H-WASH 300 PLUS handleiding
Hoover H-WASH 300 PLUShandleiding

Handleiding voor de Hoover H-WASH 300 PLUS in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 100 pagina's.

PDF 100 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Hoover H-WASH 300 PLUS. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Hoover H-WASH 300 PLUS en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Hoover H-WASH 300 PLUS. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Hoover H-WASH 300 PLUS zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Hoover H-WASH 300 PLUS

Pagina: 1
  NL 3 Bedankt dat u voor dit product heeft gekozen.We zijn er trots op dat we het ideale product voor u en het beste complete assortiment huishoudelijke apparaten voor dagelijks gebruik kunnen bieden. Lees deze handleiding zorgvuldig om op de juiste en veilige manier dit apparaat te gebruiken en voor nuttige tips over efficiënt onderhoud. Gebruik alleen de wasmachine na het zorgvuldig lezen van deze instructies. Wij raden u aan altijd deze handleiding bij de hand te houden en in goede staat te houden voor iedere toekomstige eigenaar. Elk product wordt geïdentificeerd door een unieke 16-cijferige code, ook wel het "serienummer" genoemd, gedrukt op de sticker op het apparaat (deur gebied) of in het envelopdocument bij het product. Deze code is een soort van specifieke product-id- kaart die je nodig hebt om het te registreren en om de Customer Service Center te contacteren. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). AEEA bevat zowel verontreinigende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken) en basiscomponenten (die kunnen worden hergebruikt). Het is belangrijk AEEA te onderwerpen aan specifieke behandelingen, teneinde afval en alle verontreinigende stoffen op een correcte wijze te verwijderen en alle andere materialen te hergebruiken en recycleren. Individuen kunnen een belangrijke rol spelen bij de garantie dat AEEA geen milieu-issue wordt; het is essentieel om een aantal basisregels te volgen: lAEEA mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval; lAEEA moet worden overgedragen aan de desbetreffende inzamelpunten beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In veel landen, voor grote AEEA, kan thuisophaling aanwezig zijn. In veel landen, als u een nieuw apparaat koopt, kunnen de oude worden teruggegeven aan de dealer die het kosteloos moet afhalen op een één-op-één- basis, zolang het apparatuur een gelijkwaardig type betreft en dezelfde functies heeft als de geleverde apparatuur. 1. ALGEMENE VELIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2. INSTALLATIE 3. WASMIDDELLADE 4. PRAKTISCHE TIPS 5. ONDERHOUD EN REINIGING 6. GEBRUIKERSHANDLEIDING 7. BEDIENINGSELEMENTEN EN PROGRAMMA'S 8. DROOGCYCLUS 9. AUTOMATISCHE WAS/DROOGCYCLUS 10.PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE Milieu voorschriften Inhoudsopgave
Pagina: 2
  4 1. ALGEMENE VELIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN lDeze apparaten zijn bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals: − Kantines voor medewerkers, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; − Boerderijen; − Door klanten in hotels, motels en andere residentiële soort omgevingen; − Bed and breakfast omgevingen. Een ander gebruik van dit toestel dan binnen de huishoudelijke omgeving of van de typische huishoudelijke functies, zoals commercieel gebruik door deskundigen of ervaren gebruikers, wordt uitgesloten, zelfs in de bovenstaande toepassingen. Als het apparaat wordt gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met deze kan de levensduur van het apparaat en de garantie van de fabrikant vervallen. Eventuele schade aan het apparaat of andere schade of verlies ontstaan door gebruik dat niet in overeenstemming is met huishoudelijk gebruik (ook als ze gelokaliseerd is in een huishoudelijk milieu) worden niet geaccepteerd door de fabrikant in de ruimste mate toegestaan door de wet. l Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker wordt niet gedaan door kinderen zonder toezicht. lKinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. lKinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij ze steeds onder toezicht staan. l Als het netsnoer beschadigd is dan moet het vervangen worden door een speciaal snoer of een onderdeel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens service agent. lGebruik alleen de slang-sets meegeleverd met het apparaat voor de wateraansluiting (oude slang-sets niet hergebruiken). lDe waterdruk moet tussen 0,05 MPa en 0,8 MPa liggen. l Zorg ervoor dat een tapijt de basis van de machine en de ventilatieopeningennietkanblokkeren. lHet laatste deel van een wasdroogcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen niet worden beschadigd.
Pagina: 3
  NL 5 l Na de installatie moet het apparaat zodanig worden geplaatst dat de stekker bereikbaar is. lHet apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van de wasdroger, zodanig dat een volledige openstelling van de deur van de wasdroger gegarandeerd blijft. l De maximale toegestane hoeveelheid van de lading van droge kleren hangt af van het gebruikte model (zie bedieningspaneel). lHet apparaat is niet geschikt als industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen. lDroog geen ongewassen artikelen in de wasdroger. lArtikelen die zijn bevuild met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentine, wassen en wax moeten in heet water gewassen worden met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de wasdroger. lArtikelen van schuimrubber (latex foam), douchenetjes, waterdichte kleding, artikelen met rubber en kleding of kussens voorzien van schuimrubber dienen niet in de wasdroger gedroogd worden. lWasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd door de wasverzachter instructies. lGeoliede items kunnen spontaan ontbranden, vooral bij blootstelling aan warmtebronnen zoals een wasmachine droger. De items worden warm, waardoor een oxidatiereactie ontstaat in de olie, oxidatie creërt warmte. Als de warmte niet kan ontsnappen, kunnen items heet genoeg worden om brand te vangen. Stapelen van geoliede tems kunnen voorkomen dat de warmte ontsnapt en dus leiden tot brand. lAls het onvermijdelijk is dat artikelen met plantaardige stoffen of bakolie of besmet zijn door haarverzorgingsproducten in een wasdroger moeten, moeten ze eerst in heet water met een extra hoeveelheid afwasmiddel worden geplaatst - dit zal het gevaar verminderen, maar niet wegnemen. lVerwijder alle voorwerpen uit de zakken zoals aanstekers en lucifers. WAARSCHUWING: Stop nooit een wasdroger voor het einde van de droogcyclus, tenzij alle artikelen snel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven.
Pagina: 4
  6 lOm de productfiche te raadplegen verwijzen wij u door naar de fabrikant. l De technische details (voedingsspanning en stroominvoer) worden aangegeven op het productplaatje lZorg ervoor dat het elektrisch systeem geaard is, voldoet aan alle toepasselijke wetgevingen en dat het stopcontact compatibel is met de stekker van het apparaat. In andere gevallen, zoek gekwalificeerde professionele hulp. lHet gebruik van omzetters, meerdere aansluitingen of verlengsnoeren wordt sterk afgeraden. lAlvorens de wasmachine te reinigen of te onderhouden, haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan uit. lTrek niet aan het snoer of het apparaat om de machine los te koppelen. lZorg ervoor dat er geen water in de trommel is vóór het openen van de deur. lStel de wasmachine niet bloot aan regen, direct zonlicht of andere weersomstandigheden. lBij het verplaatsen de wasmachine niet optillen aan de knoppen of wasmiddellade. Laat tijdens het transport nooit de deur rusten op de trolley. Wij adviseren dat twee mensen de wasmachine verplaatsen. lIn geval van storing en / of defect, schakelt u de wasmachine uit, sluit de kraan af en knoeit u niet met het apparaat. Onmiddellijk contact opnemen met het Customer Service Center en alleen originele onderdelen gebruiken. Het negeren van deze voorschriften kan gevaar brengen voor de veiligheid van de apparaten. Elektrische aansluitingen en veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: het apparaat mag niet via een extern schakelsysteem, bijvoorbeeld via een timer, worden gevoed, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig door een nutsvoorziening wordt aan en uitgeschakeld. WAARSCHUWING: water kan hoge temperaturen bereiken tijdens de wascyclus.
Pagina: 5
  NL 7 2. INSTALLATIE lDraai de 2 of 4 schroeven (A) aan de achterkant los en verwijder de 2 of 4 schijven (B) zoals weergegeven in figuur 1. lSluit de 2 of 4 gaten met behulp van de pluggen die in de instructie-envelop zitten. lIndien de wasmachine wordt ingebouwd, draai de 3 of 4 schroeven (A) los en verwijder de 3 of 4 schijven (B). lBij sommige modellen, zullen 1 of meerdere schijven in het apparaat vallen: naar voren kantelen van de wasmachine om ze te verwijderen. Sluit de gaten met de pluggen die in de envelop zitten. lPlaats de ‘dempplaat’ aan de onderzijde zoals weergegeven in figuur 2 (overeenkomstig het toestel moet u versie A, B of C overwegen). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 WAARSCHUWING: Hou verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Bij sommige modellen is deze handeling niet nodig, omdat de ‘dempplaat’ reeds aan de onderkant van het apparaat wordt geplaatst.
Pagina: 6
  8 lSluit enkel de waterslang aan om de kraan, die werd geleverd met de machine (fig. 3). Hergebruik geen oude slang-sets. lSOMMIGE MODELLEN kunnen een of meer van de volgende kenmerken hebben: lHOT & COLD (Fig. 4): Het toestel kan worden aangesloten op warm en koud water voor hogere energiebesparing. Sluit de grijze buis aan de koude water kraan en de rode naar de warm water kraan. De machine kan worden aangesloten op de koud water kraan alleen: in dit geval kunnen sommige programma's een paar minuten later starten. l AQUASTOP (fig. 5): een instelling op de toevoerbuis die de waterstroom stopt als de buis veroudert, in dit geval verschijnt een rode markering in het venster "A" . De buis moet worden vervangen. Om de moer los te schroeven, drukt u op het one-way lock systeem "B". lAQUAPROTECT - AANVOERBUIS MET BEWAKER (fig. 6): Mocht water lekken uit de primaire interne buis "A", zal het transparante omhulsel "B" water bevatten die het mogelijk maakt de wascyclus te voltooien. Aan het einde van de cyclus dient u contact op te nemen met de klantenservice om de toevoerbuis te vervangen. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydraulische aansluitingen
Pagina: 7
  NL 9 lAls de wasmachine dichtbij een muur staat, let dan op dat de slang niet verbogen of gebroken is. Plaats de afvoerbuis in de kuip of, bij voorkeur, sluit aan op een afvoer in de muur van minstens 50 cm hoog met een diameter groter dan de wasmachine slang (fig. 7). lNivelleer het apparaat met behulp van de voetjes zoals geïllustreerd in figuur 8: a.Draai de moer met de klok mee om de schroef vrij te maken; b.Draai de voet om te verhogen of te verlagen totdat deze de grond raakt en vast staat; c.Vergrendel de voet, de schroeven in de moer, totdat ze aan de onderkant van de wasmachine vast staan. lSteek de stekker in het stopcontact. min 50 cm max 85 cm 2,5 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * APART VERKOCHT ACCESSOIRE A B C 8 Positie WAARSCHUWING: contacteer het Customer Service Center indien het netsnoer aan vervanging toe is. Installatie fouten worden niet gedekt door de fabrieksgarantie.
Pagina: 8
  10 3. WASMIDDELLADE De wasmiddellade bestaat uit 3 compartimenten zoals weergegeven in figuur 9: lCompartiment “1”: voor het voorwasmiddel; lCompartiment “ ”: voor speciale toevoegingen,wasverzachters, geuren, enz.; lCompartiment “2”: voor wasmiddel. Een vloeibaar wasmiddel cup is ook voorzien IN SOMMIGE MODELLEN (fig. 10). Om het te gebruiken, plaatst u deze in bakje "2". Op deze manier zal vloeibaar wasmiddel in de trommel komen op het juiste moment. De cup kan ook worden gebruikt voor bleekmiddel als het "spoel" programma is geselecteerd. 2 1 9 10 WAARSCHUWING: Gebruik enkel vloeibare producten, de wasmachine is ingesteld om additieven automatisch te doseren bij elke cyclus gedurende de laatste spoeling. WAARSCHUWING: sommige detergenten zijn niet ontworpen voor gebruik in de doseerlade maar zijn voorzien van hun eigen doseersysteem die direct wordt geplaatst in de trommel. SOMMIGE MODELLEN zijn voorzien van Automatische dosering, die zorgt voor een precieze dosering van wasmiddel en wasverzachter. Zie voor meer informatie het specifieke gedeelte in het hoofdstuk BEDIENINGSELEMENTEN EN PROGRAMMA'S.
Pagina: 9
  NL 11 4. PRAKTISCHE TIPS Wanneer je je was rangschikt, zorg ervoor dat: - u metalen voorwerpen zoals haarspelden, spelden, munten, uit de was hebt geëlimineerd; - u kussenslopen hebt dichtgeknoopt, ritsen gesloten, losse riemen en linten van lange gewaden hebt gebonden; - u walsen van gordijnen hebt verwijderd; - u zorgvuldig de was-labels van de kleding hebt gelezen; - u alle hardnekkige vlekken met behulp van specifieke reinigingsmiddelen hebt verwijderd. lu bij het wassen van tapijten, dekens of andere zware kleding, centrifugeren probeert te vermijden. lAlvorens wol te wassen, controleer aan de hand van het fabriekslabel of het kledingstuk in de machine mag gewassen worden. lLaat de deur van de machine een beetje open staan tussen de wasbeurten, om te voorkomen dat er nare geuren ontstaan. Tips om geld te besparen en geen schade aan te brengen aan het milieu wanneer u uw machine gebruikt. lLaad de machine vol tot de hoogste inhoud die staat aangegeven in de programmatabel van ieder programma - hierdoor kunt u energie en water BESPAREN. lLawaai en achtergebleven vocht in het wasgoed worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: sneller centrifugeren wordt geassocieerd met meer lawaai en minder achtergebleven vocht in het wasgoed. lDe programma's die het meest efficiënt het gebruik van water en energie combineren, zijn meestal de programma's die langer duren en een lagere temperatuur hebben. Maximaliseer de hoeveelheid wasgoed lBereik het beste gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd door gebruik te maken van de aanbevolen maximale lading. Bespaar tot 50% energie door het wassen van een volle lading in plaats van 2 gedeeltelijke ladingen. Is een voorwas nodig? lEnkel voor sterk vervuild wasgoed! BESPAAR wasmiddel, tijd, water en 5 tot 15% energie door Voorwas niet te selecteren voor licht tot normaal vervuild wasgoed. Is wassen op een hoge temperatuur noodzakelijk? lBehandel vlekken voor met vlekkenverwijderaar of laat ingedroogde vlekken inweken in water alvorens het te wassen dit om een heet wasprogramma te voorkomen. Spaar energie door het gebruik van lage temperatuur bij het wasprogramma. Voordat u een droogprogramma gebruikt (WAS-DROGERS) lBespaar energie en tijd door een hoog toerental te selecteren zodat het watergehalte in de kledij vermindert alvorens een droogprogramma te gebruiken. Hieronder staat een korte gids met tips en advies voor het gebruik van wasmiddel. lGebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines. lSelecteer uw wasmiddel afhankelijk van het type stof (katoen, fijne was, synthetische stoffen, wol, zijde, enz.), de kleur, het soort vuil en de mate van vervuiling en de geprogrammeerde wastemperatuur. lOm de juiste hoeveelheid wasmiddel, wasverzachter of andere additieven te gebruiken, moet u altijd nauwkeurig de instructies van de fabrikant volgen: door de machine op de juiste manier te gebruiken met de juiste dosis, kunt u verspilling voorkomen en de invloed op het milieu verminderen. Laadtips Nuttig advies om te besparen Het wasmiddel doseren
Pagina: 10
  12 lTe veel wasmiddel geeft overmatige schuimvorming, waardoor de cyclus niet goed kan worden uitgevoerd. Het schuim kan ook de kwaliteit van het wassen en spoelen beïnvloeden. Het gebruik van ecologische detergenten zonder fosfaten kan de volgende effecten hebben: - Troebeler spoelwater: Dit effect is gekoppeld aan de geschorste zeolieten die geen negatieve effecten hebben op de centrifuge efficiëntie. - Wit poeder (zeoliet) op het wasgoed aan het einde van het programma: het is gebruikelijk dat het poeder niet wordt geabsorbeerd door de stof maar verandert de kleur niet. - Schuim in het water bij het laatste spoelwater: dit wijst niet noodzakelijk op slecht spoelen. - Overvloedig schuim: Dit is vaak te wijten aan de anionische oppervlakte-actieve stoffen in de detergenten die moeilijk te elimineren zijn. In dit geval niet opnieuw spoelen om de effecten te elimineren: het zal niet helpen. Als het probleem blijft bestaan of wanneer u denkt dat er een defect is, neem dan zo snel mogelijk contact op met een officieel servicecentrum. Bij het wassen van zeer vuile witte was, raden wij u aan katoen- programma's van 60°C of hoger te gebruiken en een normaal waspoeder (zwaar) met bleekmiddel die bij gemiddelde/hoge temperaturen uitstekende resultaten opleveren. Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C moet het detergent geschikt zijn voor het type stof en de mate van vervuiling. Normale poeders zijn geschikt voor "witte" of kleurvaste stoffen met een hoge vervuiling, terwijl vloeibare wasmiddelen of "kleur te beschermen" poeders zijn geschikt voor gekleurd textiel met lichte vervuiling. Voor het wassen bij temperaturen onder 40°C adviseren wij het gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen specifiek gelabeld als zijnde geschikt voor lage temperatuur wasbeurten. Voor het wassen van wol of zijde, gebruik alleen wasmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor deze stoffen.
Pagina: 11
  NL 13 5. ONDERHOUD EN REINIGING Door uw machine op de juiste manier te verzorgen, kunt u ervoor zorgen dat hij langer meegaat. lHaal de stekker van de machine uit het stopcontact. lReinig de buitenkant van de machine, met een vochtige doek en ZONDER SCHURENDE MIDDELEN, ALCOHOL EN/OF OPLOSMIDDELEN TE GEBRUIKEN. lHet wordt aanbevolen om de wasmiddellade regelmatig te reinigen om ophoping van wasmiddelresten en resten van toevoegingen te voorkomen. lHaal de lade voorzichtig maar stevig uit de machine. lReinig de lade onder stromend water en breng hem weer aan op zijn plaats. BIJ MODELLEN MET AUTOMATISCH DOSEERSYSTEEM VOOR VLOEIBAAR WASMIDDEL EN WASVERZACHTER: lTrek de lade helemaal naar buiten door op de ontgrendelknop te drukken; let op lekkage van wasmiddelresten. 1 2 lVul de lade met heet water. lSchud met de lade zodat het water in alle compartimenten komt. lVerwijder het teveel aan water en breng de lade weer helemaal aan in de machine. De buitenkant van de machine reinigen Lade reinigen Voordat u verdergaat met de reiniging moeten alle compartimenten leeg zijn. WAARSCHUWING: Gebruik GEEN zure producten (bijvoorbeeld azijn) of agressieve schoonmaakmiddelen om de lade schoon te maken. Daardoor zouden de afdichtingen en/of interne delen van het apparaat beschadigd kunnen raken.
Pagina: 12
  14 lHet apparaat heeft een speciaal filter dat grotere resten opvangt die het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen, zoals knopen of munten (overweeg afhankelijk van het model, versie A of B). We raden aan om het filter 5 of 6 maal per jaar te controleren en te reinigen. lHaal de stekker van de machine uit het stopcontact. lAlvorens de filter los te schroeven, raden wij u aan eronder een absorberende doek te plaatsen om de vloer droog te houden. lDraai de filter tegen de klok in tot de stop in de verticale positie staat. lVerwijder en reinig het filter, wanneer u klaar bent, plaats deze terug door deze rechtsom te draaien. lHerhaal de vorige stappen in omgekeerde volgorde om alle onderdelen weer in elkaar te zetten. B A lAls de machine lange tijd in een niet- verwarmde ruimte wordt gehouden, moeten alle waterresten volledig uit de leidingen worden verwijderd. lHaal de stekker van de machine uit het stopcontact. lNeem de slang los van de riem en laat zakken, voer het water volledig af in een kom. lBevestig de afvoerbuis met de riem zodra u klaar bent. Het pompfilter reinigen Suggesties voor het verplaatsen of bij langdurig ongebruik BIJ MODELLEN MET AUTOMATISCH DOSEERSYSTEEM VOOR VLOEIBAAR WASMIDDEL EN WASVERZACHTER: als het nodig is om de machine te kantelen of verplaatsen, verwijder dan eerst de wasmiddellade en houd de machine horizontaal om eventuele lekkage te voorkomen.
Pagina: 13
  NL 15 6. GEBRUIKERSHANDLEIDING Deze wasmachine past automatisch het niveau van het water aan in functie van het type en de hoeveelheid wasgoed. Dit systeem geeft een vermindering van het energieverbruik en een merkbare vermindering van de wastijd. lZet de wasmachine aan en selecteer het gewenste programma. lStel de wastemperatuur indien nodig in en druk op de gewenste "optie" knoppen. lDruk op de START/PAUZE toets om te beginnen wassen. lHet bericht "End" verschijnt op het display of de overeenkomstige led licht op aan het einde van het programma. lSchakel de wasmachine uit.. Voor elke vorm van wassen, zie de programmatabel en volg de handelingen zoals aangegeven. Druk hydraulische pomp: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Centrifuge: Raadpleeg de kenplaat. Aansluitwaarde/Stroomsterkte van de zekering/Netspanning: Raadpleeg de kenplaat. 7. BEDIENINGSELEMENTEN EN PROGRAMMA'S D F C E G H B I A L M A Programma selectieknop met UIT positie (OFF) B START/PAUZE knop C UITGESTELDE START knop D DROGEN SELECTIE knop / STOOMFUNCTIE E SNEL / VLEKKENNIVEAU knop F OPTIES knop G TEMPERATUUR SELECTIE knop H CENTRIFUGE SELECTIE knop F+B START ONE TOUCH G+H KNOPPENVERGRENDELING I Digitale display L DEUR BEVEILIGING Indicatorlampje M ONE TOUCH-gebied Programmakeuze DROGEN Als u wilt dat de droogcyclus automatisch begint na het wassen, selecteert u het gewenste programma met de DROOGEN SELECTIE knop. Anderszijds is het mogelijk om de wascyclus te beëindigen en vervolgens te beslissen over het droogprogramma en de lading. Wacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit is gegaan voordat je de deur opent. Technische gegevens
Pagina: 14
  16 lDruk op START/PAUZE knop om de geselecteerde cyclus te starten. lEens het programma is geselecteerd blijft de programmakiezer op het geselecteerde programma tot het einde van de cyclus. lWanneer het woord "End" verschijnt op de display en het lampje DEUR BEVEILIGING op off staat, is het mogelijk om de deur te openen. lSchakel de wasautomaat uit door de keuzeknop op UIT te zetten. lDruk hier om de geselecteerde cyclus te starten. DE MACHINE IN PAUZE STELLEN lHoud de toets START/PAUZE ongeveer 2 secondien ingedrukt (een aantal lampjes en de aanduiding van de resterende tijd knipperen, om aan te geven dat de machine in pauze is). lDruk opnieuw op de toets START/ PAUZE om het programma te hervatten vanaf het punt waar het programma was onderbroken. HET PROGRAMMA ANNULEREN lOm het programma te annuleren, stelt u de schakelaar in de UIT stand. lWacht 2 minuten tot de veiligheid van de deur is ontgrendeld. lMet deze knop kunt u de start van de wascyclus voorprogrammeren tot 24 uur. WAARSCHUWING: Raak het scherm niet aan tijdens het insteken van de stekker omdat de machine het systeem instelt tijdens de eerste seconden van het opstarten: als u het scherm aanraakt, kan de machine niet naar behoren werken. In dit geval verwijdert u de stekker, en herhaalt u de handeling. Programma selectieknop met UIT positie (OFF) Wanneer u de programmakiezer draait, licht het display op en toont de instellingen van het gekozen programma. Voor energiebesparing zal aan het einde van de cyclus of na een periode van inactiviteit, het display niveau contrast verlagen. NB: Om de machine uit te schakelen, draait u de programmakiezer op de stand UIT. De programmakiezer moet teruggeplaatst worden naar de UIT positie op het einde van de cyclus of voorafgaand aan een volgend programma alvorens een nieuwe cyclus te starten. START/PAUZE knop Sluit de deur ALVORENS op de START/PAUZE knop te drukken. Wanneer de START/PAUZE knop is ingedrukt kan het starten enkele seconden duren. Omwille van de veiligheid kan de deur tijdens bepaalde fasen van de wascyclus alleen worden geopend als het waterpeil onder de onderste rand van de deur staat en de temperatuur minder dan 45°C is. Als deze voorwaarden zijn voldaan, moet u wachten tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit gaat voordat u de deur opent. UITGESTELDE START knop
Pagina: 15
  NL 17 lOm de start uit te stellen volg de volgende procedure: - Stel het gewenste programma in. - Druk 1 keer op de knop om te activeren (h00 verschijnt op het display) , druk nog een keer om 1 uur uit te stellen (h01 verschijnt op het display). De vooraf ingestelde vertraging stijgt telkens met 1 uur bij elke druk op de knop tot maximaal 24u. Daarna verschijnt terug 0u. - Bevestig door op de START/PAUZE knop te drukken. Het aftellen begint en wanneer het klaar is zal het programma automatisch starten. lHet is mogelijk om de uitgestelde start te annuleren door de programmakiezer op UIT te zetten. Als de stroom uitvalt wanneer de machine in werking is, begint de machine wanneer de stroom wordt hersteld opnieuw bij het begin van de fase waarin hij was wanneer de stroom uitviel. Met deze knop kunt u kiezen tussen twee opties: - DROGEN SELECTIE lEen automatische was / droog cyclus: na de selectie van het wasprogramma volgens het type wasgoed, selecteer het droogte niveau via deze knop. Aan het einde van het wasprogramma, zal de geselecteerde droogcyclus automatisch starten. Als een wasprogramma wordt geselecteerd dat niet compatibel is met automatisch drogen, is het niet mogelijk om dit te veranderen. lAls u de selectie wil verwijderen vóór de start van het programma, drukt u herhaaldelijk op de knop tot de lampjes uit zijn of verander het programma naar de UIT stand. lEnkel drogen: na met de knop het juiste droogprogramma te hebben gekozen volgens de weefsels, is het mogelijk om met deze toets een andere drogingsgraad die verschilt van de standaard (met uitzondering van wol droogprogramma) te selecteren. lAls u de cyclus tijdens het drogen wil verwijderen, druk ongeveer 3 seconden op de knop. lWanneer het woord "End" verschijnt op de display en het lampje DEUR BEVEILIGING op off staat, is het mogelijk om de deur te openen. Selecteer de optieknoppen vóórdat u de START/PAUZE- knop indrukt. Wanneer een functie is geselecteerd die niet geschikt is voor het geselecteerde programma, dan zal het indicatielampje eerst knipperen en dan uitgaan. DROGEN SELECTIE knop / STOOMFUNCTIE Je kan niet meer drogen dan de maximale drooghoeveelheid wasgoed aangegeven in de programmatabel, anders wordt het wasgoed niet voldoende gedroogd. WAARSCHUWING: nadat u het droogprogramma hebt gedelete zal de afkoelfase beginnen. Wacht ongeveer 10/20 minuten voor het openen van de deur.
Pagina: 16
  18 - STOOMFUNCTIE Na selectie van het "STOOM" -programma, kunt u kiezen uit drie verschillende stoom intensiteiten, die geschikt zijn voor droge of natte kleren en volgens type stof: - Stoom Synthetisch / Gemengd (Standaard selectie) P1 op het display verschijnt Dit programma is geschikt voor synthetische en gemengde kleding. Bij natte kleren (d.w.z. na het wassen) geschikt voor minder kreuken na het centrifugeren, bij droge kleren helpt het om het ideale vochtniveau te bereiken voor gemakkelijk strijken. Medium tijd. - Stoom Katoen (Slechts één druk op de knop) P2 verschijnt op het display Dit programma wordt voorgesteld voor katoenen kleding. Bij natte kleren (d.w.z. na het wassen) geschikt voor minder kreuken na het centrifugeren, bij droge kleren helpt het om het ideale vochtniveau te bereiken voor gemakkelijk strijken. Medium tijd. - Steam Refresh (Twee keer op de knop drukken) P3 verschijnt op het display Dankzij de stoom actie, zullen tijdens deze cyclus de kleren minder kreuken en opgefrist zijn na gebruik. Het programma bestaat uit een startfase waarin de stoom werkt en een finale fase waarin het overtollige vocht wordt verwijderd om daarna uw kleding onmiddellijk te kunnen gebruiken. Deze cyclus is geschikt voor droge kleren. De functie is geschikt voor max 1,5 kg belading. Met deze knop kunt u kiezen tussen twee verschillende opties, afhankelijk van het gekozen programma: - SNELWAS Deze knop wordt actief wanneer u het programma selecteert RAPID CARE (14’/30’/44’). U kunt hiermee de wastijd instellen op een van de drie aangegeven tijden. - VLEKKENNIVEAU lZodra het programma geselecteerd is wordt de wastijd voor dit programma automatisch getoond. lMet deze functie kunt u kiezen tussen drie niveaus van wasintensiteit, waarbij de lengte van het programma wordt aangepast aan hoe vuil de stof is geworden (deze functie kan slechts bij een aantal programma’s geselecteerd worden, zoals aangegeven in de programmatabel). Met deze knop kunt u kiezen tussen drie verschillende opties: - VOORWAS lMet deze optie kan u de kleding voorwassen, dit is zeer praktisch bij het wassen van heel vuile kleding (kan enkel bij sommige programma’s gebruikt worden, zoals aangeduid in de lijst met programma’s). lWij raden u aan om enkel 20% van de aanbevolen hoeveelheid die aangeduid st aat op het wasmiddel te gebruiken. Het is ook mogelijk om het droogproces te annuleren door de programmakiezer op de UIT stand te zetten. Het is noodzakelijk om te wachten op het einde van de afkoelfase (10/20 minuten) en het lampje DEUR BEVEILIGING op off staat alvorens de deur te openen. SNEL / VLEKKENNIVEAU knop OPTIES knop
Pagina: 17
  NL 19 - AQUAPLUS lMet deze optie (alleen beschikbaar bij bepaalde programma's) kan u de kleding wassen in een veel grotere hoeveelheid water gecombineerd met een aangepaste werking centrifugecycli, waar het water wordt gevuld en geleegd. Op die manier zal je kledingstukken schoonmaken en spoelen tot in de perfectie, zodat het wasmiddel perfect oplost en zorgt voor een efficiënte reiniging. lDeze functie is ontwikkeld voor mensen met een delicate en gevoelige huid, die bij een minimum aan resterend wasmiddel irritaties of allergieën kunnen krijgen. lWe adviseren ook om deze functie te gebruiken voor zeer vuile kinderkledij, waarvoor veel wasmiddel is gebruikt, of voor artikelen bestaande uit badstof waarvan de vezels meestal de neiging hebben om het detergent vast te houden. - HYGIÈNE+ Deze functie kan alleen geactiveerd worden bij een temperatuur van 60°C, en zorgt ervoor dat u uw kleren kunt wassen terwijl de temperatuur gedurende de hele was hetzelfde blijft. lMet deze knop kunt u de wastemperatuur wijzigen. lOm de stof te beschermen is het niet mogelijk om de temperatuur hoger in te stellen dan de maximumtemperatuur voor ieder programma. lWanneer u een koude was wilt draaien dan moeten alle indicators uitstaan. lDoor op deze knop te drukken kunt u de centrifugesnelheid aanpassen of centrifugeren uitschakelen als u dat wenst. lAls het label op de kleding geen specifieke informatie bevat, is het mogelijk om de maximale centrifugesnelheid te gebruiken die het wasprogramma aangeeft. lOm het centrifugeprogramma opnieuw te activeren, drukt u op de knop totdat u de snelheid heeft bereikt die u wilt instellen. lHet is mogelijk om de snelheid aan te passen zonder de machine te pauzeren. Tegelijkertijd de knoppen START/PAUZE en OPTIES indrukken maakt het mogelijk om de cyclus te starten die reeds door de App is gedownload naar de One Touch positie en die eerder is geselecteerd door middel van de programmaknop (zie de speciale sectie van de gebruikershandleiding). TEMPERATUUR SELECTIE knop CENTRIFUGE SELECTIE knop Om schade aan de stof te voorkomen, is het niet mogelijk om de snelheid van een programma hoger in te stellen dan de maximumsnelheid. Een te hoog gehalte wasmiddel kan een teveel aan schuim veroorzaken. Als het apparaat te veel schuim detecteert, dan kan het de centrifugeerfase overslaan of de waterconsumptie verhogen. Dit apparaat is voorzien van een speciaal elektronisch mechanisme dat het centrifugeerprogramma annuleert wanneer de lading uit balans is. Dit vermindert geluid en trillingen in de machine en verlengt de levensduur. START ONE TOUCH
Pagina: 18
  20 lDoor ongeveer 3 seconden tegelijkertijd de knoppen TEMPERATUUR SELECTIE en CENTRIFUGE SELECTIE ingedrukt te houden, kunt u de knoppen vergrendelen. Zo kunt u voorkomen dat er per ongeluk wijzigingen aan het programma worden aangebracht tijdens het wasprogramma. lDe knoppenvergrendeling kan geannuleerd worden door de twee knoppen opnieuw in te drukken of door het apparaat uit te schakelen. Op de display kunt u permanent aflezen wat de status is van de machine. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) BEVEILIGING DEUR GETUIGENLAMPJE lHet symbool geeft weer dat de deur vergrendeld is. lAls START/PAUZE is ingedrukt met de deur gesloten, dan zal de indicator een paar keer pinken en dan oplichten. lWacht tot het lampje DEUR BEVEILIGING uit is gegaan voordat je de deur opent. 2) CENTRIFUGE SNELHEID Dit geeft de centrifuge snelheid van het geselecteerde programma weer, die kan gewijzigd worden of toegestaan met de gerelateerde knop. 3) TEMPERATUUR SELECTIE INDICATORLAMPJES Dit laat de wastemperatuur zien van het geselecteerde programma. Deze kan gewijzigd worden door de relevante knop in te drukken (indien toegestaan voor het programma). Als u een koude was wilt draaien, moeten alle indicatoren uitstaan. 4) CYCLUS DUURTIJD lWanneer een programma wordt geselecteerd zal automatisch op het display de cyclusduur verschijnen, die kan variëren afhankelijk van de geselecteerde opties. lZodra het programma gestart wordt, blijft u voortdurend op de hoogte van de resterende tijd tot het einde van de wasbeurt. lHet apparaat berekent de tijd tot het einde van het geselecteerde programma op basis van een standaard belasting tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert de tijd volgens de omvang en samenstelling van de lading. lAls u gekozen hebt voor de automatische was/droog cyclus zal op het einde van de wasbeurt nog de volledige droogtijd tot het einde worden weergegeven op het display. 5) VLEKKEN LEVEL INDICATORLAMPJE Dit lampje laat zien dat de knoppenvergrendeling is ingeschakeld. KNOPPENVERGRENDELING Digitale Display Sluit de deur ALVORENS op de START/PAUZE knop te drukken. Als de deur niet goed gesloten is, zal de indicator 7 seconden lang blijven pinken, daarna zal het programma automatisch beeindigd worden. In dit geval, sluit u de deur goed en drukt u op START/PAUZE.
Pagina: 19
  NL 21 6) Wi-Fi (bij sommige modellen) lBij de modellen met de Wi-Fi optie, zal dit symbool weergeven dat de Wi-Fi aanstaat. lVoor alle informatie over de functionaliteit en de instructies voor een eenvoudige configuratie van de Wi-Fi, verwijzen wij u naar de sectie "Download" op http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) STOOM INDICATORLAMPJE Het lampje geeft de selectie aan van de toepasselijke optie. 8) Kg MODE (functie alleen actief op sommige programma's) lTijdens de eerste minuten van het wasprogramma, zal het symbool "Kg MODE" opgelicht blijven terwijl de intelligent sensor de was zal wegen, en de juiste wastijd, de hoeveelheid water en het vermogen zal aanpassen. lTijdens elke wasfase zorgt de "Kg MODE" ervoor dat de hoeveelheid was in de trommel wordt weergegeven, en tijdens de eerste minuten van het wasprogramma: - de juiste hoeveelheid water wordt toegevoegd; - de duur van het wasprogramma wordt bepaald; - het spoelen wordt gecontroleerd naargelang de stoffen die worden gewassen; - het aantal toeren wordt aangepast aan het type stof dat wordt gewassen. - de aanwezigheid van lederen stoffen wordt herkend, en de hoeveelheid water wordt verhoogd tijdens het spoelen, indien nodig. - de centrifuge snelheid wordt aangepast aan de hoeveelheid was om een gebrek aan evenwicht te vermijden. 9) DROGEN SELECTIE INDICATORLAMPJES De indicatoren geven de mate van drogen weer die kunnen worden geselecteerd door de betreffende knop: Automatische droog programma’s EXTRA DROOG (Geschikt voor handdoeken, badjassen en volumineuze ladingen). STRIJK DROOG (De was is strijkklaar). KASTDROOG (voor kledingstukken die onmiddellijk in de kast worden gelegd zonder te strijken). Getimede droogprogramma’s Ze kunnen worden gebruikt om getimede droogprogramma’s selecteren. Koelfase Wordt ingeschakeld tijdens de laatste afkoelperiode, in de laatste 10/20 minuten van elk droogfase. 10) OPTIES INDICATORLAMPJES Het indicatielichtje geeft de optie weer dat u geselecteerd heeft met de gerelateerde knop.
Pagina: 20
  22 Dit apparaat is uitgerust met One Touch- technologie, waardoor het, door middel van de smartphone-App, kan communiceren met smartphones die beschikken over een Android-besturingssysteem en een NFC- functie (Near Field Communication). lDownload de Hoover Wizard-applicatie op uw smartphone. FUNCTIES Dit zijn de belangrijkste functies van de App: lVoice Coach – Helpt bij de keuze van het juiste wasprogramma met slechts drie spraakcommando’s (kleren/stof, kleur, vlekkenniveau) lProgramma's – Voor het downloaden en gebruiken van nieuwe programma’s. lClever Care – Speciale programma’s voor controle apparaat, Auto-Hygiëne- functie en hulp bij problemen oplossen. lRapporten – Wasstatistieken en tips voor efficiënter gebruik van de machine. ONE TOUCH GEBRUIKEN EERSTE GEBRUIK – Registreren apparaat Zoek en activeer de NFC-functie in het menu "Wireless & Netwerken" in het "Instellingen"-menu van uw Android- smartphone. lZet de knop van het apparaat op de One Touch-positie om de sensor op het dashboard in te schakelen. lOpen de App, maak een gebruikersprofiel aan en registreer uw apparaat door de instructies op het scherm of de "Snelgids"-handleiding op de machine te volgen. ONE TOUCH De Hoover Wizard App is beschikbaar voor tablets en smartphones met zowel Android als iOS. Maar alleen met Android- apparaten met NFC-technologie kunt u het maximale uit de One Touch- technologie halen. Zie onderstaand schema: Android-smartphone met NFC-technologie Interactie met het apparaat + inhoud Android-smartphone zonderNFC-technologie Alleen inhoud Android Tablet Alleen inhoud Apple iPhone Alleen inhoud Apple iPad Alleen inhoud De bediening en het beheer van het apparaat d.m.v. de App is alleen mogelijk als u in de buurt bent van het apparaat: bediening op afstand is niet mogelijk (bv.: vanuit een andere kamer of van buiten het huis). Voor informatie over de mogelijkheden van One Touch en een DEMO van de App kijkt u op: www.hooveronetouch.com Het activeerproces van de NFC- functie verschilt per model en per versie van Android. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor meer informatie. Meer informatie, veelgestelde vragen, en een video over registreren vindt u op: www.hooveronetouch.com/how-to
Pagina: 21
  NL 23 NA HET EERSTE GEBRUIK lWanneer u het apparaat wilt beheren met de App moet u altijd de One Touch- modus inschakelen door de knop naar de juiste stand te draaien. lWees zeker dat u uw GSM heeft ontgrendeld (voor een mogelijke stand-by modus) en dat u uw NFC-functie geactiveerd heeft; anders volgt u de vorige aangehaalde stappen. lWanneer u gaat wassen: doe was en wasmiddel in de machine en sluit de deur. lSelecteer de gewenste functie in de App (bv.: een programma starten, Controleprogramma laden, statistieken bijhouden, etc…). lVolg de instructies op uw GSM-display, HOUD, zoals gevraagd door de app UW GSM OP het One Touch logo dat zich op het bedieningspaneel bevindt. lMet het oog op het heropstarten van een cyclus, die reeds in de stand One Touch werd gedownload, schakel dan de draaiknop om tot de gelijknamige positie en druk tegelijkertijd op de knoppen START/PAUZE en OPTIES, zoals weergegeven op het bedieningspaneel. OPMERKINGEN: Plaats uw smartphone met de NFC- sensor op de achterkant ter hoogte van het One Touch-logo op uw apparaat (zie afbeelding hieronder). Als u de positie van uw NFC-antenne niet weet, beweeg de smartphone in een cirkelvormige beweging over het One Touch-logo totdat de App de verbinding bevestigt. Om de overdracht van data succesvol te laten verlopen is HET ESSENTIEEL OM UW SMARTPHONE OP HET BEDIENINGSPANEEL TE HOUDEN TIJDENS DE PAAR SECONDEN VAN DE PROCEDURE; een bericht op het toestel zal u informeren over de juiste uitkomst van de operatie en advies wanneer het mogelijk is om de smartphone weg te halen. Telefoonhoesjes of metalen stickers op uw smartphone kunnen de gegevensverbinding tussen apparaat en telefoon beïnvloeden. Verwijder deze indien nodig. De vervanging van enkele onderdelen van uw smartphone (bvb. Achterkant, batterij, etc…) met niet originele stukken zou kunnen resulteren in een NFC antenne verwijdering, waardoor het volledig gebruik van de App voorkomen wordt.
Pagina: 22
  24 PROGRAMMA (MAX.) * 1) 2 1 (zie bedieningsscherm) (MAX.) 2 1 KATOEN 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 WASSEN EN DROGEN (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - WOL & SOFT CARE 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° GEMENGD 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN - - - - - - - - - SPOELEN - - - - - - - - - STOOM 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EXTRA CARE 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° DROGEN DROOG WOL 1 1 1 1 1 1 1 1 - LAGE TEMPERATUUR 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - HOGE TEMPERATUUR 4 5 5 6 6 9 8 9 - Instelbare functie van de knop die u moet selecteren om te communiceren met de smartphone-App en om de wasprogramma’s te downloaden (zie ook het corresponderende hoofdstuk). In de fabriek wordt het standaardprogramma Auto-Hygiëne (Automatisch Schoonmaken) ingesteld; het programma om de machine schoon te houden. Programma tabel
Pagina: 23
  NL 25 Lees deze opmerkingen nauwkeurig: *De maximale toegestane hoeveelheid van de lading van droge kleren hangt af van het gebruikte model (zie bedieningspaneel). (Alleen voor modellen met vloeibaar wasmiddel compartiment) Wanneer slechts een beperkt aantal artikelen vlekken hebben die behandeling met vloeibare bleekmiddelen vereisen, kunnen vlekken vooraf verwijderd worden in de machine. Giet het bleekmiddel in de vloeibaar reservoir, zie compartiment "2" in de wasmiddellade, en stel het speciale programma SPOELEN in. Wanneer deze fase is beëindigd, schakel het apparaat uit, voeg de rest van de stoffen toe en ga verder met een normale was op het meest geschikte programma. ( ) Alleen als de VOORWAS optie geselecteerd is (beschikbare programma’s met VOORWAS optie). 1) Bij het selecteren van een programma wordt op het scherm de aanbevolen wastemperatuur getoond. Deze kan gewijzigd worden (indien toegestaan voor het programma) door de corresponderende knop te gebruiken. Het is niet mogelijk om de temperatuur te verhogen boven de maximum toegestane temperatuur. 2) Om de duur van het wasprogramma en de intensiteit te veranderen gebruikt u de VLEKKENNIVEAU knop. 3) Selecteer één van de drie snelle programma's beschikbaar 14', 30' en 44' met de SNEL-knop. 4) Programma’s voor automatisch drogen. INFORMATIE VOOR DE TESTLABORATORIA STANDAARDPROGRAMMA'S VOLGENS Richtlijn 96/60/EG WASSEN: ECO 40-60 PROGRAMMA DE TEMPERATUUR INSTELLEN OP 60°C DROGEN: DROOGPROGRAMMA HOGE TEMPERATUUR MATE VAN DROOGHEID KAST DROOG _______________________________________ STANDAARDPROGRAMMA'S VOLGENS (EU) Nr 2019/2023 WASSEN: ECO 40-60 PROGRAMMA WASSEN EN DROGEN: ECO 40-60 PROGRAMMA + MATE VAN DROOGHEID KAST DROOG
Pagina: 24
  26 Om verschillende soorten stoffen en verschillende vuiltegraadniveaus te reinigen heeft de wasmachine specifieke programma's die aan elke type wasgoed voldoen (zie tabel). WASSEN One Touch Instelbare functie van de knop die u selecteert wanneer u een instelling van de App naar de machine wilt verplaatsen, en om een wasprogramma te downloaden/starten (zie het corresponderende hoofdstuk en de gebruikershandleiding van de App voor meer informatie). De One Touch-functie heeft het standaardprogramma "Auto- Hygiëne", dat ervoor zorgt dat de trommel schoon blijft, dat geurtjes verwijderd worden en dat de levensduur van de machine verlengd wordt. Zorg ervoor dat u het "Auto-Hygiëne"-programma start zonder kleren in de machine, en gebruik alleen poederwasmiddel. Laat de deur aan het einde van het programma open om de trommel te laten drogen. Het wordt aanbevolen om dit programma na iedere 50 wasbeurten uit te voeren. KATOEN Dit programma is geschikt voor het wassen van gekleurde katoenen kledingstukken op 40°C of om de hoogste graad van reinheid te garanderen voor katoenen wassingen op 60°C of 90°C. De laatste centrifugebeurt vindt plaats op de maximale snelheid die een uitstekende waterafvoer garandeert. ECO 40-60 Het programma ECO 40-60 kan normaal vuil katoenen wasgoed dat kan worden gewassen op 40°C of 60°C, bij elkaar in dezelfde cyclus reinigen. Dit programma wordt gebruikt om te bepalen of het programma voldoet aan de Europese Ecodesign-verordening (milieuvriendelijke productontwikkeling). WASSEN EN DROGEN (ECO 40-60 + ) De cyclus WASSEN EN DROGEN kan normaal vuil katoenen wasgoed dat kan worden gewassen op 40°C of 60°C, bij elkaar in dezelfde cyclus reinigen, en het op zo'n manier drogen dat het onmiddellijk in de kast kan worden opgeborgen. Dit programma wordt gebruikt om te bepalen of het programma voldoet aan de Europese Ecodesign-verordening (milieuvriendelijke productontwikkeling). WOOL & SOFT CARE Dit programma voert een wascyclus uit voor "In de machine wasbare" wollen stoffen, artikelen die met de hand moeten worden gewassen en voor het behandelen van delicate kledingstukken en waardevolle stoffen. Dit programma wast bij een lage temperatuur gedurende 49 minuten. Aanbevolen voor kleine ladingen. 20°C Met dit innovatieve programma kunt u verschillende stoffen en kleuren bij elkaar wassen, zoals katoen, synthetische en gemengde stoffen op slechts 20°C en biedt een uitstekende reinigende werking. Verbruik van dit programma is ongeveer 40% van een gebruikelijk 40°C katoen was. Programmabeschrijving Kies het programma in overeenstemming met de wasinstructies op het etiket, met name de geadviseerde maximumtemperatuur. WAARSCHUWING: BELANGRIJK ADVIES VOOR WASPRESTATIES. l Nieuw, gekleurd wasgoed moet gedurende minstens 5 tot 6 wasbeurten afzonderlijk gewassen worden. lBepaalde donkere stukken zoals jeans en handdoeken moeten altijd afzonderlijk gewassen worden. lMeng nooit NIET KLEURVASTE weefsels.
Pagina: 25
  NL 27 GEMENGD Dit programma maakt het mogelijk om verschillende stoffen in type en kleur allemaal samen te wassen. De rotatiebeweging van de trommel en het waterpeil worden geoptimaliseerd, zowel tijdens het wassen als tijdens de spoelfase. De nauwkeurige rotatie verzekert minder kreuken in het weefsel. AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN Het programma voltooit de afvoer en het maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het centrifugeren te annuleren of te verminderen met de CENTRIFUGE SELECTIE toets. SPOELEN Dit programma voert 3 spoelgangen met een tussenliggende centrifuge (die kan worden verminderd of met behulp van de juiste knop geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het spoelen van elk type stof, bijvoorbeeld na een wasbeurt met de hand uitgevoerd. STOOM Dit exclusieve programma maakt gebruik van een stoombehandeling die het mogelijk maakt de plooien te verminderen en de vezels te ontspannen om het ideale vochtgehalte te bereiken om perfect strijken te vergemakkelijken. Via een speciale knop is het mogelijk om drie verschillende intensiteitsniveaus te selecteren en aan te passen voor droge of natte artikelen, en derhalve ook voor het type stof. RAPID CARE (14'/30'/44') Besparen zonder te compromitteren! Dit nieuwe programma kan worden gebruikt om uitstekende resultaten te bereiken terwijl u water, energie, wasmiddel en tijd bespaart. Deze optie wast bij mediumtemperatuur en kan worden gebruikt voor alle soorten stoffen. Aanbevolen voor kleine ladingen en licht vuile artikelen. ALL IN ONE 59' Met dit wasprogramma kunnen verschillende stoffen, zoals katoen, synthetische en gemengde weefsels, samen worden gewassen in slechts 59 minuten, met de volledige lading van de wasmachine op 40°C (of minder). Dit programma is bijzonder geschikt voor licht vuil wasgoed. EXTRA CARE Dit nieuwe programma kan worden gebruikt voor het wassen van verschillende kleurechte kleuren en stoffen bij elkaar zonder te veranderen hoe de stoffen eruit zien en aanvoelen. Door middel van een perfecte emulsie van water en wasmiddel wordt uw kleding gegarandeerd zo goed mogelijk verzorgd, met optimale wasresultaten op een temperatuur van 30°C. DROGEN De trommel verandert van richting tijdens het drogen om te voorkomen dat de was gaat klitten. Koele lucht wordt gebruikt tijdens de laatste 10/20 minuten van de droogcyclus om kreuken te minimaliseren. DROOG WOL Droogprogramma op lage temperatuur, ideaal om wollen kleren te drogen met maximale zorg en zachtheid, waardoor stoffen niet gaan samenklitten en vilten wordt vermeden. We suggereren om kleding binnenste buiten te keren voor het drogen. De timing is gerelateerd aan de hoeveelheid van de belading en het toerental gekozen vóór het wassen. De cyclus is geschikt voor kleine belading van max 1 kg (3 truien). LAGE TEMPERATUUR Het lage temperatuur droogprogramma wordt aanbevolen voor kunststoffen en gemengde vezels (altijd kijken naar het instructielabel). HOGE TEMPERATUUR Hoge temperatuur droogprogramma aanbevolen voor katoen en linnen items (altijd kijken naar het instructielabel). WAARSCHUWING: dispensers gebruikt voor geconcentreerde poeders en vloeibare wasmiddelen moet worden verwijderd uit de trommel vóór de aanvang van het droogprogramma.
Pagina: 26
  28 8. DROOGCYCLUS lDe opgegeven indicaties zijn algemeen, dus enige oefening is nodig voor het beste droogresultaat. lWij raden bij het eerste gebruik een lagere droogtijd dan aangegeven aan, om zo de mate van droogheid nodig vast te stellen. lWij adviseren een lage temperatuur voor niet gemakkelijk te drogen stoffen die rafelen, zoals tapijten of kleding met een diepe inkeping, om luchtkanaalverstopping te voorkomen. lWij adviseren u het wasgoed te sorteren op de volgende manieren: - aan de hand van droogzorgsymbolen op de kledinglabels Geschikt voor droogkast. Geschikt voor droogkast op hoge temperaturen. Geschikt voor droogkast op lage temperaturen. Niet geschikt voor de droogkast. - Door grootte en dikte Wanneer het wasgoed groter is dan de droogcapaciteit, trieer de kleren op dikte (bv handdoeken van dun ondergoed). - Per type stof Katoen / linnen: handdoeken, katoenen jersey, bed-en tafellinnen. Synthetisch: blouses, overhemden, overalls, enz. gemaakt van polyester of polyamide, evenals voor gemengd katoen / synthetisch. lAlleen droog pre-gesponnen was. lOpen de deur. lVul niet meer wasgoed aan dan de maximale droogbelading aangegeven in de programmatabel. In geval van grote items (bijv. vellen) of zeer absorberende artikelen (bijvoorbeeld handdoeken of jeans), is het een goed idee om de belasting te verminderen. lSluit de deur. lDraai de programmakeuzeknop naar het meest geschikte droogprogramma voor uw wasgoed. lDe wasdroger kan de volgende soorten drogen uit voeren: - Lage temperatuur droogprogramma aanbevolen voor wollen stoffen ( symboolprogramma). - Lage temperatuur droogprogramma aanbevolen voor gemengde stoffen (Kunststof / katoen) synthetische stoffen ( symboolprogramma). - Hoge temperatuur droogprogramma aanbevolen voor katoen, badstof, linnen, hennep stoffen, enz. .. ( symboolprogramma). lSelecteer de mate van droogte die u nodig heeft: EXTRA DROOG (Geschikt voor handdoeken, badjassen en volumineuze ladingen). STRIJK DROOG (De was is strijkklaar). KASTDROOG (voor kledingstukken die onmiddellijk in de kast worden gelegd zonder te strijken). Als de stof geen wasvoorschrift heeft, moet worden aangenomen dat het niet geschikt is voor het drogen. Op de juiste manier drogen
Pagina: 27
  NL 29 lAls u een getimed droogprogrammawenst te selecteren, druk op de DROGEN SELECTIE knop totdat de gewenste tijdindicator oplicht. lDe wasdroogcombinatie berekent de tijd die nodig is voor het drogen en de resterende hoeveelheid vocht in de was, in verhouding tot de belading en het gekozen droogteniveau. lControleer of de kraan is ingeschakeld en dat de afvoerslang goed geplaatst is. lDruk op de START/PAUZE knop (op het display verschijnt de resterende droogtijd). lHet droogprogramma indicatielampje gaat branden, totdat de cool-down fase zal beginnen en de overeenkomstige indicator zal oplichten. lAls het programma klaar is verschijnt het woord "End" op het display. Na 5 minuten zal het apparaat in standby- modus gaan (op bepaalde modellen, toont het display twee regels). lSchakel de machine uit door de programmakiezer op de stand UIT te plaatsen. lOpen de deur en verwijder de was. lDraai de kraan dicht. ANNULERING VAN HET DROOGPROGRAMMA lOm het drogen programma te annuleren, houdt u de DROGEN SELECTIE knop ongeveer 3 seconden in. Voor de juiste werking van het apparaat, is het beter de droogfase niet te onderbreken, tenzij het echt nodig is. Bij selectie van het wol droogprogramma, is het niet mogelijk af te wijken van de standaard ingestelde droogtegraad. WAARSCHUWING: Droog geen voorwerpen met speciale bekleding (bijv. Dekbedden, gewatteerde anoraks, enz.) of zeer delicate stoffen. Als kledingstukken drip / droog zijn, minder items drogen om kreuken te voorkomen. Het apparaat berekent de tijd tot het einde van het geselecteerde programma op basis van een standaard belasting tijdens de cyclus, het apparaat corrigeert de tijd volgens de omvang en samenstelling van de lading. Tijdens de droogfase zal de trommel versnellen naar een hogere snelheid om de belasting te verdelen en om het droogproces te optimaliseren. WAARSCHUWING: Na het opheffen van het droogprogramma, zal de cool-down fase beginnen en moet u ongeveer 10/20 minuten wachten voordat u de deur opent.
Pagina: 28
  30 9. AUTOMATISCHE WAS/ DROOGCYCLUS - Wassen lOpen de lade, kies het wasmiddel en gebruik de juiste hoeveelheid. lRaadpleeg de lijst van de wasprogramma's volgens de te wassen stoffen (bijv. zeer vuil katoen) en draai de keuzeknop op het gewenste programma. lStel de wastemperatuur in indien nodig. lDruk op de optie-knoppen (indien nodig). lControleer of de kraan is ingeschakeld en dat de afvoerslang goed geplaatst is. - Drogen lSelecteer de mate van droogte die u nodig heeft: EXTRA DROOG (Geschikt voor handdoeken, badjassen en volumineuze ladingen). STRIJK DROOG (De was is strijkklaar). KASTDROOG (voor kledingstukken die onmiddellijk in de kast worden gelegd zonder te strijken). lAls u een getimed droogprogrammawenst te selecteren, druk op de DROGEN SELECTIE knop totdat de gewenste tijdindicator oplicht. lDruk op de START/ PAUZE knop. lAan het einde van de wasfase geeft het display de resterende droogtijd weer. lHet droogprogramma indicatielampje gaat branden, totdat de cool-down fase zal beginnen en de overeenkomstige indicator zal oplichten. lAls het programma klaar is verschijnt het woord "End" op het display. Na 5 minuten zal het apparaat in standby- modus gaan (op bepaalde modellen, toont het display twee regels). lSchakel de machine uit door de programmakiezer op de stand UIT te plaatsen. lOpen de deur en verwijder de was. lDraai de kraan dicht. ANNULERING VAN HET DROOGPROGRAMMA lOm het drogen programma te annuleren, houdt u de DROGEN SELECTIE knop ongeveer 3 seconden in. Voor de juiste werking van het apparaat, is het beter de droogfase niet te onderbreken, tenzij het echt nodig is. Beperkt u tot de maximale drooghoeveelheid wasgoed volgens de programmatabel, anders wordt het wasgoed niet voldoende volgens uw wensen gedroogd. Door het wolprogramma te selecteren is alleen de standaarddroogte beschikbaar. WAARSCHUWING: Na het opheffen van het droogprogramma, zal de cool-down fase beginnen en moet u ongeveer 10/20 minuten wachten voordat u de deur opent.
Pagina: 29
  NL 31 10. PROBLEEM OPLOSSEN EN GARANTIE Wanneer de wasmachine niet naar behoren werkt, raadpleeg dan het beknopte overzicht hieronder met praktische tips voor het oplossen van veel voorkomende problemen. FOUTMELDINGEN Getoonde Foutmelding Mogelijke oorzaken en oplossingen E2 (met display) LEDs knipperen 2x (zonder display) De machine krijgt geen water. Zorg ervoor dat de watertoevoer open staat. Zorg ervoor dat de slang voor watertoevoer niet gebogen, geknikt of bekneld is. Afvoerpijp niet op de juiste hoogte (zie hoofdstuk over installatie). Sluit de watertoevoer, schroef de waterslang van de achterkant van de machine en zorg ervoor dat het “anti-zand”-filter schoon is en niet verstopt. Controleer of het filter niet verstopt zit en of er geen vreemde voorwerpen in het filtercompartiment zitten waardoor het water niet meer goed doorstroomt. E3 (met display) LEDs knipperen 3x (zonder display) De wasmachine voert het water niet af. Controleer of het filter niet verstopt zit en of er geen vreemde voorwerpen in het filtercompartiment zitten waardoor het water niet meer goed doorstroomt. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet gebogen, geknikt of bekneld is. Zorg ervoor dat het drainagesysteem niet verstopt zit, en dat het water er vrij doorheen kan stromen. Kijk of het water in de wasbak wel wegloopt. E4 (met display) LEDs knipperen 4x (zonder display) Er is te veel schuim en/of water. Zorg dat er niet te veel wasmiddel in het apparaat zit, en dat er geen producten gebruikt zijn die niet geschikt zijn voor de wasmachine. E7 (met display) LEDs knipperen 7x (zonder display) Deurprobleem. Zorg dat de deur goed dicht zit. Zorg dat kleren de deur niet blokkeren. Als de deur geblokkeerd is, schakel de machine dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wacht 2-3 minuten en heropen de deur. Andere code Schakel uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht een minuut. Schakel in en start een programma. Als de foutmelding aanhoudt, neemt u direct contact op met de officiële klantenservice of reparateur. ALLEEN VOOR ONE TOUCH-MODELLEN. Met het Controleprogramma van de Hoover Wizard-App kunt u op ieder moment het functioneren van het apparaat controleren. Het enige dat u nodig heeft is een Android smartphone met NFC-technologie. Meer informatie vindt u in de App. Bij een foutmelding op het scherm van het apparaat (een code of knipperende lampjes) opent u de App en houdt u uw smartphone met NFC tegen het One Touch-logo op het dashboard. Nu kunt u de map openen waarin informatie staat over de oplossing van het probleem. lModellen met display: de foutmelding wordt getoond d.m.v. een nummer met de letter “E” ervoor (voorbeeld: Error 2 = E2). lModellen zonder display: bij een foutmelding gaan alle lampjes knipperen, zo vaak als de foutcode, gevolgd door een pauze van 5 seconden (voorbeeld: Error 2 = twee keer knipperen – 5 seconden pauze –twee keer knipperen, etc.
Pagina: 30
  32 ANDERE PROBLEMEN Probleem Mogelijke oorzaken en oplossingen De wasmachine werkt of start niet. Zorg ervoor dat de stekker in een werkend stopcontact zit. Zorg dat de wasmachine aanstaat. Test met een ander apparaat (bv. een lamp) of het stopcontact werkt. De deur zit misschien niet goed dicht: doe opnieuw open en dicht. Controleer of het programma op de juiste manier geselecteerd was en of de startknop is ingedrukt. Zorg ervoor dat de wasmachine niet op pauze staat. Water lekt op de vloer uit de machine. Mogelijk lekt de sluiting tussen de kraan en de watertoevoerslang; in dat geval, vervang en draai slang en kraan goed dicht. Zorg dat het filter goed dicht zit. De wasmachine centrifugeert niet. Als de kleren niet goed verdeeld zijn, kan de wasmachine: • De lading proberen te balanceren, waardoor de draaitijd toeneemt. • Het toerental verlagen om trilling en geluid te verlagen. • Het centrifugeren overslaan om de machine te beschermen. Zorg ervoor dat de lading in balans is. Als dit niet het geval is, haal dan de was uit de wasmachine, laad opnieuw en herstart het programma. Mogelijk is het water niet goed afgevoerd. Wacht een aantal minuten. Als het probleem zich blijft voordoen, kijk dan bij Error 3. Sommige modellen hebben een “niet centrifugeren”-optie. Zorg ervoor dat deze niet aanstaat. Zorg ervoor dat functies die het centrifugeprogramma wijzigen niet aanstaan. Te veel wasmiddel kan ervoor zorgen dat de machine niet begint met centrifugeren. Harde trillingen/geluiden tijdens het centrifugeren. De wasmachine staat misschien ongelijk op de ondergrond: indien nodig kunt u de pootjes aanpassen zoals aangegeven in het betreffende hoofdstuk. Zorg ervoor dat transportschroeven, rubberen afsluiters en kabelhulzen verwijderd zijn. Zorg ervoor dat er geen vreemde losse objecten in de trommel zitten (muntjes, hangers, knopen, etc…). De standaard fabrieksgarantie dekt problemen die veroorzaakt worden door elektrische of mechanische defecten in het product, of door toedoen of weglating van de producent. Wanneer een defect veroorzaakt blijkt te zijn door factoren die niet te maken hebben met de levering van het product, door wangebruik of doordat de instructies niet goed gevolgd zijn, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
Pagina: 31
  NL 33 Het wordt aanbevolen om altijd originele reserveonderdelen te gebruiken die verkrijgbaar zijn bij onze officiële servicecentra. Door het plaatsen van de markering op dit product, verklaren wij, op onze eigen verantwoordelijkheid, alle Europese veiligheids-, gezondheids- en milieu- eisen na te leven opgesteld in de regelgeving geldig voor dit product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit product hoort. Bovendien behoudt hij zich eveneens het recht om eventuele wijzigingen nuttig geacht door te voeren aan haar producten zonder wijziging van hun essentiële kenmerken. Garantie De garantie voor dit product is geldig onder de voorwaarden die op het certificaat staan dat bij dit product geleverd is. Het garantiecertificaat moet goed ingevuld en bewaard worden, zodat het getoond kan worden bij officiële servicecentra indien nodig.
Merk:
Hoover
Product:
wasmachines
Model/naam:
H-WASH 300 PLUS
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Portugees, Sloveens