Makita DF010D handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita DF010D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: DF010D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 23
24
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
Gebruiksdoeleinden ENE034-1
Het gereedschap is bedoeld voor boren en schroeven in
hout, metaal en kunststof.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB002-2
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de schroefboormachine
altijd strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik
van het elektrisch gereedschap, bestaat de kans op
ernstig persoonlijk letsel.
1. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
gereedschap met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact
met onder spanning staande draden, zullen de niet-
geïsoleerde metalen delen van het gereedschap
onder spanning komen te staan zodat de gebruiker
een elektrische schok kan krijgen.
2. Zorg er altijd voor dat u stevig staat. Zorg ervoor
dat er niemand zich onder u bevindt wanneer u het
gereedschap op een hoge plaats gebruikt.
3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Houd uw handen uit de buurt van draaiende delen.
5. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
6. Raak het schroef- of boorbit en het werkstuk niet
onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen bijzonder
heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
7. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-2
VOOR ACCU’S
1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.
2. Haal de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
1. Knop
2. Accu
3. Vastzetknop
4. Aan/uit-schakelaar
5. Snelheidsinstelknop
6. Schaalverdeling
7. Instelring
8. Aanwijspunt
9. Lampschakelaar
10. Lamp
11. Bit
12. Bit-adapter
13. Bus
Model DF010D
Vermogen
Staal 5 mm
Hout 6 mm
Houtschroef Φ 3,8 mm x 45 mm
Machineschroef M5
Nullasttoerental (min-1
)
Hoog (2) 650
Laag (1) 200
Totale lengte
Rechte stand 279 mm
Haakse stand 224 mm
Netto gewicht 0,55 kg
Nominale spanning 7,2 V gelijkstroom
Pagina: 24
25
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.
5. Sluit de accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig geleidend
materiaal.
(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in
aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een
hoge stroomsterke, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.
7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze
al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Tips voor een lange levensduur van de
accu
1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.
2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op. Te
lang opladen verkort de levensduur van de accu.
3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C t/m 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en
dat de accu is verwijderd voordat u de werking van het
gereedschap aanpast of controleert.
De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.
• Om de accu te verwijderen, drukt u de knoppen aan
beide zijkanten van de accu in en trekt u tegelijkertijd
de accu uit het gereedschap.
• Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u dit niet
doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.
• Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap
kan worden gestoken, wordt deze niet goed
aangebracht.
Vastzetknop (zie afb. 2)
Als de vastzetknop in de vergrendelde stand B staat, kan
de aan/uit-schakelaar niet worden bediend.
Als de vastzetknop in de ontgrendelde stand A staat, kan
de aan/uit-schakelaar worden bediend.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 3)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, zet u eerst de
vastzetknop in de ontgrendelde stand A om de aan/
uitschakelaar te ontgrendelen. Druk daarna gewoon op de
C-kant van de aan/uit-schakelaar voor rechtsom
draaien en op de D-kant van de aan/uit-schakelaar
voor linksom draaien. Laat de aan/uit-schakelaar los om
het draaien te stoppen.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het
gereedschap te gebruiken.
• Verander de draairichting alleen nadat het
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de
draairichting verandert voordat het gereedschap
volledig stilstaat, kan het gereedschap worden
beschadigd.
• Wanneer u het gereedschap niet bedient, zet u altijd de
vastzetknop in de vergrendelde stand .
De draaisnelheid veranderen (zie afb. 4)
Om de draaisnelheid van het gereedschap te veranderen,
schakelt u eerst het gereedschap uit en verschuift u
daarna de snelheidsinstelknop naar stand “2” voor een
hoge draaisnelheid, of naar stand “1” voor een lage
draaisnelheid. Zorg ervoor dat de snelheidsinstelknop in
de juiste stand staat alvorens het gereedschap te
bedienen. Gebruik de juiste draaisnelheid voor uw klus.
LET OP:
• Zet de snelheidsinstelknop altijd volledig in de
gewenste stand. Als u het gereedschap bedient terwijl
de snelheidsinstelknop halverwege de standen “1” en
“2” staat, kan het gereedschap worden beschadigd.
• Bedien de snelheidsinstelknop niet terwijl het
gereedschap draait. Het gereedschap kan hierdoor
worden beschadigd.
Het draaikoppel instellen (zie afb. 5)
Het draaikoppel kan in 21 stappen worden ingesteld door
de instelring te draaien zodat de gewenste stand op de
schaalverdeling is uitgelijnd met de aanwijspunt op de
behuizing van het gereedschap. Het draaikoppel is
minimaal wanneer stand 1 is uitgelijnd met de
Pagina: 25
26
aanwijspunt, en maximaal wanneer het symbool is
uitgelijnd met de aanwijspunt.
In de standen 1 t/m 21 zal de koppeling slippen bij steeds
oplopende draaikoppelniveaus. De koppeling is
ontworpen om niet te slippen op het symbool .
Bepaal het juiste draaikoppelniveau door bij wijze van
proef een schroef in het materiaal of een stuk
gelijkwaardig materiaal te draaien, alvorens het
gereedschap voor de daadwerkelijke klus te gebruiken.
Gids voor de automatisch slippende koppeling
De lamp op de voorkant inschakelen (zie
afb. 6 en 7)
LET OP:
• Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.
Om de lamp in te schakelen, schuift u de lampschakelaar
naar stand A. Om de lamp uit te schakelen, schuift u de
lampschakelaar naar stand B.
Zelfs als u de lamp aan laat, zal deze automatisch uitgaan
na 5 minuten.
De resterende acculading controleren,
autostop
De lamp geeft aan dat de acculading bijna op is door
tijdens gebruik te knipperen.
Op dat moment laadt u de accu op of vervangt u de accu
door een volledig opgeladen accu.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of de vastzetknop in de vergrendelde
stand B staat en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.
Het schroefbit of dopsleutelbit
aanbrengen en verwijderen (zie afb. 8)
Gebruik alleen de boorbit of dopsleutelbit zoals
weergegeven in de afbeelding.
Gebruik geen andere boorbit of dopsleutelbit.
Voor Europese landen, Noord- en Zuid-Amerikaanse
landen, Australië en Nieuw-Zeeland
Voor andere landen
1. Om de bit te plaatsen, trekt u de bus in de richting van
de pijl en steekt u de bit zo ver mogelijk in de bus. Laat
daarna de bus los om de bit te vergrendelen (zie
afb. 9).
2. Om de bit te plaatsen, trekt u de bus in de richting van
de pijl en steekt u de bit-adapter en de bit zo ver
mogelijk in de bus. De bit-adapter moet met het
puntige uiteinde eerst in de bus worden gestoken.
Laat daarna de bus los om de bit te vergrendelen (zie
afb. 10).
Om de bit te verwijderen, trekt u de bus in de richting van
de pijl en trekt u de bit met kracht eruit.
OPMERKING:
• Als de bit niet diep genoeg in de bus is gestoken, zal
de bus niet terugkeren naar de oorspronkelijke positie
en zal de bit niet vastzitten. In dat geval probeert u de
bit opnieuw in de bus te steken volgens bovenstaande
aanwijzingen.
BEDIENING
Het gereedschap kan op twee manieren worden gebruikt:
in de rechte stand en in de haakse stand, te kiezen al
naar gelang de omstandigheden van de werklocatie en
het schroeven (zie afb. 11).
Werkbereik van de
automatisch
slippende koppeling
Stapnummer
op instelring
voor
draaikoppel
Draaikoppel
Hoge
snelheid
Lage
snelheid
Automatisch
slippende koppeling
werkt
1
Ong. 0,3 N·m
(ong. 3 kgf-cm)
5
Ong. 0,82 N·m
(ong. 8,4 kgf-cm)
9
Ong. 1,35 N·m
(ong. 13,8 kgf-cm)
13
Ong. 1,88 N·m
(ong. 19,2 kgf-cm)
17
Ong. 2,41 N·m
(ong. 24,6 kgf-cm)
21
Ong. 2,9 N·m
(ong. 30 kgf-cm)
Automatisch
slippende koppeling
werkt niet
Lage snelheid
Ong. 5 N·m
(ong. 49 kgf-cm)
Hoge snelheid
Ong. 1,5 N·m
(ong. 14,7 kgf-cm)
Indraaien van
machineschroeven
Stapnummer
Richtlijn voor
diameter
machineschroef
1 - 3 2,5 mm
4 - 8 3 mm
9 - 18 4 mm
19 - 21 5 mm
A = 12 mm
B = 9 mm
Gebruik uitsluitend dit type bits. Volg
procedure (1).
(Opmerking) De bit-adapter is niet nodig.
A = 17 mm
B = 14 mm
Om deze typen bits te plaatsen, volgt u
procedure (1).
(Opmerking) Makita-bits zijn van dit type.
A = 12 mm
B = 9 mm
Om deze typen bits te plaatsen, volgt u
procedure (2).
(Opmerking) De bit-adapter is nodig om het
bit te plaatsen.
Pagina: 26
27
Gebruik als schroevendraaier (zie afb. 12)
LET OP:
• Stel de instelring in op het juiste draaikoppelniveau
voor uw klus.
Plaats de punt van het schroefbit in de schroefkop en
oefen druk uit op het gereedschap. Schakel daarna het
gereedschap in. Zodra de koppeling begint te slippen, zal
de motor automatisch stoppen. Laat tenslotte de aan/uit-
schakelaar los.
LET OP:
• Zorg ervoor dat het schroefbit recht op de schroefkop
staat omdat anders de schroef en/of het bit kunnen
worden beschadigd.
OPMERKING:
• Bij het schroeven van houtschroeven moet u de
boorgaten voorboren om het schroeven te
vergemakkelijken en te voorkomen dat het werkstuk
splijt. Zie de tabel.
Gebruik als boor
Draai eerst de instelring zodat de pijlpunt op het symbool
staat. Ga daarna als volgt te werk.
Boren in hout
Bij het boren in hout verkrijgt u de beste resultaten met
houtboren voorzien van een geleideschroef. De
geleideschroef zorgt ervoor dat het boren gemakkelijker
verloopt door het bit in het werkstuk te trekken.
Boren in metaal
Om te voorkomen dat bij het beginnen van het boren het
bit wegglijdt, maakt u een putje met een centerpons en
hamer op het punt waar u wilt boren. Plaats de punt van
het bit in het putje en begin te boren.
Gebruik bij het boren in metaal een snijolie als
smeermiddel. De uitzonderingen hierop zijn ijzer en
messing, die droog moeten worden geboord.
LET OP:
• Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen
maar leiden tot beschadiging van de boor, verlagen
van de prestaties van het gereedschap, en verkorten
van de levensduur van het gereedschap.
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap/bit.
Houd het gereedschap stevig vast en let goed op
wanneer het boortje door het werkstuk breekt.
• Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelknop in de stand
voor achteruitdraaien te zetten om de boor te
verwijderen. Het gereedschap kan echter plotseling
achteruit komen als u het niet stevig vasthoudt.
• Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijk bevestigingsmiddel.
• Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende 15
minuten liggen alvorens verder te werken met een volle
accu.
Het gereedschap gebruiken als een
handschroevendraaier (zie afb. 13)
Schakel het gereedschap uit.
Zet de vastzetknop in de vergrendelde stand A.
Schakel het gereedschap in.
OPMERKING:
• Gebruik het gereedschap met een draaikoppel van
minder dan 5 Nm (50 kgf.cm).
• Deze gebruiksmethode is handig voor het controleren
van het aandraaien van de schroeven.
• Gebruik het gereedschap niet voor werkzaamheden
die buitengewoon veel kracht vereisen, zoals het
aandraaien van een bout M6 of grotere bouten, of het
losdraaien van vastgeroeste schroeven.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Boorbits
• Schroefbits
• Dopsleutelbits
• Bit-adapter
Nominale diameter van
houtschroef (mm)
Aanbevolen diameter
voorgeboord gat (mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,7 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Pagina: 27
28
• Diverse types originele Makita-accu’s en acculaders
• Kunststoffen draagdoos
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG101-1
Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals
vastgesteld conform EN60745-2-1:
Geluidsdrukniveau (LpA): 70 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Het geluidsniveau kan tijdens gebruik hoger worden dan
85 dB (A).
Draag gehoorbescherming
Trilling ENG202-1
De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-1:
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2 of minder
EC-VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Model; DF010D ENH102-7
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit
product voldoet aan de normen in de volgende
documenten:
EN60745, EN55014 in overeenstemming met de
richtlijnen van de Raad, 2004/108/EC, 98/37/EC.
CE 2007
Tomoyasu Kato
Directeur
Verantwoordelijke fabrikant:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Erkende vertegenwoordiger voor Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGELAND

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita DF010D.

Stel een vraag over de Makita DF010D

Heb je een vraag over de Makita DF010D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita DF010D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita DF010D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.