Makita VC3211MX1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita VC3211MX1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: VC3211MX1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Turks, Grieks, Zweeds, Russisch, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 31
32
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
Symbolen END114-1
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens de accu te gebruiken.
... Lees de gebruiksaanwijzing.
................. Besteed bijzondere zorg en aandacht!
................ Waarschuwing! De stofzuiger kan
gevaarlijk stof bevatten.
................ Ga nooit op de stofzuiger staan.
.................. De stofzuigers zijn in staat om
stofklassen L, M en H op te zuigen. Houd
u aan de nationale regelgeving met
betrekking tot stof en veiligheid en
gezondheid op de werkplek.
Waarschuwing! Deze stofzuiger bevat
stof dat schadelijk is voor de gezondheid.
Leegmaken en
onderhoudswerkzaamheden, waaronder
het verwijderen van de
stofopvangmiddelen, mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door bevoegd
personeel dat geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt. Niet
bedienen zonder dat het volledige
filtratiesysteem is gemonteerd.
................ Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het
huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake
oude elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing daarvan
binnen de nationale wetgeving, dient
gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te
worden afgevoerd naar een recycle
bedrijf dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.
1. Zuigkrachtinstelknop
2. Keuzeknop slangdiameter
3. Aan-uitschakelaar
4. Deksel van stopcontact
5. Netsnoer
6. Slangklem
7. Snoerwikkelaar
8. Aansluitmonden
9. Slang
10. Ontgrendelde stand
11. Vergrendelde stand
12. Vergrendelhendel
13. Wieltje
14. Filterzak
15. Dop
16. Poederfilter
17. Demper
18. Voorfilter
19. Niveausensors
20. Multifunctionele haak
Model VC3211H
Landen EU Zwitserland Verenigd Koninkrijk
Spanning Volt 230-240 230-240 110 230-240
Stroomverbruik Watt 1.050 1.050 1.050 1.050
Aangesloten belasting van
stopcontact voor accessoires
Watt in symboolfunctie 2.400 1.100 600 1.900
Watt in symboolfunctie 2.600 1.400 850 2.100
Totaal aangesloten belasting Watt 3.450 2.150 1.650 2.950
Model VC3211H
Volumestroom (lucht)
Met slang  28 mm x 3,5 m 2,0 m3
/min.
Met slang  38 mm x 2,5 m 3,5 m3
/min.
Vacuüm 22 kPa
Type beveiliging IP X4 (spatwaterdicht)
Inhoud
Stof 32 liter
Water 27 liter
Afmetingen (l x b x h) 552 mm x 398 mm x 685 mm
Nettogewicht 17,0 kg
Veiligheidsklasse Klasse I
Pagina: 32
33
Gebruiksdoeleinden ENE084-1
Het gereedschap is bedoeld om zowel nat als droog stof
te verzamelen. Dit gereedschap is geschikt voor
commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen,
ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en
verhuurbedrijven.
Voeding ENF001-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Dit gereedschap moet tijdens gebruik zijn
geaard om de gebruiker te beschermen tegen elektrische
schokken. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren met drie
draden die zijn voorzien van geaarde stekkers en geaarde
stopcontacten waarin de stekker van het gereedschap
past.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN
STOFZUIGER ENB121-1
WAARSCHUWING! BELANGRIJK, LEES VÓÓR
GEBRUIK alle veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies ZORGVULDIG DOOR. Het niet volgen van
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
1. Merk op alvorens de stofzuiger te gebruiken, dat
deze stofzuiger door twee personen moet worden
bediend die goed zijn geïnstrueerd over het
gebruik van deze stofzuiger.
2. Gebruik het stopcontact van de stofzuiger
uitsluitend voor doeleinden die in de instructies
worden genoemd.
3. Als er schuim of vloeistof uit komt, schakelt u het
apparaat onmiddellijk uit.
4. Reinig de waterniveaubegrenzer regelmatig en
controleer het op tekenen van beschadiging.
5. Gebruik de stofzuiger nooit zonder het filter.
Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.
6. GEBRUIK VAN EEN VERLENGSNOER. Als u een
verlengsnoer gebruikt vanwege de grote afstand
tot het stopcontact, moet u een verlengsnoer
gebruiken dat voldoende dik, maar niet te lang is
omdat anders de prestaties van de stofzuiger
negatief kunnen worden beïnvloed. Voor gebruik
buitenshuis, gebruikt u een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis.
7. WAARSCHUWING VOOR SPANNING: Alvorens de
stofzuiger aan te sluiten op een voedingsbron
(stopcontact, enz.), controleert u of de
voedingsspanning hetzelfde is als de spanning
aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger.
Een voedingsbron met een hogere spanning dan
is aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger,
kan leiden tot ERNSTIG LETSEL van de gebruiker
en tevens tot beschadiging van de stofzuiger. Bij
twijfel, HET NETSNOER VAN DE STOFZUIGER
NIET AANSLUITEN. Het gebruik van een
voedingsbron met een lagere spanning dan is
aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger, is
schadelijk voor de motor.
8. VOORKOM ONBEDOELD STARTEN. Controleer of
de schakelaar uit staat voordat u de stekker van
het netsnoer in het stopcontact steekt.
9. Probeer nooit brandbare stoffen, vuurwerk,
brandende sigaretten, hete as, hete metaaldeeltjes
en scherpe voorwerpen zoals scheermesjes,
naalden, glasscherven en dergelijke op te zuigen.
10. GEBRUIK DE STOFZUIGER NOOIT IN DE BUURT
VAN BENZINE, GAS, VERF, LIJM OF ANDERE
ZEER EXPLOSIEVE STOFFEN. De schakelaar kan
vonken veroorzaken bij het in- en uitschakelen. En
hetzelfde geldt voor de collector in de motor
tijdens gebruik. Hierdoor kan een gevaarlijke
explosie optreden.
11. Na het opzuigen van giftige, kankerverwekkende,
ziekteverwekkende of andere gevaarlijke
materialen, zoals asbest, arsenicum, barium,
beryllium, lood, pesticiden of andere
gezondheidsbedreigende materialen, brengt u de
stofzuiger naar een erkend instituut voor reiniging
en verwerking van dit gevaarlijke stof volgens de
regelgeving in uw land.
12. Zuig nooit ontvlambaar stof of materiaal op.
13. Gebruik de stofzuiger nooit buitenshuis in de
regen.
14. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van
verwarmingsbronnen (fornuis, enz.).
15. BESCHERM U TEGEN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. Vermijd lichamelijk contact met de
geaarde oppervlakten. Bijvoorbeeld, het
buitenoppervlak van leidingen, radiators,
kooktoestellen, koelkasten.
16. Blokkeer de koelventilatieopeningen niet. Deze
ventilatieopeningen zorgen voor het koelen van de
motor. Blokkeren moet altijd worden voorkomen
omdat anders de motor doorbrandt door gebrek
aan ventilatie.
17. Zorg altijd voor een stevige stand en goede
lichaamsbalans.
18. BEHANDEL HET NETSNOER VOORZICHTIG.
Draag de stofzuiger nooit aan het netsnoer en trek
nooit aan het netsnoer om zo de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het netsnoer uit de
buurt van hitte, olie en scherpe randen. Inspecteer
het netsnoer van de stofzuiger regelmatig en
indien het beschadigd is, laat u het repareren door
een erkende elektrotechnisch reparateur.
Inspecteer verlengsnoeren regelmatig en vervang
ze indien beschadigd.
19. U mag de slang niet dubbelvouwen, eraan trekken
of erop staan.
20. Stop de stofzuiger onmiddellijk als u merkt dat hij
slecht presteert of als u iets abnormaals opmerkt
tijdens gebruik.
21. TREK DE STEKKER VAN DE STOFZUIGER UIT
HET STOPCONTACT. Wanneer hij niet in gebruik
is, alvorens onderhoud te plegen en bij het
verwisselen van accessoires.
