchet oppompen tot een voor de meting voldoende
druk is bereikt. Vervolgens laat het instrument de lucht langzaam af uit de
manchet en voert het de meting uit. Zodra het apparaat een signaal registreert,
begint het polssymbool in het display te knipperen. Voor iedere harttoon die
het apparaat ontvangt, weerklinkt er een pieptoon.
Als de meting is voltooid, weerklinkt er een lange pieptoon en wordt de manchet
ontlucht. De systolische en diastolische bloeddruk alsmede de polswaarde
verschijnen op het display . Overeenkomstig de bloeddrukclassificatie
volgens de WHO verschijnt de bloeddrukindicator naast de bijbehorende
gekleurde balk. Als het apparaat een onregelmatige pols vaststelt, verschijnt
bovendien hetAritmiedisplay .
8
t
o
Nadat u de manchet correct heeft omgedaan, kunt u met de meting beginnen.
1.
2.
3.
De bloeddruk meten
Schakel het instrument in door op de START/STOP-toets te drukken.
Als de START/STOP-toets wordt ingedrukt, klinken er twee pieptonen en
verschijnen alle tekens in het display. Door deze test kan de volledigheid van de
indicatie worden gecontroleerd.
Het apparaat is klaar voor de meting en het cijfer 0 knippert voor ca. 2 seconden.
De manchet wordt traag opgepompt om uw bloeddruk te meten. De
toenemende druk wordt in het display weergegeven.
4
4
Reiniging en onderhoud
Verwijder de batterijen voordat u het instrument reinigt. Maak het instrument en
de manchet met een zachte doek schoon dat u met een mild zeepsop lichtjes
bevochtigt. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen, alcohol, nafta,
verdunners of benzine, enz. Dompel noch het apparaat, noch eventuele acces-
soires onder water. Let op dat er geen vocht in het apparaat dringt. i
Gebruik het instrument pas nadat het volledig droog is. i
Het manchet mag alleen opgeblazen worden als het op de pols is bevestigd.
Stel het instrument niet bloot aan de felle zon en bescherm het tegen vuil en
vocht. Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of kou. Als u het apparaat
niet gebruikt, bewaar het dan in de verpakking. Bewaar het apparaat op een
schone en droge plaats.
Afvalbeheer
Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aange-
boden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische
apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een
milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een
milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd.
Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi
gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor
bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd
inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. i
Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.
In het kader van onze voortdurende inspanningen naar
verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua
vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons
product door te voeren.
Neem in het geval van garantie contact op met uw speciaalzaak of met de klanten-
service. Indien u het apparaat op moet sturen, geef dan het defect aan en voeg
een kopie van de kwitantie bij. Hierbij gelden de volgende garantievoorwaarden:
1. Voor de producten van MEDISANA geldt een garantietermijn van 3 jaar vanaf
de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur
worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal- en/of fabricagefouten worden
binnen de garantietermijn kosteloos verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantie-
termijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangbare onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op
de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een
ander onbevoegd persoon.
c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de verbruiker
of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage.
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade
die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan
het apparaat als garantiegeval erkend is.
Garantie/reparatievoorwaarden
De actuele versie van deze gebruiksaanwijzing vindt u op www.medisana.com
MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS,
DUITSLAND.
Neem voor reparaties, toebehoren en reserveonderdelen contact op met:
Teknihall Benelux
p/a Vreysen
Hazeldonk 6027
4836 LA BREDA
Nederland
Tel.: 00 31 45 547 08 60, Fax: 00 31 45 547 08 79
eMail: info@medisana.nl
Internet: www.medisana.nl
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
0
z
u
i
o
51165 09/2018 Ver.1.2
Bloeddrukmeter BU 514
Gebruiksaanwijzing
A.u.b. zorgvuldig lezen!
NL Instrument en LCD display
NL/FI
Reglementair gebruik
Tegenindicatie
•Het toestel is voor de meting van de bloeddruk
aan de bovenarm bij volwassenen bestemd.
•Het toestel is niet geschikt voor de bloeddrukmeting
bij kinderen. Voor het gebruik bij oudere kinderen
dient u het advies van uw arts in te winnen.
Personen met aritmieën, diabetes, hart- en
vaatziekten of een beroerte dienen het apparaat te
gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts.
•
2. Instelling van het jaartal:
De invoer voor het jaartal knippert. Druk de MEM-toets zo vaak in tot het
gewenste jaartal verschijnt. Druk de SET-toets in om het jaartal te bevestigen.
Daarna gaat u naar de instelling van maand en dag.
3
5
3. Instelling van maand en dag:
De invoer voor de maand knippert. Druk de MEM-toets zo vaak in tot de
gewenste maand verschijnt. Druk de SET-toets in om de maand te bevestigen.
Ga verder met de instelling van de dag. De dag wordt op dezelfde manier ingesteld
als de maand. Druk de MEM-toets zo vaak in tot de gewenste dag verschijnt.
Druk de SET-toets in om de dag te bevestigen. Daarna gaat u naar de instelling
van het tijdstip.
3
5
3
5
4. Instelling van het tijdstip:
De invoer voor het uur knippert. Druk de MEM-toets zo vaak in tot het
gewenste uur verschijnt. Druk de SET-toets in om het uur te bevestigen. De
invoer voor de minuten knippert. De minuten wordt op dezelfde manier ingesteld
als het uur. Vervolgens verschijnt er CL op het aanduidscherm. Hiermee kunt u
eventueel opgeslagen waarden wissen - zie hoofdstuk „Wissen van het
geheugen“. Gebruik de SET-toets ol de instellingen te verlaten. Bij het
vervangen van batterijen gaan de ingevoerde gegevens verloren en moeten zij
opnieuw worden ingevoerd.
3
5
5
1. Instelling van de gebruiker:
Druk bij een uitgeschakeld apparaat de SET-toets . Op het display verschijnt
of . Door te drukken op de MEM-toets kunt u kiezen tussen Gebruiker
of . Om de gebruiker te bevestigen drukt u op de SET-toets .
Daarna komt u bij het instellen van het jaartal.
Instelling
5
3
5
De meting afbreken
Als het nodig is, om wat voor reden dan ook, de bloeddrukmeting af te breken (bijv.
onpasselijkheid van de patiënt), kan te allen tijde de START/STOP-toets
worden ingedrukt. Het apparaat ontlucht de machet onmiddellijk automatisch.
4
Storingen verhelpen
Probleem Controleren Oorzaak en oplossingen
Ondichte
manchet
Controleer of de
manchet te los is omge-
daan of is beschadigd.
Doe de manchet correct om.
Gebruik een nieuwe manchet.
Geen
vermogen
Pompt niet op
Err verschijnt
en de meting
wordt
afgebroken
Controleer de batterij-
sterkte. Controleer de
positie van de batterijen.
Controleer of de aan-
sluiting goed zit. Contro-
leer of de aansluiting
gebroken of ondicht is.
Controleer of u tijdens
het oppompen de arm
heeft bewogen.
Controleer of u tijdens
de meting heeft
gesproken.
Plaats nieuwe batterijen.
Plaats de batterijen op de juiste
wijze.
Steek de aansluiting goed in.
Gebruik een nieuwe manchet.
Blijf rustig.
Praat tijdens de meting niet.
9
Instrument en LCD display
1 2 3
6
8
q
0
w
e r
z
t
u
Bloeddrukmeter MEM-toets
Deksel batterijvakje
(Geheugenoproep) START/STOP-toets SET-toets
Batterijvak (aan de onderkant) Stekker voor de luchtslang
LCD display Aanduiding van datum/tijd Aanduiding van de
systolische druk Aanduiding van de diastolische druk Pols-symbool
Aanduiding van de polsfrequentie Batterijwissel-symbool
Aritmie-display (hartritmestoornis) Geheugenplaatsnummer
Geheugensymbool Bloeddrukindicator (groen - geel - oranje - rood)
Gebruikersgeheugen 1 / 2
i
o
4 5
7
Beïnvloeding en analyse van de metingen
IP21 Aanduiding beschermtype tegen vreemde
voorwerpen en water
Dit instrument beschikt over 2 aparte geheugens met een capaciteit van 90
geheugenplaatsen per geheugen. De resultaten worden automatisch in het
geselecteerde geheugen opgeslagen. Om opgeslagen meetwaarden op te
roepen, drukt u bij uitgeschakeld apparaat op de MEM-toets . Alle gemiddelde
waarden verschijnen in het display. Als u de MEM-toets opnieuw indrukt,
verschijnt de laatst uitgevoerde meting. Als u verder op de MEM-toets drukt
worden telkens de vorige meetwaarden aangegeven. Als u bij de laatste invoer
gekomen bent en u niet op een toets drukt, schakelt het apparaat in de
geheugenafroep-modus na ca. 8 seconden automatisch uit. Door te drukken op
de START/STOP-toets kunt u de geheugenafroep-modus altijd verlaten en
het apparaat tegelijk uitschakelen. Als in het geheugen 90 meetwaarden zijn
opgeslagen en wordt een nieuwe waarde opgeslagen, wordt de oudste waarde
gewist.
3
3
3
4

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Medisana BU 514.

Stel een vraag over de Medisana BU 514

Heb je een vraag over de Medisana BU 514 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Medisana BU 514. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Medisana BU 514 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.