Round Wireless

Honeywell Round Wireless handleiding

Round Wireless

Handleiding voor de Honeywell Round Wireless in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 21 pagina's.

Pagina: 1
INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Draadloze kamerthermostaat Round Wireless inclusief Aan/uit RF module Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module
Pagina: 2
2 3 UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 1 3 2 7 A B 4 5 6 Uitleesvenster / Bedieningsorganen 1 Ruimtetemperatuur, ingestelde temperatuur (knipperend bij eerste verdraaiing van de instelring). 2 Tapkraansymbool (doorgekruist), symbool wordt niet gebruikt. 3 RF-symbool, zichtbaar als er geen RF-communicatie is. 4 Batterijsymbool, zichtbaar als de batterijen bijna leeg zijn. 5 F-symbool, zichtbaar als er een storing is. 6 Vlamsymbool geeft aan dat er warmtevraag is. 7 Het H-symbool wordt zichtbaar als de ingestelde temperatuur op afstand is gewijzigd. A Draai-/instelring voor het wijzigen of controleren van de ingestelde temperatuur (bij eerste verdraaiing van de ring). Rechtsom draaien voor WARMER en linksom voor KOUDER. B Druktoets voor het RF-toewijzen.
Pagina: 3
4 5 UITLEZING EN BEDIENING aan/uit RF module 1 LED geeft door middel van knipperpatronen de status van de aan/uit RF module aan. A Druktoets voor het RF-toewijzen en voor het activeren van het cv-toestel tijdens noodbediening. Round Wireless De Round Wireless is een draadloze kamerthermostaat. Honeywell heeft meer dan honderd jaar ervaring met het ontwikkelen van thermostaten. Uw nieuwe geavanceerde kamerthermostaat Round Wireless zorgt voor een perfecte regeling van de ruimtetemperatuur door het sturen van de warmtevraag. De Round Wireless wisselt continu de actuele warmtebehoefte uit door middel van draadloze communicatie. Aan/uit RF module De aan/uit RF module is een draadloze relaismodule voor het aan-/uitregelen van o.a. cv-toestellen op basis van de warmtebehoefte. 1 A 2 2
Pagina: 4
6 7 KENMERKEN Aan/uit RF module • LED’s geven informatie over de werking. • Eenvoudige montage. • Werkt zonder batterijen. De voeding vindt plaats via een vereiste permanente 230V netvoeding. KENMERKEN Round Wireless • Eenvoudige en gebruikersvriendelijke bediening door verdraaiing van de instelring, voor het verhogen respectievelijk verlagen van de ingestelde temperatuur. • Op een halve graad nauwkeurig instelbaar. • Groot uitleesvenster dat constant informatie geeft over de heersende temperatuur. • Vlamsymbool in het uitleesvenster geeft aan wanneer er warmtevraag is. • Werkt op 2 alkaline batterijen (type AAA). • Eenvoudige montage, past op diverse montagegaten inclusief een inbouwlasdoos. • Ingestelde temperatuur wordt opgeslagen in het geheugen zodat deze niet verloren gaat bij het verwisselen van de batterijen.
Pagina: 5
8 9 INHOUDSOPGAVE UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 2 UITLEZING EN BEDIENING Aan/uit RF module 4 Round Wireless 5 Aan/uit RF module 5 KENMERKEN Round Wireless 6 KENMERKEN Aan/uit RF module 7 TECHNISCHE GEGEVENS Round Wireless 9 TECHNISCHE GEGEVENS Aan/uit RF module 10 MONTAGE12 UW THERMOSTAAT BEDIENEN 26 BATTERIJEN VERVANGEN 27 ENKELE BEGRIPPEN 30 LED INDICATIE Aan/uit RF module 32 STORINGSWIJZER Round Wireless 34 NOODBEDIENING38 ONDERHOUD38 GARANTIEBEPALINGEN39 TECHNISCHE GEGEVENS Round Wireless Typenummer T87RF1003 Round Wireless, draadloze kamerthermostaat. Montage Direct op de wand. Diameter grondplaat : 82,5 mm. Omgevingscondities Temperatuur : in bedrijf 0...40 °C, buiten bedrijf -10...55 °C. Vochtigheid : 0...90 % relatieve vochtigheid, niet condenserend, niet corrosief. Keuringen Voldoet aan EC-richtlijnen (Laagspanning en EMC). Voeding 2 Alkaline batterijen (type AAA). Temperatuurinstelgebied 5...35 °C in stappen van 0,5 °C.
Pagina: 6