22. Reinig en onderhoud de stofzuiger onmiddellijk na
elk gebruik om hem in de allerbeste conditie te
houden.
23. ONDERHOUD DE STOFZUIGER MET ZORG. Houd
de stofzuiger schoon voor betere prestaties en
veiliger gebruik. Houdt u aan de instructies voor
Pagina: 33
34
het verwisselen van de accessoires. Houd de
handgrepen droog, schoon en vrij van olie en
vetten.
24. CONTROLEER BESCHADIGDE ONDERDELEN.
Zonder de stofzuiger verder te gebruiken, moet
een beschermkap of ander onderdeel dat
beschadigd is eerst goed worden onderzocht om
te beoordelen of het goed werkt en zijn beoogde
functie kan uitvoeren. Controleer of bewegende
delen goed uitgelijnd zijn en niet vastgelopen zijn,
of onderdelen niet kapot zijn en stevig
gemonteerd zijn, en enige andere situatie die van
invloed kan zijn op de werking ervan. Een
beschermkap of ander onderdeel dat beschadigd
is, dient vakkundig te worden gerepareerd of
vervangen door een erkend servicecentrum,
behalve indien anders aangegeven elders in deze
gebruiksaanwijzing. Laat een kapotte aan-
uitschakelaar vervangen door een erkend
servicecentrum. Gebruik de stofzuiger niet als hij
niet met de aan-uitschakelaar kan worden in- en
uitgeschakeld.
25. VERVANGINGSONDERDELEN. Als u het apparaat
laat nakijken, gebruik dan alleen identieke
vervangingsonderdelen.
26. DE STOFZUIGER OPBERGEN. Als de stofzuiger
niet in gebruik is, moet deze binnenshuis worden
opgeborgen.
27. Wees vriendelijk voor uw stofzuiger. Een ruwe
behandeling kan leiden tot een defect in zelfs de
meest stevig gebouwde stofzuiger.
28. Probeer niet de buitenkant of binnenkant van de
stofzuiger te reinigen met benzine, thinner of
chemische reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen
barsten en verkleuringen worden veroorzaakt.
29. Gebruik de stofzuiger niet in een afgesloten ruimte
waarin brandbare, explosieve of giftige dampen
worden afgegeven door verf op oliebasis, thinner,
benzine, sommige mottenbestrijdingsmiddelen,
enz., of in een ruimte waarin explosief stof
aanwezig is.
30. Laat het netsnoer van de stofzuiger niet op de
vloer liggen nadat u klaar bent met stofzuigen. U
kunt erover struikelen of het kan schade
toebrengen aan de stofzuiger.
31. Gebruik dit of enig ander gereedschap niet
wanneer u onder invloed bent van drugs of
alcohol.
32. Als basisveiligheidsregel gebruikt u een
beschermende bril of een veiligheidsbril met
zijstukken.
33. Gebruik onder stoffige werkomstandigheden een
stofmasker.
34. Dit gereedschap is niet geschikt voor gebruik door
personen, waaronder kinderen, met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring.
35. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om
ervoor te zorgen dat ze niet met de stofzuiger
spelen.
36. Pak het netsnoer of de stofzuiger nooit vast met
natte handen.
37. Wees uiterst voorzichtig wanneer u de stofzuiger
op een trap gebruikt.
38. Gebruik de stofzuiger nooit als een stoel of
werkbank. Het gereedschap kan omvallen
waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.
BEWAAR VOOR LATERE
NASLAG
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
WAARSCHUWING:
• Alvorens de stekker van de stofzuiger in het
stopcontact te steken, controleert u altijd of de
stofzuiger uitgeschakeld is. Als u de stekker in het
stopcontact steekt terwijl de stofzuiger ingeschakeld is,
kan de stofzuiger onverwachts starten waardoor
ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
Aan-uitschakelaar (zie afb. 1)
Om de stofzuiger te starten, draait u de aan-uitschakelaar
naar de stand “I”. Om de stofzuiger te stoppen, draait u de
aan-uitschakelaar naar de stand “O” (zie afb. 2).
De zuigkracht kan worden ingesteld aan de hand van de
vereisten van uw werkzaamheden.
De zuigkracht kan worden verhoogd door de
zuigkrachtinstelknop te draaien van het symbool naar
het symbool .
Stel daarna de keuzeknop voor de slangdiameter in op de
diameter van de slang die u gaat gebruiken.
Keuzeknop slangdiameter
Draai de keuzeknop naar de kant van de slangdiameter
die u gaat gebruiken.
OPMERKING:
Zet de keuzeknop niet in het midden. Draai hem altijd
naar één van de kanten overeenkomstig de
slangdiameter.
Waarschuwingspieptoon
Er zijn twee soorten pieptonen. Eén is een korte pieptoon
en de ander is een lange pieptoon.
Als de luchtstroomsnelheid daalt tot onder 20 m/s, brengt
de stofzuiger uit veiligheidsoverweging korte
waarschuwingspieptonen voort. Wanneer u deze hoort,
controleert u instelling van de keuzeknop voor de
slangdiameter en of de zuigkracht niet te laag is ingesteld.
Als de pieptonen voortgebracht blijven worden, voert u
onderhoud uit of neemt u contact op met uw lokale
servicecentrum.
Als de tank is gevuld met vloeistof, brengt de stofzuiger
een lange pieptoon voort.
Als de tank vol is en de pieptoon wordt voortgebracht,
schakelt u de stofzuiger uit en maakt u de tank leeg.
Pagina: 34
35
Aansluiten van elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING:
• Controleer of zowel de stofzuiger als het elektrisch
gereedschap zijn uitgeschakeld voordat u aansluit of
loskoppelt. Als u het elektrisch gereedschap aansluit
op de stofzuiger terwijl beide zijn ingeschakeld, kunnen
deze onverwacht en plotseling starten waardoor
ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
• Sluit nooit een elektrisch gereedschap met een hoger
ingangsvermogen dan is opgegeven in de
“TECHNISCHE GEGEVENS” aan op het stopcontact
van de stofzuiger door de zuigkrachtinstelknop te
draaien. Door een elektrisch gereedschap aan te
sluiten met een hoger ingangsvermogen dan
aangegeven, kan oververhitting en beschadiging van
de stofzuiger worden veroorzaakt.
• Als een geaard gereedschap wordt aangesloten, steekt
u een geaarde stekker in het stopcontact van de
stofzuiger.
Op de stofzuiger kan een elektrisch gereedschap worden
aangesloten tot het ingangsvermogen aangegeven in de
“TECHNISCHE GEGEVENS”.
1. Om een elektrisch gereedschap aan te sluiten, opent
u het deksel van het stopcontact en steekt u de
stekker van het elektrisch gereedschap in het
stopcontact van de stofzuiger (zie afb. 3 en 2).
2. Als u een elektrische gereedschap aansluit, bevestigt
u het netsnoer en de slang op regelmatige afstanden
aan elkaar met slangklemmen. Zo wordt voorkomen
dat de slang verstrikt raakt met het netsnoer (zie
afb. 4).
3. Draai de aan-uitschakelaar naar de stand “AUTO”.
4. Draai de zuigkrachtinstelknop naar de stand die
geschikt is voor het ingangsvermogen van het
elektrisch gereedschap dat u gaat gebruiken.
5. Door het aangesloten elektrisch gereedschap in en uit
te schakelen, zal tegelijkertijd de stofzuiger worden in-
en uitgeschakeld. De stofzuiger werkt nog enkele
seconden door nadat het elektrisch gereedschap is
uitgeschakeld.
6. Trek na gebruik de stekker van het netsnoer van het
elektrisch gereedschap uit het stopcontact van de
stofzuiger.
7. Schakel de stofzuiger na gebruik uit.
Automatische zuigonderbreking tijdens
zuigen
WAARSCHUWING:
• Geen schuim of zeepoplossingen opzuigen. Door
schuim of zeepoplossingen op te zuigen, kan schuim
uit de luchtuitlaat komen voordat de automatische
zuigonderbreking in werking treedt. Voortdurend
gebruik onder deze omstandigheden, kan leiden tot
een elektrische schok en het defect raken van de
stofzuiger.
De stofzuiger heeft een mechanisme dat voorkomt dat
water doorstroomt naar de motor wanneer meer dan een
bepaalde hoeveelheid water wordt opgezogen.
Als de tank vol zit met vloeistof, brengt de stofzuiger een
lange pieptoon voort. Wanneer deze pieptoon klinkt,
schakelt u de stofzuiger uit en maakt u de tank leeg.
Gebruik van de snoerwikkelaar
LET OP:
• Let er bij het sluiten van de snoerwikkelaar op dat
uw vingers niet ertussen komen. Als u dat niet doet,
kan dit leiden tot persoonlijk letsel.
KENNISGEVING:
• Oefen geen buitensporige kracht uit op de
snoerwikkelaar. Door de buitensporige kracht kan de
snoerwikkelaar worden beschadigd. Sluit de
snoerwikkelaar als deze niet in gebruik is.
Door de snoerwikkelaar te openen kunt u deze als volgt
gebruiken.
1. Het netsnoer opbergen (zie afb. 5)
KENNISGEVING:
• Gebruik de stofzuiger of een aangesloten
elektrisch gereedschap niet terwijl het netsnoer op
de snoerwikkelaar is gewikkeld. Door de stofzuiger
of het aangesloten elektrisch gereedschap te
gebruiken terwijl het netsnoer op de snoerwikkelaar is
gewikkeld, kan het netsnoer worden beschadigd.
2. De aansluitmonden opbergen (zie afb. 6)
De aansluitmonden 22, 24 en 38 kunnen worden
opgeborgen (maximaal twee tegelijkertijd).
3. De slang opbergen (zie afb. 7)
4. Een elektrisch gereedschap van een redelijk
formaat, zoals een cirkelzaag, opbergen in de
snoerwikkelaar (zie afb. 8).
Het wieltje vergrendelen en ontgrendelen
(zie afb. 9)
Om het wieltje te vergrendelen, drukt u de
vergrendelhendel omlaag zodat het wieltje niet meer kan
draaien. Om het wieltje te ontgrendelen, trekt u de
vergrendelhendel omhoog.
Het wieltje vergrendelen is handig bij het opbergen van de
stofzuiger, tijdens het halverwege stoppen van de
werkzaamheden en het stil laten staan van de stofzuiger.
Bedien de vergrendelhendel met de hand.
KENNISGEVING:
• Zorg er bij het verplaatsen van de stofzuiger voor dat
het wieltje ontgrendeld is. Als u de stofzuiger verplaatst
terwijl het wieltje vergrendeld is, kan het wieltje
beschadigd raken.
Dop
Er zit een dop op de slangaansluitopening. De dop
voorkomt dat het opgezogen stof uit de stofzuiger kan
komen.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
WAARSCHUWING:
• De stofzuiger kan gevaarlijk stof bevatten. Gebruik bij
het vervangen van filterelementen en de stofzak altijd
een P2-ademhalingsapparaat.
• Controleer altijd of de stofzuiger is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige
werkzaamheden aan de stofzuiger uit te voeren.
Pagina: 35
36
• Schakel de stofzuiger nooit in voordat alle filters en de
stofzak volledig zijn aangebracht en het
bedieningsorgaan voor de volumestroom is getest.
Waarschuwingsetiket (zie afb. 10)
Plaats het waarschuwingsetiket van uw taal in het frame
voor het waarschuwingsetiket op de stofzuiger.
De filterzak aanbrengen en weggooien
WAARSCHUWING:
• Gebruik altijd een P2-ademhalingsapparaat.
• Bij gebruik van een filterzak, gebruikt u tevens het
luchtfilter dat af-fabriek in het gereedschap is
aangebracht. Als u het luchtfilter niet gebruik, kunnen
abnormaal geluid en warmte worden veroorzaakt,
waardoor brand kan ontstaan.
LET OP:
• Zuig nooit water of andere vloeistoffen of natte stof op
wanneer de filterzak is aangebracht. Als u dat toch
doet, kan de filterzak scheuren.
1. Vouw de filterzak uit (zie afb. 11).
2. Lijn de opening van de filterzak uit met de zuigopening
van de stofzuiger (zie afb. 12).
3. Steek het kartonnen deel van de filterzak zodanig in
het gereedschap dat het aan het uiteinde zit, voorbij
het uitsteeksel.
Als u de filterzak wilt weggooien, trekt u aan de rand van
de mond van de filterzak zodat de mondopening wordt
afgesloten door papier.
De slang aansluiten
LET OP:
• Buig de slang niet sterk en ga er niet op staan.
Verplaats de stofzuiger nooit door aan de slang te
trekken. De slang sterk buigen, erop staan en eraan
trekken kan ertoe leiden dat de slang kapot gaat of
vervormd raakt.
• Bij het opzuigen van groot afval, zoals houtkrullen,
betonstukjes en dergelijke, in plaats van klein afval,
gebruikt u de slang met een binnendiameter van
38 mm (los verkrijgbaar). Als u de slang met een
binnendiameter van 28 mm gebruikt, kan de slang
verstopt en beschadigd raken.
• Plaats altijd de dop op de slangaansluitopening nadat u
de slang van de stofzuiger af hebt gehaald (zie
afb. 13).
Verwijder de dop vanaf de slangaansluitopening. U kunt
de dop bewaren in de multifunctionele haak terwijl de
slang is aangesloten op de stofzuiger.
Steek de slang in de slangaansluitopening van de tank en
draai hem rechtsom tot hij wordt vergrendeld (zie
afb. 14).
BEDIENING
WAARSCHUWING:
• Gebruik altijd een P2-ademhalingsapparaat.
LET OP:
• Als er schuim of vloeistof uit de stofzuiger komt,
schakelt u deze onmiddellijk uit. Voortdurend gebruik
onder deze omstandigheden, kan leiden tot een
elektrische schok en het defect raken van de
stofzuiger.
ONDERHOUD
WAARSCHUWING:
• Gebruik altijd een P2-ademhalingsapparaat tijdens de
onderhoudswerkzaamheden.
• Gebruik het luchtfilter nooit opnieuw nadat dit uit de
stofzuiger is verwijderd.
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
• Graag uw lokale overheid naar eventuele regelgeving
met betrekking tot het gebruik van deze stofzuigers
tijdens werkzaamheden met giftige materialen, zoals
asbest.
• Alvorens enige reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, controleert
u altijd met welke materialen de stofzuiger eerder is
gebruikt. Als u twijfelt, laat u de stofzuiger altijd reinigen
door een professioneel reinigingsbedrijf voor asbest/
giftige stoffen alvorens u enige reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
• Een technische inspectie, waaronder een inspectie van
de filters, luchtdichtheid en regelmechanismen, moet
ten minste eenmaal per jaar worden uitgevoerd door
een opgeleid persoon, of vaker indien vereist door
nationale regelgeving.
• Tijdens onderhoud moeten alle verontreinigde
onderdelen die niet schoongemaakt kunnen worden,
worden weggegooid. Dergelijke onderdelen moeten
worden weggegooid in ondoorlatende zakken in
overeenstemming met de regelgeving in uw land.
• Na de werkzaamheden in een gevaarlijk gebied, moet
de buitenkant van het gereedschap worden gereinigd
door middel van stofzuigen en schoon vegen, of met
afdichtmiddel worden behandeld, voordat het
gereedschap uit het gevaarlijke gebied wordt
verwijderd. Bij verwijdering uit het gevaarlijke gebied
moeten alle onderdelen van het gereedschap als
verontreinigd worden beschouwd, en moet
toepasselijke actie worden ondernomen om
verspreiding van het stof te voorkomen.
• Vervang het luchtfilter wanneer het luchtfilter verstopt
is met stof of u vermoedt dat de prestaties van de
stofzuiger achteruit gaan.
• Controleer de filters regelmatig. Als er een scheur in
zit, vervangt u hem onmiddellijk.
Het luchtfilter verwijderen
LET OP:
• Wacht ongeveer 5 minuten zodat het stof in de tank
volledig is neergedwarreld.
• Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is
getrokken.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van het luchtfilter
dat het stof niet in het tankdeksel terechtkomt.
Pagina: 36
37
Maak de haken van het tankdeksel los en haal dit van de
tank af. Leg het ondersteboven neer (zie afb. 15).
Verwijder de schroef van de vergrendelhendel.
Maak de haken van het filter los door de vergrendelhendel
omhoog te zetten (zie afb. 16).
Bedek de luchtfilters met een plasticzak (zie afb. 17).
Verwijder de luchtfilters voorzichtig uit het tankdeksel en
knoop de plasticzak stevig dicht (zie afb. 18).
Het luchtfilter in elkaar zetten
Wanneer u de luchtfiltercomponenten afzonderlijk
ontvangt, zet u ze als volgt in elkaar.
Plaats het voorfilter over het poederfilter (zie afb. 19).
Zorg ervoor dat de randen van het voorfilter en
poederfilter goed zijn geplaatst (zie afb. 20).
Het luchtfilter aanbrengen (zie afb. 21)
Veeg het afdichtvlak schoon.
Plaats de nieuwe luchtfilters en zet ze vast met de
filterhaken. Zorg ervoor dat de luchtfilters in de juiste
stand zijn geplaatst.
Zet de vergrendelhendel omlaag om de luchtfilters te
vergrendelen.
Borg de filterhaken met de schroeven.
Plaats het tankdeksel op de tank en zet het vast met de
haken.
De niveausensors schoonmaken (zie
afb. 22)
De niveausensors detecteren vloeistof wanneer de tank
volraakt met vloeistof. Maak de niveausensors regelmatig
schoon met een zachte doek wanneer u de luchtfilters
vervangt.
Het netsnoer opbergen (zie afb. 23 en 24)
Wikkel het netsnoer om de multifunctionele haak of de
snoerwikkelaar.
Accessoires opbergen
OPMERKING:
• Oefen geen buitensporige kracht uit op de accessoires
die op de buishouder zijn geplaatst. Als een
buitensporige kracht op deze accessoires wordt
uitgeoefend, kan de buishouder worden beschadigd.
De buisgaten kunnen worden gebruikt om de rechte buis,
de gebogen buis en dergelijke op te bergen door deze
accessoires erin te steken (zie afb. 25).
De buizen kunnen ook gedurende een pauze in de
werkzaamheden op de buishouder worden gestoken (zie
afb. 26).
U kunt de dop bewaren in de multifunctionele haak terwijl
de slang is aangesloten op de stofzuiger (zie afb. 27).
De slang opbergen (zie afb. 28 en 7)
De slang kan worden gehangen aan de snoerwikkelaar of
de multifunctionele haak.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Slang
• Aansluitmonden (22 mm, 24 mm of 38 mm)
• Rechte buis
• Hoekmondstuk
• Ronde borstel
• Poederfilter
• Demper
• Voorfilter
• Mondstuk, compleet
• Gebogen buis
• Filterzak
• Slangklem
• Riemhaak, compleet
• Dop
OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.
Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN/IEC60704:
Geluidsdrukniveau (LpA): 72,5 dB (A)
Onzekerheid (K): 2,5 dB (A)
Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan
80 dB (A).
Draag gehoorbescherming.
Alleen voor Europese landen ENH038-2
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine:
Stofzuiger
Modelnr./Type: VC3211H
in serie is geproduceerd en
Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EC
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60335

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita VC3211MX1.

Stel een vraag over de Makita VC3211MX1

Heb je een vraag over de Makita VC3211MX1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita VC3211MX1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita VC3211MX1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.