Makita GA9030R handleiding

Handleiding voor de Makita GA9030R in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 68 pagina's.

Pagina: 1
32 NEDERLANDS (Originele instructies) Verklaring van het onderdelenoverzicht TECHNISCHE GEGEVENS • Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. • De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen. • Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 Gebruiksdoeleinden ENE048-1 Het gereedschap is bedoeld voor het slijpen, schuren en doorslijpen van metaal en steen zonder gebruik van water. Voeding ENF002-1 Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden aangesloten. Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap GEA010-1 WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN SPECIFIEK VOOR EEN SLIJPMACHINE GEB033-3 Gemeenschappelijke veiligheidswaarschuwingen voor slijp-, schuur-, draadborstel- en doorslijpwerkzaamheden: 1. Dit elektrisch gereedschap is bedoeld voor gebruik als slijp-, schuur-, draadborstel- of doorslijpgereedschap. Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd. Als u nalaat alle onderstaande instructies te volgen, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel. 2. Werkzaamheden zoals polijsten worden niet aangeraden met dit elektrisch gereedschap. Werkzaamheden waarvoor dit elektrisch gereedschap niet is bedoeld kunnen gevaarlijke situaties opleveren en tot persoonlijk letsel leiden. 3. Gebruik geen accessoires die niet specifiek zijn ontworpen en aanbevolen door de fabrikant van het gereedschap. Ook wanneer het accessoire kan worden bevestigd op uw elektrisch gereedschap, is een veilige werking niet gegarandeerd. 1. Asvergrendeling 2. Motorhuis 3. Vastzetknop 4. Handgreep 5. Vergrendelknop 6. Aan/uit-schakelaar 7. Bedrijfslampje 8. Beschermkap 9. Schroef 10. Kussenblokkast 11. Moer 12. Hendel 13. Borgmoer 14. Schijf met een verzonken middengat 15. Superflens 16. Binnenflens 17. Borgmoersleutel 18. Buitenflens 78 19. Doorslijpschijf 20. Binnenflens 78 21. Stofbeschermkap 22. Luchtuitlaatopening 23. Luchtinlaatopening 24. Collector 25. Isolerend uiteinde 26. Koolborstel 27. Koolborsteldop 28. Schroevendraaier Model GA7020R GA7030R GA7040R GA9020R GA9030R GA9040R Diameter van schijf met een verzonken middengat 180 mm 230 mm Asschroefdraad M14 Nullasttoerental (n0)/nominaal toerental (n) 8.500 (min-1 ) 6.600 (min-1 ) Totale lengte 473 mm 503 mm 473 mm 503 mm Netto gewicht 5,6 kg 6,3 kg 6,6 kg 5,8 kg 6,5 kg 6,9 kg Veiligheidsklasse /II
Pagina: 2
33 4. Het nominaal toerental van het accessoire moet minstens gelijk zijn aan het maximumtoerental vermeld op het elektrisch gereedschap. Accessoires die met een hoger toerental draaien dan hun nominaal toerental kunnen stuk breken en in het rond vliegen. 5. De buitendiameter en de dikte van het accessoire moet binnen het capaciteitsbereik van het elektrisch gereedschap vallen. Accessoires met verkeerde afmetingen kunnen niet afdoende worden afgeschermd of beheerst. 6. De asdiameter van schijven, flenzen, rugschijven en andere accessoires moeten goed passen rond de as van het elektrisch gereedschap. Accessoires met een asdiameter die niet overeenkomt met de standaardhardware voor het elektrisch gereedschap zullen niet in balans draaien, buitensporig trillen en kunnen tot verlies van controle over het gereedschap leiden. 7. Gebruik nooit een beschadigd accessoire. Inspecteer het accessoire vóór ieder gebruik, bijvoorbeeld een slijpschijf op ontbrekende schilfers en barsten; een rugschijf op barsten, scheuren of buitensporige slijtage; en een draadborstel op losse of gebarsten draden. Nadat het elektrisch gereedschap is gevallen, inspecteert u het op schade of monteert u een onbeschadigd accessoire. Na inspectie en montage van een accessoire, zorgt u ervoor dat u en omstanders niet in het rotatie vlak van het accessoire staan, en laat u het elektrisch gereedschap draaien op het maximaal, onbelast toerental gedurende één minuut. Beschadigde accessoire breken normaal gesproken in stukken gedurende deze testduur. 8. Gebruik persoonlijke veiligheidsmiddelen. Afhankelijk van de toepassing gebruikt u een spatscherm, een beschermende bril of een veiligheidsbril. Al naar gelang van toepassing draagt u een stofmasker, gehoorbeschermers, handschoenen en een werkschort die in staat zijn kleine stukjes slijpsel of werkstukfragmenten te weerstaan. De oogbescherming moet in staat zijn rondvliegend afval te stoppen dat ontstaat bij de diverse werkzaamheden. Het stofmasker of ademhalingsapparaat moet in staat zijn deeltjes te filteren die ontstaat bij de werkzaamheden. Langdurige blootstelling aan zeer intens geluid kan leiden tot gehoorbeschadiging. 9. Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die zich binnen het werkgebied begeeft, moet persoonlijke veiligheidsmiddelen gebruiken. Fragmenten van het werkstuk of van een uiteengevallen accessoire kunnen rondvliegen en letsel veroorzaken buiten de onmiddellijke werkomgeving. 10. Houd elektrisch gereedschap uitsluitend vast aan het geïsoleerde oppervlak van de handgrepen wanneer u werkt op plaatsen waar het slijpaccessoire met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer het slijpaccessoire in aanraking komt met onder spanning staande draden, zullen ook de niet-geïsoleerde metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen. 11. Houd het snoer goed uit de buurt van het ronddraaiende accessoire. Als u de controle verliest over het gereedschap, kan het snoer worden doorgesneden of bekneld raken, en kan uw hand of arm tegen het ronddraaiende accessoire worden aangetrokken. 12. Leg het elektrisch gereedschap nooit neer voordat het accessoire volledig tot stilstand is gekomen. Het ronddraaiende accessoire kan de ondergrond pakken zodat u de controle over het elektrisch gereedschap verliest. 13. Laat het elektrisch gereedschap niet draaien terwijl u het naast u draagt. Als het ronddraaiende accessoire u per ongeluk raakt, kan het verstrikt raken in uw kleding waardoor het accessoire in uw lichaam wordt getrokken. 14. Maak de ventilatieopeningen van het gereedschap regelmatig schoon. De ventilator van de motor zal het stof de behuizing in trekken, en een grote opeenhoping van metaalslijpsel kan leiden tot elektrisch gevaarlijke situaties. 15. Gebruik het elektrisch gereedschap niet in de buurt van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materialen doen ontvlammen. 16. Gebruik geen accessoires die met vloeistof moeten worden gekoeld. Het gebruik van water of andere vloeibare koelmiddelen kan leiden tot elektrocutie of elektrische schokken. Terugslag en aanverwante waarschuwingen Terugslag is een plotselinge reactie op een beknelde of vastgelopen draaiende schijf, rugschijf, borstel of enig ander accessoire. Beknellen of vastlopen veroorzaakt een snelle stilstand van het draaiende accessoire dat op zijn beurt ertoe leidt dat het elektrisch gereedschap zich ongecontroleerd beweegt in de tegenovergestelde richting van de draairichting van het accessoire op het moment van vastlopen. Bijvoorbeeld, als een slijpschijf bekneld raakt of vastloopt in het werkstuk, kan de rand van de schijf die het beknellingspunt ingaat, zich invreten in het oppervlak van het materiaal waardoor de schijf eruit klimt of eruit slaat. De schijf kan daarbij naar de gebruiker toe of weg springen, afhankelijk van de draairichting van de schijf op het beknellingspunt. Slijpschijven kunnen in dergelijke situaties ook breken. Terugslag is het gevolg van misbruik van het elektrisch gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of - omstandigheden, en kan worden voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals hieronder vermeld: a) Houd het gereedschap stevig vast en houdt uw armen en lichaam zodanig dat u in staat bent een terugslag op te vangen. Gebruik altijd de extra handgreep (indien aanwezig) voor een maximale controle over het gereedschap in geval van terugslag en de koppelreactiekrachten bij het starten. De gebruiker kan een terugslag of de koppelreactie opvangen indien de juiste voorzorgsmaatregelen worden getroffen. b) Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiende accessoire. Het accessoire kan terugslaan over uw hand.
