Huawei Band 2 Pro handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Huawei Band 2 Pro. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Huawei
  • Product: Horloge
  • Model/naam: Band 2 Pro
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 68
67
1. Automatisch inschakelen of opnieuw starten na het opladen
Steek het vooruitstekende deel van de oplaadhouder in het positioneringsgat van
de horlogeband en zet de gesp vast. Het batterijniveau zal op het scherm worden
weergegeven.
·
· Veeg voor het opladen de oplaadpoort droog zodat de metalen contacten vrij
zijn van vuil en water. Hiermee wordt kortsluiting of andere veiligheidsrisico's
voorkomen.
·
· Als het scherm van de band hapert of op zwart gaat, sluit dan de band aan op
de oplader om het opnieuw te starten.
Hartslagmonitorsensor
Aanraakgevoelige
knop
Scherm
Oplaadpoort
Pagina: 69
68
2. Huawei Wear downloaden
Om de Huawei Wear-app te kunnen downloaden en installeren, moet
u de QR-code rechts van deze tekst inscannen. U kunt ook zoeken
op Huawei Wear in de Google Play Store of de Apple App Store.
3. Uw band koppelen met uw telefoon
4. Hulp krijgen
Om de band te koppelen met uw telefoon, moet u de instructie in het scherm van de
Huawei Wear-app volgen en de aanraakgevoelige knop aanraken om de koppeling tot
stand te brengen.
Scan de QR-code rechts van deze tekst in of bekijk de
gebruikershandleiding in de Huawei Wear-app voor meer informatie
over de verbinding en functies, alsmede voor het verkrijgen van
gebruikstips.
Pagina: 70
69
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rechten
voorbehouden.
DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE EN VORMT GEEN
GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.
Handelsmerken en rechten
, en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Huawei Technologies Co., Ltd.
Het woordmerk Bluetooth®
en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van
Bluetooth SIG, Inc.; elk gebruik van deze merken door Huawei Technologies Co., Ltd. is
gebaseerd op een licentie.
Andere vermelde handelsmerken, producten-, service- en bedrijfsnamen zijn mogelijk het
eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
Pagina: 71
70
Privacybeleid
Raadpleeg het privacybeleid op http://consumer.huawei.com/privacy-policy of lees
het privacybeleid en de servicevoorwaarden via de app nadat u het product aan uw
telefoon hebt gekoppeld om beter te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens
beschermen.
Ontstekers en explosiegebieden
Schakel uw mobiele telefoon of draadloos apparaat uit als u zich in een
explosiegebied bevindt of in gebieden waar aangegeven is dat “tweewegradio's”
of “elektronische apparaten” moeten worden uitgeschakeld om interferentie met
explosieactiviteiten te voorkomen.
Bediening en veiligheid
• Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele lichtnetadapter, oplader
of accu kan brand, explosie of andere gevaren veroorzaken;
• Ideale temperaturen zijn -10 °C tot +45 °C;
• Sommige draadloze apparaten kunnen mogelijk de prestaties van
Pagina: 72
71
gehoorapparaten of pacemakers beïnvloeden. Raadpleeg uw dienstverlener voor
meer informatie;
• Fabrikanten van pacemakers adviseren dat een minimale afstand van 15 cm
tussen een apparaat en een pacemaker wordt aangehouden om mogelijke
interferentie met de pacemaker te voorkomen. Wanneer u een pacemaker
gebruikt, moet u het apparaat aan de tegenoverliggende zijde van de pacemaker
vasthouden en het apparaat niet in uw borstzakje dragen;
• Houd het apparaat en de batterij uit de buurt van overmatige hitte en direct
zonlicht. Plaats ze niet op of in verwarmende apparaten, zoals magnetrons,
ovens of radiators;
• Volg lokale wetten en regels terwijl u het apparaat gebruikt. Gebruik uw
draadloze apparaat niet terwijl u rijdt om het risico op ongevallen te verminderen;
• Gebruik uw apparaat niet in stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgevingen of
in de buurt van magnetische velden om schade aan de onderdelen of interne
circuits te voorkomen;
Pagina: 73
72
• Gebruik, bewaar of vervoer het apparaat niet in omgevingen waarin ontvlambare
of explosieve materialen worden opgeslagen (bijvoorbeeld in een benzinestation,
oliedepot of chemische fabriek). Wanneer u uw apparaat in deze omgevingen
gebruikt, neemt het risico op explosie of brand toe;
• Verwijder dit apparaat, de accu en accessoires overeenkomstig de lokale regels.
Ze moeten niet via het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. Onjuist
gebruik van de accu kan mogelijk tot brand, explosie of andere gevaren leiden;
• Het apparaat is getest en in bepaalde omgevingen water- en stofdicht gebleken;
• Het apparaat heeft een ingebouwde accu die niet kan worden verwijderd.
Probeer de accu niet te verwijderen: het apparaat kan daardoor beschadigd
raken. Neem het apparaat mee naar een bevoegd servicecentrum om de accu te
vervangen.
Pagina: 74
73
Informatie over verwijderen en recycling
Het symbool met de container met een kruis erdoor op uw product,
batterij, documentatie en verpakking herinnert u eraan dat alle
elektronische producten en batterijen aan het einde van hun
gebruiksduur naar speciale afvalinzamelpunten moeten worden
gebracht; ze mogen niet via huishoudelijk afval worden verwijderd in de
normale afvalstroom. De gebruiker is verantwoordelijk voor het
afvoeren van de apparatuur naar een speciaal inzamelpunt of naar een dienst voor
het gescheiden recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) en batterijen, in lijn met lokale wetgeving.
Door uw apparatuur op de juiste wijze in te zamelen en te recyclen, helpt u te
zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur (EEA) zo wordt gerecycled dat
waardevolle materialen worden behouden en de volksgezondheid en het milieu
worden beschermd. Onjuiste verwerking, onopzettelijke breuken, beschadigingen
en/of onjuiste recycling aan het einde van de levensduur kunnen schadelijk zijn voor
Pagina: 75
74
de gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie over het afvoeren van
uw EEA-afval en voor de juiste locaties contact op met de lokale instanties, met uw
verkoper of met de inzamelingsdienst voor huishoudelijk afval. U kunt ook kijken op
http://consumer.huawei.com/en/.
Vermindering van gevaarlijke stoffen
Dit apparaat en alle elektrische accessoires voldoen aan lokale
regels met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten, zoals EU
REACH-, RoHS- en batterijregelgeving (indien van toepassing). Kijk voor
verklaringen van overeenstemming met REACH en RoHS op onze website
http://consumer.huawei.com/certification.
Naleving van Europese regelgeving
Eisen ten aanzien van blootstelling aan RF
Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot blootstelling aan RF-straling
Pagina: 76
75
(radiofrequentie):
richtlijnen ten aanzien van blootstelling aan RF vereisen dat het apparaat alleen
op de pols wordt gedragen. Wanneer deze richtlijn niet wordt nageleefd, kan de
blootstellingslimiet voor RF mogelijk worden overschreden.
Verklaring
Huawei Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU:
De meest recente, geldige versie van de Verklaring van overeenstemming kan
worden bekeken op http://consumer.huawei.com/certification.
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
Volg nationale en lokale voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat kan, afhankelijk van het lokale netwerk, beperkt zijn in het gebruik.
Frequentiebanden en vermogen
(a) Frequentiebanden waarop de radioapparatuur actief is: sommige frequentiebanden
Pagina: 77
76
zijn mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar. Neem voor meer informatie
contact op met de lokale provider;
(b) Maximaal RF-vermogen dat wordt verzonden in de frequentiebanden waarop de
radioapparatuur actief is: het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de
hoogste grenswaarde die wordt vermeld in de bijbehorende geharmoniseerde norm.
De nominale limieten van de frequentiebanden en van het zendvermogen
(uitgestraald en/of geleid) van deze radioapparatuur zijn als volgt:
ERS-B19: Bluetooth: 6 dBm
ERS-B29: Bluetooth: 6 dBm
Informatie over accessoires en software
Het gebruik van de volgende accessoires wordt aanbevolen:
Oplaaddock: AF33-1
Oplaadkabel
De softwareversie van het product is ERS-B19: V1.0.19
De softwareversie van het product is ERS-B29: V1.0.19
Pagina: 78
77
Software-updates zullen na publicatie van het product door de fabrikant worden
uitgebracht om problemen op te lossen of om functies te verbeteren. Alle
softwareversies die door de fabrikant worden uitgebracht, zijn gecontroleerd en
voldoen nog steeds aan de gerelateerde regels.
Alle RF-parameters (zoals het frequentiebereik en het uitgangsvermogen) zijn niet
toegankelijk voor de gebruiker en kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.
Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op http://consumer.huawei.com/
certification voor de nieuwste informatie over accessoires en software.
iOS-gebruikers: open de Huawei Wear-app. Hier kunt u gedetailleerde gegevens
over gezondheid, slaap en hartslag vinden.
Kijk op http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor de nieuwste hotline en
het nieuwste e-mailadres in uw land of regio.
Let op: Wijzigingen of aanpassingen voor de naleving die niet uitdrukkelijk door
Huawei Technologies Co., Ltd. zijn goedgekeurd. kunnen de bevoegdheid van de
gebruiker voor de bediening van dit apparaat ongeldig maken.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Huawei Band 2 Pro.

Stel een vraag over de Huawei Band 2 Pro

Heb je een vraag over de Huawei Band 2 Pro en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Huawei Band 2 Pro. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Huawei Band 2 Pro zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.