Lervia KH 4000 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Lervia KH 4000. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Lervia
 • Product: Naaimachine
 • Model/naam: KH 4000
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 36
- 33 - 
1. Gebruiksdoel 34
2. Technische gegevens 34
3. Inhoud van het 34
4. Bedieningselementen 34
5. Veiligheidsvoorschriften 35
6. Plaatsen 36
7. In- / uitschakelen 36
8. Draad inrijgen 37
a) Spoel van de onderdraad vullen 37
b) Onderdraad inrijgen 38
c) Bovendraad inrijgen 41
d) Onderdraad naar boven halen 42
e) Draad inbrengen bij twee naalden 42
9. Accessoires bevestigen 43
a) Naalden verwisselen 43
b) Steekplaat verwisselen 43
c) Snap-on-voetje verwisselen 44
10. Instellingen 45
a) Spanning van de bovendraad instellen 45
b) Spanning van de onderdraad instellen 45
c) Druk van het voetje instellen 46
d) Steekbreedte instellen 46
e) Steeklengte instellen 46
11. Naaien 47
a) Stof plaatsen 47
b) Met naad beginnen 47
c) Naad afsluiten 47
d) Stoffen leiden 48
e) Naairichting veranderen 48
f) Steekpatroon kiezen 49
g) Rechte steek 49
h) Zigzag 49
i) Tabel met steekpatronen 50
j) Blinde zoom 51
k) Tabel stof-draad-naald 52
l) Zoomgeleiding 53
m) Omzomen 53
n) Stretchnaad 53
o) Knoopsgaten naaien 54
p) Tabel knoopsgaten 54
q) Knopen aannaaien 55
r) “Rand-aan-rand”-naaien 55
s) Siersteken 55
t) Ritssluiting innaaien 56
u) Naaien met de dubbele naald 57
v) Borduren 57
w) Tornmesje 57
12. Onderhoud 58
a) Grijpergedeelte schoonmaken 58
b) Stofschuiver schoonmaken 58
c) Behuizing schoonmaken 59
d) De grijperbaan smeren 59
e) Moet er nog iets worden gesmeerd? 59
f) Opbergen 60
13. Problemen oplossen 60
14. Garantie en service 61
15. Milieurichtlijnen 61
Lervia KH 4000
Bewaar deze handleiding voor toekomstige vragen – en geef deze mee wanneer u het
apparaat overdoet aan iemand anders!
Lervia automatische naaimachine met vrije arm
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 33
Pagina: 37
- 34 -

Handleiding
Lervia automatische naaimachine met
vrije arm
1. Gebruiksdoel
De naaimachine is bestemd ...
- voor gebruik als verplaatsbaar apparaat,
- voor het naaien van normaal
huishoudelijk textiel en...
- uitsluitend voor gebruik in het
privéhuishouden.
De naaimachine is niet bestemd:
- voor een vaste opstelling,
- voor de verwerking van andere
materialen (bijvoorbeeld leer, tentdoek,
zeildoek en vergelijkbare zware stoffen)
- voor gebruik in bedrijfsmatig of
industriële omgevingen.
2. Technische gegevens
Stroomvoorziening : 230 V / ~50 Hz
Motorvermogen : 70 W
Vermogen lampje : 15 W
Spanning lampje : 230 V / ~50 Hz
Schroefdraad lampje : E14-schroefdraad
Beveiligingsklasse : II
3. Inhoud van het
(zie voorste uitvouwpagina)
● 1 naaimachine
 1 blindzoomvoetje
 1 zoomgeleider
 1 ritssluitingvoetje
 1 knoopsgatvoetje
 1 knoopvoetje
 1 houder voor naaivoetje (gemonteerd)
 1 vingerbescherming (gemonteerd)

 1 zigzagvoetje (gemonteerd)
 1 tornmesje
	 1 tube olie
 1 set naalden (incl. dubbele naald)
Pagina: 38
 3 schroevendraaiers

 2 viltschijven
 1 stopplaat
 3 spoelen
 1 voetschakelaar
● Handleiding
● Garantiedocument
4. Bedieningselementen
(zie achterste uitvouwpagina)
q Deksel voorzijde
w Keuzewiel (aanduwdruk naaivoetje)
e Scharnierdraadgever
r Keuzewiel (spanning bovendraad)
t Bovenste draadgeleiding
y Keuzewiel (steekbreedte)
u Draaggreep
i Garenklosdrager
o Spoelas
a Spoelaanslag
1! Handwiel
1@ Keuzewiel (steeklengte)
1# Aan/uit-knop
1$ Aansluiting voetschakelaar
1% Kiezer borduurpatroon
1^ Hevel van voetje
1& Verstelvoetje
1* Spoeldop
1( Houder van naaivoetje
2) Naaldopname
2! Steekplaat
2@ Aanschuiftafel
2# Hevel (terugwaarts naaien)
2$ Draadspanveer
2% Gloeilamp
Lervia KH 4000
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 34
Pagina: 39
- 35 - 
5. Veiligheidsvoorschriften
Bij omgang met een naaimachine kan men
net als bij elk ander elektrisch apparaat
gewond raken en in levensgevaar geraken.
Om dit te voorkomen en om veilig te werken,
dient u het volgende in acht te nemen:
• Lees voor het eerste gebruik van uw
naaimachine deze handleiding aandachtig
door.
• Bewaar de handleiding op een geschikte
plaats in de buurt van het apparaat. Geef
de handleiding mee wanneer u het apparaat
aan iemand anders overdoet.
• Haal altijd de netstekker uit het stopcontact
wanneer u niet met de machine werkt. Zo
voorkomt u gevaar voor ongelukken door
onbedoeld inschakelen.
• Haal eerst de netstekker uit het stopcontact,
voordat u het lampje verwisselt of onderhoud
aan de machine pleegt.
Zo voorkomt u levensgevaar door een
elektrische schok.
• Trek de netstekker niet aan het snoer uit het
stopcontact. Pak bij het uittrekken de stekker
en niet het snoer vast.
• Gebruik de naaimachine uitsluitend in droge
ruimtes.
• Wanneer de naaimachine, de voetschakelaar
of het netsnoer zichtbare schade vertoont:
Laat de schade eerst door de klantendienst
repareren, voordat u de naaimachine
opnieuw gebruikt.
• Laat kinderen of verstandelijk gehandicapten
niet zonder toezicht met het apparaat om-
gaan: zij kunnen mogelijke gevaren niet altijd
juist inschatten. Berg elektrische apparaten
buiten het bereik van kinderen op.
• Gebruik de machine nooit met geblokkeerde
ventilatieopeningen. Houd de ventilatie-
openingen van de machine alsmede de voet-
schakelaar vrij van pluisjes, stof en stofafval.
 Waarschuwing
voor letsel en beschadiging:
Volgens de wet hebt u als gebruiker van
elektrische apparaten de plicht om door
veiligheidsbewust gedrag mogelijke
ongelukken te voorkomen:
• Zorg dat de werkplek op orde is. Als de
werkplek niet op orde is, kan dat ongelukken
tot gevolg hebben.
• Zorg voor een goede verlichting tijdens het
werken!
• Draag geen wijde kleding of sieraden,
om dat die door bewegende delen kunnen
worden gegrepen. Als u lang haar hebt,
draag dan tevens een haarnetje.
• Voorkom een onnatuurlijke lichaamshouding.
Zorg voor een stevige ondersteuning en zorg
altijd voor evenwicht.
• Pas altijd goed op! Let erop wat u doet.
Werk altijd met overleg. Gebruik de naai-
machine in geen geval wanneer u niet
geconcentreerd bent of wanneer u zich
niet goed voelt.
Wanneer ongelukken kunnen worden herleid
tot onzorgvuldigheid in de omgang met het ap-
paraat of wanneer de veiligheidsvoorschriften
in de handleiding niet in acht zijn genomen,
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid
voor dergelijke schade.
Lervia KH 4000
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 35
Pagina: 40
- 36 -

6. Plaatsen
• Plaats de naaimachine op een stabiele tafel.
• Sluit de voetschakelaar aan op de
aansluiting van de g machine en ...
• steek de stekker in het stopcontact.
Wanneer het tafelplateau niet volledig waterpas
is, kunt u kleine oneffenheden wegwerken:
• Neem het eventueel bevestigde aanschuif-
plateau 2@ zijwaarts af.
• Daaronder wordt een stelvoetje 1& zichtbaar.
Hieraan kunt u draaien voor een stabiele
stand van de naaimachine.
Het aanschuifplateau 2@ kunt u daarna gewoon
weer bevestigen, bijvoorbeeld wanneer u deze
als “extra plateau“ voor het naaien van grote
stukken stof nodig hebt. U kunt het aanschuif-
plateau 2@ echter ook afgenomen laten, bijvoor-
beeld voor het naaien met vrije arm van mou-
wen, broekspijpen, enz. Daarnaast dient het
aanschuifplateau 2@ voor het opbergen van de
accessoires.
7. In- / uitschakelen
Maak uzelf vertrouwd met deze in- en
uitschakelmogelijkheden, zodat u in geval
van nood juist kunt handelen:
• Met de schakelaar 1# kunt u de machine
in- en uitschakelen. Het lampje 2% geeft
de bedrijfstoestand aan.
• Wanneer u de stekker van de voetschakelaar
loshaalt, krijgt de machine geen stroom.
• Wanneer u de netstekker uit het stopcontact
haalt, krijgen de machine en de voet-
schakelaar geen stroom.
Lervia KH 40002@
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 36
Pagina: 41
- 37 - 
8. Draad inrijgen
 Waarschuwing:
Vergewis u ervan dat bij het inrijgen van de
draad de naaimachine uitgeschakeld is of dat
de netstekker uit het stopcontact is gehaald,
om ongelukken door onbedoeld inschakelen
van de machine te voorkomen.
a) Spoel van de onderdraad vullen
Spoel van de onderdraad vullen met naaigaren:
• Trek boven een van beide garenkloshouders
i uit en plaats daarop een klosje garen.
• U kunt onder het klosje garen een viltschijf

 leggen, zodat de garenspoel gelijkmatig
loopt.
• Plaats een lege spoel op de spoelas o.
• Haal de draad door de bovenste draad-
geleider t.
• Wikkel het losse uiteinde van het garen een
paar slagen op met de wijzers van de klok
mee op de lege spoel .
• Wanneer de eerste omwikkelingen van het
garen strak op de spoel liggen, drukt u de
spoel met de spoelas o tegen de
spoelaanslag a.
• Trek het handwiel s rechts op de machine
een beetje naar buiten om het naaigedeelte
los te koppelen van de motor.
• Schakel daarna de naaimachine in en trap op
de voetschakelaar . Wanneer de spoel vol is,
knipt u de draad door.
• Druk de spoelas o weer naar links en neem
de volle spoel af.
• Vergeet niet het handwiel s weer naar
binnen te drukken – anders blijft het
naaigedeelte losgekoppeld van de motor.
Lervia KH 4000
i
t
s
o a
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 37
Pagina: 42
- 38 -

b) Onderdraad inrijgen
Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Neem het eventueel bevestigde aanschuif-
plateau 2@ zijwaarts af ...
• en open de zich daarachter bevindende
grijperklep “.
• Trek de hevel van de spoeldop l naar
u toe ...
• en trek de spoeldop l naar buiten, zoals
afgebeeld.
18a
Lervia KH 4000
2@
“
l
l
18a
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 38
Pagina: 43
- 39 - 
• Wikkel ongeveer 10 cm draad van de spoel
af en schuif dit in de spoeldop l, zodat de
spoel tegen de wijzers van de klok in wordt
afgewikkeld.
• Trek het afgewikkelde uiteinde van de draad
door de opening aan de zijkant van de
spoeldop ...
• onder de spanveer door,
• tot de draad tevoorschijn komt uit de
sleuf van de spoeldop.
 Zie hoofdstuk 10 voor een optimale instelling
van de onderdraadspanning.
18d
18c
18b
Lervia KH 4000
l
18c
18b
18d
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 39
Pagina: 44
- 40 -

• Plaats de spoeldop l weer op de as en ...
• draai de spoeldop l zo ver, dat de
meenemer in de uitsparing grijpt.
• Leg de uitstekende draad zodanig, dat
die nergens klemt ...
• en sluit de grijperklep ” weer.
• Het aanschuifplateau 2@ kunt u daarna
gewoon weer bevestigen, bijvoorbeeld
wanneer u deze als “extra plateau“ voor
het naaien van grote stukken stof nodig
hebt. U kunt het aanschuifplateau echter
ook afgenomen laten, bijvoorbeeld voor het
naaien met vrije arm van mouwen, broek-
spijpen, enz.
18e
Lervia KH 4000
l
”
2@
18e
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 40
Pagina: 45
- 41 - 
Lervia KH 4000
19b
19a
i
r
s
t
e
2$
;
j
c) Bovendraad inrijgen
Voor het inrijgen van de bovendraad is het niet
noodzakelijk de voorzijde van de naaimachine
te openen. De afbeelding hierboven dient uit-
sluitend ter oriëntiering. Voordat u met inrijgen
begint, draait u het handwiel s tegen de wijzers
van de klok in om de scharnierdraadgever e in
de hoogste stand te zetten. Breng met de hevel
van het voetje j de naaivoethouder ; omhoog.
• Trek boven een van beide garenkloshouders
i uit en plaats daarop een klosje garen.
• U kunt onder het klosje garen een viltschijf

 leggen, zodat de garenspoel gelijkmatig
loopt.
• Haal de draad door de bovenste
draadgeleider t, ...
• over het keuzewiel voor de
bovendraadspanning r, ...
• onder de draadspanveer 2$ door, ...
• over de scharnierdraadgever e,
• door de draadgeleiding , van voren door
het oog van de naald en tot slot onder
de naaivoethouder ; naar achteren weg.
• Laat de naaivoethouder ; weer zakken met
de hevel van het voetje j.
19b
19a
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 41
Pagina: 46
- 42 -

d) Onderdraad naar boven halen
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Breng met de hevel van het voetje j
de naaivoethouder ; omhoog.
• Houd met de linkerhand het uit het
oog van de naald komende uiteinde
van de bovendraad vast.
• Draai daarna met de rechterhand het
handwiel s een volle omwenteling
tegen de wijzers van de klok in.
• Nu trekt de bovendraad in een lus ”
de onderdraad omhoog.
• Zodra de onderdraad verschijnt, trekt u
voorzichtig aan de bovendraad, die u in uw
linkerhand vasthoudt. Trek op deze manier
de onderdraad volledig naar buiten.
• Trek beide draden ongeveer 10 cm naar
buiten ...
• en leg ze naar achteren weg, zoals
afgebeeld. De naaimachine is nu
gebruiksklaar.
e) Draad inbrengen bij twee naalden
Wanneer u de dubbele naald gebruikt,
zoals beschreven in hoofdstuk 9:
• Trek aan de bovenkant de beide garen-
kloshouders i uit en plaats daarop twee
klosjes garen.
• U kunt onder het klosje garen een viltschijf

 leggen, zodat de garenspoel gelijkmatig
loopt.
• Rijg de beide bovendraden precies zo in
als u bij één draad zou doen, ...
• tot het punt waarop de draden in de naald
moeten worden geleid: Hier steekt u de
beide uiteinden van de twee bovendraden
gescheiden door de beide naaldogen.
• De onderdraad wordt weer precies zo
ingeregen en uitgetrokken als bij één draad.
Lervia KH 4000
”
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 42
Pagina: 47
- 43 - 
9. Accessoires bevestigen
 Waarschuwing:
Vergewis u ervan dat bij het inrijgen van de
draad de naaimachine uitgeschakeld is of dat
de netstekker uit het stopcontact is gehaald,
om ongelukken door onbedoeld inschakelen
van de machine te voorkomen.
a) Naalden verwisselen
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Draai de klemschroef los en neem de oude
naald uit.
• Plaats de nieuwe naald met de vlakke zijde
naar achteren. Schuif de naald helemaal naar
boven
• en draai tot slot de klemschroef weer
goed vast.
b) Steekplaat verwisselen
Standaard is de “zigzag“-steekplaat bevestigd,
die geschikt is voor de meeste steekwerk-
zaamheden en siernaden. U kunt echter als
volgt de meegeleverde stopplaat gebruiken:
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Leg de stopplaat op de aanwezige
zigzagsteekplaat, en wel zodanig dat de
vlakke geleidepennen van de stopplaat
in de openingen van de zigzagsteekplaat
grijpen.
• Wanneer u de stopplaat niet meer nodig
hebt, neemt u deze gewoon weer af.
20a
20a
Lervia KH 4000
20a

IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 43
Pagina: 48
- 44 -

c) Snap-on-voetje verwisselen
Bij de naaimachine worden vier snap-on-voetjes
geleverd, die u heel eenvoudig waar gewenst
kunt gebruiken:
 voetje voor blinde zomen
 voetje voor ritssluitingen
 voetje voor knoopsgaten
 voetje voor knopen
U verwisselt het snap-on-voetje als volgt:
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Breng de hevel van het voetje j omhoog om
de naaivoethouder ; omhoog te brengen.
• Druk de hevel omhoog. Het snap-on-voet-
je kan nu gemakkelijk van de naaivoethouder
; worden afgenomen.
• Bevestig het nieuwe snap-on-voetje onder
de naaivoethouder ;. Zorg ervoor dat de
uitsparing in de naaivoethouder zich precies
boven de metalen pen van het snap-on-voetje
bevindt.
• Druk de hevel van het voetje j weer omlaag
en laat zo de naaivoethouder ; in het snap-
on-voetje glijden.
U bevestigt de naaivoethouder ; als volgt:
• Draai de schroef van het voetje los
en neem de naaivoethouder ;
samen met de vingerbeschermer naar
onderen af.
U bevestigt de naaivoethouder ; als volgt:
• Plaats de naaivoethouder ; samen met de
vingerbeschermer weer op de geleider-
stang en draai de schroef van het voetje
weer vast.
19c
19c
19d
Lervia KH 4000
;


19d
19c
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 44
Pagina: 49
- 45 - 
10.Instellingen
De spanning van de boven- en onderdraad is
juist ingesteld, wanneer na het naaien de ver-
strengeling van de beide draden zowel aan de
boven- als onderkant van de stof niet zichtbaar
is. Als een van beide spanningen niet juist is inge
steld, dan resulteert dit in een onzuivere naad.
De steken liggen dan plat op de stof.
a) Spanning van de bovendraad instellen
• Door het instelwiel voor de bovendraad-
spanning r te draaien, kunt u de spanning
van de bovendraad instellen. Is deze ...
- te vast (hoge waarde), dan ligt de boven-
draad boven los op de stof. Er wordt dan
alleen nog “genaaid“ met de onderdraad.
- te los (lage waarde), dan ligt de onderdraad
los op de stof. Er wordt dan alleen nog
“genaaid“ met de bovendraad.
De spanning van de bovendraad ligt
normaliter tussen 4-6.
b) Spanning van de onderdraad instellen
• Door de schroef van de spoeldop l
te draaien, kunt u de spanning van de
onderdraad instellen. Draai...
- met de wijzers van de klok mee voor
een hogere spanning.
- tegen de wijzers van de klok in voor
een lagere spanning.
Let erop dat u de schroef niet volledig
uit de spoeldop l draait.
• De spanning van de onderdraad is juist inge-
steld wanneer de spoeldop l langzaam en
gelijkmatig wordt afgewikkeld (“afval-test“).
18f
18f
Lervia KH 4000
r
l
18f
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 45
Pagina: 50
- 46 -

c) Druk van het voetje instellen
Hier stelt u de druk in waarmee de stof
op de steekplaat wordt aangedrukt.
• Stel op het keuzewiel w alleen de
aanduwdruk in.
„0“ wanneer er geen druk moet worden
uitgeoefend, bijvoorbeeld bij stoppen
of vrije-handborduren
„1“ bij lichte stoffen (gordijnen)
„2“ bij middelzware stoffen (normaal)
„3“ bij zware stoffen (jeans).
d) Steekbreedte instellen
Hier stelt u in hoe breed de naad moet worden
bij zigzagpatronen.
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Kies een steekbreedte van 0 - 5 met het
keuzewiel y...
“0” recht
“1” smal
“5” breed
Let op: wanneer de dubbele naald is bevestigd,
mag het keuzewiel hoogstens op “3” worden
ingesteld. Bij een hogere instelling breekt de
dubbele naald!
e) Steeklengte instellen
Hier stelt u in hoe ver de stof bij het naaien
verder moet worden getransporteerd. Dit
bepaalt de afstand tussen de steekposities
(lengte).
• Kies een steeklengte van 0 - 4 met het
keuzewiel d...
“0” wanneer de stof niet moet worden
getransporteerd.
“1” kort
“4” lang
Lervia KH 4000
w
y
s
d
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 46
Pagina: 51
- 47 - 
11.Naaien
Wanneer u naaigaren hebt ingeregen en alles
juist hebt ingesteld, zoals in de voorgaande
hoofdstuk beschreven:
a) Stof plaatsen
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Breng met de hevel van het voetje j de
naaivoethouder ; omhoog.
• Leg de stof onder het naaivoetje en
laat het de naaivoetje weer zakken.
b) Met naad beginnen
• Houd de beide naar achteren weggeleide
draaduiteinden ” vast met de linkerhand.
• Trap nu heel voorzichtig op de voetschakelaar
 – en wel zo, dat de eerste 3-4 naaibewegin-
gen plaatsvinden. Leid daarbij de stof met de
rechterhand.
• Wanneer de eerste naaibewegingen met
succes zijn uitgevoerd, houdt u de hevel voor
terugwaarts naaien 2# kort ingedrukt ...
• en trapt u weer even op de voetschakelaar ,
tot u weer op het beginpunt van de naad
bent. Wanneer u van daaruit met de naad
verdergaat, zit de naad stevig vast doordat
er meerdere malen overheen is genaaid.
c) Naad afsluiten
Naai ook op het einde van de naad een aantal
malen heen en weer. Gebruik hiervoor net als bij
het begin van de naad de hevel voor terugwaarts
naaien. Daardoor wordt de naad ook aan het
uiteinde stevig vastgemaakt.
Lervia KH 4000
s
”
2#
j
;
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 47
Pagina: 52
- 48 -

d) Stoffen leiden
• Leid normale stoffen alleen op de in de af-
beelding getoonde wijze. Trek nooit aan de
stof, omdat de naald hierdoor kan verbuigen
of afbreken.
• Zeer fijne stoffen worden bij het naaien
makkelijk meegetrokken. Om dit te voor-
komen, kunt u een dun stuk papier onder
de stof leggen en dit meenaaien. Na het naai-
en trekt u het papier voorzichtig van de stof
af. Dit resulteert in een zeer zuivere naad.
• Bij stretch-stoffen kan het noodzakelijk zijn
om de stof vóór en achter het de naaivoetje
te leiden, om te voorkomen dat de stof wordt
meegetrokken.
e) Naairichting veranderen
Wilt u op een bepaalde plek in een andere
richting verder naaien?
• Dat kan het makkelijkste door op het
keerpunt te stoppen en de naald in
de stof te laten steken.
• Breng met de hevel van het voetje j
de naaivoethouder ; omhoog.
• Draai de stof om de naald heen in
de gewenste richting
• en laat dan de naaivoethouder ; zakken.
Nu kunt u gewoon verder naaien in de nieuwe
richting.
Lervia KH 4000
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 48
Pagina: 53
- 49 - 
f) Steekpatroon kiezen
Om een bepaald steekpatroon te bereiken, moe-
ten de volgende stappen worden uitgevoerd:
• Kies het steekprogramma met de
steekpatroonkiezer h.
• Stel de steeklengte in met het keuzewiel d.
• Stel de steekbreedte in met het keuzewiel y.
• Bevestig het gewenste snap-on-voetje, zoals
beschreven in hoofdstuk 9.
In de tabel op de volgende pagina kunt u de
gewenste instellingen aflezen. Wanneer voor
de steeklengte twee waarden zijn aangegeven,
zijn dit “van...tot“-waarden.
g) Rechte steek
Dit type steek wordt het meest gebruikt. Het
zigzag-naaivoetje dient zowel voor naden met
rechte steek als zigzagnaden. Voor het naaien
van fijne stoffen moeten kleinere steekgroottes
worden gekozen.
h) Zigzag
De zigzagsteek is een universele steek. Bij zigzag-
steekpatronen betreft het dicht opeenvolgende
korte steken, die geschikt zijn voor het opnaaien
van initialen, figuren, applicaties, enz.
Lervia KH 4000
y
h
d
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 49
Pagina: 54
- 50 -

Lervia KH 4000
i) Tabel met steekpatronen
Steekpatroon Steeklengte Naaivoetje Steekbreedte
A Rechte steek 0
B-E Zigzag 1-5
F Blinde zoom 3-5
G
Omgekeerde blinde
zoom
3-5
H Zigzag met 3 steken 3-5
I
Schuine overhandse
steek
3-5
J Tricotsteek 3-5
K Smok-steek 3-5
L Drievoudige zigzag 2-5
M Elastisch rechte steek 0
N Mosselsteek 3-5
O Raatsteek 3-5
P Driehoek-kaststeek 3-5
Q Halfkruissteek 3-5
R-T Knoopsgat 5
Vrije-handborduren Zonder 0-5


IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 50
Pagina: 55
- 51 - 
j) Blinde zoom
• Plooi de stof zoals afgebeeld. Leg de plooi
op de breedte die de uiteindelijke zoom moet
krijgen: De onderste plooi moet daarbij onge-
veer 5 mm terugstaan.
• Gebruik het voetje voor blinde zomen .
Controleer bij het naaien de zoombreedte
en de naaldinstelling, om een gelijkmatige
zoom te bereiken.
• Naai de blinde zoom op de onderste stofbaan,
en wel zodanig dat de bredere zigzagsteek
alleen met de punt door de bovenste stofbaan
gaat. Wanneer u klaar bent met naaien, slaat
u het linkerstofdeel naar rechts en strijkt u het
glad. De zoom is vrijwel onzichtbaar!
De tabel op de volgende pagina bevat suggesties
voor het instellen van de verschillende waarden
op basis van het gebruikte materiaal.
Lervia KH 4000

IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 51
Pagina: 56
- 52 -

Lervia KH 4000
k) Tabel stof-draad-naald
Neem de specificaties voor de verschillende stoffen in acht.
Stof Draad Naald Voetdruk Steeklengte Bovendraadspanning
Zie p. 46
Rechte
steek
ZZ
Steeklengtekeuz
e
Licht Nylon
Katoen
80
70
(10)
1 1-3 1-4
Tricot
Kunstvezel
60
Zijde
Zijde
50
Wol-Zijde
Kunstvezel
50 zijde
80
(12)
Middel Popeline
Katoen
60-80
80-90
(12-14)
2 0,5-3 0,5-4
Fijne jersey
Kunstvezel
60
80
(12)
Gabardine
Zijde
50
Zwaar: Jeans
Katoen
50
90-100
(14-16)
3 0,5-3 0,5-4
Jersey
Kunstvezel
50
80-90
(12-14)
Tweed
Zijde
50
80-90
(12-14)
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 52
Pagina: 57
- 53 - 
l) Zoomgeleiding
• Gebruik de zoomgeleiding voor het naaien
van langere zomen zonder naden, die een
gelijkmatige afstand tot de stofrand moeten
hebben.
• Schroef de zoomgeleiding vast in het
schroefgat rechts op de steekplaat 2!. Stel
de gewenste afstand in en draai de kartel-
schroeven vast.
• Bij het naaien moet de stofrand de zoom-
geleiding aanraken. Voor het naaien van
bochten kan de zoomgeleiding ook schuin
worden bevestigd.
m) Omzomen
• Kies de steken (H, I, J) wanneer u wilt
voorkomen dat knipkanten gaan rafelen.
n) Stretchnaad
• Kies de steken (M of L) voor stretch-stoffen,
tricot en ander elastisch textiel. Een dergelijke
naad kan worden uitgerekt zonder dat de
naad scheurt. De elastische rechte steek resul-
teert ook in een uiterst sterke rechte naad.
Lervia KH 4000
H, I, J
M, L

2!
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 53
Pagina: 58
- 54 -

o) Knoopsgaten naaien
• Bevestig het naaivoetje voor knoopsgaten ,
zoals beschreven in hoofdstuk 9.
• Raadpleeg de tabel voor:
- de in te stellen steeklengte
- het te kiezen steekpatroon
- en de procedure bij het naaien.
• Tot slot kunt u het knoopsgat in het midden
lostornen, zoals afgebeeld.
Lervia KH 4000

Patroonkiezer
(steekpatroon)
Procedure
weise
Instellingen/steeklengte
R
1. Kiezer op “R” zetten
2. Linkerzijde naaien
3. Naald omhoogbrengen
S
4. Kiezer op “S” zetten
5. 5-6 steken naaien
6. Naald omhoogbrengen
T
7. Kiezer op “T” zetten
8. Rechterzijde naaien
9. Naald omhoogbrengen
S
10. Kiezer op “S” zetten
11. 5-6 steken naaien
12. Naald omhoogbrengen
p) Tabel knoopsgaten
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 54
Pagina: 59
- 55 - 
q) Knopen aannaaien
• Bevestig het voetje voor knopen en ...
• leg de stopplaat op de aanwezige zigzag-
steekplaat, zoals beschreven in hoofdstuk 9.
• Leg de knoop tussen het knoopvoetje en
de stof en laat het knoopvoetje zakken.
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in. Test daarbij of de naald exact in
de beide knoopsgaten komt.
• Pas eventueel de steekbreedte voor zigzag-
steken iets aan.
• Wanneer de naald van de naaimachine bij
handbediening precies in beide knoopsgaten
komt, kunt u nu door de voetschakelaar 
voorzichtig te bedienen, 5-7 steken met de
machine naaien.
r) “Rand-aan-rand”-naaien
• Hiertoe kiest u de driesteeks-zigzag (“H“)
of de smok-steek (“K“) als steekpatroon.
s) Siersteken
• Kies de steekpatronen (N-Q), wanneer u de
stof wilt voorzien van verschillende siersteken.
Lervia KH 4000
 

K H
N O P Q
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 55
Pagina: 60
- 56 -

t) Ritssluiting innaaien
Met het voetje voor ritssluitingen kunt u
rechts en links dicht bij de ritsdelen komen
zonder deze of de naald te beschadigen.
Het voetje voor ritssluitingen is echter ook prak-
tisch om kanten of parallelnaden te naaien.
• Bevestig het naaivoetje voor ritssluitingen
, zoals beschreven in hoofdstuk 9.
• Kies daarna als steekpatroon de rechte steek (A).
• Sla ongeveer 2 cm stof om en leg de rits-
sluiting zodanig onder de stofplooi, dat de
ritsdelen net uitsteken. Eventueel kan het
handig zijn de ritssluiting van tevoren dicht
te doen
• Naai dan zo dicht mogelijk langs de ritsdelen.
- Voor het naaien van de linkerkant van de
ritssluiting moet het voetje zich links van
de naald bevinden.
- Voor het naaien van de rechterkant van de
ritssluiting moet het voetje zich rechts van
de naald bevinden.
Lervia KH 4000

IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 56
Pagina: 61
- 57 - 
u) Naaien met de dubbele naald
• Plaats de dubbele naald met de vlakke
zijde naar achteren.
• Rijg het garen in op dezelfde manier als bij
normaal naaien. Beide draden worden samen
door de geleidingen geregen, tot aan de
dubbele naald.
• Pas daar worden de beide bovendraden
gescheiden ingeregen.
• Vergewis u ervan dat de instelling voor de
steekbreedte niet groter is dan “3“, omdat
anders de naald afbreekt.
v) Borduren
Let op: bij borduren moet de hevel van
het voetje 1^ zich in de onderste stand
bevinden, omdat anders de bovendraad-
spanning is uitgeschakeld.
• Neem de naaivoethouder ; af en ...
• leg de stopplaat op de aanwezige
zigzagsteekplaat, zoals beschreven in
hoofdstuk 9.
• Kies het gewenste steekpatroon (A of B).
• De borduurprocedure wordt nu uitgevoerd
met de vrije hand. Beweeg de in het borduur-
raam gespannen stof overeenkomstig het aan-
gegeven motief, terwijl u met de voetschake-
laar de snelheid van de naald-bewegingen
bepaalt.
w) Tornmesje
Wanneer u de naad hebt afgesloten of om
andere redenen de draden wilt scheiden:
• Trek de draden gewoon over het scherpe
mesje boven de naaivoethouder ; om
de draden af te snijden.
Lervia KH 4000

;
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 57
Pagina: 62
- 58 -

12.Onderhoud
Verwijder na het naaien altijd resten van draden,
stof en pluizen. Alleen dan kan de naaimachine
probleemloos en lang blijven werken.
 Waarschuwing:
Vergewis u ervan dat bij het inrijgen van de
draad de naaimachine uitgeschakeld is of dat
de netstekker uit het stopcontact is gehaald,
om ongelukken door onbedoeld inschakelen
van de machine te voorkomen.
a) Grijpergedeelte schoonmaken
 Let op:
Haal in geen geval het mechanisme van
het grijpergedeelte uit elkaar! Om dit weer in
elkaar te kunnen zetten, is veel ervaring in de
omgang met mechanische constructies vereist.
De voorzieningen voor het uit elkaar halen van
het grijpergedeelte zijn uitsluitend bestemd
voor de klantendienst. Bij op eigen initiatief uit-
gevoerde reparaties vervalt de garantie. Het is
voldoende wanneer de gebruiker dit gedeelte
schoonmaakt met een kwastje en eventueel met
een stofzuiger.
• Draai het handwiel s tegen de wijzers van
de klok in om de naald helemaal naar boven
te brengen.
• Open vervolgens het deksel van de grijper “
• en neem de spoeldop l uit.
• Verwijder met een kwastje of een
stofzuiger (met een kleine zuigmond)
alle vuil.
b) Stofschuiver schoonmaken
• Neem de naald uit en
• neem de naaivoethouder ; af, zoals
beschreven in hoofdstuk 9.
• Draai de schroeven in de steekplaat 2! los
en verwijder de steekplaat. Neem eventueel
het deksel aan de voorzijde q af om beter
bij de schroeven te kunnen. Nu kunt u de
stofschuiver schoonmaken.
Lervia KH 4000
l
“
“
;
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 58
Pagina: 63
- 59 - 
c) Behuizing schoonmaken
 Gevaar:
Open nooit andere delen van de behuizing dan
in deze handleiding zijn beschreven. Hierin be-
vinden zich geen bedieningselementen. Anders
kan er sprake zijn van gevaar voor ongelukken
en levensgevaar door elektrische schokken.
• Maak alle kunststofvlakken schoon met een
droge, zachte doek.
• Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddel –
hierdoor kunnen er krassen op de behuizing
komen.
• De onderdelen van het apparaat mogen in
geen geval worden ondergedompeld in water
of andere vloeistoffen! Hierdoor kunnen het
apparaat worden beschadigd raken.
d) De grijperbaan smeren
 Let op:
Wees zeer zuinig met olie. Als zich op de
aandrijfelementen overmatig veel olie bevindt,
kunnen het naaigaren en uw stoffen vuil worden.
• Druppel 2-3 druppeltjes olie in de smalle
opening ” tussen de grijper en de
grijperbaan ...
• en draai met het handwiel s de grijper een
paar keer helemaal rond. Hierdoor wordt de
olie verdeeld.
Het is voldoende om 1-2 keer per jaar heel licht
te smeren. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om de
bescherming tegen roestvorming, die ontstaat
wanneer de naaimachine langere tijd niet wordt
gebruikt.
e) Moet er nog iets worden gesmeerd?
Nee - alle andere aandrijfelementen hebben geen
olie nodig. Er mag ook niets onnodig worden ge-
smeerd, omdat gesmeerde delen stof aantrekken
en dan vast kunnen gaan zitten.
Lervia KH 4000
”
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 59
Pagina: 64
- 60 -

f) Opbergen
Berg de naaimachine op...
- op een droge plek, zodat zich op de metalen
delen van het mechaniek geen roest kan
vormen.
- altijd met de meegeleverde hoes, zodat er
geen stof in de naaimachine kan komen,
- buiten bereik van kleine kinderen of ver-
standelijk gehandicapten, om te voorkomen
dat deze in gevaar komen door zonder
toezicht met het apparaat om te gaan.
13.Problemen oplossen
Wanneer iets niet werkt, kunt u aan de hand van
deze tabel proberen het probleem te verhelpen.
Neem contact op met de klantendienst wanneer
u het probleem niet zelf kunt oplossen
(zie garantiekaart).
 Waarschuwing:
Vergewis u ervan dat bij het inrijgen van de
draad de naaimachine uitgeschakeld is of dat
de netstekker uit het stopcontact is gehaald,
om ongelukken door onbedoeld inschakelen
van de machine te voorkomen.
Lervia KH 4000
Storing / probleem: Controleer: Mogelijke oplossing:
Stof wordt niet getransporteerd
Machine naait niet – alleen het
handwiel draait?
Wiel voor steeklengte staat op
“0“?
Voetdruk is te laag?
Handwiel naar binnen drukken!
Stel het in op “1“ tot “4“!
Aanduwdruk van naaivoetje
hoger instellen!
Naald breekt af
Naald verkeerd geplaatst?
Naald is verbogen?
Komen naald + garen + stof
overeen met de tabel in
hoofdstuk 10?
Vlakke zijde naar achteren!
Nieuwe naald plaatsen!
Juiste naald voor garen en stof
kiezen!
Bovendraad knapt
Juist ingeregen?
Zigzag te breed ingesteld?
Bovendraadspanning te strak?
Kieren / scheuren op grijper?
Bij voorkeur opnieuw inrijgen!
Kleinere breedte proberen!
Middelste instelling kiezen!
Grijper laten vervangen!
Onderdraad knapt
Onderdraadspanning te strak?
Naald verkeerd geplaatst?
Juist ingeregen?
Stof en pluisjes in de grijper?
Spanning verminderen!
Vlakke zijde naar achteren!
Bij voorkeur opnieuw inrijgen!
Grijpergedeelte schoonmaken!
Stof bolt op
Te strak gespannen?
Voetdruk is te hoog?
Komen naald + garen + stof
overeen met de tabel in
hoofdstuk 10?
Spanning verminderen!
Spanning verminderen!
Juiste naald voor garen en stof
kiezen!
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 60
Pagina: 65
- 61 - 
De gloeilamp brandt niet meer?
Wanneer de ingebouwde gloeilamp is door-
gebrand, vervangt u deze door een lamp van
hetzelfde type. De specificaties van de gloeilamp
zijn “15W - E14”.
• Draai met de meegeleverde schroevendraaier
Pagina: 66
 de schroef aan de voorkant van het deksel
aan de voorzijde q los.
• Neem daarna het deksel aan de voorkant
q af.
• Draai de defecte gloeilamp 2% los en draai
een nieuwe gloeilamp in de fitting.
14.Garantie en service
De garantiebepalingen en het service-adres
vindt u op de afzonderlijke garantiekaart.
15.Milieurichtlijnen
Deponeer het apparaat in geen geval bij
het in normale huisvuil.
Voer het apparaat af via een erkend afvalverwer-
kingsbedrijf of via uw gemeentereinigingsdienst.
Neem de momenteel geldende voorschriften in
acht. Neem in geval van twijfel contact op met
uw gemeentereinigingsdienst.
Bewaar de transportverpakking van de naai-
machine! De verpakking kan bijvoorbeeld van
pas komen bij het opbergen van de naaimachine,
maar vooral wanneer u de naaimachine ter
reparatie wilt opsturen. De meeste schade
ontstaat namelijk pas tijdens het transport.
Lervia KH 4000
q
2%
IB_SewingMachine_FR_NL.qxd 12.06.2006 17:22 Uhr Seite 61

Vragen & antwoorden

Mijn bovendraad knapt bij het naaien. Hoe komt dit? Heb verschillende keren opnieuw ingeregen maar werkt nog steeds niet. Heb ook de instelling aangepast, werkt nog steeds niets. Bij de oplossing staat er: grijper vervangen, maar wat is de grijper en hoe moet dat?

Geplaatst op 6 maanden geleden door Sara

Stel een vraag over de Lervia KH 4000

Heb je een vraag over de Lervia KH 4000 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Lervia KH 4000. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Lervia KH 4000 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.