Makita 9404 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita 9404. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: 9404
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 6
NEDERLANDS Verklaring van algemene gegevens
1 Hefboom
2 Voet
3 Afstelknop
4 Stofuitlaat
5 Stofzak
6 Snelsluiting
7 Vastzetknop
8 Trekschakelaar
9 Snelheidsregelknop
0 Optionele slang met 28 mm
binnendiameter
q Stofzuigerslang
w Stofzuiger
e Schuurgereedschapstaander
r Geleider
t Schuurgeleischoen
y Limietstreep
u Borstelhouderdop
i Schroevendraaier
TECHNISCHE GEGEVENS
Model Bandmaat Bandsnelheid Totale lengte Netto gewicht
9902 ............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ............. 76 mm x 533 mm 210 – 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ............. 76 mm x 610 mm 210 – 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ............. 100 mm x 610 mm 210 – 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwik-
keling behouden wij ons het recht voor boven-
staande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wissel-
stroom worden gebruikt. De machine is dubbel-
geı̈soleerd volgens de Europese standaard en kan
derhalve ook op een niet-geaard stopcontact worden
aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Houd de machine vast bij de geïsoleerde
gedeelten van de handgreep wanneer de
machine tijdens het gebruik in aanraking kan
komen met verborgen bedrading of met zijn
netsnoer. Door contact met een onder span-
ning staande draad komen de blootgestelde
metalen delen van de machine onder spanning
te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
2. Houd het gereedschap altijd met beide handen
stevig vast.
3. Zorg ervoor dat de schuurband niet in aanrak-
ing is met het werkstuk, wanneer u het gereed-
schap inschakelt.
4. Houd uw handen uit de buurt van de draaiende
delen.
5. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer u
tijdens het werk weg moet. Schakel het
gereedschap alleen in, als u het in handen
houdt.
6. Dit gereedschap is niet waterdicht. Zorg er dus
voor dat het werkstuk droog is.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Aanzetten of verwijderen van de schuurband
(Fig. 1)
Belangrijk:
Kontroleer altijd of het gereedschap uitgeschakeld is
en de stekker uit het stopkontakt is getrokken, alvo-
rens de schuurband aan te brengen of te verwijderen.
Trek het hefboompje totaal uit, monteer dan de
schuurband voordat u het hefboompje terug in de
oorspronkelijke positie zet.
LET OP:
Wanneer u de schuurband installeert, wees er zeker
van dat de richting van de pijl op de achterkant van de
band hetzelfde is als die op de machine. Tegenoverg-
estelde montage heeft een kortere levensduur van de
band tot gevolg. (Fig. 2)
Centreren van de band (Fig. 3)
Schakel het gereedschap in en controleer of de
schuurband goed gecentreerd is. Indien de rand van
de schuurband verder komt dan de rand van de voet
of meer dan 6 mm ervan is verwijderd, dient u de
afstelknop te gebruiken om de band te centreren.
Stofzak (Fig. 4 en 5)
Bevestig de stofzak aan de stofuitlaat. De stofuitlaat is
kegelvormig. Wanneer u de stofzak eraan bevestigt,
dient u deze zo ver mogelijk op de stofuitlaat te duwen
om te voorkomen dat deze tijdens het gebruik
loskomt. Voor de beste resultaten dient u de stofzak
te ledigen wanneer deze ongeveer halfvol is. Geef
daarbij een paar lichte tikken op de stofzak om zoveel
mogelijk stof eruit te verwijderen.
13
Pagina: 7
Trekschakelaar (Fig. 6)
LET OP:
• Alvorens het netsnoer op het stopkontakt aan te
sluiten, dient u altijd te kontroleren of de trekker-
schakelaar behoorlijk werkt en bij loslaten onmiddel-
lijk naar de ‘‘OFF’’ positie terugkeert.
• De machine mag niet in contact zijn met het werk-
stuk wanneer u de machine in- of uitschakelt,
aangezien anders het werkstuk niet goed zal wor-
den afgeschuurd of de band beschadigd kan raken.
Druk eenvoudig de schakelaar in om de machine te
starten. Om te stoppen, de trekker loslaten. Om
continu door te draaien bij het indrukken tevens de
vastzetknop indrukken.
Snelheidsregelknop (Fig. 7)
Voor 9903, 9920 en 9404
De bandsnelheid kan worden afgesteld op een wille-
keurige snelheid tussen 210 m en 440 m per minuut
door de snelheidsregelknop te draaien en in te stellen
op een cijfer van 1 tot 5. De snelheid vermeerdert
wanneer de knop in de richting van cijfer 5 wordt
gedraaid, en vermindert wanneer deze in de richting
van cijfer 1 wordt gedraaid. Kies de snelheid die
geschikt is voor het werkstuk dat u wilt schuren.
LET OP:
De snelheidsregelknop kan niet verder dan 5 en niet
verder terug dan 1 worden gedraaid. Forceer de knop
niet voorbij 5 of 1, aangezien de snelheidsregeling
daardoor defect kan raken.
Schuren (Fig. 8)
Houd het gereedschap met beide handen stevig vast.
Schakel het gereedschap in en wacht totdat het op
volle snelheid is gekomen. Plaats vervolgens het
gereedschap zachtjes op het te schuren oppervlak.
Zorg ervoor dat de schuurband volledig in aanraking
is met het werkstuk en beweeg het gereedschap heen
en weer. U dient nooit kracht op het gereedschap uit
te oefenen. Het gewicht van het gereedschap zelf is al
voldoende. Teveel druk op het gereedschap kan
leiden tot afslaan of oververhitting van de motor. Ook
kan terugslag (kickback) en zelfs brandvlekken op het
werkstuk veroorzaakt worden.
Aansluiten op een Makita stofzuiger of stofvanger
U kunt schoner werken door de bandschuurmachine
aan te sluiten op een Makita stofzuiger of stofvanger.
Om aan te sluiten op een Makita stofzuiger (Model
406/431), is een optionele slang met een binnendi-
ameter van 28 mm nodig. Zie Fig. 9.
Om aan te sluiten op de Makita stofvanger (Model
420/420S), is de optionele slang niet nodig. U kunt de
bandschuurmachine direct aansluiten op de slang
van de stofvanger.
Schuurgereedschapstaander
(optioneel accessoire) (Fig. 10)
De schuurgereedschapstaander is handig voor het
schuren van kleine werkstukken of voor het verwij-
deren van bramen.
Schuurgeleischoen (optioneel accessoire)
(Fig. 11)
Door de schuurgeleischoen te gebruiken kunt u de
werkstukken vlakker schuren.
ONDERHOUD
LET OP:
Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is verwijderd vooraleer
onderhoud aan de machine uit te voeren.
Vervangen van koolborstels (Fig. 12 en 13)
Vervang de koolborstels wanneer deze tot aan de
limietmarkering zijn afgesleten. Beide identieke kool-
borstels dienen tegelijkertijd te worden vervangen.
Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft,
dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te
worden uitgevoerd in een erkend Makita service
centrum.
14

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita 9404.

Stel een vraag over de Makita 9404

Heb je een vraag over de Makita 9404 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita 9404. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita 9404 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.