Pagina: 3
34 c) Plaats uw lichaam niet in het gebied waar het elektrisch gereedschap naar toe gaat wanneer een terugslag optreedt. Een terugslag zal het gereedschap bewegen in de tegenovergestelde richting van de draairichting van de schijf op het moment van beknellen. d) Wees bijzonder voorzichtig bij het werken met hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat het accessoire springt of bekneld raakt. Hoeken, scherpe randen of springen veroorzaken vaak beknellen van het draaiende accessoire wat leidt tot terugslag of verlies van controle over het gereedschap. e) Bevestig geen houtbewerkingsblad van een zaagketting of getand zaagblad. Dergelijke bladen leiden vaak tot terugslag of verlies van controle over het gereedschap. Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden: a) Gebruik uitsluitend schijven van het type aanbevolen voor uw elektrisch gereedschap en de specifieke beschermkap voor de te gebruiken schijf. Schijven waarvoor het elektrisch gereedschap niet is ontworpen, kunnen niet goed worden afgeschermd en zijn niet veilig. b) De beschermkap moet stevig worden vastgezet aan het elektrisch gereedschap en in de maximaal beschermende stand worden gezet zodat het kleinst mogelijke deel van de schijf is blootgesteld in de richting van de gebruiker. De beschermkap helpt de gebruiker te beschermen tegen afgebroken stukjes van de schijf en het per ongeluk aanraken van de schijf. c) De schijven mogen uitsluitend worden gebruikt voor de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: u mag niet slijpen met de zijkant van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bedoeld voor slijpen met de rand. Krachten op het zijoppervlak kunnen deze schijven doen breken. d) Gebruik altijd onbeschadigde schijfflenzen van de juiste afmetingen en vorm voor de te gebruiken schijf. Een goede schijfflens ondersteunt de schijf en verkleint daarmee de kans op het breken van de schijf. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen verschillen van flenzen voor slijpschijven. e) Gebruik geen afgesleten schijven van grotere elektrische gereedschappen. Schijven die zijn bedoeld voor grotere elektrische gereedschappen zijn niet geschikt voor de hogere snelheid van een kleiner elektrisch gereedschap en kunnen in stukken breken. Aanvullende veiligheidswaarschuwingen specifiek voor doorslijpwerkzaamheden: a) Laat de doorslijpschijf niet vastlopen en oefen geen buitensporige druk uit. Probeer niet een buitensporig diepe snede te slijpen. Een te grote kracht op de schijf verhoogt de belasting en de kans dat de schijf in de snede verdraait of vastloopt, waardoor terugslag kan optreden of de schijf kan breken. b) Plaats uw lichaam niet in één lijn achter de ronddraaiende schijf. Wanneer de schijf, op het aangrijppunt in het werkstuk, zich van uw lichaam af beweegt, kunnen door de mogelijke terugslag de ronddraaiende schijf en het elektrisch gereedschap in uw richting worden geworpen. c) Wanneer de schijf vastloopt of u het slijpen onderbreekt, schakelt u het elektrisch gereedschap uit en houdt u dit stil totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen. Probeer nooit de doorslijpschijf uit de snede te halen terwijl de schijf nog draait omdat hierdoor een terugslag kan optreden. Onderzoek waarom de schijf is vastgelopen en tref afdoende maatregelen om de oorzaak ervan op te heffen. d) Begin niet met doorslijpen terwijl de schijf al in het werkstuk steekt. Wacht totdat de schijf de volle snelheid heeft bereikt en breng daarna de schijf voorzichtig terug in de snede. Wanneer het elektrisch gereedschap opnieuw wordt gestart terwijl de schijf al in het werkstuk steekt, kan de schijf vastlopen, omhoog lopen of terugslaan. e) Ondersteun platen en grote werkstukken om de kans op het beknellen van de schijf en terugslag te minimaliseren. Grote werkstukken neigen door te zakken onder hun eigen gewicht. U moet het werkstuk ondersteunen vlakbij de snijlijn en vlakbij de rand van het werkstuk aan beide kanten van de schijf. f) Wees extra voorzichtig bij blind slijpen in bestaande wanden of op andere plaatsen. De uitstekende schijf kan gas- of waterleidingen, elektrische bedrading of voorwerpen die terugslag veroorzaken raken. Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor schuurwerkzaamheden: a) Gebruik geen veel te grote schuurpapierschijven. Volg de aanwijzingen van de fabrikant bij uw keuze van het schuurpapier. Te groot schuurpapier dat uitsteekt tot voorbij de rand van het schuurkussen levert snijgevaar op en kan beknellen of scheuren van de schuurpapierschijf of terugslag veroorzaken. Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor draadborstelwerkzaamheden: a) Wees erop bedacht dat ook tijdens normaal gebruik borsteldraden door de borstel worden rondgeslingerd. Oefen niet te veel kracht uit op de borsteldraden door een te hoge belasting van de borstel. De borsteldraden kunnen met gemak door dunne kleding en/of de huid dringen. b) Als het gebruik van een beschermkap wordt aanbevolen voor draadborstelen, zorgt u ervoor dat de draadschijf of draadborstel niet in aanraking komt met de beschermkap. De draadschijf of draadborstel kan in diameter toenemen als gevolg van de werkbelasting en centrifugale krachten. Aanvullende veiligheidswaarschuwingen: 17. Bij gebruik van een slijpschijf met een verzonken middengat, mag u uitsluitend met glasvezel versterkte schijven gebruiken. 18. Let erop dat u de as, de flens (met name de montagekant) en de borgmoer niet beschadigt. Als deze onderdelen beschadigd raken, kan de schijf breken. 19. Zorg ervoor dat de schijf niet in aanraking is met het werkstuk voordat u het gereedschap hebt ingeschakeld.
Pagina: 4
35 20. Laat het gereedschap een tijdje draaien voordat u het op het werkstuk gebruikt. Controleer op trillingen of schommelingen die op onjuiste montage of een slecht uitgebalanceerde schijf kunnen wijzen. 21. Gebruik de aangegeven kant van de schijf om mee te slijpen. 22. Wees alert op rondvliegende vonken. Houd het gereedschap zodanig vast dat de vonken wegvliegen van u en andere personen of brandbare materialen. 23. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen. Bedien het gereedschap alleen wanneer u het vasthoudt. 24. Raak de schijf niet onmiddellijk na gebruik aan. Deze kan bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid veroorzaken. 25. Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken of de accu is verwijderd alvorens enige werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten. 26. Houd u aan de instructies van de fabrikant voor juiste montage en gebruik van de schijven. Behandel en bewaar de schijven zorgvuldig. 27. Gebruik geen afzonderlijke verkleinbussen of adapterringen om slijpschijven met een groot middengat te kunnen monteren. 28. Gebruik uitsluitend flenzen die geschikt zijn voor dit gereedschap. 29. Voor gereedschappen waarop schijven met schroefdraad in het middengat kunnen worden gemonteerd, controleert u dat de schroefdraad van de schijf lang genoeg is voor de lengte van de as. 30. Controleer of het werkstuk goed wordt ondersteund. 31. Wees erop bedacht dat de schijf blijft doordraaien nadat het gereedschap is uitgeschakeld. 32. Als de werkruimte bijzonder heet en vochtig is, of sterk vervuild is met geleidend stof, gebruik dan een kortsluitonderbreker (30 mA) om de veiligheid van de gebruiker te garanderen. 33. Gebruik het gereedschap niet op materiaal dat asbest bevat. 34. Gebruik geen water of slijpsmeermiddel. 35. Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet verstopt raken bij gebruik in een stoffige omgeving. Als het noodzakelijk is het stof te verwijderen, moet u het gereedschap eerst loskoppelen van de netvoeding (gebruik hiervoor niet-metalen voorwerpen) en wees voorzichtig geen inwendige onderdelen te beschadigen. 36. Bij gebruik van een doorslijpschijf, gebruikt u altijd de stofbeschermkap, zoals vereist door plaatselijke regelgeving. 37. Doorslijpschijven mogen niet worden blootgesteld aan enige laterale druk. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende product altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens de functies van het gereedschap te controleren of af te stellen. Asvergrendeling (zie afb. 1) LET OP: • Bedien de asvergrendeling nooit terwijl de as nog draait. Het gereedschap kan hierdoor worden beschadigd. Druk op de asvergrendeling om te voorkomen dat de as kan draaien tijdens het monteren of verwijderen van schijven of accessoires. Draaistand van schakelaarhandvat (Voor modellen GA7030R, GA7040R, GA9030R en GA9040R) (zie afb. 2) Het schakelaarhandvat kan 90° linksom en rechtsom worden gedraaid afhankelijk van uw werkhouding. Trek eerst de stekker van het gereedschap uit het stopcontact. Druk de vergrendelknop in en draai het schakelaarhandvat helemaal linksom of rechtsom. Het schakelaarhandvat wordt in de stand vergrendeld. LET OP: • Controleer voor gebruik altijd dat het schakelaarhandvat in de gewenste stand goed is vergrendeld. Aan/uit-schakelaar (zie afb. 3) LET OP: • Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit- stand nadat deze is losgelaten. Voor gereedschappen met een aan-vergrendeling Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B). Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen. Voor continue werking knijpt u de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B) en duwt u vervolgens tegen de vergrendelhendel (in de richting van pijl A). Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in (in de richting van pijl B) en laat u deze vervolgens weer los. Voor gereedschappen met een aan-vergrendeling en een uit-vergrendeling (zie afb. 4) Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk wordt bediend, is een vergrendelknop aangebracht. Om het gereedschap te starten, duwt u tegen de uit- vergrendelhendel (in de richting van pijl A) en knijpt u vervolgens de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl
Pagina: 5
36 B). Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen. Voor continue werking, duwt u tegen de vergrendelhendel (in de richting van pijl A), knijpt u de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B), en trekt u vervolgens de vergrendelhendel (in de richting van pijl C). Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in (in de richting van pijl B) en laat u deze vervolgens weer los. Indicatielampje (zie afb. 5) Het bedrijfslampje gaat branden zodra de stekker van het gereedschap in een stopcontact wordt gestoken. Als het lampje niet brandt, kan het netsnoer beschadigd zijn of de sturing defect. Als het lampje brandt, maar het gereedschap niet start, zelfs niet wanneer de schuifknop in de aan-stand wordt gezet, kunnen de koolborstels versleten zijn, of kunnen de motor, de sturing, of de schuifknop defect zijn. Onbedoelde herstartpreventie Zelfs als de aan/uit-schakelaar met de vergrendelknop ingedrukt wordt gehouden (vergrendeld in de aan-stand), kan het gereedschap niet worden gestart door de stekker in het stopcontact te steken. Op dit moment knippert het bedrijfslampje rood ten teken dat de onbedoelde herstartpreventie werkt. Om de beveiliging tegen onbedoeld starten te annuleren, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in en laat u deze vervolgens weer los. Zachte-startfunctie Deze modellen beginnen na het inschakelen eerst langzaam te draaien. Deze zachte-startfunctie zorgt voor een geleidelijkere werking. ONDERDELEN AANBRENGEN/ VERWIJDEREN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige werk aan het gereedschap uit te voeren. De zijhandgreep monteren (handvat) (zie afb. 6) LET OP: • Controleer altijd voor gebruik dat de zijhandgreep stevig vastzit. Draai de zijhandgreep vast op het gereedschap in een van de standen aangegeven in de afbeelding. De beschermkap aanbrengen en verwijderen (zie afb. 7) LET OP: • De beschermkap moet zodanig op het gereedschap worden gemonteerd dat de gesloten zijde van de kap altijd naar de gebruiker is gekeerd. Monteer de beschermkap met het uitsteeksel op de beschermkaprand uitgelijnd met de inkeping in het lagerhuis. Draai vervolgens de beschermkap 180 graden linksom. Draai tenslotte de schroef stevig vast. Om de beschermkap te verwijderen, volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. De beschermkap (accessoire) aanbrengen en verwijderen (zie afb. 8 en 9) LET OP: • De beschermkap moet zodanig op het gereedschap worden gemonteerd dat de gesloten zijde van de kap altijd naar de gebruiker is gekeerd. Maak de hendel op de beschermkap los. Monteer de beschermkap met het uitsteeksel op de beschermkaprand uitgelijnd met de inkeping in het lagerhuis. Draai vervolgens de beschermkap rond tot de stand aangegeven in de afbeelding. Draai de hendel vast om de beschermkap vast te zetten. Als de hendel te vast of te los zit om de beschermkap te bevestigen, draait u de moer los of vast om de klemkracht van de beschermkap-band in te stellen. Om de beschermkap te verwijderen, volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. Een slijpschijf/multischijf met een verzonken middengat (accessoire) aanbrengen of verwijderen (zie afb. 10) Breng de binnenflens aan op de as. Monteer de schijf op de binnenflens en schroef de borgmoer op de as. Superflens Modellen voorzien van de letter F zijn standaard uitgerust met een superflens. In vergelijking met een conventionele flens, is hierbij slechts 1/3 van de kracht nodig om de borgmoer los te draaien. Voor Australië en Nieuw-Zeeland (zie afb. 11) Breng de binnenflens aan op de as. Monteer de schijf op de binnenflens en schroef de borgmoer op de as met het uitsteeksel omlaag gericht (in de richting van de schijf). (zie afb. 12) Om de borgmoer vast te draaien, drukt u de asvergrendeling stevig in zodat de as niet kan draaien, en gebruikt u vervolgens de borgmoersleutel om de borgmoer stevig rechtsom vast te draaien. Om de schijf te verwijderen, volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. De doorslijpschijf aanbrengen en verwijderen Voor Australië en Nieuw-Zeeland (zie afb. 13) Breng de binnenflens aan op de as. Monteer de doorslijpschijf op de binnenflens. Monteer de buitenflens op de schijf en draai de borgmoer op de as met het uitsteeksel omlaag gericht (in de richting van de schijf). Om de borgmoer vast te draaien, drukt u de asvergrendeling stevig in zodat de as niet kan draaien, en gebruikt u vervolgens de borgmoersleutel om de borgmoer stevig rechtsom vast te draaien. Om de schijf te verwijderen, volgt u de procedure in omgekeerde volgorde.
Pagina: 6
37 GEBRUIK WAARSCHUWING: • Het moet nooit nodig zijn om grote kracht uit te oefenen op het gereedschap. Het gewicht van het gereedschap zorgt al voor voldoende druk op het werkstuk. Grote kracht en hoge druk uitoefenen kunnen ertoe leiden dat de schijf breekt. Dit is zeer gevaarlijk. • Vervang de schijf ALTIJD als het gereedschap tijdens het slijpen is gevallen. • Stoot of sla NOOIT met de slijpschijf tegen het werkstuk. • Voorkom dat de schijf over het werkstuk huppelt of bekneld raakt tijdens het werken in hoeken, op scherpe randen, enz. Hierdoor kunt u de controle over het gereedschap verliezen of kan terugslag worden veroorzaakt. • Gebruik het gereedschap NOOIT met zaagbladen en dergelijke. Als dergelijke zaagbladen op een slijpmachine worden gebruikt, verspringen ze veelal waardoor u de controle over het gereedschap verliest en persoonlijk letsel kan ontstaan. LET OP: • Schakel het gereedschap nooit in terwijl deze het werkstuk raakt omdat hierdoor de gebruiker kan worden verwond. • Draag tijdens het gebruik altijd een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. • Schakel na gebruik altijd het gereedschap uit en wacht totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen alvorens het gereedschap neer te leggen. Gebruik als slijpmachine of schuurmachine (zie afb. 14) Houd het gereedschap ALTIJD stevig vast met een hand aan de achterhandgreep en de andere hand aan de zijhandgreep. Schakel het gereedschap in en breng daarna de schijf in aanraking met het werkstuk. In het algemeen geldt: houd de rand van de schijf onder een hoek van ongeveer 15 graden op het oppervlak van het werkstuk. Tijdens de inloopperiode van een nieuwe schijf, mag u de slijpmachine niet in de richting van pijl B gebruiken omdat de schijf dan in het werkstuk zal snijden. Nadat de rand van de schijf is afgerond door gebruik, kunt u de schijf in de richting van zowel pijl A als B gebruiken. ONDERHOUD LET OP: • Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud uitvoert. KENNISGEVING: • Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol, enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of barsten. (zie afb. 15) Het gereedschap en de ventilatieopeningen moeten schoon gehouden worden. Maak de ventilatieopeningen van het gereedschap regelmatig schoon of zodra de ventilatieopeningen verstopt dreigen te raken. De koolborstels vervangen (zie afb. 16) Wanneer de isolatiepunt binnenin de koolborstel bloot ligt en de collector raakt, schakelt deze automatisch de motor uit. Wanneer dit gebeurt, moeten beide koolborstels worden vervangen. Houd de koolborstels schoon en zorg ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders. Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels. (zie afb. 17) Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen te verwijderen. Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van originele Makita- vervangingsonderdelen. ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Mocht u meer informatie willen hebben over deze accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Makita-servicecentrum. • Beschermkap (schijfkap) • Binnenflens • Schijf met een verzonken middengat • Borgmoer (voor schijf met een verzonken middengat) • Rubberblok • Slijpschijven • Borgmoer (voor slijpschijven) • Borgmoersleutel • Doorslijpschijven • Binnenflens (voor doorslijpschijf) • Buitenflens (voor doorslijpschijven) • Komvormige draadborstel • Zijhandgreep • Stofbeschermkap Voor model GA7020R Geluid ENG102-3 De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A) Geluidsvermogenniveau (LwA): 101 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Draag gehoorbescherming. Trilling ENG208-4 De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah,AG): 8,0 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Als het gereedschap voor andere toepassingen wordt gebruikt, kunnen de trillingswaarden anders zijn.
Pagina: 7
38 ENG313-2 Gebruikstoepassing: schuren met schijf Trillingsemissie (ah,DS): 3,0 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Voor model GA7030R ENG102-3 Geluid De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A) Geluidsvermogenniveau (LwA): 101 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Draag gehoorbescherming. Trilling ENG208-4 De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah,AG): 6,5 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Als het gereedschap voor andere toepassingen wordt gebruikt, kunnen de trillingswaarden anders zijn. ENG313-2 Gebruikstoepassing: schuren met schijf Trillingsemissie (ah,DS): 3,5 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Voor model GA7040R ENG102-3 Geluid De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A) Geluidsvermogenniveau (LwA): 101 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Draag gehoorbescherming. Trilling ENG208-4 De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah,AG): 7,0 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Als het gereedschap voor andere toepassingen wordt gebruikt, kunnen de trillingswaarden anders zijn. ENG313-2 Gebruikstoepassing: schuren met schijf Trillingsemissie (ah,DS): 3,0 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Voor modellen GA9020R en GA9040R ENG102-3 Geluid De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A) Geluidsvermogenniveau (LwA): 101 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Draag gehoorbescherming. Trilling ENG208-4 De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah,AG): 6,0 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Als het gereedschap voor andere toepassingen wordt gebruikt, kunnen de trillingswaarden anders zijn. ENG313-2 Gebruikstoepassing: schuren met schijf Trillingsemissie (ah,DS): 2,5 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Voor model GA9030R ENG102-3 Geluid De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN60745: Geluidsdrukniveau (LpA): 90 dB (A) Geluidsvermogenniveau (LwA): 101 dB (A) Onzekerheid (K): 3 dB (A) Draag gehoorbescherming. Trilling ENG208-4 De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Gebruikstoepassing: slijpen van oppervlakken Trillingsemissie (ah,AG): 5,5 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Als het gereedschap voor andere toepassingen wordt gebruikt, kunnen de trillingswaarden anders zijn. ENG313-2 Gebruikstoepassing: schuren met schijf Trillingsemissie (ah,DS): 2,5 m/s2 Onzekerheid (K): 1,5 m/s2 Alleen voor Europese landen ENH101-13 EU-verklaring van conformiteit Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de volgende Makita- machine(s): Aanduiding van de machine: Haakse slijpmachine Modelnr./Type: GA7020R, GA7030R, GA7040R, GA9020R, GA9030R, GA9040R in serie zijn geproduceerd en Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen: 98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009 En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen of genormaliseerde documenten: EN60745 De technische documentatie wordt bewaard door onze erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten: Makita International Europe Ltd., Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland 19 juni 2009 Tomoyasu Kato Directeur Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Makita GA9030R en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita GA9030R. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita GA9030R zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Makita GA9030R

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita GA9030R. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Slijpmachines
  • Model/naam: GA9030R
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks