Makita HR3210FCT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita HR3210FCT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: HR3210FCT
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 28
29
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
Symbolen END201-4
Hieronder staan de symbolen die voor dit gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken.
............. Lees de gebruiksaanwijzing.
............. DUBBEL GEÏSOLEERD
Gebruiksdoeleinden ENE044-1
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.
Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB007-2
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de boorhamer altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen die bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
gereedschap met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact
met onder spanning staande draden, zullen de niet-
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
1. Aan/uit-schakelaar
2. Lamp
3. Stelknop
4. Snelwisselkop voor SDS-plus
5. Wisselmof
6. Boormof
7. As
8. Snelwisselboorkop
9. Vastzetknop
10. Aanwijspunt
11. Keuzeknop
12. Bedrijfslampje (groen)
13. Onderhoudslampje (rood)
14. Zijhandgreep
15. Boorschacht
16. Boorvet
17. Boor
18. Diepteaanslag
19. Klemschroef
20. Stofvanger
21. Blaasbalgje
22. Boorkop-adapter
23. Sleutelloze boorkop
24. Bus
25. Ring
26. Schroeven
27. Stekker
28. Deksel van krukafdekking
Model HR3200C HR3210C HR3210FCT
Vermogen
Beton
Boor met hardmetalen punt 32 mm
Kroonboor 90 mm
Staal 13 mm
Hout 32 mm
Nullasttoerental (min-1
) 315 - 630
Aantal slagen/minuut 1.650 - 3.300
Totale lengte 398 mm 424 mm
Netto gewicht 4,4 kg 4,8 kg 5,0 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 29
30
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5. Controleer dat de boor stevig op zijn plaats is
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan.
Controleer of de schroeven goed zijn aangedraaid,
alvorens het gereedschap te gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
delen.
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt
terwijl het is ingeschakeld. De boor zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
13. Raak de boor en onderdelen in de buurt van de
boor niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
14. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. Laat de aan/uit-schakelaar los om
het gereedschap te stoppen
De lampen inschakelen
Voor model HR3210FCT (zie afb. 2)
LET OP:
• Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.
Trek aan de aan/uit-schakelaar om de lamp in te
schakelen. Laat de aan/uit-schakelaar los om de lamp uit
te schakelen.
OPMERKING:
• Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen.
Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te
bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.
De draaisnelheid veranderen (zie afb. 3)
Het aantal toeren en slagen per minuut kan worden
ingesteld door de stelknop te draaien. De cijfers op de
stelknop lopen van 1 (laagste draaisnelheid) tot en met 5
(hoogste draaisnelheid).
Raadpleeg onderstaande tabel voor het aantal toeren of
slagen per minuut in iedere stand van de stelknop.
LET OP:
• Als het gereedschap continu gedurende een lange tijd
op lage snelheid wordt gebruikt, zal de motor
overbelast raken waardoor een storing zal optreden.
• U kunt de stelknop alleen tot aan het cijfer 5 draaien en
terug naar 1. Forceer de stel knop niet voorbij stand 5
of stand 1 omdat de stelknop hierdoor kapot kan gaan.
De snelwisselkop voor SDS-plus
vervangen
Voor model HR3210FCT
De snelwisselkop voor SDS-plus kan eenvoudig worden
vervangen door de snelwisselboorkop.
De snelwisselkop voor SDS-plus verwijderen (zie
afb. 4)
LET OP:
• Haal altijd de boor eruit voordat u de snelwisselkop
voor SDS-plus verwijdert.
Pak de wisselmof vast met uw duim en middelvinger, en
trek in de richting van pijl 1. Terwijl u de wisselmof in die
richting trekt, houdt u de boormof op zijn plaats met uw
wijsvinger. Terwijl u de boormof zo vasthoudt, trekt u de
snelwisselkop voor SDS-plus met een ruk in de richting
van pijl 2.
Cijfer op de
stelknop
Aantal toeren per
minuut
Aantal slagen/
minuut
5 630 3.300
4 590 3.100
3 480 2.500
2 370 1.900
1 315 1.650
Pagina: 30
31
De snelwisselboorkop aanbrengen (zie
afb. 5)
Pak de wisselmof vast en plaats de snelwisselkop op de
as van het gereedschap.
Zorg ervoor dat de snelwisselkop goed is vergrendeld
door er enkele keren aan te trekken.
De werkingsfunctie selecteren
Roteren met hameren (zie afb. 6)
Voor het boren in beton, metselwerk, enz., drukt u de
vastzetknop in en draait u de keuzeknop zodat de
aanwijspunt naar het symbool wijst. Gebruik een boor
met een hardmetalen punt.
Alleen ronddraaien (zie afb. 7)
Voor het boren in hout, metaal of kunststof materialen,
drukt u de vastzetknop in en draait u de keuzeknop zodat
de aanwijspunt naar het symbool wijst. Gebruik een
spiraalboor of houtboor.
Alleen hameren (zie afb. 8)
Voor het beitelen, bikken of sloopwerkzaamheden, drukt u
de vastzetknop in en draait u de keuzeknop zodat de
aanwijspunt naar het symbool wijst. Gebruik een rond
boor, koudbeitel, bikbeitel, enz.
LET OP:
• Draai de keuzeknop niet terwijl het gereedschap onder
belasting draait. Het gereedschap zal hierdoor worden
beschadigd.
• Om snelle slijtage van het werkingsfunctie-
omschakelmechanisme te voorkomen, zorgt u ervoor
dat de keuzeknop altijd precies in een van de drie
standen staat.
Koppelbegrenzer
De koppelbegrenzer treedt in werking wanneer de motor
een bepaald koppel bereikt. De motor wordt dan
ontkoppeld van de uitgangsas. Wanneer dit gebeurt, zal
de boor ophouden met draaien.
LET OP:
• Schakel het gereedschap onmiddellijk uit wanneer de
koppelbegrenzer in werking treedt. Hiermee helpt u
vroegtijdige slijtage van het gereedschap voorkomen.
Lampjes (zie afb. 9)
Het groene bedrijfslampje licht op wanneer het
gereedschap op het lichtnet is aangesloten. Als het
bedrijfslampje niet brandt, kan het netsnoer beschadigd
zijn of de schakeling defect. Als het bedrijfslampje brandt,
maar het gereedschap niet start, zelfs niet wanneer de
schakelaar in de aan-stand wordt gezet, kunnen de
koolborstels versleten zijn, of kunnen de motor, de
schakeling of de aan/uit-schakelaar defect zijn.
Het rode onderhoudslampje gaat branden zodra de
koolborstels bijna versleten zijn, om aan te geven dat de
machine moet worden onderhouden. Na ongeveer 8
gebruiksuren, wordt de motor automatisch uitgeschakeld.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Zijgreep (zie afb. 10)
LET OP:
• Gebruik altijd de zijhandgreep zodat u veilig kunt
werken bij het hamerboren in beton, metselwerk, enz.
De zijhandgreep kan worden gedraaid en op iedere
zijkant worden gemonteerd zodat het gereedschap
eenvoudig kan worden gehanteerd vanuit iedere positie.
Draai de zijhandgreep los door deze linksom te draaien,
verdraai deze naar de gewenste positie en zet hem weer
vast door hem rechtsom te draaien.
De boor aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 11)
Reinig de boorschacht en smeer er boorvet op alvorens
de boor te installeren.
Steek de boor in het gereedschap. Draai de boor en duw
hem naar binnen tot hij vergrendelt (zie afb. 12).
Als de boor niet naar binnen kan worden geduwd, haalt u
de boor eruit. Trek de boormof enkel keren omlaag. Steek
de boor daarna opnieuw naar binnen. Draai de boor en
duw hem naar binnen tot hij vergrendelt.
Controleer na het aanbrengen altijd of de boor stevig in
het gereedschap is bevestigd door te proberen hem eruit
te trekken.
Om de boor te verwijderen, trekt u de boormof helemaal
omlaag en trekt u de boor eruit (zie afb. 13).
Beitelhoek (bij beitelen, bikken of slopen)
(zie afb. 14)
De beitel kan onder 24 verschillende hoeken worden
vastgezet. Om de beitelhoek te veranderen, drukt u de
vastzetknop in en draait u de omschakelknop naar het
symbool.
Draai de beitel naar de gewenste hoek.
Druk de vastzetknop in en draai de keuzeknop zodat de
aanwijspunt naar het symbool wijst. Controleer daarna
of de beitel stevig op zijn plaats vastzit door deze iets te
verdraaien.
Diepteaanslag (zie afb. 15)
De diepteaanslag is handig voor het boren van gaten van
gelijke diepte. Draai de klemschroef los en stel de
diepteaanslag in op de gewenste diepte. Draai na het
instellen de klemschroef weer stevig vast.
OPMERKING:
• De diepteaanslag kan niet worden gebruikt in de
positie waarbij deze tegen het tandwielhuis/motorhuis
aanstoot.
Stofvanger (zie afb. 16)
Gebruik de stofvanger om te voorkomen dat stof op het
gereedschap en op uzelf terechtkomt wanneer u boven
uw hoofd boort. Bevestig de stofvanger aan de boor zoals
Pagina: 31
32
aangegeven in de afbeelding. De diameter van de boren
waaraan de stofvanger kan worden bevestigd is als volgt.
BEDIENING
Gebruik als boorhamer (zie afb. 17)
Draai de keuzeknop naar het symbool.
Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar
geboord moet worden en trek vervolgens de schakelaar
in. Forceer het gereedschap niet. Een lichte druk geeft de
beste resultaten. Houd het gereedschap stevig vast en
zorg dat het niet uitglijdt.
Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt
raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval
het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.
LET OP:
• Wanneer de boor door het beton breekt of als de boor
de bewapening in het beton raakt, kan het
gereedschap gevaarlijk terugstaan. Zorg ervoor dat u
uw evenwicht goed bewaart en stevig staat terwijl u het
gereedschap met beide handen stevig vasthoudt om
een eventuele, gevaarlijke terugslag op te kunnen
vangen.
Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 18)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.
Beitelen, bikken en slopen (zie afb. 19)
Draai de keuzeknop naar het symbool.
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en oefen er enige kracht op
uit zodat het gereedschap niet oncontroleerbaar in het
rond springt. Het gereedschap werkt niet efficiënter als u
grote druk op het gereedschap uitoefent.
Boren in hout of metaal (zie afb. 20 t/m 22)
Voor modellen HR3200C en HR3210C
Gebruik de los verkrijgbare boorkopmontage. Om deze te
installeren, zie “Aanbrengen en verwijderen van de boor”
op de vorige pagina.
Draai de keuzeknop zodat de aanwijspunt naar het
symbool wijst.
Voor model HR3210FCT
Gebruik de snelwisselboorkop als standaarduitrusting.
Om deze aan te brengen, zie “De snelwisselkop voor
SDS-plus vervangen” op de vorige pagina.
Houd de ring op zijn plaats en draai de bus linksom om de
klauwen in de boorkop te openen. Steek de boor zo ver
mogelijk in de boorkop. Houd de ring stevig op zijn plaats
en draai de bus rechtsom om de klauwen in de boorkop te
sluiten. Om de boor te verwijderen, houdt u de ring op zijn
plaats en draait u de bus linksom.
Draai de keuzeknop naar het symbool.
U kunt gaten tot een diameter van 13 mm in metaal en tot
een diameter van 32 mm in hout boren.
LET OP:
• Gebruik nooit “Ronddraaien met hameren” wanneer de
snelwisselboorkop op het gereedschap is aangebracht.
De snelwisselboorkop kan worden beschadigd.
• Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen
maar leiden tot beschadiging van de boor, verlagen
van de prestaties van het gereedschap, en verkorten
van de levensduur van het gereedschap.
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme draaikracht uitgeoefend op het gereedschap/
de boor. Houd het gereedschap stevig vast en let goed
op wanneer de boor door het werkstuk breekt.
• Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijk bevestigingsmiddel.
Diamantkroonboren
Wanneer u werkzaamheden met diamantkroonboren
uitvoert, moet u de keuzeknop altijd in de stand voor
“alleen ronddraaien” zetten.
LET OP:
• Als u werkzaamheden met diamantkroonboren uitvoert
in de stand “ronddraaien met hameren” kan de
diamantkroonboor beschadigd raken.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u
een inspectie of onderhoud uitvoert.
Smeren
LET OP:
• Dit onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een
door een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-
fabriek.
Het is niet nodig dit gereedschap iedere uur of iedere dag
te smeren omdat het is uitgerust met een gesloten
smeersysteem. Smeer het gereedschap iedere keer
nadat de koolborstels zijn vervangen.
Laat het gereedschap enkele minuten werken om het op
te warmen. Schakel het gereedschap uit en trek
vervolgens de stekker uit het stopcontact. (Zie afb. 23)
Draai de vier schroeven los en haal de handgreep eraf.
Merk op dat de bovenste schroeven anders zijn dan de
overige. (Zie afb. 24)
Koppel de stekker los door eraan te trekken. (Zie afb. 25)
Draai de twee schroeven op het deksel van de
krukafdekking los en haal het deksel van krukafdekking
eraf. (Zie afb. 26)
Draai de keuzeknop naar het symbool, draai de vijf
schroeven los en verwijder de krukafdekking. (Zie
afb. 27)
LET OP:
• Verwijder de krukafdekking altijd alleen nadat de
keuzeknop naar het symbool is gedraaid. Verwijder
het nooit met kracht zonder de keuzeknop naar het
Boordiameter
Stofvanger 5 6 mm - 14,5 mm
Stofvanger 9 12 mm - 16 mm
Pagina: 32
33
symbool te draaien. Als u dat niet doet, kan het
gereedschap niet meer in elkaar worden gezet. (Zie
afb. 28)
Plaats het gereedschap op een tafel met het boor-uiteinde
omhoog gericht. Hierdoor kan het oude vet zich in de
krukkast verzamelen.
Veeg het oude vet aan de binnenkant weg en vervang dit
door nieuw vet (30 g). Gebruik uitsluitend Makita-
hamervet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de
aangegeven hoeveelheid vet bijvult (ong. 30 g), kan dit
leiden tot een verkeerde hamerwerking of een defect van
het gereedschap. Vul niet meer dan de aangegeven
hoeveelheid vet bij.
LET OP:
• Wees voorzichtig dat u de stekker of draden niet
beschadigt, met name tijdens het wegvegen van het
oude vet.
Om het gereedschap weer in elkaar te zetten, volgt u de
demontageprocedure in omgekeerde volgorde.
LET OP:
• Draai de schroeven van de krukafdekking niet te strak
vast. De krukafdekking is van kunststof gemaakt en
kan breken. (Zie afb. 29)
Sluit de stekker stevig aan en monteer de handgreep.
LET OP:
• Wees voorzichtig dat u de stekker of draden niet
beschadigt, met name tijdens het monteren van de
handgreep.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
controle en vervanging van de koolborstels, onderhoud en
afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van
originele Makita-vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• SDS-Plus boren met een hardmetalen punt
• Ronde bit
• Kroonboor
• Koudbeitel
• Diamantkroonboor
• Hamervet
• Bikbeitel
• Groefbeitel
• Boorkopmontage
• Boorkop S13
• Boorkop-adapter
• Boorkopsleutel S13
• Bitvet
• Zijhandgreep
• Diepteaanslag
• Blaasbalgje
• Stofvanger
• Veiligheidsbril
• Kunststoffen draagdoos
Voor model HR3200C
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-1
Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals
vastgesteld conform EN60745-2-6:
Geluidsdrukniveau (LpA): 89 dB (A)
Geluidsdrukniveau (LWA): 100 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming
Trillingen
De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-6:
ENG215-1
Gebruikstoepassing: beitelen
Trillingsemissie (ah, CHeq): 12,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG303-1
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton, 16 mm
diameter en 100 mm diepte
Trillingsemissie (ah, HD): 18 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG302-1
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2
of minder
Voor model HR3210C
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-1
Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals
vastgesteld conform EN60745-2-6:
Geluidsdrukniveau (LpA): 89 dB (A)
Geluidsdrukniveau (LWA): 100 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming
Trillingen
De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-6:
ENG215-1
Gebruikstoepassing: beitelen
Trillingsemissie (ah, CHeq): 7,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG303-1
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton, 16 mm
diameter en 100 mm diepte
Trillingsemissie (ah, HD): 10 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG302-1
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2
of minder
Pagina: 33
34
Voor model HR3210FCT
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-1
Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals
vastgesteld conform EN60745-2-6:
Geluidsdrukniveau (LpA): 88 dB (A)
Geluidsdrukniveau (LWA): 99 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming
Trillingen
De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-6:
ENG215-1
Gebruikstoepassing: beitelen
Trillingsemissie (ah, CHeq): 8 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG303-1
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton, 16 mm
diameter en 100 mm diepte
Trillingsemissie (ah, HD): 10 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG302-1
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2
of minder
EC-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Model; HR3200C, HR3210C, HR3210FCT ENH101-8
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit
product voldoet aan de normen in de volgende
documenten:
EN60745, EN55014 en EN61000 in overeenstemming
met de richtlijnen van de Raad, 2004/108/EC en
98/37/EC.
CE 2007
Tomoyasu Kato
Directeur
Verantwoordelijke fabrikant:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Erkende vertegenwoordiger voor Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGELAND

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita HR3210FCT.

Stel een vraag over de Makita HR3210FCT

Heb je een vraag over de Makita HR3210FCT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita HR3210FCT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita HR3210FCT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.