LaCinema Mini HD handleiding
LaCie LaCinema Mini HDhandleiding

Handleiding voor de LaCie LaCinema Mini HD in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 83 pagina's.

PDF 83 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie LaCinema Mini HD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie LaCinema Mini HD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie LaCinema Mini HD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie LaCinema Mini HD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie LaCinema Mini HD

Pagina: 1
LaCinema Mini HD Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. ...................................................................................................................... 7 1.1. Minimale systeemvereisten............................................................................................................... 8 1.1.1. Windows-gebruikers. ............................................................................................................ 8 1.1.2. Mac-gebruikers................................................................................................................... 8 1.2. Ondersteunde indelingen. ................................................................................................................ 9 1.3. Inhoud verpakking. ........................................................................................................................ 10 1.4. Talen. ........................................................................................................................................... 10 1.5. Aanzichten van de LaCinema Mini HD............................................................................................ 11 1.5.1. Vooraanzicht..................................................................................................................... 11 1.5.2. Achteraanzicht. .................................................................................................................. 11 1.5.3. Intern. ............................................................................................................................... 11 1.6. Kabels en connectoren.................................................................................................................. 12 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video)................................................................................................... 12 1.6.2. USB-kabel. ........................................................................................................................ 12 1.7. Stroombeheer............................................................................................................................... 13 2. De afstandsbediening gebruiken............................................................................... 14 2.1. Batterijen installeren...................................................................................................................... 14 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen. .................................................................................................. 15 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen................................................................................... 16 3. Installatie: bestanden overbrengen via USB............................................................... 17 3.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten. ................................................................................................... 18 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel)...................................................................................... 18 3.3. STAP 3: bestanden overbrengen..................................................................................................... 19 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen. ......................................................................................................... 20 4. Installatie: aansluiten op tv........................................................................................ 21 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten. .................................................................. 21 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition). ..................................................................................... 22 4.1.2. Samengestelde video- en stereo audiokabel. ........................................................................ 22 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten............................................................................. 23 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.............................................................................................. 24 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten....................................................................................................... 25 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien............................................................................................. 26 5. Multimediabestanden afspelen.................................................................................. 28 5.1. Hoofdmap Movie.......................................................................................................................... 29 5.1.1. Opties voor de hoofdmap Movie........................................................................................ 30 5.2. Hoofdmap Photo. .......................................................................................................................... 32 5.2.1. Opties voor de hoofdmap Photo......................................................................................... 33 5.3. Hoofdmap Music.......................................................................................................................... 34 5.3.1. Opties voor de hoofdmap Music. ........................................................................................ 36 5.4. Hoofdmap Network....................................................................................................................... 38 5.4.1. Mediaservers..................................................................................................................... 38 5.4.2. Gedeelde mappen. ............................................................................................................ 38 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen................................................................ 39 6.1. Aansluiting USB-schijf.................................................................................................................... 39 6.2. Compatibiliteit.............................................................................................................................. 40 6.3. USB-schijf veilig verwijderen........................................................................................................... 40
Pagina: 2
LaCinema Mini HD Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 2 7. Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen. .................................................. 41 7.1. Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS)............................................................... 41 7.2. Vanaf Windows- of Mac-computers................................................................................................ 42 7.2.1. Packet Video TwonkyVision................................................................................................. 42 7.2.2. Windows Media Player (WMP)............................................................................................ 43 7.2.3. Gedeelde mappen op uw computer.................................................................................... 44 8. Bestanden delen in uw thuisnetwerk. ......................................................................... 47 8.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer. .................................................................................. 47 8.1.1. STAP 1: de voeding aansluiten. ........................................................................................... 48 8.1.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten.................................................................................. 49 8.1.3. STAP 3: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten....................................................... 49 8.1.4. STAP 4: de netwerkinstellingen configureren. ........................................................................ 50 8.1.5. STAP 5: LaCie Network Assistant: installatie......................................................................... 51 8.1.6. STAP 6: LaCie Network Assistant: bestanden overbrengen. .................................................... 52 8.1.7. Alternatieve netwerkverbindingsmethoden............................................................................ 54 8.2. Bestanden afspelen op netwerkmediaspelers. ................................................................................... 55 8.2.1. De mediaserverfunctie inschakelen...................................................................................... 55 8.2.2. Voorbeeld UPnP-gebruik: XBOX.......................................................................................... 56 9. De LaCinema Mini HD opnieuw formatteren. ............................................................. 