Huawei B535-232 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Huawei B535-232. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Huawei
  • Product: Router
  • Model/naam: B535-232
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Contents
English................................................................................................................................................1
Français............................................................................................................................................ 13
Deutsch............................................................................................................................................ 25
Italiano.............................................................................................................................................37
Nederlands.......................................................................................................................................49
Português.........................................................................................................................................61
Español.............................................................................................................................................73
i
Pagina: 50
Productoverzicht
Stroomindicatielampje Netwerkstatuslampje
Wi-Fi®-indicatielampje Netwerkpoortlampje
Signaalsterktelampje Aan/uit-knop
Hi/WPS-knop SIM-kaartsleuf
Reset-knop Voedingsingang
Netwerkpoort
Nederlands
49
Pagina: 51
Instellen
1 Bevestig de voet aan de router.De voet kan helpen de router rechtop te houden om de ontvangst van het Wi-Fi-signaal te
verbeteren.
2 Zorg ervoor dat u de juiste SIM-kaart gebruikt.
mini-SIM (2FF) micro-SIM (3FF) nano-SIM (4FF)
3 Plaats de SIM-kaart voorzichtig in de juiste richting, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding, in de
SIM-kaartsleuf, totdat de kaart op zijn plaats klikt.
l Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, druk de kaart dan voorzichtig in totdat deze klikt. De kaart
komt automatisch naar buiten.
l Plaats of verwijder de SIM-kaart niet wanneer de router in werking is, omdat dit de prestaties
kan beïnvloeden en de SIM-kaart kan beschadigen.
4 Sluit de stroomadapter aan op de router.
50
Pagina: 52
De indicatielampjes schakelen in wanneer de router succesvol verbinding heeft gemaakt met een netwerk.
Netwerkstatuslampje Cyaan/blauw: Verbonden met een LTE/3G-netwerk.
Signaalsterktelampje Wit: Hoe meer signaalstreepjes, hoe sterker het signaal.
Als het Netwerkstatuslampje rood is, geeft dit aan dat er geen netwerkverbinding is. Raadpleeg de
Veelgestelde vragen in deze gids.
51
Pagina: 53
Verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk van uw router
Wi-Fi Name˖
Wi-Fi Password˖ Wi-Fi Password
Wi-Fi Password:
Zodra de router met een mobiel datanetwerk is verbonden, kunt u uw computer of mobiele telefoon met het
Wi-Fi-netwerk van de router verbinden om toegang te krijgen tot het internet. Raadpleeg het label op de
achterkant van de router voor de standaard Wi-Fi-netwerknaam (Wi-Fi Name) en het standaard wachtwoord
(Wi-Fi Password).
l Als het Wi-Fi-indicatielampje constant brandt, is Wi-Fi ingeschakeld. Raadpleeg de
webbeheerpagina van de router om Wi-Fi in of uit te schakelen.
l Zorg ervoor dat u direct de naam en het wachtwoord voor het Wi-Fi-netwerk wijzigt op de
webbeheerpagina om onbevoegde toegang tot uw Wi-Fi-netwerk te voorkomen. Zodra u het
wachtwoord hebt gewijzigd, moet u opnieuw verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk van de
router.
52
Pagina: 54
Uw router beheren
U kunt de router beheren met behulp van de webbeheerpagina. Raadpleeg het label op de achterkant van de
router voor het standaard IP-adres, wachtwoord enzovoorts.
U kunt meer informatie vinden in het webbeheerpagina.
l Zorg ervoor dat u snel het standaard aanmeldingswachtwoord voor de online beheerpagina wijzigt
om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers de instellingen van de router kunnen wijzigen.
l U kunt uw router ook beheren met behulp van de HUAWEI SmartHome-app. Scan de
onderstaande QR-code om de app te downloaden.
53
Pagina: 55
Optionele configuraties
De functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, dienen uitsluitend ter referentie. Uw router ondersteunt
mogelijk niet al deze functies.
Een computer aansluiten
U kunt een computer aansluiten op de router voor toegang tot het internet.
Toegang tot het internet via een Ethernet-poort
U kunt de router met behulp van een Ethernet-kabel aansluiten op een Ethernet-wandcontactdoos om
verbinding te maken met het internet.
Configureer de relevante instellingen op de webbeheerpagina voordat u via een Ethernet-poort verbinding
maakt met het internet. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
De ethernetkabel is een optioneel accessoire. Neem contact op met een erkende dealer om een
ethernetkabel te kopen.
Externe antennes installeren
Naast de ingebouwde antenne, die is ontworpen om aan uw basisbehoeften te voldoen, kunt u ook een
externe antenne op de router installeren om de signaalontvangst te verbeteren. Neem contact op met uw
54
Pagina: 56
provider om de antenne aan te schaffen. sAls u maar één antenne nodig hebt, steek deze dan in de -
aansluiting.
l Schakel de router uit en koppel de stroomadapter los voordat u externe antennes installeert.
l Externe antennes zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik externe antennes niet
tijdens onweersbuien.
l Gebruik alleen externe antennes die door uw provider zijn geleverd.
1
2
55
Pagina: 57
Veelgestelde vragen
Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen?
Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en druk ongeveer 3 seconden met een puntig voorwerp op de
Reset-knop totdat de Stroomindicatielampje begint te knipperen. Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt,
worden de standaardinstellingen van de router teruggezet. U kunt de instellingen opnieuw configureren nadat
de router is hersteld.
Wat moet ik doen als ik het Wi-Fi-wachtwoord of de aanmeldingswachtwoord voor
de webbeheerpagina ben vergeten?
Herstel de router naar de fabrieksinstellingen en gebruik vervolgens het standaard Wi-Fi-wachtwoord en
aanmeldingswachtwoord om het opnieuw te proberen.
Wat moet ik doen als de Netwerkstatuslampje rood is of als er geen verbinding met
internet kan worden gemaakt?
1 Controleer of de SIM-kaart is geplaatst. Raadpleeg het gedeelte Instellen voor informatie over het juiste
formaat SIM-kaart en de juiste manier om de kaart in de sleuf te plaatsen.
2 Als het probleem zich blijft voordoen, herstelt u de fabrieksinstellingen van de router en probeert u het
opnieuw.
3 Neem contact op met uw provider om te controleren of uw SIM-kaart buiten werking is gesteld. Controleer
bij een nieuwe kaart of de kaart is geactiveerd.
Wat moet ik doen als de internetsnelheid laag is?
1 Controleer de Signaalsterktelampje op de router. Als de indicator aangeeft dat het signaal zwak is , past u
de richting van de router aan of plaatst u de router dichter bij een venster om de signaalontvangst te
verbeteren.
2 Als uw apparaat met de router is verbonden via Wi-Fi, verplaatst u het apparaat voor een betere
signaalontvangst.
3 Schakel over naar 5 GHz Wi-Fi als dit door uw apparaat wordt ondersteund.
4 Start de router en uw apparaat opnieuw op en probeer het nogmaals.
5 Controleer of u uw maandelijkse datalimiet heeft bereikt. In dat geval heeft uw provider uw internetsnelheid
wellicht verlaagd.
Hoe kan ik verbinding met de router maken met behulp van WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
Een WPS-apparaat met uw router verbinden met behulp van de Hi/WPS-knop:
1 Houd de Hi/WPS-knop op de router ten minste één seconde ingedrukt en laat deze daarna los. Het Wi-Fi-
indicatielampje begint te knipperen.
2 Schakel WPS binnen twee minuten in op uw apparaat om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk van
de router.
Waarom heb ik geen toegang tot de webbeheerpagina van de router?
1 Zorg ervoor dat uw computer via een Ethernet-kabel of Wi-Fi is verbonden met de router.
2 Zorg ervoor dat uw computer is ingesteld op het automatisch verkrijgen van een IP-adres en een DNS-
serveradres.
3 Start uw browser opnieuw of probeer een andere browser.
4 Als het probleem zich blijft voordoen, herstel de router dan naar de fabrieksinstellingen.
Waarom is de weergegeven inhoud op de webbeheerpagina niet actueel?
Afhankelijk van uw browsercache is het mogelijk dat de inhoud van de webbeheerpagina op uw apparaat niet
actueel is. Wis uw browsercache handmatig (open bijvoorbeeld uw browser en kies Internetopties (Internet
56
Pagina: 58
Options) > Algemeen (General) > Browsegeschiedenis (Browsing history) > Verwijderen (Delete).) en
open de webbeheerpagina opnieuw.
Ondersteunt mijn router 5 GHz Wi-Fi? Hoe verbind ik de router via 5 GHz Wi-Fi?
1 Ja. Uw router ondersteunt 5 GHz Wi-Fi, dat sneller is en minder gevoelig is voor interferentie. Deze
verbinding dringt echter niet zo goed door tot muren als 2,4 GHz Wi-Fi en kan alleen worden gebruikt met
apparaten die 5 GHz Wi-Fi ondersteunen.
2 Als u de functie heeft ingeschakeld waarmee prioriteit wordt gegeven aan 5 GHz op uw router, delen de 2,4
GHz- en 5 GHz-netwerken dezelfde netwerknaam en wordt u automatisch verbonden met het snellere
netwerk. Als deze functie is uitgeschakeld, worden er twee Wi-Fi-netwerknamen weergegeven. Maak
verbinding met het Wi-Fi-netwerk dat eindigt op "_5G". U kunt deze functie beheren via de
webbeheerpagina van uw router.
Als u andere problemen ondervindt met de router, ga dan als volgt te werk:
1 Start de router opnieuw.
2 Herstel de router naar de fabrieksinstellingen.
3 Neem contact op met uw provider.
57
Pagina: 59
Veiligheidsinformatie
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden.
DIT DOCUMENT IS ALLEEN TER INFORMATIE EN BEVAT GEEN VORM VAN GARANTIE.
LTE is een handelsmerk van ETSI.
Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Privacybeleid
Raadpleeg voor meer inzicht in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen ons
privacybeleid via http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Software-update
Wanneer u doorgaat met het gebruik van dit apparaat, geeft u aan dat u de volgende tekst heeft gelezen en
hiermee akkoord gaat:
Om een betere service te kunnen leveren, haalt dit apparaat automatisch informatie over software-updates
binnen van Huawei of uw provider, nadat verbinding is gemaakt met het internet. Tijdens dit proces worden
mobiele gegevens gebruikt. Ook vereist het proces toegang tot het unieke nummer van uw apparaat (IMEI/SN)
en het netwerk-id van de serviceprovider (PLMN) om te controleren of uw apparaat moet worden bijgewerkt.
Bovendien ondersteunt dit apparaat het automatisch downloaden en installeren van belangrijke updates van
Huawei of uw provider bij noodgevallen. Deze functie is standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt
uitschakelen, meldt u zich aan bij de website voor productbeheer en wijzigt u de betreffende opties in het
instellingenmenu.
Veiligheidsinformatie
l Bepaalde draadloze apparaten kunnen de werking van gehoorapparaten of pacemakers beïnvloeden.
Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
l Fabrikanten van pacemakers bevelen aan dat een maximum afstand van 20 cm moet worden aangehouden
tussen het apparaat en de pacemaker om mogelijke storingen in de pacemaker te voorkomen. Als u een
pacemaker gebruikt, houdt u het apparaat aan tegenoverliggende kant van de pacemaker en draagt u het
apparaat niet in uw borstzak.
l De ideale werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 40°C. De ideale opslagtemperatuur ligt tussen de -20°C
en +70°C. Extreme hitte of kou kan uw apparaat of accessoires beschadigen.
l Bewaar het apparaat en de accessoires in een voldoende geventileerde en koele ruimte, uit de buurt van
direct zonlicht. Omwikkel of bedek uw apparaat niet met handdoeken of andere voorwerpen. Plaats het
apparaat niet in een container met een slechte warmte-afscheiding, zoals een doos of tas.
l Houd het apparaat weg van hitte- en vuurbronnen, zoals een kachel, magnetron, kookplaat, waterkoker,
radiator of kaars.
l Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de
radiator en uw lichaam.
l Het gebruik van een niet goedgekeurde of niet compatibele voedingsadapter, oplader of batterij kan brand,
explosies of andere gevaren tot gevolg hebben.
l Kies alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van
andere typen accessoires kan de garantie ongeldig maken, in strijd zijn met lokale voorschriften en wetten,
en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw verkooppunt voor informatie over de beschikbaarheid van
goedgekeurde accessoires bij u in de buurt.
l De stroomstekker is bedoeld als ontkoppelingsmiddel.
l Voor aansluiting van apparaten op het stroomnet moet de wandcontactdoos dicht bij de apparaten worden
geïnstalleerd en goed toegankelijk zijn.
l Controleer of de voedingsadapter voldoet aan de vereisten van clausule 2.5 in IEC60950-1/EN60950-1/
UL60950-1 en is getest en goedgekeurd volgens de nationale of plaatselijke normen.
l Ruimtes met ontvlambare en explosieve stoffen: Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambare
of explosieve stoffen zijn opgeslagen (bijvoorbeeld in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek).
Het gebruik van dit apparaat in dergelijke omgevingen verhoogt het risico van explosie of brand. Volg
58
Pagina: 60
daarnaast de instructies die zijn aangegeven middels tekst of symbolen. Sla het apparaat niet op en
transporteer het apparaat niet in een container samen met ontvlambare vloeistoffen of explosieven.
l Omgevingen waar explosieven worden gebruikt: Schakel alle draadloze apparatuur uit wanneer u zich in
een explosiegevaarlijke omgeving bevindt of op plaatsen waar is aangegeven dat u zendapparatuur of
elektronische apparatuur moet uitschakelen om onbedoelde explosies te voorkomen.
l Medische apparatuur: Raadpleeg uw arts en de fabrikant van de apparatuur om na te gaan of gebruik van
het apparaat kan leiden tot interferentie met medische apparatuur.
l Ziekenhuizen: Schakel het draadloze apparaat uit wanneer u wordt gevraagd dit te doen in ziekenhuizen,
medische instellingen of zorginstellingen. Dit is een voorzorgsmaatregel om mogelijke interferentie met
gevoelige medische apparatuur te voorkomen.
l Vliegtuigen: Schakel het draadloze apparaat uit wanneer u door personeel van een luchthaven of vliegtuig
wordt gevraagd dit te doen. Raadpleeg uw luchtvaartmaatschappij als u wilt weten of u draadloze
apparatuur mag gebruiken in het vliegtuig. Als het apparaat een aparte stand voor vliegtuigen heeft, moet
u deze inschakelen voordat u aan boord van het vliegtuig gaat.
Informatie over verwijdering en recycling
Het symbool van de prullenbak met het kruis erdoorheen op uw product, batterij, documentatie of verpakking
herinnert u eraan dat alle elektronische producten en batterijen aan het einde van heen levensduur dienen te
worden ingeleverd bij speciale afvalinzamelingspunten; deze mogen niet samen met normaal huishoudelijk
afval worden weggegooid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de apparatuur in te leveren bij
een daartoe aangewezen inzamelingspunt of -dienst voor afzonderlijke recycling van elektrische en
elektronische apparatuur en batterijen, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
Een juiste inzameling en recycling van uw apparatuur helpt ervoor te zorgen dat afval van elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled op een manier waarbij waardevolle materialen worden
teruggewonnen en beschermt de gezondheid van personen en hun omgeving. Een onjuiste hantering,
onbedoeld stukgaan, schade en/of een onjuiste recycling aan het einde van de levensduur kan schadelijk zijn
voor de gezondheid en het milieu. Voor meer informatie over waar en hoe u afval van elektrische en
elektronische apparatuur kunt inleveren, neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten, uw verkoper of
de afvalinzamelingsdienst, of u bezoekt de website http://consumer.huawei.com/en/.
Beperking van gevaarlijke stoffen
Dit apparaat en alle elektrische accessoires voldoen aan de plaatselijke geldende voorschriften met betrekking
tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur,
zoals EU REACH, RoHS evenals voorschriften met betrekking tot batterijen (indien inbegrepen), etc. Voor
verklaringen van conformiteit met betrekking tot REACH en RoHS bezoekt u onze website http://
consumer.huawei.com/certification.
Naleving van de EU-wetgeving
Verklaring
Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat dit apparaat, B535-232, voldoet aan de minimale vereisten
en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
De meest recente en geldige versie van de DoC (Verklaring van overeenstemming) kan worden bekeken op
http://consumer.huawei.com/certification.
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
U moet zich houden aan de nationale en plaatselijke voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat kan beperkt zijn in het gebruik, afhankelijk van het lokale netwerk.
Beperkingen op de 2,4 GHz-band:
Noorwegen: Dit hoofdstuk is niet van toepassing op het geografische gebied binnen een straal van 20 km
van het centrum van Ny-Ålesund.
Beperkingen op de 5 GHz-band:
59
Pagina: 61
In overeenstemming met artikel 10 (10) van richtlijn 2014/53/EU is deze radioapparatuur onderhevig aan
beperkingen wanneer zij wordt verkocht in België (BE), Bulgarije (BG), Tsjechië (CZ), Denemarken (DK),
Duitsland (DE), Estland (EE), Ierland (IE), Griekenland (EL), Spanje (ES), Frankrijk (FR), Kroatië (HR), Italië (IT),
Cyprus (CY), Letland (LV) Litouwen (LT), Luxemburg (LU), Hongarije (HU), Malta (MT), Nederland (NL),
Oostenrijk (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Finland (FI), Zweden (SE),
het Verenigd Koninkrijk (UK), Turkije (TR), Noorwegen (NO), Zwitserland (CH), IJsland (IS), en Liechtenstein (LI).
De WLAN-functie van dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij werking binnen het frequentiebereik
5150 tot 5350 MHz.
ErP Productinformatie
Huawei Technologies Co., Ltd. verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de Richtlijn Energiegerelateerde
Producten (ErP) 2009/125/EG. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over ErP en de
gebruikershandleidingen die worden vereist door de Verordening: http://consumer.huawei.com/en/
certification.
Frequentieband en vermogen
(a) Frequentieband waarbinnen de radioapparatuur functioneert: Sommige frequentiebanden zijn niet in alle
landen en regio's beschikbaar. Neem contact op met uw aanbieder voor meer informatie.
(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentieband waarbinnen de radioapparatuur
functioneert: Het maximale vermogen voor alle frequentieband is minder dan de limietwaarde voor de van
toepassing zijnde geharmoniseerde standaard.
De nominale limieten van de frequentiebanden en het zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) van deze
radioapparatuur zijn als volgt: WCDMA 900/2100: 25.7 dBm, LTE Band 1/3/7/8/20/28/32/38: 25.7 dBm, Wi-Fi
2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5725 MHz: 30 dBm.
Informatie over accessoires en software
Sommige accessoires zijn optioneel in bepaalde landen of regio's. Optionele accessoires kunnen eventueel
worden gekocht via een gelicentieerde leverancier. De volgende accessoires worden aanbevolen:
Adapters: HW-120100X01 (X houdt in de verschillende soorten stekkers, namelijk C, U, J, E, B, A, I, R, Z of K,
afhankelijk van uw regio)
De softwareversie van het product is 10.0.1.1(H191SP4C00). De fabrikant werkt de software bij om fouten in
de software te verhelpen of de functionaliteit van het product te verbeteren nadat het product is uitgekomen.
Alle versies van de software zijn door de fabrikant gecontroleerd, en voldoen aan alle van toepassing zijnde
regels.
De RF-parameters (bijvoorbeeld frequentiebereik en zendvermogen) zijn niet toegankelijk voor de gebruiker, en
kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker.
Ga voor de meest recente informatie over accessoires en software naar de Verklaring van overeenstemming
op http://consumer.huawei.com/certification.
Bezoek http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor het actuele nummer en e-mailadres van de
hotline in uw land.
60

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Huawei B535-232.

Stel een vraag over de Huawei B535-232

Heb je een vraag over de Huawei B535-232 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Huawei B535-232. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Huawei B535-232 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.