Makita BCS550ZX handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita BCS550ZX. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: BCS550ZX
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Portugees

Inhoudsopgave

Pagina: 26
27
NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van algemene gegevens
TECHNISCHE GEGEVENS
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden ENE066-1
Het gereedschap is alleen bedoeld om in zacht staal en
aluminium te boren met geschikte zaagbladen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN
ACCUCIRKELZAAG GEB058-1
GEVAAR:
1. Houd uw handen uit de buurt van het zaaggebied
en het zaagblad. Houd met uw andere hand de
voorhandgreep of de behuizing van het
gereedschap vast. Als u het gereedschap met beide
handen vasthoudt, kunt u nooit in uw handen zagen.
2. Reik nooit met uw handen onder het werkstuk. De
beschermkap kan u niet beschermen onder het
werkstuk tegen het zaagblad.
3. Stel de zaagdiepte in overeenkomstig de dikte van
het werkstuk. Minder dan een volledige tandhoogte
dient onder het werkstuk uit te komen.
4. Houd het werkstuk waarin wordt gezaagd nooit
vast met uw handen of benen. Zorg dat het
werkstuk stabiel is ten opzichte van de
ondergrond. Het is belangrijk het werkstuk goed te
ondersteunen om de kans te minimaliseren dat uw
lichaam eraan blootgesteld wordt, het zaagblad
vastloopt of u de controle over het gereedschap
verliest.
5. Houd het gereedschap vast aan het geïsoleerde
oppervlak van de handgrepen wanneer u werkt op
plaatsen waar het zaaggereedschap met
verborgen bedrading in aanraking kan komen.
Door contact met onder spanning staande draden,
zullen ook de niet-geïsoleerde metalen delen van het
elektrisch gereedschap onder spanning komen te
staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan
krijgen.
6. Gebruik bij het schulpen altijd de breedtegeleider
of de langsgeleider. Hierdoor wordt de
nauwkeurigheid van het zagen vergroot en de kans op
vastlopen van het zaagblad verkleint.
7. Gebruik altijd zaagbladen met doorngaten van de
juiste afmetingen en vorm (diamand versus rond).
Zaagbladen die niet goed passen op de
bevestigingsmiddelen van het gereedschap, zullen
excentrisch draaien waardoor u de controle over het
gereedschap verliest.
8. Gebruik nooit een beschadigde of verkeerde
bouten en ringen om het zaagblad mee te
bevestigen. De bouten en ringen voor de bevestiging
van het zaagblad zijn speciaal ontworpen voor gebruik
1. Rode deel
2. Knop
3. Accu
4. Hendel
5. Punt A
6. Zaaglijn
7. Zool
8. Aan/uit-schakelaar
9. Uit-vergrendeling
10. Lamp
11. Asvergrendeling
12. Inbussleutel
13. Zeskantbout
14. Buitenflens
15. Zaagblad
16. Binnenflens
17. komschijf
18. Voor handgreep
19. Achterhandgreep
20. Markeringspunten
21. Klembout
22. Breedtegeleider (liniaal)
23. Slijtgrensmarkering
24. Koolborsteldop
25. Schroevendraaier
Model BCS550
Diameter zaagblad 136 mm
Max. zaagdiepte 51 mm
Nullasttoerental (min-1) 3.600
Totale lengte 348 mm
Netto gewicht 2,6 kg
Nominale spanning 18 V gelijkspanning
Pagina: 27
28
met uw gereedschap voor optimale prestaties en veilig
gebruik.
9. Oorzaken van terugslag en wat de gebruiker
hieraan kan doen:
- Terugslag is een plotselinge reactie op een
bekneld, vastgelopen of niet-uitgelijnd zaagblad,
waardoor het oncontroleerbare gereedschap
omhoog, uit het werkstuk en in de richting van de
gebruiker gaat.
- Wanneer het zaagblad bekneld raakt of vastloopt
doordat de zaagsnede naar beneden toe smaller
wordt, vertraagt het zaagblad en komt als reactie
de motor snel omhoog in de richting van de
gebruiker.
- Als het zaagblad gebogen of niet-uitgelijnd raakt in
de zaagsnede, kunnen de tanden aan de
achterrand van het zaagblad zich in het
bovenoppervlak van het werkstuk vreten, waardoor
het zaagblad uit de zaagsnede klimt en omhoog
springt in de richting van de gebruiker.
Terugslag is het gevolg van misgebruik van het
gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of -
omstandigheden, en kan worden voorkomen door
goede voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals
hieronder vermeld:
• Houd het gereedschap stevig vast met beide
handen en houdt uw armen zodanig dat een
terugslag wordt opgevangen. Plaats uw lichaam
zijwaarts versprongen van het zaagblad en niet
in een rechte lijn erachter. Door terugslag kan het
gereedschap achterwaarts springen, maar de
kracht van de terugslag kan met de juiste
voorzorgsmaatregelen door de gebruiker worden
opgevangen.
• Wanneer het zaagblad vastloopt, of wanneer u
om een of andere reden het zagen onderbreekt,
laat u de aan/uit-schakelaar los en houdt u het
gereedschap stil in het materiaal totdat het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
Probeer nooit het gereedschap uit het werkstuk
te halen of het gereedschap naar achteren te
trekken, terwijl het zaagblad nog draait omdat
hierdoor een TERUGSLAG kan optreden.
Onderzoek waarom het zaagblad is vastgelopen en
tref afdoende maatregelen om de oorzaak ervan op
te heffen.
• Wanneer u het gereedschap weer inschakelt
terwijl het zaagblad in het werkstuk zit, plaatst u
het zaagblad in het midden van de zaagsnede
en controleert u dat de zaagtanden niet in het
materiaal grijpen. Als het zaagblad is
vastgelopen, kan wanneer het gereedschap wordt
ingeschakeld het zaagblad uit het werkstuk lopen of
terugslaan.
• Ondersteun grote platen om de kans te
minimaliseren dat het zaagblad bekneld raakt of
terugslaat. Grote platen neigen door te zakken
onder hun eigen gewicht.
U moet de plaat ondersteunen aan beide zijranden,
vlakbij de zaaglijn en vlakbij het uiteinde.
• Gebruik een bot of beschadigd zaagblad niet
meer. Niet-geslepen of verkeerd gezette tanden
maken een smalle zaagsnede wat leidt tot grote
wrijving, vastlopen en terugslag.
• De vergrendelhendels voor het instellen van de
zaagbladdiepte en verstelhoek moeten
vastzitten alvorens te beginnen met zagen. Als
de instellingen van het zaagblad zich tijdens het
zagen wijzigen, kan dit leiden tot vastlopen of
terugslag.
• Wees extra voorzichtig bij “blind” zagen in
bestaande wanden of op andere plaatsen.
Wanneer het zaagblad door het materiaal heen
breekt, kan het een voorwerp raken waardoor een
terugslag optreedt. Bij het maken van een “blinde”
zaagsnede opent u de onderste beschermkap met
behulp van de terugtrekhendel.
10. Controleer voor ieder gebruik of de onderste
beschermkap goed sluit. Gebruik het gereedschap
niet als de onderste beschermkap niet vrij kan
bewegen en onmiddellijk sluit. Zet de onderste
beschermkap nooit vast in de geopende stand. Als
u het gereedschap per ongeluk laat vallen, kan de
onderste beschermkap worden verbogen. Til de
onderste beschermkap op aan de terugtrekhendel en
controleer dat deze vrij kan bewegen en niet het
zaagblad of enig ander onderdeel raakt, onder alle
verstekhoeken en op alle zaagdiepten.
U kunt de onderste beschermkap controleren, door
deze met de hand te openen, los te laten en te kijken
hoe hij sluit. Controleer tevens of de terugtrekhendel
de behuizing van het gereedschap niet raakt. Het
zaagblad onbeschermd laten is UITERST
GEVAARLIJK en kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
11. Controleer de werking en toestand van de veer
van de onderste beschermkap. Als de
beschermkap en de veer niet goed werken, dienen
deze te worden gerepareerd voordat de cirkelzaag
wordt gebruikt. De onderste beschermkap kan traag
werken als gevolg van beschadigde onderdelen, gom-
of hardafzetting, of opeenhoping van vuil.
12. De onderste beschermkap mag alleen met de hand
worden geopend voor het maken van speciale
zaagsneden, zoals een “blinde” zaagsnede en
“samengestelde” zaagsnede. Til de onderste
beschermkap op aan de terugtrekhendel en laat deze
los zodra het zaagblad in het materiaal zaagt. Bij alle
andere typen zaagsneden, dient de onderste
beschermkap automatisch te werken.
13. Let er altijd op dat de onderste beschermkap het
zaagblad bedekt voordat u het gereedschap op
een werkbak of vloer neerlegt. Een onbeschermd
zaagblad dat nog nadraait, zal het gereedschap
achteruit doen lopen waarbij alles op zijn weg wordt
gezaagd. Denk aan de tijd die het duurt nadat de
cirkelzaag is uitgeschakeld voordat het zaagblad
stilstaat.
14. Breng het zaagblad niet tot stilstand door
zijdelings op het zaagblad te drukken.
15. GEVAAR:
Probeer niet afgezaagd materiaal te verwijderen
terwijl het zaagblad nog draait.
LET OP: Het zaagblad draait nog na nadat het
gereedschap is uitgeschakeld.
16. Plaats het bredere deel van de zool van het
gereedschap op het deel van het werkstuk dat
Pagina: 28
29
goed is ondersteund, en niet op het deel dat
omlaag valt nadat de zaagsnede gemaakt is.
17. Probeer nooit een zaagsnede te maken met het
gereedschap ondersteboven in een bankschroef
geklemd. Dit is uiterst gevaarlijk en kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
18. Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming
tijdens gebruik.
19. Gebruik altijd zaagbladen die in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen worden. Gebruik
geen slijpschijven.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
WAARSCHUWING:
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ENC007-4
VOOR ACCU’S
1. Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u
eerst alle instructies en
waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)
de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt
aangebracht.
2. Haal de accu niet uit elkaar.
3. Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,
stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan
dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een explosie.
4. Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit
met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk
een arts. Dit kan leiden tot verlies van
gezichtsvermogen.
5. Sluit de accu niet kort:
(1) Raak de accupolen niet aan met enig geleidend
materiaal.
(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze in
aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.
(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een
hoge stroomsterke, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50°C of hoger.
7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al
ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.
8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.
9. Gebruik een accu die is gevallen of gestoten niet
meer.
BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.
Tips voor een lange levensduur van de
accu
1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.
2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op. Te
lang opladen verkort de levensduur van de accu.
3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10°C t/m 40°C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens de functies van het
gereedschap te controleren of af te stellen.
De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 1)
• Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.
• Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
zijkant van de accu en trekt u tegelijkertijd de accu uit
het gereedschap.
• Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit
met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn
plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het
gereedschap tot u een klikgeluid hoort. Als u het rode
deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is de
accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver
mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het
gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving
verwonden.
• Oefen geen grote kracht uit bij het aanbrengen van de
accu. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap
kan worden gestoken, wordt deze niet goed
aangebracht.
Freesdiepte instellen (zie afb. 2)
LET OP:
• Nadat u de zaagdiepte hebt ingesteld, zet u de hendel
altijd stevig vast.
Zet de hendel los aan de zijkant van de achterhandgreep
en beweeg de zool omhoog en omlaag. Zet de zool vast
op de gewenste zaagdiepte door de hendel vast te zetten.
Voor een schonere, veiligere zaagsnede, stelt u de
zaagdiepte zodanig in dat niet meer dan een tandhoogte
door het werkstuk heen steekt. Door de zaagdiepte goed
in te stellen, verkleint u de kans op een potentieel
gevaarlijke TERUGSLAG, en daarmee op persoonlijk
letsel.
Zichtlijn (zie afb. 3)
Lijn bij het zagen punt A op de voorkant van de zool uit
met uw zaaglijn op het werkstuk.
Pagina: 29
30
In- en uitschakelen (zie afb. 4)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de accu in het gereedschap
steekt, of de aan/uit-schakelaar op de juiste manier
schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat
deze is losgelaten.
• Knijp de aan/uit-schakelaar niet hard in zonder de uit-
vergrendeling in te duwen. Hierdoor kan de aan/uit-
schakelaar kapot gaan.
Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk
wordt bediend, is een uit-vergrendeling aangebracht. Om
het gereedschap te starten, duwt u de uit-vergrendeling in
en knijpt u de aan/uit-schakelaar in.
Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te
stoppen
WAARSCHUWING:
• Omwille van uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust
met een uit-vergrendeling die voorkomt dat het
gereedschap onbedoeld wordt ingeschakeld. Gebruik
het gereedschap NOOIT wanneer dit draait door
gewoon de aan/uit-schakelaar in te knijpen zonder de
uit-vergrendeling in te duwen. Stuur het gereedschap
voor deugdelijke reparatie terug naar een MAKITA-
servicecentrum ALVORENS het verder te gebruiken.
• U mag NOOIT de uit-vergrendeling met plakband
vastzetten of anderszins de werking en functie ervan te
niet doen.
De lamp inschakelen (zie afb. 5)
LET OP:
• Kijk niet rechtstreeks in het licht of naar de bron van de
lamp.
U kunt de lamp inschakelen door gewoon de aan/uit-
schakelaar in te knijpen zonder de uit-vergrendeling te
bedienen. Om de lamp en het gereedschap in te
schakelen, bedient u de uit-vergrendeling en knijpt u
tegelijkertijd de aan/uit-schakelaar in.
OPMERKING:
• Gebruik een wattenstaafje om het vuil van de lens van
de lamp te vegen. Wees voorzichtig de lens van de
lamp niet te bekrassen om de lichtopbrengst niet te
verlagen.
• Gebruik geen benzine, thinner of soortgelijk middel om
de lens van de lamp te reinigen. Dergelijke middelen
zullen de lens beschadigen.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.
Het zaagblad aanbrengen en verwijderen
(zie afb. 6)
LET OP:
• Verzeker u ervan dat het zaagblad zodanig wordt
aangebracht dat de tanden aan de voorkant van het
gereedschap omhoog wijzen.
• Gebruik uitsluitend de Makita-inbussleutel voor het
aanbrengen en verwijderen van het zaagblad.
Als u het zaagblad wilt verwijderen, drukt u eerst de
asvergrendeling in zodat het zaagblad niet meer kan
draaien, en gebruikt u vervolgens de inbussleutel om de
inbusbout linksom los te draaien. Verwijder tenslotte de
zeskantbout, de buitenflens en het zaagblad.
Om het zaagblad aan te brengen, volgt u de procedure in
omgekeerde volgorde. ZORG ERVOOR DAT U DE
INBUSBOUT RECHTSOM STEVIG VASTDRAAIT. (zie
afb. 7)
Vergeet niet tijdens het verwisselen van het zaagblad ook
de bovenste en onderste beschermkappen te ontdoen
van opgehoopte houtsnippers en spaanders. Ondanks
dergelijk onderhoud blijft het noodzakelijk de werking van
de onderste beschermpak voor ieder gebruik te
controleren.
Opbergplaats van de inbussleutel (zie
afb. 8)
Wanneer u de inbussleutel niet gebruikt, bergt u deze op
de plaats aangegeven in de afbeelding op, om te
voorkomen dat deze wordt verloren.
BEDIENING
LET OP:
• Steek de accu altijd zo ver mogelijk in het gereedschap
totdat deze met een klik wordt vergrendeld. Als u het
rode deel aan de bovenkant van de knop kunt zien, is
de accu niet goed aangebracht. Steek de accu zo ver
mogelijk erin tot het rode deel niet meer zichtbaar is.
Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het
gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving
verwonden.
• Duw het gereedschap voorzichtig in een rechte lijn
naar voren. Als u het gereedschap dwing of verdraait,
zal de motor oververhit raken en het gereedschap
gevaarlijk terugslaan waardoor ernstig letsel kan
worden veroorzaakt.
• Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende 15
minuten liggen alvorens verder te werken met een volle
accu.
• Nooit het gereedchap in de zaagsnede wringen of
forceren. Hierdoor kan de motor overbelast raken en/of
gevaarlijke terugslag ontstaan, wat kan leiden tot
ernstig letsel voor de gebruiker.
• Draag altijd oogbescherming of een veiligheidsbril
tijdens gebruik. (zie afb. 9)
Houd het gereedschap stevig vast. Het gereedschap is
voorzien van zowel een voorhandgreep als een
achterhandgreep. Gebruik beide om het gereedschap zo
goed mogelijk vast te houden. Als u het gereedschap met
beide handen vasthoudt, kunt u nooit in uw handen
zagen. Plaats eerst de zool op het werkstuk dat u wilt
zagen, zonder dat het zaagblad het werkstuk raakt.
Schakel vervolgens het gereedschap in en wacht totdat
het zaagblad op volle snelheid draait. Duw het
gereedschap nu gewoon naar voren over het oppervlak
van het werkstuk, houd het daarbij vlak, en duw
gelijkmatig totdat het slijpen klaar is.
Zorg voor een schone zaagsnede door een rechte
zaaglijn en een constante voortgaande snelheid. Als de
zaagsnede niet verloopt volgens de voorgenomen
zaaglijn, mag u niet proberen het gereedschap iets te
Pagina: 30
31
draaien of te dwingen terug te keren naar de zaaglijn. Als
u dit doet, kan het zaagblad vastlopen en een gevaarlijke
terugslag optreden met mogelijk ernstig persoonlijk letsel
tot gevolg. Laat de aan/uit-schakelaar los, wacht tot het
zaagblad tot stilstand is gekomen en trek vervolgens het
gereedschap terug. Lijn het gereedschap opnieuw uit met
een nieuwe zaaglijn en begin weer te zagen. Probeer te
vermijden dat door de positie van het gereedschap de
gebruiker wordt blootgesteld aan houtsnippers en
spaanders die door het gereedschap worden
uitgeworpen. Gebruik oogbescherming om verwonding te
voorkomen
Met de markeringspunten op de zool is het eenvoudig de
afstand tussen de voorrand van het zaagblad en het
werkstuk te controleren wanneer het zaagblad is ingesteld
op de maximale zaagdiepte (zie afb. 10).
LET OP:
• Gebruik nooit een vervormd of gebarsten zaagblad.
Vervang het door een nieuwe.
• Zaag nooit door een stapel losse materialen.
• Zaag geen gehard staal, roestvrijstaal, hout, kunststof,
beton, tegels, enz. Zaag alleen zacht staal en
aluminium.
• Raak het zaagblad, het werkstuk en de houtsnippers
niet onmiddellijk na het zagen aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
• Gebruik altijd een zaagblad dat geschikt is voor uw
werkzaamheden. Het gebruik van een ongeschikte
zaagblad kan een slecht zaagresultaat en/of
persoonlijk letsel veroorzaken.
Breedtegeleider (liniaal) (los verkrijgbaar)
(zie afb. 11)
Met de handige breedtegeleider kunt u extra nauwkeurig
recht zagen. Schuif gewoon de breedtegeleider strak
tegen de zijkant van het werkstuk en zet deze op zijn
plaats vast met behulp van de schroef op de voorkant van
de zool van het gereedschap. Op deze manier is het
tevens mogelijk een zaagbeweging te herhalen met
identieke breedte.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.
Het zaagblad inspecteren
• Controleer vóór en na ieder gebruik het zaagblad
zorgvuldig op barsten of beschadiging. Vervang een
gebarsten of beschadigde zaagblad meteen.
• Door een bot zaagblad te blijven gebruiken, kan leiden
tot gevaarlijke terugslag van het gereedschap en/of
overbelasting van de motor.
Vervang het zaagblad door een nieuwe zodra het niet
meer effectief zaagt.
• Het zaagblad van de metaalcirkelzaag kan niet
worden geslepen.
De koolborstels vervangen (zie afb. 12)
Verwijder en controleer de koolborstels regelmatig.
Vervang deze wanneer ze tot aan de slijtgrensmarkering
zijn afgesleten. Houd de koolborstels schoon en zorg
ervoor dat ze vrij kunnen bewegen in de houders.
Beide koolborstels dienen tegelijkertijd te worden
vervangen. Gebruik alleen identieke koolborstels.
Gebruik een schroevendraaier om de koolborsteldoppen
te verwijderen.
Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe
erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast (zie afb. 13).
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het
gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.
Mocht u meer informatie willen hebben over deze
accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke Makita-servicecentrum.
• Hardmetalen zaagbladen
• Breedtegeleider (liniaal)
• Duimschroeven M5 x 20
• Drukveer 6
• Inbussleutel 5
• Veiligheidsbril
• Diverse types originele Makita-accu’s en acculaders
Geluid ENG102-3
Het standaard A-gewogen geluidsniveau zoals
vastgesteld conform EN60745:
Geluidsdrukniveau (LpA): 101 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (LwA): 112 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
Trilling ENG235-1
De totale trilwaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:
Gebruikstoepassing: zagen van stalen buizen
Trillingsemissie (ah): 3,0 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s2
ENG901-1
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
Pagina: 31
32
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).
Alleen voor Europese landen ENH101-13
EU-verklaring van conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-
machine(s):
Aanduiding van de machine: Accu metaal cirkelzaag
Modelnr./Type: BCS550
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.,
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
30 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita BCS550ZX.

Stel een vraag over de Makita BCS550ZX

Heb je een vraag over de Makita BCS550ZX en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita BCS550ZX. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita BCS550ZX zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.