Makita BO5031 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BO5031. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: BO5031
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks, Pools, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 14
14
NEDERLANDS
Verklaring van algemene gegevens
1 Aan/uit-schakelaar
2 Snelheidsregelknop
3 Omwentelingen per minuut
4 Instelling van de regelknop
5 Stofzak
6 Stofafzuigaansluitmond
7 Groef
8 Bevestigingskarton aan de
voorkant
9 Voorkant van papieren stofzak
10 Klauwen
11 Bovenste deel
12 Inkepingen
13 Geleider
14 Bevestigingslip
15 Vergrendeling
TECHNISCHE GEGEVENS
Model BO5030 BO5031
Afmetingen papier ...........................................125 mm 125 mm
Omwentelingen per minuut (min–1).................12 000 4 000 – 12 000
Afmetingen (L x B x H) ................................153 mm x 123 mm x 153 mm 153 mm x 123 mm x 153 mm
Netto gewicht ..................................................1,3 kg 1,3 kg
Veiligheidsklasse............................................. /II /II
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het schuren van grote
oppervlakken van hout-, kunststof- en metaalmaterialen,
en ook geschilderde oppervlakken.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de schuurmachine altijd strikt in acht. Bij onvei-
lig of verkeerd gebruik van het elektrisch gereed-
schap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk letsel.
1. Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het zaaggereedschap
met verborgen bedrading of zijn eigen snoer in
aanraking kan komen. Door contact met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geïso-
leerde metalen delen van het gereedschap onder
spanning komen te staan zodat de gebruiker een
elektrische schok kan krijgen.
2. Draag altijd een veiligheidsbril. Een gewone bril
of een zonnebril is GEEN veiligheidsbril.
3. Houd het gereedschap stevig vast.
4. Schakel het gereedschap altijd uit als u weg
moet. Schakel het gereedschap alleen in wan-
neer u het vasthoudt.
5. Dit gereedschap is niet waterdicht. Besprenkel
derhalve het oppervlak van het werkstuk niet
met water.
6. Zorg dat uw werkplaats goed geventileerd is
wanneer u gaat schuren.
7. Sommige materialen bevatten chemicaliën die
giftig kunnen zijn. Pas op dat u het werkstof van
dergelijke materialen niet inademt en vermijd
contact met de huid.Volg de veiligheidsvoor-
schriften van de leverancier van het materiaal
op.
8. Als dit gereedschap wordt gebruikt voor het
schuren van bepaalde producten, verflagen en
hout, kan de gebruiker worden blootgesteld aan
stof waarin gevaarlijke bestanddelen zitten.
Gebruik geschikte ademhalingbeschermingsap-
paratuur.
9. Controleer voor het gebruik of de schuurschijf
niet gescheurd of gebroken is. Een gescheurde
of gebroken schijf kan persoonlijk letsel vero-
orzaken.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de vei-
ligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u func-
ties op het gereedschap afstelt of controleert.
Werking van de aan/uit-schakelaar (Fig. 1)
LET OP:
• Zorg er voor dat het gereedschap is uitgeschakeld,
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Druk om het gereedschap te starten op de zijde “I” (aan)
van de schakelaar. Om het gereedschap te stoppen,
drukt u op de zijde “O” (uit) van de schakelaar.
Pagina: 15
15
Snelheidsregelknop (Fig. 2 en 3)
Alleen voor BO5031
Het toerental van het gereedschap kan worden afgesteld
op een willekeurig toerental tussen 4 000 rpm en
12 000 rpm. Het toerental verhoogt wanneer de
regelknop verder naar het cijfer 5 wordt gedraaid, en ver-
laagt wanneer deze terug naar het cijfer 1 wordt
gedraaid.
Zie de grafiek voor de verhouding tussen de cijfers op de
regelknop en het soort werk.
A bereik: Voor polijsten
B bereik: Voor afwerken (fijnschuren)
C bereik: Voor normaal schuren
OPMERKING:
• Fig. 3 toont de snelheidsbereiken voor standaard
werkzaamheden. Deze kunnen echter verschillen
afhankelijk van de condities.
INEENZETTEN
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens enig
werk aan het gereedschap uit te voeren.
De schuurschijf aanbrengen en verwijderen
(Fig. 4)
Om de schuurschijf aan te brengen moet eerst al het vuil
en vreemde voorwerpen vanaf de rugschijf worden ver-
wijderd. Trek daarna het rugvel van de schuurschijf af en
brengt u de schuurschijf aan op de rugschijf. Zorg ervoor
dat de gaten in de schuurschijf samenvallen met de
gaten in de rugschijf.
LET OP:
• Als u de schuurschijf van de rugschijf aftrekt, zal deze
minder goed plakken. Probeer nooit de schuurschijf
opnieuw op de rugschijf te plakken om verder te
gebruiken.
Een stoffen stofzak aanbrengen (Fig. 5)
Breng de stoffen stofzak zodanig op het gereedschap
aan dat het Makita-logo op de stofzak rechtop staat (niet
ondersteboven).
De stofzak legen (Fig. 6 en 7)
Wanneer de stofzak ongeveer halfvol is, schakelt u het
gereedschap uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de stofzak van het gereedschap. Verwijder
daarna de stofafzuigaansluitmond van de stofzak door
de stofafzuigaansluitmond iets linksom te draaien om
deze te ontgrendelen. Leeg de stofzak door er licht tegen
te kloppen.
Nadat de stofzak is geleegd, plaatst u de stofafzuigaan-
sluitmond weer op de stofzak. Draai de stofafzuigaan-
sluitmond iets rechtsom om deze te vergrendelen. Breng
daarna de stofzak aan op het gereedschap zoals
beschreven in “Een stoffen stofzak aanbrengen”.
Een papieren stofzak aanbrengen
Plaats de papieren stofzak op de papieren-stofzakhou-
der met de voorkant omhoog. Steek het bevestigingskar-
ton aan de voorkant van de papieren stofzak in de gleuf
van de papieren-stofzakhouder. (Fig. 8)
Duw vervolgens het bovenste deel van het bevestigings-
karton aan de voorkant van de papieren stofzak in de
richting van de pijl om dit aan de klauwen vast te haken.
(Fig. 9)
Steek inkepingen op de achterkant van de papieren stof-
zak in de geleider van de papieren-stofzakhouder.
Bevestig tenslotte de papieren-stofzakhouder aan het
gereedschap. (Fig. 10 en 11)
Een papieren filterzak aanbrengen
Zorg ervoor dat het logo op de kartonnen lip en het logo
op de stofvanger aan dezelfde kant zitten, en breng
daarna de papieren filterzak aan door het kartonnen uit-
steeksel in de gleuf van iedere bevestigingslip te plaat-
sen. (Fig. 12)
Zorg ervoor dat het logo op het kartonnen uitsteeksel en
het logo op de stofafzuigaansluitmond aan dezelfde kant
zitten, en breng de stofafzuigaansluitmond aan op de
stofvanger. (Fig. 13)
De stofvanger met papieren filterzak verwijderen
(Fig. 14 en 15)
Verwijder de stofafzuigaansluitmond door de twee ver-
grendeling in te drukken.
Verwijder de papieren filterzak door eerst het kartonnen
uitsteeksel aan kant met het logo in te drukken, en
daarna het kartonnen uitsteeksel omlaag te trekken uit
de bevestigingslip van de stofvanger.
BEDIENING
Gebruik als schuurmachine (Fig. 16)
LET OP:
• Schakel het gereedschap nooit in terwijl deze het werk-
stuk raakt omdat hierdoor de gebruiker kan worden
verwond.
• Schakel het gereedschap nooit in zonder dat een
schuurschijf is aangebracht. Als u dit doet, kan de ste-
unschijf ernstig beschadigd raken.
• Dwing het gereedschap nooit. Door buitensporige druk
kan de efficiëntie van het schuren lager worden, de
schuurschijf beschadigd raken, en de levensduur van
het gereedschap verkort worden.
• Als tijdens het gebruik van het gereedschap de rand
van de rugschijf het werkstuk raakt, kan de rugschijf
worden beschadigd.
Houd het gereedschap stevig vast. Schakel het gereed-
schap in en wacht totdat het op volle snelheid draait.
Plaats daarna het gereedschap voorzichtig op het opper-
vlak van het werkstuk. Houd de rugschijf evenwijdig aan
het werkstuk en oefen lichte druk uit op het gereedschap.
LET OP:
• De rugschijf draait rechtsom tijdens belast gebruik,
maar kan linksom draaien tijdens onbelast gebruik.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens inspec-
tie of onderhoud aan het gereedschap uit te voeren.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
inspectie en vervanging van de koolborstels, en alle
andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te
worden uitgevoerd bij een erkend Makita servicecentrum
of fabriekscentrum, en altijd met gebruik van originele
Makita vervangingsonderdelen.
Pagina: 16
16
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijke verwonding opleveren. Gebruik de acces-
soires of hulpstukken uitsluitend voor het gespecifi-
ceerde doel.
Wenst u meer informatie over deze accessoires, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde Makita service-
centrum.
• Schuurschijven
• Papieren stofzak
• Papieren-stofzakhouder
• Stofvanger
• Papieren filterzak

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BO5031.

Stel een vraag over de Makita BO5031

Heb je een vraag over de Makita BO5031 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BO5031. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BO5031 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.