10 11 TECHNISCHE GEGEVENS Aan/uit RF module Typenummer BDR91A1000 Aan/uit RF module. Montage Direct op de wand. Grondplaat : 90 x 92 x 30.5 mm Omgevingscondities Temperatuur : in bedrijf 0...40 °C, buiten bedrijf -20...55 °C. Vochtigheid : 0...90 % relatieve vochtigheid, niet condenserend, niet corrosief. Voeding Permanente netvoeding is vereist: 230 V, 50…60Hz 1VA max. Relaiscontact Potentiaalvrij omschakelcontact (SPDT). Elektrische belasting 24…230 V, 50…60 Hz, 5 A resistief, 3 A inductief (0.6pf). Aansluiting Klemmenstrook voor voeding en relaisaansluiting, bedrading tot 2.5mm². Elektrische aansluiting • Klemmenstrook voor voeding en relaisaansluiting, bedrading tot 2.5mm². • Invoer bedrading, aan achterzijde montageplaat.
Pagina: 7
12 13 > 50cm Plaatsing aan/uit RF module MONTAGE Plaatsing thermostaat 1 2 STAP 1 Houd de aan/uit RF module op de gewenste plaats. Controleer de sterkte van het RF signaal (zie blz 29). Verplaats de aan/uit RF module indien de signaalsterkte te laag is en controleer de sterkte van het RF signaal opnieuw. Bevestig de aan/uit RF module (zie blz 22) op de plaats waar de signaalsterkte voldoende is. STAP 2 Houd ten minste 50 cm afstand tussen de aan/uit RF module en metalen toestellen
Pagina: 8
14 15 De draai-/instelring afnemen De thermostaat van de montageplaat verwijderen Thermostaat aan bovenzijde naar beneden druk- ken, lostrekken en naar onder weg- kantelen. 4 3
Pagina: 9
16 17 Montage rechtstreeks op de muur Aanbrengen thermostaat op montageplaat STAP 2 Hier inhaken. STAP 3 Thermostaat omhoog kantelen en aan bovenzijde vastdruk- ken.”Klik!”. 6 5 Schroeven (2x) Pluggen (2x) NB: De benodigde pluggen en montageschroeven worden meegeleverd. STAP 1 Verwijder het beschermfolie van de batterijen.
Pagina: 10
18 19 Aanbrengen van borgschroef (meegeleverd) Plaatsen draai-/instelring 7 8 Eventueel borgschroef aanbrengen ter voorkoming van diefstal van de thermostaat.
Pagina: 11
20 21 Schakel altijd de netspanning van het cv-toestel uit voordat u met het installeren van de aan/uit RF module begint 9 10 Montageplaat aan/uit RF module verwijderen STAP 1 Druk voorzichtig een schroevendraaier in de opening tot de afdekplaat loskomt. STAP 2 Kantel de afdekplaat omhoog en verwijder deze. 1 2
Pagina: 12
22 23 Montage aan/uit RF module 11 Aansluiting bedrading aan/uit RF module 12 NB: De benodigde pluggen en montage-schroeven worden meegeleverd. Kabeldoorvoeropening < 7mm ø > 7mm ø 6 mm max. 1,5-2.5 mm2 1 2
Pagina: 13
24 25 Aansluitschema aan/uit RF module Aanbrengen aan/uit RF module op montageplaat 13 14 STAP 1 Hier indrukken. STAP 2 Behuizing naar beneden kantelen en onderzijde vastdrukken.”Klik!”. BDR91 Aan/uit RF Module CV-toestel A-B:5(3)A A-C:5(3)A 230V~ 50-60Hz L N 1 2
Pagina: 14
26 27 UW THERMOSTAAT BEDIENEN Het in bedrijf stellen Verwijder het beschermfolie van de batterijen om uw Honeywell Round Wireless voor de eerste maal in bedrijf te stellen. Het uitleesvenster toont gedurende enkele seconden achtereenvolgens: Het volledige uitleesvenster (alle segmenten), de code van de microprocessor (voorbeeld), de ingestelde temperatuur van 17 °C, knipperend (fabrieksinstelling), de heersende temperatuur (voorbeeld). Als de aan/uit RF module is toegewezen, kunt u direct hierna uw thermostaat op de gewenste ruimtetemperatuur instellen. BATTERIJEN VERVANGEN Wanneer het symbool in het scherm wordt weergegeven, moeten de batterijen vervangen worden. Plaatsing batterijen Het vervangen van de batterijen gaat als volgt: 1. Verwijder de draai-/instelring. 2. Verwijder de eventuele anti-diefstalschroef. 3. Verwijder de thermostaat van de montageplaat. 4. Verwijder de lege batterijen en plaats de nieuwe. Let op de juiste positie van ‘+’ en ‘-’ (zie fig.). 5. Breng de thermostaat weer aan op de montageplaat. 6. Breng eventueel de anti-diefstalschroef aan. 7. Plaats de draai-/instelring. N.B.: Gooi lege batterijen niet weg maar lever deze in als KCA. + -
Pagina: 15
28 29 STAP 3: Druk kort op de druktoets van de Round Wireless om het toewijzen te starten. Dit scherm verschijnt direct als het toewijzen van de Round Wireless en de aan/uit RF module niet is gelukt. Het RF symbool knippert alleen als er nooit eerder een aan/uit RF module aan de Round Wireless is toegewezen. Dit scherm (voorbeeld) verschijnt zodra de Round Wireless en de aan/uit RF module correct aan elkaar zijn toegewezen. Het cijfer (1 = min - 5 = max RF signaalsterkte) geeft het ontvangstniveau aan. Attentie Indien de Round Wireless vervangen wordt, moet de aan/uit RF module gereset worden. Dit is nodig om het toewijzen mogelijk te maken. De aan/uit RF module kan gereset worden door de druktoets op de aan/uit RF module gedurende 15 seconden ingedrukt te houden. Hierna kunnen de Round Wireless en de aan/uit RF module aan elkaar worden toegewezen. TOEWIJZING Voordat de Round Wireless en de aan/uit RF module met elkaar kunnen communiceren, moeten deze aan elkaar worden toegewezen. Dit toewijzen gaat als volgt: STAP 1: Houd de druktoets van de aan/uit RF module gedurende 5 seconden ingedrukt. De rode LED op de aan/uit RF module knippert rood. STAP 2: Houd de druktoets van de Round Wireless onder de display gedurende 10 seconden ingedrukt. Attentie Indien de Round Wireless en de aan/uit RF module als set geleverd zijn, is de toewijzing al gebeurd. Druktoets Druktoets Dit scherm verschijnt indien de Round Wireless en de aan/uit module nog niet aan elkaar zijn toegewezen. Het RF-symbool knippert. Dit scherm (voorbeeld) verschijnt indien de Round Wireless en de aan/uit RF module aan elkaar zijn toegewezen. De aan/uit RF module blijft 1 minuut in de modus voor het toewijzen.
Pagina: 16
30 31 ENKELE BEGRIPPEN Ruimtetemperatuur Dit is de temperatuur die standaard in het uitleesvenster wordt weergegeven. Dit is de temperatuur die op dat moment in het vertrek heerst en door de thermostaat wordt gemeten. Ingestelde temperatuur Dit is de temperatuur die de thermostaat zo nauwkeurig mogelijk in het vertrek handhaaft. Als u de Round Wireless voor de eerste keer aansluit, zal de fabrieksinstelling van 17 °C actief zijn. Als u de draai-/instelring één voelbare klik verdraait, wordt de temperatuurinstelling op de thermostaat gedurende enkele seconden, knipperend weergegeven. U kunt deze vervolgens eventueel wijzigen. Na enkele seconden schakelt de thermostaat display weer terug naar het tonen van de heersende ruimtetemperatuur. Nachtverlaging Bij afwezigheid en ’s nachts kunt u uw thermostaat het beste op een lagere temperatuur instellen. Zo bespaart u energie. In het algemeen wordt een verlaging van maximaal 5 °C aanbevolen. Afhankelijk van de opwarmcapaciteit van de cv-installatie en de mate van isolatie van uw woning kan een andere temperatuurverlaging gewenst zijn. De ingestelde temperatuur controleren Draai de instelring één voelbare “klik” rechts- of linksom. De nu aangegeven waarde is de ingestelde temperatuur. De temperatuurinstelling wordt knipperend weergegeven. Na enkele seconden schakelt de thermostaat display weer terug naar het tonen van de heersende ruimtetemperatuur. De ingestelde temperatuur wijzigen Draai de instelring rechtsom voor het verhogen en linksom voor het verlagen van de temperatuurinstelling. Bij de eerste klik wordt de huidige instelling weergegeven. Iedere klik daarna verhoogt c.q. verlaagt de instelling met 0,5 °C. De nieuw ingestelde waarde wordt gedurende enkele seconden knipperend weergegeven, daarna schakelt de thermostaat display weer terug naar het tonen van de heersende ruimtetemperatuur. KOUDER WARMER
Pagina: 17
32 33 LED INDICATIE aan/uit RF module De aan/uit RF module beschikt over een rode en een groene LED. De groene LED geeft de relaispositie AAN (warmtevraag) weer. De wijze van knipperen van de rode LED (knipperpatronen) geeft een indicatie van het functioneren van de aan/uit RF module. Betekenis A De aan/uit RF module is niet toegewezen. B De aan/uit RF module staat in de modus voor het toewijzen C Geen communicatie tussen Round Wireless en aan/uit RF module. D Het toewijzen is mislukt. Dit patroon vervalt na 30 minuten. 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 A B C D Legenda: Uit Rood Groen [s]
Pagina: 18
34 35 STORINGSWIJZER Round Wireless Klacht: Uitleesvenster blijft blank Oorzaak Wat te doen Geen voeding naar de thermos- taat. Controleer of het beschermfolie van de batterijen is verwijderd. Vervang eventueel de batterijen. Klacht: Code F in het uitleesvenster Oorzaak Wat te doen Geen communi- catie met aan/uit RF module Controleer de sterkte van het RF signaal (zie blz 28). Raadpleeg uw installateur. Klacht: Geen temperatuur uitlezing Oorzaak Wat te doen Het temperatuur- meetcircuit van de thermostaat functioneert mo- gelijk niet goed. Raadpleeg uw installateur. Klacht: Geen correcte temperatuurregeling Oorzaak Wat te doen De communicatie met de aan/uit RF module functio- neert mogelijk niet goed. Controleer de sterkte van het RF signaal (zie blz 28). Raadpleeg uw installateur.
Pagina: 19
36 37 STORINGSWIJZER Aan/uit RF module1) Klacht: Led blijft uit Patroon Oorzaak Wat te doen Niet van toepas- sing Geen voeding naar de aan/uit RF module. Sluit de netvoeding aan. Controleer de bedrading. Raadpleeg uw installateur Klacht: Toewijzingsfout Patroon Oorzaak Wat te doen D Probeer de Round Wireless en de aan/uit RF module opnieuw aan elkaar toe te wijzen. Raadpleeg uw installateur 1) Zie ook blz. 32, LED indicatie aan/uit RF module Klacht: Geen RF communicatie* (ketel aan ondanks dat thermostaat laag staat) Patroon Oorzaak Wat te doen C Slecht of geen RF signaal. Controleer de sterkte van het RF signaal. Verplaats de aan/uit RF module. Verwijder objecten die het RF signaal hinderen (blz. 29). Raadpleeg uw installateur. * Na 1 uur schakelt de ketel over naar 30°C.
Pagina: 20
38 39 HANDMATIGEBEDIENING Door de toets op de aan/uit RF module in te drukken wordt de actuele relaispositie tijdelijk gewijzigd. De groene LED geeft de relaispositie AAN weer.. ONDERHOUD Uw Honeywell Round Wireless en aan/uit RF module vergen geen speciaal onderhoud. Wel verdient het aanbeveling om hen vrij te houden van stof en vuil. Bij het opnieuw schilderen of behangen van de muur kunnen ze het beste tijdelijk worden verwijderd. De draai-/instelring bij voorkeur eerst van de thermostaat afnemen en daarna reinigen met een licht vochtige doek en een niet agressief schoonmaakmiddel. GARANTIEBEPALINGEN Dit Honeywell-product is met veel zorg en met inachtneming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. Honeywell garandeert het functioneren van de Round Wireless gedurende een termijn van 24 maanden na aankoop. Deze datum moet u kunnen aantonen aan de hand van een geldig aankoopbewijs. De garantie wordt verleend volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden van Honeywell op fabrieksfouten met betrekking tot materiaal, onderdelen en afwerking. Fouten die het gevolg zijn van verkeerde toepassingen of behandeling vallen niet onder de garantie. Aanspraken op garantie moeten altijd bij uw leverancier van de Round Wireless kenbaar worden gemaakt.
Pagina: 21
NL2H-1552NL15 R0812 © 2012 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden. Meer weten? Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392 E-mail: infolijn@honeywell.nl Honeywell B.V. Postbus 12683 1100 AR Amsterdam Z.O. Tel.: 020 - 56 56 392 www.honeywell.nl

Vragen & antwoorden

na een stroomonderbreking laat de internet gateway continue 3 oranje LEDjes zien. Alles klopt incl de router. Is de gateway soms kapot ?

Ge, 2021-01-14 12:06:14

Heb je een vraag over de Honeywell Round Wireless en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Honeywell Round Wireless. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Honeywell Round Wireless zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Honeywell Round Wireless

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Honeywell Round Wireless. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Honeywell
  • Product: Thermostaten
  • Model/naam: Round Wireless
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands