Makita CL104DWYX handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita CL104DWYX. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: CL104DWYX
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels

Inhoudsopgave

Pagina: 11
28
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Specificaties en accu’s kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003
Symbolen END315-1
Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap
worden gebruikt. Zorg ervoor dat u weet wat ze
betekenen alvorens de accu te gebruiken.
...... Lees de gebruiksaanwijzing.
............ Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap en accu’s
niet met het huisvuil mee!
Volgens de Europese richtlijn inzake
oude elektrische en elektronische
apparaten, en inzake batterijen en
accu’s en oude batterijen en accu’s, en
de toepassing daarvan binnen de
nationale wetgeving, dienen elektrisch
gereedschap, accu’s en batterijen die
het einde van hun levensduur hebben
bereikt, gescheiden te worden
ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recyclebedrijf dat voldoet aan
de geldende milieu-eisen.
Gebruiksdoeleinden ENE017-1
Het gereedschap is bedoeld om droog stof te verzamelen.
BELANGRIJK ENA005-3
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, moeten
basisvoorzorgsmaatregelen altijd worden genomen,
waaronder de volgende:
LEES ALLE INSTRUCTIES
ALVORENS DIT APPARAAT TE
GEBRUIKEN.
WAARSCHUWING - Om de kans op brand of een
elektrische schok te verkleinen:
1. Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Bewaar
binnenshuis.
2. Sta niet toe dat ermee gespeeld wordt. Let goed
op bij gebruik in de buurt van kinderen.
3. Gebruik uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik uitsluitend
hulpstukken aanbevolen door de fabrikant.
4. Gebruik nooit met een beschadigde accu. Als het
apparaat niet werkt zoals het zou moeten werken,
is gevallen, buiten heeft gelegen of in het water is
gevallen, stuurt u het terug naar een
servicecentrum.
5. Hanteer het apparaat niet met natte handen.
6. Steek geen voorwerpen in de openingen. Gebruik
het apparaat niet wanneer een opening verstopt
zit, en houd het apparaat vrij van stof, pluizen,
1. Oplaadaansluiting
2. Accuvoedingslampje
3. Bedieningsdknoppen
4. Voorkap
5. Knop
6. Voorkapscharnier
7. Stofstopper
8. Bovenkant van de stofstopper
9. Onderkant van de stofstopper
10. Groef
11. Stoffen stofzak
12. Onderste groef
13. Opening in de stofzuiger
14. Papieren stofzak
15. Mondstuk
16. Verlengbuis
17. Hoekmondstuk
18. Sponsfilter
19. Kussentje
20. Achterwand
21. Achterkap
22. Stekker
23. Aansluitdraden
24. Accueenheid
Model CL104D
Vermogen
500 ml (voor stoffen stofzak)
330 ml (voor papieren stofzak)
Ononderbroken gebruik
3 (turbo) Ong. 10 min.
2 (hoog) Ong. 15 min.
1 (laag) Ong. 30 min.
Totale lengte
zonder mondstuk 446 mm
met mondstuk 983 mm
Nettogewicht 1,1 kg
Nominale spanning 10,8 V gelijkstroom
Cd
Ni-MH
Li-ion
Pagina: 12
29
haar en alles wat de luchtdoorstroming kan
hinderen.
7. Houd haar, loshangende kleding, vingers en alle
lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en
bewegende delen.
8. Schakel alle knoppen uit alvorens de accu eraf te
halen.
9. Wees extra voorzichtig bij gebruik op een trap.
10. Zuig geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen,
zoals benzine, op en gebruik het niet op plaatsen
waar deze aanwezig kunnen zijn.
11. Gebruik voor het opladen uitsluitend de acculader
die door de fabrikant werd geleverd.
12. Zuig niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten,
lucifers of hete as.
13. Gebruik het apparaat niet zonder dat de filters zijn
aangebracht.
14. Laad de accu niet buitenshuis op.
15. Dit gereedschap is niet geschikt voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk
vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring,
behalve indien zij instructies hebben gehad en
onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
16. Kinderen dienen onder toezicht te staan om
ervoor te zorgen dat zij niet met het gereedschap
spelen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
ENB106-3
1. Lees deze gebruiksaanwijzing en die van de
acculader voor gebruik aandachtig door.
2. Zuig de volgende stoffen niet op:
- Hete stoffen, zoals brandende sigaretten of
gloeiendhete metaaldeeltjes veroorzaakt door
het schuren/slijpen van metaal
- Brandbare stoffen, zoals benzine, thinner,
wasbenzine, kerosine of verf
- Explosieve stoffen, zoals nitroglycerine
- Ontvlambare stoffen, zoals aluminium, zink,
magnesium, titanium, fosfor of celluloid
- Nat vuil, water, olie en dergelijk
- Harde stukjes met scherpe randen, zoals
houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes,
glasstukjes, spijkers, punaises of scheermesjes
- Poeder dat klontert, zoals cement of toner
- Geleidend stof, zoals metaalvijzel of
koolstofpoeder
- Zeer fijne stof, zoals cementpoeder
Een dergelijk gebruik kan leiden tot brand,
persoonlijk letsel en/of materiële schade.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als u iets
abnormaals opmerkt.
4. Als u de stofzuiger laat vallen of ergens tegenaan
stoot, controleert u zorgvuldig op barsten of
beschadigingen voordat u deze weer gebruikt.
5. Laad de stofzuiger niet op in de buurt van
gevaarlijke, ontvlambare materialen, zoals
benzine, gas, verf of lijm.
6. Laad de stofzuiger niet op bovenop papier, doek,
tapijt, vinyl, enz. Hierdoor kan brandt ontstaan.
7. Laad de stofzuiger niet op een stoffige plaats op.
8. Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u de stofzuiger op een hoge plaats
gebruikt.
9. Houd uit de buurt van fornuizen en
verwarmingsbronnen.
10. Blokkeer de inlaatopening en de
ventilatieopeningen niet.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC010-1
VOOR INGEBOUWDE ACCU
1. Alvorens de ingebouwde accu in gebruik te
nemen, leest u eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.
2. Haal de ingebouwde accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.
5. Sluit de ingebouwde accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.
(2) Bewaar de ingebouwde accu niet op een
plaats waar deze in aanraking kan komen met
andere metalen voorwerpen, zoals spijkers,
munten, enz.
(3) Stel de ingebouwde accu niet bloot aan water
of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een
hoge stroomsterkte, oververhitting,
mogelijke brandwonden en zelfs een defect.
6. Bewaar het gereedschap en de ingebouwde accu
niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen
tot 50 °C of hoger.
7. Werp de ingebouwde accu niet in een vuur, zelfs
niet als deze al ernstig beschadigd of helemaal
versleten is. De ingebouwde accu kan in een vuur
exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
Tips voor een lange levensduur van de accu
1. Laad de ingebouwde accu op voordat deze
volledig leeg is.
Pagina: 13
30
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de ingebouwde accu op.
2. Laad nooit een volledig opgeladen ingebouwde
accu op. Te lang opladen verkort de levensduur
van de accu.
3. Laad de ingebouwde accu op bij een
omgevingstemperatuur van 10 °C t/m 40 °C. Laat
een warme ingebouwde accu eerst afkoelen
voordat u deze oplaadt.
4. Laad de accu ieder half jaar op als u deze
gedurende een lange tijd niet gebruikt.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
alvorens de functies van het gereedschap te
controleren of af te stellen.
De ingebouwde accu opladen
LET OP:
• Bedien de stofzuiger niet tijdens het opladen. Hij kan
hierdoor beschadigd worden.
• Trek na het opladen altijd de oplaadplug uit de
oplaadaansluiting van de stofzuiger.
• Als u een nieuwe stofzuiger oplaadt of een stofzuiger
oplaadt die gedurende een lange tijd onopgeladen
heeft gelegen, is het mogelijk dat volledig opladen niet
mogelijk is. Dit is een normale situatie en duidt niet op
een probleem. U kunt de stofzuiger volledig opladen
nadat deze enkele malen geheel ontladen is geweest.
Gebruik uitsluitend Makita-acculader DC1001 om deze
stofzuiger op te laden. Als u een andere acculader
gebruikt, kan de accu barsten waardoor persoonlijk letsel
en schade wordt veroorzaakt.
Laad de stofzuiger op wanneer deze voor het eerst wordt
gebruikt of gedurende een lange tijd onopgeladen heeft
gelegen. Steek de oplaadstekker in de oplaadaansluiting
en steek daarna de stekker van de acculader in het
stopcontact. Het accuvoedingslampje gaat branden en
het opladen begint. Het opladen duurt ongeveer 3 uur.
Nadat het opladen klaar is, gaat het lampje uit. Voor meer
informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de
acculader (zie afb. 1 en 2).
Werking van de aan-uitschakelaar
LET OP:
• Controleer voor gebruik altijd of de stoffen stofzak of de
papieren stofzak goed in de stofzuiger is aangebracht.
Door een onjuist aanbrengen kan stof in de motor
binnendringen, waardoor een storing in de stofzuiger
optreedt.
• Schakel de stofzuiger na ieder gebruik altijd uit om
beschadiging van de stofzuiger te voorkomen en de
gebruiksduur van de accu te verlengen.
Om de stofzuiger in te schakelen, drukt u gewoon op de
“1/2/3”-knop. Om de stofzuiger uit te schakelen, drukt u op
de “0”-knop. Om de snelheid van de stofzuiger te
veranderen, drukt u op de “1/2/3”-knop. De eerste keer
drukken op deze knop is voor hoge snelheid en de
tweede keer drukken is voor lage snelheid. Bij elke keer
drukken op deze knop, wordt beurtelings de hoge en lage
snelheid geselecteerd.
Als de “1/2/3”-knop ingedrukt wordt gehouden, werkt deze
stofzuiger in de turbofunctie. Deze functie is geschikt voor
het reinigen van zeer stoffige plaatsen (zie afb. 3).
Accuvoedingslampje (zie afb. 2)
Als de resterende acculading laag is, knippert het
accuvoedingslampje.
Als de resterende acculading nog lager wordt, stopt het
gereedschap en brandt het accuvoedingslampje
gedurende ongeveer 10 seconden. Als dat gebeurt, moet
u de stofzuiger opladen.
OPMERKING:
• Het tijdstip waarop het accuvoedingslampje gaat
knipperen of branden is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en de staat van de accu.
DE ONDERDELEN MONTEREN
Stof weggooien
LET OP:
• Leeg de stofzuiger voordat deze te vol raakt omdat dan
de zuigkracht afneemt.
• Vergeet niet het stof in de stofzuiger zelf weg te
gooien. Als u dit nalaat, kan het sponsfilter verstopt
raken of de motor beschadigd raken.
• Gooi de stofstopper nooit weg omdat deze iedere keer
moet worden gebruikt wanneer de stoffen stofzak of de
papieren stofzak wordt gebruikt.
1. Druk op de knop om de voorkap te openen. Door het
zo ver te openen dat een klikgeluid hoorbaar is, zal hij
vast blijven staan in die stand (zie afb. 4).
LET OP:
• Wees voorzichtig bij het sluiten van de voorkap dat uw
vingers niet bekneld raken.
OPMERKING:
• De voorkap raakt los wanneer u probeert de voorkap
meer dan 90° te openen. Als de voorkap is losgeraakt,
bevestigt u hem weer op het scharnier van de voorkap
(zie afb. 5).
2. Trek zowel de oranjegekleurde stofstopper als de
stofzak tegelijk eruit (zie afb. 6).
3. Haal de stofstopper eraf en leeg de stofzuiger (zie
afb. 7 en 8).
Stoffen stofzak en papieren stofzak
Breng een stoffen stofzak of een papieren stofzak aan
voordat u de stofzuiger gebruikt.
Gebruik de stofstopper wanneer u een stoffen stofzak of
een papieren stofzak aanbrengt.
Een stoffen stofzak kan vele malen gebruikt worden door
deze regelmatig te legen.
De papieren stofzak is voor eenmalig gebruik. Als deze
vol is, gooit u de hele papieren stofzak weg zonder deze
te legen.
De stoffen stofzak aanbrengen (zie afb. 9)
Gebruik de stofstopper bij het aanbrengen van een
stoffen stofzak. Wees voorzichtig de bovenkant en
Pagina: 14
31
onderkant niet per ongeluk te verwisselen omdat deze
van elkaar verschillen.
1. Steek het uitsteeksel van de stoffen stofzak in de
groef van de stofstopper, zoals aangegeven in de
afbeelding (zie afb. 10).
2. Er is geen verschil tussen de onder- en bovenkant van
de stoffen stofzak. U mag het uitsteeksel van de
onder- of bovenkant van de stofzak in de onderste
groef van de stofstopper steken (zie afb. 11).
3. Laat de rand van de stofstopper over de rand van de
stoffen stofzak vallen (zie afb. 12).
4. Steek de stofstopper en de stoffen stofzak tezamen in
de opening van de stofzuiger in de richting van de pijl
op de stofstopper. Steek deze helemaal in de sleuven
in de opening van de stofzuiger (zie afb. 13).
5. Steek het gehele stoffen deel van de stoffen stofzak in
de stofzuiger (zie afb. 14).
6. Sluit de voorkap helemaal (zie afb. 15).
Een papieren stofzak aanbrengen
1. Vouw de ingang van de papieren stofzak open
voordat u deze op de stofstopper plaatst (zie afb. 16).
Gebruik de stofstopper ook bij het aanbrengen van een
papieren stofzak. Wees voorzichtig de bovenkant en
onderkant niet per ongeluk te verwisselen omdat deze
van elkaar verschillen (zie afb. 9).
2. Steek het uitsteeksel van de papieren stofzak in de
groef van de stofstopper, zoals aangegeven in de
afbeelding (zie afb. 17).
3. Er is geen verschil tussen de onder- en bovenkant van
de papieren stofzak. U mag het uitsteeksel van de
onder- of bovenkant van de stofzak in de onderste
groef van de stofstopper steken (zie afb. 11).
4. Laat de rand van de stofstopper over de rand van de
papieren stofzak vallen (zie afb. 18).
5. Steek de stofstopper en de papieren stofzak tezamen
in de opening van de stofzuiger in de richting van de
pijl op de stofstopper. Steek deze helemaal in de
sleuven in de opening van de stofzuiger (zie afb. 19).
6. Steek de hele zak van de papieren stofzak in de
stofzuiger (zie afb. 14).
7. Sluit de voorkap volledig.
LET OP:
• Breng de stofstopper met de stoffen stofzak of
papieren stofzak op de juiste wijze aan. Als u het
gereedschap gebruikt zonder dat de stofzak correct is
aangebracht, of deze kapot of gescheurd is, kan stof in
de motor terechtkomen. Hierdoor kan een storing in de
motor optreden.
• Vouw het karton bij de opening niet dubbel bij het
plaatsen van de papieren stofzak.
• Gooi de stofstopper nooit weg omdat deze iedere keer
moet worden gebruikt wanneer de stoffen stofzak of de
papieren stofzak wordt gebruikt.
• De papieren stofzak voor de stofzuiger is een
belangrijke component voor het behouden van de
prestaties van het gereedschap. Als u een andere dan
de originele papieren stofzak gebruikt, kan rook
ontstaan of ontbranding optreden.
BEDIENING (zie afb. 20)
Om een hulpstuk, zoals een mondstuk, te bevestigen,
steekt u hem erin en verdraait u hem zodat hij stevig vast
zit tijdens gebruik. Om een hulpstuk eraf te halen,
verdraait en verwijdert u hem.
Schoonmaken (zuigen)
Mondstuk (zie afb. 21)
Bevestig het mondstuk voor het schoonmaken van tafels,
bureaus, meubels, enz. Het mondstuk kan eenvoudig
worden aangebracht.
Mondstuk + verlengbuis (rechte buis) (zie afb. 22)
De verlengbuis past tussen het mondstuk en de
stofzuigermond. Deze werkwijze is handig bij het
schoonmaken van de grond terwijl u rechtop staat.
Hoekmondstuk (zie afb. 23)
Bevestig het hoekmondstuk voor het schoonmaken van
hoeken en spleten van meubels of in auto’s.
Hoekmondstuk + verlengbuis (rechte buis) (zie
afb. 24)
In kleine ruimten waar de stofzuiger zelf niet in past, of op
hoge plaatsen die moeilijk te bereiken zijn, gebruikt u
deze werkwijze.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
Na gebruik
Wanneer u de stofzuiger opbergt, hangt u hem met
behulp van de handriem aan een haak (zie afb. 25).
OPMERKING:
• Als u de stofzuiger tegen een muur laat leunen zonder
enige andere steun, kan de stofzuiger omvallen en
beschadigd raken (zie afb. 26).
Schoonmaken (zie afb. 27)
Veeg regelmatig de buitenkant (behuizing) van de
stofzuiger schoon met een in zeepwater bevochtigde
doek.
Maak tevens de stofzuigermond, opening voor de stoffen/
papieren stofzak en de stofstopper schoon.
LET OP:
• Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.
Was de stoffen stofzak in zeepwater als deze verstopt zit
met stof en de zuigkracht van de stofzuiger sterk is
afgenomen. Droog deze goed alvorens weer te
gebruiken. Een onvoldoende gedroogde stoffen stofzak
kan leiden tot slecht zuigen en kan de levensduur van de
motor verkorten (zie afb. 28).
OPMERKING:
• De papieren stofzak is voor eenmalig gebruik.
Als het sponsfilter verstopt zit met stof, haalt u deze uit de
stofzuiger en veegt u deze schoon of wast u deze in
water.
Pagina: 15
32
Het sponsfilter verwijderen en
aanbrengen
Om het sponsfilter eruit te halen, haalt u eerst de stoffen
of papieren stofzak eruit, knijpt u in het sponsfilter en trekt
u het eruit (zie afb. 29).
Duw de hele rand van het sponsfilter tegen de
achterwand binnenin de opening voor de stoffen/papieren
stofzak (zie afb. 30).
LET OP:
• Vergeet na het schoonmaken van het sponsfilter niet
om deze weer terug te plaatsen in de stofzuiger. Als
het sponsfilter in water is gewassen, laat u het drogen
voordat u het terugplaatst. Een onvoldoende droog
sponsfilter kan de levensduur van de motor verkorten.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Alvorens om reparatie te verzoeken, voert u eerst zelf een
inspectie uit. Als u een probleem ondervindt dat niet in
deze handleiding wordt beschreven, mag u niet proberen
het gereedschap uit elkaar te halen. Vraag in plaats
daarvan een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen, het gereedschap te repareren.
014744
OPMERKING:
• Probeer niet de stofzuiger zelf te repareren.
De stofzuiger weggooien
In deze stofzuiger zit een lithiumionaccu. Haal deze er
altijd uit voordat u de stofzuiger weggooit.
De ingebouwde accu eruit halen
LET OP:
• Haal nooit de ingebouwde accu uit de stofzuiger,
behalve wanneer u de stofzuiger weggooit. De accu zal
worden beschadigd of er kan kortsluiting in de accu
ontstaan.
• Raak de accupolen niet aan met enig geleidend
materiaal.
• Bewaar de accueenheid niet op een plaats waar deze
in aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.
• Stel de accueenheid niet bloot aan water of regen.
• Haal de accueenheid niet uit elkaar en breng geen
veranderingen aan.
1. Om de achterkap eraf te halen, duwt u deze in de
richting van de pijl (zie afb. 31).
2. Schuif de ingebouwde accu er tot halverwege uit.
Koppel de aansluitdraden los van de accu door op de
stekker te drukken in de richting van de pijl
aangegeven in de afbeelding (zie afb. 32).
3. Schuif daarna de accueenheid er helemaal uit (zie
afb. 33).
4. Doe de verwijderde accueenheid in een plastic zak
zodat deze niet kortgesloten kan worden.
Om de lithiumionaccu aan te brengen, voert u de
verwijderingsprocedure in omgekeerde volgorde uit.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met de Makita-stofzuiger dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Kastborstel
• Flexibele slang
OPMERKING:
• Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.
Probleem Te onderzoeken gebied Corrigerende handeling
Geringe zuigkracht.
Zit de stoffen stofzak of de papieren
stofzak vol met stof?
Leeg de stoffen stofzak of de papieren
stofzak.
Zit de stoffen stofzak verstopt? Stof de stoffen stofzak af of was hem.
Zit de papieren stofzak verstopt? Vervang de papieren stofzak.
Is de accu leeg? Laad de accu op.
Werkt niet. Is de accu leeg? Laad de accu op.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita CL104DWYX.

Stel een vraag over de Makita CL104DWYX

Heb je een vraag over de Makita CL104DWYX en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita CL104DWYX. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita CL104DWYX zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.