Makita DRC200 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DRC200. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: DRC200
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Turks, Grieks, , Zweeds, Russisch, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 56
57 NEDERLANDS
TECHNISCHE
GEGEVENS
Standaardaccu
BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B,
BL1860B
Levensduur van de
accu
(met gebruikmaking
van optionele
lithium-ionaccu’s)
Ong. 120 min. bij gebruik van twee
BL1830 (elk 18 V, 3 Ah)
Ong. 200 min. bij gebruik van twee
BL1850 (elk 18 V, 5 Ah)
Bakinhoud 2,5 liter
Afmetingen (b x l x h)
(incl. accu’s BL1830)
Ong. 460 x 460 x 180 mm
Gewicht (incl. twee
accu’s BL1830)
Ong. 7,8 kg
•	 Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma, zijn deze technische
gegevens onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
•	 De technische gegevens kunnen van land tot land
verschillen.
Symbolen
Lees de gebruiksaanwijzing.
Li-ion
Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap en accu’s niet
met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake oude
elektrische en elektronische apparaten,
en inzake batterijen en accu’s en oude
batterijen en accu’s, en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving,
dienen elektrisch gereedschap, accu(’s) en
batterijen die het einde van hun levensduur
hebben bereikt, gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd naar
een recyclebedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.
Ga niet op de robotstofzuiger staan en
plaats er geen voorwerpen op.
Gebruik de robotstofzuiger niet in de
buurt van open vuur of brandbare en/of
gevaarlijke materialen.
Reinig de afgrondsensoren op de
onderkant als deze vuil of nat zijn
geworden.
NEDERLANDS (Originele instructies)
WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk,
zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring.
Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet
met het gereedschap spelen.
Gebruiksdoeleinden
Dit is een robotstofzuiger bedoeld voor het reinigen
van vloeren binnenshuis. De afstandsbediening maakt
draadloos verbinding met de robotstofzuiger (2,4 GHz
ZigBee).
EG-verklaring van conformiteit
Alleen voor Europese landen
De EG-verklaring van conformiteit is bijgevoegd als
Bijlage A in deze gebruiksaanwijzing.
VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING
Gebruik de robotstofzuiger niet in de buurt van
ontvlambare stoffen en zuig deze niet op.
Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan.
•	 Kerosine, benzine, wierook, kaarsen
•	 Wasbenzine, thinner
•	Sigarettenpeuken
•	 Toner of andere ontbrandbare stoffen
•	 Tapijtreiniger of andere schuimende stoffen
Gebruik de robotstofzuiger niet op natte plaatsen,
plaatsen die nat kunnen worden, of plaatsen met
een hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Zuig
ook geen water op.
Hierdoor kunnen elektrische schokken, kortsluiting,
brand, vervormingen of storingen ontstaan.
•	 Keukens en andere plaatsen waar water wordt
gebruikt
•	Badkamers
•	Doucheruimten
•	 Zolders, enz.
Raak de robotstofzuiger niet aan met natte handen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken.
Gebruik de robotstofzuiger niet in de buurt van een
kachel of andere verwarmingstoestellen.
Hierdoor kunnen elektrische schokken, kortsluiting,
brand, vervormingen of storingen ontstaan.
Gebruik de robotstofzuiger niet op de volgende
soort plaatsen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
•	 In de buurt van kinderen en personen met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan de nodige kennis en
ervaring
•	 In de buurt van dieren
•	 In de buurt van een groot aantal mensen of op druk
bezochte plaatsen
Pagina: 57
58 NEDERLANDS
Laat kinderen die niet onder toezicht staan of
personen die hun mening niet kunnen uitdrukken
de robotstofzuiger niet zelf bedienen of de
robotstofzuiger gebruiken.
Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Staak onmiddellijk het gebruik in geval van een
abnormaliteit of storing, zoals in de volgende
situaties.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot
rook, brand of elektrische schokken.
•	 De robotstofzuiger werkt niet ondanks dat hij is
ingeschakeld (ON).
•	 De robotstofzuiger is vervormd of abnormaal heet.
•	 De robotstofzuiger stopt soms tijdens het werken.
•	 De robotstofzuiger maakt een abnormaal geluid
tijdens het werken.
•	 De robotstofzuiger stoot een brandlucht uit.
Schakel de robotstofzuiger uit (OFF) op plaatsen
waar het gebruik verboden is.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat ertoe leiden
dat medische apparatuur niet correct werkt.
Volg altijd de instructies van de medische faciliteit
op wanneer u een apparaat dat radiogolven uitzendt
gebruikt in een medische faciliteit.
Gebruik de robotstofzuiger niet op smalle en open
plaatsen op grote hoogte.
Hierdoor kan de robotstofzuiger omlaag vallen,
waardoor letsel of een storing kan worden veroorzaakt.
•	 Op een trap
•	 Bovenop een tafel, plank, kast, koelkast, enz.
•	 Tussenverdiepingen, vliering, verdiepingen met
een rechtstreekse overgang naar een trappengat of
entreehal, enz.
•	 Plaatsen met een hellingsgraad van 10° of meer
Stel de robotstofzuiger niet bloot aan rechtstreeks
zonlicht of infraroodstraling.
Een verkeerde werking als gevolg van een sensorfout
kan ertoe leiden dat de robotstofzuiger valt, waardoor
letsel of een storing kan worden veroorzaakt.
•	Halogeenverwarmingen
•	 Afstandsbedieningen, sensoren, enz.
•	 Zonnestralen die binnenvallen door matglas
Verplaats alle voorwerpen die een ongeval kunnen
veroorzaken bij aanraking met de robotstofzuiger.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot
letsel als gevolg van voorwerpen die omvallen of ergens
vanaf vallen.
•	 Brandende kaarsen, vazen, enz.
•	 Elektronica met bedieningselementen op ongeveer
dezelfde hoogte als de robotstofzuiger.
Dek de robotstofzuiger niet af.
Hierdoor kan brand ontstaan als gevolg van
oververhitting.
Plaats geen zware voorwerpen op de
robotstofzuiger en ga er niet op zitten. Oefen geen
sterke fysieke schokken erop uit.
Hierdoor kan letsel, schade of een storing ontstaan.
Let met name goed op kinderen in de buurt van de
robotstofzuiger.
Breng nooit wijzigingen aan in de robotstofzuiger.
Dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
Raadpleeg voor reparaties de dealer waar u de
robotstofzuiger hebt gekocht.
Verstop de aanzuig- en uitlaatopeningen niet, en
steek er geen metalen of gemakkelijk ontbrandbare,
vreemde voorwerpen in. Gebruik de robotstofzuiger
tevens niet in de buurt van voorwerpen die de
aanzuigopening kunnen verstoppen.
Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of
storingen ontstaan.
Verwarm de robotstofzuiger niet, stel hem niet
bloot aan vuur en laat hem niet achter op een
warme plaats, zoals vlakbij een vuur of verwarming,
blootgesteld aan direct zonlicht of in een voertuig
dat geparkeerd staat in de brandende zon.
Hierdoor kan kortsluiting of brand ontstaan, en kan de
accuvloeistof gaan lekken of barsten.
Was de robotstofzuiger* niet en stel hem niet bloot
aan water of schoonmaakmiddelen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of
brand.
*	 Exclusief hoofdborstel, bodemplaat, zijborstels,
stofvanger en filter
Raak de aandrijfwielen niet aan en steek geen
handen of voeten onder de robotstofzuiger terwijl
deze werkt.
Dit kan leiden tot letsel.
Let met name goed op kinderen in de buurt van de
robotstofzuiger.
Blokkeer de sensoren van de robotstofzuiger niet
en steek er geen vreemde voorwerpen in.
Hierdoor kan een defect, letsel als gevolg van vallen
van de robotstofzuiger door een verkeerde werking, of
een stroring ontstaan.
Plak geen tape op de sensoren of wielen. Verander
de vorm van de bumper of wielen niet, en oefen
geen buitensporige kracht uit op de bumper.
Hierdoor kan een defect, letsel als gevolg van vallen
van de robotstofzuiger door een verkeerde werking, of
een stroring ontstaan.
Reinig elke sensor van tijd tot tijd.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan een defect, letsel
als gevolg van vallen van de robotstofzuiger door een
verkeerde werking, of een stroring ontstaan.
Gebruik geen grenstape (los verkrijgbaar) die vuil
is, loslaat of gescheurd is.
Hierdoor kan letsel ontstaan als gevolg van vallen van
de robotstofzuiger door een defect.
LET OP
Gebruik de robotstofzuiger niet op de volgende
plaatsen.
Hierdoor kan de werking van andere apparaten worden
verstoord.
•	 In een ziekenhuis of in de buurt van medische
apparatuur
•	 In een vliegtuig
•	 In de buurt van elektronische apparaten die
precisiebediening vereisen of zwakke signalen
gebruiken.
Pagina: 58
59 NEDERLANDS
Zorg ervoor dat de robotstofzuiger en de
afstandsbediening meer dan 15 cm uit de buurt
blijven van geïmplanteerde pacemakers en
defibrillatoren.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot een
storing van de medische apparatuur.
Steek geen vreemde voorwerpen in de spleten en
openingen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken
bij het reinigen van de robotstofzuiger.
Dit kan leiden tot letsel.
Lees deze GEBRUIKSAANWIJZING zorgvuldig door
voordat u de robotstofzuiger gebruikt.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot
letsel of een storing.
KENNISGEVING
Staak onmiddellijk het gebruik van de accu wanneer
u stank, acculekkage, abnormale hitte, vervorming
of verkleuring waarneemt.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot een
storing.
Gebruik de robotstofzuiger niet buitenshuis of op
plaatsen waar hij zelf naar buiten kan gaan.
Dit kan leiden tot een storing.
Gebruik de robotstofzuiger niet op de volgende
plaatsen.
Dit kan leiden tot een storing.
•	 Plaatsen waar bakoliedeeltjes of andere
oliebestanddelen zich in de lucht bevinden
•	 Plaatsen waar spuitbussen of chemische producten
worden gebruikt, zoals in een kapperszaak,
schoonheidssalon en stomerij
•	 Stoffige plaatsen
Gebruik de robotstofzuiger niet op de volgende
plaatsen.
Hierdoor kan de vloerbedekking worden beschadigd of
het vloeroppervlak worden bekrast.
•	 Plaatsen met een vloerbedekking die gemakkelijk
kan worden beschadigd (schapenvacht,
viltmateriaal, enz.)
•	 Onafgewerkte houten of marmeren vloeren
•	 Pas in de was gezette vloeren
Gebruik de robotstofzuiger niet op
vloerbedekkingen met een grote poolhoogte (7 mm
of meer).
Dit kan leiden tot beschadiging van de
vloerbedekkingen of kan een storing in de
robotstofzuiger veroorzaken.
Gebruik de robotstofzuiger niet op harde, ongelijke
vloeroppervlakken, zoals betonvloeren, enz.
Hierdoor kunnen de borstels en wielen versneld slijten.
Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer de
borstels of wielen versleten zijn.
Dit kan leiden tot krassen in het vloeroppervlak.
Staak het gebruik en raadpleeg de dealer waar u de
robotstofzuiger hebt gekocht.
Verwijder al het zanderig vuil dat kleeft aan de
hoofdborstel, zijborstels en wielen.
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot
krassen in het vloeroppervlak.
Zuig de volgende voorwerpen niet op.
Deze kunnen de binnenkant van de robotstofzuiger
bekrassen of verstoppen, of leiden tot een storing.
•	 Vloeistoffen of nat afval
•	 Chemicaliën of oliën
•	 Uitwerpselen van huisdieren
•	 Grote hoeveelheden zand of poeder
•	 Scherpe voorwerpen (glas, mesjes, punaises, enz.)
•	 Grote stukken papier- of vinylafval
•	 Snoer of touw
Reinig het filter na het opzuigen van fijn poeder
(gips, cement, kalk, enz.).
Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat leiden tot een
storing.
Gebruik de robotstofzuiger niet wanneer het filter
verstopt zit of de sensoren vuil zijn.
Dit kan leiden tot een storing.
Smeer de draaiborstel of ander draaiende delen niet
met olie.
Dit kan leiden tot barsten in de kunststof delen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Gebruik en verzorging van
gereedschap dat op een accu werkt
1.	 Laad alleen op met de acculader aanbevolen
door de fabrikant. Een acculader die geschikt is
voor een bepaald type accu, kan brandgevaar
opleveren indien gebruikt met een ander type
accu.
2.	 Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met
de daarvoor bestemde accu. Als u enig ander
type accu gebruikt, kan dit leiden tot letsel of
brand.
3.	 Als de accu niet wordt gebruikt, houdt u deze
uit de buurt van paperclips, muntgeld, sleutels,
spijkers, schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die een kortsluiting kunnen
veroorzaken tussen de accupolen.
4.	 Onder extreme gebruiksomstandigheden kan
vloeistof uit de accu komen. Voorkom aanraking.
Als aanraking per ongeluk zich voordoet, spoelt
u met water.
Pagina: 59
60 NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor een accu
1.	 Alvorens de accu in gebruik te nemen,
leest u eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader,
(2) de accu en (3) het apparaat waarin de accu
wordt aangebracht.
2.	 Haal de accu niet uit elkaar.
3.	 Als de gebruiksduur aanzienlijk korter
is geworden dan u gewend bent, stopt u
onmiddellijk met het gebruik. Voortgezet gebruik
kan oververhitting, brandwonden en zelfs een
ontploffing veroorzaken.
4.	 Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen,
spoelt u uw ogen met schoon water en roept u
onmiddellijk de hulp van een dokter in. Dit kan
blindheid veroorzaken.
5.	 Voorkom kortsluiting van de accu:
(1)	 Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.
(2)	 Bewaar de accu niet op een plaats waar
deze in aanraking kan komen met andere
metalen voorwerpen, zoals spijkers,
munten, enz.
(3)	 Stel de accu niet bloot aan water of regen.
	 Kortsluiting van de accu kan leiden tot een
hoge stroomsterkte, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.
6.	 Bewaar de robotstofzuiger en accu niet op een
plaats waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.
7.	 Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer
hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.
8.	 Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
9.	 Gebruik een beschadigde accu niet.
10.	Houd u aan de plaatselijke regelgeving met
betrekking tot het verwerken van accu’s.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
LET OP: Gebruik uitsluitend originele Makita-
accu’s. Bij het gebruik van niet-originele Makita-
accu’s, of accu’s die zijn gewijzigd, kan ertoe
leiden dat de accu’s barsten waardoor brand,
persoonlijk letsel en schade kan worden veroorzaakt.
Hierdoor vervalt de Makita-garantie op het Makita-
gereedschap en de Makita-acculader.
Tips voor een maximale
levensduur van de accu
1.	 Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan
en laadt u eerst de accu op.
2.	 Laad een volledig opgeladen accu nooit
opnieuw op. Te lang opladen verkort de
levensduur van de accu.
3.	 Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
binnen het bereik van 10 °C t/m 40 °C. Laat een
warme accu afkoelen alvorens hem op te laden.
4.	 Wij adviseren u de accu op te laden voordat u
deze gedurende een lange tijd (langer dan zes
maanden) opbergt.
Beveiligingssysteem voor
gereedschap/accu
De robotstofzuiger is voorzien van een
beveiligingssysteem voor gereedschap/accu dat
automatisch de voeding naar de motor uitschakelt
om de levensduur van de robotstofzuiger en accu’s te
verlengen. De robotstofzuiger stopt automatisch onder
de volgende omstandigheden.
Overbelasting
Wanneer de robotstofzuiger overbelast is en een
abnormaal hoge stroomsterkte wordt getrokken, stopt
de robotstofzuiger automatisch zonder dat een lampje
gaat branden.
Om de robotstofzuiger weer te starten, schakelt u hem
uit, heft u de oorzaak van de overbelasting op, en
schakelt u hem daarna weer in.
Oververhitting
Wanneer de robotstofzuiger oververhit raakt, knippert
het lampje in series van 5 of 7 keer, en stopt de
robotstofzuiger automatisch.
Laat in dat geval de robotstofzuiger afkoelen voordat u
hem weer inschakelt.
Te ver ontladen
Wanneer de resterende acculading te laag wordt, stopt
de robotstofzuiger automatisch en reageert niet meer
op het drukken op de knoppen.
In dat geval verwijdert u de accu’s en laadt u deze op.
KNOPPEN EN LAMPJES
U vindt informatie over de onderdelen door het
afbeeldingnummer dat bij elk onderdeel staat op te
zoeken in dit document (zoek bijvoorbeeld naar “Fig.
F-8” voor de aan-uitknop ).
Robotstofzuiger (Fig. F)
1.	 Bedrijfslamp
2.	 Storingslampje
3.	 Filteronderhoudslampje
4.	 Borstelonderhoudslampje
5.	 Acculadingindicators (voor de linker en rechter
accu’s)
6.	 Timerknop en -lampjes
7.	 Cruisemodusknop en -lampjes
: Patroonmodus
: Willekeurig-modus
8.	 Aan-uitknop (start-stop)
9.	 Zoemerknop en -lampje
10.	 Stofzuigknop en -lampje
11.	 Grenssensorknop en -lampje
Afstandsbediening (Fig. G)
1.	 Uitschakelknop
2.	 Start/stop-knop
3.	 Plaats-zoekknop
4.	 / Cruisemodusknoppen
Pagina: 60
61 NEDERLANDS
5.	 Timerknop
6.	 Zoemerknop
7.	 Stofzuigknop
VÓÓR GEBRUIK
In elkaar zetten en de accu’s
aanbrengen
LET OP: Verzeker u ervan dat de robotstofzuiger
is uitgeschakeld voordat u enige werkzaamheden
uitvoert aan de robotstofzuiger.
Bijgeleverde accessoires
Controleer of de items in de onderstaande lijst zijn
inbegrepen in de verpakking.
•	 Batterij (LR03) van AAA-formaat (x2)
•	 Zijborstels (x4, incl. twee reserveborstels)
•	 Schroeven voor het aanbrengen van de zijborstels
(x4)
•	 Grenstape (15 m x1)
•	 Gebruiksaanwijzing (x1)
•	 Snelstartgids (x1)
•	 Opmerkingen over gebruik (x1)
De zijborstels aanbrengen (Fig. A)
Breng de zijborstels aan op de onderkant van de
robotstofzuiger aan beide zijkanten van de voorkant.
OPMERKING: Leg alvorens werkzaamheden uit
te voeren, een kleed of ander schokabsorberend
materiaal op de vloer om beschadiging van de vloer
en de robotstofzuiger te voorkomen (Fig. B).
1.	 Plaats de zijborstel op het asuiteinde van de
robotstofzuiger met de platte zijde van de borstel
uitgelijnd met die van de as.
2.	 Bevestig de zijborstel met behulp van de
bijgeleverde schroef.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de robotstofzuiger
wordt gebruikt met aangebrachte zijborstels.
De accu’s aanbrengen
Lijn de groef (Fig. C-2) op de accu uit met de lip (Fig.
C-3) van de accu-uitsparing en schuif hem op zijn
plaats. Schuif hem er helemaal in tot hij op zijn plaats
wordt vergrendeld met een klikgeluid.
Als u het rode deel (Fig. C-1) aan de bovenkant van
de ontgrendelknop kunt zien, is de accu niet volledig
vergrendeld.
LET OP: Wees voorzichtig bij het aanbrengen van
de accu’s zodat uw vingers niet bekneld raken tussen
de accu-uitsparing en de accu.
De robotstofzuiger werkt al met slechts één accu
aangebracht in een accu-uitsparing.
Om de accu te verwijderen, drukt u op de
ontgrendelknop (Fig. D-1) op de accu en schuift u
tegelijkertijd de accu uit de accu-uitsparing.
De batterijen aanbrengen in de afstandsbediening
(Fig. E)
Verschuif het deksel van het batterijvak en plaats twee
batterijen (LR03) van AAA-formaat en let daarbij op de
correcte richting van de polariteit (+/–).
OPMERKING: Gebruik geen nieuwe en oude
batterijen tezamen, en gebruik ook geen
verschillende typen batterijen tezamen.
OPMERKING: Verwijder de batterijen als de
afstandsbediening niet gedurende een lange tijd niet
gebruikt gaat worden.
LET OP: Als uit de batterijen gelekte elektrolyt
in aanraking komt met uw huid of ogen, spoelt u het
onmiddellijk met water weg.
De robotstofzuiger en afstandsbediening paren
De robotstofzuiger is reeds gepaard aan de
afstandsbediening. De paringsprocedure moet echter
opnieuw worden uitgevoerd nadat de afstandsbediening
is vervangen.
1.	 Houd de timerknop (Fig. F-6) en
cruisemodusknop (Fig. F-7) op de
robotstofzuiger gelijktijdig ingedrukt totdat de
zoemer twee keer piept.
2.	 Houd de timerknop (Fig. G-5) en plaats-
zoekknop (Fig. G-3) op de afstandsbediening
gelijktijdig ingedrukt totdat de zoemer één keer
piept.
Als het paren mislukt en de zoemer 5 keer piept,
probeert u het paren opnieuw uit te voeren.
Vertrekken voorbereiden
Om verzekerd te zijn van soepel bewegen
•	 Sluit de deuren van het vertrek. Als het
hoogteverschil tussen vloer en drempel zo klein
is dat de robotstofzuiger er zonder problemen
overheen kan gaan, kan de deur open gelaten
worden zodat de robotstofzuiger tevens het
aangrenzende vertrek stofzuigt.
•	 Plaats obstakels vóór meubels, enz. die gemakkelijk
beschadigd raken.
•	 Plaats obstakels om te voorkomen dat de
robotstofzuiger op plaatsen kan komen waar hij vast
kan komen te zitten, zoals onder lage planken.
•	 Verplaats alle hoge, slanke en instabiele
voorwerpen, en andere voorwerpen die gemakkelijk
omvallen, naar een ander vertrek.
•	 Vergrendel de wielen van verrijdbare meubels en
andere voorwerpen, of verplaats ze naar een ander
vertrek.
•	 Leg elektriciteitssnoeren langs de wanden.
•	 Verplaats kussens, boeken en andere voorwerpen,
die het cruisen van de robotstofzuiger kunnen
hinderen, naar een ander vertrek te bewegen.
•	 Til de delen van gordijnen en andere voorwerpen
die op de grond hangen op.
•	 Verplaats vloerbedekkingen waar gemakkelijk
draden uit getrokken worden of met een
hoogteverschil, en vloerbedekkingen die dun zijn en
gemakkelijk verschuiven, naar een ander vertrek.
Pagina: 61
62 NEDERLANDS
•	 Vouw eventuele kwastjes aan vloerbedekkingen
onder de vloerbedekking.
•	 Leg alle kleine en dure voorwerpen, die gemakkelijk
opgezogen kunnen worden, aan de kant.
•	 Leg alle snoeren, riemen, touwtjes, dunne papieren
en plastic zakken die op de vloer liggen, aan de
kant.
•	 Klap alle uitklapbare vloerstopcontacten in.
•	 Bedek alle roosters tussen vloerdelen met behulp
van platen, enz. omdat de robotstofzuiger deze kan
detecteren als barrières en er niet overheen kan
bewegen.
Voorkomen dat de robotstofzuiger valt
•	 Als in het te stofzuigen gebied een trap, of ander
gebied waar de robotstofzuiger van af kan vallen,
aanwezig is, plaatst u voorwerpen met een hoogte
van 15 cm of hoger, en die zwaar genoeg zijn om
een botsing met de robotstofzuiger te weerstaan,
vóór dergelijke gebieden om te voorkomen dat de
robotstofzuiger naar dat gebied gaat.
•	 Blokkeer zonlicht en infraroodstraling met gordijnen.
(De robotstofzuiger kan naar een lagere verdieping
vallen bij het achteruit bewegen in een poging
zonlicht of infraroodstraling te vermijden.)
•	 Sluit aluminium schuifdeuren. (De robotstofzuiger
detecteert mogelijk het hoogteverschil niet tussen
de aluminium schuifrail en de vloer, en kan dan uit
de deur vallen.)
•	 Verplaats de vloerbedekking vlakbij een
hoogteverschil naar een ander vertrek. (De
robotstofzuiger detecteert mogelijk het verschil niet
en kan vallen.)
OPMERKING
•	 Gebruik de robotstofzuiger niet in de buurt van
ontvlambare stoffen en zuig deze niet op. (Hierdoor
kan een explosie of brand ontstaan.)
•	 Gebruik de robotstofzuiger niet op natte plaatsen,
plaatsen die nat kunnen worden, of plaatsen met
een hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Zuig
ook geen water op. (Hierdoor kunnen elektrische
schokken, kortsluiting, brand, vervormingen of
storingen ontstaan.)
•	 Gebruik de robotstofzuiger niet op plaatsen waar
de afstand van de wand tot een hoogteverschil
ongeveer 1 meter of minder is. (In uitzonderlijke
gevallen kan de robotstofzuiger vallen bij het
achteruit bewegen.)
•	 Gebruik de robotstofzuiger niet op plaatsen met
barrières in de buurt van wanden of obstakels, waar
de robotstofzuiger niet overheen kan bewegen.
De robotstofzuiger kan vast komen te zitten op de
barrière bij het achteruit bewegen in een poging de
wand of het obstakel te vermijden.
•	 Schakel het inbraakalarm, enz. uit. (De
robotstofzuiger kan per ongeluk als een inbreker
worden gedetecteerd.)
•	 De robotstofzuiger kan mogelijk hoogteverschillen
van 5,5 cm of minder niet vermijden.
•	 Tijdens gebruik kan op een televisiescherm ruis
verschijnen. (Dit is geen storing van de televisie.)
•	 Laat de robotstofzuiger niet een lange tijd achter
met de accu’s erin geplaatst. (Het elektrolyt kan uit
de accu’s lekken.)
•	 Draai de robotstofzuiger niet ondersteboven met de
accu’s erin geplaatst. (U kunt per ongeluk op een
knop drukken waardoor hij onbedoeld in werking
treedt.)
BEDIENING
De robotstofzuiger beweegt over de vloer
overeenkomstig de vooraf ingestelde cruisemodus,
vermijdt obstakels met behulp van ultrasone sensoren
(Fig. P-1), en zuigt stof, vuil en andere rommel op zijn
route op met behulp van de zijborstels, hoofdborstel
en stofzuigventilator. Het is echter mogelijk dat de
sensoren in bepaalde situaties een obstakel niet
detecteren. Als uw robotstofzuiger een obstakel raakt,
absorbeert de bumper van de robotstofzuiger (Fig.
P-2) de botsing en verandert hij de richting waarin hij
beweegt.
OPMERKING: Er kunnen zich gevallen voordoen
waarin de robotstofzuiger niet over een barrière
met een hoogte tot 1,5 cm kan komen, ondanks dat
de robotstofzuiger ontworpen is om over dergelijke
barrières heen te bewegen.
OPMERKING: De robotstofzuiger kan een
gebied vermijden dat zwart gekleurd is, een zwart
houtnerfpatroon heeft, of van glas gemaakt is.
OPMERKING: Nadat een stofzuigcyclus is voltooid,
kan onder bepaalde omstandigheden enig stof en vuil
achtergebleven zijn.
OPMERKING: Draadloze communicatie kan
onderbroken of geblokkeerd worden onder de
volgende omstandigheden:
•	 Binnen constructies die gebouwd zijn
van gewapend beton of metaalachtige
bouwmaterialen
•	 Wanneer de robotstofzuiger zich achter een
obstakel bevindt
•	 Vlakbij radiocommunicatieapparatuur die
gebruikmaakt van dezelfde frequentieband
•	 Vlakbij apparaten die elektromagnetische velden
genereren (magnetrons, enz.), die statische
elektriciteit genereren, of die radiogolven storen
Basisbediening
LET OP: Verzeker u er altijd van dat de
robotstofzuiger is uitgeschakeld voordat u enige
functie van de robotstofzuiger instelt of controleert.
OPMERKING: Als zich condens heeft gevormd,
schakelt u de robotstofzuiger uit en wacht u tot
de robotstofzuiger droog is voordat u hem weer
inschakelt.
OPMERKING: Wanneer u de robotstofzuiger
uitschakelt worden niet alle instellingen gewist.
Vergeet niet te controleren of de instellingen nog
correct zijn aan de hand van de lampjes (Fig. F-6, 7, 9
en 11) op de robotstofzuiger om onbedoelde werking
te voorkomen.
Pagina: 62
63 NEDERLANDS
1.	 Druk op de aan-uitknop (Fig. F-8) van de
robotstofzuiger.
	 De robotstofzuiger wordt in de standby-stand gezet
en de acculadingindicator (Fig. F-5) gaat
branden. (Voor informatie, zie “Acculadingindicator
op de robotstofzuiger” hieronder.)
2.	 Druk herhaaldelijk op de
cruisemodusknop (Fig. F-7) op de robotstofzuiger,
of druk op de cruisemodusknop of (Fig. G-4)
op de afstandsbediening om de cruisemodus te
selecteren.
	 Het lampje van de geselecteerde cruisemodus
gaat branden. (Voor informatie, zie “Cruisemodus”
hieronder.)
3.	 Druk op de aan-uitknop (Fig. F-8) op de
robotstofzuiger of de start/stop-knop (Fig. G-2)
op de afstandsbediening om te beginnen met
stofzuigen.
	 De bedrijfslamp (Fig. F-1) knippert en de zoemer
piept tijdens het stofzuigen.
Om het stofzuigen te pauzeren, voert u stap 3
nogmaals uit.
Om het stofzuigen te hervatten, voert u stap 3
nogmaals uit.
Om de robotstofzuiger uit te schakelen, houdt u
de aan-uitknop (Fig. F-8) op de robotstofzuiger
ingedrukt totdat alle lampjes uit gaan, of drukt u op de
uitschakelknop (Fig. G-1) op de afstandsbediening.
LET OP: Kijk niet van dichtbij rechtstreeks in de
bedrijfslamp en voorkom dat het licht in uw ogen valt.
Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.
Acculadingindicator op de robotstofzuiger
De acculadingindicator dia aan dezelfde kant als de
accu zit, gaat branden en geeft de resterende lading in
de accu aan.
OPMERKING: De onderstaande tabel geeft een
grove schatting van de resterende acculading.
De resterende acculading kan verschillen
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur.
50% of meer
Tussen 20% en 50%
20% of minder
Leeg/geen accu aangebracht
Accufout
Acculadingindicator op de accu
De resterende lading kan tevens worden gecontroleerd
met behulp van de acculadingindicator (Fig. I-1) op een
accu met modelnummer eindigend op de letter “B”.
Verwijder de accu en druk op de knop (Fig. I-2).
OPMERKING: De onderstaande tabel geeft een
grove schatting van de resterende acculading.
De resterende acculading kan verschillen
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur.
75% of meer
Tussen 50% en 75% (incl. 50%)
Tussen 25% en 50%
25% of minder
Leeg
Accufout
Cruisemodus
Patroonmodus
Toepassing:
Grote vloeroppervlakken met
weinig obstakels, zoals een goed
georganiseerd magazijn of een lange
gang.
Beschrijving (Fig. H-1):
De robotstofzuiger herhaalt een cyclus
van verticale (a) en horizontale (b)
paden.*
Willekeurig-
modus
Toepassing:
Vloeroppervlakken met veel obstakels,
zoals in een kantoor.
Beschrijving (Fig. H-2):
De robotstofzuiger herhaalt een cyclus
van diagonale paden (c) en paden langs
de wanden (d).
*	 Afhankelijk van de omstandigheden die hij
tegenkomt, kan de daadwerkelijke paden die
de robotstofzuiger aflegt verschillen van deze
afbeelding.
OPMERKING: De robotstofzuiger kan een smal
gebied niet stofzuigen waarin de robotstofzuiger niet
kan bewegen of waar de zijborstels niet bij kunnen.
OPMERKING: Nadat een stofzuigcyclus voltooid is,
kan onder bepaalde omstandigheden enig stof zijn
achtergebleven op de vloer.
Slaapstand
Als de robotstofzuiger ongeveer 5 minuten in
de standby-stand onaangeroerd blijft, wordt de
robotstofzuiger automatisch in de slaapstand gezet om
acculading te besparen, en gaat de bedrijfslamp (Fig.
F-1) langzaam knipperen. De robotstofzuiger wordt
ook in de slaapstand gezet wanneer de automatische
inschakeltimer is geactiveerd.
Om terug te keren naar de standby-stand, voert u stap
3 van “Basisbedieningen” uit.
OPMERKING: In deze stand kunnen de instellingen
niet worden gewijzigd en kan niet worden begonnen
met stofzuigen.
Pagina: 63
64 NEDERLANDS
De robotstofzuiger dragen
LET OP: Verzeker u ervan dat de robotstofzuiger
is uitgeschakeld alvorens de robotstofzuiger te
dragen.
LET OP: Wees voorzichtig dat uw hand niet
bekneld raakt tussen de handgreep en de behuizing
van de robotstofzuiger.
Pak de handgreep (Fig. J-1) vast.
OPMERKING: Als u de onderkant aan de achterkant
van de robotstofzuiger ondersteunt met uw andere
hand, moet u erop letten dat u deze kant niet te hoog
optilt omdat anders stof en vuil door de opening van
de hoofdborstel uit de robotstofzuiger kan vallen.
OPMERKING: Versleep de robotstofzuiger niet.
De bak leeg maken
Maak de bak na elk gebruik leeg om de robotstofzuiger
in topconditie te houden.
1.	 Houd de aan-uitknop (Fig. F-8) op de
robotstofzuiger ingedrukt totdat alle lampjes uit
gaan, of drukt u op de uitschakelknop (Fig. G-1)
op de afstandsbediening om de robotstofzuiger uit
te schakelen.
2.	 Druk op het bovendeksel (Fig. K-1) en laat hem
los om deze te ontgrendelen, en open daarna het
deksel volledig.
3.	 Haal de stofvanger (Fig. K-2) eruit.
4.	 Maak beide vergrendelingen (Fig. K-3) los en open
het deksel van de stofvanger.
5.	 Haal de bovenste bak (Fig. K-4) eruit en maak deze
leeg.
6.	 Verwijder kleine stofkluwen vanaf het filter (Fig. K-5)
en maak de onderste bak (Fig. K-6) leeg.
7.	 Plaats de stofvanger terug in de robotstofzuiger
door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te
voeren.
Geavanceerde bediening
De volgende functies kunnen alleen worden ingesteld
terwijl de robotstofzuiger in de standby-stand staat (zie
“Basisbedieningen”, stap 1).
Energiebesparing
De robotstofzuiger kan het meeste zichtbare stof
opzuigen zonder de stofzuigventilator te gebruiken.
Als fijn stof niet hoeft te worden verwijderd, kan door
het uitschakelen van de stofzuigventilator acculading
worden bespaard zodat de robotstofzuiger langer kan
werken.
Druk in de standby-stand op de stofzuigknop op de
robotstofzuiger (Fig. F-10) of op de afstandsbediening
(Fig. G-7) om het stofzuiglampje (Fig. F-10) uit te
schakelen.
Om de stofzuigventilator in te schakelen, drukt u op de
stofzuigknop op de robotstofzuiger (Fig. F-10) of op
de afstandsbediening (Fig. G-7). Het lampje gaat weer
branden.
OPMERKING: Deze instelling is niet mogelijk in de
slaapstand terwijl de automatische inschakeltimer
geactiveerd is.
OPMERKING: In gevallen waarin de
stofzuigventilator is uitgeschakeld, brandt het
filteronderhoudslampje (zie afb. F-3) niet,
ondanks dat het filter vol zit met stof en vuil.
Het zoemervolume instellen
Het zoemervolume kan worden ingesteld op drie
niveaus, inclusief geluidloos.
Druk in de standby-stand herhaaldelijk op de
zoemerknop op de robotstofzuiger (Fig. F-9) of op
de afstandsbediening (Fig. G-6). Bij elke druk op de
knop piept de zoemer in de volgende volgorde: op hoog
volume (het lampje brandt), op laag volume (het lampje
brandt), en daarna geen geluid (het lampje gaat uit).
OPMERKING: Deze instelling is niet mogelijk in de
slaapstand terwijl de automatische inschakeltimer
geactiveerd is.
De robotstofzuiger opzoeken
Deze functie is handig om de robotstofzuiger op te
zoeken wanneer deze buiten zicht is op een groot
vloeroppervlak met bureaus, kasten en andere
meubels.
Druk op de plaats-zoekknop op de
afstandsbediening (Fig. G-3) terwijl de robotstofzuiger
in de standby-stand of slaapstand staat. De zoemer
piept gedurende ongeveer 10 seconden en de
bedrijfslamp knippert.
Om de zoemer en bedrijfslamp te stoppen, drukt u
nogmaals op de plaats-zoekknop .
OPMERKING: Er kunnen zich gevallen voordoen
waarin de robotstofzuiger niet reageert omdat
de robotstofzuiger zich buiten het bereik van de
afstandsbediening bevindt. Dit probleem kan worden
opgelost door op de plaats-zoekknop te drukken
terwijl u rondloopt over de vloer.
De automatische inschakeltimer gebruiken
Deze functie maakt het mogelijk om de robotstofzuiger
automatisch te laten beginnen met stofzuigen na een
bepaalde tijdsduur.
Aangezien de instelling wordt gewist nadat het
stofzuigen met automatische inschakeltimer is voltooid,
voert u de volgende procedure uit om de automatische
inschakeltimer opnieuw te activeren.
1.	 Druk in de standby-stand herhaaldelijk op de
timerknop op de robotstofzuiger (Fig. F-6) of
op de afstandsbediening (Fig. G-5). Bij elke druk
op de knop verandert de instelling in de volgende
volgorde:
Pagina: 64
65 NEDERLANDS
Status van lampje Stofzuigen begint
na 1 uur.
na 3 uur.
na 5 uur.
De automatische
inschakeltimer is uit.
2.	 Druk op de aan-uitknop (Fig. F-8) op de
robotstofzuiger om de automatische inschakeltimer
te activeren. De robotstofzuiger wordt in de
slaapstand gezet.
Om in de standby-stand de timer uit te zetten, houdt
u de aan-uitknop (Fig. F-8) op de robotstofzuiger
ingedrukt totdat alle lampjes uit gaan, of drukt u op de
uitschakelknop (Fig. G-1) op de afstandsbediening.
OPMERKING: Als de status van zowel de linker
als rechter acculadingindicator of is,
wordt de automatische inschakeltimer mogelijk niet
geactiveerd en wordt mogelijk niet automatisch met
het stofzuigen begonnen.
OPMERKING: In deze stand kunnen de instellingen
niet worden gewijzigd en kan niet worden begonnen
met stofzuigen.
OPMERKING: De instelling van de automatische
inschakeltimer wordt gewist wanneer de accu’s
volledig leeg zijn.
De robotstofzuiger beperken tot een bepaald
gebied
Met grenstape (Fig. L-1) en de grensdetectiefunctie,
die gebruikmaakt van infraroodsensoren, kan de
robotstofzuiger de volgende gebieden (Fig. L-2)
vermijden:
•	 Een gebied dat is onderverdeeld in secties omdat
het volledige vloeroppervlak zo groot is dat de
robotstofzuiger de hele vloer niet in één keer kan
stofzuigen
•	 Een gebied waarin kwetsbare voorwerpen aanwezig
zijn die door de robotstofzuiger kunnen worden
beschadigd
•	 Een gebied dat vol staat met goederen en meubels,
barrières of een ingewikkelde vorm heeft, waardoor
de robotstofzuiger vast komt te zitten
•	 Een gebied in de buurt van een trap
•	 Een gebied met een lage barrière waar de
robotstofzuiger overheen kan bewegen en een
lager gelegen verdieping kan vallen, of waar de
robotstofzuiger op vast kan komen te zitten
Voorbereidingen
1.	 Selecteer een vlak en glad oppervlak op de vloer
waarop u de grenstape wilt aanbrengen, en reinig
vervolgens het oppervlak.
2.	 Breng de grenstape zodanig aan dat de zijkant met
de korte balken langs het te stofzuigen gebied ligt
en er geen luchtbellen tussen de tape en de vloer
zitten.
OPMERKING: Gebruik uitsluitend originele
grenstape. Bij gebruik van andere tape
dan de originele, bestaat het gevaar dat de
grensdetectiefunctie niet goed werkt.
OPMERKING: Breng de grenstape niet aan op
oneffen oppervlakken die een verkeerde detectie
kunnen veroorzaken, of op oppervlakken waarop de
tape vuil of beschadigd kan worden.
OPMERKING: Denk eraan dat enige lijmresten
op de vloer kunnen achterblijven, en dat de vloer
beschadigd kan worden wanneer u de grenstape
verwijdert.
OPMERKING: Houd de grenstape schoon en
controleer op eventuele plaatsen waar deze is
ingescheurd of afgescheurd. Als de tape beschadigd
is, vervangt u hem.
WAARSCHUWING: Breng geen grenstape aan
in een gebied waarin een ongeval kan optreden
doordat de robotstofzuiger het gebied binnengaat
of de robotstofzuiger vanuit het gebied omlaag valt.
In dergelijke gevallen plaatst u in plaats van de
grenstape voorwerpen met een hoogte van 15 cm of
hoger en die zwaar genoeg zijn om een botsing met
de robotstofzuiger te weerstaan.
Bediening
Druk in de standby-stand op de
grenssensorknop (Fig. F-11) op de robotstofzuiger
om de grenssensor (Fig. O-2) in te schakelen.
Het lampje (Fig. F-11) gaat branden.
Om de grenssensor uit te schakelen, drukt u nogmaals
op de grenssensorknop .
OPMERKING: Deze instelling is niet mogelijk in de
slaapstand terwijl de automatische inschakeltimer
geactiveerd is.
Pagina: 65
66 NEDERLANDS
ONDERHOUD
LET OP: Zorg er altijd voor dat beide accu’s
zijn verwijderd voordat u begint met inspectie- of
onderhoudswerkzaamheden.
OPMERKING: Verwijder altijd de stofvanger voordat
u de robotstofzuiger omkeert om te voorkomen dat
stof en vuil uit de opening van de hoofdborstel valt.
OPMERKING: Leg een kleed of ander
schokabsorberend materiaal op de vloer om
beschadiging van de vloer en de robotstofzuiger te
voorkomen (Fig. B).
OPMERKING: Gebruik nooit heet water (warmer
dan 40 °C), benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en
dergelijke. Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming
en barsten.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het apparaat te behouden, moeten reparaties, alle
onderhoudswerkzaamheden en afstellingen worden
uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum
of de Makita-fabriek, altijd met gebruikmaking van
Makita-vervangingsonderdelen.
De zijborstels reinigen (Fig. A
en M-1)
•	 Draden en haren die vastzitten in de borstelharen
van de zijborstels kunnen ertoe leiden dat de
zijborstels niet meer ronddraaien. Verwijder
deze met behulp van een pincet of soortgelijk
gereedschap.
•	 Als de borstelharen vervormd zijn of ontbreken,
vervangt u de zijborstel (zie “De zijborstels
aanbrengen” voor informatie).
De wielen reinigen
•	 Verwijder draden en haren vanaf de aandrijfwielen
(Fig. M-2) met behulp van gereedschappen
zoals een pincet of schaar. Het verwijderen wordt
vergemakkelijkt door het wiel te draaien.
•	 Verwijder draden en haren vanaf de zwenkwielen
(Fig. M-3) met behulp van een pincet, schaar of
soortgelijk gereedschap.
OPMERKING: Wees voorzichtig dat uw vingers niet
bekneld raakt tussen de wielen en de behuizing van
de robotstofzuiger.
De hoofdborstel reinigen
De volgende handelingen gaan makkelijker als
de zijborstels zijn verwijderd (zie “De zijborstels
aanbrengen” voor informatie).
1.	 Verwijder vier schroeven (Fig. N-1) en daarna de
bodemplaat (Fig. N-2) en de hoofdborstel (Fig. N-3).
2.	 Veeg de bodemplaat (Fig. N-2) schoon met een
doek die licht bevochtigd is met een oplossing van
water en een mild schoonmaakmiddel, of was de
bodemplaat zo nodig in water.
3.	 Verwijder draden en haren vanaf de hoofdborstel
(Fig. N-3) met behulp van een schaar, en was de
hoofdborstel zo nodig in water.
4.	 Veeg de binnenkant van de stofzuigventilator (Fig.
N-4) schoon met een doek die licht bevochtigd
is met een oplossing van water en een mild
schoonmaakmiddel.
5.	 Om de hoofdborstel te vervangen, lijnt u de
uitstekende delen (Fig. N-5) aan de rechterkant van
de hoofdborstel uit met de inkepingen in bus van de
rechter as (Fig. N-6), en steekt u de hoofdborstel
erin om ze met elkaar te verbinden.
6.	 Steek het vierkante linkeruiteinde van de
hoofdborstel (Fig. N-7) in de vierkante bus van de
linker as (Fig. N-8).
7.	 Breng de bodemplaat weer aan door de
handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
OPMERKING: Wanneer de zijborstels aan de
behuizing van de robotstofzuiger bevestigd
blijven, kan door de zijborstels met de hand te
draaien het bevestigen van de bodemplaat worden
vergemakkelijkt zonder dat de borstelharen van de
zijborstels bekneld raken tussen de bodemplaat en
de behuizing van de robotstofzuiger.
De sensoren reinigen
•	 Reinig de afgrondsensoren (Fig. O-1) en
grenssensoren (Fig. O-2) met behulp van een
schoon en droog wattenstaafje.
•	 Reinig de ultrasoonsensoren (Fig. P-1) met behulp
van een andere stofzuiger op geringe zuigkracht. In
totaal zitten er 8 sensoren op de voorkant en beide
zijkanten van de bumper (Fig. P-2).
Het filter en de stofvanger reinigen
OPMERKING: Om beschadiging van het
bovendeksel van de stofvanger te voorkomen, oefent
u bij het openen of sluiten ervan geen grote kracht
erop uit.
1.	 Maak beide vergrendelingen (Fig. Q-1) los en open
het bovendeksel van de stofvanger terwijl u de
filteronderhoudsmarkering (Fig. Q-2) vasthoudt
om het filterhuis te openen.
2.	 Haal het filter (Fig. Q-3) eruit en tik het tegen de
vuilniszak of op een vel papier op een vlakke
ondergrond om het stof en vuil eruit te kloppen.
OPMERKING: Wrijf niet over en knijp niet in het filter,
en gebruik geen puntig voorwerp om het filter te
reinigen.
3.	 Was het filter als de zuigkracht van de
robotstofzuiger sterk afneemt.
OPMERKING: Als het filter stinkt, legt u het filter in
een bleekmiddeloplossing (10 milliliter bleekmiddel
op 1 liter water) gedurende ongeveer 3 uur, en spoelt
u het filter onder de kraan uit.
4.	 Was de stofvanger.
Pagina: 66
67 NEDERLANDS
5.	 Droog het filter (indien dit gewassen is) en
de stofvanger gedurende 1 dag op een goed
geventileerde plaats om een onaangename geur en
storingen te voorkomen.
OPMERKING: Droog het natte filter niet met behulp
van een haardroger of andere warmtebron.
6.	 Plaats het filter terug in de stofvanger door de
handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
OPMERKING: Wanneer u het filter terugplaatst in de
stofvanger, zorgt u ervoor dat de uitsteeksels van het
filter (Fig. Q-4) in de uitsparingen in de rand van de
filterhouder (Fig. Q-5) vallen.
De behuizing reinigen
1.	 Veeg de buitenkant van de robotstofzuiger
schoon met een doek die licht bevochtigd
is met een oplossing van water en een mild
schoonmaakmiddel.
2.	 Druk op het bovendeksel (Fig. K-1) en laat hem
los om deze te ontgrendelen, en open daarna het
deksel volledig.
3.	 Haal de stofvanger (Fig. K-2) eruit.
4.	 Veeg de binnenkant van de robotstofzuiger
(Fig. R-1) schoon, inclusief het ventilatorrooster
(Fig. R-2) met een doek die licht bevochtigd
is met een oplossing van water en een mild
schoonmaakmiddel.
DE ROBOTSTOFZUIGER
HERSTELLEN
Wanneer de robotstofzuiger niet verder kan werken
door omstandigheden, zoals wanneer de aandrijfwielen
de grond niet raken of de acculading onvoldoende is,
stopt de robotstofzuiger met stofzuigen en geeft aan dat
iets niet goed is aan de hand van de volgende lampen/
lampjes en zoemers.
•	 Storinglampje (Fig. F-2)
•	 Filteronderhoudslampje (Fig. F-3)
•	 Borstelonderhoudslampje (Fig. F-4)
•	 Timerlampjes (Fig. F-6)
•	 Zoemerlampje (Fig. F-9)
•	 Stofzuiglampje (Fig. F-10)
•	 Grenssensorlampje (Fig. F-11)
1.	 Bepaal de oorzaak aan de hand van de
onderstaande tabel.
2.	 Hef de oorzaak op.
3.	 Druk op de aan-uitknop (Fig. F-8) op de
robotstofzuiger of de start/stop-knop (Fig. G-2)
op de afstandsbediening om de robotstofzuiger in
de standby-stand te zetten.
De foutaanduiding stopt en de robotstofzuiger is
klaar om te stofzuigen.
OPMERKING: Als de fout opnieuw optreedt, schakelt
u de robotstofzuiger uit en weer in.
OPMERKING: Als het probleem aanhoudt nadat de
oplossing is toegepast, neemt u contact op met uw
dichtstbijzijnde Makita-servicecentrum.
Aanduiding Oorzaak/Oplossing
Het
lampje knippert
één keer, twee
keer of 6 keer per
serie
•	 Het aandrijfwiel raakt de grond niet.
•	 De robotstofzuiger zit vast op een
barrière.
•	 De robotstofzuiger is blootgesteld aan
direct zonlicht.
•	 De robotstofzuiger staat stil op een
zwarte vloer.
	 Verplaats de robotstofzuiger naar een
ander gebied.
	 Als de storing opnieuw optreedt,
reinigt u de afgrondsensoren (Fig.
O-1).
Het
lampje knippert
3 keer per serie
•	 Een bumpersensorfout is opgetreden.
	 Duw 10 keer tegen de bumper (Fig.
P-2).
Het
lampje knippert
4 keer per serie
•	 Draden en haren zitten vast rond de
aandrijfwielen.
	 Verwijder ze vanaf de aandrijfwielen
(Fig. M-2).
•	 De robotstofzuiger heeft een
krappe ruimte betreden waarbij het
bovenoppervlak omlaag is geduwd.
	 Dit is geen storing.
Het
lampje knippert
5 of 7 keer per
serie
•	 De robotstofzuiger is oververhit.
	 Schakel de robotstofzuiger uit, haal
de accu(’s) eraf en wacht een uur.
Gebruik de robotstofzuiger alleen bij
een omgevingstemperatuur die niet
hoger is dan 40 °C.
De lampjes
en knipperen
één keer per serie
•	 De stofvanger of het filter is niet
aangebracht.
	 Breng de stofvanger of het filter aan.
Het lampje en
alle lampjes
knipperen één
keer per serie
•	 De resterende acculading was
onvoldoende ( of ) om te
beginnen met stofzuigen.
	 Laad de accu’s volledig op.
De lampjes
en branden
•	 Draden en haren zitten vast rond de
aandrijfwielen.
	 Verwijder ze vanaf de aandrijfwielen
(Fig. M-2).
•	 De robotstofzuiger heeft een
krappe ruimte betreden waarbij het
bovenoppervlak omlaag is geduwd.
	 Dit is geen storing.
De lampjes
en branden
•	 Een sensorfout is opgetreden.
	 Schakel de robotstofzuiger uit en weer
in.
De lampjes
en branden
•	 Een fout is opgetreden in de
robotstofzuiger.
	 Schakel de robotstofzuiger uit en weer
in.
Het
lampje knippert
één keer per serie
•	 Draden en haren zitten vast in de
zijborstels en hoofdborstel.
	 Verwijder ze uit de borstels (Fig. A en
N-3).
Het
lampje brandt
•	 De stofvanger zit vol stof en vuil, of
het filter is verstopt.
	 Maak de stofvanger (Fig. K-2) leeg en
reinig het filter (Fig. K-5).
Pagina: 67
68 NEDERLANDS
PROBLEMEN OPLOSSEN
OPMERKING: Als het probleem aanhoudt nadat de
oplossing is toegepast, neemt u contact op met uw
dichtstbijzijnde Makita-servicecentrum.
Symptoom Oorzaak/Oplossing
De lampjes gaan
niet branden
wanneer u op de
knop drukt.
De robotstofzuiger
werkt niet wanneer
u op de knop op
de robotstofzuiger
of op de
afstandsbediening
drukt.
	 Breng de accu’s correct aan.
	 Laad de accu’s volledig op.
	 Druk op de knop om de
robotstofzuiger in te schakelen.
De robotstofzuiger
werkt niet.
	 Als het storingslampje ,
filteronderhoudslampje of
borstelonderhoudslampje brandt of
knippert, zie “DE ROBOTSTOFZUIGER
HERSTELLEN” om de storing te
verhelpen.
	 Als de bedrijfslamp langzaam
knippert, houdt u de aan-
uitknop op de robotstofzuiger
ingedrukt totdat alle lampjes uit gaan,
of drukt u op de uitschakelknop op
de afstandsbediening om de timer te
wissen.
De robotstofzuiger
begint automatisch
te werken.
•	 De automatische inschakeltimer is in
werking getreden.
De robotstofzuiger
stopt met werken
tijdens het
stofzuigen.
	 Schakel de robotstofzuiger uit en
verwijder vervolgens alle snoeren,
touwtjes, enz. vanaf de aandrijfwielen.
	 Als de robotstofzuiger vast zit op een
barrière of ander obstakel, verplaatst
u de robotstofzuiger.
De
bewegingssnelheid
is niet constant.
•	 Als een obstakel wordt gedetecteerd,
vertraagt de robotstofzuiger zodat hij
tijd heeft om de verplaatsingsrichting
te berekenen. Dit is geen storing van
de robotstofzuiger.
De robotstofzuiger
beweegt niet recht
vooruit.
	 Schakel de robotstofzuiger uit en
verwijder vervolgens alle vreemde
voorwerpen die vastzitten rond de
aandrijfwielen.
	 Reinig de ultrasoonsensoren.
De robotstofzuiger
botst vaker tegen
obstakels dan
eerder.
	 Reinig de ultrasoonsensoren.
De robotstofzuiger
valt van de
trap af of naar
een gelegen
verdieping.
	 Reinig de afgrondsensoren.
•	 De robotstofzuiger kan mogelijk
hoogteverschillen van 5,5 cm of
minder niet vermijden. Dit is geen
storing van de robotstofzuiger.
Het werkingsgeluid
is harder dan
normaal.
	 Maak de stofvanger leeg en reinig het
filter, de zijborstels en de hoofdborstel.
De zuigkracht is
niet sterk genoeg
om stof en vuil op
te zuigen.
	 Maak de stofvanger leeg en reinig het
filter.
	 Druk op de stofzuigknop op de
robotstofzuiger of op de
afstandsbediening om de
stofzuigventilator in te schakelen.
De zijborstels
vallen eraf.
	 Breng de zijborstels (Fig. A) correct
aan.
De zijborstels
draaien niet
of draaien
moeizaam.
	 Reinig de zijborstels en de
hoofdborstel.
	 Breng de hoofdborstel en bodemplaat
(Fig. N) correct aan.
De uitlaatlucht
stinkt.
	 Maak de stofvanger leeg en reinig het
filter.
De
afstandsbediening
werkt niet.
	 Plaats de batterijen correct in de
afstandsbediening (Fig. E).
	 Vervang de batterijen door nieuwe.
	 Druk op de aan-uitknop op
de robotstofzuiger om hem in te
schakelen.
	 Houd de afstandsbediening dichter
bij de robotstofzuiger of verwijder
obstakels tussen de robotstofzuiger
en de afstandsbediening.
	 Stop met het gebruik van de
robotstofzuiger in de buurt van
apparatuur die gebruikmaakt van
de frequentieband van 2,4 GHz
(magnetrons, Bluetooth-apparaten,
Wi-Fi-apparaten, enz.), of plaats de
robotstofzuiger uit de buurt ervan.
	 Schakel de robotstofzuiger uit en weer
in.
De automatische
inschakeltimer
werkt niet.
	 Gebruik volledig opgeladen accu’s.
	 Activeer de automatische
inschakeltimer opnieuw.
OPTIONELE
ACCESSOIRES
LET OP: Deze accessoires of hulpstukken
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-
gereedschap dat wordt beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Het gebruik van enig ander
accessoire of hulpstuk kan het gevaar van persoonlijk
letsel opleveren. Gebruik een accessoire of hulpstuk
uitsluitend voor de vermelde gebruiksdoeleinden.
•	Grenstape
•	 Zijborstel
•	Hoofdborstel
•	Bodemplaat
•	Filter
•	 Originele Makita-accu en -acculader
OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen
zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als
standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land
verschillen.
Pagina: 68
69 NEDERLANDS
REFERENTIE-
INFORMATIE
Makita Corporation en haar dochterondernemingen,
aangesloten ondernemingen en distributeurs mogen
de gebruiksinformatie gebruiken ten behoeve van
aftersalesdiensten, zoals onderhoud en reparatie. De
gebruiksinformatie bestaat uit het aantal bedieningen,
de distributiebelasting, de foutinformatie, de
bedrijfsstatus en/of de onderhoudshistorie van het
elektrisch gereedschap.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita DRC200.

Stel een vraag over de Makita DRC200

Heb je een vraag over de Makita DRC200 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DRC200. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DRC200 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.