Makita DVC860L handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DVC860L. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: DVC860L
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 40
41
NEDERLANDS (Originele instructies)
WAARSCHUWING: Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
van 8 jaar en ouder of door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke
of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis van
zaken, maar alleen onder toezicht of na instructie in veilig gebruik van
het apparaat, met begrip van de eventuele risico’s. Kinderen mogen
niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat
mag niet door kinderen worden verricht, tenzij onder toezicht.
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003
• Voor nat stof zijn de vlotter en het waterfilter of doekfilter vereist.
Symbolen END118-1
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken.
...... Lees de gebruiksaanwijzing.
1. Stekker (de vorm van de stekker
en lengte van het netsnoer kan
van land tot land verschillen)
2. Netstroomindicator
3. Vergrendeling
4. Accudeksel
5. Accu
6. Testknop
7. Indicatorlampjes
8. Standby-schakelaar
9. Aan-uitknop
10. Zuigkrachtinstelknop
11. Wieltje
12. Wielvergrendeling
13. Ontgrendelde stand
14. Vergrendelde stand
15. Tankdeksel
16. Vlotter
17. Vlotterkooi
18. Doekfilter
19. Tank
20. Poederfilter
21. Demper
22. Voorfilter
23. Markeringen voor de
plaatsingspositie
24. Waterfilter
25. Rubberen houder
26. Papieren stofzak
27. Houder
28. Houderplaat
29. Polyethyleenzak
Model DVC860L DVC861L
Standaardtype filter
Doekfilter
(voor droog en nat stof)
Poederfilter
(voor droog stof)
Volumestroom
(lucht)
Werking op gelijkstroom
(met BL1830, slang ø38 mm x 2,5 m)
2,1 m3
/min
Werking op wisselstroom
(met slang ø38 mm x 2,5 m)
3,6 m3
/min
Vacuüm
Werking op gelijkstroom
(met BL1830, slang ø38 mm x 2,5 m)
90 hPa
Werking op wisselstroom
(met slang ø38 mm x 2,5 m)
240 hPa
Inhoud
Stof 8 liter
Water 6 liter –
Afmetingen (l x b x h) 366 mm x 334 mm x 368 mm
Nominale spanning (werking op accu’s) 36 V gelijkstroom
Standaardaccu’s
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
Nettogewicht (met BL1815N/BL1820) 8,6 kg 9,3 kg
Nettogewicht (met BL1830/BL1840/BL1850) 9,2 kg 9,9 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 41
42
................... Besteed bijzondere zorg en aandacht.
.................. Waarschuwing! De stofzuiger kan
gevaarlijk stof bevatten.
................... Ga nooit op de stofzuiger staan.
.................... Stofklasse L (licht). De stofzuigers zijn
in staat om stof van klasse L op te
zuigen.
Houdt u zich aan de wetten en
regelgeving zoals die in uw land gelden
met betrekking tot stof en
arbeidsomstandigheden.
.................. DUBBEL GEÏSOLEERD
............ Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap en accu’s
niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake
oude elektrische en elektronische
apparaten, en inzake batterijen en
accu’s en oude batterijen en accu’s, en
de toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dienen elektrisch
gereedschap, accu’s en batterijen die
het einde van hun levensduur hebben
bereikt, gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recyclebedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.
Gebruiksdoeleinden ENE084-1
Het gereedschap is bedoeld om zowel nat als droog stof
te verzamelen. Het gereedschap is geschikt voor
commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen,
ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en
verhuurbedrijven.
Voeding ENF002-2
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het typeplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd en
mag derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden
aangesloten.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
VOOR EEN STOFZUIGER OP
NETSTROOM OF ACCU’S ENB124-1
WAARSCHUWING! BELANGRIJK LEES VÓÓR
GEBRUIK alle veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies ZORGVULDIG DOOR. Het niet volgen van
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot
elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
1. Merk op alvorens de stofzuiger te gebruiken, dat
deze stofzuiger door twee personen moet worden
bediend die goed zijn geïnstrueerd over het
gebruik van deze stofzuiger.
2. Als er schuim of vloeistof uit komt, schakelt u het
apparaat onmiddellijk uit.
3. Reinig de waterniveaubegrenzer regelmatig en
controleer het op tekenen van beschadiging.
4. Gebruik de stofzuiger nooit zonder het filter.
Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.
5. GEBRUIK VAN EEN VERLENGSNOER. Als u een
verlengsnoer gebruikt vanwege de grote afstand
tot het stopcontact, moet u een verlengsnoer
gebruiken dat voldoende dik, maar niet te lang is
omdat anders de prestaties van de stofzuiger
negatief kunnen worden beïnvloed. Voor gebruik
buitenshuis, gebruikt u een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis.
6. WAARSCHUWING VOOR SPANNING. Alvorens de
stofzuiger aan te sluiten op een voedingsbron
(stopcontact, enz.), controleert u of de
voedingsspanning hetzelfde is als de spanning
aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger.
Een voedingsbron met een hogere spanning dan
is aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger,
kan leiden tot ERNSTIG LETSEL van de gebruiker
en tevens tot beschadiging van de stofzuiger. Bij
twijfel, HET NETSNOER VAN DE STOFZUIGER
NIET AANSLUITEN. Het gebruik van een
voedingsbron met een lagere spanning dan is
aangegeven op het typeplaatje op de stofzuiger, is
schadelijk voor de motor.
7. VOORKOM ONBEDOELD INSCHAKELEN.
Controleer of de schakelaar uit staat voordat u de
stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt.
8. Probeer nooit brandbare stoffen, vuurwerk,
brandende sigaretten, hete as, hete metaaldeeltjes
en scherpe voorwerpen zoals scheermesjes,
naalden, glasscherven en dergelijke op te zuigen.
9. GEBRUIK DE STOFZUIGER NOOIT IN DE BUURT
VAN BENZINE, GAS, VERF, LIJM OF ANDERE
ZEER EXPLOSIEVE STOFFEN. De schakelaar kan
vonken veroorzaken bij het in- en uitschakelen. En
hetzelfde geldt voor de collector in de motor
tijdens gebruik. Hierdoor kan een gevaarlijke
explosie optreden.
10. Zuig nooit giftige, kankerverwekkende,
ontbrandbare of andere gevaarlijke stoffen op,
zoals asbest, barium, beryllium, lood, pesticiden
of andere stoffen die schadelijk zijn voor de
gezondheid.
11. Gebruik de stofzuiger nooit buitenshuis in de
regen.
12. Gebruik het gereedschap niet in de buurt van
verwarmingsbronnen (fornuis, enz.).
13. BESCHERM U TEGEN ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. Vermijd lichamelijk contact met de
geaarde oppervlakten. Bijvoorbeeld, het
buitenoppervlak van leidingen, radiators,
kooktoestellen, koelkasten.
14. Blokkeer de koelventilatieopeningen niet. Deze
ventilatieopeningen zorgen voor het koelen van de
motor. Blokkeren moet altijd worden voorkomen
omdat anders de motor doorbrandt door gebrek
aan ventilatie.
15. Zorg altijd voor een stevige stand en goede
lichaamsbalans.
16. BEHANDEL HET NETSNOER VOORZICHTIG.
Draag de stofzuiger nooit aan het netsnoer en trek
nooit aan het netsnoer om zo de stekker uit het
Cd
Ni-MH
Li-ion
Pagina: 42
43
stopcontact te trekken. Houd het netsnoer uit de
buurt van hitte, olie en scherpe randen. Inspecteer
het netsnoer van de stofzuiger regelmatig en
indien het beschadigd is, laat u het repareren door
een erkende elektrotechnisch reparateur.
Inspecteer verlengsnoeren regelmatig en vervang
ze indien beschadigd.
17. U mag de slang niet dubbelvouwen, eraan trekken
of erop staan.
18. Stop de stofzuiger onmiddellijk als u merkt dat hij
slecht presteert of als u iets abnormaals opmerkt
tijdens gebruik.
19. TREK DE STEKKER VAN DE STOFZUIGER UIT
HET STOPCONTACT. Wanneer hij niet in gebruik
is, alvorens onderhoud te plegen en bij het
verwisselen van accessoires.
20. Reinig en onderhoud de stofzuiger onmiddellijk na
elk gebruik om hem in de allerbeste conditie te
houden.
21. ONDERHOUD DE STOFZUIGER MET ZORG. Houd
de stofzuiger schoon voor betere prestaties en
veiliger gebruik. Houdt u aan de instructies voor
het verwisselen van de accessoires. Houd de
handgrepen droog, schoon en vrij van olie en
vetten.
22. CONTROLEER BESCHADIGDE ONDERDELEN.
Zonder de stofzuiger verder te gebruiken, moet
een beschermkap of ander onderdeel dat
beschadigd is eerst goed worden onderzocht om
te beoordelen of het goed werkt en zijn beoogde
functie kan uitvoeren. Controleer of bewegende
delen goed uitgelijnd zijn en niet vastgelopen zijn,
of onderdelen niet kapot zijn en stevig
gemonteerd zijn, en enige andere situatie die van
invloed kan zijn op de werking ervan. Een
beschermkap of ander onderdeel dat beschadigd
is, dient vakkundig te worden gerepareerd of
vervangen door een erkend servicecentrum,
behalve indien anders aangegeven elders in deze
gebruiksaanwijzing. Laat een kapotte aan-
uitschakelaar vervangen door een erkend
servicecentrum. Gebruik de stofzuiger niet als hij
niet met de aan-uitschakelaar kan worden in- en
uitgeschakeld.
23. VERVANGINGSONDERDELEN. Als u het apparaat
laat nakijken, gebruik dan alleen identieke
vervangingsonderdelen.
24. DE STOFZUIGER OPBERGEN. Als de stofzuiger
niet in gebruik is, moet deze binnenshuis worden
opgeborgen.
25. Wees vriendelijk voor uw stofzuiger. Een ruwe
behandeling kan leiden tot een defect in zelfs de
meest stevig gebouwde stofzuiger.
26. Probeer niet de buitenkant of binnenkant van de
stofzuiger te reinigen met benzine, thinner of
chemische reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen
barsten en verkleuringen worden veroorzaakt.
27. Gebruik de stofzuiger niet in een afgesloten ruimte
waarin brandbare, explosieve of giftige dampen
worden afgegeven door verf op oliebasis, thinner,
benzine, sommige mottenbestrijdingsmiddelen,
enz., of in een ruimte waarin explosief stof
aanwezig is.
28. Laat het netsnoer van de stofzuiger niet op de
vloer liggen nadat u klaar bent met stofzuigen. U
kunt erover struikelen of het kan schade
toebrengen aan de stofzuiger.
29. Gebruik dit of enig ander gereedschap niet
wanneer u onder invloed bent van drugs of
alcohol.
30. Als basisveiligheidsregel gebruikt u een
beschermende bril of een veiligheidsbril met
zijstukken.
31. Gebruik onder stoffige werkomstandigheden een
stofmasker.
32. Dit gereedschap is niet geschikt voor gebruik door
personen, waaronder kinderen, met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring.
33. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om
ervoor te zorgen dat ze niet met de stofzuiger
spelen.
34. Pak het netsnoer of de stofzuiger nooit vast met
natte handen.
35. Wees uiterst voorzichtig wanneer u de stofzuiger
op een trap gebruikt.
36. Gebruik de stofzuiger nooit als een stoel of
werkbank. Het gereedschap kan omvallen
waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.
Elektrisch gereedschap en onderhoud
1. Laad alleen op met de acculader aanbevolen door
de fabrikant. Een acculader die geschikt is voor
een bepaald type accu, kan brandgevaar
opleveren indien gebruikt met een ander type
accu.
2. Gebruik het gereedschap uitsluitend met de
daarvoor bestemde accu. Als u een andere accu
erin gebruikt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel
of brand.
3. Als de accu niet wordt gebruikt, houdt u deze uit
de buurt van metalen voorwerpen zoals
paperclips, muntgeld, sleutels, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die een
kortsluiting kunnen veroorzaken tussen de
accupolen. Kortsluiting tussen de accupolen kan
leiden tot brandwonden.
4. Onder zware gebruiksomstandigheden kan
vloeistof uit de accu komen. Voorkom aanraking.
Als u deze vloeistof per ongeluk aanraakt, wast u
dit goed af met water. Als de vloeistof in uw ogen
komt, raadpleegt u tevens een arts. Vloeistof uit de
accu kan irritatie en brandwonden veroorzaken.
BEWAAR VOOR LATERE
NASLAG
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
Pagina: 43
44
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-11
VOOR ACCU’S
1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.
2. Haal de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.
5. Sluit de accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze
in aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge
stroomsterkte, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.
7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al
ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
9. Gebruik nooit een beschadigde accu.
10. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn
onderhevig aan de vereisten in de wetgeving
omtrent gevaarlijke stoffen.
Voor commercieel transport en dergelijke door derden
en transporteurs moeten speciale vereisten ten
aanzien van verpakking en etikettering worden
nageleefd.
Als voorbereiding van het artikel dat wordt
getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het
gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u
tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.
Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt
met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat
deze niet kan bewegen in de verpakking.
11. Neem de plaatselijke regelgeving met betrekking
tot het weggooien van de accu in acht.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
LET OP: Gebruik uitsluitend originele accu’s van
Makita.
Het gebruik van een andere accu dan een originele accu
van Makita, of van een gewijzigde accu, kan ertoe leiden
dat de accu barst en brand, persoonlijk letsel en schade
veroorzaakt. Bovendien vervalt dan de garantie van
Makita op het gereedschap en acculader van Makita.
Tips voor een lange levensduur van de
accu
1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.
2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.
Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.
3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C tot 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.
4. Als de accu gedurende een lange tijd (meer dan
zes maanden) niet gebruikt, laadt u deze eerst op
alvorens deze te gebruiken.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
Gebruik op netstroom:
WAARSCHUWING:
• Alvorens de stekker van de stofzuiger in het
stopcontact te steken, controleert u altijd of de
stofzuiger uitgeschakeld is. Als u de stekker in het
stopcontact steekt terwijl de stofzuiger ingeschakeld is,
kan de stofzuiger onverwachts starten waardoor
ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan.
Steek de stekker in een stopcontact (zie afb. 1).
De netstroomindicator brandt wanneer de standby-
schakelaar in stand “I” staat (zie afb. 2).
OPMERKING:
• Ook wanneer het gereedschap wordt gebruikt in de
gelijkstroommodus, wordt het automatisch
omgeschakeld naar de wisselstroommodus zodra de
stekker in het stopcontact wordt gestoken.
• Als de stekker tijdens gebruik uit het stopcontact wordt
getrokken terwijl de accu’s in het gereedschap zijn
aangebracht, wordt de stofzuiger in de standby-stand
gezet.
Gebruik op accu’s:
De accu aanbrengen of verwijderen
LET OP:
• Zorg er voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld, de
stekker uit het stopcontact is getrokken en de accu is
verwijderd voordat u de werking van het gereedschap
aanpast of controleert.
• Houd de stofzuiger en de accu stevig vast tijdens
het aanbrengen of verwijderen van de accu. Als u
de stofzuiger en de accu niet stevig vasthoudt, kunnen
deze uit uw handen glippen en de stofzuiger of de accu
beschadigen, of kan persoonlijk letsel worden
veroorzaakt.
• Let er bij het openen en sluiten van het accudeksel
op dat uw vingers niet ertussen komen. Als u dat
niet doet, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.
Om de accu aan te brengen, ontgrendelt u eerst de
vergrendeling en opent u het accudeksel. Vervolgens
brengt u de accu aan (zie afb. 3).
Lijn de lip op de accu uit met de groef in de behuizing en
duw de accu op zijn plaats. Steek de accu zo ver mogelijk
Pagina: 44
45
erin tot u een klikgeluid hoort. Vergrendel daarna het
accudeksel (zie afb. 4).
Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu
eraf.
KENNISGEVING:
• Trek de stekker van het netsnoer van de stofzuiger uit
het verlengsnoer wanneer u de stofzuiger op de accu’s
gebruikt.
LET OP:
• Breng de accu altijd helemaal op zijn plaats aan. Als u
dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het
gereedschap vallen en letsel veroorzaken bij u of
anderen in uw omgeving.
• Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze
niet goed aangebracht.
OPMERKING:
• De stofzuiger werkt niet als slechts één accu is
aangebracht.
Gereedschap-/accubeveiligingssysteem
Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt
automatisch de voeding naar de motor uit om de
levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen.
Het gereedschap zal tijdens gebruik automatisch stoppen
wanneer het gereedschap of de accu zich in een van de
volgende omstandigheden bevindt: Onder bepaalde
omstandigheden gaan de indicatorlampjes branden.
Overbelastingsbeveiliging
Als het gereedschap overbelast wordt, stopt het
gereedschap automatisch. Schakel in die situatie het
gereedschap uit en stop het gebruik dat ertoe leidde dat
het gereedschap overbelast werd. Schakel daarna het
gereedschap in om het weer te starten.
Oververhittingsbeveiliging voor het gereedschap
015485
Wanneer het gereedschap oververhit is, stopt het
gereedschap automatisch en knippert het
accu-indicatorlampje gedurende ongeveer 60 seconden.
In die situatie laat u het gereedschap eerst afkoelen
voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt.
Beveiliging tegen te ver ontladen
Als de acculading laag is, stopt het gereedschap
automatisch. Als het gereedschap niet werkt, ook niet
wanneer de schakelaars worden bediend, verwijdert u de
accu’s vanaf het gereedschap en laadt u de accu’s op.
Accu-indicatorlampjes voor resterende
acculading (zie afb. 5 en 6)
Druk op de testknop zodat de accu-indicatorlampjes de
resterende acculading aangeven. De
accu-indicatorlampjes geven per accu de resterende
acculading aan.
Accu-indicatorlampjes voor resterende acculading
015527
Aanduiding van de resterende acculading
(Alleen voor accu’s met een “B” aan het einde van het
modelnummer.) (zie afb. 7)
Druk op de testknop op de accu om de resterende
accucapaciteit af te lezen. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.
015658
OPMERKING:
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.
In- en uitschakelen (zie afb. 8)
Om de stofzuiger in te schakelen:
1. Zet de standby-schakelaar in de stand “I”. De
stofzuiger wordt in de standby-stand gezet.
2. Druk op de aan-uitknop.
: Aan : Knippert
Toestand van accu-indicator
Resterende
acculading
: Aan : Uit : Knippert
50% tot 100%
20% tot 50%
0% tot 20%
Laad de accu op
Indicatorlampjes
Resterende
acculading
Brandt Uit Knippert
75% tot 100%
50% tot 75%
25% tot 50%
0% tot 25%
Laad de accu op.
Er kan een storing
in de accu zijn
opgetreden.
Pagina: 45
46
Om de stofzuiger weer in de standby-stand te zetten,
drukt u nogmaals op de aan-uitknop.
Om de stofzuiger uit te schakelen, zet u de standby-
schakelaar in de stand “O”.
De zuigkracht kan worden ingesteld aan de hand van de
vereisten van uw werkzaamheden.
De zuigkracht kan worden verhoogd door de
zuigkrachtinstelknop te draaien van het symbool naar
het symbool .
KENNISGEVING:
• Zet de standby-schakelaar altijd in de stand “O”
wanneer u de stofzuiger gedurende een lange tijd niet
gebruikt. De stofzuiger verbruikt nog steeds stroom in
de standby-stand.
Automatisch stoppen met zuigen tijdens
nat zuigen (voor het model met doekfilter)
WAARSCHUWING:
• Niet langdurig gebruiken terwijl de vlotter in
werking is getreden. Als u de stofzuiger langdurig
gebruikt terwijl de vlotter in werking is getreden, kan
oververhitting optreden waardoor de stofzuiger
vervormd kan raken.
• Geen schuim of zeepoplossingen opzuigen. Door
schuim of zeepoplossingen op te zuigen, kan er
schuim uit de luchtuitlaat komen voordat de vlotter in
werking treedt. Voortdurend gebruik onder deze
omstandigheden, kan leiden tot een elektrische schok
en het defect raken van de stofzuiger.
Automatisch stoppen met zuigen werkt alleen bij gebruik
van de vlotter en vlotterkooi.
De stofzuiger heeft een vlottermechanisme dat voorkomt
dat water doorstroomt naar de motor wanneer meer dan
een bepaalde hoeveelheid water wordt opgezogen.
Wanneer de tank vol is en de stofzuiger geen water meer
opzuigt, schakelt u de stofzuiger uit en maakt u de tank
leeg.
Het wieltje vergrendelen en ontgrendelen
(zie afb. 9)
Om het wieltje te vergrendelen, drukt u de
wielvergrendeling omlaag zodat het wieltje niet meer kan
draaien. Om het wieltje te ontgrendelen, trekt u de
wielvergrendeling omhoog.
Het wieltje vergrendelen is handig bij het opbergen van de
stofzuiger, tijdens het halverwege stoppen van de
werkzaamheden en het stil laten staan van de stofzuiger.
Bedien de wielvergrendeling met de hand.
OPMERKING:
• Zorg er bij het verplaatsen van de stofzuiger voor dat
het wieltje ontgrendeld is. Als u de stofzuiger verplaatst
terwijl het wieltje vergrendeld is, kan het wieltje
beschadigd raken.
Draaghandvat (zie afb. 10)
Als u de stofzuiger draagt, draagt u deze aan het handvat
op de bovenkant van het tankdeksel. Het handvat kan in
de bovenkant van het tankdeksel worden geklapt
wanneer het niet wordt gebruikt.
BESCHRIJVING VAN DE
ONDERDELEN
Model DVC860L
(Model met doekfilter (voor droog en nat stof)) (zie
afb. 11)
Model DVC861L
(Model met poederfilter (voor droog stof)) (zie afb. 12)
DE ONDERDELEN MONTEREN
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld, de
stekker uit het stopcontact is getrokken en de accu is
verwijderd alvorens enige werkzaamheden aan de
stofzuiger uit te voeren.
• Draag altijd een stofmasker tijdens montage
onderhoud.
Het poederfilter en voorfilter (voor droog
stof) aanbrengen (optioneel accessoire
voor het model met doekfilter) (zie afb. 13
en 14)
LET OP:
• Zuig nooit water of andere vloeistoffen of nat stof op
wanneer het poederfilter is aangebracht. Door
dergelijke materialen op te zuigen, kan het poederfilter
scheuren.
Om het poederfilter te gebruiken, verwijdert u de
vlotterkooi en de vlotter door de bouten te verwijderen.
Plaats het voorfilter in de tank.
Plaats vervolgens de demper om het poederfilter en
plaats deze vervolgens in het voorfilter.
Bij het aanbrengen van het poederfilter en voorfilter, lijnt u
de markering voor de plaatsingspositie van elk uit met die
langs de bovenrand van de tank.
Breng tenslotte het tankdeksel aan en vergrendel hem.
OPMERKING:
• Alvorens het poederfilter te gebruiken, zorgt u er voor
dat het voorfilter en de demper altijd tezamen worden
gebruikt. Het is niet toegestaan om alleen het
poederfilter te gebruiken.
Het waterfilter (voor het model met
doekfilter) aanbrengen (optioneel
accessoire)
LET OP:
• Zuig nooit water of nat stof op zonder dat de vlotter en
het doekfilter of het waterfilter zijn aangebracht.
• Voor het opzuigen van nat stof zorgt u ervoor dat de
vlotterkooi en de vlotter zijn aangebracht in de
stofzuiger.
• Bij het aanbrengen van het waterfilter in de tank,
plaatst u het waterfilter strak in de opening van de tank
door de haak op het waterfilter stevig te laten
aangrijpen in de tankopening zodat er geen ruimte zit
tussen het waterfilter en de tank.
Pagina: 46
47
KENNISGEVING:
• Wij adviseren u het waterfilter te gebruiken wanneer
herhaaldelijk een grote hoeveelheid water wordt
opgezogen. Als u een doekfilter gebruikt, kan het
vacuümvermogen worden verlaagd.
Om alleen water of nat stof op te zuigen, is het waterfilter
beter geschikt dan het doekfilter.
Lijn bij het aanbrengen van het waterfilter zijn markering
voor de plaatsingspositie uit met die op de tank
(zie afb. 15).
De papieren stofzak aanbrengen
(optioneel accessoire)
WAARSCHUWING:
• Bij gebruik van een papieren stofzak, gebruikt u tevens
het doekfilter of voorfilter tezamen dat af-fabriek in het
gereedschap is aangebracht. Als u het doekfilter/
voorfilter niet tezamen gebruikt, kunnen abnormaal
geluid en warmte worden veroorzaakt, waardoor brand
kan ontstaan.
LET OP:
(Voor het model met doekfilter)
• Zuig nooit water of andere vloeistoffen of nat stof op
wanneer het papieren stofzak is aangebracht. Door
dergelijke materialen op te zuigen, kan de papieren
stofzak scheuren.
• Alvorens de papieren stofzak te gebruiken, zorgt u er
voor dat het poederfilter (optioneel accessoire), de
demper (optioneel accessoire) en het voorfilter altijd
tezamen worden gebruikt.
(Voor het model met poederfilter)
• Alvorens de papieren stofzak te gebruiken, zorgt u er
voor dat het poederfilter, de demper en het voorfilter
altijd tezamen worden gebruikt.
1. Verwijder de rubberen houder (zie afb. 16).
2. Trek de papieren stofzak uit.
3. Lijn de opening van de papieren stofzak uit met de
zuigopening van de stofzuiger.
4. Steek het kartonnen deel van de papieren stofzak
zodanig in de houder dat het aan het uiteinde zit,
voorbij het uitsteeksel (zie afb. 17).
De polyethyleenzak aanbrengen
De stofzuiger kan ook worden gebruikt met een
polyethyleenzak. Door het gebruik van een
polyethyleenzak is het gemakkelijker de tank te legen
zonder uw handen vuil te maken.
Spreid de polyethyleenzak uit in de binnenkant van de
tank. Steek de rand van de polyethyleenzak tussen de
houderplaat en de wand van de tank en trek hem rond de
inlaatopening van de slang.
Spreid de polyethyleenzak rond de bovenrand van de
tank zodat de rand van het voorfilter kan aangrijpen en de
zak stevig kan vergrendelen (zie afb. 18).
OPMERKING:
• Een polyethyleenzak die in de winkel verkrijgbaar is,
kan worden gebruikt. Een polyethyleenzak van
0,04 mm of dikker wordt aanbevolen.
• Door te veel stof kan de polyethyleenzak gemakkelijk
scheuren, dus vul de zak niet tot meer dan de helft van
zijn maximale inhoud.
De polyethyleenzak legen
WAARSCHUWING:
• Zorg er altijd voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens de
polyethyleenzak te legen. Als u dat niet doet, kan een
elektrische schok en ernstig persoonlijk letsel worden
veroorzaakt.
LET OP:
• Stel de vlotterkooi en de tank niet bloot aan sterke
stoten. Sterk stoten kan leiden tot vervormingen en
beschadigingen van de onderdelen.
• Leeg de tank ten minste eenmaal per dag, afhankelijk
van de hoeveelheid opgezogen stof in de tank. Anders
zal de zuigkracht afnemen en kan de motor kapot
gaan.
• Pak niet de haak beet wanneer u de tank wilt legen. Als
u de haak beetpakt kan de haak afbreken.
Ontgrendel en open het tankdeksel.
Schud het stof van het doekfilter/poederfilter af en haal
vervolgens de polyethyleenzak uit de tank (zie afb. 19).
OPMERKING:
• Haal bij het legen de polyethyleenzak voorzichtig uit de
tank zodat de polyethyleenzak niet kan vasthaken
achter de uitsteeksels binnenin de tank.
• Leeg de polyethyleenzak voordat deze vol raakt. Te
veel stof in de tank kan ertoe leiden dat de
polyethyleenzak scheurt.
De gereedschapsbak aanbrengen
1. Ontgrendel de vergrendeling van het accudeksel en
open het accudeksel.
2. Plaats de rails van de gereedschapsbak in de groeven
van de behuizing (zie afb. 20).
3. Sluit het accudeksel en vergrendel het.
De gereedschapsbak is handig voor het opbergen van
accu’s, verlengsnoer, buis en zuigmonden (zie afb. 21).
De slang aansluiten
LET OP:
• Buig de slang niet sterk en ga er niet op staan.
Verplaats de stofzuiger nooit door aan de slang te
trekken. De slang sterk buigen, erop staan en eraan
trekken kan ertoe leiden dat de slang kapot gaat of
vervormd raakt.
• Bij het opzuigen van groot afval, zoals houtkrullen,
betonstukjes en dergelijke anders dan klein afval,
gebruikt u de slang met een binnendiameter van
38 mm (optioneel accessoire). Bij gebruik van de slang
met een binnendiameter van 28 mm (optioneel
accessoire) kan de slang verstopt en beschadigd
raken.
Steek de slang in de slangaansluitopening van de tank en
draai hem rechtsom tot hij wordt vergrendeld
(zie afb. 22).
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de stofzuiger is uitgeschakeld, de
stekker uit het stopcontact is getrokken en de accu is
verwijderd alvorens inspecties of werkzaamheden uit
te voeren.
Pagina: 47
48
Het netsnoer opbergen (zie afb. 23)
U kunt het netsnoer om de gereedschapsbak wikkelen.
De accessoires opbergen (zie afb. 24)
De buizen kunnen op de buishouder worden gestoken
wanneer u de stofzuiger een korte tijd niet gebruikt
(zie afb. 25).
De slang kan rondom het gereedschap worden gewikkeld
door de uiteinden in elkaar te steken (zie afb. 26).
Schoonmaken
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
Het doekfilter schoonmaken (voor het model met
doekfilter)
Een verstopt doekfilter veroorzaakt een slechte
zuigwerking.
Maak het doekfilter regelmatig schoon.
Om stof en deeltjes die zich aan het doekfilter hechten te
verwijderen, schudt u de onderrand van het frame enkele
keren snel heen en weer (zie afb. 27).
Het poederfilter en voorfilter schoonmaken (voor het
model met poederfilter)
Een verstopt poederfilter, demper en voorfilter leiden tot
een slechte zuigwerking.
Maak de filters en de demper regelmatig schoon.
Om stof en deeltjes die zich aan de filters hechten te
verwijderen, schudt u de onderrand van de filters enkele
keren snel heen en weer.
Was het poederfilter af en toe in water, spoel schoon en
droog grondig in de schaduw alvorens het weer te
gebruiken. Was de filters nooit in een wasmachine
(zie afb. 28).
OPMERKING:
• Wrijf en kras niet met harde voorwerpen, zoals een
borstel of een spatel, over het poederfilter, het voorfilter
of de demper.
• De filters verslijten na verloop van tijd. Wij adviseren u
altijd reservefilters bij de hand te houden.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Originele Makita-accu en -lader
• Slang
• Aansluitmonden (22, 24 of 38)
• Rechte buis
• Hoekmondstuk
• Ronde borstel
• Poederfilter (voor droog stof)
• Demper
• Voorfilter
• Mondstuk, compleet
• Gebogen buis
• Polyethyleenzak
• Waterfilter (optie voor het model met doekfilter)
• Papieren stofzak
• Houderset
OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.
Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN/IEC60704:
Geluidsdrukniveau (LpA): 75 dB (A)
Onzekerheid (K): 3,0 dB (A)
Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan
80 dB (A).
Draag gehoorbescherming.
Trillingen ENG900-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens IEC 60335-2-69:
Trillingsemissie (ah): 2,5 m/s2
of lager
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
Alleen voor Europese landen ENH038-3
EU-verklaring van conformiteit
Makita verklaart dat de volgende machine(s):
Aanduiding van de machine:
Stofzuiger op netstroom of accu’s
Modelnr./Type: DVC860L, DVC861L
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG
Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60335
Het technische bestand volgens 2006/42/EG is
verkrijgbaar bij:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België
25. 9. 2014
Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita DVC860L.

Stel een vraag over de Makita DVC860L

Heb je een vraag over de Makita DVC860L en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DVC860L. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DVC860L zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.