Huawei P8 lite handleiding

Gerelateerde videos

Instructievideo's, unboxing video's en productvideo's. Hieronder is een selectie van interresante video's te vinden over de Huawei P8 lite.

Resetten

Bekijk hieronder de handleiding van de Huawei P8 lite. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Huawei
  • Product: Smartphone
  • Model/naam: P8 lite
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Italiaans, Pools, Roemeens, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Spaans, Frans, Portugees, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 1
i
Inhoud
Voorwoord
Hoogtepunten
Nieuwe cameramodi 2
Duimmodus 3
Kluis 4
Aan de slag
Scherm vergrendelen en ontgrendelen 6
Instellingen dubbele SIM 6
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk 7
Mobiele gegevens inschakelen 8
Uw telefoon aansluiten op een computer 8
Contactpersonen importeren vanaf uw oude telefoon 9
Touchscreen-gebaren 10
Bewegingscontrole 11
Statuspictogrammen 13
Startscherm 14
Meldingen 17
Toegang tot apps 18
Uw telefoon een persoonlijk tintje geven 19
Tekst invoeren 21
Oproepen en contactpersonen
Een oproep plaatsen 25
Een oproep beantwoorden of weigeren 27
Oproepmenu 28
Een oproep van derden beantwoorden 29
Een telefonische vergadering starten 29
Het telefoonlogboek gebruiken 30
Zakmodus inschakelen 30
Oproepinstellingen 31
Contactpersonen beheren 31
Contactpersonen importeren of exporteren 32
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen 35
Pagina: 2
ii
Inhoud
Contactgroepen 35
Sms en e-mail
Een sms-bericht verzenden 37
Een bericht beantwoorden 37
Berichten beheren 37
Een e-mailaccount instellen 39
Een e-mail verzenden 40
Uw e-mail controleren 40
Accountinstellingen 41
Camera en galerij
Opnamescherm 42
Een foto maken 43
De camera openen vanuit de galerij 43
Opnamemodi 43
Een video opnemen 46
Video-opnamemodi 47
Camera-instellingen 47
Galerij 48
Een QR-code scannen 50
Muziek en video's
Muziek toevoegen 51
Muziek beluisteren 51
Een afspeellijst maken 52
Een afspeellijst beluisteren 53
Een afspeellijst verwijderen 53
Een nummer als beltoon instellen 53
Een video afspelen 53
Netwerk en delen
Mobiele gegevens inschakelen 55
Wi-Fi-netwerk 55
De mobiele gegevensverbinding van uw telefoon delen 56
Gegevens uitwisselen met behulp van Bluetooth 58
Gegevens overdragen met behulp van Wi-Fi Direct 59
Gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en computer 60
Pagina: 3
iii
Inhoud
Weergave op meerdere schermen 61
Huawei Beam 61
Apps
Apps beheren 63
Back-up 64
Telefoonbeheer 65
Agenda 66
Klok 67
Weer 69
Notities 70
FM-radio 70
Telefooninstellingen
Locatieservices inschakelen 71
Geluidsinstellingen aanpassen 72
De scherminstellingen aanpassen 73
De eenhandsgebruikersinterface inschakelen 74
Modus Touch-uitschakelen 74
Handschoenmodus inschakelen 75
De zwevende toets gebruiken 75
De schermvergrendelingsstijl wijzigen 76
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen 77
De PIN-code van uw SIM-kaart instellen 77
Een account instellen 78
Fabrieksinstellingen herstellen 79
Een update voor uw telefoon uitvoeren 79
De datum en tijd instellen 80
De systeemtaal wijzigen 81
Privacybescherming 81
Toegankelijkheid 82
Juridische kennisgeving
Pagina: 4
Voorwoord
1
Voorwoord
Deze handleiding is bedoeld voor gebruik met telefoons waarop EMUI 3.1 wordt
uitgevoerd.
Alle afbeeldingen en illustraties zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen afwijken van
het uiteindelijke product.
De in deze handleiding beschreven functies zijn mogelijk niet op alle telefoons of bij alle
providers beschikbaar vanwege het beleid van de lokale service-aanbieder.
Symbolen en definities
Voor meer informatie
U kunt de Snelstartgids raadplegen die bij uw telefoon wordt meegeleverd.
Open HiCare om de gebruikershandleiding en service-informatie te lezen of om hulp te
ontvangen in het online forum.
Ga naar http://consumer.huawei.com/en/ om producthandleidingen te downloaden
(inclusief veiligheidsinformatie), veelgestelde vragen te lezen en het Privacybeleid in te
zien.
Ga naar Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie om belangrijke juridische
informatie te lezen.
Bezoek http://consumer.huawei.com/en/support/hotline/ voor de meest recente
contactgegevens voor uw land of regio.
Opmerking
Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft
bijkomende informatie.
Voorzichtig
Geeft potentiële problemen aan die kunnen ontstaan,
zoals schade aan het apparaat of verlies van gegevens,
als niet de juiste aandacht of zorgvuldigheid in acht
wordt genomen.
Pagina: 5
Hoogtepunten
2
Hoogtepunten
Nieuwe cameramodi
Deze nieuwe modi worden mogelijk niet door alle telefoons ondersteund.
Perfecte selfie
Bepaal uw eigen aangepaste schoonheidsinstellingen voor gezichtsverbetering en
schoonheidseffecten wanneer u foto's in de modus Mooi maken maakt.
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > > Perfecte selfie aan.
3 Schakel Perfecte selfie in.
4 Raak Perfecte selfie aan en maak drie zelfportretfoto's.
5 Pas op het scherm Schoonheidseffecten instellen uw schoonheidsinstellingen aan en
raak vervolgens aan.
6 In de modus Mooi maken raakt u aan om foto's te maken.
Tijdsverloopmodus
Gebruik deze modus om een versnelde video van een langzaam veranderende scčne te
maken, zoals een zonsondergang of zonsopgang.
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Veeg naar links of rechts en selecteer Tijdsverloop.
3 Raak aan om de opname te starten.
4 Raak aan om de opname te stoppen. De opgenomen video wordt versneld
afgespeeld.
Pagina: 6
Hoogtepunten
3
Duimmodus
Met de duimmodus is het eenvoudiger om telefoons met een groot scherm te gebruiken
en snel QR-contactkaarten te delen met vrienden.
Lay-out met één hand
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Alles raakt u UI met één hand > Lay-out met één hand aan.
3 Schakel Lay-out met één hand in. Vervolgens kunt u de virtuele navigatiebalk naar een
van de zijden van het scherm vegen om alles binnen handbereik te brengen.
Deze functie is alleen beschikbaar op telefoons die een virtuele navigatiebalk
ondersteunen. Als de virtuele navigatiebalk is vervangen door navigatietoetsen via
film, is deze functie niet beschikbaar.
Verschuivend toetsenbord
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Alles raakt u UI met één hand > Verschuivend toetsenb. aan.
3 Schakel Verschuivend toetsenb. in. Vervolgens kunt u de pijl aan de zijkant van het
scherm gebruiken om het toetsenbord, de kiezer of het oproepmenu naar de
dichtstbijzijnde zijde te verplaatsen.
Pagina: 7
Hoogtepunten
4
Deze functie is mogelijk niet op alle telefoons beschikbaar.
Het scherm omlaag verplaatsen
Als u op het scherm met contactpersonen, de kiezer of e-mail niet bij items boven aan het
scherm kunt, raakt u de bovenste helft van het scherm aan, sleept u deze omlaag en laat
u deze los (na 1 seconde) om de gehele interface omlaag te schuiven, dichter bij uw duim.
Sleep vanuit de kiezer, contactpersonen of berichten omlaag en laat vervolgens los om
uw persoonlijke QR-contactkaart weer te geven. Uw vrienden kunnen deze scannen om
onmiddellijk over uw nummer te beschikken.
Kluis
De kluis helpt u bij het beveiligen van belangrijke bestanden en beschermt uw privacy.
De kluis inschakelen
1 Raak op het startscherm Bestanden aan.
2 Onder Categorieën of Lokaal raakt u Kluis aan.
3 Raak Inschak. aan.
Pagina: 8
Hoogtepunten
5
4 Volg de instructies op het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord en het
instellen van de beveiligingsvraag. Vervolgens raakt u Gereed aan.
Bestanden toevoegen aan de kluis
1 Raak op het startscherm Bestanden aan.
2 Onder Categorieën of Lokaal raakt u Kluis aan.
3 Voer het wachtwoord in en raak vervolgens Gereed aan.
4 Raak Toevoegen aan.
5 Volg de instructies op het scherm en selecteer de bestanden die u aan de kluis wilt
toevoegen.
6 Raak TOEVOEGEN aan om de geselecteerde bestanden aan de kluis toe te voegen.
Pagina: 9
Aan de slag
6
Aan de slag
Scherm vergrendelen en ontgrendelen
Het scherm vergrendelen
• Methode 1: Druk op de Aan/Uit-knop om het scherm handmatig te vergrendelen.
• Methode 2: Nadat het scherm gedurende een opgegeven periode inactief is geweest,
wordt het automatisch vergrendeld.
Het scherm ontgrendelen
Wanneer het scherm is uitgeschakeld, drukt u op de Aan/Uit-knop om het in te schakelen.
Veeg uw vinger in een willekeurige richting om het scherm te ontgrendelen.
Instellingen dubbele SIM
Deze functie is alleen van toepassing op telefoons met twee SIM-kaarten.
Pagina: 10
Aan de slag
7
Een SIM-kaart in- of uitschakelen
U kunt een of beide SIM-kaarten inschakelen. Wanneer u een SIM-kaart uitschakelt, kunt
u deze niet gebruiken voor het plaatsen of ontvangen van oproepen, het verzenden van
sms-berichten of toegang tot internet.
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 onder Alles raakt u Beheer van dubbele kaarten aan.
3 Raak de schakelaar naast Karrt 1 of Karrt 2 aan om een SIM-kaart in of uit te schakelen.
De weergegeven instellingen kunnen variëren afhankelijk van uw provider en
telefoonmodel.
De standaard SIM-kaart instellen voor gegevensservices
U kunt de standaard SIM-kaart voor gegevensservices instellen.
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 onder Alles raakt u Beheer van dubbele kaarten aan.
3 Raak Kaart 1 of Kaart 2 aan naast Standaard mobiele data.
Deze functie wordt mogelijk door bepaalde providers niet ondersteund.
De standaard SIM-kaart instellen voor oproepen en sms'en
U kunt de standaard SIM-kaart instellen voor oproepen of sms'en.
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 onder Alles raakt u Beheer van dubbele kaarten aan.
3 Raak Kaart 1 of Kaart 2 aan naast Stand.oproepen/-berichten.
Deze functie wordt mogelijk door bepaalde providers niet ondersteund.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2 Onder Sneltoetsen houdt u aangeraakt om het scherm met Wi-Fi-instellingen weer
te openen.
Pagina: 11
Aan de slag
8
3 Schakel Wi-Fi in. Vervolgens zoekt uw telefoon naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en
geeft deze weer op het scherm.
4 Selecteer het Wi-Fi-aan waar u verbinding mee wilt maken. Als het Wi-Fi-netwerk
gecodeerd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd.
Mobiele gegevens inschakelen
1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2 Onder Sneltoetsen raakt u aan om mobiele gegevens in te schakelen.
Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakelt u mobiele gegevens uit
om batterijvermogen te besparen en het gegevensgebruik te verminderen.
Uw telefoon aansluiten op een computer
Sluit uw telefoon aan op een computer met behulp van een USB-kabel. Volg de instructies
op het scherm en selecteer een verbindingsmodus voor het uitwisselen van foto's,
video's, nummers en andere bestanden tussen uw telefoon en computer.
Foto's
Lees en beheer multimediabestanden in uw telefoongeheugen
en draag ze over. Voor meer informatie, zie Verbinding maken in
de overdrachtsmodus voor afbeeldingen.
Bestanden
Lees en beheer bestanden uw in telefoongeheugen en draag ze
over. Voor meer informatie, zie Verbinding maken in media-
overdrachtsmodus.
USB-stick
Als u een microSD-kaart in uw telefoon hebt geplaatst, kunt u
uw telefoon als USB-opslagapparaat gebruiken, de gegevens op
de microSD-kaart lezen en gegevens overdragen vanaf en naar
een computer. Voor meer informatie, zie Aansluiten in USB-
flashstationmodus.
Pagina: 12
Aan de slag
9
Contactpersonen importeren vanaf uw oude
telefoon
U kunt op een van de volgende manieren contactpersonen importeren vanaf uw oude
telefoon:
SIM-kaart
Kopieer de contactpersonen op uw SIM-kaart naar uw nieuwe
telefoon. Voor meer informatie, zie Contactpersonen importeren
vanaf een SIM-kaart.
Opslagapparaat
Als uw oude telefoon een microSD-kaartsleuf heeft, exporteert u
de contactpersonen in uw oude telefoon als vCard-bestand naar
een microSD-kaart en importeert u ze vervolgens naar uw
nieuwe telefoon. Voor meer informatie, zie Contactpersonen
importeren vanaf een opslagapparaat.
Bluetooth
Schakel Bluetooth op zowel uw oude als uw nieuwe telefoon in
en importeer uw contactpersonen met behulp van Bluetooth.
Voor meer informatie, zie Contactpersonen importeren vanaf
een Bluetooth-apparaat.
Back-up
Als uw oude telefoon Back-up ondersteunt, maakt u een back-up
van uw contactpersonen en herstelt u ze op uw nieuwe telefoon.
Voor meer informatie, zie Back-up.
Computer
Synchroniseer uw contactpersonen vanaf uw oude telefoon naar
een computer en gebruik telefoonbeheersoftware, zoals HiSuite,
om ze vervolgens naar uw nieuwe telefoon te synchroniseren.
Andere accounts
•Installeer sociale-netwerkapps en synchroniseer uw
contactpersonen vanuit uw sociale-netwerkaccounts.
•Meld u aan bij uw Exchange-account en synchroniseer uw
contactpersonen.
Pagina: 13
Aan de slag
10
Touchscreen-gebaren
Aanraken: tik één keer op een item. Raak
bijvoorbeeld aan om een optie te bevestigen of een
app te openen.
Aangeraakt houden: raak het scherm aan en
houd uw vinger gedurende 2 seconden of langer op
het scherm. U kunt bijvoorbeeld een leeg gebied op
het startscherm aangeraakt houden om de
bewerkingsmodus te openen.
Vegen: verplaats uw vinger verticaal of horizontaal
over het scherm. U kunt bijvoorbeeld naar links of
rechts vegen onder Meldingen in het
berichtenpaneel om een melding te wissen. Veeg
verticaal of horizontaal om naar andere
startschermen te gaan, door een document te
bladeren, enzovoort.
Slepen: houd een item aangeraakt en sleep het
vervolgens naar een andere positie. U kunt op deze
manier bijvoorbeeld apps en widgets herschikken
op het startscherm.
Pagina: 14
Aan de slag
11
Bewegingscontrole
Met bewegingscontrole kunt u uw telefoon bedienen met behulp van simpele
bewegingen en gebaren.
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Alles raakt u Bewegingscontrole aan.
3 Selecteer een optie op het scherm Bewegingscontrole en selecteer vervolgens een
beweging om deze in te schakelen.
• Spiegelen: geluiden dempen en het trillen stoppen van inkomende oproepen,
alarmen en timers.
Twee vingers uitspreiden: spreid twee vingers op
het scherm uit elkaar. U kunt bijvoorbeeld twee
vingers uitspreiden om uit te zoom op een
afbeelding of webpagina.
Twee vingers samenknijpen: knijp twee vingers
samen over het scherm. U kunt bijvoorbeeld twee
vingers samenknijpen om in te zoom op een
afbeelding of webpagina.
Drie vingers samenknijpen: knijp op het
startscherm drie vingers samen om
schermminiaturen weer te geven.
Pagina: 15
Aan de slag
12
• Schudden: houd een leeg gebied op het startscherm aangeraakt om de
bewerkingsmodus te openen. Schud uw telefoon om uw pictogrammen te
rangschikken.
• Dubbeltikken: dubbeltik op het scherm om het in te schakelen.
• Tekenen: wanneer het telefoonscherm is uitgeschakeld, tekent u een letter om de
overeenkomstige app te openen.
Uw telefoon beschikt mogelijk niet over al deze bewegingen.
Pagina: 16
Aan de slag
13
Statuspictogrammen
Statuspictogrammen kunnen variëren afhankelijk van uw regio of provider.
Signaalsterkte Geen signaal
Vliegtuigmodus ingeschakeld Bluetooth aan
Bezig met ontvangen van
locatiegegevens van GPS
Trilmodus ingeschakeld
Stille modus ingeschakeld Alarmen ingeschakeld
Bezig met opladen Batterij vol
Batterij laag Actieve oproep
Gemiste oproepen Nieuwe berichten
Nieuwe e-mail Nieuwe voicemail
Een invoermethode selecteren Wi-Fi-netwerk beschikbaar
Verbonden met een Wi-Fi-
netwerk
Bezig met uploaden gegevens
Bezig met downloaden
gegevens
Telefoongeheugen vol
Aankomende gebeurtenissen Geen SIM-kaart gevonden
Aanmeldings- of
synchronisatieprobleem
Bezig met synchroniseren
gegevens
Synchronisatie mislukt Draagbare Wi-Fi-hotspot aan
Meer meldingen Verbonden met een VPN
Hoofdtelefoon aangesloten
USB-foutopsporingsmodus
ingeschakeld
USB-tethering aan
Pagina: 17
Aan de slag
14
Startscherm
Uw startschermen zijn de plek waar u uw favoriete widgets en al uw apps kunt vinden.
We hebben de lijst met apps achterwege gelaten om u een meer praktisch en direct pad
naar uw apps te geven.
Schakelen tussen startschermen
Veeg naar links of rechts om het uitgebreide startscherm weer te geven. Raak Start
aan om naar het standaard startscherm terug te keren.
Veeg naar links of rechts om alle startscherm weer te geven.
Statusbalk: geeft meldingen en pictogrammen weer. Veeg omlaag vanaf
de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
Weergavegebied: geeft app-pictogrammen, mappen en widgets weer.
Schermpositie-indicator: geeft aan welk startscherm wordt weergegeven.
Dock: geeft veelgebruikte apps weer.
Navigatiebalk: geeft virtuele toetsen weer (alleen van toepassing op
telefoons met virtuele navigatietoetsen).
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Pagina: 18
Aan de slag
15
Automatische schermrotatie
Als u uw telefoon draait tijdens het bekijken van een webpagina of foto, schakelt uw
scherm automatisch tussen staande en liggende weergave. Met deze functie kunt u
genieten van apps die van de kantelsensor gebruikmaken, zoals racegames.
1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2 Onder Sneltoetsen raakt u Auto-roteren aan om schermrotatie in of uit te schakelen.
Apps en widgets rangschikken op het startscherm
Met de volgende handelingen kunt u uw apps, widgets of mappen organiseren:
• Een widget toevoegen: knijp op het startscherm twee vingers samen om de modus
voor bewerking van startschermen te openen. Raak Widgets aan en selecteer een
widget. De widget wordt aan een leeg gebied op het startscherm toegevoegd.
U moet voldoende ruimte op het startscherm hebben om de widget toe te kunnen
voegen. Als er onvoldoende ruimte is, voegt u nog een startscherm toe of maakt u
ruimte op het huidige startscherm vrij.
• Een app of widget verplaatsen: houd op het startscherm een app-pictogram of
widget aangeraakt totdat uw telefoon begint te trillen. Vervolgens sleept u het app-
pictogram of de widget naar de gewenste locatie.
• Een app of widget verwijderen: houd op het startscherm de te verwijderen app of
widget aangeraakt totdat wordt weergegeven. Sleep het pictogram van de
ongewenste app of widget naar .
Pagina: 19
Aan de slag
16
• Een map maken: sleep op het startscherm een app-pictogram boven op een ander
pictogram om een map met daarin beide apps te maken. Als u de naam van de map
wilt wijzigen, opent u de map en houdt u de mapnaam aangeraakt.
• App-pictogrammen verbergen: plaats twee vingers op het startscherm en spreid ze
uit elkaar. Raak aan, selecteer de app-pictogrammen die u wilt verbergen en raak
vervolgens OK aan. Apps worden niet op het startscherm weergegeven nadat u ze
hebt verborgen.
Startschermen beheren
Knijp op het startscherm drie vingers samen om de startschermminiaturen weer te geven.
• Het standaard startscherm instellen: raak onder op het scherm aan en om het
huidige startscherm als het standaard startscherm in te stellen.
• Een startscherm verplaatsen: houd de Aan/Uit-knop aangeraakt totdat uw telefoon
trilt. Versleep de startschermen om hun positie aan te passen.
• Een startscherm toevoegen: raak aan om een startscherm toe te voegen.
• Een startscherm verwijderen: raak aan om een leeg startscherm te verwijderen.
Pagina: 20
Aan de slag
17
Meldingen
Statuslampje
Het statuslampje op uw telefoon geeft de volgende statusinformatie aan:
• Rood knipperend: het batterijniveau is laag.
• Permanent rood (tijdens opladen): het batterijniveau is laag.
• Permanent geel (tijdens opladen): het batterijniveau is gemiddeld.
• Permanent groen (tijdens opladen): de batterij is bijna of volledig vol.
• Groen knipperend: er zijn ongelezen berichten en meldingen.
Berichtenpaneel
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Veeg naar links of
rechts om tussen de tabbladen met meldingen en snelkoppelingen.
Raak aan om de details van de melding weer te geven en veeg naar links
of rechts over een melding om deze af te wijzen.
Alle meldingen wissen.
Automatische schermhelderheid in- of uitschakelen.
Raak de snelschakelaars aan om de functies in of uit te schakelen.
1
2
3
4
Pagina: 21
Aan de slag
18
Meldingen op het vergrendelingsscherm
Gebruik de functie voor meldingen op het vergrendelingsscherm om nieuwe berichten,
gemiste oproepen en andere meldingen op het vergrendelingsscherm weer te geven.
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Algemeen raakt u Schermvergr. en wachtwoorden aan.
3 Raak de schakelaar Meldingenpaneel aan om deze meldingen op het
vergrendelingsscherm in te schakelen.
Toegang tot apps
Apps openen en tussen apps schakelen
Raak op het startscherm een pictogram aan om de bijbehorende app te openen.
Als u naar een andere app wilt schakelen, raakt u Start aan om naar het startscherm
terug te keren. Vervolgens raakt u het pictogram van de gewenste app aan om de app te
openen.
Als u veel apps op uw telefoon hebt geďnstalleerd en u de gewenste app niet snel
kunt vinden, veegt u op het startscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm
en zoekt u naar de app in de zoekbalk.
Onlangs gebruikte apps weergeven
Raak Recent aan om een lijst met onlangs gebruikte apps weer te geven. Daarna
kunt u het volgende doen:
Pagina: 22
Aan de slag
19
• Raak een miniatuur aan om de bijbehorende app te openen.
• Veeg naar links of rechts om onlangs gebruikte apps weer te geven.
• Veeg omhoog over een miniatuur om de bijbehorende app te openen.
• Veeg omlaag over een miniatuur om boven aan de miniatuur weer te geven en de
bijbehorende app te vergrendelen. Veeg opnieuw omlaag over de miniatuur om de app
te ontgrendelen.
• Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm totdat wordt weergegeven om
alle apps in de lijst te sluiten. Vergrendelde apps worden niet gesloten.
Uw telefoon een persoonlijk tintje geven
De stijl van het startscherm wijzigen
U kunt naar wens kiezen uit de standaard en de simpele enkelvoudige startschermstijl.
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Alles raakt u Startschermstijl aan.
3 Selecteer Eenvoudig en raak vervolgens aan.
Pagina: 23
Aan de slag
20
Raak Standrd starts aan om van het enkelvoudige startscherm naar het standaard
startscherm te schakelen.
De achtergrond wijzigen
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Algemeen raakt u Achtergrond aan.
3 Op het scherm Achtergronden kunt u het volgende doen:
• Raak Achtergr. vergr.scherm aan om de achtergrond voor het vergrendelingsscherm
in te stellen.
• Raak Achtergrond startscherm aan om de achtergrond voor het startscherm in te
stellen.
• Raak de schakelaar Schud om te wijzigen aan om de achtergrond voor het
startscherm te laten wijzigen wanneer u met uw telefoon schudt.
• Raak de schakelaar Willekeurig veranderen aan om de achtergrond voor uw
startscherm automatisch periodiek te laten wijzigen.
De beltoon wijzigen
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
2 Onder Algemeen raakt u Geluid aan.
3 Raak Beltoon telefoon of Standaard meldingentoon aan en kies vervolgens een van de
volgende tabbladen:
• Beltoon: kies uit de vooraf ingestelde beltonen.
• Muziek: kies uit de audiobestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen.
Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u afzonderlijke beltonen voor
elke SIM-kaart instellen.
4 Raak aan.
De lettergrootte wijzigen
1 Raak op het startscherm Instellingen aan.
Pagina: 24
Aan de slag
21
2 Onder Algemeen raakt u Lettertype aan.
3 Raak Lettergrootte aan.
4 Volg de instructies op het scherm voor het selecteren van de tekstgrootte.
Tekst invoeren
Raak een tekstinvoervak aan om het toetsenbord op het scherm te laten verschijnen. Als
u het toetsenbord wilt verbergen, raakt u aan.
Schakelen tussen invoermethoden
Uw telefoon is voorzien van meerdere tekstinvoermethoden. U kunt een van deze kiezen
voor het invoeren van tekst.
1 Veeg op het tekstinvoerscherm omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te
openen.
2 Onder Meldingen raakt u Invoermethode selecteren aan.
3 Selecteer een invoermethode.
Als u de standaard invoermethode van uw telefoon wilt wijzigen, raakt u
Instellingen aan op het startscherm. Onder Alles raakt u Taal en invoer >
Standaard toetsenbord aan om een invoermethode te selecteren.
Pagina: 25
Aan de slag
22
Huawei Swype-invoermethode
Veeg over letters heen om een woord in te voeren.
Schakel tussen kleine letters en hoofdletters.
Houd aangeraakt voor toegang tot de instellingen van de invoermethode.
Cijfers en symbolen invoeren.
Houd aangeraakt om meer opties voor invoertalen weer te geven.
Overschakelen naar spraakinvoer.
•Raak aan om het teken links van de cursor te wissen.
•Houd aangeraakt om meerdere tekens links van de cursor te wissen.
2
3 4 5
7
1
8
6
1
2
3
4
5
6
7
Pagina: 26
Aan de slag
23
Android invoermethode
De Android invoermethode is mogelijk niet beschikbaar op alle telefoons.
•Raak aan om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
•Houd aangeraakt of raak snel twee keer aan om de Caps Lock-toets te
activeren.
Cijfers en symbolen invoeren.
•Raak aan om een komma in te voeren.
•Houd aangeraakt om het menu met invoeropties te openen.
•Raak aan om een spatie in te voeren.
•Houd aangeraakt om een andere invoermethode te kiezen.
•Raak aan om een punt in te voeren.
•Houd aangeraakt om symbolen in te voeren.
•Raak aan om het teken links van de cursor te wissen.
•Houd aangeraakt om meerdere tekens links van de cursor te wissen.
Overschakelen naar spraakinvoer.
1
2 3 4 5
7
6
1
2
3
4
5
6
7
Pagina: 27
Aan de slag
24
Het bewerken van tekst
U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken op uw telefoon.
• Tekst selecteren: Houd de tekst aangeraakt om op te roepen. Sleep vervolgens
of om meer of minder tekst te selecteren of raak Alles selecteren aan om alle
tekst in een tekstvak te selecteren.
• Tekst kopiëren: Selecteer tekst en raak Kopiëren aan.
• Tekst knippen: Selecteer tekst en raak Knippen aan.
• Tekst plakken: Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak
vervolgens Plakken aan.
Pagina: 28
Oproepen en contactpersonen
25
Oproepen en contactpersonen
Een oproep plaatsen
Slim kiezen
Met de functie Slim kiezen kunt u snel contactpersonen opzoeken door een deel van de
naam of het nummer in te voeren.
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Voer onder Kiezer de initialen of de eerste paar letters van de naam van een
contactpersoon in, of voer een deel van het telefoonnummer in. Alle overeenkomstige
personen in Contacten of het telefoonlogboek worden boven de kiezer weergegeven.
3 Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen. Als uw telefoon twee SIM-
kaarten ondersteunt, raakt u of aan om een oproep te plaatsen.
4 Als u de oproep wilt beëindigen, raakt u aan.
Een oproep plaatsen vanuit Contacten
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Raak onder Contacten de contactpersoon aan die u wilt bellen.
3 Raak het contactnummer aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u
of aan om een oproep te plaatsen.
Een oproep plaatsen vanuit het telefoonlogboek
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Selecteer vanuit het telefoonlogboek onder Kiezer de contactpersoon of het nummer
voor de oproep die u wilt plaatsen. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt,
raakt u of aan om een oproep te plaatsen.
1 2
1
1 1
2
1 2
Pagina: 29
Oproepen en contactpersonen
26
Een noodoproep plaatsen
In een noodgeval kunt u noodoproepen plaatsen vanaf uw telefoon, zelfs zonder SIM-
kaart. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Voer onder Kiezer uw lokale noodnummer in en raak vervolgens aan.
De mogelijkheid om noodoproepen te plaatsen is afhankelijk van de lokale
voorschriften en providers in uw regio. Een slechte netwerkdekking of interferentie
vanuit de omgeving kunnen voorkomen dat uw oproep verbonden wordt. Vertrouw
in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw telefoon.
Snelkiezen
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Onder Kiezer raakt u > Instellingen snelkiezer aan.
3 Raak aan. Kies een contactpersoon in de lijst en wijs er een cijfertoets aan toe.
De cijfertoets 1 is de standaardtoets voor voicemail. Deze kan niet als een
snelkiesnummer worden ingesteld.
4 Houd de aan een contactpersoon toegewezen cijfertoets op de kiezer aangeraakt om
de contactpersoon snel te bellen.
Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, houdt u de aan een contactpersoon
toegewezen cijfertoets op de kiezer aangeraakt en raakt u vervolgens of aan
om de contactpersoon snel te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Houd in de kiezer de 0 aangeraakt om een + in te voeren.
3 Voer het landnummer, het netnummer en vervolgens het telefoonnummer in.
4 Raak aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt u of aan.
Tijdens roaming kunt u het telefoonnummer van een opgeslagen contactpersoon
selecteren om deze persoon direct te bellen.
1 2
1 2
Pagina: 30
Oproepen en contactpersonen
27
Een oproep beantwoorden of weigeren
Wanneer er een oproep binnenkomt, kunt u op de volumeknop drukken om de
beltoon te dempen.
• Sleep naar rechts om de oproep te beantwoorden.
• Sleep naar links om de oproep te weigeren.
• Sleep omhoog om de oproep te weigeren en een bericht naar de beller te
verzenden.
Raak op het scherm van de kiezer > Oproepinstellingen > Oproepen weigeren met
sms aan om het te verzenden bericht te bewerken.
Pagina: 31
Oproepen en contactpersonen
28
Oproepmenu
Plaats de huidige oproep in de wacht. Om de oproep te hervatten, raakt u
opnieuw aan. (Controleer of deze functie ondersteund wordt door uw
provider.)
Demp de oproep zodat de andere partij niet kan meeluisteren.
Start een drieweggesprek. (Controleer of deze functie ondersteund wordt
door uw provider.)
Schakel de luidspreker in voor een hands-free gesprek.
Beëindig de huidige oproep.
Open de kiezer.
Geef uw contactpersonen weer.
Bekijk uw notities.
6
7
9
8
1
3
4
2
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Pagina: 32
Oproepen en contactpersonen
29
Raak tijdens de oproep Start of Terug aan om het oproepmenu te
verbergen. Als u naar het menu wilt terugkeren, veegt u omlaag vanaf de statusbalk
om het berichtenpaneel te openen en raakt u vervolgens Actieve oproep aan.
Een oproep van derden beantwoorden
Voordat een oproep van een derde kunt beantwoorden, controleert u of u de functie
Oproep in wacht hebt ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw
provider.
1 Als er een oproep binnenkomt terwijl u al in gesprek bent, sleept u naar rechts om
de nieuwe oproep te beantwoorden en de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2 Raak aan om tussen de twee oproepen te schakelen.
Een telefonische vergadering starten
Het opzetten van een vergadergesprek is eenvoudig met de functie voor het bellen van
meerdere partijen op uw telefoon. U belt één nummer (of ontvangt een oproep) en belt
vervolgens een ander nummer om dit aan de telefonische vergadering toe te voegen.
Vergadergesprekken worden mogelijk niet door alle mobiele abonnementen
ondersteund. Controleer of u op deze service bent geabonneerd. Neem voor meer
informatie contact op met uw provider.
1 Bel de eerste deelnemer.
2 Wanneer de oproep is verbonden, raakt u aan om de tweede deelnemer te bellen.
De eerste deelnemer wordt in de wacht gezet.
3 Wanneer de tweede oproep is verbonden, raakt u aan om een telefonische
vergadering te starten.
4 Als u meer personen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en 3.
5 Raak aan om de oproep te beëindigen.
Pagina: 33
Oproepen en contactpersonen
30
Het telefoonlogboek gebruiken
De gegevens van alle uitgaande, inkomende en gemiste oproepen worden opgeslagen in
uw telefoonlogboek.
Een contactpersoon toevoegen vanuit het telefoonlogboek
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Onder Kiezer raakt u aan naast het nummer dat u wilt toevoegen.
3 Raak of aan.
U kunt ook het toe te voegen nummer aangeraakt houden en vervolgens Nieuw
contact maken of Opslaan naar bestaand contact aanraken.
De gegevens van inkomende or uitgaande oproepen verwijderen
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Onder Kiezer kunt u het volgende doen:
• Houd de naam of het telefoonnummer van een contactpersoon aangeraakt en raak
vervolgens Invoer verwijderen aan om de vermelding van een inkomende or
uitgaande oproep verwijderen te verwijderen.
• Raak > Verwijder oproeplogboek aan om meerdere vermeldingen van
inkomende or uitgaande oproepen te verwijderen.
Zakmodus inschakelen
Bent u bang om oproepen te missen terwijl u telefoon in uw tas of broekzak zit? Probeer
dan de zakmodus. Na het inschakelen van de zakmodus worden de beltoon en
trilintensiteit geleidelijk versterkt bij inkomende oproepen.
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Onder Kiezer raakt u > Oproepinstellingen aan.
3 Schakel Pocket-modus in.
Pagina: 34
Oproepen en contactpersonen
31
Oproepinstellingen
Oproep doorschakelen inschakelen
Als u niet in staat bent om oproepen op uw telefoon te beantwoorden, kunt u deze naar
een ander nummer doorschakelen.
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Onder Kiezer raakt u > Oproepinstellingen aan.
3 Raak Oproep doorschakelen aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt, raakt
u Oproep doorschakelen onder Instellingen kaart 1 of Instellingen kaart 2 aan.
4 Selecteer een doorschakelmodus.
5 Voer het telefoonnummer in waar u de oproepen naar wilt doorschakelen en raak
vervolgens Inschakelen aan.
Oproep in wacht inschakelen
Met de functie Oproep in wacht kunt u tijdens een actieve oproep een inkomende oproep
beantwoorden en vrij tussen de twee schakelen.
1 Raak op het startscherm Kiezer aan.
2 Onder Kiezer raakt u > Oproepinstellingen aan.
3 Raak Aanvullende instellingen aan. Als uw telefoon twee SIM-kaarten ondersteunt,
raakt u Instellingen kaart 1 of Instellingen kaart 2 aan. Vervolgens raakt u Aanvullende
instellingen aan.
4 Raak de schakelaar Wisselgesprek aan om deze functie in te schakelen.
Contactpersonen beheren
Een contactpersoon maken
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak aan.
3 Selecteer een locatie voor het opslaan van de contactpersoon vanuit het optiemenu.
Pagina: 35
Oproepen en contactpersonen
32
4 Voer de naam, het telefoonnummer en andere gegevens in.
5 Raak aan.
Een contactpersoon bewerken
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Houd de te bewerken contactpersoon aangeraakt en raak vervolgens Bewerken aan.
3 Bewerk de contactgegevens.
4 Raak aan.
Contactpersonen verwijderen
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Verwijderen aan.
3 Selecteer de contactpersonen die u wilt verwijderen of raak Alles selecteren aan om
alle contactpersonen te selecteren.
4 Raak aan.
5 Raak Verwijderen aan.
Contactpersonen importeren of exporteren
Uw telefoon ondersteunt .vcf-contactbestanden. .vcf is een standaard bestandsindeling
voor het opslaan van contactinformate, zoals namen, adressen en telefoonnummers.
Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Importeren/Exporteren > Importeren uit opslag aan.
3 Selecteer een of meer .vcf-bestanden en raak vervolgens OK aan.
Contactpersonen importeren vanaf een SIM-kaart
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
Pagina: 36
Oproepen en contactpersonen
33
2 Raak > Importeren/Exporteren > Importeren vanaf SIM-kaart aan. Als uw telefoon
twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u bij het importeren kiezen voor SIM 1 of SIM 2.
3 Selecteer de contactpersonen die u wilt importeren of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens aan.
4 Kies de locatie waar u de contactpersonen naartoe wilt importeren. Uw telefoon zal de
contactpersonen automatisch importeren.
Contactpersonen importeren vanaf een Bluetooth-apparaat
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Importeren/Exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon aan.
3 Selecteer Ondersteunt Bluetooth en raak vervolgens Volgende aan.
4 Schakel Bluetooth in op het apparaat waarvan u contactpersonen wilt importeren en
maak het apparaat zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten.
5 Raak Volgende aan. Vervolgens schakelt uw telefoon Bluetooth in en zoekt deze naar
Bluetooth-apparaten.
6 Raak het Bluetooth-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren.
Nadat de twee apparaten zijn verbonden, importeert uw telefoon de contactpersonen
automatisch vanaf het andere Bluetooth-apparaat.
Contactpersonen importeren met behulp van Wi-Fi Direct
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Importeren/Exporteren > Importeren vanaf een andere telefoon aan.
3 Selecteer Importeren via Wi-Fi Direct en raak vervolgens Volgende aan. Vervolgens
vraagt uw telefoon om Wi-Fi in te schakelen en zoekt de telefoon naar Wi-Fi Direct-
apparaten.
4 Raak het Wi-Fi Direct-apparaat aan waarvan u contactpersonen wilt importeren.
Nadat de twee apparaten zijn verbonden, importeert uw telefoon de contactpersonen
automatisch vanaf het andere apparaat.
Pagina: 37
Oproepen en contactpersonen
34
Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Importeren/Exporteren > Exporteren naar opslag aan.
3 Raak Exporteren aan.
4 Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak OK aan.
Het geëxporteerde .vcf-bestand wordt opgeslagen naar de bronmap in de interne opslag
van uw telefoon. U kunt Bestanden openen om het geëxporteerde bestand te bekijken.
Contactpersonen exporteren naar een SIM-kaart
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Importeren/Exporteren > Exporteren naar SIM-kaart aan. Als uw telefoon
twee SIM-kaarten ondersteunt, kunt u bij het exporteren kiezen voor SIM 1 of SIM 2.
3 Selecteer de te exporteren contactpersonen of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens aan.
4 Raak OK aan.
Contactpersonen delen
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak > Importeren/Exporteren > Deel contactpersonen aan.
3 Selecteer de te delen contactpersonen of raak Alles selecteren aan om alle
contactpersonen te selecteren.
4 Raak aan. Selecteer een methode voor het delen en volg de instructies op het
scherm voor het delen van de contactpersonen.
Pagina: 38
Oproepen en contactpersonen
35
Een contactpersoon aan uw favorieten
toevoegen
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Houd de contactpersoon die u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak
vervolgens Toevoegen aan favorieten aan.
Tijdens het bekijken van de contactdetails kunt u ook aanraken om de
contactpersoon aan uw favorieten toe te voegen.
Contactgroepen
U kunt contactpersonen op uw telefoon aan een contactgroep toevoegen. Hierdoor is het
eenvoudiger om sms-berichten of e-mails naar alle groepsleden tegelijk te verzenden.
Een contactgroep maken
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak Groepen aan en raak vervolgens aan.
3 Geef een naam op voor de groep en raak OK aan.
4 Raak aan.
5 Selecteer de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen of raak Alles
selecteren aan om alle contactpersonen te selecteren. Raak vervolgens aan.
Een contactgroep bewerken
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak Groepen aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.
3 Raak aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.
4 Raak aan. Daarna kunt u het volgende doen:
• Raak Leden verwijderen aan om leden uit de groep te verwijderen.
Pagina: 39
Oproepen en contactpersonen
36
• Raak Groep verwijderen aan om de groep te verwijderen.
• Raak Naam wijz. aan om de naam van de groep te bewerken.
Berichten of e-mails naar een contactgroep verzenden
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak Groepen aan en selecteer de contactgroep die u wilt sms'en of e-mailen.
3 Raak aan om een sms te verzenden of raak aan om een e-mail te verzenden.
Een contactgroep verwijderen
1 Raak op het startscherm Contacten aan.
2 Raak Groepen aan.
3 Houd de te verwijderen contactgroep aangeraakt en raak vervolgens Verwijderen aan.
4 Raak Verwijderen aan.
Wanneer u een contactgroep verwijdert, worden de contactpersonen in die groep
niet van uw telefoon verwijderd.
Pagina: 40
Sms en e-mail
37
Sms en e-mail
Een sms-bericht verzenden
1 Raak op het startscherm Berichten aan.
2 Raak in de lijst met berichtenthreads aan.
3 Selecteer het tekstvak voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van
de contactpersoon in. U kunt ook aanraken om uw lijst met contactpersonen te
openen en een contactpersoon of contactgroep te kiezen.
4 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen.
Raak aan om een type bijlage te selecteren. Selecteer vervolgens de bijlage die
u wilt toevoegen. Als u foto's, video's of andere multimediabestanden wilt
toevoegen, verandert het bericht automatisch in een mms-bericht.
5 Raak aan.
Een bericht beantwoorden
1 Raak op het startscherm Berichten aan.
2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon
aan om de conversatiethread weer te geven.
3 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen.
4 Raak aan.
Berichten beheren
Een bericht doorsturen
1 Raak op het startscherm Berichten aan.
Pagina: 41
Sms en e-mail
38
2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon
aan om de conversatiethread weer te geven.
3 Houd het door te sturen bericht aangeraakt en raak vervolgens aan.
4 Raak het tekstvak voor de ontvanger aan en voer de naam of het telefoonnummer van
de contactpersoon in.
5 Raak aan.
Een bericht toevoegen aan uw favorieten
U kunt belangrijke berichten toevoegen aan uw favorieten. Uw favoriete berichten
worden niet verwijderd wanneer u een conversatie verwijdert.
1 Raak op het startscherm Berichten aan.
2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon
aan om de conversatiethread weer te geven.
3 Houd het bericht dat u aan uw favorieten wilt toevoegen aangeraakt en raak
vervolgens > Kopiëren naar Favorieten aan.
Raak in lijst met berichtenthreads > Favorieten aan om uw favoriete berichten
weer te geven.
Een bericht verwijderen
1 Raak op het startscherm Berichten aan.
2 Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het nummer van een contactpersoon
aan om uw conversaties weer te geven.
3 Houd het te verwijderen bericht aangeraakt en raak vervolgens aan.
4 Raak Verwijderen aan.
Een thread verwijderen
1 Raak op het startscherm Berichten aan.
2 Raak vanuit de lijst met berichten > Verwijderen aan.
Pagina: 42
Sms en e-mail
39
3 Selecteer de thread die u wilt verwijderen en raak aan.
4 Raak Verwijderen aan.
Een e-mailaccount instellen
Een e-mailaccount toevoegen
Wanneer u een account wilt toevoegen, neemt u contact op met uw e-mailprovider als u
niet zeker weet welke instellingen er zijn vereist.
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 Raak Overige aan.
3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en raak vervolgens Volgende aan.
4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Vervolgens
maakt het systeem automatisch verbinding met de server.
Nadat uw account is ingesteld, wordt Postvak IN weergegeven.
In Postvak IN raakt u na het toevoegen van een e-mailaccount > Instellingen >
Account toevoegen aan om verder te gaan met het toevoegen van andere accounts.
Een Exchange-account toevoegen
Exchange is een e-mailsysteem voor bedrijven, ontwikkeld door Microsoft. Bepaalde e-
mailproviders bieden ook Exchange-accounts aan particulieren en gezinnen.
Wanneer u een account wilt toevoegen, neemt u contact op met uw e-mailprovider als u
niet zeker weet welke instellingen er zijn vereist.
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 Raak Exchange aan.
3 Voer uw e-mailadres, domeinnaam, gebruikersnaam en wachtwoord in en raak
vervolgens Volgende aan.
4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Vervolgens
maakt het systeem automatisch verbinding met de server.
Nadat uw Exchange-account is ingesteld, wordt Postvak IN weergegeven.
Pagina: 43
Sms en e-mail
40
Een e-mail verzenden
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 Raak aan.
3 Raak Van: aan om een e-mailaccount te kiezen.
4 Voer een of meer ontvangers in.
Als u de e-mail naar meerdere ontvangers (Cc) of naar verborgen ontvangers (Bcc)
wilt verzenden, raakt u Cc/Bcc: aan.
5 Stel uw bericht op en raak aan om bijlagen toe te voegen.
6 Raak aan.
Uw e-mail controleren
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 In Postvak IN raakt u aan in de linkerbovenhoek om een e-mailaccount te
selecteren.
3 Raak de e-mail aan die u wilt lezen. Daarna kunt u het volgende doen:
• Raak aan om de e-mail te verwijderen.
• Raak aan om de e-mail te beantwoorden.
• Raak aan om aan iedereen te beantwoorden.
• Raak aan om de e-mail door te sturen.
• Veeg naar links of rechts over het scherm om de vorige of volgende e-mail te lezen.
In Postvak IN veegt u omlaag om uw lijst met e-mails te vernieuwen.
Pagina: 44
Sms en e-mail
41
Accountinstellingen
Schakelen tussen e-mailaccounts
Als u meerdere e-mailaccounts aan uw telefoon hebt toegevoegd, controleert u of u het
juiste account gebruikt voordat u e-mails verzendt of ontvangt.
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 In Postvak IN raakt u aan in de linkerbovenhoek om de lijst met accounts te
openen.
3 Selecteer het e-mailaccount dat u wilt gebruiken.
Een e-mailaccount verwijderen
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 In Postvak IN raakt u > Instellingen aan.
3 Selecteer het account dat u wilt verwijderen.
4 Raak Account verwijderen aan en raak vervolgens OK aan.
Nadat u een e-mailaccount hebt verwijderd, kan uw telefoon geen e-mails van dat
account meer verzenden en ontvangen.
Uw e-mailaccount aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren
Personaliseer uw postvak in: geef foto's van contactpersonen weer, bepaal wat er moet
worden weergegeven nadat u een e-mail verwijdert, wijzig uw handtekening, stel in hoe
vaak het postvak in moet worden bijgewerkt en wijzig de tonen voor e-mailmeldingen.
1 Raak op het startscherm E-mail aan.
2 In Postvak IN raakt u > Instellingen aan en vervolgens kiest u de gewenste
instellingen.
Pagina: 45
Camera en galerij
42
Camera en galerij
Opnamescherm
Schakelen tussen flitsermodi.
Veeg naar links of rechts om tussen veelgebruikte opnamemodi te
schakelen.
Vastgelegde foto's of video's bekijken.
•Raak aan om een foto te maken.
•Houd aangeraakt om kort achter elkaar te meerdere foto's maken. Laat uw
vinger los om het maken van foto's te stoppen.
Filtereffecten toepassen.
•Raak een voorwerp op het scherm aan om de camera erop scherp te
stellen.
•Spreid twee vingers uit elkaar om in te zoomen of knijp ze samen om uit
te zoomen.
1
2
3
4
5
6
Pagina: 46
Camera en galerij
43
Een foto maken
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Kader de scčne die u wilt vastleggen. Laat uw camera automatisch scherpstellen of
raak het scherm aan om scherp te stellen op een voorwerp.
Als het scherpstelkader rood wordt, kon de camera niet scherpstellen.
3 Raak aan.
Als de schakelaar GPS tag aanstond toen de foto werd gemaakt, kan de foto worden
weergegeven in Galerij onder Kaart.
De camera openen vanuit de galerij
1 Raak op het startscherm Galerij aan.
2 Onder Foto's veegt u omlaag over de albums om de zoeker in de modus Half scherm
weer te geven. Vervolgens veegt u opnieuw omlaag om de camera te openen.
Niet alle camerafuncties zijn in de halfschermmodus beschikbaar.
3 Raak aan om een foto te maken.
4 Raak Terug aan om terug te keren naar de galerij.
Opnamemodi
Uw telefoon beschikt mogelijk niet over al deze opnamemodi.
• Mooi maken: sleep de schuifbalk om het schoonheidsniveau aan te passen
gezichtsverbeteringen toe te passen.
• Panorama: gebruik deze modus om bredere opnames te maken.
• HDR: verbeter een foto die bij te veel of te weinig licht is gemaakt.
Schakel tussen de camera vooraan en achterop.
Meer opties weergeven.
7
8
Pagina: 47
Camera en galerij
44
• Stel alles scherp: u kunt het scherpstelpunt van foto's die in deze modus zijn gemaakt
op een later tijdstip aanpassen.
• Beste foto: uw telefoon maakt verschillende foto's snel achter elkaar en selecteert
automatisch de beste voor u.
• Watermerk: voeg verschillende watermerken aan uw foto's toe.
• Audionotitie: u kunt een korte audioclip opnemen nadat u een foto hebt gemaakt.
• Spraakbesturing: raak aan en schakel deze modus in onder Instellingen. U kunt
spraakopdrachten geven om uw camera foto's te laten maken.
• Timer: raak aan en schakel deze modus in onder Instellingen om een afteltimer
voor het maken van een foto in te stellen.
• Tik om foto te nemen: raak aan en schakel deze modus in onder Instellingen. Raak
het scherm aan om een foto te maken.
• Glimlach opnemen: raak aan en schakel deze modus in onder Instellingen. De
camera maakt automatisch een foto wanneer deze een glimlach detecteert.
• Voorwerp volgen: raak aan en schakel deze modus in onder Instellingen. Raak een
voorwerp op het scherm aan. Uw camera volgt dit voorwerp en blijft erop
scherpgesteld.
• Ultra-snapshot: raak aan en schakel deze modus in onder Instellingen. Wanneer
het scherm is uitgeschakeld of vergrendeld, kadert u het voorwerp dat u wilt
vastleggen en drukt u twee keer achter elkaar op de toets Volume omlaag om een foto
te maken.
Een panoramafoto maken
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > Panorama aan om naar de panoramamodus te gaan.
3 Raak aan om de opname te starten.
4 Volg de instructies op het scherm en beweeg uw telefoon langzaam voor het maken
van meerdere foto's.
Pagina: 48
Camera en galerij
45
5 Raak aan om de opname te stoppen. De camera hecht de foto's automatisch aan
elkaar om er één panoramafoto van te maken.
De modus Beste foto gebruiken
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > Beste foto aan om naar de modus Beste foto te schakelen.
3 Raak aan om foto's te maken. Uw telefoon maakt verschillende foto's achter
elkaar en selecteert automatisch de beste.
4 Raak aan.
U kunt ook andere foto's selecteren. De telefoon slaat de geselecteerde foto's
automatisch op en verwijdert de overige foto's.
Watermerken aan foto's toevoegen
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > Watermerk aan om naar de watermerkmodus te schakelen.
3 Veeg naar links of rechts en selecteer het gewenste watermerk.
4 Versleep het watermerk om de positie aan te passen.
5 Raak aan.
Een foto maken via geluidsbesturing
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > > Spraakbesturing aan.
3 Raak Spraakbesturing aan om naar de geluidsbesturingsmodus te schakelen. Daarna
kunt u het volgende doen:
• Laat uw telefoon een foto maken naar aanleiding van een spraakopdracht.
• Laat uw telefoon een foto maken wanneer het omgevingsgeluid een bepaald
geluidsniveau bereikt.
Pagina: 49
Camera en galerij
46
4 Kader de scčne die u wilt vastleggen. Uw telefoon maakt automatisch een foto
wanneer u een spraakopdracht verstrekt of wanneer het omgevingsgeluid een bepaald
geluidsniveau bereikt.
Modus Voorwerp volgen
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > aan.
3 Raak Voorwerp volgen aan om de modus Voorwerp volgen in te schakelen.
4 Raak een voorwerp op het scherm aan. Uw camera volgt dit voorwerp en blijft er
tijdens de opname op scherpgesteld.
De modus Voorwerp volgen en Glimlach vastleggen kunnen niet tegelijkertijd
worden gebruikt.
Modus Alles scherp
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Raak > Stel alles scherp aan om naar de modus Alles scherp te schakelen.
3 Raak aan om een foto te maken.
4 Ga naar de galerij en selecteer de foto die in de modus Alles scherp is gemaakt.
geeft foto's aan die in de modus Alles scherp zijn gemaakt.
5 Raak aan om de bewerkingsmodus voor Alles scherp te openen.
6 Raak een ander gebied op de foto aan waarop u wilt scherpstellen.
7 Raak aan.
Een video opnemen
1 Raak op het startscherm Camera aan.
2 Veeg naar links of rechts en selecteer Video.
Pagina: 50
Camera en galerij
47
3 Raak aan om de opname te starten.
4 Raak tijdens de opname een voorwerp of een positie op het scherm aan om erop
scherp te stellen. Raak aan om de opname te pauzeren en raak aan om te
hervatten.
5 Raak aan om de opname te stoppen.
Tijdens de opname kunt u aanraken om een foto te maken.
Video-opnamemodi
Uw telefoon beschikt mogelijk niet over al deze opnamemodi.
Raak op het video-opnamescherm > aan om een video-opnamemodus te
selecteren.
• Schoonheidsmodus: automatische gezichtsverbetering tijdens de opname.
• Voorwerp volgen: raak een voorwerp op het scherm aan. Uw camera volgt dit
voorwerp en blijft er tijdens het maken van de video op scherpgesteld.
Camera-instellingen
Raak op het opnamescherm > aan om de volgende instellingen te configureren:
• Resolutie: stel de cameraresolutie in. Als u de videoresolutie wilt wijzigen, raakt u
> > Resolutie aan op het video-opnamescherm.
• GPS tag: geef de locatie weer waar de foto of video is gemaakt.
• Verkozen opslaglocatie: stel de standaard opslaglocatie voor foto's en video's in.
• Perfecte selfie: schakel deze functie in de modus Mooi maken in voor automatische
gezichtsherkenning en aangepaste portretverbeteringen.
• ISO: stel de ISO-waarde van een foto in. Een hogere ISO-waarde vermindert onscherpte
veroorzaakt door donkere omstandigheden of beweging.
• Witbalans: pas de witbalans van een foto aan. Pas de witbalans aan op basis van de
helderheid van de omgeving.

Vragen & antwoorden

hoe bevestig ik de door mij ingevoerde code nadat die er per ongeluk is uitgegaan. ik heb nog 2 pogingen.

Geplaatst op 3 jaar geleden door Miny Temmink

Hoe kan ik mijn Huawei P8 resetten?

Geplaatst op 2 jaar geleden door Jochem

1. Schakel je Huawei telefoon uit. 2. Houd de 'Volume Omlaag' knop ingedrukt en druk kort op de AAN/UIT toets. 3. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de 'Volume Omlaag' knop los. 4. Wat je nu moet doen verschilt per toestel, maar meestal is er een optie met 'terug naar fabrieksinstellingen' of 'gegevens wissen'.

Geplaatst op 2 jaar geleden door Saskia
+1
Beste antwoord

Ik wou graag weten of ik een dag of datum kan ivullen bij me allarm (klok) en hoe?

Geplaatst op 2 jaar geleden door Eva van Diermen

Ik weet mijn patroon niet meer. Kan ik ook iets met de simkaart verwijderen en dan met dat pinnetje om de fabrieksinstellingen terug te zetten?

Geplaatst op 2 jaar geleden door Ron van Dijk

hoe kan ik de beltoon voor het alarm (wekker) kiezen en daadwerkelijk eerst beluisteren ?

Geplaatst op 3 jaar geleden door van dorpe paul

hoe kan ik een nummer uit ierland dat valse bedoelingen heeft blokkeren op mijn huawei p8

Geplaatst op 3 jaar geleden door ad ripmeester

Stel een vraag over de Huawei P8 lite

Heb je een vraag over de Huawei P8 lite en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Huawei P8 lite. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Huawei P8 lite zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.