57 9.1. Opnieuw formatteren: Windows-gebruikers..................................................................................... 58 9.2. Opnieuw formatteren: Mac-gebruikers............................................................................................ 60 10. Instellingenmenu....................................................................................................... 61 10.1. Instellingen: Audio/Video............................................................................................................. 61 10.1.1. Video Output (Video-uitgang)............................................................................................. 61 10.1.2. Beeldschermresolutie......................................................................................................... 62 10.1.3. Aspect Ratio (Breedte-hoogteverhouding). ............................................................................ 62 10.1.4. Audio Output (Audio-uitgang). ............................................................................................ 62 10.1.5. NTSC/PAL. ........................................................................................................................ 63 10.2. Instellingen: Video....................................................................................................................... 63 10.2.1. Video Sequence (Videosequentie). ....................................................................................... 63 10.2.2. Subtitle Font Size (Grootte ondertitels). ................................................................................. 64 10.3. Instellingen: Muziek..................................................................................................................... 65 10.3.1. Music Sequence (Muzieksequentie). ..................................................................................... 65 10.3.2. Audio Track Display (Weergave muzieknummer). .................................................................. 65 10.4. Instellingen: Foto. ........................................................................................................................ 66 10.4.1. Slideshow (Presentatie)....................................................................................................... 66 10.4.2. Picture Scaling (Schalen van beelden).................................................................................. 66 10.4.3. Transition Effect (Overgangseffect)...................................................................................... 67 10.4.4. Interval Time (Intervalduur)................................................................................................. 67 10.5. Instellingen: Systeem. ................................................................................................................... 68 10.5.1. Language (Taal)................................................................................................................ 68 10.5.2. Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging). ....................................................................... 68 10.5.3. Screensaver Delay (Vertraging schermbeveiliging). ................................................................ 68 10.5.4. Browse Mode (Verkennermodus)......................................................................................... 68 10.5.5. Additional Encoding Support (Extra coderingsondersteuning)................................................. 69 10.5.6. System Reset (Systeemreset)................................................................................................ 69 10.5.7. About (Over)..................................................................................................................... 70 10.5.8. Update Device (Apparaat bijwerken). ................................................................................... 70 10.6. Instellingen: Netwerk................................................................................................................... 71 10.6.1. Netwerk Setup: Wired / Wireless (Netwerkconfiguratie: Bedraad / Draadloos)........................ 71 10.6.2. Device Name (Apparaatnaam). ........................................................................................... 72 10.6.3. Media Server (Mediaserver)................................................................................................ 72
Pagina: 3
LaCinema Mini HD Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 3 10.6.4. Shared Folders (Gedeelde mappen).................................................................................... 72 10.6.5. Auto Login (Automatisch inloggen)...................................................................................... 73 10.6.6. Clear Account Information (Accountgegevens wissen)........................................................... 73 10.7. Instellingen: Uitschakelen............................................................................................................. 73 10.7.1. Shutdown (Uitschakelen). .................................................................................................... 73 10.7.2. Restart (Opnieuw opstarten). ............................................................................................... 73 11. Technische gegevens. ................................................................................................. 74 11.1. Compatibiliteit HD-bestandsindelingen. ......................................................................................... 74 11.2. Gegevensoverdracht optimaliseren............................................................................................... 74 12. Problemen oplossen. .................................................................................................. 75 12.1. Problemen met de televisie/stereo-aansluiting oplossen.................................................................. 76 12.2. USB-aansluiting (Mac-gebruikers)................................................................................................. 77 12.3. USB-aansluiting (Windows-gebruikers).......................................................................................... 79 13. Contact opnemen met de klantenservice. ................................................................... 81 13.1. Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie............................................................. 82 14. Garantie. .................................................................................................................... 83
Pagina: 4
LaCinema Mini HD Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Copyrights Copyright © 2010 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveel- voudigd, opgeslagen in een gegevens- systeem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedepon- eerde handelsmerken van Apple Inc. Mi- crosoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handels- merken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handle- iding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Vervaardigd onder licentie van Dolby Labo- ratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Gemaakt onder licentie onder U.S. Patent #: Patent nummer 5,451,942 & andere patent- en in de VS en elders ter wereld uitgegeven of aangevraagd. DTS en het DTS-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken, en DTS Digi- tal Out en het DTS-logo zijn handelsmerken van DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waar- borgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigin- gen op de hoogte te stellen. FCC-verklaring Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende voorwaarden: 1. De apparaten mogen geen schadelijke storingen veroorzaken. 2. De apparaten moeten bestand zijn te- gen storingen die zij opvangen, met in- begrip van storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkin- gen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze beperkingen zijn be- doeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-com- merciële omgeving. De apparatuur gener- eert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparat- uur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan sch- adelijke interferentie ontstaan met radio- communicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Wan- neer de apparatuur de ontvangst van ra- dio of televisie stoort (dit kan worden vast- gesteld door de apparatuur uit en in te schakelen), wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maa- tregelen te treffen: ■ ■ Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. ■ ■ Vergroot de afstand tussen de appa- ratuur en de ontvanger. ■ ■ Sluit de apparatuur aan op een wand- contactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. ■ ■ Raadpleeg de leverancier of een erva- ren radio-/televisiemonteur voor assis- tentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen er- toe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedi- enen komt te vervallen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse B vol- doet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt. Verklaring van CE-certific- ering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit prod- uct aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 2001 Onder verwijzing naar de volgende condi- ties: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMC-richtlijn 89/336/EEG LET OP: wijzigingen die niet door de fabri- kant zijn goedgekeurd, kunnen de toestem- ming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: de garantie op de LaCinema Mini HD kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. OPMERKING: de hoofdkabel moet in overeenstemming met CEI 60227 of CEI 60245 zijn en het soort stekker moet over- eenkomstig de normen van het land zijn waar u de apparatuur gebruikt. Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik LaCinema Mini HD 100305 v1.0
Pagina: 5
LaCinema Mini HD Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Dit symbool op het product of op de verpakking du- idt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor ve- rantwoordelijk uw niet meer bruikbare ap- paratuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en re- cycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de appa- ratuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u uw oude apparatuur naartoe kunt brengen ter recyclage, neemt u contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. LET OP: de garantie op de LaCinema Mini HD kan komen te vervallen wanneer bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ■ ■ Alleen bevoegde personen mogen on- derhoud uitvoeren aan dit apparaat. ■ ■ Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. ■ ■ Open een diskdrive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwer- pen in de drive om het risico op elek- trische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De diskdrives die bij uw LaCinema Mini HD worden meegeleverd, bevatten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het appa- raat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. ■ ■ Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van wa- ter of onder vochtige of natte omstan- digheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCinema Mini HD, aangezien de vloeistof in de openin- gen van het apparaat terecht kan komen. Wanneer u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand of lichamelijk letsel toe. ■ ■ Zorg ervoor dat de computer en de LaCinema Mini HD elektrisch geaard zijn. Als de apparaten niet zijn geaard, neemt de kans op elektrische schok- ken toe. Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,5 A, 60-50 Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, tran- siënte overspanning volgens overspan- ningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik ■ ■ Stel de LaCinema Mini HD niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 30 °C; of aan bedri- jfsvochtigheid buiten het bereik van 5-80%, zonder condensvorming, of vochtigheid wanneer niet in bedrijf van 10% tot 90%, zonder condensvorming. Als u dit wel doet, kan LaCinema Mini HD beschadigd raken of de behuizing vervormen. Plaats de LaCinema Mini HD niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zon- licht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCinema Mini HD in een omgev- ing plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. ■ ■ Trek altijd het netsnoer van de LaCin- ema Mini HD uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het ap- paraat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een ver- hoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. ■ ■ Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd. ■ ■ Plaats geen voorwerpen boven op de LaCinema Mini HD en oefen er geen overmatige kracht op uit. ■ ■ Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCinema Mini HD. Raadpleeg wanneer u een probleem ontdekt het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.
Pagina: 6
LaCinema Mini HD Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 6 Bedrijfsomgevingtemperaturen ■ ■ Stel de LaCinema Mini HD niet bloot aan temperaturen bu- iten het bereik van 5°C tot 30°C. De LaCinema Mini HD is een hoogwaardig audio/video-apparaat en is als zodanig voorzien van een doeltreffend ventilatiesysteem. Zorg dat overal rondom de LaCinema Mini HD een vrije ruimte van 5 cm wordt gelaten om oververhitting te voorkomen. Zie Afb. 01. ■ ■ Zet de LaCinema Mini HD niet op of onder een ander audio/ video-apparaat, zoals een tv, videorecorder of dvd-speler. An- dere audio/video-apparaten hebben ook voldoende luchtstrom- ing nodig en er zijn dezelfde voorzorgsmaatregelen voor gebruik op van toepassing. Zie Afb. 02 en Afb. 03. BELANGRIJK: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstel- len van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw ge- gevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer infor- matie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJK: 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feiteli- jk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (ge- woonlijk 5-10% minder). BELANGRIJK: stapel geen objecten boven op de LaCinema Mini HD omdat hierdoor interferentie met de ingebouwde WiFi-antenne kan ontstaan. 5 cm 5 cm 5 cm Afb. 01 Afb. 02 Afb. 03
Pagina: 7
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 7 1. Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe LaCinema Mini HD! De LaCinema Mini HD kan rechtstreeks worden aangesloten op een brede waaier van audiovisuele apparatuur voor het direct afspelen van opgeslagen films, muziek of foto's. En met video en audio van hoge kwaliteit wordt er geen afbreuk aan de prestaties gedaan. U kunt aan de slag door de LaCinema Classic HD eenvoudigweg op uw tv aan te sluiten en de meegeleverde afstandsbediening te gebruiken om eenvoudig doorheen de menu's, ook wel Hoofdmap- pen genoemd, te navigeren voor het beluisteren van muziek of het bekijken van foto's of films in high definition. Met de LaCinema Mini HD kunt u de volgende video-indelingen gebruiken voor eenvoudig afspelen: MPG, AVI, MP4, MKV, WMV, ISO, VOB, IFO, ASF, TS, TP, TRP, MTS, M2TS en DAT. Klik op een onderwerp: ■ ■ Installatie: bestanden overbrengen via USB ■ ■ Installatie: aansluiten op tv ■ ■ Multimediabestanden afspelen Snelkoppelingen
Pagina: 8
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 8 1.1. Minimale systeemvereisten 1.1.1. Windows-gebruikers ■ ■ Intel Pentium II-processor van 500 MHz of hoger ■ ■ Windows XP, Vista of Windows 7 ■ ■ 256 MB RAM ■ ■ USB-interfacepoort ■ ■ Internetverbinding (voor downloaden van updates) 1.1.2. Mac-gebruikers ■ ■ G5 of latere versie, of Intel Core Duo ■ ■ Mac OS X 10.4.9 ■ ■ 256 MB RAM ■ ■ USB-interfacepoort ■ ■ Internetverbinding (voor downloaden van updates)
Pagina: 9
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 9 Videocodecs ■ ■ MPEG-1 ■ ■ MPEG-2 / HD ■ ■ MPEG4 ■ ■ DivX / HD ■ ■ Xvid ■ ■ H.264 HD ■ ■ WMV9 HD ■ ■ VC-1 Videobestandstypen (Extensies) ■ ■ AVI ■ ■ MP4 ■ ■ MKV ■ ■ WMV ■ ■ DivX ■ ■ DAT ■ ■ MOV ■ ■ MPEG ■ ■ VOB ■ ■ ASF ■ ■ TS ■ ■ TP ■ ■ TRP ■ ■ M2TS ■ ■ DVR-MS ■ ■ ISO* ■ ■ Video_TS* Bestandssystemen externe harddrive ■ ■ NTFS ■ ■ FAT32 (MS- DOS) ■ ■ HFS+ (niet Journaled) Ondertitels ■ ■ SRT ■ ■ SSA ■ ■ SUB ■ ■ SMI ■ ■ PSB ■ ■ ASS Audiobestandstypen (Extensies) ■ ■ MP3 ■ ■ WMA ■ ■ WAV/PMC/ LPMC ■ ■ AAC** ■ ■ OGG ■ ■ FLAC ■ ■ AC3 ■ ■ MP4 ■ ■ MKA Afspeellijsten ■ ■ M3U ■ ■ PLS ■ ■ WPL Dolby Digital / DTS ■ ■ Alleen twee kanalen*** ■ ■ Multikanaaldecodering via optische S/PDIF en HDMI naar versterker Fotobestandstypen ■ ■ PNG ■ ■ GIF ■ ■ BMP ■ ■ JPEG (uit- gezonderd Progressive JPEG) ■ ■ TIFF Video-uitgangen ■ ■ Samengestelde video (CVBS) ■ ■ HDMI 1.3 Audio-uitgangen ■ ■ Optisch ■ ■ Stereo * DVD-videofunctie wordt ondersteund via VOB / IFO (Video_TS- map). Als de drive is geformatteerd in FAT32, kan het ISO-bestand op de dvd niet groter zijn dan 4 GB door de beperking van de bestandssysteemindeling. ** Ondersteunt iTunes-codering (m4a). *** Voor audio met meer dan 2 kanalen kunt u het product aanslui- ten op een digitale ontvanger. De audio wordt doorgegeven via de coaxiale aansluiting (raadpleeg paragraaf 4.1.3. Optische S/PDIF- geluidskabel aansluiten). TECHNISCHE OPMERKING: een extensie, zoals AVI of MOV, is een bestandsindeling die bepaalt hoe de gegevensstroom wordt opgeslagen. Ze bevatten gegevens die met een codec werden ge- comprimeerd. Voor de correcte weergave van een bestand op uw LaCinema Mini HD moeten zowel de codec als de extensie worden ondersteund. TECHNISCHE OPMERKING: u kunt toepassingen van andere fabrikanten downloaden die u helpen bij de identificatie van de co- dec, de extensie en andere informatie van een bestand. LaCie bev- eelt de gratis toepassing Media Info aan. 1.2. Ondersteunde indelingen
Pagina: 10
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 10 1.3. Inhoud verpakking Uw LaCinema Mini HD-pakket bevat de systeemtoren en een acces- soiredoos met de hieronder vermelde elementen. 1. LaCinema Mini HD 2. Afstandsbediening 3. 2 AAA-batterijen 4. Samengestelde video- en stereokabel 5. HDMI-kabel 6. USB-kabel 7. Ethernet-kabel 8. Externe voeding 9. Snelle installatiegids 10. Cd-rom met hulpprogramma’s (inclusief gebruikershandleiding en Packet Video TwonkyMedia Server-software voor Mac en pc) BELANGRIJK: bewaar de verpakking. Als uw drive moet worden geretourneerd voor herstel of onderhoud, dient dit te gebeuren in de originele verpakking. 1.4. Talen Ondersteunde talen ❖ Chinees (vereenvoudigd) ❖ Chinees (traditioneel) ❖ Nederlands ❖ Engels ❖ Frans ❖ Duits ❖ Grieks ❖ Italiaans ❖ Japans ❖ Koreaans ❖ Pools ❖ Portugees ❖ Russisch ❖ Spaans ❖ Zweeds Raadpleeg de website van LaCie voor een complete lijst met bes- chikbare talen. Quick Install Guide © 2 009 LaCie, all rights reserved. 713255 090313 Genie Backup Assistant for Windows XP , Vista Intego Backup Assistant for Mac OS 10.4.9 or higher PV TwonkyMedia Server 5.0 for Windows XP , Vista Mac OS 10.3.9 or higher User Manual Manuel d’utilisation Guida per l'utente Benutzerhandbuch Manual de Usuario
Pagina: 11
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 11 1.5. Aanzichten van de LaCinema Mini HD 1.5.1. Vooraanzicht 1. Infraroodontvanger - Vangt het infraroodsignaal op van de af- standsbediening. Zorg ervoor dat niets de ontvanger bedekt. Stand-byknop – Het indrukken van deze knop zet de drive in de stand-bymodus of haalt deze uit de stand-bymodus (dit gedrag kan worden gewijzigd. Raadpleeg 1.7. Stroombeheer voor meer informatie). 2. Blauw statuslampje – Als de drive is aangesloten op een tv of computer, zal dit lampje oplichten. Het zal doven wanneer het apparaat wordt losgekoppeld. 3. USB-poort (aansluiten van schijf) – Sluit een USB-schijf, digi- tale camera of kaartlezer aan om de multimediabestanden re- chtstreeks op uw tv te openen. 1.5.2. Achteraanzicht 1. USB 2.0-apparaat – Sluit het apparaat aan op uw pc of Mac om bestanden te kopiëren naar de interne opslagschijf van de LaCinema Mini HD 2. USB 2.0-host – Sluit een USB-schijf, digitale camera of kaartlezer aan 3. Ethernet-connector – Maak verbinding met uw thuisnetwerk via een Ethernet-kabel naar uw router 4. Optische audio-uitgang – Hier sluit u een digitale versterker aan 5. Samengestelde video- en stereoconnector – Hier sluit u een tele- visie aan (CRT) 6. HDMI – Hier sluit u een High Definition-televisie of videoprojec- tor aan 7. Voedingsaansluiting – Hier moet de voeding op aangesloten zijn wanneer de drive is aangesloten op een tv. Bij een aansluit- ing op een computer wordt de drive voorzien van busvoeding via de USB-aansluiting maar als uw computer onvoldoende stroom levert via de USB-poort, sluit u de voeding aan. 1.5.3. Intern 1. WiFi-verbinding – De antenne is in het product ingebouwd. Sluit de LaCinema Mini HD aan op een netwerk via WiFi om multi- mediabestanden over te brengen en af te spelen. LET OP: stapel geen ander elektronisch apparaat op of onder de LaCinema Mini HD of plaats deze in een afgezonderd gebied om problemen met prestaties en oververhitting te vermijden (Afb. 06). Afb. 04 Afb. 05 Afb. 06
Pagina: 12
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 12 1.6. Kabels en connectoren 1.6.1. A/V-kabels (Audio/Video) Deze kabels leveren de audio- en videosignalen naar de stereo en de televisie. De LaCinema Mini HD ondersteunt de volgende stan- daarden: 1. Samengestelde video + stereo audio – Dit is de meest standaard videoaansluiting (geel) evenals links (wit) en rechts (rood) stereo audio-ingangen. Als uw televisie alleen een SCART-connector heeft, kunt u een SCART-samengestelde audio/video-adapter kopen bij uw lokale winkel. 2. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – Dit is de beste audio/videomethode om de LaCinema Mini HD aan te sluiten op HDTV's. 3. Optische audio (S/PDIF) (niet inbegrepen) – Hiermee kunt u uw LaCinema Mini HD aansluiten op een digitale versterker. 1.6.2. USB-kabel USB is een seriële ingangs-/uitgangstechnologie om randapparaten op de computer of op elkaar aan te sluiten. Hi-Speed USB 2.0 is de meest recente implementatie van deze standaard, die de noodzake- lijke bandbreedte en gegevensoverdrachtsnelheden biedt voor het ondersteunen van zeer snelle apparaten, zoals harddrives, cd-/dvd- drives en digitale camera's. OPMERKING: uw LaCinema Mini HD wordt met geleverd met een Hi-Speed USB 2.0-kabel voor de aansluiting van het product op een pc of Mac (deze kabel moet op de (apparaat)poort aan de achter- zijde worden aangesloten). Als u een USB-randapparaat (digitale camera, USB-drive, enz.) wenst aan te sluiten op de LaCinema Mini HD, gebruikt u de meegeleverde USB-kabel bij dat product en sluit u deze aan op de poort aan de voorzijde. TECHNISCHE OPMERKING: de meegeleverde (apparaat)ka- bel werkt ook bij aansluiting op een USB-poort maar in dat geval zijn de overdrachtsnelheden van USB 1.1 van kracht. Als u de ge- gevensoverdrachtsnelheden van Hi-Speed USB 2.0 wilt realiseren, moet u een aansluiting tot stand brengen met een Hi-Speed USB 2.0-hostinterface. Anders zullen overdrachtsnelheden beperkt zijn tot die van USB 1.1. Afb. 07 Afb. 08 - USB-kabeluiteinden Aansluiting Maximale resolutie High Definition HDMI 1080p Standard Definition Samengesteld 576p
Pagina: 13
LaCinema Mini HD Inleiding Gebruikershandleiding pagina 13 1.7. Stroombeheer Dit product is voorzien van een stroombesparende modus die elek- triciteit bespaart wanneer de drive niet wordt gebruikt en een ogen- blikkelijke aan-modus die de reactiesnelheid van de drive optimali- seert. De LaCinema Mini HD is standaard ingesteld op de modus Instant ON (Ogenblikkelijk AAN). Wanneer u dus de aan/uit-knop op de afstandsbediening of de stand-byknop aan de voorzijde van de drive indrukt, wordt de gebruikersinterface uitgezet maar blijft de drive be- schikbaar voor netwerkverbindingen (inclusief bestands- en UPnP/ DLNA-serverfuncties). U kunt de drive ook in de stroombesparende modus plaatsen via de gebruikersinterface. Ga naar het menu Shutdown (Uitschakelen) in de hoofdmap Settings (Instellingen) en kies Shutdown (Uitschake- len). Deze modus schakelt de gebruikersinterface, aangesloten harde schijf (indien aangesloten) en netwerkservices (inclusief UPnP/ DLNA-serverfuncties) uit. Afb. 09 Afb. 10
Pagina: 14
LaCinema Mini HD De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 14 2. De afstandsbediening gebruiken Sommige knoppen van de afstandsbediening hebben een andere of geen functie afhankelijk van het soort bestand dat u aan het beki- jken bent. In dit hoofdstuk worden de functies van de knoppen be- schreven voor elk soort bestand (film, foto en muziek) alsmede de installatie van de batterijen. 2.1. Batterijen installeren De afstandsbediening maakt gebruik van twee AAA-batterijen. De batterijen worden niet vooraf geïnstalleerd. U moet ze dus zelf in- stalleren voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken. De batterijen installeren: 1. Verwijder het dekseltje van het batterijcompartiment (Afb. 11). 2. Breng de batterijen aan in het batterijcompartiment. Plaats de batterijen zo dat de "+"-symbolen op de batterijen aan dezelfde kant zitten als de "+"-symbolen in het batterijvak. 3. Schuif het deksel van het batterijvak terug op zijn plaats. BELANGRIJK: als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, adviseert LaCie u de batterijen te verwijderen. BELANGRIJK: de afstandsbediening moet op maximaal 7 meter afstand worden gericht naar de infraroodontvanger op de LaCin- ema Mini HD (Afb. 12). BELANGRIJK: tijdens het vervangen van batterijen mag u de oude batterijen niet weggooien bij uw normaal huishoudafval. Breng ze echter naar een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afb. 11 Afb. 12 Ontvanger van afstandsbediening
Pagina: 15
LaCinema Mini HD De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 15 2.2. Index afstandsbedieningsknoppen Met de afstandsbediening van de LaCinema Mini HD kunt u het apparaat bedienen terwijl deze is aangesloten op uw tv of thuisin- stallatie. Knop 1. Infraroodzender 2. Stand-by 3. Vorig bestand 4. Volgend bestand 5. Terug (vorig scherm) 6. Selecteren 7. Home-menu 8. Afspelen 9. Omhoog in menu 10. Links/terugspoelen 11. Rechts/vooruit spoelen 12. Omlaag in menu 13. Stoppen 14. Pauzeren 15. Zoekmenu openen 16. Optie/infomenu 17. USB-schijf veilig verwijderen Afb. 13
Pagina: 16
LaCinema Mini HD De afstandsbediening gebruiken Gebruikershandleiding pagina 16 2.2.1. Informatie over belangrijke knoppen 1. OK: met deze knop bevestigt u een selectie. 2. Terug: druk op deze knop om naar het vorige menu terug te gaan. 3. Instellingenknop: deze knop wordt gebruikt om de beschikbare instellingen of acties in de verschillende mediahoofdmappen weer te geven. Als u deze knop indrukt tijdens het afspelen, opent u een con- textmenu met aanpasbare instellingen. Afb. 14
Pagina: 17
LaCinema Mini HD Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 17 3. Installatie: bestanden overbrengen via USB Dit hoofdstuk legt uit hoe u bestanden overbrengt van uw computer naar de LaCinema Mini HD via de USB-aansluiting. Als uw bestan- den zich op externe bronnen bevinden zoals een USB-harddrive of een netwerkapparaat, kunt u ontdekken hoe u deze bestanden kunt afspelen in hoofdstuk 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen. Aangezien de USB-aansluiting mogelijk snellere overdrachtsnel- heden biedt dan de Ethernet-aansluiting bij sommige netwerkcon- figuraties, adviseert LaCie eerst het grootste deel van uw multime- diabestanden over te brengen naar de LaCinema Mini HD via de USB-aansluiting. De USB-aansluiting bestaat uit de volgende stappen: 3.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel) 3.3. STAP 3: bestanden overbrengen 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen Wanneer de overdracht van de bestanden voltooid is, koppelt u de USB-aansluiting los en gaat u verder met hoofdstuk 4. Installatie: aansluiten op tv. BELANGRIJK: de drive kan niet via USB op uw computer en op de televisie tegelijkertijd worden aangesloten. Afb. 15
Pagina: 18
LaCinema Mini HD Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 18 3.1. STAP 1: de USB-kabel aansluiten 1. Sluit een uiteinde van de USB-kabel aan op uw computer (Afb. 16) en het andere uiteinde op de kleine USB-poort aan de achterzijde van de LaCinema Mini HD. BELANGRIJK: om gegevenscorruptie te voorkomen zorgt u er- voor dat u uw drive verwijdert voordat u de USB-kabel loskoppelt. Raadpleeg paragraaf 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen voor meer informatie. 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel) BELANGRIJK: de voeding is alleen noodzakelijk als de USB- aansluiting van uw computer geen busvoeding voorziet. Als uw drive niet wordt geactiveerd wanneer u de USB-kabel aansluit, volgt u de stappen hieronder om de voeding aan te sluiten. 1. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema Mini HD en het andere uiteinde op een stopcontact (Afb. 17). 2. Ga verder met de volgende stap, 3.3. STAP 3: bestanden over- brengen. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom- adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan- tie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een ge- schikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordeli- jkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 16 Afb. 17 - Optionele stap
