5big

LaCie 5big handleiding

5big

Handleiding voor de LaCie 5big in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 21 pagina's.

Pagina: 1
3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.................................................. 4 1.2. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik.......................................... 4 1.3 Inhoud van de verpakking........................................................................ 5 1.4. Windows Storage Server 2008.................................................................. 5 1.5. Netwerkverbinding en namen................................................................... 6. 1.5.1. Minimale netwerk- en werkstationvereisten..................................... 6 1.5.2. Standaardnaam en -aanmeldingsgegevens................................... 7 1.5.3. Draadloze ondersteuning.............................................................. 7. 1.5.4. Netwerk- en serveraanbevelingen.................................................. 7 1.6. Toetsenbord, muis en beeldscherm voor het oplossen van problemen........................................................................................ 7. 1.7. Aanzichten van de 5big Storage Server..................................................... 8. 1.7.1. Vooraanzicht................................................................................ 8. 1.7.2. Achteraanzicht.............................................................................. 9 1.7.3 Genummerde sleuven en schijfladen van 5big-behuizing.............................................................................9 1.8. Schijven verwijderen en installeren..........................................................10 1.9. Een niet-LaCie-harde schijf installeren in een schijflade van de 5big-behuizing............................................................................12 1.10. Ethernet-kabel....................................................................................... 14. 1.11. Het netsnoer aansluiten.......................................................................... 15. 1.12. De Ethernet-kabel aansluiten.................................................................. 15. 1.13. Beheer...................................................................................................16 1.14 Een statisch IP-adres insteln......................................................................16 1.15. LED's.....................................................................................................16 2. Initiële installatie 16 2.1. RAID-configuratie.................................................................................... 17. 2.2. Opstarten en inloggen............................................................................. 17
Pagina: 2
4 1. Inleiding 1.1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen • Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. • Lees deze snelle startgids zorgvuldig door en volg de juiste procedures bij het configureren van het apparaat. • Maak uw LaCie 5big Storage Server niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Steek nooit een metalen voorwerp in het apparaat of de drives om gevaar voor elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te voorkomen. De LaCie 5big Store Server bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Bij een eventuele storing laat u het apparaat nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. • Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie 5big Storage Server, aangezien de vloeistof in de openingen kan terechtkomen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. • Voedingsvereisten 100-240 V~, 1,44 A, 50-60 Hz (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). 1.2. Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik • Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C. Bovendien moet de luchtvochtigheid in bedrijf binnen het bereik van 5% tot 80% (niet condenserend) liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90% (niet condenserend). Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats uw apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Bovendien kan het plaatsen van het apparaat in een te koude of vochtige omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden. • Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als de kans op bliksem bestaat of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. • Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektrische apparaten, zoals televisies of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. • Plaats het apparaat niet in de buurt van bronnen van magnetische storing, zoals computerschermen, televisies of luidsprekers. Magnetische storing kan de werking en stabiliteit van uw apparaat negatief beïnvloeden. • Oefen nooit overmatige druk uit op uw apparaat.
Pagina: 3
5 OPMERKINGEN (1) elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een schijf of schijfsysteem van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijven of harde schijfsysteem en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. (2) 1 GB = 1.000.000.000 bytes. 1 TB = 1.000.000.000.000 bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de besturingsomgeving (gewoonlijk 10-15% minder). (3) Uw 5big Storage Server moet worden geïnstalleerd op een plaats met een eenvoudige toegang en goede ventilatie. De door u gekozen plaats moet ook voorzien zijn van een beschikbare Ethernet-aansluiting voor het netwerk waarin u de 5big Storage Server installeert. 1.3. Inhoud van de verpakking De verpakking van uw LaCie 5big Storage Server bevat de onderstaande items: 1. LaCie 5big Storage Server 2. Ethernet-kabel van categorie 5E 3. Voeding 4. 5big Storage Server-cd (documentatie en taalpakketten) 5. 5big Storage Server-herstel-dvd 6. Snelle startgids 7. Hulpmiddel voor vergrendeling van drives 8. Pakket met schroeven voor schijfladen (alleen bij model met enkele schijf. Bewaar de niet gebruikte schroeven voor schijfladen op een veilige plaats voor gebruik later. Gebruik geen andere schroeven wanneer u een schijf vastmaakt aan een schijflade van de 5big-behuizing.) OPMERKING: bewaar de verpakking van de 5big Storage Server. (1) Als de 5big Storage Server moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het apparaat in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd. (2) Wanneer u de 5big Storage Server verzendt, zorgt u ervoor dat alle items in de oorspronke- lijke verpakking worden geretourneerd. (3) Als u een 5big Storage Server met één enkele schijf hebt aangeschaft, verwijdert u de schij- ven die niet door LaCie werden vervaardigd voordat u de server verzendt voor onderhoud. (4) Voordat u de 5big Storage Server retourneert, moet u een backup van alle gegevens op de schijven maken. LaCie kan niet garanderen dat uw gegevens worden behouden. 1.4. Windows Storage Server 2008 Uw 5big Storage Server wordt geleverd met Windows Storage Server 2008 vooraf geïnstalleerd. Als u de juiste stappen volgt voor het aansluiten en inschakelen van de 5big Storage Server, kunt u het apparaat gaan configureren zodat het voldoet aan de behoeften van het netwerk.
Pagina: 4
6 1.5. Netwerkverbinding en namen 1.5.1. Minimale netwerk- en werkstationvereisten Als u de 5big Storage Server wilt gebruiken, moet uw netwerk voldoen aan de volgende vereisten: Netwerk Minimale vereisten Serververbinding Bedrade Ethernet-verbinding van 100 Mbps. LaCie raadt u ten zeerste aan 1 Gb/s te gebruiken voor betere prestaties. Router/Firewallapparaat Een switch met bedrade Ethernet-connectiviteit zodat de werkstations kunnen communiceren met de 5big Storage Server. LaCie raadt u ten zeerste aan 1 Gb/s te gebruiken voor betere prestaties. IP-adres De 5big Storage Server neemt aan dat netwerkapparaten hun IP-adressen ontvangen van een DHCP-server. Voor statische IP- configuratie raadpleegt u 1.14. Een statisch IP-adres instellen. Internettoegang De 5big Storage Server moet toegang tot internet hebben voor essentiële updates voor Windows Storage Server 2008. Minimale besturingssysteemvereisten voor werkstations in het netwerk De nieuwste versies van Windows XP , Windows Vista en Windows 7 De nieuwste versies van Mac OS X 10.5 en 10.6 Linux 2.6
Pagina: 5
7 1.5.2. Standaardnaam en -aanmeldingsgegevens Gebruikersnaam - Administrator Wachtwoord - LaCie5big (hoofdlettergevoelig) Servernaam - 5bigstorage 1.5.3. Draadloze ondersteuning • De 5big Storage Server vereist een Ethernet-kabel voor aansluiting op uw netwerk. • Computers die draadloos met het netwerk zijn verbonden, kunnen toegang krijgen tot de gegevens op de 5big Storage Server als ze beschikken over de benodigde rechten. 1.5.4. Netwerk- en serveraanbevelingen • Voor optimale prestaties gebruikt u een Gigabit Ethernet-router of -switch en een Gigabit Ethernet- kaart in uw clientcomputer(s). • Voor betere netwerkprestaties en betrouwbaarheid raadt LaCie u aan beide Ethernet-poorten aan de achterzijde van de 5big Storage Server te gebruiken. Dit wordt gewoonlijk "Teaming" genoemd. Raadpleeg de LaCie Technische Beschrijving van Teaming op www.lacie.com/nl/technologies voor meer informatie. • Terwijl het wijzigen van de gebruikersnaam optioneel is, beveelt LaCie gebruikers aan het wachtwoord zo snel mogelijk bij te werken. • Zorg ervoor dat alle systemen en hardware in het netwerk goed blijven functioneren. De prestaties van de 5big Storage Server kunnen worden beïnvloed door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen. 1.6. Toetsenbord, muis en beeldscherm voor het oplossen van problemen De 5big Storage Server heeft een VGA-aansluiting en drie USB 2.0-poorten (raadpleeg 1.7.2. Achteraanzicht) die kunnen worden gebruikt om een beeldscherm, muis en toetsenbord aan te sluiten. Bij normaal gebruik kan de 5big Storage Server worden beheerd via Remote Desktop Connection (Verbinding met extern bureaublad). Wanneer u problemen met betrekking tot de 5big Storage Server oplost, raadt LaCie aan dat u een toetsenbord, muis en beeldscherm rechtstreeks op de server aansluit om conflicten te voorkomen, zoals problemen met het netwerk. Sluit een toetsenbord, muis en beeldscherm aan op de 5big Storage Server wanneer u deze voor het eerst aansluit op uw netwerk en inschakelt. Raadpleeg 2.2 Opstarten en inloggen.
Pagina: 6
8 1.7. Aanzichten van de 5big Storage Server 1.7.1. Vooraanzicht – Aan/uit-knop met statuslampje - (Afb. 01) 1. Aan/uit-schakelaar - Met de blauwe knop aan de voorzijde van de 5big Storage Server kan het apparaat worden in- of uitgeschakeld. Het lampje blijft opgelicht om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld. 1 OPMERKING:als u op de knop met het lampje aan de voorzijde drukt terwijl de 5big Storage Server actief is, wordt het systeem uitgeschakeld. Dit gebeurt zelfs als de 5big Storage Server wordt gebruikt. Zorg ervoor dat het apparaat zich op een plaats bevindt waar de knop met het lampje aan de voorzijde niet per ongeluk kan worden ingedrukt terwijl de 5big Storage Server actief is. Selecteer Start > Afsluiten in Windows Storage Server 2008 om de 5big Storage Server uit te schakelen. Afb. 01
Pagina: 7
9 Afb. 03 - Achteraanzicht zonder schijfladen 1.7.2. Achteraanzicht – (Afb. 02) 2. Ethernet-poorten (2) 3. USB 2.0-uitbreidingspoorten (3) 4. eSATA-uitbreidingspoort 5. VGA-beeldscherm 6. Reset-knop* 7. Voedingsaansluiting 8. Vergrendeling schijflade 9. Handgreep schijflade 10. Schijf-LED *ALLEEN NOODRESET. Gebruik het puntige uiteinde van het hulpmiddel voor vergrendeling van schijven om de reset-knop in te drukken (Afb. 02 - 6). Zorg ervoor dat gebruikers geen toegang tot het systeem hebben, omdat de 5big Storage Server opnieuw wordt opgestart wanneer u de knop indrukt. In het geval van noodherstel controleert u de staat van de RAID in Windows Schijfbeheer. In de meeste gevallen wordt de software-RAID opnieuw opgebouwd wanneer u de reset-knop gebruikt. Gewoonlijk is het opnieuw opbouwen van de software-RAID niet destructief en blijft de integriteit van de gegevens behouden, hoewel het kan voorkomen dat er gegevens verloren gaan. 3 DESIGNED BY NEIL POULTON POWER LAN 1 USB USB eSATA eSATA VGA LAN 1 USB USB LAN 2 10 7 5 2 4 6 8 9 Afb. 02 - Achteraanzicht met schijfladen 1.7.3. Genummerde sleuven en schijfladen van de 5big-behuizing – (Afb. 03) Voor uw gemak bij het toevoegen of verwijderen van schijven hebben de sleuven en laden van de 5big- behuizing overeenstemmende nummers.
Pagina: 8
10 1.8. Schijven verwijderen en installeren • Als u een schijf vervangt, moet u ervoor zorgen dat u de sleuf met de problematische schijf kiest. • Als u een nieuwe schijf toevoegt aan een lege sleuf, dient u een LaCie 5big-schijf te overwegen. LaCie 5big- schijven zijn speciaal voorbereid en geoptimaliseerd voor gebruik met de 5big Storage Server. Ga naar www.lacie.com voor meer informatie over nieuwe LaCie 5big-schijven. • LaCie adviseert dat u schijven met dezelfde opslagcapaciteit kiest voor RAID 5-configuraties. Plaats bijvoorbeeld in alle lege sleuven schijven van 1 TB als de eerste schijf een capaciteit van 1 TB heeft. Raadpleeg de Technische Beschrijving van RAID voor meer informatie. • Als u niet-LaCie-schijven installeert in de 5big Storage Server, bezoekt u www.lacie.com voor de lijst met ondersteunde harde schijven. LaCie kan de prestaties of functionaliteit niet garanderen bij het gebruik van niet-ondersteunde schijven. • Wanneer u een nieuwe schijf toevoegt, kiest u een schijflade zonder schijf. LaCie beveelt aan dat u nieuwe schijven in de volgorde van de nummering plaatst, van links naar rechts. Voorbeeld: als de eerste sleuf links (Sleuf 1) de enige schijf in de behuizing bevat, kiest u de tweede sleuf links (Sleuf 2) voor de volgende schijf. Raadpleeg 1.9 Een niet-LaCie-harde schijf installeren in een schijflade van de 5big-behuizing zodra u een lege schijflade hebt verwijderd (Afb. 03 - Achteraanzicht zonder schijfladen). OPMERKING: wanneer een afzonderlijke harde schijf in de LaCie 5big Storage Server defect raakt, neemt u contact op met uw LaCie-wederverkoper of met de LaCie-klantenservice voor technische assistentie. Als de schijf met het probleem werd aangeschaft bij LaCie en binnen de garantieperiode valt, vervangt u deze door een hare schijf van LaCie. LaCie vervangt geen harde schijven die niet door LaCie werden vervaardigd of die niet bij LaCie werden aangeschaft.
Pagina: 9
11 Een schijflade uit de 5big-behuizing verwijderen: 1. Gebruik het meegeleverde hulpmiddel voor vergrendeling van schijven om de schijflade te ontgrendelen. Draai de vergrendeling totdat deze zich verticaal bevindt. (Afb. 04) 2. Plaats uw wijsvinger in de ruimte achter de handgreep. (Afb. 05) 3. Trek aan de handgreep van de schijflade en haal de schijflade voorzichtig uit de behuizing (Afb. 06). Wees voorzichtig wanneer u de drivelade verwijdert. Raadpleeg 1.9 Een niet-LaCie-harde schijf installeren in een schijflade van de 5big-behuizing als u een niet-LaCie-schijf toevoegt. Een schijf in de de 5big-behuizing installeren: 1. Zorg ervoor dat de vervangende of nieuwe schijf veilig is vastgemaakt aan een schijflade. 2. Schuif de schijflade voorzichtig in een lege sleuf. U zult enige weerstand voelen wanneer de schijflade bijna helemaal in de sleuf is geschoven. Duw voorzichtig op de handgreep van de schijflade tot u voelt dat deze op zijn plaats vastklikt. De handgreep van de schijflade moet zich op gelijke hoogte met de achterzijde van de 5big-behuizing bevinden. 3. Gebruik het hulpmiddel voor vergrendeling van schijven om de schijf te vergrendelen. LET OP: na continu gebruik van de LaCie 5big Storage Server kunnen de schijven heet zijn. Wees voorzichtig wanneer u een schijflade met een schijf verwijdert. Afb. 04 Afb. 05 Afb. 06
Pagina: 10
12 Afb. 07 - Schijflade van 5big en vier schroeven Afb. 08 - Om elektrostatische ontlading te voorkomen, moet u contact met de printplaat van de harddrive vermijden. 1.9. Een niet-LaCie-harde schijf installeren in een schijflade van de 5big-behuizing Let op het volgende voordat u uw niet-LaCie- schijf vastmaakt aan de schijflade: • Alleen 3,5" SATA II-schijven mogen in de 5big- behuizing worden geïnstalleerd. Bezoek de ondersteuningspagina op www.lacie.com/nl/ voor een lijst met schijven die zijn getest door LaCie. LaCie kan de prestaties of functionaliteit niet garanderen bij het gebruik van niet-LaCie- schijven die niet zijn getest met de 5big Storage Server. • Gebruik alleen de schroeven die werden meegeleverd in de verpakking wanneer u de niet- LaCie-harde schijf vastmaakt aan de schijflade (Afb. 07) • Om eventuele problemen door elektrostatische ontlading (ESD) te vermijden, is het aanbevolen dat u de printplaat van de harde schijf niet aanraakt (Afb. 08). Als verdere voorzorgsmaatregel voor elektrostatische ontlading moet u een antistatisch polsbandje of een antistatisch matje gebruiken om uzelf te aarden wanneer u de harde schijf hanteert. OPMERKING: schijven verkocht door LaCie worden aanbevolen voor gebruik met uw 5big Storage Server. Speciale LaCie-schijven voor de 5big-behuizing zijn getest en worden verzonden in een schijflade voor eenvoudige installatie. Bovendien hebben alle harde schijven voor de 5big een garantie van 3 jaar. Bezoek www.lacie.com/nl/ voor meer informatie over de aanschaf van een 5big-schijf.
Pagina: 11
13 Een schijf vastmaken aan de schijflade: 1. Zoek een geschikte werkplaats met voldoende ruimte en een vlak, effen oppervlak. 2. Zoek de lege 5big-drivelade en de vier schroeven voor de drivelade die werden meegeleverd in de verpakking. Maak geen schijf vast aan een drivelade van de 5big-behuizing met behulp van andere schroeven. Hierdoor kunt u de drivelade of uw niet-LaCie-schijf beschadigen. Zorg ervoor dat u uw 3,5" SATA II-schijf (die niet door LaCie werd vervaardigd) en een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebt. Controleer of de kop van de schroevendraaier de gepaste grootte heeft voor het vastmaken van de schroeven die door LaCie werden geleverd. 3. Plaats de lege schijflade op het vlakke werkoppervlak. De handgreep dient zich links onderaan te bevinden, met het vergrendelingssymbool weg van u gericht (Afb. 09). 4. Vele schijven hebben een label aan de ene zijde en de printplaat aan de andere zijde. Plaats de harde schijf met het label naar boven voorzichtig in de schijflade (Afb. 10). Houd de zijde met de printplaat naar het werkoppervlak gericht en de SATA-connector naar rechts. De vier schroefopeningen in de lade dienen juist uitgelijnd te zijn met de vier schroefgaten van de schijf. 5. Maak de vier schroeven met de kruiskopschroevendraaier vast. Span de schroeven niet te hard aan. Als u dit toch doet, kan dit de integriteit van de schroefgaten van de schijf en de schroefdraden negatief beïnvloeden (Afb. 11). 6. Ga naar 1.8 Schijven verwijderen en installeren voor informatie over het plaatsen van de schijflade in de 5big-behuizing. Zodra u de stappen in 2. Initiële installatie hebt voltooid, leest u de Technische Beschrijving van RAID voor instructies om schijven met Windows Storage Server 2008 te configureren. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut porttitor, nibh nec aliquet imperdiet, libero ipsum tristique tortor, a aliquet elit enim placerat nisi. Sed quis neque nulla, ac congue tortor. Suspendisse et nibh tellus. Etiam eu rhoncus ante. Cras neque eros, posuere sed pulvinar nec, auctor nec justo. LaCie U.S. • 22985 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, OR 97124 USA LaCie S.A. • 17, rue Ampère 91349 Massy Cedex France * 1TB (Terabyte) = 1000GB. 1GB = 1,000,000,000 bytes EN Total accessible capacity varies depending upon operating environment (typically 5–10% less). FR La capacité totale disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation (5 à 10 % de moins, en général). IT La capacità accessibile totale varia a seconda dell’ambiente operativo ed è generalmente pari al 5-10% in meno. DE Der insgesamt verfügbare Speicher ist von der Betriebsumgebung abhängig (in der Regel 5 bis 10 % weniger). ES La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente entre un 5 -10% menos). NL De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5 à 10% minder).**For optimal performance, the drive must be connected to a USB 3.0 host port. ***Calculations are based on approximately 15GB HD video, 700MB MPEG-4 video, 3.6MB music file and 3MB JPEG photo. Cannot be combined with any other Wuala offer. Full terms and conditions available at www.wuala.com/lacie ©2010, LaCie. The LaCie logo is a trademark of LaCie. Other product and brand names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Specifications and appearance are given as guidelines and are subject to change without notice. Use of this device to make unauthorized copies may require the permission of the copyright owner. LaCie cannot be held responsible for the unlawful use of this drive. www.lacie.com Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut porttitor, nibh nec aliquet imperdiet, libero ipsum tristique tortor, a aliquet elit enim placerat nisi. Sed quis neque nulla, ac congue tortor. Suspendisse et nibh tellus. Etiam eu rhoncus ante. Cras neque eros, posuere sed pulvinar nec, auctor nec justo. LaCie U.S. • 22985 NW Evergreen Parkway, Hillsboro, OR 97124 USA LaCie S.A. • 17, rue Ampère 91349 Massy Cedex France * 1TB (Terabyte) = 1000GB. 1GB = 1,000,000,000 bytes EN Total accessible capacity varies depending upon operating environment (typically 5–10% less). FR La capacité totale disponible varie en fonction de l’environnement d’exploitation (5 à 10 % de moins, en général). IT La capacità accessibile totale varia a seconda dell’ambiente operativo ed è generalmente pari al 5-10% in meno. DE Der insgesamt verfügbare Speicher ist von der Betriebsumgebung abhängig (in der Regel 5 bis 10 % weniger). ES La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente entre un 5 -10% menos). NL De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5 à 10% minder).**For optimal performance, the drive must be connected to a USB 3.0 host port. ***Calculations are based on approximately 15GB HD video, 700MB MPEG-4 video, 3.6MB music file and 3MB JPEG photo. Cannot be combined with any other Wuala offer. Full terms and conditions available at www.wuala.com/lacie ©2010, LaCie. The LaCie logo is a trademark of LaCie. Other product and brand names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Specifications and appearance are given as guidelines and are subject to change without notice. Use of this device to make unauthorized copies may require the permission of the copyright owner. LaCie cannot be held responsible for the unlawful use of this drive. www.lacie.com Afb. 09 - Schijflade van 5big-behuizing Afb. 10 - Schijflade met harde schijf Afb. 11
Pagina: 12
14 1.10. Ethernet-kabel Gigabit Ethernet-kabels en -aansluitingen De kabel voor het aansluiten van Gigabit Ethernet- apparaten wordt weergegeven in Afb. 12 - Ethernet- kabeluiteinden. OPMERKING:LaCie beveelt kabels van categorie 5E of categorie 6 aan. Beide ondersteunen Gigabit Ethernet. Afb. 12 - Ethernet-kabeluiteinden Desktop PCs and Macs (via Ethernet) Ethernet Switch 5big Storage Server (via Ethernet) Laptops (via Wi-Fi) 2big Quadra (for backup) Server Afb. 13 - Netwerkconfiguratie
Pagina: 13
15 1.11. Het netsnoer aansluiten De netvoedingsset bestaat uit twee kabels: de ene kabel (A) wordt aangesloten op de LaCie-server en de andere kabel (B) op een stopcontact. Dit kan een wandcontactdoos of een overspanningsbeveiliging zijn (Afb. 14). 1. Sluit kabel A aan op de 5big Storage Server. 2. Sluit kabel B aan op de voedingseenheid (C). 3. Sluit kabel B aan op een overspanningsbeveiliging of een wandcontactdoos. DESIGNED BY NEIL POULTON POWER LAN 1 USB USB eSATA eSATA VGA LAN 1 USB USB LAN 2 Afb. 14 A C B LET OP: (1) gebruik alleen de wisselstroom- adapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Aangezien elk product uniek is, mag u geen voeding van een ander LaCie- apparaat of andere fabrikant gebruiken voor de LaCie 5big Storage Server. (2) Merk op dat de wisselstroomadapter in de verpakking van uw LaCie-apparaat wordt geleverd met connectoren voor stopcontacten uit meerdere regio's. Dankzij de voeding van 100-240 V kunt u uw apparaat ook in het buitenland gebruiken. LaCie accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor schade aan de schijf ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bovendien wordt uw garantie ongeldig als u: • andere netsnoeren, voedingen of stroomadapters gebruikt dan deze toegestaan door LaCie. • uw voedingsadapter niet verwijdert wanneer u het LaCie-apparaat vervoert. Het niet in acht nemen hiervan kan uw 5big Storage Server beschadigen. DESIGNED BY NEIL POULTON POWER LAN 1 USB USB eSATA eSATA VGA LAN 1 USB USB LAN 2 Afb. 15 1.12. De Ethernet-kabel aansluiten (Afb. 13 - Netwerkconfiguratie). 1. Sluit een Ethernet-kabel aan op een van de Ethernet-poorten aan de achterzijde van de LaCie 5big Storage Server (Afb. 15). Houd er rekening mee dat beide poorten kunnen worden gebruikt voor betere prestaties en betrouwbaarheid. Raadpleeg de Technische Beschrijving van Teaming op www. lacie.com/nl/technologies. 2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel(s) aan op een beschikbare Ethernet-poort (of -poorten) op de router of switch (Afb. 15).
Pagina: 14
16 1.13. Beheer Net als bij de meeste server kan de 5big Storage Server op afstand worden beheerd via Verbinding met extern bureaublad in Windows. Op een Windows-werkstation in hetzelfde netwerk als de 5big Storage Server gaat u naar Start > Programma's > Bureau-accessoires > Verbinding met extern bureaublad. Voer de naam van de 5big Storage Server (de standaardnaam is "5bigstorage") of het IP-adres in om toegang tot het systeem te krijgen. Extern bureaubladprogramma's zijn ook beschikbaar voor Mac OS X en Linux. De 5big Storage Server kan ook worden beheerd door een toetsenbord, muis en beeldscherm rechtstreeks op het systeem aan te sluiten (1.6. Toetsenbord, muis en beeldscherm voor het oplossen van problemen). U moet een toetsenbord, muis en beeldscherm aansluiten op de LaCie 5big Storage Server om het apparaat de eerste keer te installeren. Raadpleeg 2.2 Opstarten en inloggen. 1.14 Een statisch IP-adres instellen Standaard is Windows Storage Server 2008 geconfigureerd om het IP-adres van een DHCP-server te ontvangen. Als u een statisch IP-adres wilt instellen, beveelt LaCie aan dat u een beeldscherm, USB-muis en USB-toetsenbord rechtstreeks aansluit op de 5big Storage Server. Ga naar de netwerkinstellingen van Windows Storage Server 2008 om een statisch IP-adres in te voeren dat compatibel is met uw netwerk. U kunt het IP-adres wijzigen via Extern bureaublad (1.14 Beheer) maar de verbinding gaat verloren zodra de wijziging wordt toegepast. 1.15. Lampjes Kleur lampje voorzijde Kleur LED achterzijde Status 5big Storage Server Continu blauw Continu blauw Het systeem is in orde. Continu rood Continu blauw of uit Hardwarefout of het systeem kan niet worden opgestart. Knipperend blauw Knipperend blauw, dan continu blauw Het systeem wordt ingeschakeld. Continu blauw Knipperend rood/blauw SMART-schijffout(en). Start de LaCie Hardware Monitor via het bureaublad van de server om de staat van de schijf te controleren. Knipperend rood/ blauw Continu blauw Ventilatorfout. 2. Initiële installatie De 5big Storage Server is vooraf geïnstalleerd met Windows Storage Server 2008, wat betekent dat deze meteen vanuit de verpakking gereed is voor netwerkintegratie. Neem de tijd om te bepalen hoe u de 5big Storage Server wilt beheren voordat u gegevens opslaat.
Pagina: 15
17 2.1. RAID-configuraties De 5big Storage Server biedt software-RAID beheerd door Windows Storage Server 2008. Niveaus van RAID omvatten 0, 1, 5 en Spanned. De standaard RAID-configuratie voor een 5big Storage Server die wordt geleverd met vijf schijven is: • Systeem: RAID 1 (Gespiegeld) • Swap: RAID 5 • Gegevens: RAID 5 Alleen bij 5big Storage Server met één enkele schijf: De 5big Storage Server met één enkele schijf kan niet met een RAID-configuratie worden geleverd. Alleen het besturingssysteem, Windows Storage Server 2008, wordt bewaard op de meegeleverde schijf. Merk op dat u twee schijven nodig hebt voor spiegelen en dat RAID 5 minstens drie harde schijven vereist. Voor meer informatie over de configuratie van RAID in Windows Storage Server 2008 raadpleegt u de Technische Beschrijving van RAID op www.lacie.com/nl/technologies. 2.2. Opstarten en inloggen U moet een toetsenbord, muis en beeldscherm aansluiten op de LaCie 5big Storage Server om de server voor het eerst te installeren. Gebruik de USB 2.0- en VGA-poorten aan de achterzijde van de server (1.6. Toetsenbord, muis en beeldscherm voor het oplossen van problemen). Verbinding met extern bureaublad zal niet beschikbaar zijn op een werkstation in het netwerk wanneer u de 5big Storage Server voor het eerst installeert. Schakel de server in door de LED aan de voorzijde in te drukken (1.7.1. Vooraanzicht – Aan/uit-knop met statuslampje). Het kan enkele minuten duren voordat de 5big Storage Server wordt opgestart. 1. Na de eerste opstart volgt u de stappen in de Windows Installatiewizard (taal, tijdzone, enz.). 2. De 5big Storage Server start opnieuw op zodra u de Windows Installatiewizard hebt voltooid. 3. Log in bij de 5big Storage Server wanneer u hierom wordt gevraagd. 4. De 5big Storage Server start opnieuw op na het inloggen. Dit is normaal. 5. Log in bij de 5big Storage Server wanneer u hierom wordt gevraagd. Zodra de installatie is voltooid en het systeem opnieuw is opgestart, kunt u de server beheren vanaf werkstations in het netwerk via Verbinding met extern bureaublad (Raadpleeg 1.13 beheer).. Wanneer u zich aanmeldt, geeft u de gebruikersnaam, het wachtwoord en de servernaam voor de 5big Storage Server op. De standaardwaarden zijn: Gebruikersnaam: Administrator Wachtwoord: LaCie5big Server aam: 5bigstorage OPMERKINGEN (1) aangezien alle gegevens worden verwijderd wanneer het RAID-niveau wordt gewijzigd, raadt LaCie ten zeerste aan dat u de gewenste RAID(s) configureert wanneer u de 5big Storage Server voor het eerst installeert. (2) LaCie beveelt RAID-niveau 1 en 5 aan, aangezien deze gegevensbescherming leveren bij een storing van een enkele schijf. Als u de configuraties RAID 0 en/of Spanned gebruikt, kan dit leiden tot onherstelbaar gegevensverlies.
Pagina: 16
18 Het configuratievenster wordt geopend wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de 5big Storage Server. Er zijn veel functies die gemakkelijk toegankelijk zijn in dit venster, waaronder netwerkconfiguratie, planningsupdates en firewallconfiguratie. Er staan snelkoppelingen voor de 5big Storage Server op het bureaublad waarmee u uw LaCie-product kunt registreren en de Server Manager of de Hardware Monitor kunt starten. De Server Manager levert toegang tot alle beheerfuncties van de 5big Storage Server, waaronder Disk Management for RAID (Schijfbeheer voor RAID) en Provision Sharing (Voorzieningen delen) om het delen van volumes en bestanden in te stellen. De Hardware Monitor toont informatie over de omgeving, de schijven en het energiebeheer.
Pagina: 17
19 Voor het beheer van Mac-clients gaat u naar Start > EZ-IP administrator. Raadpleeg de GroupLogic- handleiding op de meegeleverde cd voor meer informatie.
Pagina: 18
21 Copyright © 2010, LaCie 715268 101203 Contact met ons opnemen LaCie Azië 25/F Winsan Tower 98 Thomson Road Wanchai, Hongkong, China info.asia@lacie.com LaCie Australië 458 Gardeners Road Alexandria, NSW 2015 info.au@lacie.com LaCie Benelux Vorstlaan /165 Bld du Souverain B-1160 Brussel, België info.benelux@lacie.com LaCie Canada 235 Dufferin St. Toronto, Ontario M6K 1Z5 info.ca@lacie.com LaCie Frankrijk 17, rue Ampère 91349 Massy Cedex info.fr@lacie.com LaCie Duitsland Am Kesselhaus 5 D-79576 Weil Am Rhein info.de@lacie.com LaCie Italië Milano Business Park Edificio B1 Via dei Missaglia 97 20142 Milaan info.it@lacie.com Elecom – Japan http://www.lacie.jp/support/ LaCie Scandinavië (Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland) Sveavägen 90, 5tr 113 59 Stockholm, Zweden info.nordic@lacie.com LaCie Spanje C/ Núñez Morgado, 3, 5a pl. 28036 Madrid info.es@lacie.com LaCie Zwitserland Davidsbodenstrasse 15A 4004 Basel info.ch@lacie.com LaCie Verenigd Koninkrijk en Ierland LaCie Ltd, Power Road Studios 114 Power Road Chiswick, Londen, W4 5PY, Ver- enigd Koninkrijk VK: info.uk@lacie.com Ierland: info.ie@lacie.com LaCie VS 22985 NW Evergreen Pkwy Hillsboro, OR 97124 sales@lacie.com LaCie wereldwijde export 17, rue Ampère 91349 Massy Cedex, Frankrijk sales.intl@lacie.com support.intl@lacie.com Bezoek www.lacie.com voor meer informatie over LaCie- producten.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de LaCie 5big en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de LaCie 5big. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de LaCie 5big zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de LaCie 5big

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de LaCie 5big. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: LaCie
 • Product: Servers
 • Model/naam: 5big
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits