Makita BHP444 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BHP444. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: BHP444
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 27
28
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE039-1
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor boren zonder
slagwerking in hout, metaal, keramiek en kunststof.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
GEB003-4
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de boorhamer altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
elektrisch gereedschap, bestaat de kans op ernstig
persoonlijk letsel.
1. Draag gehoorbescherming tijdens het
hamerboren. Blootstelling aan harde geluiden kan
leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
bitaccessoire met verborgen bedrading of zijn
eigen snoer in aanraking kan komen. Wanneer het
booraccessoire in aanraking komen met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde
1. Rode deel
2. Knop
3. Accu
4. Aan/uit-schakelaar
5. Lamp
6. Omkeerschakelaar
7. Snelheidsinstelknop
8. Werkingsfunctie-instelknop
9. Instelring
10. Schaalverdeling
11. Pijlpunt
12. Metalen klemband
13. Basis van de zijhandgreep
14. Zijhandgreep
15. Uitsteeksel
16. Groef
17. Mof
18. Bithouder
19. Bit
20. Dieptegeleider
21. Klemschroef
22. Haak
23. Schroef
24. Luchtblazer
25. Slijtgrensmarkering
26. Achterkap
27. Schroeven
28. Arm
29. Veer
30. Verdiept gedeelte
31. Koolborstelkap
32. Opening
Model BHP444 BHP454
Capaciteiten
Beton 14 mm 16 mm
Metaal 13 mm 13 mm
Hout 50 mm 65 mm
Houtschroef 6 mm x 75 mm 10 mm x 89 mm
Machineschroef 6 mm
Onbelaste snelheid (min-1)
Hoog (2) 0 - 1.700
Laag (1) 0 - 400
Aantal slagen (min-1
)
Hoog (2) 0 - 25.500
Laag (1) 0 - 6.000
Totale lengte 243 mm
Netto gewicht 2,3 kg 2,4 kg
Nominale spanning 14,4 V gelijkstroom 18 V gelijkstroom
Pagina: 28
29
metalen delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
4. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
5. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
6. Houd uw handen uit de buurt van draaiende delen.
7. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
8. Raak de bit en het werkstuk niet onmiddellijk na
gebruik aan. Zij kunnen bijzonder heet zijn en
brandwonden op uw huid veroorzaken.
9. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-4
VOOR ACCU’S
1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.
2. Haal de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.
5. Sluit de accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig geleidend
materiaal.
(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in
aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een
hoge stroomsterke, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.
7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze
al ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
9. Gebruik een accu die is gevallen of gestoten niet
meer.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Tips voor een lange levensduur van de
accu
1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.
2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op. Te
lang opladen verkort de levensduur van de accu.
3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C t/m 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens de functies van het
gereedschap te controleren of af te stellen.
De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.
• Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en trekt u tegelijkertijd de accu
uit het gereedschap.
• Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode
deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de
accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver
mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het
gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving
verwonden.
• Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap
kan worden gestoken, wordt deze niet goed
aangebracht.
Aan/uit-schakelaar (zie afb. 2)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. De draaisnelheid van het
gereedschap neemt toe naarmate u meer druk uitoefent
Pagina: 29
30
op de aan/uit-schakelaar. Laat de aan/uit-schakelaar los
om het gereedschap te stoppen
De lamp op de voorkant inschakelen (zie
afb. 3)
LET OP:
• Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.
Knijp de aan/uit-schakelaar in om de lamp op de voorkant
in te schakelen. De lamp blijft branden zolang u de aan/
uit-schakelaar ingeknepen houdt. De lamp gaat 10 tot
15 seconden nadat u de aan/uit-schakelaar hebt
losgelaten uit.
OPMERKING:
• Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen.
Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te
bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.
Werking van de omkeerschakelaar (zie
afb. 4)
Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerschakelaar
waarmee u de draairichting kunt omkeren. Druk op de
omkeerschakelaar vanaf kant “A” voor de draairichting
rechtsom, of vanaf kant “B” voor de draairichting linksom.
Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat,
kunt u de aan/uit-schakelaar niet inknijpen.
LET OP:
• Controleer altijd de draairichting alvorens het
gereedschap te gebruiken.
• Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de
draairichting verandert voordat het gereedschap
volledig stilstaat, kan het gereedschap worden
beschadigd.
• Als u het gereedschap niet gebruikt, zet u de
omkeerschakelaar altijd in de middenstand.
De draaisnelheid veranderen (zie afb. 5)
Om de draaisnelheid van het gereedschap te veranderen,
schakelt u eerst het gereedschap uit en verschuift u
daarna de snelheidsinstelknop naar stand “2” voor een
hoge draaisnelheid, of naar stand “1” voor een lage
draaisnelheid. Zorg ervoor dat de snelheidsinstelknop in
de juiste stand staat alvorens het gereedschap te
bedienen. Gebruik de juiste draaisnelheid voor uw klus.
LET OP:
• Zet de snelheidsinstelknop altijd volledig in de
gewenste stand. Als u het gereedschap bedient terwijl
de snelheidsinstelknop halverwege de standen “1” en
“2” staat, kan het gereedschap worden beschadigd.
• Bedien de snelheidsinstelknop niet terwijl het
gereedschap draait. Het gereedschap kan hierdoor
worden beschadigd.
De werkingsfunctie kiezen (zie afb. 6)
Dit gereedschap is uitgerust met een werkingsfunctie-
instelknop. Kies met deze instelknop uit de drie
beschikbare werkingsfuncties degene die het meest
geschikt is voor uw klus.
Voor alleen ronddraaien, verschuift u de instelknop zodat
deze uitgelijnd is met het symbool op het
gereedschap. Voor ronddraaien met slagwerking,
verschuift u de instelknop zodat deze uitgelijnd is met het
symbool op het gereedschap. Voor ronddraaien met
slipkoppeling, verschuift u de instelknop zodat deze
uitgelijnd is met het symbool op het gereedschap.
OPMERKING:
• Wanneer u de stand verandert van “ ” naar “ ”, kan
het een enigszins moeilijk zijn de werkingsfunctie-
instelknop te verschuiven. Als dat het geval is,
verschuift u de werkingsfunctie-instelknop naar de
stand “ ” en schakelt u het gereedschap eventjes in.
Schakel vervolgens het gereedschap uit en verschuif
de werkingsfunctie-instelknop naar de gewenste stand.
LET OP:
• Stel de instelknop altijd in op het symbool van de juiste
stand voor uw klus. Als u het gereedschap bedient met
de instelknop ingesteld tussen twee
werkingsfunctiesymbolen in, kan het gereedschap
worden beschadigd.
Het draaikoppel instellen (zie afb. 7)
Het draaikoppel kan in 16 stappen worden ingesteld door
de instelring te draaien zodat de gewenste stand op de
schaalverdeling is uitgelijnd met de pijlpunt op de
behuizing van het gereedschap. Het draaikoppel is
minimaal wanneer stand 1 is uitgelijnd met de pijlpunt, en
maximaal wanneer het symbool is uitgelijnd met de
pijlpunt.
Bepaal het juiste draaikoppelniveau door bij wijze van
proef een schroef in het materiaal of een stuk
gelijkwaardig materiaal te draaien, alvorens het
gereedschap voor de daadwerkelijke klus te gebruiken.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.
De zijhandgreep monteren (extra
handgreep) (zie afb. 8)
Gebruik altijd de zijhandgreep zodat u veilig kunt werken.
Plaats de zijhandgreep zodanig over de kop van het
gereedschap dat de uitsteeksels op de basis van de
zijhandgreep en metalen klemband in de groeven van het
gereedschap passen. Draai daarna de zijhandgreep vast
door deze rechtsom te draaien.
Het schroefbit of boorbit aanbrengen en
verwijderen (zie afb. 9)
Draai de mof linksom om de klauwen in de spankop te
openen. Steek het bit zo ver mogelijk in de spankop.
Draai de mof rechtsom om de spankop te sluiten.
Om het bit te verwijderen, draait u de mof linksom.
De bithouder aanbrengen (zie afb. 10)
Pas de bithouder in de uitsparingen op de linker- of
rechterzijkant van de voet van het gereedschap en zet
deze vast met een schroef.
Wanneer u een bit niet gebruikt, klemt u deze in de
bithouder.
Pagina: 30
31
U kunt hierin bits van 45 mm lengte bewaren.
Instelbare dieptegeleider (zie afb. 11)
De instelbare dieptegeleider wordt gebruikt om gaten te
boren van dezelfde diepte. Draai de klemschroef los, stel
de dieptegeleider in op de gewenste boordiepte en draai
de klemschroef weer vast.
Haak (zie afb. 12)
De haak is handig om het gereedschap tijdelijk aan op te
hangen.
De haak kan aan beide kanten van het gereedschap
worden bevestigd.
U bevestigt de haak door deze in een groef in de
behuizing van het gereedschap te steken en vast te
zetten met een schroef.
Om de haak te verwijderen, draait u de schroef los en
haalt u de haak van het gereedschap af.
BEDIENING
Gebruik als boorhamer (zie afb. 13)
LET OP:
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt, het
boorgat verstopt raakt met steentjes of gruis, of de
boorkamer de bewapening in het beton raakt wordt een
enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap/bit.
Gebruik altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en
houd het gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan
zowel de zijhandgreep als de hoofdhandgreep Als u dit
niet doet, kan u de controle over het gereedschap
verliezen en mogelijk ernstig letsel veroorzaken.
Verschuif eerst de werkingsfunctie-instelknop naar de
stand met het symbool . De instelring kan bij deze
werkingsfunctie worden ingesteld op ieder
draaikoppelniveau. Zorg ervoor dat u een bit met een
hardmetalen punt gebruikt. Plaats het bit op het punt waar
u wilt boren en knijp de aan/uit-schakelaar in. Duw niet te
hard tegen het gereedschap. U verkrijgt het beste
resultaat door licht te duwen. Houd het gereedschap op
zijn plaats en voorkom dat het tijdens het boren wegglijdt.
Duw niet harder tegen het gereedschap wanneer het
boorgat verstopt raakt met steentjes of gruis. Laat
daarentegen het gereedschap langzaam draaien en haal
het bit gedeeltelijk uit het boorgat. Door deze handeling
meerder malen te herhalen, wordt het boorgat
leeggehaald en kan het normaal boren worden hervat.
Luchtblazer (los verkrijgbaar) (zie afb. 14)
Gebruik na het boren de luchtblazer om het stof uit het
boorgat te blazen.
Gebruik als schroevendraaier
Verschuif eerst de werkingsfunctie-instelknop naar de
stand met het symbool . Stel de instelring in op het
juiste draaikoppelniveau voor uw klus. Ga daarna als
volgt te werk.
Plaats de punt van het schroefbit in de schroefkop en
oefen druk uit op het gereedschap. Start het gereedschap
op lage snelheid en voer vervolgens de snelheid
geleidelijk op. Laat de aan/uit-schakelaar los zodra de
koppeling begint te slippen.
OPMERKING:
• Zorg ervoor dat het schroefbit recht op de schroefkop
staat omdat anders de schroef en/of het bit kunnen
worden beschadigd.
• Bij het schroeven van houtschroeven moet u de
boorgaten voorboren om het schroeven te
vergemakkelijken en te voorkomen dat het werkstuk
splijt. Zie de tabel.
OPMERKING:
• Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende 15
minuten liggen alvorens verder te werken met een volle
accu.
Gebruik als boor
LET OP:
• Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk duwen alleen
maar leiden tot beschadiging van het bit, verlagen van
de prestaties van het gereedschap, en verkorten van
de levensduur van het gereedschap.
• Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap/bit.
Houd het gereedschap stevig vast en let goed op
wanneer het bit door het werkstuk breekt.
• Een vastgelopen bit kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelaar in de stand voor
achteruitdraaien te zetten om het bit te verwijderen.
Het gereedschap kan echter plotseling achteruit komen
als u het niet stevig vasthoudt.
• Zet kleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijk bevestigingsmiddel.
• Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende 15
minuten liggen alvorens verder te werken met een volle
accu.
Verschuif eerst de werkingsfunctie-instelknop naar de
stand met het symbool . De instelring kan bij deze
werkingsfunctie worden ingesteld op ieder
draaikoppelniveau. Ga daarna als volgt te werk.
Boren in hout
Bij het boren in hout verkrijgt u de beste resultaten met
houtboren voorzien van een geleideschroef. De
geleideschroef zorgt ervoor dat het boren gemakkelijker
verloopt door het bit in het werkstuk te trekken.
Boren in metaal
Om te voorkomen dat bij het beginnen van het boren het
bit wegglijdt, maakt u een putje met een centerpons en
Nominale diameter van
houtschroef (mm)
Aanbevolen diameter
voorgeboord gat (mm)
3,1 2,0 - 2,2
3,5 2,2 - 2,5
3,8 2,5 - 2,8
4,5 2,9 - 3,2
4,8 3,1 - 3,4
5,1 3,3 - 3,6
5,5 3,6 - 3,9
5,8 4,0 - 4,2
6,1 4,2 - 4,4
Pagina: 31
32
hamer op het punt waar u wilt boren. Plaats de punt van
het bit in het putje en begin te boren. Gebruik bij het boren
in metaal een snijolie als smeermiddel. De uitzonderingen
hierop zijn ijzer en messing, die droog moeten worden
geboord.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.
De koolborstels vervangen (zie afb. 15)
Vervang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg
ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders.
Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden
vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels.
Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee
schroeven en vervolgens de achterkap. (Zie afb. 16)
Til de arm van de veer op en plaats deze vervolgens in
het verdiepte deel van de behuizing met behulp van een
platkopschroevendraaier, een dunne steel, of iets
dergelijks. (zie afb. 17)
Verwijder de koolborstelkap van de koolborstels met
behulp van een tang. Haal de versleten koolborstels eruit,
plaats de nieuwe erin, en plaats de koolborstelkappen in
omgekeerde volgorde terug. (zie afb. 18)
Zorg ervoor dat iedere koolborstelkap goed in de opening
in de borstelhouder valt. (zie afb. 19)
Plaats de achterkap terug en draai de twee schroeven
stevig aan. Om de VEILIGHEID en
BETROUWBAARHEID van het gereedschap te
handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en
afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend
Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van
originele Makita-vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Boorbits
• Boorhamerbits
• Schroefbits
• Luchtblazer
• Veiligheidsbril
• Diverse types originele Makita-accu’s en laders
• Zijhandgreep, compleet
• Dieptegeleider
• Haak
• Rubberen accessoire
• Wollen accessoire
• Schuimrubberen polijstaccessoire
Voor model BHP444 ENG102-2
Alleen voor Europese landen
Geluid
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 85 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 96 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trilling ENG203-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-1:
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ah, ID): 9 m/s2
Onzekerheid (K): 2 m/s2
ENG302-2
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2
of minder
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
Voor model BHP454
Alleen voor Europese landen
Geluid ENG102-2
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 86 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 97 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trilling ENG203-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745-2-1:
Gebruikstoepassing: hamerboren in beton
Trillingsemissie (ah, ID): 7,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG302-2
Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ah, D): 2,5 m/s2 of minder
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Pagina: 32
33
EU-verklaring van conformiteit ENH101-12
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Accu slagboor/
schroevedraaier
Modelnr./Type: BHP444 en BHP454
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
30 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BHP444.

Stel een vraag over de Makita BHP444

Heb je een vraag over de Makita BHP444 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BHP444. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BHP444 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.