Pagina: 19
LaCinema Mini HD Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 19 3.3. STAP 3: bestanden overbrengen 1. Zodra u de USB-kabel aansluit (en, indien nodig, de voeding), wordt de drive gemonteerd op uw computer. Windows-gebruikers De drive wordt geactiveerd in Deze computer/Computer (Windows-gebruikers) (Afb. 18). Mac-gebruikers a. Aangezien de drive vooraf geformatteerd is in NTFS voor onmiddellijk gebruik met Windows, moet u de drive opnieuw formatteren naar HFS+ om zo de drive op uw Mac te kunnen activeren. Volg de stappen in paragraaf 9.2. Opnieuw formatteren: Mac-gebruikers en ga verder met stap b hieronder. b. De drive wordt op uw bureaublad geactiveerd (Afb. 19). c. Kopieer multimediabestanden naar het geactiveerde volume op de normale manier. OPMERKING: als de drive niet wordt geactiveerd op uw computer nadat u de USB-kabel aansluit, sluit u de voeding aan. Raadpleeg hoofdstuk 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel) voor in- formatie. 2. Kopieer multimediabestanden naar het geactiveerde volume op de normale manier. 3. Verwijder de drive en koppel de USB-kabel los voordat u de drive op uw televisie aansluit (zie 3.4. STAP 4: uw drive verwi- jderen). TECHNISCHE OPMERKING: het besturingssysteem van de LaCinema Mini HD beschikt over een bestandsdatabase die het soort bestand (film, muzieknummer, enz.) detecteert en automatisch weergeeft op uw televisie in de juiste mediahoofdmap. Als u map- pen maakt op het geactiveerde volume en u wilt bladeren doorheen de bestanden volgens deze structuur op uw televisie, kunt u ervoor kiezen om uw bestanden op Map te bekijken binnen elke media- hoofdmap. Afb. 18 Afb. 19
Pagina: 20
LaCinema Mini HD Installatie: bestanden overbrengen Gebruikershandleiding pagina 20 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen Aangezien de LaCinema Mini HD zich gedraagt zoals een extern USB-apparaat wanneer het is aangesloten via USB op uw computer, moet u het volume verwijderen voordat u de USB-kabel loskoppelt. Windows-gebruikers Klik in het systeemvak (rechts onder in de hoek van uw scherm) op het pictogram Uitwerpen. Dit is een kleine groene pijl boven een hardwareafbeelding. (Afb. 20). Er verschijnt een bericht waarin de apparaten worden vermeld die door het pictogram Uitwerpen worden bestuurd (er zou moeten verschijnen "Hardware veilig verwijderen"). Klik op de LaCie-harddrive in deze prompt. Vervolgens verschijnt het volgende bericht: "Veilig om hardware te verwijderen" (of vergelijkbare tekst). Het apparaat kan nu veilig worden losgekoppeld. Mac-gebruikers Sleep het pictogram van de LaCinema Mini HD naar de prullen- bak (Afb. 21). (Het hieronder afgebeelde pictogram is een alge- meen USB-apparaatpictogram. Uw drive kan worden weerge- geven door een pictogram dat er als de schijf zelf uitziet.) Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kan de drive worden verwijderd. Afb. 20 - Windows-gebruikers Afb. 21 - Mac-gebruikers
Pagina: 21
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 21 4. Installatie: aansluiten op tv Dit hoofdstuk legt uit hoe u uw LaCinema Mini HD kunt aansluiten op uw televisie om bestanden te zoeken en af te spelen. Na de aansluiting gaat u verder met paragraaf 5. Multimediabestanden afspelen voor informatie over het afspelen van bestanden. De instal- latie bestaat uit deze stappen: 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten BELANGRIJK: de LaCinema Mini HD kan niet tegelijkertijd op een tv en een computer worden aangesloten. Koppel de USB-kabel los voordat u verder gaat (raadpleeg 3.4. STAP 4: uw drive verwijderen). De LaCinema Mini HD ondersteunt verschillende aansluitings- methoden voor televisies. Kies uit de volgende methoden de instal- latie die overeenkomt met de poorten op uw televisie of ontvanger: ■ ■ HDMI (paragraaf 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition)) ■ ■ Samengesteld (paragraaf 4.1.2. Samengestelde video- en stereo audiokabel) Bij elke van de bovenstaande aansluitingsmethoden is het mogelijk de LaCinema Mini HD aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/ PDIF-kabel (niet meegeleverd) op uw digitale versterker aan te slui- ten via de digitale optische geluidsconnector (raadpleeg paragraaf 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten voor meer informa- tie). De tabel aan de rechterzijde toont de kwaliteit die mogelijk is met de verschillende aansluitingsmethoden. vervolg op de volgende pagina >> Aansluiting Maximale resolutie High Definition HDMI 1080p Standard Definition Samengesteld 576p TECHNISCHE OPMERKING: de connectoren aan de achterzijde van uw tv zijn mogelijk niet geheel dezelfde als weergegeven op de volgende pagina's. Lees zorgvuldig de labels naast de aansluitingen om een correcte aansluiting te garanderen. Composite Router Power (optional) Ethernet Afb. 22
Pagina: 22
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 22 4.1.1. HDMI-aansluiting (High-Definition) 1. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van uw televisie en op de overeenkomstige poort op de LaCinema Mini HD (Afb. 23). 2. Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. 4.1.2. Samengestelde video- en stereo audiokabel 1. Sluit de drie uiteinden van de samengestelde video- en stereok- abel op de juiste poorten van uw televisie en op de overeenk- omstige poort van de LaCinema Mini HD (Afb. 24). 2. Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. BELANGRIJK: voordat u een van deze kabels aansluit, zorgt u ervoor dat uw televisie uitgeschakeld is. Afb. 23 - HDMI-aansluiting Afb. 24 - Samengestelde aansluiting
Pagina: 23
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 23 4.1.3. Optische S/PDIF-geluidskabel aansluiten Bij elke van de hiervoor vermelde aansluitingsmethoden is het mo- gelijk de LaCinema Mini HD aan te sluiten op thuisinstallaties door de S/PDIF-kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op uw digitale versterker via de digitale optische geluidsconnector van de LaCin- ema Mini HD. BELANGRIJK: schakel uw digitale versterker uit voordat u de ka- bel aansluit. 1. Sluit een uiteinde van een S/PDIF-kabel aan op uw digitale ver- sterker (Afb. 25). 2. Sluit het andere uiteinde aan de achterzijde van de LaCinema Mini HD aan. 3. Ga verder met de volgende stap, 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. BELANGRIJK: Zodra u de kabel hebt aangesloten en de andere stappen in dit hoofdstuk hebt voltooid, moet u digitale audio in- schakelen in Settings > Audio Output (Instellingen > Audio-uit- gang) in plaats van de standaard stereo audio. Raadpleeg para- graaf 10.1. Instellingen: Audio/Video (Afb. 26 en Afb. 27). Afb. 25 - S/PDIF-aansluiting Afb. 26 Afb. 27
Pagina: 24
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 24 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten OPMERKING: als u er voorkeur aan geeft om draadloos verbind- ing te maken met het netwerk, slaat u deze stap over. Het maken van een draadloze verbinding wordt uitgelegd in 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien. 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCinema Mini HD (Afb. 28). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet LAN (local area network) van uw router of hub (raad- pleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). Geef het netwerk even de tijd om de drive te herkennen. Ga nu verder met de volgende stap, 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten. Afb. 28
Pagina: 25
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 25 4.3. STAP 3: de voeding aansluiten BELANGRIJK: als uw voedingskabel reeds aangesloten is, schakelt u uw televisie uit en gaat u verder met 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien. 1. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema Mini HD en het andere uiteinde op een stopcontact (Afb. 29). 2. Zet uw televisie aan. TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (HDMI of sa- mengesteld) (Afb. 30). 3. Ga verder met de volgende stap, 4.4. STAP 4: de installatiewiz- ard voltooien. HDMI 1 HDMI 2 S-VIDEO AV1 AV2 TV Afb. 29 Afb. 30 * * Scherm kan er anders uitzien op uw tv.
Pagina: 26
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 26 4.4. STAP 4: de installatiewizard voltooien De eerste keer dat u de LaCinema Mini HD inschakelt, ziet u een wizard die u helpt bij de configuratie van de instellingen. De wizard verschijnt alleen wanneer u de LaCinema Mini HD voor het eerst inschakelt tenzij u de drive hebt gereset. 1. Zorg ervoor dat de LaCinema Mini HD is aangesloten op de tv, de voeding is aangesloten en de tv is ingeschakeld. 2. U ziet een opstartscherm tijdens de productinitialisatie. 3. Selecteer uw taal door de knoppen Omhoog en Omlaag te gebruiken en de knop Rechts of te gebruiken om te bevestigen (Afb. 31). 4. In het volgende scherm klikt u op Next (Volgende) (Afb. 32). 5. Selecteer de breedte-hoogteverhouding van uw tv (4:3 of 16:9) en klik op Next (Volgende) (Afb. 33). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 31 Afb. 32 Afb. 33
Pagina: 27
LaCinema Mini HD Installatie: aansluiten op tv Gebruikershandleiding pagina 27 6. Selecteer het soort netwerkverbinding (draadloos of Ethernet) en klik op Next (Volgende) of klik op Skip (Overslaan) (Afb. 34). BELANGRIJK: als u kiest voor de Ethernet-aansluiting (met draad), zorgt u ervoor dat de Ethernet-kabel is aangesloten zoals beschreven in paragraaf 4.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. 7. Selecteer indien uw netwerk een IP-adres automatisch wordt toegewezen of indien u een statische IP wilt toewijzen en klik op Next (Volgende) (Afb. 35). 8. Als u een bedraad netwerk selecteerde, is de installatie voltooid. Als u draadloos koos: a. Selecteer Wireless Favorites (Draadloze favorieten) in het menu. b. Kies uw draadloos netwerk en druk op Connect Now (Nu verbinden). c. U kunt meerdere draadloze netwerken op deze pagina con- figureren. Om een voorkeurnetwerk in te stellen, en ook de server kiezen waarmee de LaCinema Mini HD automatisch verbindt, selecteert u het netwerk en kiest u de knop Favorites (Favorieten) (Afb. 36). d. Wanneer u het pictogram voor een succesvolle verbinding ziet aan de rechterzijde van de netwerkenlijst, kunt u op de knop Close (Sluiten) klikken. 9. De installatie is voltooid. Voor meer informatie gaat u verder met 5. Multimediabestanden afspelen. Afb. 34 Afb. 36 Afb. 35
Pagina: 28
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 28 5. Multimediabestanden afspelen Dit hoofdstuk legt uit hoe u de interface gebruikt en bestanden af- speelt die u hebt overgebracht naar de interne opslagruimte van de LaCinema Mini HD. Voor informatie over het openen van bestan- den op externe bronnen raadpleegt u hoofdstuk 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen. Om uw bestanden te openen, gebruikt u de afstandsbediening om te navigeren doorheen de verschillende mediahoofdmappen – Movie (Film), Photo (Foto) of Music (Muziek). In het volgende onderdeel wordt beschreven hoe u bestanden voor elke mediahoofdmap kunt afspelen. Gerelateerd hoofdstuk ■ ■ 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen Bestandstype Paragraaf Films 5.1. Hoofdmap Movie Foto's 5.2. Hoofdmap Photo Muziek 5.3. Hoofdmap Music Afb. 37
Pagina: 29
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 29 5.1. Hoofdmap Movie Navigeer naar de hoofdmap Movie (Film) met behulp van de knop- pen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Movie (Afb. 38). De hoofdmap Movie geeft alle ondersteunde videobestanden weer die door de LaCinema Mini HD kunnen worden geopend. Alleen bestanden die als videobestanden worden herkend, zullen worden weergegeven. Muzieknummers en foto's zullen niet worden weerge- geven. De organisatie van de bestanden is gebaseerd op hun locatie, d.w.z. indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCin- ema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver. Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in de hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10.5.2. Con- tent Aggregation (Inhoudsamenvoeging) en Afb. 39 en Afb. 40), worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria: ■ ■ All Movies (Alle films): geeft alle beschikbare video's weer, alfa- betisch gesorteerd ■ ■ By Folder (Op map): geeft video's weer volgens de mapstructuur van het volume, inclusief bestanden op een externe USB-hard- drive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde ■ ■ Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst afgespeelde video's weer ■ ■ USB1: geeft filmbestanden weer die staan op een externe USB- harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde (raad- pleeg paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen voor meer informatie) Als u een film wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . Er wordt een animatie voor het laadproces weergegeven terwijl het bestand wordt geanalyseerd voor een opti- male afspeelervaring. OPMERKING: als u een film stopt en later terug laadt, wordt u gevraagd indien u de film wenst af te spelen vanaf het punt waar u was gestopt met kijken of indien u de film vanaf het begin opnieuw wenst te bekijken. Afb. 38 Afb. 39 Afb. 40
Pagina: 30
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 30 5.1.1. Opties voor de hoofdmap Movie Tijdens de weergave van een film kunt u verscheidene afspeelpa- rameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om het instellingenmenu te openen (zie Afb. 41 ter referentie). Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Geluidstalen: selecteer deze optie om de geluidstaal te wijzigen (indien andere beschikbaar zijn) 2. Ondertitel: selecteer deze optie om de ondertitels te activeren/ wijzigen (indien beschikbaar) 3. Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een video. Zo- dra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. 42). 4. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om- hoog om uit te zoomen. 5. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een video, selecteert u dit pictogram om in de video te navigeren. Gebruik de richting- sknoppen op de afstandsbediening (Afb. 43). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 41 Afb. 42 Afb. 43
Pagina: 31
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 31 6. Afspeelmodus wijzigen: als u drukt op de knop Setup (Con- figuratie), kunt u de afspeelmodus als volgt wijzigen: a. Normaal (Afb. 45) b. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 46) c. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 47) 7. Info weergeven: klik op deze knop om informatie over het huidig afgespeelde bestand weer te geven zoals de resterende tijd en de verstreken tijd. Als u het schermmenu wilt verlaten, klikt u nogmaals op de knop Setup (Configuratie). OPMERKING: u kunt de video pauzeren terwijl u de instellingen aanpast. OPMERKING: als u een bestand stopt, keren de instellingen terug naar de standaardwaarde wanneer u het bestand opnieuw opent. Afb. 44 Afb. 45 Afb. 47 Afb. 46
Pagina: 32
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 32 5.2. Hoofdmap Photo Navigeer naar de hoofdmap Photo (Foto) met behulp van de knop- pen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Photo (Afb. 48). De hoofdmap Photo geeft alle ondersteunde fotobestanden weer die door de LaCinema Mini HD kunnen worden geopend. Alleen bestanden die herkend worden als foto's zullen worden weerge- geven. Muzieknummers en video's zullen niet worden weergegeven. De organisatie van de bestanden is gebaseerd op hun locatie, d.w.z. indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCin- ema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver. Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in de hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10.5.2. Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) en Afb. 49 en Afb. 50), worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria: ■ ■ All Photos (Alle foto's): geeft alle beschikbare foto's weer, alfabe- tisch gesorteerd op naam ■ ■ By Date (Op datum): geeft foto's weer volgens de datum wan- neer de foto werd genomen ■ ■ By Folder (Op map): geeft foto's weer volgens de mapstructuur van het volume ■ ■ Most Recent (Recentst): geeft alleen de recentst getoonde foto's weer ■ ■ USB1: geeft fotobestanden weer die staan op een externe USB- harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde (raad- pleeg paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen voor meer informatie) Als u een foto wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt weergeven en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk muziek af te spelen terwijl u een fotopresentatie bekijkt. Hiervoor start u eerst de muziek via de hoofdmap Music. Dan drukt u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofdmap Music en het af te spelen muz- ieknummer, en drukt u uiteindelijk op de knop . Afb. 48 Afb. 49 Afb. 50
Pagina: 33
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 33 5.2.1. Opties voor de hoofdmap Photo Tijdens de weergave van een foto kunt u verscheidene weergavepa- rameters aanpassen. Druk op de knop Setup (Configuratie) om het schermmenu te openen of te sluiten en gebruik de knoppen Links en Rechts om naar een instelling te bladeren. Druk op om de instelling te wijzigen (zie Afb. 51 ter referentie). Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Navigeren: als u hebt ingezoomd op een foto, selecteert u dit pictogram om in de foto te navigeren. Gebruik de richting- sknoppen op uw afstandsbediening. 2. Rechtsom draaien: draai de foto 90 graden rechtsom. 3. Linksom draaien: draai de foto 90 graden linksom. 4. Inzoomen: met deze functie kunt u inzoomen op een foto. Zo- dra de functie is geselecteerd, gebruikt u de knop Omhoog om in te zoomen (Afb. 52). 5. Uitzoomen: selecteer dit pictogram en druk op de knop Om- hoog om uit te zoomen. 6. Weergavemodus wijzigen: Kies uit: a. Normaal b. Willekeurig (Afb. 53) c. Een herhalen: het huidig weergegeven bestand wordt con- tinu herhaald d. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden opeenvolgend herhaaldelijk weergegeven. 7. Info weergeven: Info weergeven: klik op deze knop om informa- tie over het huidig weergegeven bestand te tonen. OPMERKING: u kunt de presentatie pauzeren terwijl u de instel- lingen aanpast. OPMERKING: als u een presentatie stopt, keren de instellingen voor een bepaalde foto en voor de presentatie terug naar de stan- daardwaarde wanneer u die opnieuw weergeeft. Afb. 51 Afb. 52 Afb. 53
Pagina: 34
