Makita VC2510L handleiding

Handleiding voor de Makita VC2510L in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 68 pagina's.

Pagina: 1
35 NEDERLANDS (Originele instructies) Verklaring van het onderdelenoverzicht TECHNISCHE GEGEVENS • Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. • De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen. • Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 Symbolen END108-5 Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken. .... Lees de gebruiksaanwijzing. ............... Waarschuwing! De stofzuiger kan gevaarlijk stof bevatten. ............... Ga nooit op de stofzuiger staan. ................ Alleen voor EU-landen Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! 1. Zuigkrachtinstelknop 2. Aan-uitschakelaar 3. Deksel 4. Netsnoer 5. Klem 6. Snoerwikkelaar 7. Aansluitmonden 8. Slang 9. Wieltje 10. Wielvergrendeling 11. Ontgrendelde stand 12. Vergrendelde stand 13. Tankdeksel 14. Poederfilter 15. Demper 16. Voorfilter 17. Tank 18. Markeringen voor de plaatsingspositie 19. Waterfilter 20. Rubberen houder 21. Papieren stofzak 22. Snoerhaak 23. Drukken 24. Buisklem 25. A-gedeelte 26. Haken 27. Krachtig drukken en omlaag schuiven 28. Uitsteeksel van buisklem 29. Groef 30. Haak 31. Houderplaat 32. Polyethyleenzak 33. Draaghandvat 34. Tankdeksel 35. Snoerhaak 36. Rechte buis 37. Hoekmondstuk 38. Aanslag Model VC1310L / VC2510L / VC3210L EU AU/NZ GB 110V GB 230V CL AR/CH Spanning Volt 230 - 240 230 - 240 110 230 - 240 220 230 - 240 Stroomverbruik Watt 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 Aangesloten belasting op stopcontact voor accessoires Watt in functie 2.400 1.200 600 1.900 2.200 1.100 Aangesloten belasting op stopcontact voor accessoires Watt in functie 2.600 1.400 850 2.100 2.500 1.400 Totaal aangesloten belasting Watt 3.450 2.250 1.650 2.950 3.250 2.150 Model VC1310L VC2510L VC3210L Volumestroom (lucht) 2,0 m3/min Vacuüm 22 kPa Beveiligingsklasse 1 Type beveiliging IP X4 (spatwaterdicht) Inhoud Stof 13 liter 25 liter 32 liter Water 7 liter 14 liter 27 liter Afmetingen (l x b x h) 366 mm x 334 mm x 420 mm 432 mm x 416 mm x 451 mm 552 mm x 398 mm x 685 mm Nettogewicht 9,6 kg 10,5 kg 14,5 kg
Pagina: 2
36 Volgens de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. Gebruiksdoeleinden ENE016-1 Het gereedschap is bedoeld om zowel nat als droog stof te verzamelen. Voeding ENF001-1 Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase wisselstroom. Dit gereedschap moet tijdens gebruik zijn geaard om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren met drie draden die zijn voorzien van geaarde stekkers en geaarde stopcontacten waarin de stekker van het gereedschap past. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK VOOR EEN STOFZUIGER ENB119-5 WAARSCHUWING! BELANGRIJK, LEES VÓÓR GEBRUIK alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies ZORGVULDIG DOOR. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. 1. Merk op alvorens de stofzuiger te gebruiken, dat deze stofzuiger door twee personen moet worden bediend die goed zijn geïnstrueerd over het gebruik van deze stofzuiger. 2. Gebruik het stopcontact van de stofzuiger uitsluitend voor doeleinden die in de instructies worden genoemd. 3. Als er schuim of vloeistof uit komt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit. 4. Reinig de waterniveaubegrenzer regelmatig en controleer het op tekenen van beschadiging. 5. Gebruik de stofzuiger nooit zonder het filter. Vervang een beschadigd filter onmiddellijk. 6. GEBRUIK VAN EEN VERLENGSNOER. Als u een verlengsnoer gebruikt vanwege de grote afstand tot het stopcontact, moet u een verlengsnoer gebruiken dat voldoende dik, maar niet te lang is omdat anders de prestaties van de stofzuiger negatief kunnen worden beïnvloed. Voor gebruik buitenshuis, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. 7. WAARSCHUWING VOOR SPANNING: Alvorens de stofzuiger aan te sluiten op een voedingsbron (stopcontact, enz.), controleert u of de voedingsspanning hetzelfde is als de spanning aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger. Een voedingsbron met een hogere spanning dan is aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger, kan leiden tot ERNSTIG LETSEL van de gebruiker en tevens tot beschadiging van de stofzuiger. Bij twijfel, HET NETSNOER VAN DE STOFZUIGER NIET AANSLUITEN. Het gebruik van een voedingsbron met een lagere spanning dan is aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger, is schadelijk voor de motor. 8. VOORKOM ONBEDOELD STARTEN. Controleer of de schakelaar uit staat voordat u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt. 9. Probeer nooit brandbare stoffen, vuurwerk, brandende sigaretten, hete as, hete metaaldeeltjes en scherpe voorwerpen zoals scheermesjes, naalden, glasscherven en dergelijke op te zuigen. 10. GEBRUIK DE STOFZUIGER NOOIT IN DE BUURT VAN BENZINE, GAS, VERF, LIJM OF ANDERE ZEER EXPLOSIEVE STOFFEN. De schakelaar kan vonken veroorzaken bij het in- en uitschakelen. En hetzelfde geldt voor de collector in de motor tijdens gebruik. Hierdoor kan een gevaarlijke explosie optreden. 11. Zuig nooit giftige, kankerverwekkende, ontbrandbare of andere gevaarlijke stoffen op, zoals asbest, barium, beryllium, lood, pesticiden of andere stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. 12. Gebruik de stofzuiger nooit buitenshuis in de regen. 13. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van verwarmingsbronnen (fornuis, enz.). 14. BESCHERM U TEGEN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. Vermijd lichamelijk contact met de geaarde oppervlakten. Bijvoorbeeld, het buitenoppervlak van leidingen, radiators, kooktoestellen, koelkasten. 15. Blokkeer de koelventilatieopeningen niet. Deze ventilatieopeningen zorgen voor het koelen van de motor. Blokkeren moet altijd worden voorkomen omdat anders de motor doorbrandt door gebrek aan ventilatie. 16. Zorg altijd voor een stevige stand en goede lichaamsbalans. 17. BEHANDEL HET NETSNOER VOORZICHTIG. Draag de stofzuiger nooit aan het netsnoer en trek nooit aan het netsnoer om zo de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Inspecteer het netsnoer van de stofzuiger regelmatig en indien het beschadigd is, laat u het repareren door een erkende elektrotechnisch reparateur. Inspecteer verlengsnoeren regelmatig en vervang ze indien beschadigd. 18. U mag de slang niet dubbelvouwen, eraan trekken of erop staan. 19. Stop de stofzuiger onmiddellijk als u merkt dat hij slecht presteert of als u iets abnormaals opmerkt tijdens gebruik. 20. TREK DE STEKKER VAN DE STOFZUIGER UIT HET STOPCONTACT. Wanneer hij niet in gebruik is, alvorens onderhoud te plegen en bij het verwisselen van accessoires. 21. Reinig en onderhoud de stofzuiger onmiddellijk na elk gebruik om hem in de allerbeste conditie te houden. 22. ONDERHOUD DE STOFZUIGER MET ZORG. Houd de stofzuiger schoon voor betere prestaties en veiliger gebruik. Houdt u aan de instructies voor
Pagina: 3
37 het verwisselen van de accessoires. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vetten. 23. CONTROLEER BESCHADIGDE ONDERDELEN. Zonder de stofzuiger verder te gebruiken, moet een beschermkap of ander onderdeel dat beschadigd is eerst goed worden onderzocht om te beoordelen of het goed werkt en zijn beoogde functie kan uitvoeren. Controleer of bewegende delen goed uitgelijnd zijn en niet vastgelopen zijn, of onderdelen niet kapot zijn en stevig gemonteerd zijn, en enige andere situatie die van invloed kan zijn op de werking ervan. Een beschermkap of ander onderdeel dat beschadigd is, dient vakkundig te worden gerepareerd of vervangen door een erkend servicecentrum, behalve indien anders aangegeven elders in deze gebruiksaanwijzing. Laat een kapotte aan- uitschakelaar vervangen door een erkend servicecentrum. Gebruik de stofzuiger niet als hij niet met de aan-uitschakelaar kan worden in- en uitgeschakeld. 24. VERVANGINGSONDERDELEN. Als u het apparaat laat nakijken, gebruik dan alleen identieke vervangingsonderdelen. 25. DE STOFZUIGER OPBERGEN. Als de stofzuiger niet in gebruik is, moet deze binnenshuis worden opgeborgen. 26. Wees vriendelijk voor uw stofzuiger. Een ruwe behandeling kan leiden tot een defect in zelfs de meest stevig gebouwde stofzuiger. 27. Probeer niet de buitenkant of binnenkant van de stofzuiger te reinigen met benzine, thinner of chemische reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen barsten en verkleuringen worden veroorzaakt. 28. Gebruik de stofzuiger niet in een afgesloten ruimte waarin brandbare, explosieve of giftige dampen worden afgegeven door verf op oliebasis, thinner, benzine, sommige mottenbestrijdingsmiddelen, enz., of in een ruimte waarin explosief stof aanwezig is. 29. Laat het netsnoer van de stofzuiger niet op de vloer liggen nadat u klaar bent met stofzuigen. U kunt erover struikelen of het kan schade toebrengen aan de stofzuiger. 30. Gebruik dit of enig ander gereedschap niet wanneer u onder invloed bent van drugs of alcohol. 31. Als basisveiligheidsregel gebruikt u een beschermende bril of een veiligheidsbril met zijstukken. 32. Gebruik onder stoffige werkomstandigheden een stofmasker. 33. Dit gereedschap is niet geschikt voor gebruik door personen, waaronder kinderen, met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring. 34. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de stofzuiger spelen. 35. Pak het netsnoer of de stofzuiger nooit vast met natte handen. 36. Wees uiterst voorzichtig wanneer u de stofzuiger op een trap gebruikt. 37. Gebruik de stofzuiger nooit als een stoel of werkbank. Het gereedschap kan omvallen waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan. BEWAAR VOOR LATERE NASLAG WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende product altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES WAARSCHUWING: • Alvorens de stekker van de stofzuiger in het stopcontact te steken, controleert u altijd of de stofzuiger uitgeschakeld is. Als u de stekker in het stopcontact steekt terwijl de stofzuiger ingeschakeld is, kan de stofzuiger onverwachts starten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan. In- en uitschakelen (zie afb. 1) Om de stofzuiger te starten, draait u de aan-uitschakelaar naar de stand “I”. Om de stofzuiger te stoppen, draait u de aan-uitschakelaar naar de stand “O”. De zuigkracht kan worden ingesteld aan de hand van de vereisten van uw werkzaamheden (zie afb. 2). De zuigkracht kan worden verhoogd door de zuigkrachtinstelknop te draaien van het symbool naar het symbool . Aansluiten van elektrisch gereedschap WAARSCHUWING: • Houd u aan de maximale aangesloten belasting van het stopcontact voor accessoires (raadpleeg de TECHNISCHE GEGEVENS). • Controleer dat zowel de stofzuiger als het elektrisch gereedschap zijn uitgeschakeld voordat u aansluit of loskoppelt. Als u het elektrisch gereedschap aansluit op de stofzuiger terwijl beide zijn ingeschakeld, kunnen deze onverwacht en plotseling starten waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan. Als een geaard gereedschap wordt aangesloten, steekt u een geaarde stekker in het stopcontact van de stofzuiger (zie afb. 3). LET OP: • Sluit nooit een elektrisch gereedschap met een hoger ingangsvermogen dan is opgegeven in de “TECHNISCHE GEGEVENS” aan op het stopcontact van de stofzuiger door de zuigkrachtinstelknop te draaien. Door een elektrisch gereedschap aan te sluiten met een hoger ingangsvermogen dan aangegeven, kan oververhitting en beschadiging van de stofzuiger worden veroorzaakt. Raadpleeg de technische gegevens om dit te voorkomen.
Pagina: 4
38 Op de stofzuiger kan een elektrisch gereedschap worden aangesloten tot het ingangsvermogen aangegeven in de “TECHNISCHE GEGEVENS”. Om een elektrisch gereedschap aan te sluiten, opent u het deksel en steekt u de stekker van het elektrisch gereedschap in het stopcontact van de stofzuiger. Draai de aan-uitschakelaar naar de stand “AUTO” (zie afb. 2). Draai de zuigkrachtinstelknop naar de stand die geschikt is voor het ingangsvermogen van het elektrisch gereedschap dat u van plan bent te gaan gebruiken. Raadpleeg de TECHNISCHE GEGEVENS voor de relatie tussen de stand van de zuigkrachtinstelknop en het ingangsvermogen van het elektrisch gereedschap. Door het aangesloten elektrisch gereedschap in en uit te schakelen, zal tegelijkertijd de stofzuiger worden in- en uitgeschakeld. De stofzuiger werkt nog enkele seconden door nadat het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld. Koppel na beruik het elektrisch gereedschap los van het stopcontact van de stofzuiger. Schakel de stofzuiger na gebruik uit. Automatische zuigonderbreking tijdens zuigen WAARSCHUWING: • Niet langduring gebruiken terwijl de vlotter in werking is getreden. Als u de stofzuiger langdurig gebruikt terwijl de vlotter in werking is getreden, kan oververhitting optreden waardoor de stofzuiger vervormd kan raken. • Geen schuim of zeepoplossingen opzuigen. Door schuim of zeepoplossingen op te zuigen, kan er schuim uit de luchtuitlaat komen voordat de vlotter in werking treedt. Voortdurend gebruik onder deze omstandigheden, kan leiden tot een elektrische schok en het defect raken van de stofzuiger. De stofzuiger heeft een vlottermechanisme dat voorkomt dat water doorstroomt naar de motor wanneer meer dan een bepaalde hoeveelheid water wordt opgezogen. Wanneer de tank vol is en de stofzuiger geen water meer opzuigt, schakelt u de stofzuiger uit en maakt u de tank leeg. De klem aanbrengen (zie afb. 4) Wanneer een elektrisch gereedschap is aangesloten, bevestigt u het netsnoer en de slang aan elkaar op een onderlinge afstand van 70 cm tot 80 cm met behulp van de klemmen die bij de stofzuiger werden geleverd, zodat de slang en het netsnoer niet verstrikt raken. Gebruik van de snoerwikkelaar LET OP: • Let er bij het sluiten van de snoerwikkelaar op dat uw vingers niet ertussen komen. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel. OPMERKING: • Oefen geen buitensporige kracht uit op de snoerwikkelaar. Door de buitensporige kracht kan de snoerwikkelaar worden beschadigd. Sluit de snoerwikkelaar als deze niet in gebruik is. Door de snoerwikkelaar te openen kunt u deze als volgt gebruiken. 1. Het netsnoer opbergen OPMERKING: • Gebruik de stofzuiger of een aangesloten elektrisch gereedschap niet terwijl het netsnoer op de snoerwikkelaar is gewikkeld. Door de stofzuiger of het aangesloten elektrisch gereedschap te gebruiken terwijl het netsnoer op de snoerwikkelaar is gewikkeld, kan het netsnoer worden beschadigd (zie afb. 5). 2. De aansluitmonden opbergen De aansluitmonden 22, 24 en 38 kunnen worden opgeborgen (maximaal twee tegelijkertijd) (zie afb. 6). 3. De slang opbergen (zie afb. 7). 