Makita BO4565 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BO4565. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: BO4565
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens

Inhoudsopgave

Pagina: 15
16
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, kunnen de technische gegevens van dit
gereedschap zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE052-1
Het gereedschap is bedoeld voor het schuren van grote
oppervlakken hout, kunststof en metaal, naast geverfde
oppervlakken.
Voeding ENF002-1
Het gereedschap mag uitsluitend worden aangesloten op
een voeding met dezelfde spanning als aangegeven op
het identificatieplaatje en werkt alleen op enkele-fase
wisselstroom. Het gereedschap is dubbel geïsoleerd
volgens de Europese norm en mag derhalve ook op een
niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB021-2
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de schuurmachine altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Gebruik altijd een veiligheidsbril. Een gewone bril
of een zonnebril is GEEN veiligheidsbril.
2. Houd het gereedschap stevig vast.
3. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
4. Dit gereedschap is niet waterdicht. Gebruik dus
geen water op het oppervlak van het werkstuk.
5. Zorg voor afdoende ventilatie van uw werkplek
wanneer u schuurwerkzaamheden uitvoert.
6. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
7. Als dit gereedschap wordt gebruikt voor het
schuren van bepaalde producten, verflagen en
hout, kan de gebruiker worden blootgesteld aan
stof waarin gevaarlijke bestanddelen zitten.
Gebruik geschikte
ademhalingbeschermingsapparatuur.
8. Controleer vóór gebruik dat het schuurvlak niet is
gebarsten of kapot is. Als er barsten in zitten of
het oppervlak kapot is kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
1. Aan/uit-knop
2. Klittenbandschuurpapier
3. Zool
4. Stofzak
5. Groef
6. Bevestigingskarton aan de
voorkant
7. Voorkant van papieren stofzak
8. Klauwen
9. Bovenste deel
10. Inkepingen
11. Geleider
Model BO4565
Grootte van schuurvlak 112 mm x 190 mm
Aantal rondgangen per minuut (min-1
) 14.000
Afmetingen (L x B x H) 219 mm x 112 mm x 139 mm
Netto gewicht 1,2 kg
Veiligheidsklasse /II
Pagina: 16
17
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer voor u de stekker in het stopcontact steekt
altijd of de machine uitgeschakeld is.
Druk om de machine te starten op de zijde “I” van de
schakelaar. Druk om de machine te stoppen op de zijde
“O” van de schakelaar.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
Het schuurpapier aanbrengen en
verwijderen
OPMERKING:
Gebruik met deze schuurmachine alleen
klittenbandschuurpapier van Makita.
Het schuurpapier aanbrengen: (zie afb. 2 t/m 4)
1. Plaats het gereedschap ondersteboven zodat het
schuurvlak naar boven wijst.
2. Plaats het schuurpapier precies op de vorm van de
zool. Zorg ervoor dat de gaten in het schuurpapier
uitgelijnd zijn met de gaten in het schuurvlak (deze
gaten moeten open blijven omdat het stof hierin wordt
gezogen).
3. Druk het schuurpapier stevig op het schuurvlak.
Om het schuurpapier te verwijderen:
1. Plaats het gereedschap ondersteboven zodat het
schuurpapier naar boven wijst.
2. Pak een hoek van het schuurpapier beet en trek het
van het schuurvlak af.
OPMERKING:
• Als het schuurpapier nog goed is, kunt u het bewaren
om later nogmaals te gebruiken.
Wanneer u op krappe, moeilijk te bereiken plaatsen wilt
schuren (bijv. ventilatieroosters, jaloezielatten, enz.),
brengt u een driehoekig vel schuurpapier aan op de punt
van het schuurvlak (aan de boven- en onderkant). Om het
uiteinde van dunne materialen te schuren, vouwt u het
schuurpapier om en brengt u dit aan rond de zijkant van
de punt van het schuurvlak, zoals aangegeven in de
afbeelding.
Stofzak (los verkrijgbaar) (zie afb. 5)
Door de stofzak te gebruiken werkt u schoon en kan het
schuurstof eenvoudig worden opgeruimd. Om de stofzak
te bevestigen, plaatst u de inlaatmond van de stofzak over
de stofuitwerpmond van het gereedschap. Zorg ervoor dat
het gaatje in de inlaatmond van de stofzak net over het
uitsteeksels op de stofuitwerpmond valt. Voor de beste
resultaten leegt u de stofzak wanneer deze ongeveer
halfvol is. Tik bij het legen voorzichtig tegen de stofzak om
zo veel mogelijk stof eruit te verwijderen.
Een papieren stofzak (los verkrijgbaar)
aanbrengen (zie afb. 6)
Plaats de papieren stofzak op de papieren-stofzakhouder
met de voorkant omhoog. Steek het bevestigingskarton
aan de voorkant van de papieren stofzak in de gleuf van
de papieren-stofzakhouder. Duw vervolgens het bovenste
deel van het bevestigingskarton aan de voorkant van de
papieren stofzak in de richting van de pijl om dit aan de
klauwen vast te haken (zie afb. 7).
Steek inkepingen op de achterkant van de papieren
stofzak in de geleider van de papieren-stofzakhouder.
Bevestig tenslotte de papieren-stofzakhouder aan het
gereedschap (zie afb. 8 en 9).
BEDIENING
Schuren (zie afb. 10)
LET OP:
• Schakel het gereedschap nooit in zonder dat
schuurpapier is aangebracht. Hierdoor kan het
schuurvlak ernstig worden beschadigd.
• Dwing het gereedschap nooit. Door buitensporige druk
kan de efficiëntie van het schuren lager worden, het
schuurpapier beschadigd worden en/of de levensduur
van het gereedschap verkort worden.
Houd het gereedschap stevig vast. Schakel het
gereedschap in en wacht totdat het op volle snelheid
draait. Plaats daarna het gereedschap voorzichtig op het
oppervlak van het werkstuk. Een afwerkschuurmachine
wordt doorgaans gebruikt om slechts een kleine
hoeveelheid materiaal tegelijkertijd te verwijderen.
Aangezien de kwaliteit van het oppervlak belangrijker is
dan de hoeveelheid verwijderd materiaal, mag u geen
grote druk uitoefenen op het gereedschap. Houd de zool
te allen tijde vlak met het oppervlak van het werkstuk.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
getrokken, voordat u een inspectie of onderhoud
uitvoert.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
controle en vervanging van de koolborstels, onderhoud en
afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van
originele Makita-vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
Pagina: 17
18
• Schuurpapier (zonder gaten)
• Papieren stofzak
• Papieren-stofzakhouder
• Gatenpons
• Stofzak
• Slang 19-2,5
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-2
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 81 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 92 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trilling ENG211-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-4:
Gebruikstoepassing: schuren van metalen platen
Trillingsemissie (ah): 4 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
EU-verklaring van conformiteit ENH101-12
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Afwerkschuurmachine
Modelnr./Type: BO4565
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
30 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BO4565.

Stel een vraag over de Makita BO4565

Heb je een vraag over de Makita BO4565 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BO4565. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BO4565 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.