Makita UH5570 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita UH5570. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: UH5570
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 31
32
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
Symbolen END220-1
Hieronder staan de symbolen die voor dit gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken.
Lees de gebruiksaanwijzing en volg de
waarschuwingen en veiligheidsinstructies
op.
Draag oogbescherming.
Draag gehoorbescherming.
DUBBEL GEÏSOLEERD
Let op: bijzondere voorzichtigheid en
aandacht vereist!
Let op: trek de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact als het netsnoer beschadigd
is!
Bescherm tegen regen en vocht!
Draag veiligheidshandschoenen!
Trek de stekker uit het stopcontact!
EHBO
Recyclen
CE-symbool
Verboden!
Gebruiksdoeleinden ENE014-1
Het gereedschap is bedoeld om heggen te snoeien.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA005-2
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen
verwijst naar elektrisch gereedschap (bekabeld) dat werkt
op netstroom en elektrisch gereedschap (draadloos) dat
werkt op een accu.
Veiligheid op de werkplek
1. Houd uw werkplek schoon en zorg voor goede
verlichting. Op een rommelige of donkere werkplek
gebeuren vaker ongelukken.
1. Aan/uit-schakelaar B
2. Aan/uit-schakelaar A
3. Aan/uit-schakelaar C
4. Hakenset
5. Netsnoer van gereedschap
6. Verlengsnoer
7. Haak
8. Gereedschap
9. Snoerring
10. Heupgordelhaak
11. Netsnoer
12. Armbandhaak
13. Snoeirichting
14. Kantel het zwaard
15. Hegoppervlak dat u wilt snoeien
16. Drukken
17. Snoeiafvalgeleider
18. Moer
19. Messenblad
20. Takkenvanger
21. Haken
22. Plaats de haken in de groeven
23. Groeven
24. Duw de vergrendeling aan beide
zijden in
25. Trek de vergrendeling uit de
groeven
26. Schroeven
27. Schede
28. Deksel op onderkant
29. Afdekking tandwielhuis
30. Kruk
31. Ovale gat van messenblad
Model UH4570 UH5570 UH6570
Lengte messenblad 450 mm 550 mm 650 mm
Aantal snoeibewegingen per minuut (min-1
) 1.600 1.600 1.600
Totale lengte 862 mm 970 mm 1.042 mm
Netto gewicht 3,5 kg 3,6 kg 3,7 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 32
33
2. Werk niet met elektrische gereedschappen in een
omgeving met ontploffingsgevaar, zoals een
omgeving met brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische gereedschap produceert vonken die
de dampen of het stof kunnen ontsteken.
3. Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens
het gebruik van elektrisch gereedschap. Door
afleiding kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
4. De stekker van een elektrisch gereedschap moet
overeenkomen met het stopcontact. Verander de
stekker nooit op geen enkele manier. Gebruik
geen omzetstekkers voor geaard elektrisch
gereedschap. Met de standaardstekker in een
overeenkomstig stopcontact verkleint u de kans op
een elektrische schok.
5. Voorkom lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken , zoals pijpen, radiatoren, fornuizen
en koelkasten. De kans op een elektrische schok is
groter wanneer uw lichaam is geaard
6. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen
of natte omstandigheden. Als water binnendringt in
het elektrisch gereedschap, wordt de kans op een
elektrische schok groter.
7. Behandel het netsnoer voorzichtig. Gebruik het
netsnoer nooit om het elektrisch gereedschap aan
te dragen, eraan te trekken, of de stekker ervan uit
het stopcontact te trekken. Houd het netsnoer uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen en
bewegende delen. Beschadigde en in de war
geraakte netsnoeren verhogen de kans op een
elektrische schok.
8. Bij gebruik van elektrisch gereedschap
buitenshuis, gebruikt u een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis. Door een
verlengsnoer te gebruiken dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis, verkleint u de kans op een elektrische
schok.
9. Als het onvermijdbaar is een elektrisch
gereedschap te gebruiken in een vochtige
omgeving, gebruikt u een voeding uitgerust met
een aardsluiting-stroomonderbreker. Hierdoor
wordt de kans op een elektrische schok verkleind.
Persoonlijke veiligheid
10. Let altijd goed op, kijk naar wat u aan het doen
bent, en gebruik uw gezond verstand tijdens het
gebruik van een elektrisch gereedschap. Gebruik
een elektrisch gereedschap niet wanneer u moe
bent, of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een ogenblik van onoplettendheid kan
tijdens het gebruik van een elektrisch gereedschap
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
11. Gebruik persoonlijke-veiligheidsmiddelen. Draag
altijd oogbescherming. Persoonlijke-
veiligheidsmiddelen, zoals stofmaskers, slipvaste
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en
oorbescherming, gebruikt in toepasselijke situaties,
dragen bij tot een verlaging van persoonlijk letsel.
12. Voorkom onbedoeld starten. Controleer dat de
schakelaar in de uit-stand staat alvorens het
gereedschap aan te sluiten op de voeding en/of
accu, op te pakken of te dragen. Door elektrisch
gereedschap te dragen met uw vinger op de
schakelaar, of door het gereedschap op een voeding
aan te sluiten terwijl de schakelaar aan staat, neemt
de kans op ongelukken sterk toe.
13. Verwijder afstelsleutels en tangen voordat u het
elektrisch gereedschap inschakelt. Een sleutel of
tang die nog aan een draaiend deel van het elektrisch
gereedschap vastzit, kan persoonlijk letsel
veroorzaken.
14. Reik niet te ver. Zorg altijd voor een stevige stand
en goede lichaamsbalans. Hierdoor heeft u een
betere controle over het elektrisch gereedschap in
onverwachte situaties.
15. Draag geschikte kleding. Draag geen losse
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lang haar kunnen
verstrikt raken in bewegende delen.
16. Als het elektrisch gereedschap is uitgerust met
een aansluiting voor stofafzuig- en
stofopvangvoorzieningen, zorgt u ervoor dat deze
zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het
gebruik van een stofvanger kan gevaar door stof
verminderen.
Elektrisch gereedschap en onderhoud
17. Overbelast het elektrisch gereedschap niet.
Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor het
werk. Het juiste elektrisch gereedschap werkt beter
en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
18. Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het
niet kan worden in- en uitgeschakeld met de
schakelaar. Ieder elektrisch gereedschap dat niet met
de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet eerst worden gerepareerd.
19. Koppel de stekker los van de netstroom en/of haal
de accu uit het elektrisch gereedschap voordat u
afstellingen maakt, hulpstukken vervangt, of het
elektrisch gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verkleinen de
kans dat het elektrisch gereedschap per ongeluk
wordt ingeschakeld.
20. Bewaar elektrische gereedschappen die niet
worden gebruikt buiten het bereik van kinderen en
voorkom dat personen die onbekend zijn met het
gebruik ervan of met deze instructies het
elektrisch gereedschap gebruiken. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van
onervaren gebruikers.
21. Onderhoud het elektrisch gereedschap goed.
Controleer op een slechte uitlijning of het
aanlopen van draaiende delen, het afbreken van
onderdelen en alle andere situaties die van
invloed kunnen zijn op de werking van het
elektrisch gereedschap. Als het elektrisch
gereedschap beschadigd is, laat u het eerst
repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken
worden veroorzaakt doordat het elektrisch
gereedschap slecht wordt onderhouden.
22. Houd snij- en zaaggereedschappen scherp en
schoon. Goed onderhouden snij- en
zaaggereedschappen met scherpe snij- en
zaagranden lopen minder vaak vast en zijn
gemakkelijker te gebruiken.
Pagina: 33
34
23. Gebruik het elektrisch gereedschap, de
accessoires, boortjes, bits, enz., in
overeenstemming met deze instructies, met
inachtneming van de werkomstandigheden en het
werd dat wordt uitgevoerd. Het gebruik van het
elektrisch gereedschap bij andere werkzaamheden
dan waarvoor het is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke
situaties.
REPARATIE EN ONDERHOUD
24. Laat uw elektrisch gereedschap repareren door
een vakbekwame reparateur die gebruik maakt
van uitsluitend identieke vervangingsonderdelen.
Hiermee bent u ervan verzekerd dat de veiligheid van
het elektrisch gereedschap behouden blijft.
25. Volg de instructies voor het smeren en
verwisselen van accessoires.
26. Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vetten.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB041-2
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de heggenschaar altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de
messenbladen. Verwijder geen snoeiafval en houd
geen materiaal om te snoeien vast terwijl de
messenbladen bewegen. Zorg ervoor dat de aan/
uit-schakelaar in de uit-stand staat voordat u
vastgeklemd materiaal vanaf de messenbladen
verwijdert. Een ogenblik van onoplettendheid kan
tijdens het gebruik van de heggenschaar leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
2. Draag de heggenschaar aan het handvat met
stilstaande messenbladen. Bij het transporteren of
opbergen van de heggenschaar moet altijd de
schede om de messenbladen worden gedaan.
Door op de juiste manier met de heggenschaar om te
gaan, verkleint u de kans op mogelijk letsel door de
messenbladen.
3. Houd het netsnoer uit de buurt van het
snoeigebied. Tijdens het gebruik kan het netsnoer uit
het zicht raken door de begroeiing en kan het per
ongeluk worden doorgesneden door de
messenbladen.
4. Gebruik de heggenschaar niet in de regen of onder
natte of zeer vochtige omstandigheden. De
elektromotor is niet waterdicht.
5. Onervaren gebruikers dienen door een ervaren
gebruiker van heggenscharen te worden voorgedaan
hoe de heggenschaar moet worden gebruikt.
6. De heggenschaar mag niet worden gebruikt door
kinderen of jeugd jonger dan 18 jaar. Jongeren ouder
dan 16 jaar kunnen uitgezonderd worden van deze
regel mits zijn les krijgen onder toezicht van een
expert.
7. Gebruik de heggenschaar alleen als u in goede
lichamelijke toestand verkeerd. Als u vermoeid bent,
kunt u zich minder goed concentreren. Wees met
name voorzichtig aan het einde van de werkdag. Werk
altijd rustig en voorzichtig. De gebruiker is
aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan
derden.
8. Gebruik de heggenschaar nooit onder invloed van
alcohol, drugs of medicijnen.
9. Controleer of de spanning en frequentie van de
voeding overeenkomen met de specificaties vermeld
op het typeplaatje. Wij adviseren u een op reststroom
werkende stroomonderbreker (aardsluiting-
stroomonderbreker) met een uitschakelstroomsterkte
van 30 mA of minder, of een aardlek-
stroombeveiliging te gebruiken.
10. Werkhandschoenen van stevig leer maken deel uit
van de standaardwerkuitrusting van de heggenschaar
en moeten tijdens het werken ermee altijd worden
gedragen. Draag tevens stevige schoenen met
slipvaste zolen.
11. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, moet u
controleren of de heggenschaar in goede en veilige
staat verkeert. Controleer dat de beschermkappen
stevig gemonteerd zijn. Controleer alvorens met de
werkzaamheden te beginnen het netsnoer op
beschadigingen en vervang het indien nodig. De
heggenschaar mag niet worden gebruikt voordat deze
geheel compleet en afgemonteerd is.
12. Houd het netsnoer uit de buurt van het snoeigebied.
Werk altijd zodanig dat het verlengsnoer zich achter u
bevindt.
13. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het
netsnoer beschadigd of doorgesneden is.
14. Zorg alvorens met de werkzaamheden te beginnen
ervoor dat u stevig staat.
15. Houd tijdens het gebruik het gereedschap stevig vast.
16. Schakel het gereedschap onmiddellijk uit en trek de
stekker uit het stopcontact als de messenbladen van
de heggenschaar in aanraking komen met een
afrastering of ander hard voorwerp. Controleer de
messenbladen op beschadigingen en repareer deze
onmiddellijk.
17. Alvorens de messenbladen te controleren, storingen
te verhelpen of vastgelopen materiaal te verwijderen,
schakelt u de heggenschaar altijd uit en trekt u de
stekker uit het stopcontact.
18. Schakel de heggenschaar altijd uit en trek de stekker
uit het stopcontact alvorens enige
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
19. Wanneer u de heggenschaar naar een andere plaats
overbrengt, ook tijdens het werk, trekt u altijd eerst de
stekker uit het stopcontact. Draag of vervoer de
heggenschaar nooit met ingeschakelde
messenbladen. Pak de messenbladen nooit met uw
handen beet.
20. Reinig de heggenschaar, en met name de
messenbladen, na ieder gebruik en voordat de
heggenschaar langdurig wordt opgeborgen. Smeer de
messenbladen met een beetje olie en breng de
schede aan. De schede die bij het gereedschap is
geleverd kan aan een een muur worden gehangen
zodat de heggenschaar praktisch en veilig
opgeborgen kan worden.
21. Berg de heggenschaar op met aangebrachte schede
in een droog vertrek. Houd het gereedschap buiten
Pagina: 34
35
bereik van kinderen. Laat de heggenschaar nooit
buiten liggen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
Voor uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust met een
drievoudig in-/uitschakelsysteem. Om het gereedschap in
te schakelen, moet u twee van de drie aan/uit-
schakelaars indrukken. Laat één van de twee ingedrukte
aan/uit-schakelaars los om het gereedschap uit te
schakelen. De volgorde waarin de aan/uit-schakelaars
worden ingedrukt is niet van belang omdat het
gereedschap pas start nadat de tweede schakelaar is
ingedrukt.
Horizontaal snoeien (zie afb. 2)
Om de bovenkant van de heg horizontaal te snoeien,
drukt u de aan/uit-schakelaars A en B in.
Verticaal snoeien (zie afb. 3)
Druk met beide handen de aan/uit-schakelaars B en C in,
houdt de heggenschaar vóór uw lichaam en snoei van
beneden naar boven.
Op afstand snoeien (zie afb. 4)
Om een ver weg gelegen plaats van de heg te snoeien,
drukt u met beide handen de aan/uit-schakelaars A en C
in.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Een verlengsnoer aansluiten
LET OP:
• Zorg ervoor dat de stekker van het verlengsnoer niet in
het stopcontact is gestoken. (Zie afb. 5)
Om het verlengsnoer aan te sluiten, maakt u het met
behulp van de hakenset vast aan het netsnoer van het
gereedschap. Maak de haak vast aan het verlengsnoer
op ongeveer 100 - 200 mm vanaf de contrastekker.
Hierdoor wordt per ongeluk loskoppelen voorkomen.
Heupgordelhaak
LET OP:
• Bevestig de snoerring van de de heupgordelhaak niet
aan iets anders dan het verlengsnoer. Maak hem niet
vast op een plaats dichter bij het gereedschap voorbij
de hakenset. Als u dat toch doet, kan dit leiden tot een
ongeluk of persoonlijk letsel.
• Bevestig één haak van de hakenset aan het netsnoer
van het gereedschap en de andere haak van de
hakenset aan het verlengsnoer. Het gebruik van het
gereedschap met slechts één haak van de hakenset
bevestigd, kan leiden tot een ongeluk of persoonlijk
letsel.
Het gebruik van de heupgordelhaak draagt bij aan het
verkleinen van de kans op het per ongeluk doorsnijden
van het verlengsnoer als gevolg van een loshangend
verlengsnoer (zie afb. 6).
Duw het verlengsnoer door de opening in de snoerring of
trek deze eruit (zie afb. 7).
LET OP:
• Forceer de opening van de snoerring niet. Als u dit toch
doet, kan deze worden vervormd en beschadigd.
Armbandhaak (los verkrijgbaar)
LET OP:
• Bevestig de snoerring van de de armbandhaak niet
aan iets anders dan het verlengsnoer. Maak hem niet
vast op een plaats dichter bij het gereedschap voorbij
de hakenset. Als u dat toch doet, kan dit leiden tot een
ongeluk of persoonlijk letsel.
• Bevestig één haak van de hakenset aan het netsnoer
van het gereedschap en de andere haak van de
hakenset aan het verlengsnoer. Het gebruik van het
gereedschap met slechts één haak van de hakenset
bevestigd, kan leiden tot een ongeluk of persoonlijk
letsel.
Het gebruik van de armbandhaak draagt bij aan het
verkleinen van de kans op het per ongeluk doorsnijden
van het verlengsnoer als gevolg van een loshangend
verlengsnoer (zie afb. 8).
Bevestig de armbandhaak stevig aan uw arm en duw het
verlengsnoer in de snoerring. De lengte van de
armbandhaak kan worden afgesteld.
OPMERKING:
• Het verlengsnoer mag niet onder de armband zitten.
• Forceer de opening van de snoerring niet. Als u dit toch
doet, kan deze worden vervormd en beschadigd.
• De armbandhaak kan tegelijk met de heupgordelhaak
worden gebruikt.
BEDIENING
LET OP:
• Wees voorzichtig niet per ongeluk een metalen
afrastering of andere harde voorwerpen te raken
tijdens het snoeien. De messenbladen zullen breken
en kunnen ernstig letsel veroorzaken.
• Het is bijzonder gevaarlijk met de heggenschaar te ver
te reiken, met name op een ladder. Werk niet vanuit
een wankele of instabiele positie.
Probeer geen takken dikker dan 10 mm diameter te
snoeien met deze heggenschaar. Deze dienen eerst met
Pagina: 35
36
een snoeischaar te worden teruggesnoeid tot de juiste
snoeihoogte (zie afb. 9).
LET OP:
• Snoei niet in dode bomen of andere harde voorwerpen.
Als u zich hier niet aan houdt, kan het gereedschap
worden beschadigd.
Druk met beide handen de aan/uit-schakelaars A en B in,
houdt de heggenschaar vóór uw lichaam en snoei van
beneden naar boven (zie afb. 10).
Als standaardmethode houdt u de messenbladen
gekanteld in de snoeirichting en beweegt u ze rustig en
langzaam met een snelheid van 3 of 4 seconden per
meter (zie afb. 11 en 12).
Om de bovenkant van een heg gelijkmatig te snoeien, is
het handig een touwtje op de gewenste hoogte te
spannen en er langs te snoeien (zie afb. 13).
Door een snoeiafvalgeleider (los verkrijgbaar) op het
gereedschap aan te brengen bij het recht snoeien van
een heg, wordt voorkomen dat het snoeiafval wordt
weggeworpen (zie afb. 14).
Om de zijkant van een heg gelijkmatig te snoeien, is het
handig van onder naar boven te snoeien (zie afb. 15).
Snoei buxus en rododendron van onder naar boven voor
een mooie, gladde afwerking (zie afb. 16).
De snoeiafvalgeleider (los verkrijgbaar)
aanbrengen en verwijderen
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de snoeiafvalgeleider aan te brengen of te verwijderen.
OPMERKING:
• Draag bij het aanbrengen of verwijderen van de
snoeiafvalgeleider altijd handschoenen zodat uw
handen en gezicht niet rechtstreeks in aanraking
komen met de messenbladen. Als u dat niet doet, kan
dit leiden tot persoonlijk letsel.
• Haal altijd eerst de schede van de messenbladen af
voordat u de snoeiafvalgeleider aanbrengt.
• De snoeiafvalgeleider vangt de gesnoeide blaadjes af
en vergemakkelijkt het verzamelen van de vallende
blaadjes. Deze kan aan beide kanten van het
gereedschap worden bevestigd (zie afb. 17).
Duw de snoeiafvalgeleider op de messenbladen zodat de
sleuven over de moeren op de messenbladen vallen. Let
erop dat de snoeiafvalgeleider de takkenvanger aan de
voorkant van de messenbladen niet raakt (zie afb. 18).
De snoeiafvalgeleider moet zodanig worden aangebracht
dat de vergrendelingen ervan aangrijpen in de groeven in
de messenbladen (zie afb. 19).
Om de snoeiafvalgeleider te verwijderen, drukt u aan
beide zijden op de vergrendeling zodat deze loslaat (zie
afb. 20).
LET OP:
• De schede (standaarduitrusting) kan niet om de
messenbladen worden geschoven terwijl de
snoeiafvalgeleider is aangebracht. Alvorens de
heggenschaar mee te nemen of op te bergen,
verwijdert u de snoeiafvalgeleider en schuift u de
schede om de messenbladen om te voorkomen dat
deze bloot liggen.
OPMERKING:
• Controleer de snoeiafvalgeleider op correcte montage
alvorens deze te gebruiken.
• Probeer de snoeiafvalgeleider nooit met grote kracht te
verwijderen terwijl de vergrendelingen aangrijpen in de
gleuven van de messenbladen. Bij gebruik van grote
kracht kan de snoeiafvalgeleider worden beschadigd.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
Het gereedschap schoonmaken
Maak het gereedschap schoon door het stof eraf te vegen
met een droge of met zeepwater bevochtigde doek.
LET OP:
• Gebruik geen benzine, thinner, benzeen,
verwarmingsolie, enz.
Onderhoud van messenbladen
Smeer de messenbladen voor aanvang van de
werkzaamheden en na ieder werkuur met machineolie of
gelijkwaardig.
Verwijder na de werkzaamheden het vuil van beide zijden
van de messenbladen met behulp van een staalborstel,
veeg de messenbladen schoon met een doek, en breng
voldoende olie met een lage viscositeit aan, zoals
bijvoorbeeld machineolie, smeerolie uit een spuitbus, enz.
LET OP:
• Was de messenbladen niet met water. Als u dit toch
doet, kunnen de messenbladen gaan roesten of het
gereedschap worden beschadigd.
De messenbladen aanbrengen en
verwijderen
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken voordat u
de messenbladen verwijdert of aanbrengt.
• Draag bij het aanbrengen of verwijderen van de
messenbladen altijd handschoenen zonder de schede
eraf te halen zodat uw handen en gezicht niet
rechtstreeks in aanraking komen met de
messenbladen. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
OPMERKING:
• Veeg het vet op het tandwiel en de kruk niet af. Als u dit
toch doet, kan het gereedschap worden beschadigd.
• Voor de specifieke methode van het verwijderen en
aanbrengen van messenbladen, leest u de achterkant
van de verpakking van de los verkrijgbare
messenbladen.
De messenbladen verwijderen
Draai het gereedschap ondersteboven en draai de vier
schroeven los (zie afb. 21).
Pagina: 36
37
OPMERKING:
• Wees voorzichtig uw handen niet vuil te maken aan het
vet in het tandwielhuis van de messenbladen.
Verwijder het deksel op de onderkant (zie afb. 22).
Verwijder de afdekking van het tandwielhuis (zie afb. 23).
Draai de kruk met behulp van een
platkopschroevendraaier naar de hoek aangegeven in de
afbeelding (zie afb. 24).
Verwijder de twee schroeven uit de messenbladen zodat
de messenbladen uit het gereedschap verwijderd kunnen
worden (zie afb. 25).
LET OP:
• Draai het tandwiel terug naar de oorspronkelijke stand
waarin het werd aangebracht voor het geval het per
ongeluk wordt afgenomen.
De messenbladen aanbrengen
Bereid de 4 schroeven (voor het deksel op de onderkant),
de 2 schroeven (voor de messenbladen), het deksel van
het tandwielhuis, het deksel op de onderkant en de
nieuwe messenbladen voor.
Draai de kruk naar de stand zoals aangegeven in de
afbeelding. Breng vet aan, dat bij de nieuwe
messenbladen werd geleverd, rondom de kruk (zie
afb. 26).
Leg het ovale gat in het bovenste messenblad over het
gat in het onderste messenblad (zie afb. 27).
Haal de schede van de oude messenbladen af en schuif
het op de nieuwe messenbladen om veiliger te werken
tijden het vervangen van de messenbladen (zie afb. 28).
Plaats de nieuwe messenbladen in het gereedschap
zodat de ovale gaten in de messenbladen over de kruk
passen. Laat de gaten in de messenbladen samenvallen
met de schroefgaten in het gereedschap en zet ze daarna
vast met de twee schroeven (zie afb. 29).
Controleer met een platkopschroevendraaier of de kruk
soepel draait (zie afb. 30).
Monteer de afdekking van het tandwielhuis en het deksel
op de onderkant van het gereedschap. Draai de
schroeven stevig aan.
Haal de schede van de messenbladen af en schakel
daarna het gereedschap in om te controleren of het goed
werkt.
OPMERKING:
• Als de messenbladen niet goed werken, zijn ze niet
goed op de kruk bevestigd. Voer de procedure vanaf
het begin opnieuw uit.
Bewaren
Het gaatje in het deksel op de onderkant is handig om het
gereedschap aan een spijker in de muur op te hangen
(zie afb. 31).
Schuif de schede over de messenbladen zodat deze niet
bloot liggen. Bewaar het gereedschap buiten bereik van
kinderen.
Bewaar het gereedschap op een plaats die niet is
blootgesteld aan water of regen.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
controle en vervanging van de koolborstels, onderhoud en
afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van
originele Makita-vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Schede
• Hakenset
• Messenbladen
• Heupgordelhaak
• Armbandhaak
EU-VERKLARING VAN CONFORMITEIT ENH020-1
Ondergetekende, Kato, als wettelijk vertegenwoordiger,
verklaard dat de MAKITA-machines:
MODELLEN:
UH4570, UH5570, UH6570
voldoet aan de standaard veiligheids- en
gezondheidsvereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen:
Europese machinerichtlijn 98/37/EC, geluidsemissie
2000/14/EG, Europese EMC-richtlijn 2004/108/EC.
De vereisten van de bovenvermelde EU-richtlijnen
werden hoofdzakelijk geïmplementeerd op grond van de
volgende normen: EN60745-2-15, EN 55014 en
EN61000. De conformiteit-beoordelingsprocedure
2000/14/EG werd uitgevoerd volgens Annex V. Het
gemeten geluidsdrukniveau (LpA) is 89,9 dB (A). Het
gemeten geluidsvermogenniveau (Lwa) is 97,9 dB (A). Het
gegarandeerde geluidsvermogenniveau (Ld) is 100 dB
(A). De onzekerheid (K) is 1,5 dB (A).
Trillingen
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-15:
Trillingsemissie (ah, D): 6,7 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
CE 2008
Tomoyasu Kato
Directeur
Verantwoordelijke fabrikant:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Erkende vertegenwoordiger voor Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGELAND

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita UH5570.

Stel een vraag over de Makita UH5570

Heb je een vraag over de Makita UH5570 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita UH5570. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita UH5570 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.