4. Een elektrisch gereedschap van een redelijk formaat, zoals een cirkelzaag, opbergen in de snoerwikkelaar (zie afb. 8). Het wieltje vergrendelen en ontgrendelen Voor de modellen VC1310L en VC2510L (zie afb. 9) Voor model VC3210L (zie afb. 10) Om het wieltje te vergrendelen, drukt u de wielvergrendeling omlaag zodat het wieltje niet meer kan draaien. Om het wieltje te ontgrendelen, trekt u de wielvergrendeling omhoog. Het wieltje vergrendelen is handig bij het opbergen van de stofzuiger, tijdens het halverwege stoppen van de werkzaamheden en het stil laten staan van de stofzuiger. Bedien de wielvergrendeling met de hand. OPMERKING: • Zorg er bij het verplaatsen van de stofzuiger voor dat het wieltje ontgrendeld is. Als u de stofzuiger verplaatst terwijl het wieltje vergrendeld is, kan het wieltje beschadigd raken. DE ONDERDELEN MONTEREN LET OP: • Controleer altijd of de stofzuiger is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige werkzaamheden aan de stofzuiger uit te voeren. Het waterfilter aanbrengen (zie afb. 11) Om water of nat stof op te zuigen, verwijdert u het voorfilter en de demper, en brengt u het waterfilter aan. Bij het aanbrengen van het waterfilter in de tank, plaatst u het waterfilter strak in de opening van de tank door de haak op het waterfilter stevig te laten aangrijpen in de tankopening zodat er geen ruimte zit tussen het waterfilter en de tank (zie afb. 12). Zorg er bovendien voor bij het aanbrengen van het waterfilter dat de markeringen voor de plaatsingspositie zijn uitgelijnd. OPMERKING: • De modellen VC2510L en VC3210L hebben geen markeringen voor de plaatsingspositie en uitlijnen is niet nodig. Een papieren stofzak plaatsen WAARSCHUWING: • Bij gebruik van een papieren stofzak, gebruikt u tevens het voorfilter dat af-fabriek in het gereedschap is
Pagina: 5
39 aangebracht. Als u het voorfilter niet gebruik, kan een abnormaal geluid en warmte worden veroorzaakt, waardoor brand kan ontstaan. LET OP: • Zuig nooit water of andere vloeistoffen of natte stof op wanneer de papieren stofzak is aangebracht. Als u dat toch doet, kan de papieren stofzak scheuren. 1. Verwijder de rubberen houder (zie afb. 13). 2. Vouw de papieren stofzak uit. 3. Lijn de opening van de papieren stofzak uit met de zuigopening van de stofzuiger (zie afb. 14 en 15). 4. Steek het kartonnen deel van de papieren stofzak zodanig in het gereedschap dat het aan het uiteinde zit, voorbij het uitsteeksel. De buishouder aanbrengen (los verkrijgbaar) Alleen voor model VC1310L Duw de snoerhaak naar binnen, zoals aangegeven in de afbeelding (zie afb. 16). Bevestig de buishouder op de snoerhaak. (De haken weggekeerd van het tankdeksel.) Til de buishouder zo ver op dat de haken het tankdeksel raken en duw op gedeelte A van de buishouder (zie afb. 17). Duw krachtig tegen gedeelte A en terwijl u tegen het gedeele A drukt, schuift u de buishouder omlaag (zie afb. 18). Pas de twee uitsteeksels van de buishouder in de groeven van het tankdeksel, en duw de buishouder vervolgens omlaag (zie afb. 19 en 20). OPMERKING: • Als de buishoouder verder omlaag wordt geduwd dan de bedoeling is, kan hij niet worden aangebracht op de snoerhaak met de haak weggekeerd van het tankdeksel (zie afb. 21). OPMERKING: • Controleer of de twee haken van de buishouder stevig aan het tankdeksel zijn vastgehaakt (zie afb. 22). De slang aansluiten LET OP: • Buig de slang niet sterk en ga er niet op staan. Verplaats de stofzuiger nooit door aan de slang te trekken. De slang sterk buigen, erop staan en eraan trekken kan ertoe leiden dat de slang kapot gaat of vervormd raakt. • Bij het opzuigen van groot afval, zoals houtkrullen, betonstukjes en dergelijke, in plaats van klein afval, gebruikt u de slang met een binnendiameter van 38 mm (los verkrijgbaar). Als u de slang met een binnendiameter van 28 mm gebruikt, kan de slang verstopt en beschadigd raken. Steek de slang in de aansluitopening van de tank en draai hem rechtsom tot hij wordt vergrendeld (zie afb. 23). De polyethyleenzak aanbrengen De stofzuiger kan ook worden gebruikt met een polyethyleenzak. Door het gebruik van een polyethyleenzak is het gemakkelijker de tank te legen zonder uw handen vuil te maken. Spreid de polyethyleenzak uit in de binnenkant van de tank. Steek de rand van de polyethyleenzak tussen de houderplaat en de wand van de tank en trek hem rond de inlaatopening van de slang (zie afb. 24). Sreid de polyethyleenzak rond de bovenrand van de tank. Haak de andere zijde van de polyethyleenzak rond de bovenrand van de tank zodat de haak van het voorfilter kan aangrijpen en stevig kan vergrendelen (zie afb. 25). OPMERKING: • Een polyethyleenzak die in de winkel verkrijgbaar is, kan worden gebruikt. Een polyethyleenzak van 0,04 mm of dikker wordt aanbevolen. • Door te veel stof kan de polyethyleenzak gemakkelijk scheuren, dus vul de zak niet tot meer dan de helft van zijn maximale inhoud. De polyethyleenzak legen WAARSCHUWING: • Zorg er altijd voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens de polyethyleenzak te legen. Als u dat niet doet, kan een elektrische schok en ernstig persoonlijk letsel worden veroorzaakt. LET OP: • Stel het poederfilter en de tank niet bloot aan sterke stoten. Sterk stoten kan leiden tot vervormingen en beschadigingen van het poederfilter en de tank. • Leeg de tank ten minste eenmaal per dag, afhankelijk van de hoeveelheid opgezogen stof in de tank. Anders zal de zuigkracht afnemen en kan de motor kapot gaan. • Pak niet de haak beet wanneer u de tank wilt legen. Als u de haak vastpakt, kan deze afbreken. Maak de haken los en til het tankdeksel eraf (zie afb. 26). Schud het stof van het poederfilter, de demper en het voorfilter af en haal vervolgens de polyethyleenzak uit de tank (zie afb. 27). OPMERKING: • Haal bij het legen de polyethyleenzak voorzichtig uit de tank zodat de polyethyleenzak niet kan vasthaken achter de uitsteeksels binnenin de tank. • Leeg de polyethyleenzak voordat deze volraakt. Te veel stof in de tank kan ertoe leiden dat de polyethyleenzak scheurt. Het poederfilter aanbrengen (zie afb. 11) Plaats het voorfilter in de tank. Plaats vervolgens de demper om het poederfilter en plaats deze vervolgens in het voorfilter. Bij het aanbrengen van het poederfilter en voorfilter, moet de markering voor de plaatsingspositie van elk uitgelijnd zijn met die langs de bovenrand van de tank. Breng ten slotte het tankdeksel weer aan. OPMERKING: • De modellen VC2510L en VC3210L hebben geen markeringen voor de plaatsingspositie en uitlijnen is niet nodig. • Alvorens het poederfilter te gebruiken, zorgt u er voor dat het voorfilter en de demper altijd tegelijkertijd worden gebruikt. Het is niet toegestaan alleen het voorfilter te gebruiken.
Pagina: 6
40 • Alvorens de papieren zak te gebruiken, zorgt u er voor dat het poederfilter, de demper en het voorfilter altijd tegelijkertijd worden gebruikt. De stofzuiger dragen (zie afb. 28) Als u de stofzuiger draagt, draagt u deze aan het handvat op de bovenkant van het tankdeksel, zoals aangegeven in de afbeelding. Het handvat kan in de bovenant van het tankdeksel worden geklapt. ONDERHOUD LET OP: • Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert. Het netsnoer opbergen Alleen voor model VC1310L (zie afb. 29 en 30) Trek de snoerhaak naar buiten of open de snoerwikkelaar. Wikkel het netsnoer op en hang het aan de snoerhaak, of wikkel het netsnoer om de snoerwikkelaar. OPMERKING: • Trek het netsnoer niet met kracht van de snoerhaak af wanneer u het wilt gebruiken. Als u het netsnoer met kracht van de snoerhaak afhaalt, kan het netsnoer worden beschadigd. Voor de modellen VC2510L en VC3210L (zie afb. 31 en 32) Wikkel het netsnoer om de snoerwikkelaar. Accessoires opbergen OPMERKING: • Oefen geen buitensporige kracht uit op de accessoires die op de buishouder zijn geplaatst. Als een buitensporige kracht op deze accessoires wordt uitgeoefend, kan de buishouder worden beschadigd. Alleen voor model VC1310L (zie afb. 33) De buishouder kan worden gebruikt om de rechte buis, de gebogen buis, het hoekmondstuk en dergelijke op te bergen door deze accessoires erop te steken. De buizen kunnen ook gedurende een pauze in de werkzaamheden op de buishouder worden gestoken (zie afb. 34). Voor de modellen VC2510L en VC3210L (zie afb. 35) De buisgaten kunnen worden gebruikt om de rechte buis, de gebogen buis en dergelijke op te bergen door deze accessoires erin te steken (zie afb. 36). De buizen kunnen ook gedurende een pauze in de werkzaamheden op de buishouder worden gestoken. Schoonmaken LET OP: • Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol, enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of barsten. Een verstopt poederfilter, demper en voorfilter leiden tot een slechte zuigwerking (zie afb. 37). Reinig de filters en de demper regelmatig. Om stof en deeltjes die zich aan de filters hechten te verwijderen, schudt u de onderrand van de filters enkele keren snel heen en weer. Was het peoderfilter af en toe in water, spoel schoon en droog grondig in de schaduw alvorens het weer te gebruiken. Was de filters nooit in een wasmachine (zie afb. 38). OPMERKING: • Wrijf en kras niet met harde voorwerpen, zoals een borstel of een spatel, over het poederfilter, de demper of het voorfilter. • De filters zijn verbruiksartikelen en wij adviseren u enkele vervangingsfilters op voorraad te houden. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van originele Makita- vervangingsonderdelen. VERKRIJGBARE ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Mocht u meer informatie willen hebben over deze accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-servicecentrum. • Slang • Aansluitmonden (22, 24, 38) • Rechte buis • Hoekmondstuk • Ronde borstel • Poederfilter (voor droog type) • Demper • Voorfilter • Mondstuk, compleet • Gebogen buis • Polyethyleenzak • Filter (voor water) • Papieren stofzak • Houderset • Buishouder (alleen voor model VC1310L) OPMERKING: • Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Zij kunnen van land tot land verschillen. Geluid ENG905-1 De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN/IEC60704: Model VC1310L Geluidsdrukniveau (LpA): 72 dB (A) Onzekerheid (K): 2,5 dB (A) Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 80 dB (A).
Pagina: 7
41 Modellen VC2510L en VC3210L Geluidsdrukniveau (LpA): 73 dB (A) Onzekerheid (K): 2,5 dB (A) Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan 80 dB (A). Draag gehoorbescherming. Alleen voor Europese landen ENH038-3 EU-verklaring van conformiteit Makita verklaart dat de volgende machine(s): Aanduiding van de machine: Stofzuiger Modelnr./Type: VC1310L, VC2510L en VC3210L Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen: 2006/42/EG Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen of genormaliseerde documenten: EN60335 Het technische bestand volgens 2006/42/EG is verkrijgbaar bij: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België 31. 7. 2014 Yasushi Fukaya Directeur Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita VC2510L en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita VC2510L. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita VC2510L zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita VC2510L

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita VC2510L. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuigers
  • Model/naam: VC2510L
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks