Makita 5903RK handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Makita 5903RK. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Makita
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: 5903RK
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds

Inhoudsopgave

Pagina: 9
NEDERLANDS Verklaring van algemene gegevens
1 Inbussleutel
2 Asvergrendeling
3 Vastzetten
4 Losmaken
5 Zaagblad
6 Buitenste flens
7 Binnenste flens
8 Buitenste flens
9 Bout met zeskante kop
0 Zaagblad
q Uitsteeksels voor afstelling
w Bout met zeskante kop
(Voor afstelling van
spouwmes)
e Zaagdiepte
r Losmaken
t Hendel
y Vleugelmoer
u Voor zagen in een hoek van
45°
i Voor recht zagen
o Grondplaat
p 45° schuine zaagsneden
a Rechte zaagsneden
s Bovengeleider
d Grondplaat
f 60° schuine zaagsneden
g 45° schuine zaagsneden
h 30° schuine zaagsneden
j Rechte zaagsneden
k Zaagblad
l Grondplaat
; Bovengeleider
z Vergrendelingsknop
x Trekkerschakelaar
c Stofzuiger
v Limietmarkering
b Kap van koolborstelhouder
n Schroevedraaier
TECHNISCHE GEGEVENS
Model 5603R 5703R 5903R 5103R 5143R
Bladdiameter ....................................................... 165 mm 190 mm 235 mm 270 mm 355 mm
Max. zaagdiepte
Bij 90° .............................................................. 54 mm 66 mm 85 mm 100 mm 130 mm
Bij 45° .............................................................. 38 mm 46 mm 64 mm 73 mm 90 mm
Nullasttoerental (omw/min) ................................. 5 000 4 800 4 500 3 800 2 700
Totale lengte ....................................................... 330 mm 356 mm 400 mm 442 mm 607 mm
Netto gewicht ...................................................... 4,2 kg 5,2 kg 7,6 kg 9,4 kg 14,5 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwik-
keling behouden wij ons het recht voor boven-
staande technische gegevens te wijzigen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geı̈soleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Draag oorbescherming.
2. Zorg ervoor dat alle beschermingen aanwezig
zijn en in goede staat zijn.
Klem of bind de onderste beschermkap nooit
in de open stand vast. Controleer vóór elk
gebruik of de onderste beschermkap goed
werkt. Gebruik de machine niet indien de
onderste beschermkap niet snel over het
zaagblad sluit.
LET OP: Indien u de machine hebt laten vallen,
kan de onderste beschermkap verbogen zijn
zodat deze niet volledig terugkeert.
3. Gebruik geen vervormde of gebarsten zaag-
bladen.
4. Gebruik geen zaagbladen van sneldraaistaal.
5. Stop het zaagblad niet door er zijwaartse
kracht op uit te oefenen.
6. Houd de zaagbladen schoon en scherp.
Scherpe zaagbladen verminderen de kans op
blokkeren of terugslaan van het zaagblad.
7. GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van de
zaagzone.
Houd uw handen uit de buurt van het zaag-
blad. Reik niet onder het werkstuk terwijl het
zaagblad draait. Probeer niet het gezaagde
materiaal te verwijderen terwijl het zaagblad
nog draait.
LET OP: Na het afzetten van de machine blijft
het zaagblad freewheelen.
8. Ondersteun grote panelen.
Grote panelen moeten worden ondersteund
zoals afgebeeld in Fig. A, om de kans op
klemmen en terugslaan van het zaagblad tot
een minimum te beperken.
Indien de machine tijdens het zagen op het
werkstuk moet rusten, laat deze dan op het
grotere gedeelte rusten en zaag het kleinere
gedeelte eraf.
Om terugslag te voorkomen, ondersteun de
plank of het paneel dichtbij de zaagsnede.
Fig. A
24
5603R-5143R (Nl) (’99. 6. 11)
Pagina: 10
Ondersteun de plank of het paneel niet van de
zaagsnede weg.
Fig. B
9. Gebruik een langsgeleider.
Gebruik voor het schulpen altijd een langsge-
leider of richtlineaal.
10. Wees op uw hoede voor terugslag.
Terugslag treedt op wanneer de zaag plotse-
ling blokkeert en naar de gebruiker wordt
teruggeslagen. Laat de schakelaar onmiddel-
lijk los wanneer het blad vastloopt of de zaag
blokkeert. Houd de zaagbladen scherp. Onder-
steun grote panelen zoals afgebeeld in Fig. A.
Gebruik een langsgeleider of richtlineaal wan-
neer u schulpt. Forceer de machine niet. Wees
op uw hoede en bewaar uw controle over de
machine. Verwijder tijdens het zagen de zaag
niet van het werkstuk terwijl het zaagblad nog
draait.
Plaats NOOIT uw hand of uw vingers achter de
zaag. In geval van terugslag kan de zaag over
uw hand naar achteren worden teruggeslagen,
met ernstige verwonding als mogelijk gevolg.
Fig. C
11. Onderste beschermkap. Breng de onderste
beschermkap omhoog met behulp van de
intrekhendel.
12. Afstellingen. Alvorens met het zagen te begin-
nen, zorg ervoor dat de afstelbouten en moe-
ren voor zaagdiepte en verstekzagen goed zijn
vastgezet.
13. Gebruik uitsluitend de juiste zaagbladen.
Gebruik geen zaagbladen met onjuiste asga-
ten. Gebruik nooit defecte of onjuiste sluitrin-
gen of bouten voor de zaagbladen.
14. Vermijd zagen op spijkers. Alvorens met het
zagen te beginnen, verwijder alle spijkers uit
het werkstuk.
15. Houd het netsnoer tijdens het zagen uit de
zaagzone en plaats het zodanig dat het tijdens
het zagen niet op het werkstuk vast komt te
zitten.
Houd de machine op de juiste wijze vast met
uw handen, ondersteun het werkstuk op de
juiste wijze, en houd het netsnoer uit de buurt
van de zaagzone.
WAARSCHUWING:
Om verlies van controle over de machine en
mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen, is
het belangrijk dat u het werkstuk op de juiste
wijze ondersteunt en de zaag stevig vast-
houdt. De juiste manier om de machine vast te
houden is afgebeeld in Fig. D.
Een typische illustratie van de juiste manier
om de machine vast te houden, de juiste
ondersteuning van het werkstuk, en de juiste
positie van het netsnoer.
Fig. D
16. Plaats het bredere gedeelte van de grondplaat
van de machine op het gedeelte van het werk-
stuk dat goed ondersteund is, en niet op het
gedeelte dat eraf zal vallen wanneer het zagen
voltooid is. Fig. E toont de JUISTE manier om
het uiteinde van een plank af te zagen, en
Fig. F toont de ONJUISTE manier. Indien het
werkstuk kort of klein is, klem het dan vast.
PROBEER NIET KORTE WERKSTUKKEN MET
UW HAND VAST TE HOUDEN!
Fig. E
5603R-5143R (Nl) (’99. 6. 14)
25
Pagina: 11
Fig. F
17. Probeer nooit te zagen met de cirkelzaag
ondersteboven in een schroefbank vastgezet.
Dit is uiterst gevaarlijk en kan ernstige onge-
lukken veroorzaken.
Fig. G
18. Alvorens de machine na het zagen neer te
zetten, controleer of de onderste (uitschuif-
bare) beschermkap dichtgegaan is en het
zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Verwijderen of installeren van het zaagblad
Het volgende blad kan met deze machine worden gebruikt.
Model Max. diameter Min. diameter Bladdikte Zaagsnede
5603R 165 mm 150 mm 1,6 mm of minder 1,9 mm of meer
5703R 190 mm 170 mm 1,6 mm of minder 1,9 mm of meer
5903R 235 mm 210 mm 1,7 mm of minder 2,1 mm of meer
5103R 270 mm 260 mm 1,8 mm of minder 2,2 mm of meer
5143R 355 mm 350 mm 2,3 mm of minder 2,7 mm of meer
De dikte van het spouwmes is 1,8 mm voor Modellen
5603R en 5703R, 2,0 mm voor Modellen 5903R en
5103R, en 2,5 mm voor Model 5143R.
LET OP:
• Gebruik geen zaagbladen die niet voldoen aan de
specificaties in deze gebruiksaanwijzing.
• Gebruik geen zaagbladen waarvan de schijf dikker
is of de zetting kleiner is dan de dikte van het
spouwmes.
Om het zaagblad te verwijderen, druk de asvergren-
deling volledig in om te voorkomen dat de as gaat
draaien, en draai dan de bout met zeskante kop los
met behulp van de inbussleutel. (Fig. 1)
Breng de veiligheidskap zo ver mogelijk omhoog om
de buitenste flens te verwijderen en verwijder dan het
zaagblad. (Fig. 2)
Installeer het zaagblad in de omgekeerde volgorde
van verwijderen. Monteer achtereenvolgens de bin-
nenste flens, het zaagblad, de buitenste flens en de
bout met zeskante kop. Draai de bout met zeskante
kop stevig vast terwijl u de asvergrendeling volledig
ingedrukt houdt. (Fig. 1 en 3)
LET OP:
• Zorg ervoor dat de tanden van het zaagblad naar
voren wijzen in dezelfde richting als de draairichting
van de machine. (De pijl op het zaagblad moet in
dezelfde richting wijzen als de pijl op de machine.)
• Druk de asvergrendeling nooit in terwijl de zaag
draait.
• Gebruik alleen de Makita dopsleutel voor het ver-
wijderen of installeren van het zaagblad.
26
5603R-5143R (Nl) (’100. 8. 29)
Pagina: 12
Afstellen van het spouwmes (Fig. 4)
Gebruik de dopsleutel voor het losdraaien van de
zeskante bout voor afstelling van het spouwmes en
breng dan de veiligheidskap omhoog. Beweeg het
spouwmes omhoog of omlaag over de twee uitsteek-
sels voor afstelling (zie de afbeelding), zodat de juiste
afstand tussen het spouwmes en het zaagblad wordt
verkregen.
LET OP:
Het spouwmes moet zodanig worden afgesteld dat:
De afstand tussen het spouwmes en de getande rand
van het zaagblad niet meer dan 5 mm bedraagt.
De getande rand niet meer dan 5 mm onder de
onderste rand van het spouwmes uitsteekt.
Afstellen van zaagdiepte (Fig. 5)
Zet de hendel op de dieptegeleider los en beweeg de
grondplaat op of neer. Zet de grondplaat op de
gewenste diepte vast door de hendel vast te zetten.
LET OP:
• Gebruik een geringe zaagdiepte voor het zagen van
dunne werkstukken, om veiliger te zagen en scho-
nere zaagsneden te krijgen.
• Na het afstellen van de zaagdiepte, dient u de
hendel altijd stevig vast te zetten.
Afstelling voor verstekzagen (Fig. 6)
• Draai de vleugelmoeren vooraan en achteraan los
en zet dan de machine in de gewenste hoek voor
verstekzagen (0 – 45°). Na afstelling, de vleugel-
moeren vooraan en achteraan stevig vastdraaien.
(5603R, 5703R, 5903R, 5103R)
• Draai de vleugelmoer vooraan los en zet dan de
machine in de gewenste hoek voor verstekzagen (0
– 60°). Na afstelling, de vleugelmoer vooraan stevig
vastdraaien. (5143R)
Zaaghoek instellen (5603R, 5703R) (Fig. 7)
Voor rechte zaagsneden, laat de zaaglijn op het
werkstuk samenvallen met de rechter inkeping op de
voorkant van de grondplaat.
Voor 45° schuine zaagsneden, laat de zaaglijn op het
werkstuk samenvallen met de linker inkeping.
Bovengeleider (5903R, 5103R) (Fig. 8)
Laat uw richtlijn samenvallen met de 0° inkeping voor
rechte zaagsneden of de 45° inkeping voor 45°
schuine zaagsneden.
Bovengeleider (5143R) (Fig. 9)
Laat uw richtlijn samenvallen met de 0° inkeping voor
rechte zaagsneden, de 30° inkeping voor 30° schuine
zaagsneden, de 45° inkeping voor 45° schuine
zaagsneden, of de 60° inkeping voor 60° schuine
zaagsneden.
Werking van de trekkerschakelaar (Fig. 10)
Een vergrendelingsknop is voorzien om te voorkomen
dat de trekkerschakelaar per toeval wordt ingedrukt.
Om de machine aan te zetten, de vergrendelingsknop
indrukken en dan de trekkerschakelaar indrukken.
Om de machine af te zetten, de trekkerschakelaar
loslaten.
LET OP:
• Alvorens de stekker in een stopcontact te steken,
altijd eerst controleren of de trekkerschakelaar juist
werkt en terugkeert naar de ‘‘OFF’’ stand wanneer
hij wordt losgelaten.
Bediening (Fig. 11)
Houd de machine stevig vast. Zet de grondplaat op
het te zagen werkstuk zonder dat het zaagblad ermee
in contact komt. Zet dan de machine aan en wacht tot
het zaagblad op volle snelheid is gekomen. Beweeg
nu gewoon de machine naar voren over het oppervlak
van het werkstuk; houd hierbij de machine vlak en
beweeg deze langzaam totdat het zagen is voltooid.
Om schone zaagsneden te krijgen, dient u uw zaaglijn
recht te houden en de machine met gelijkmatige
snelheid naar voren te bewegen.
LET OP:
• Gebruik altijd het spouwmes, behalve voor
zaagsneden die in het midden van het werkstuk
beginnen.
• Stop het zaagblad niet door zijwaartse kracht op de
schijf uit te oefenen.
Richtliniaal (Fig. 12 en 13)
Het handige richtliniaal stelt u in staat uiterst nauw-
keurige rechte zaagsneden te krijgen. Schuif gewoon
het richtliniaal omhoog tot vlak tegen de zijkant van
het werkstuk en zet het vast met de schroef op de
voorkant van de grondplaat. Met het richtliniaal kunt u
ook herhaaldelijk zaagsneden van dezelfde breedte
zagen.
Koppelstuk (Fig. 14, 15 en 16)
(voor het aansluiten van een stofzuiger)
Om schoon te werken, kunt u een stofzuiger op uw
machine aansluiten. Monteer het koppelstuk op de
machine met behulp van de schroef, en sluit dan de
slang van een stofzuiger erop aan.
ONDERHOUD
LET OP:
Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens
werken aan de machine uit te voeren.
Opdat het gereedschap veilig in betrouwbaar blijft,
dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te
worden uitgevoerd in een erkend Makita service
centrum.
5603R-5143R (Nl) (’99. 6. 14)
27

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Makita 5903RK.

Stel een vraag over de Makita 5903RK

Heb je een vraag over de Makita 5903RK en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Makita 5903RK. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Makita 5903RK zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.