Marmitek Surround Anywhere 221 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Marmitek Surround Anywhere 221. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Marmitek
  • Product: Receiver
  • Model/naam: Surround Anywhere 221
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 62
Surround Anywhere 221™ 63
1 Inhoudsopgave
1 Inhoudsopgave ....................................................................................... 63
2 Veiligheidsinstructies............................................................................... 64
3 Uw product.............................................................................................. 65
3.1 Introductie ............................................................................................... 65
3.2 Inhoud van de verpakking....................................................................... 65
4 Overzicht van het product ....................................................................... 66
4.1 Led status ............................................................................................... 67
5 Aan de slag............................................................................................. 67
5.1 Voorzorgsmaatregelen............................................................................ 68
5.2 Installatie................................................................................................. 69
5.2.1 Zender (TX) ............................................................................... 69
5.2.2 Ontvanger (RX) ......................................................................... 70
5.2.3 Voeding ..................................................................................... 70
5.3 Aanzetten................................................................................................ 71
5.4 Koppelen................................................................................................. 71
6 Gebruik ................................................................................................... 71
7 Productinformatie.................................................................................... 72
7.1 Technische specificities .......................................................................... 72
8 Veelgestelde vragen (FAQs)................................................................... 73
9 Kennisgeving .......................................................................................... 73
9.1 Verklaring van overeenstemming............................................................ 73
9.2 Recycling ................................................................................................ 74
9.3 Auteursrechten........................................................................................ 74
Pagina: 63
© MARMITEK
64
2 Veiligheidsinstructies
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing om deze indien
nodig te kunnen raadplegen.
x Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
x Gebruik het product niet in een vochtige omgeving of nabij water.
x Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen,
sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
x Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
x Te lang luisteren met een te hoog volume kan gehoorschade
veroorzaken.
x Sluit de voedingsadapter pas op het lichtnet aan als u zeker weet dat de
netspanning overeenkomt met de waarde op de typeplaatjes.
x Sluit een voedingsadapter of netsnoer nooit aan wanneer deze
beschadigd is. Neem in dat geval contact op met uw leverancier.
x Haal de AC/DC voedingsadapter uit het stopcontact wanneer u het
apparaat langere tijd niet gebruikt.
x Het product nooit openmaken: de apparatuur kan onderdelen bevatten
waarop levensgevaarlijke spanning staat.
x Laat reparatie of service alleen over aan deskundig personeel.
x Bij oneigenlijk gebruik, zelf aangebrachte veranderingen of reparaties,
komen alle garantiebepalingen te vervallen.
x Marmitek aanvaardt geen productaansprakelijkheid bij onjuist gebruik
van het product of door gebruik anders dan waarvoor het product is
bestemd.
x Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor volgschade anders dan
de wettelijke productaansprakelijkheid.
Pagina: 64
Surround Anywhere 221™ 65
NEDERLANDS
3 Uw product
3.1 Introductie
Gefeliciteerd met de aanschaf van de Marmitek Surround Anywhere 221!
Hiermee kunt u eenvoudig uw achterste surround luidsprekers draadloos
aansluiten op uw surround set. Door de ingebouwde versterker in de
ontvanger kunt u gewoon uw bestaande (passieve) surround luidsprekers
gebruiken. De ongecomprimeerde digitale overdracht zorgt voor een geluid
dat beter is dan cd-kwaliteit, zonder verstoring of vertraging. Doordat het
geluid gewoon via uw surround set wordt geregeld, heeft u er na installatie
verder geen omkijken meer naar.
Marmitek producten worden met uiterste precisie gefabriceerd en zijn van
hoge kwaliteit.
Digitale draadloze surround zender:
x Maak je bestaande achter luidsprekers draadloos
x Sluit je bestaande achterluidsprekers van je surround set draadloos aan;
geen losliggende kabels door je woonkamer.
x Ongecomprimeerde digitale overdracht zorgt voor geluid dat beter is dan
cd-kwaliteit, zonder verstoring of vertraging.
x Verbeterde 2,4GHz techniek voorkomt storing met uw bestaande wifi
apparatuur en werkt perfect naast elkaar in dezelfde omgeving.
x Zender en ontvanger worden aan elkaar gekoppeld (secure pairing)
zodat je meerdere sets in een zelfde ruimte kunt gebruiken (6 max).
x De ingebouwde versterker in de ontvanger levert ruim voldoende
vermogen voor je achterste surround luidsprekers.
x Door de directe aansluiting op de luidsprekeruitgang van je surround set,
verandert het volume automatisch mee wanneer je deze harder of
zachter zet.
x Volumeregeling op de ontvanger zorgt voor een juiste balans tussen
voor- en achterluidsprekers.
3.2 Inhoud van de verpakking
A. 1x Surround Anywhere 221 audio zender
B. 1x Surround Anywhere 221 audio ontvanger
C. 1x voedingsadapter, 5V
D. 1x voedingsadapter, 18V
E. 2x korte luidsprekerkabel
F. 1x Gebruiksaanwijzing
Pagina: 65
© MARMITEK
66
4 Overzicht van het product
Surround Anywhere 221 audio zender
Surround Anywhere 221 audio ontvanger
A
DC voeding
Aansluiting voor de
speakerkabel
Volume regeling
B
Aan/uit knop
Koppel knop
Aansluiting voor de
speakerkabel
DC voeding
Aan/uit knop
Koppel knop
Pagina: 66
Surround Anywhere 221™ 67
NEDERLANDS
5V adapter
Voorziet de audio zender van voeding.
18V adapter
Voorziet de audio ontvanger van voeding.
Speakerkabel
Hiermee sluit u de audio zender aan op uw
surround set.
4.1 Led status
Led status Omschrijving
Blauwe led continue aan Verbonden
Blauwe led 0,5s aan, 0,5s uit Aan, niet verbonden
Blauwe led 0,2s aan, 0,2s uit Koppelstand
5 Aan de slag
Voor u het product in gebruik kunt nemen moeten de volgende stappen
ondernomen worden:
x Voorzorgsmaatregelen
x Zender (TX) installeren
x Ontvanger (RX) installeren
x Voeding aansluiten
x Surround Anywhere 221 aanzetten
x Koppelen van zender en ontvanger
x Genieten maar!
We zullen dit nu stap voor stap aan u uitleggen.
C
D
E
Pagina: 67
© MARMITEK
68
5.1 Voorzorgsmaatregelen
De Surround Anywhere 221 is een draadloos speakersysteem met een 2 x
25 Watt RMS D-type versterker. Hiermee kunt u de achter luidsprekers van
uw surround set draadloos aansluiten.
De speaker uitgang van een versterker is hoog genoeg om schade aan te
kunnen richten. Zorg ervoor dat de uitgang geen kortsluiting kan maken.
Zorg voordat u met de installatie begint, dat uw surround set uitgeschakeld is.
Dit om ongewenste geluiden of zelfs kortsluiting van een speaker uitgang te
voorkomen.
Linker speaker Rechter speaker
Midden speaker
Surround set Draadloze zender (TX)
Draadloze ontvanger (RX)
Linker achterspeaker Rechter achterspeaker
Aansluit overzicht
Pagina: 68
Surround Anywhere 221™ 69
NEDERLANDS
5.2 Installatie
5.2.1 Zender (TX)
De zender wordt via de meegeleverde korte luidsprekerkabels aangesloten
op 2 luidsprekeruitgangen van de surround set.
x Plaats de zender bij de surround set
x Sluit de speakerkabel tussen surround set en zender voor zowel links als
rechts volgens bovenstaand schema aan. Houd rekening met de juiste
polariteit.
Surround set aansluitpaneel
Surround Anywhere 221 audio zender
Houdt deze knop ingedrukt
en plaats de luidsprekerkabel
Laat los, de
kabel zit nu vast
Pagina: 69
© MARMITEK
70
5.2.2 Ontvanger (RX)
De ontvanger wordt via normale luidsprekerkabels (niet meegeleverd)
aangesloten op reguliere passieve luidsprekers. Let bij het aansluiten van de
luidsprekers op de juiste polariteit.
x Plaats de ontvanger bij de achterspeakers
x Sluit de speakerkabel tussen ontvanger en speakers voor zowel links als
rechts volgens bovenstaand schema aan.
5.2.3 Voeding
Zorg dat de ON/OFF schakelaar op de audio zender uit staat.
Sluit de 5V adapter (C) aan op de audio zender en een stopcontact.
Zorg dat de ON/OFF schakelaar op de audio ontvanger uit staat.
Sluit de 18V adapter (D) aan op de audio ontvanger en een stopcontact.
Linker achterspeaker
Rechter achterspeaker
Surround Anywhere 221
audio ontvanger
Surround Anywhere 221
audio zender (TX)
Surround Anywhere 221
audio ontvanger (RX)
Pagina: 70
Surround Anywhere 221™ 71
NEDERLANDS
5.3 Aanzetten
Als alle verbindingen gemaakt zijn, kunt u de Surround Anywhere 221 gaan
gebruiken. Zet eerst uw surround set aan en speel een dvd of Blu-ray disk
met 5.1 kanaals geluid op een laag volume. Zorg dat de volume knop op de
Surround Anywhere ontvanger (RX) ongeveer in het midden staat. Zet altijd
eerst de zender aan. De blauwe led gaat nu langzaam blauw knipperen. Zet
de ontvanger aan. De leds op zowel de zender als de ontvanger branden nu
continue blauw, ten teken dat ze met elkaar verbonden zijn. Stel nu het
volume op de Surround Anywhere ontvanger (RX) bij naar behoefte.
5.4 Koppelen
De Audio Anywhere 221 zender en
ontvanger zijn al gekoppeld. Als de led
op de zender en ontvanger langzaam
blijft knipperen, kunt u de set opnieuw
koppelen.
Druk achter op de ontvanger een aantal
seconden op de koppelknop.
De led gaat nu snel knipperen.
Druk vervolgens ook achter op de zender de
koppelknop een aantal seconden in. De zender
maakt nu gelijk verbinding met de ontvanger en
de leds gaan continue branden.
6 Gebruik
De Surround Anywhere 221 heeft geen auto standby stand. Als u de set
langere tijd niet gebruikt, schakel deze dan als volgt uit: zet altijd eerst de
ontvanger uit en vervolgens eventueel de zender. Dit om een plop uit de
speakers te voorkomen.Wilt u de set weer inschakelen, zet dan altijd eerst de
zender aan en vervolgens de ontvanger.
Pagina: 71
© MARMITEK
72
7 Productinformatie
7.1 Technische specificities
Zender
Voedingsspanning 230VAC +10% -15% 50Hz, 5V/600mA
Ruststroomverbruik <0,5 W
Audio overdrachtsmethode Digitaal
Zenderfrequentie 2,4GHz
Connectie met ontvanger Beveiligde ID Pairing
Sample frequentie 48KHz
Audio input level ( Max ) 11 V (RMS ) @ 120 ohm
Operationeel bereik zender Tot 30m in open ruimte, tot 10m door
muren en plafonds
Gewicht 100 gram
Afmetingen 120 x 82 x 30 mm
Ontvanger
Voedingsspanning 230VAC +10% -15% 50Hz, 18V/3600mA
Ruststroomverbruik <2,5 W
Uitgangsvermogen 2 x 50 W (2 x 25W RMS)
Frequentiekarakteristiek 20Hz - 20kHz @ 8 Ohm
Signaal/ruis ratio 80dB (Zender / Ontvanger, A-gewogen)
Totale harmonische afwijking < 0,5% @ 1 W
Totale audio vertraging <=20ms
Stroom efficiency 78%
Kanaalscheiding >=50dB
Gewicht 200 gram
Afmetingen 155 x 110 x 35 mm
Bedrijfstemperatuur 0 ~ +50°C
Met het oog op verdere verbetering van het product behoudt Marmitek zich het recht
voor om specificaties en/of ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Pagina: 72
Surround Anywhere 221™ 73
NEDERLANDS
8 Veelgestelde vragen (FAQs)
Het ledje blijft uit nadat de zender / ontvanger is aangezet
Controleer de wandcontactdoos en de voeding.
Controleer of het voltage van de voeding klopt.
Geen audio aan kant ontvanger
x Controleer of de blauwe led continue brandt.
x Pas de volumeregelaar van de ontvanger aan.
x Is er wel een achterste surround luidspreker signaal?
Audio wordt vervormd of is te laag
x Pas de volumeregelaar van de surround set aan totdat er geen clipping
meer optreedt.
x Pas de volumeregelaar van de ontvanger aan totdat er geen clipping
meer optreedt.
Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden?
Kijk dan op www.marmitek.com.
9 Kennisgeving
9.1 Verklaring van overeenstemming
Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze Surround
Anywhere 221™ voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijnen:
Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april
2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten
inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van
Richtlijn 1999/5/EG.
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen
in elektrische en elektronische apparatuur.
Verordening (EG) Nr. 278/2009 van de Commissie van 6 april 2009
houdende tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees
Parlement en de Raad, wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp
voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe stroomvoorzieningen
in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van externe
stroomvoorzieningen.
U kunt de volledige conformiteitsverklaring lezen op
http://www.marmitek.com
Pagina: 73
© MARMITEK
74
9.2 Recycling
Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie. De Europese
Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit
symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld
met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het
product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de
vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via
de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen
inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur
voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid.
Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u
contact op met de plaatselijke autoriteiten of dienst afvalverwerking, of met
de winkel waar u het product hebt aangeschaft.
9.3 Auteursrechten
Marmitek is een handelsmerk van Germatron BV. Surround Anywhere 221™
is een handelsmerk van Marmitek BV. Alle rechten voorbehouden. Deze
handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Marmitek aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor druk- of typefouten. Auteursrechten en alle andere
eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot model
nummers, software, audio, video, tekst en foto's) berust bij Marmitek BV. Elk
gebruik van de inhoud, maar zonder beperking, distributie, reproductie,
wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Marmitek is strikt verboden. Alle auteursrechten
en andere eigendomsrechten dienen te worden behouden op alle
reproducties. Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of
productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.
Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter informatie. Dit
betekent niet dat deze producten door Marmitek worden aanbevolen of door
Marmitek zijn goedgekeurd. Marmitek aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze
producten.
Marmitek BV - Postbus 4257 - 5604 EG Eindhoven – Nederland

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Marmitek Surround Anywhere 221.

Stel een vraag over de Marmitek Surround Anywhere 221

Heb je een vraag over de Marmitek Surround Anywhere 221 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Marmitek Surround Anywhere 221. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Marmitek Surround Anywhere 221 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.