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 34 5.3. Hoofdmap Music Navigeer naar de hoofdmap Music (Muziek) met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Music (Afb. 54). De hoofdmap Music geeft alle ondersteunde audiobestanden weer die door de LaCinema Mini HD kunnen worden geopend. Alleen bestanden die herkend worden als audiobestanden zullen worden weergegeven. Foto's en video's zullen niet worden weergegeven. De organisatie van de bestanden is gebaseerd op hun locatie, d.w.z. indien ze zijn opgeslagen op de interne opslagruimte van de LaCin- ema Mini HD, op een externe harddrive of op een netwerkserver. Als u Content Aggregation (Inhoudsamenvoeging) inschakelt in de hoofdmap Settings (Instellingen) (raadpleeg paragraaf 10.5.2. Con- tent Aggregation (Inhoudsamenvoeging) en Afb. 55 en Afb. 56), worden bestanden georganiseerd volgens de onderstaande criteria: ■ ■ All Music (Alle muziek): geeft alle beschikbare muziekbestanden weer, alfabetisch gesorteerd op naam ■ ■ By artist (Op artiest): geeft muziekbestanden volgens artiest weer ■ ■ By genre (Op genre): geeft muziekbestanden volgens genre weer ■ ■ By album (Op album): geeft muziekbestanden volgens album weer ■ ■ By folders (Op mappen): geeft muziekbestanden weer volgens de mapstructuur van het volume ■ ■ Most recent (Recentst): geeft alleen de recentst toegevoegde muziekbestanden weer ■ ■ Playlist (Afspeellijst): geeft afspeellijsten weer (M3U-, PLS- en WPL-bestanden) ■ ■ USB1: geeft audiobestanden weer die staan op een externe USB-harddrive aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde (raadpleeg paragraaf 6. Bestanden op een USB-harddrive afs- pelen voor meer informatie) vervolg op de volgende pagina >> Afb. 54 Afb. 55 Afb. 56
Pagina: 35
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 35 ■ ■ Now playing (Nu bezig met afspelen): als er een muziekbestand wordt afgespeeld, ziet u dit pictogram (Afb. 57). Als u klikt op de knop , ziet u het venster Nu bezig met afspelen. Klik op de knop om het afspelen van muziek te stoppen. Als u een muziekbestand wilt laden, kiest u het bestand dat u wilt afspelen en drukt u op de knop . OPMERKING: het is mogelijk een fotopresentatie te bekijken ter- wijl u muziek beluistert. Hiervoor start u eerst de muziek. Dan drukt u op de knop Home, navigeert u achtereenvolgens naar de hoofd- map Photo en het af te spelen muzieknummer, en drukt u uiteindelijk op de knop (Afb. 58). Afb. 57 Afb. 58
Pagina: 36
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 36 5.3.1. Opties voor de hoofdmap Music Tijdens het afspelen kunt u verscheidene parameters aanpassen (Afb. 59). Druk op de knop Setup (Configuratie) om het scherm- menu weer te geven of te sluiten en de volgende instellingen te configureren. Zodra u de gewenste optie hebt geselecteerd, klikt u op de knop . 1. Normaal: het huidig afgespeelde bestand wordt continu her- haald (Afb. 60) 2. Een herhalen: het huidig afgespeelde bestand wordt continu herhaald (Afb. 61) 3. Alles herhalen: alle bestanden in de huidige map worden op- eenvolgend herhaaldelijk afgespeeld (Afb. 62). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 59 Afb. 60 Afb. 61 Afb. 62
Pagina: 37
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 37 4. Willekeurig: bestanden in de huidige map of afspeellijst worden in willekeurige volgorde afgespeeld (Afb. 63). 5. Alles willekeurig herhalen: bestanden in de huidige map of afspeellijst worden in willekeurige volgorde herhaaldelijk af- gespeeld (Afb. 64). Afb. 63 Afb. 64
Pagina: 38
LaCinema Mini HD Multimediabestanden afspelen Gebruikershandleiding pagina 38 5.4. Hoofdmap Network Navigeer naar de hoofdmap Network (Netwerk) met behulp van de knoppen Links en Rechts . Gebruik de knoppen Omhoog en Omlaag om te bladeren in de hoofdmap Network (Afb. 65). Vanuit dit menu hebt u toegang tot mediaservers en gedeelde map- pen op computers in uw thuisnetwerk. 5.4.1. Mediaservers Bestanden op UPnP/DLNA-apparaten in het netwerk verschijnen in dit onderdeel (Afb. 65). Voor meer informatie over het afspelen van bestanden vanaf mediaservers in netwerken raadpleegt u 7. Bestan- den vanaf een netwerkmediaserver afspelen. Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop . 5.4.2. Gedeelde mappen Als u bepaalde mappen op uw pc of Mac hebt geconfigureerd voor deling in het netwerk (raadpleeg paragraaf 7.2. Vanaf Windows- of Mac-computers), worden bestanden op deze locaties weergegeven in Shared folders (Gedeelde mappen) (Afb. 66). Om bestanden af te spelen, gebruikt u de afstandsbediening om de bestanden te selecteren en drukt u vervolgens op de knop . Afb. 65 Afb. 66
Pagina: 39
LaCinema Mini HD Bestanden op een USB-harddrive afspelen Gebruikershandleiding pagina 39 6. Bestanden op een USB-harddrive afspelen Schakel externe harde schijven gewoon in en sluit ze aan op de USB-poort aan de voorzijde (Afb. 69) of de achterzijde (Afb. 69, rechts) van de LaCinema Mini HD om multimediabestanden op uw televisie te kunnen bekijken. Hieronder vindt u meer informatie. TECHNISCHE OPMERKING: het is niet mogelijk bestanden over te brengen van een externe bron naar de LaCinema Mini HD tijdens de tv-interface. In dit geval brengt u eerst de bestanden over van uw computer en volgt u dan de stappen in hoofdstuk 3. Installatie: bestanden overbrengen via USB. 6.1. Aansluiting USB-schijf 1. Sluit de externe USB-harddrive aan op uw computer en breng multimediabestanden over van uw computer naar de harddrive. Verwijder de drive veilig op uw computer (Afb. 67). 2. Sluit de voeding van de LaCinema Mini HD aan (raadpleeg paragraaf 3.2. STAP 2: de voeding aansluiten (Optioneel) voor details) en sluit de LaCinema Mini HD aan op uw tv (raadpleeg paragraaf 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten voor details) (Afb. 68). 3. Schakel dan de externe harde schijf in en sluit de USB-kabel aan op een USB-poort aan de voor- of achterzijde van de LaCinema Mini HD (Afb. 69). vervolg op de volgende pagina >> Afb. 67 Afb. 69 Afb. 68
Pagina: 40
LaCinema Mini HD Bestanden op een USB-harddrive afspelen Gebruikershandleiding pagina 40 4. Na de aansluiting gebruikt u de afstandsbediening om te navigeren naar een van de mediahoofdmappen (Movie, Pho- to of Music). Bestanden op de externe USB-harddrive kunt u openen in het onderdeel USB1 (Afb. 70). 6.2. Compatibiliteit Naast harde schijven kunt u ook kaartlezers, digitale camera's of digitale camcorders met USB-ondersteuning voor massaopslag aansluiten. Harddrives met de volgende bestandssysteemindelingen worden ondersteund: FAT32, NTFS, HFS+/Mac OS Extended (niet jour- naled) en Linux-bestandssystemen. BELANGRIJK: externe USB-harddrives geformatteerd in HFS+ (journaled) zijn niet compatibel. 6.3. USB-schijf veilig verwijderen Klik op de knop (Verwijderen) op de afstandsbediening, bevestig (Afb. 71) en koppel dan de drive los. BELANGRIJK: als de schijf niet correct wordt losgekoppeld, kun- nen de gegevens op die schijf worden beschadigd. Zorg ervoor dat u schijven altijd veilig verwijdert voordat u ze loskoppelt. Dit geldt ook wanneer de schijf is aangesloten op een computer. Afb. 70 Afb. 71
Pagina: 41
LaCinema Mini HD Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 41 U kunt inhoud streamen naar uw LaCinema Mini HD via de netwerkverbinding vanaf een UPnP- of DNLA-netwerkserver op een hostcomputer (Mac of pc) of een netwerk harde schijf (NAS). Bovendien kan de LaCinema Mini HD bestanden lezen vanaf elk UPnP-apparaat dat is verbonden met uw Ethernet- of draadloos netwerk. Na de verbinding verschijnen de bestanden op deze bron- nen in de interface van de LaCinema Mini HD. Hieronder vindt u meer informatie. TECHNISCHE OPMERKING: de WiFi-verbinding heeft mogelijk onvoldoende bandbreedte voor het streamen van HD-films. U merkt dat de film vertraagd wordt afgespeeld of u ziet stilstaande beelden. Bij fotopresentaties kan ook vertraging optreden bij de weergave maar het streamen van muziek dient geen probleem te vormen. TECHNISCHE OPMERKING: als u problemen hebt bij het strea- men van video, vormt uw router mogelijk een beperking als deze al- leen 802.11g of inferieure protocollen ondersteunt. Voor de beste resultaten bij het streamen van HD-inhoud gebruikt u een router met ondersteuning voor 802.11n. 7.1. Netwerkopslagapparaat (Network-Attached Storage, NAS) Als een NAS met een mediaserver hebt, is het mogelijk deze inhoud te streamen naar de LaCinema Mini HD. Om uw NAS-inhoud te bekijken op de LaCinema Mini HD zorgt u er eerst voor dat beide apparaten verbonden zijn met het netwerk (Afb. 72). Na het tot- standbrengen van de verbinding zullen de bestanden op de NAS verschijnen in de verschillende hoofdmappen op de LaCinema Mini HD. TECHNISCHE OPMERKING: het is niet mogelijk bestanden over te brengen van een NAS naar de LaCinema Mini HD tijdens de tv-interface. In dit geval brengt u eerst de bestanden over van uw computer en volgt u dan de stappen in hoofdstuk 3. Installatie: bes- tanden overbrengen via USB. 7. Bestanden vanaf een netwerkmediaserver afspelen Televisie Netwerkrouter NAS-media- server LaCinema Mini HD Afb. 72
Pagina: 42
LaCinema Mini HD Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 42 7.2. Vanaf Windows- of Mac- computers U kunt software op uw computer installeren waardoor deze optreedt als een UPnP-mediaserver en bestanden streamt naar de LaCinema Mini HD via uw Ethernet- of draadloos netwerk. Zodra de soft- ware is geïnstalleerd en geconfigureerd, zullen de bestanden op de hostcomputer verschijnen in de verscheidene hoofdmappen op de LaCinema Mini HD (zie Afb. 73). Kies uit twee verschillende soft- wareprogramma's: Software Compatibiliteit 7.2.1. Packet Video TwonkyVision Pc/MAC 7.2.2. Windows Media Player (WMP) Alleen pc 7.2.1. Packet Video TwonkyVision 1. Installeer de Packet Video TwonkyVision-software die u vindt op de cd-rom met hulpprogramma's. 2. Na de installatie start u de server vanuit het menu Start (Win- dows-gebruikers) of de map Programma's (Mac-gebruikers). 3. In de configuratiepagina die in uw webbrowser wordt geopend, klikt u op de link Sharing (Delen) en selecteert u vervolgens de mappen op uw computer die multimedia-inhoud bevatten die u wil openen vanaf de LaCinema Mini HD (Afb. 74). Klik op de knop Save Changes (Wijzigingen opslaan) als u klaar bent. 4. Mogelijk dient u de server opnieuw op te starten. Hiervoor se- lecteert u de link First Steps (Eerste stappen) en klikt u op Restart server (Server opnieuw starten). 5. U kunt nu de multimedia-inhoud van uw computer openen met behulp van de afstandsbediening van de LaCinema Mini HD. De bestanden worden in de verscheidene hoofdmappen op de LaCinema Mini HD weergegeven. Afb. 73 Afb. 74 Televisie Netwerkrouter Pc of Mac met Twonky Media Server-software geïnstalleerd LaCinema Mini HD
Pagina: 43
LaCinema Mini HD Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 43 7.2.2. Windows Media Player (WMP) BELANGRIJK: deze software is alleen compatibel met Windows. Installeer Windows Media Player (WMP) 11 om inhoud te streamen naar de LaCinema Mini HD via uw Ethernet- of draadloos netwerk. Volg deze stappen om de verbinding te configureren: 1. Zorg ervoor dat de software geïnstalleerd is op uw computer. TECHNISCHE OPMERKING: WMP is voorgeïnstalleerd bij Vista en Windows 7, maar XP-gebruikers moeten de software mogelijk downloaden en installeren. 2. Zorg ervoor dat uw computer, de LaCinema Mini HD en UPnP- apparaten correct verbonden zijn met uw netwerk (Afb. 75). 3. In WMP schakelt u Media delen in door te klikken op Mediabib- liotheek > Media delen... (Afb. 76). 4. In het dialoogvenster Media delen selecteert u Mijn media delen met... U moet dan in WMP aangeven dat u de inhoud wenst te delen met de LaCinema Mini HD. Onder het selectievakje van Mijn media delen met selecteert u de LaCinema Mini HD en klikt u op Toestaan (Afb. 77). 5. Multimedia-inhoud die werd geïmporteerd in WMP zal nu toegankelijk zijn in de verscheidene hoofdmappen op de LaCin- ema Mini HD. Afb. 75 Afb. 76 Afb. 77 Televisie Network- Router LaCinema Mini HD Pc of Mac met Windows Media Player-software geïnstalleerd
Pagina: 44
LaCinema Mini HD Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 44 7.2.3. Gedeelde mappen op uw computer Na het wijzigen van instellingen in uw besturingssysteem kunt u bes- tanden in bepaalde mappen op uw computer beschikbaar maken voor weergave op uw LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders (Netwerk > Gedeelde mappen) (Afb. 78). Volg de onder- staande stappen volgens uw besturingssysteem. Windows XP 1. Log in op uw computer als beheerder. 2. Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik dan op Delen en beveiliging (Afb. 79). 3. Als u het bericht Windows heeft als veiligheidsmaatregel de externe toegang tot deze computer uitgeschakeld ziet, klikt u op de link Wizard netwerkconfiguratie (Afb. 80). Volg dan de instructies in Uw computer voor thuisnetwerk configureren. Op de pagina Bestands- en printerdeling van de wizard Netwerk- configuratie selecteert u Bestands- en printerdeling inschakelen. Als u dit bericht niet ziet, slaat u deze stap over en gaat u naar stap 4. 4. In het dialoogvenster Eigenschappen vinkt u het keuzevakje Deze map delen in het netwerk aan (Afb. 81). 5. Klik op OK. Windows Verkenner toont een handje dat de map vasthoudt om zo aan te geven dat de map nu wordt gedeeld. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders (Netwerk > Gedeelde mappen). Afb. 78 Afb. 79 Afb. 80 Afb. 81
Pagina: 45
LaCinema Mini HD Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 45 Windows Vista 1. Zoek de map met de te delen bestanden. 2. Klik met de rechtermuisknop op de te delen map en klik dan op Delen (Afb. 82). 3. In het dialoogvenster Bestandsdeling klikt u op de pijl aan de rechterzijde van het tekstvak en klikt u op Iedereen om de bes- tanden te delen met elk apparaat in uw netwerk (Afb. 83, 1). Klik vervolgens op Toevoegen (Afb. 83). 4. Onder Machtigingsniveau klikt u op de pijl naast Iedereen en selecteert u Bijdrager (Afb. 83). 5. Als u klaar bent, klikt u op Share (Delen) (Afb. 83, 4). Als u wordt gevraagd om een wachtwoord van een beheerder of een bevestiging, typt u het wachtwoord of geeft u de bevestiging. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders (Netwerk > Gedeelde mappen). Afb. 82 Afb. 83
Pagina: 46
LaCinema Mini HD Bestanden van een netwerkmediaserver afspelen Gebruikershandleiding pagina 46 Mac OS X 10.5.x 1. Open uw Systeemvoorkeuren en selecteer Delen. 2. Klik op Bestandsdeling in de linkse kolom en vink het vakje aan (Afb. 84, 1). 3. Klik op het +-teken onder de kolom Gedeelde mappen (Afb. 84, 2) en voeg de mappen toe die u wilt delen met de LaCin- ema Mini HD. 4. Selecteer de eerste map onder Gedeelde mappen. In de rechtse kolom klikt u op het machtigingstype voor Iedereen en selecteert u Lezen en schrijven (Afb. 84, 3). 5. In de voorkeuren van Bestandsdeling klikt u op de knop Opties rechts onder in de hoek (Afb. 84, 4). In het venster dat wordt geopend, selecteert u Deel bestanden en mappen via SMB. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders (Netwerk > Gedeelde mappen). Mac OS X 10.4.x 1. Open uw Systeemvoorkeuren en selecteer Delen in het on- derdeel Internet en netwerk. 2. Klik op het tabblad Voorzieningen en vink het keuzevakje naast Bestandsdeling aan. De bestanden in de door u geselecteerde mappen zijn nu beschik- baar voor de LaCinema Mini HD in Network > Shared Folders (Netwerk > Gedeelde mappen). Afb. 84 Afb. 85
Pagina: 47
LaCinema Mini HD Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 47 8. Bestanden delen in uw thuisnetwerk Dankzij de ondersteuning voor de netwerkprotocollen kan uw LaCinema Mini HD bestanden op de interne opslagruimte en op een externe USB aangesloten op de apparaatpoort delen met com- puters en digitale mediaspelers in uw netwerk. Voor het beheer van bestanden op uw LaCinema Mini HD via een pc of Mac in uw netwerk raadpleegt u paragraaf 8.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer. Als u een UPnP- of DLNA-compatibele digitale mediaspeler wilt ge- bruiken voor het afspelen van bestanden op uw LaCinema Mini HD, raadpleegt u paragraaf 8.2. Bestanden afspelen op netwerkmedi- aspelers. 8.1. Bestanden beheren via een netwerkcomputer De netwerkverbinding kan een handige manier zijn voor het over- brengen, verplaatsen of verwijderen van bestanden op de LaCin- ema Mini HD zodra deze is aangesloten op de televisie. Volg deze stappen voor het beheer (verplaatsen, verwijderen of overbrengen) van bestanden op de LaCinema Mini HD via uw netwerkcomputer: 8.1.1. STAP 1: de voeding aansluiten 8.1.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 8.1.3. STAP 3: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten 8.1.4. STAP 4: de netwerkinstellingen configureren 8.1.5. STAP 5: LaCie Network Assistant: installatie 8.1.6. STAP 6: LaCie Network Assistant: bestanden overbrengen
Pagina: 48
LaCinema Mini HD Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 48 8.1.1. STAP 1: de voeding aansluiten 1. Sluit een uiteinde van het netsnoer aan op de achterzijde van de LaCinema Mini HD en het andere uiteinde op een stopcontact (Afb. 86). De LaCinema Mini HD heeft mogelijk even nodig om op te starten. Ga verder met de volgende stap, 8.1.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten. LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroom- adapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garan- tie ongeldig. TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van 100-240 Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. Afb. 86
Pagina: 49
LaCinema Mini HD Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 49 8.1.2. STAP 2: de Ethernet-kabel aansluiten 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achter- zijde van de LaCinema Mini HD (Afb. 87). 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije Ethernet LAN (local area network) van uw router of hub (raad- pleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). Geef het netwerk even de tijd om de drive te herkennen. Ga nu verder met de volgende stap, 8.1.3. STAP 3: HDMI- of sa- mengestelde A/V-kabels aansluiten. 8.1.3. STAP 3: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten 1. Sluit uw LaCinema Mini HD aan op uw televisie met de HDMI- kabel of de samengestelde video- en audiokabel. Raadpleeg paragraaf 4.1. STAP 1: HDMI- of samengestelde A/V-kabels aansluiten (Afb. 88) voor meer informatie over deze stap. 2. Zet de televisie aan. Het laadscherm verschijnt. TECHNISCHE OPMERKING: als u het laadscherm niet ziet, stelt u de video-ingang van uw tv in op de overeenkomstige videokabel die u in de bovenstaande stappen hebt aangesloten (HDMI of sa- mengesteld) (Afb. 89). Ga nu verder met de volgende stap, 8.1.4. STAP 4: de netwerkinstel- lingen configureren. Afb. 87 Afb. 88 Afb. 89
Pagina: 50
LaCinema Mini HD Bestanden delen in uw thuisnetwerk Gebruikershandleiding pagina 50 8.1.4. STAP 4: de netwerkinstellingen configureren Voor de toewijzing van een IP-adres aan uw LaCinema Mini HD, waardoor deze verbinding kan maken met het netwerk, moet u de configuratiestappen in de Installatiewizard volgen of moet u de netwerkinstellingen in de hoofdmap Settings (Instellingen) config- ureren. In de hoofdmap Settings (Instellingen) volgt u deze stappen om een IP-adres aan te vragen: Gebruik de afstandsbediening om te navigeren naar Settings Space > Network > Network setup (hoofdmap Instellingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie) en druk op de knop (Afb. 90, Afb. 91 en Afb. 92). Zodra u uw keuzes maakt, zal uw netwerkrouter een IP- adres toewijzen aan de LaCinema Mini HD. Ga verder met de volgende stap, 8.1.5. STAP 5: LaCie Network As- sistant: installatie. Afb. 90 Afb. 91 Afb. 92 Afb. 93
Merk:
LaCie
Product:
Mediaspelers
Model/naam:
LaCinema Mini HD
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands