Krüger&Matz KM 1808 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Krüger&Matz KM 1808. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Krüger&Matz
  • Product: Hifi systeem
  • Model/naam: KM 1808
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 72
73
Gebruiksaanwijzing
NL
Voor gebruik
Bedankt voor de aankoop van het product Kruger&Matz. Alvorens met het gebruik te beginnen,
lees de gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.
Voor je veiligheid
Alvorens het toestel op het stroomnetwerk
aan te sluiten, controleer of de spanning
van dit systeem met de netwerkspanning
overeenkomt.
Bij het uittrekken van de spanningskabel
grijp altijd aan de stekker, nooit aan de
kabel.
Bescherm de spanningskabel tegen
trappen en buigen, met name dichtbij de
stekker en uitgang van het toestel.
Plaats het toestel en accessoires nooit
in de buurt van open vuur en andere
warmtebronnen, waaronder ook direct
zonlicht.
Om elektrocutie te voorkomen, open de
behuizing niet. Laat alle servicehandelingen
door een gekwalificeerd personeel
uitvoeren.
Bescherm het product en accessoires tegen
regen en water. Plaats nooit voorwerpen
met water, bv. bloemenvaas in de buurt van
het toestel.
Bedek de ventilatieopeningen van het
toestel niet met kranten, tafelkleed,
gordijn ezv. Oververhitting kan het toestel
beschadigen en de levensduur ervan
verkorten.
Laat niemand, in het bijzonder kinderen,
voorwerpen in de gleuven, sockets en
andere openingen in de behuizing plaatsen
- het kan tot elektrocutie leiden.
Sla het toestel nooit met scherpe
voorwerpen.
Laser product
Dit product is voorzien van een lage kracht
lasertoestel. Voor je eigen veiligheid neem geen
beschermingen weg en demonteer het toestel niet.
Allerlei herstellingen moeten door een gekwalificeerd
personeel uitgevoerd worden.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Let op:
Dit product is voorzien van een
lage kracht lasertoestel. Voor
je eigen veiligheid neem de
beschermingen tegen laserstralen
niet weg. Kijk niet in de laser
tijdens de werking van het toestel.
Waarschuwing:
Om het gevaar van brand of elektrocutie
te voorkomen, stel het toestel niet aan
druppels en spatten van vloeistoffen bloot.
Let op:
Om het risico van elektrocutie te
reduceren, neem de behuizing (noch de
achterste plaat) niet weg, het toestel kan
niet door de gebruiker hersteld worden
en alle servicehandelingen moeten door
een gekwalificeerd personeel uitgevoerd
worden.
Dit symbool staat voor gevaarlijke spanning
die een risico van elektrocutie binnen het
toestel met zich meebrengt.
Dit symbool wijst op belangrijke
aanwijzingen betreffende de bediening en
onderhoud van dit toestel in de geleverde
publicaties aan.
Pagina: 73
74
Gebruiksaanwijzing
NL
Gehoorbescherming
Luister met gematigd volumeniveau.
• Het geluid kan misleidend zijn. Het “comfortniveau” van je gehoor past zich aan hogere
geluiden aan. Iets wat na langdurig luisteren “normaal” klinkt, kan in de werkelijkheid
luid en schadelijk voor het gehoor zijn. Om zich ertegen te beschermen, steel het
volumeniveau van tevoren in en verander het niet.
Om het veilige volumeniveau in te stellen:
• Stel een laag volumeniveau in.
• Langzaam verhoogt het volume zodat het geluid duidelijk en comfortabel hoorbaar is,
zonder vervormingen.
Luister door een redelijk lange tijd:
• Verlengd contact met het geluid, zelfs bij meestal “veilig” volumeniveau kan eveneens een
gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Gebruik je toestel verantwoordelijk en maak juiste pauzes.
1. Het apparaat kan schoongemaakt worden met een zacht, vochtig doekje.
2. Er dienen alleen originele accessoires gebruik te worden.
3. Bij onweer of langere tijd buiten gebruik dient het apparaat uitgeschakeld te
worden uit de stroomvoorziening.
4. Er dienen geen verschillende batterijen tegelijk gebruikt te worden.
5. Let op een correcte polarisatie tijdens het installeren van batterijen.
6. Het apparaat mag gebruikt worden door personen van minimaal 8 jaar oud,
personen met een verlaagd fysiek en/of verstandelijk vermogen als ook
personen zonder kennis van het apparaat en ervaring alleen onder toezicht
en/of na een scholing m.b.t. veiligheid in gebruik, zodat het met het apparaat
verbonden gevaar begrijpelijk wordt. Kinderen moet erop gewezen worden dat
het apparaat niet als speelgoed gebruikt dient te worden. Kinderen dienen
geen conservatie- en schoonmaakactiviteiten te verrichten zonder toezicht.
7. Vervangen van een vaste voedingskabel kan uitsluitend uitgevoerd worden in
een erkend servicepunt.
8. Niet verplaatsen tijdens werk.
9. Verstikkingsrisico! De plastic zak is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen
bewaren.
Pagina: 74
75
Gebruiksaanwijzing
NL
HOOFDEENHEID
Pagina: 75
76
Gebruiksaanwijzing
NL
1. Standby knop
2. Oplaad-indicator
3. Disc-speler
4. Volgende/Vorige knop
5. Infrarood sensor
6. Open/Sluit disc-speler
7. Afspelen/Pauze knop
8. Beugel
9. USB poort
10. Modusverandering knop
11. HDMI ARC output
12. Coaxial input
13 Scherm
14. volume draaiknop
15. Optisch input
16. Audio output (rechts, links)
17. Video output
18. AUX output (rechts, links)
19. Luidsprekers contrastekkers (rechts, links)
20. DAB/FM antenne contrastekker
21. Voedingskabel contrastekker
22. Bereik NFC
afstandsbediening
1. Standby knop
2. SOURCE (modus knop)
3. PAIR (begin/stop/herstel afspelen; verbindt in
Bluetooth modus, hangt lopende verbindingen
op).
4. REPEAT (Kies afspelen modus) / SHUFFLE
(Willekeurig afspelen) / A-B (Automatisch
herhalen)
5. TITLE (ga naar het titelmenu)
6. SUBTITLE (kies taal tijdens afspelen video)
7. SLEEP (instellen van tijdschakelaar) / TIMER (in
de standby modus, druk op de knop en hou het
ingedrukt om de wekker in te stellen)
8. CLOCK (Ingedrukt houden om de instellingen
van klok te activeren in standby-modus / De
huidige tijd licht op)
9. MENU (ga terug naar het vorige menu / aan- /
uitzetten van de video Disc afspeel-controle)
10. PRESET UP/DOWN (ga omlaag/omhoog; kies
vorige/volgende zender; draai scherm)
11. STOP knop (indrukken om het afspelen stop
te zetten; in de FM modus druk op de knop
en hou het ingedrukt om ingelezen zenders te
verwijderen)
12. Ga naar vorige/volgende titel, folder, lied.
13. Numerieke toetsen (0-9)
14. GOTO (Kies het beginpunt van afspelen)
1
2
3
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
10
8
6
22
4
5
15. Open/sluit (disc-speler)
16. SLOW (druk tijdens video afspelen om
langzaam te spoelen vooruit/achteruit)
17. OSD (weergave info m.b.t. actueel
afgespeelde disc)
18. AUDIO (Voor video CD's: keuze uit
stereo-mono links of mono-rechter
kanaal; voor video DVD's: kies audio-taal)
19. ZOOM in/out (dichtbij/verder)
20. ANGLE (hoek keuze tijdens video
afspelen)
21. DIMMER
(achtergrondverlichtingsverstelling)
22. EQ (equalizer instellingen)
23. SETUP (instellingen menu aan/uit)
24. Zoeken naar lied/disc achteruit/vooruit;
ga links/rechts; zenders afstemmen;
draai beeld
25. ENTER (bevestig keus)
26. Geluid uit/geluid uit opheffen
27. VOL+/VOL- (geluid harder/zachter)
28. Afspelen/Pauze/Hervatten
29. PROG (programmeer van de speellijst;
favoriete zenders; druk op de knop
en hou het ingedrukt om automatisch
zenders te zoeken)
Pagina: 76
77
Gebruiksaanwijzing
NL
Installatie van de batterij
1. Alvorens met het gebruik van de
afstandsbediening te beginnen, open de
socket van de batterij.
2. Plaats 2 AAA batterijen volgens de
aangegeven polarisatie (+/-).
3. Sluit de klep van de batterijennest
Let op:
1. Verwijder de batterijen indien de afstandsbediening voor een langere periode niet
gebruikt wordt.
2. Lees de gebruiksaanwijzingen goed door om storingen te voorkomen.
3. De afstandsbediening die gevallen of mechanisch beschadigd is, kan niet juist
werken.
4. Bescherm de afstandsbediening tegen vocht, water en andere vloeistoffen.
5. Stel de afstandsbediening niet aan de werking van direct zonlicht of warmte
bronnen bloot.
6. Om de afstandsbediening te reinigen, gebruik alleen een zacht, nat doekje
(zonder detergents of reinigingsmiddelen).
Bereik van de afstandsbediening
Richt de afstandsbediening op de hoofdeenheid. De afstandsbediening dient niet
verder dan 6 meter van het toestel geplaatst zijn (zie de afbeelding). Het bereik
van de afstandsbediening kan
afhankelijk zijn. van de helderheid
van de ruimte.
Let op: Zorg ervoor dat er
geen objecten tussen de
afstandsbediening en Hi-Fi set zijn
die het bereik ervan kunnen verminderen.
Max. 6 m
30° 30°
Pagina: 77
78
Gebruiksaanwijzing
NL
AANSLUITEN
Let op: Alle aansluitingen dienen voordat de aansluiting op het stroomnetwerk te
gebeuren.
Aansluiting van de FM antenne
FM/DABantennedientaandeANTcontrastekkerophetachterpaneelvastgeschroefd
te worden.
Let op:
• Draai de pin niet te hard omdat op deze manier de antenne kan worden
beschadigd.
• Om storingen van het radiosignaal te voorkomen, zorg ervoordat de antenne
niet aan de spanningskabel aanraakt.
Aansluiting van luidsprekers
De luidsprekers moeten op de hoofdeenheid volgens de onderstaande afbeelding
worden aangesloten. Kabels met zilveren uiteinden moeten op terminals
gemarkeerd met “-” en met gouden uiteinden op terminals gemarkeerd met “+”
worden aangesloten.
Let op:
Omdegeluidkwaliteitteoptimaliseren
gebruik de aangesloten luidsprekers.
Er dienen luidsprekers gebruikt te
worden met dezelfde of hogere
impedantie dan de meegeleverde
luidsprekers.
Om een luidspreker aan te sluiten:
1. Draai de terminal tegen de klok in om die los te maken (draai de terminal niet
helemaal los).
2. Sluit de juiste kabel aan.
3. Draai de terminal met de klok mee vast.
Pagina: 78
79
Gebruiksaanwijzing
NL
Aan de vide output aansluiten
Sluit de gele RCA kabel aan de VIDEO contrastekker van dit apparaat en de video
input van de televisie.
Sluit vervolgens de audiokabels (rood en wit) aan de AUDIO OUT R/L uitput van dit
apparaat en aan de juiste input van de televisie.
HDMI aansluiting
HDMI kabel (niet meegeleverd) aansluiten aan de HDMI ARC contrastekker van het
apparaat en de HDMI ARC contrastekker van de televisie.
Let op:
De televisie moet HDMI-CEC en ARC functies bedienen. Beide functies moeten aan
zijn op de televisie.
Optisch input
Optische kabel (niet meegeleverd ) aansluiten aan de optische output van de
televisie en optische input van dit apparaat.
AUDIO IN
R L
VIDEO
OPTICAL
Pagina: 79
80
Gebruiksaanwijzing
NL
Coaxial input
Coaxial kabel (niet meegeleverd ) aansluiten aan de optische output van de televisie
en optische input van dit apparaat.
AUX
RCA kabel (niet meegeleverd ) aansluiten aan de AUX contrastekker van het apparaat
en aan de audio contrastekkers van het externe apparaat.
De juiste audio kabel (RCA - 3,5 mm, niet meegeleverd) aansluiten aan de audio
contrastekkers van het externe apparaat en van de AUX inputs van dit apparaat.
L
R
Pagina: 80
81
Gebruiksaanwijzing
NL
Aansluiting van de voeding
Sluit het toestel op de netstroom met dezelfde spanning als de spanning aangegeven
op de onderkant van het toestel.
Let op:
• Indien het toestel voor een langere periode niet gebruikt wordt, onderbreek de
verbinding met de spanning.
• Controleer de conformiteit van de spanning van het apparaat en van de
stopcontact.
Voeding aan / uit
Na aansluiting van het toestel op de socket van voeding schakelt het toestel naar de
standby modus.
• Om het toestel uit te schakelen, druk op de knop STANDBY.
• Om standby modus te kiezen, druk opnieuw op de knop STANDBY.
• Om het apparaat helemaal uit te schakelen dient het van het wandcontactdoos
uitgeschakeld te worden.
• Bij geen bronsignaal in de DISC, USB, Bluetooth, ARC, Coaxial, Optical of AUX
modus gedurende minimaal 15 minuut, gaat het apparaat automatisch uit.
INSTELLEN VAN DE KLOK
Klok synchronisatie
Let op: de klok wordt gesynchroniseerd met de RDS informatie.
1. Om de klok te synchroniseren in de standby modus druk op MENU op de
afstandsbediening.
2. Om de klok synchronisatie modus te veranderen druk op de / knop:
• RDS - synchronisatie met de RDS info's.
• OFF - automatische synchronisatie uit, handmatige instelling.
• Druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening om te bevestigen.
Pagina: 81
82
Gebruiksaanwijzing
NL
Handmatig instellen van de klok
1. Druk op CLOCK in de standby modus en hou het ingedrukt totdat er "CLOCK
SET" zichtbaar is op het scherm.
2. Wanneer er cijfers knipperen op het scherm gebruik / toetsen op de
afstandsbediening om het juiste uur in te stellen. Druk vervolgens op CLOCK
of ENTER op de afstandsbediening om te bevestigen. Er beginnen vervolgens
cijfers van de minuten te knipperen.
3. M.b.v. / toetsen op de afstandsbediening dient de waarde van de minuut
ingesteld te worden. Deze wordt bevestigd door op CLOCK of ENTER op de
afstandsbediening te drukken.
Let op:
• Kies 12/24 klokformaat op het apparaat of op de afstandsbediening.
• Wanneer er geen knop wordt ingedrukt binnen 15 seconden.
Kiezen van een TV systeem
Wanneer de video niet op een correcte manier wordt afgespeeld dient de instelling
gewijzigd te worden. Deze standaardinstelling is meestal goed voor de meeste
televisies.
1. Druk op SETUP, om instellingsmenu aan/uit te doen. Druk op / , / en
vervolgens op ENTER op de afstandsbediening om te bevestigen.
2. Kies [ video] -> [TV SYSTEM]
3. Kiezen van instellingen:
• [PAL] - voor televisies met PAL systeem
• [AUTO] - voor televisies compatibel met PAL en NTSC systemen.
• [NTSC] - voor televisies met NTSC systeem
Kiezen van modus
Om over te gaan tot de volgende modus: DISC, USB, OPTICAL, FM, DAB, Bluetooth,
AUX, COAXIAL, HDMI ARC druk aantal keer op de knop of op de SOURCE knop
op de afstandsbediening. Er komt de naam van de modus op het scherm.
Regelen van volumeniveau
Om het volumeniveau te verhogen/verlagen, druk op de knop van volumeregeling
VOL+/VOL- op de afstandsbediening of pas het met gebruik van de volumedraaiknop
op de afspeler aan.
Dempen van geluid
Om het geluid uit te doen tijdens het afspelen druk op MUTE. Om het geluid te
herstellen druk nogmaals op MUTE of op de volumeknop.
Pagina: 82
83
Gebruiksaanwijzing
NL
Equalizer instellingen
Om de Equalizer modus te wijzigen, druk enkele keren op de EQ knop en kies een
van de vijf modussen: FLAT > POP > CLASSIC > ROCK > JAZZ (doorlussen)
Regelen van De helderheid van display
Om de helderheid van de display aan te passen, druk op de knop DIMMER
(schemeren) op de afstandsbediening.
Afspelen van externe apparaten
1. Controleerofhetaparraatisaangeslotenaandetelevisieofeenexternaudiostysteem.
2. Druk bij een ingeschakeld toestel herhaaldelijk op de knop van het toestel
zelf of op de knop SOURCE van de afstandsbediening om naar de modus
OPTICAL, AUX, COAXIAL, HDMI ARC te gaan.
3. De afspeelopties zijn toegankelijk op niveau van het externe apparaat.
4. Regel met behulp van de knop VOL+/- het volumeniveau.
Als het apparaat in de modus OPTICAL, AUX, COAXIAL, HDMI ARC geen geluid
produceert, controleer dan of de instellingen van de audio-ingangsbron van
het apparaat in de modus PCM staan.
DAB Radio
Let op:
• Verzeker u zich dat de antenne op een juiste manier aangesloten werd.
• Lijst met Favorieten DAB radio-omroepen kan tot 20 posities hebben.
Om over te gaan tot de gekozen zender druk op / . Om over te gaan tot de volgende
ingespeelde zender druk op / . Er komt de naam van de zender op het scherm.
1. Om over te gaan naar de DAB radio modus druk aantal keer op de knop op
het apparaat of op de SOURCE knop op de afstandsbediening.
2. Om menu van de DAB radio te zien, druk op de MENU knop op de
afstandsbediening. Om de volledige scan functie te kiezen druk op /
knop. Bevestig vervolgens met de ENTER knop.
Automatisch zoeken
Deze functie zal het automatisch zoeken van DAB zenders uitvoeren. Na de voltooide
zoekopdracht zal de eerste zender automatisch gekozen worden.
1. Om menu van de DAB radio te zien, druk op de MENU knop op de
afstandsbediening. Om de volledige scan functie te kiezen druk op / knop.
Bevestig vervolgens met de knop . Er komt "SCAN..." (scannen) op het scherm
waardoor het zoeken en tot nu toe gevonden zenders aangeduid worden.
• VooreenvolledigeziekopdrachtkanookSCANknopopdeafstandsbediening
gedrukt worden.
2. Na een voltooide zoekopdracht zal de lijst met beschikbare zenders tevoorschijn
komen. Alle gevonden zenders worden automatisch opgeslagen.
Pagina: 83
84
Gebruiksaanwijzing
NL
Druk op de / knop om te navigeren op de lijst.
• De volledige zoekopdracht zal de lijst van de favoriete DAB radiozenders
niet overschrijven. Om zenders van de favorieten lijst te verwijderen, dient
het systeem gereset te worden.
Handmatig opslaan van de Favoriete zenders
Het geheugen van de Favoriete DAB zenders bedraagt 20 posities.
1. Om een bepaalde zender op te slaan in Favorieten dient eerst de gekozen
frequentie ingesteld te worden.
2. Druk op PROG op de afstandsbediening. Er wordt "## Empty" (leeg) getoond op
het scherm en het nummer op de lijst van Favorieten begint dan te knipperen.
3. D.m.v. de / knop op de afstandsbediening kies het juiste nummer op de
Favorieten lijst.
4. Bevestig met PROG. Er wordt "STORE" getoond op het scherm (opgeslagen).
Inroepen van zenders van de Favorieten lijst.
1. D.m.v. de / knop op de afstandsbediening kan de gebruiker een bepaalde
zender inroepen nadat het opgeslagen is op de Favorieten lijst.
2. Nummer van de zender van de Favorieten lijst wordt getoond op het scherm.
3. Let op: uit doen van het apparaat veroorzaakt geen reset van de Favorieten
lijst. Opslaan van de volgende zender in de al bestaande positie zal het
overschrijden van de positie veroorzaken.
DAB informatie
Om de gegevens in de DAB modus te laten verschijnen, druk op de INFO knop. Op
het scherm gaan (indien beschikbaar) om de beurt verschijnen:
• DLS
Informatie uitgezonden door de radiozender. Meestal zijn dat details van de
uitgezonden auditie.
Let op: DAB radio zet de zenders in clusters en zendt ze uit onder dezelfde
frequentie.
• Signaalkracht
Er wordt een signaalstreep getoond op het scherm; hoe sterker het signaal is
hoe langer de streep wordt.
• Programmatype
• Clusternaam
zendercluster dat uitgezonden wordt onder dezelfde frequentie.
• Kanaalnummer
• Frequentie
• Signaalfout
Toont het aantal fouten. Bij 0 zijn er geen fouten en het signaal is sterk. Bij een
hoog nummer wordt verandering in de antennepositie aanbevolen.
• Audio modus
Stereo/Mono
• Uur (als het niet beschikbaar is, worden onjuiste gegevens getoond op het scherm)
• Datum(alshetnietbeschikbaaris,wordenonjuistegegevensgetoondophetscherm)
Pagina: 84
85
Gebruiksaanwijzing
NL
RADIO
Alvorens radio aan te zetten, verzeker je ervan dat de FM/DAB antenne volledig
uitgeschoven is en in een positie geplaatst die de optimale ontvangst van het
radiosignaal mogelijk maakt.
Automatisch zoeken en opslaan van Favoriete zenders
1. Om over te gaan naar de TUNER radiomodus druk een aantal keer op de knop
op het apparaat of op de SOURCE knop op de afstandsbediening.
2. Druk op PROG op de afstandsbediening en hou het ingedrukt om automatisch
programmering te starten. Alle beschikbare zenders worden opgeslagen naar
signaalkracht.
• Het apparaat zal starten op de eerste opgeslagen zender.
• Inroepen van de Favoriete zender
• Druk op PRESET / om het gewenste nummer te kiezen van de Favorieten lijst.
Afstemmen van de radio
• Automatisch afstemmen
• Druk op de knop / en hou het ingedrukt, dat gaat het apparaat
automatisch opzoek naar radiozenders.
• Bij onvoldoende signaalkracht zal het apparaat de zoekopdracht niet stoppen.
• Handmatig afstemmen
• Druk meerdere keer op de knop / totdat de gewenste frequentie
gevonden is.
• Bij onvoldoende signaalkracht verander de plaatsing van de antenne of het
apparaat.
Handmatig opslaan van de Favoriete zenders
Er kunnen op de Favorieten lijst 20 zenders opgeslagen worden.
1. Zet de frequentie op de gekozen zender en druk op PROG.
2. Door middel van knopen / lof numerieke toetsen (0-9) kies het gewenste
nummer van de Favorieten lijst.
3. Druk op PROG om op te slaan.
4. Herhaal de bovengenoemde stappen voor elke nieuwe zender (1-3).
RDS
Om de gegevens vertond in de FM modus te wijzigen, druk op de knop OSD. Op
het scherm verschijnen om de buurt: naam van de zender, soort programma, radio
informatie, frequentie Clock info.
Let op:
• RDS info's worden getoond alleen als ze beschikbaar zijn.
• RDS zenders zullen als eerste opgeslagen worden bij automatisch
programmeren.
Pagina: 85
86
Gebruiksaanwijzing
NL
Afspelen van Disc
1. Om over te gaan naar de DISC modus druk een aantal keer op de knop op
het apparaat of op de SOURCE knop op de afstandsbediening.
2. Vervolgens druk op de knop om de Disc-lade te openen.
3. Plaats de Disc op de lade met de sticker naar boven gericht.
4. Druk opnieuw op de knop om de Disc-lade te sluiten. De Disc gaat automatisch
afgespeld worden.
Let op: Als het apparaat niet automatisch start met afspelen, kies het gewenste lied
en druk op de knop.
AFSPELEN UIT een USB-TOESTEL
Na het aansluiten van een USB-toestel (flash geheugen, geheugenkaartlezer) gaat
het toestel de nummers opgeslagen op de externe gegevensdrager afspelen. Om
dit te doen:
1. Sluit het externe USB-toestel op de USB poort, direct of met gebruik van kabel
(kabel wordt niet geleverd).
2. Druk op de USB knop op de afstandsbediening of kies de USB modus m.b.v. de
knop op de speler.
3. Afspelen zal automatisch opgestart worden. Als het afspelen niet automatisch
begint, kies het gewenste lied en druk op de knop.
Pagina: 86
87
Gebruiksaanwijzing
NL
Bescherming van gegevens op USB-toestellen
• USB opslagmedium dient op het toestel met de juiste zijde te worden aangesloten.
Het aansluiten met de onjuiste zijde kan tot beschadiging van het toestel en USB
opslagmedium leiden.
• Onderbreek de verbinding met het USB-toestel niet tijdens het aflezen van de
gegevens.
• Elektrische storingen en elektrostatische ontladingen kunnen onregelmatigheden
en beschadiging van het USB-toestel alsook verlies van gegevens als gevolg
hebben. Het is aangeraden om reservekopies van alle gegevens op een USB-
toestel te creërenom zich te beschermen tegen het verlies of beschadiging van
de gegevens.
Let op: Het toestel kan de USB-toestellen van alle producenten niet correct ondersteunen.
Afspelen
• Om het afspelen stop te zetten druk op de knop op de afstandsbediening.
• Druk op de knop op het apparaat of op / de afstandsbediening op het
afspelen stop te zetten of hervatten.
• Om over te gaan naar de volgende/vorige lied, druk op / knop op het apparaat
of op / de afstandsbediening.
• Omvooruit/achteruittespoelendrukopdeknop / opdeafstandsbediening.
Druk op de knop om afspelen te hervatten.
• Druk op OSD knop op de afstandsbediening om extra informatie te tonen.
Vertraagd afspelen voor-/achteruit
1. Druk op SLOW om video langzaam vooruit af te spelen.
• Het geluid is uit.
2. Druk op de knop of op de om afspelen te hervatten.
Afspelen
Druk op SHUFFLE tijdens het afspelen. Dan begint het apparaat willekeurig liedjes
af te spelen.
Herhalen van afspelen
Druk een aantal keer op REPEAT tijdens het afspelen om de juiste methode van
afspelen te kiezen. Er komt de naam van de modus op het scherm.
RPT ONE - herhaal dit liedje
RPT ALL - herhaal alle liedjes
RPT OFF - herhalen uit
Herhalen A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)
1. Om het beginpunt te bepalen druk op A-B knop tijdens het afspelen van muziek/
Pagina: 87
88
Gebruiksaanwijzing
NL
video.
2. Vervolgens druk op de A-B om het eindpunt te bepalen.
• Deze sectie zal herhaald afgespeeld worden.
• Druk nogmaals op A-B om herhaald afspelen te beëindigen.
Let op: het begin- en eindpunt moeten zich in hetzelfde werk bevinden.
Kiezen van audio taal
Druk op AUDIO tijdens het disc afspelen om te audio taal te kiezen voor de video
DVD.
• Als de gekozen audiozender niet beschikbaar is wordt de automatische zender
toegepast.
• Voor sommige DVD's kunnen de taalinstellingen uitsluitend veranderd worden
vanaf het disc-menu niveau. Ga naar dat menu via de MENU knop.
Schermmenu
Druk op de TITLE knop in de DVD modus om terug te gaan naar het titelmenu tijdens
het PBC afspelen.
Kiezen van taal van ondertiteling
• Druk op SUBTITLE tijdens het afspelen om de taal van ondertiteling te kiezen voor
een DVD.
• Voor sommige DVD's kunnen de taalinstellingen uitsluitend veranderd worden
vanaf het disc-menu niveau. Ga naar dat menu via de MENU knop.
Kiezen van camerahoek
Druk een aantal keer op ANGLE tijdens het afspelen om de juiste camerahoek te
kiezen.
• Dezeoptieisbeschikbaarvoorbestandendieopgenomenzijnvanuitverschillende
hoeken.
Inzoomen/uitzoomen van beeld
Druk op ZOOM tijdens afspelen van video/beelden om ze dichterbij/verder te
bekijken.
• Om te navigeren op het beeld bij het inzoomen daarvan druk op / / / .
Disc-menu
Bij het afspelen van een DVD/CD (video), komt er disc-menu te voorschijn op het
scherm.
• Om het menu aan/uit te doen:
druk op MENU knop.
• Voor CD's (video) met de PBC optie (afspelen controle, alleen versie 2.0):
• PBC functie laat het afspelen van CD's (video) toe conform de instellingen uit
Pagina: 88
89
Gebruiksaanwijzing
NL
het menu. Druk op MENU om de afspelen controle aan/uit te doen.
• Het menu wordt getoond als de afspelen controle aan is.
• Nadat de PBC functie uit is wordt normaal afspelen hervat.
Zoek op tijdstip of nummer/hoofdstuk
1. Druk tijdens het afspelen van de DVD/VCD op de knop GOTO, om het menu te
openen:
• geef het specifieke nummer in van het album/de titel/het hoofdstuk.
• geef het gekozen tijdstip (uur/minuten/seconden) in van de disc/het album/
het hoofdstuk.
2. Gebruik de numerieke druktoetsen (0-9) voor het ingeven van het nummer van
het album/de titel/het hoofdstuk en voor het gekozen tijdstip, waarop u de disc
of het werk wil beginnen afspelen.
3. Druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. Het afspelen begint volgens de
opgegeven instellingen.
Programmeren van het afspelen
Om de lijst van het afspelen van 20 nummers in de gekozen volgorde te
programmeren:
1. Plaats de Disc in de afspeler en druk op de knop Stop .
2. Druk op de knop PROG.
3. Het gewenste lied dient gekozen te worden met de numerieke toetsen (0-9) op
de knop / op de afstandsbediening.
4. Om volgende nummers aan de afspeellijst toe te voegen, herhaal de stap
nr 3.
5. Om met het afspelen te beginnen, druk op de knop .
6. Om de programmering te verwijderen druk dubbel op de knop of doe de disc-
speler open. "PRG CLR" wordt getoond op het scherm.
AFSPELEN UIT BLUETOOTH-TOESTEL
Paren van Bluetooth-toestellen
Om het toestel met een extern Bluetooth-toestel te verbinden, dienen ze eerst
gepaard te worden. Het paren gebeurt een keer, alvorens eerste verbinding van de
toestellen.
Om het afspelen van nummers via Bluetooth aan te zetten:
1. Om over te gaan naar de Bluetooth modus druk een aantal keer op de knop
op het apparaat of op de SOURCE knop op de afstandsbediening. Wanneer
het apparaat niet verbonden is met een ander apparaat wordt "NO BT" getoond,
2. Het apparaat gaat automatisch over tot de verbindingsmodus.
3. Druk op "PAIR" knop op de afstandsbediening of druk op de knop op het
apparaat en hou het ingedrukt zodat het zichtbaar wordt voor andere toestellen.
Er wordt "PAIR" getoond op het scherm.
4. Zoek naar Bluetooth-toestellen in het extern toestel.
Pagina: 89
90
Gebruiksaanwijzing
NL
5. Kies „KM1808” op de lijst van toestellen om te paren.
6. Voer de standaard wachtwoord in: 0000 indien gevraagd.
7. Begin met het afspelen vanuit een extern toestel niveau. De controle van het
afspelen kan eveneens via afstandsbediening van het toestel KM1808 gebeuren.
Let op:
• Het afspelen van nummers wordt onderbroken indien het toestel buiten het
bereik zich bevindt. Om de toestellen opnieuw te verbinden, plaats ze binnen het
bereik van Bluetooth verbinding.
• Het bereik van de Bluetooth verbinding bedraagt tot 8 m.
• Het toestel kan niet alle externe Bluetooth-toestellen op een juiste wijze bedienen.
• Het bereik van de Bluetooth verbinding kan verminderen, indien tussen de
toestellen obstakels worden geplaatst.
• Andere elektronische toestellen die in de buurt zich bevinden kunnen storingen
in de verbinding veroorzaken.
• Als dit apparaat al verbonden is met een ander extern apparaat druk op "PAIR" knop
op de afstandsbediening of druk op de knop op het apparaat en hou het ingedrukt
om het verbindingsproces te hervatten; de vorige verbinding wordt onderbroken.
• Als er geen nieuwe verbinding plaatsvindt binnen 2 minuut zal het toestel de
vorige verbinding hervatten.
• Bij het verbinden met een extern apparaat wordt "BT" getond op het scherm.
• Er kan een extern apparaat dat het A2DP profiel bedient verbonden worden met
het toestel.
• Als het verbonden apparaat het AVRCP profiel bedient, kunnen de opties van
afspelen gecontroleerd worden d.m.v. de afstandsbediening.
TIJDSCHAKELAAR
Na afloop van een bepaalde tijd kan het toestel automatisch naar de wachtmodus
omschakelen.
Indien het toestel aangezet is, druk op de knop sleep om de gekozen tijdswaarde (in
minuten) te kiezen: 120 > 90 > 60 > 45 > 30 > 15>0.
• Druk op SLEEP om resterende werktijd te tonen.
• Om de tijdschakelaar uit te doen druk een aantal keer op SLEEP, totdat er [SLEEP
00] getoond wordt.
INSTELLEN VAN DE ALARMTIJD
Het toestel kan als wekker gebruikt worden. Als alarmsignaal kan DAB/FM radio of
het afspelen van Disc- of USB-bestand worden gekozen.
Let op: Verzeker je ervan dat de juiste tijd werd ingesteld.
1. In de standby modus druk en houd ingedrukt de knop TIMER, totdat op het
scherm de opschrift [TIMER SET] verschijnt. Er beginnen cijfers van de uur-
waarde te knipperen.
2. Druk op / om waarden van de uur te veranderen en vervolgens bevestig
Pagina: 90
91
Gebruiksaanwijzing
NL
door op TIMER op de afstandsbediening te drukken. Er beginnen cijfers van de
minuut-waarde te knipperen.
3. M.b.v. / toetsen op de afstandsbediening dient de waarde van de
minuut ingesteld te worden. Deze wordt bevestigd door op TIMER op de
afstandsbediening te drukken.
4. Druk op / knop op de afstandsbediening om de volgende wekker te kiezen:
• TUNER (FM zender)
• DAB (DAB zender)
• DISC (schijf)
• USB (USB drager)
Bevestig met TIMER knop op de afstandsbediening; het geluidsniveau wordt
getoond op het scherm.
5. Verstel volume d.m.v. / knop en bevestig met TIMER/SLEEP op de
afstandsbediening. "PRG CLR" wordt getoond op het scherm.
6. D.m.v. / kies "TMR ON" om de schakelaar te activeren of "TMR OFF" om het
te deactiveren via TIMER/SLEEP op de afstandsbediening.
Druk op TIMER/SLEEP om instellingen te tonen/wekker uit te doen.
Let op:
• Wanneer er geen knop wordt ingedrukt binnen 15 seconden worden de
instellingen verwijderd.
• Omwekkeruittedoendrukopdeknopophetapparaatofopdeafstandsbediening.
De wekker gaar uit maar de instellingen blijven actief.
INSTELLINGEN
Er wordt aanbevolen om de instellingen al bij het eerste gebruik aan te passen. Toegang
tot het menu is bereikbaar na het aansluiten aan de televisie via de HDMI kabel.
Druk op SETUP, om instellingsmenu aan/uit te doen.
Druk op / / / en vervolgens op ENTER op de afstandsbediening om te
bevestigen.
TV systeem [AUTO] - voor televisies compatibel met PAL en NTSC systemen.
[NTSC] - voor televisies met NTSC systeem
[PAL] - voor televisies met PAL systeem
POWER RESUME
SCREEN SAVER
HD Resolution
Aspect Ratio
PASSWORD
RATING
DEFAULT
Osd Language
Audio
Subtitle
DVD Menu
HDMI CEC
HDMI AUDIO
Pagina: 91
92
Gebruiksaanwijzing
NL
Herstel van voeding ON: doet het apparaat aan in de DISC modus
OFF: functie gaat uit
Uitdoen van het
scherm
ON: bij het uitblijven van afspelen van geluid gedurende 4 minuut
en geen gedrukte knopen gaat het scherm uit.
OFF: functie gaat uit
HD resolutie Beschikbare opties: AUTO, 480i/576i, 480p/576p,720p, 1080i,
1080p.
Let op: Als er geen beeld op de televisie komt als gevolg van een
niet bedienende resolutie doe het apparaat nogmaals aan en
zet resolutie op 480p/576p.
Proportie Verstel de proportie van het beeld om vervorming te voorkomen.
Televisies die een hoge resolutie bedienen werken in de 16:9
proportie (filmformaat).
• Sommige discs maken aanpassen van proportie
onmogelijk; dat is het aanpassen van de proportie van de
televisie noodzakelijk.
[4:3PS]: modus voor televisies met 4:3 proportie. Tijdens het
afspelen van programma's met de 16:9 proportie, behoudt het
scherm de hoogte en de rechter en linker kant is eraf gesneden.
[4:3LB]: modus voor televisies met 4:3 proportie. Tijdens het afspelen
van programma's met de 16:9 proportie, behoudt het scherm
de breedte en de ruimte boven en onder het beeld blijft leeg.
[16:9]: modus voor televisies met 16:9 proportie.
• Sommige discs laten geen Pan&scan instellingen toe; zij
zijn automatisch ingesteld in de letter box modus.
• Afhankelijk van de disc-type kunnen de instellingen
automatisch gekozen worden.
• Bij foutieve instellingen wordt het afspelen van het beeld
vervormd.
Wachtwoord Het is mogelijk om een wachtwoord in te stellen in het kader van
ouderlijke controle.
Beperkingen Sommige programma's kunnen leeftijdsbeperkingen qua
gebruikers inhouden.
Ouderlijke controle laat beveiligen van het afspelen van sommige
bestanden toe.
• hoe lager het niveau is hoe strenger is de beperking.
• Als de disc-beperking hoger is dan de ingestelde
gebruikersbeperking, is het noodzakelijk om het wachtwoord
in te voeren. Voer het wachtwoord in en druk op ENTER om
af te spelen.
Automatisch Herstellen van automatische instellingen (behalve wachtwoord en
ouderlijke controle).
OSD taal Kiezen van de menu taal
Pagina: 92
93
Gebruiksaanwijzing
NL
• Om de oppervlakte van de schijf niet te vervuilen, raak het niet aan. Houd de
schijf aan de randen vast.
• Indien de schijf vuil is, gaat dit de kwaliteit van het geluid beďnvloeden. Gebruik
voor de reiniging een schoon en droog doekje om de schijf van het midden naar
de buitenkant te schoon te vegen. Veeg de schijven niet met rondebewegingen.
• Plak geen stickers op de platen.
• Na het gebruik van de schijf plaats hem in de verpakking. Om vervormingen of
beschadiging van de schijven te voorkomen, stapel de schijven niet op elkaar.
• Spel geen muziek uit de beschadigde schijven af - het kan de afspeler
beschadigen.
• Reinig de schijven met gebruik van een schoon, droog doekje. Gebruik geen
chemische stoffen zoals benzine, oplosmiddelen of antistatische middelen
omdat ze de oppervlakte van de schijf kunnen beschadigen.
BESCHERMING VAN SCHIJVEN
Audio
Ondertiteling
DVD menu
Het is mogelijk om de taal van audio, ondertiteling en menu te kiezen.
• In geval van kiezen van een niet beschikbare taal zal het
apparaat een beschikbare taal kiezen.
• Om audio-instellingen te overschrijven in het
instellingenmenu druk op AUDIO op de afstandsbediening
tijdens het afspelen van de DVD.
• Om ondertiteling-instellingen te overschrijven in het
instellingenmenu druk op SUBTITLE op de afstandsbediening
tijdens het afspelen van de DVD.
HDMI CEC D.m.v. een afstandsbediening is het mogelijk om HDMI CEC
apparaten aangesloten aan dit apparaat te bedienen.
ON: aan doen van HDMI-CEC functie. OFF: uit doen van HDMI-CEC
functie.
HDMI AUDIO AUTO: automatisch detecteren en kiezen van audio formaat.
PCM: multi-kanaal audio formaat wordt afgespeeld als twee-
kanaal
Pagina: 93
94
Gebruiksaanwijzing
NL
Oplossen van problemen
Als er problemen met het toestel voorkomen alvorens de servicedienst te bellen,
bekijk de onderstaande lijst van mogelijke oplossingen. Als je het probleem ondanks
deze aanwijzingen niet kan oplossen of het toestel fysiek beschadigd is, bel een
gekwalificeerde persoon, bv. de dealer om met de servicedienst in contact te komen.
Geen spanning
• V zeker je ervaan dat de spanningskabel op een juiste manier aangesloten is.
• of er spanning in de contactdoos aanwezig is.
Slechte radio-ontvangst
• Plaats het toestel verder van het Tv-toestel of videospeler.
• Ontvouw de FM antenne voor de volledige lengte.
Afstandsbediening werkt niet
• Verminder de afstand tussen de afstandsbediening en het toestel.
• Plaats de batterijen volgens de aangegeven polen (+/-).
• Vervang de batterijen indien nodig.
• Richt de afstandsbediening direct op de sensor op de voorkant van het toestel.
USB-toestel wordt niet ondersteund
• USB-toestel is niet compatibeel met het systeem. Probeer een ander te
gebruiken.
Geen geluid of slechte kwaliteit van het geluid
• Pas het volumeniveau aan
• Koppel de koptelefoon los
• Verzeker je ervan dat de luidsprekers op een juiste manier aangesloten zijn
Wekker werkt niet
• Stel de juiste tijd in.
• Zet de wekker Opnieuw aan.
TECHNISCHE SPECIFICATIE
Lecteur de DVD
Bluetooth 3.0
NFC
Radio FM
DAB+ Radio numérique
Max. puissance de sortie: 2x 50 W
Bande de fréquence: 45 Hz – 20 kHz
Impédance: 6 Ω
Entrée/Sortie:
Sortie HDMI ARC
Port USB
Pagina: 94
95
Gebruiksaanwijzing
NL
Netherlands
Juiste manier van het afvoeren van het product
(afgedankte elektrische en elektronische toestellen)
De markering op het product of in de ermee verbonden teksten betekent, dat na afloop van de
gebruiksperiode dient het niet tezamen met ander huisafval verzameld te worden. Om schadelijk
invloed op het milieu en menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, vragen wij u om het product afzonderlijk van ander afval te verzamelen en op
een verantwoorde manier te recycleren om het hergebruik van de materiele grondstoffen als
vaste praktijk te bevorderen. Om meer informatie over de plaats en wijze van veilig recyclage te
verkrijgen, dienen de huishoudelijke gebruikers zich met het verkooppunt te contacteren waarin
ze het product hebben aangekocht of de lokale overheid. De gebruikers in bedrijven dienen in
contact met hun leverancier te komen en de voorwaarden van de verkoopovereenkomst raad te
plegen. Verwijder het product niet tezamen met commercieel afval.
Geproduceerd in Volksrepubliek China voor LECHPOL, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400
Garwolin
De productspecificatie kan zonder aankondiging gewijzigd worden.
„Lechpol verklaart hierbij, dat het toestel KM1808 met de eisen en andere toegepaste
bepalingen van de Richtlijn 2014/53/UE overeenstemt. Deze verklaring kunt u op de webpagina
van Lechpol www.lechpol.eu downloaden”.
MEER
Meer info over dit apparaat is beschikbaar op www.krugermatz.com.
Bezoek www.krugermatz.com, om kennis te maken met meer producten en accessoires.
Bij vragen of twijfels is het raadzaam om te kijken bij de Veelgestelde Vragen onder Hulp-
kopje.
Entrée coaxial
Entrée optical
Entrée AUX (2x RCA)
Sortie Audio (2x RCA)
Sortie video (1x RCA)
Telecommande
Consommation électrique: 40 W
Consommation en veille: < 0,5 W
Alimentation: 220-240 V; 50/60 Hz

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Krüger&Matz KM 1808.

Stel een vraag over de Krüger&Matz KM 1808

Heb je een vraag over de Krüger&Matz KM 1808 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Krüger&Matz KM 1808. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Krüger&Matz KM 1808 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.