TotalClean AP-T30-EU

Homedics TotalClean AP-T30-EU handleiding

TotalClean AP-T30-EU

Handleiding voor de Homedics TotalClean AP-T30-EU in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 50 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
Pagina: 1
22 I NL ALLES-IN-EEN TRUE HEPA-FILTRATIESYSTEEM TRUE HEPA-FILTRATIE Verwijdert tot 99% luchtdeeltjes zo klein als 0,3 micron, zoals allergenen, pollen, stof, bacteriën, huiddeeltjes van huisdieren, geurtjes, sporen van schimmels en rook uit de lucht die door het filter komt. CO2-GEURFILTRATIE Vermindert huishoudgeurtjes en vluchtige organische stoffen (VOS) of gassen, zoals aangetoond door onafhankelijk laboratoriumonderzoek. PRE-FILTER Vangt grotere deeltjes. UV-CTECHNOLOGIE MET AAN/UIT Indien ingeschakeld doodt de lamp met UV-C technologie ziektekiemen, virussen en bacteriën. IONISATOR MET AAN/UIT Indien ingeschakeld draagt de ionisator bij aan het luchtzuiveringsproces. 3 SNELHEDEN Laag, medium en hoog. INGEBOUWDETIMER Kies uit 2, 4, 8 of 12 uur. INDICATOR OM FILTERTEVERVANGEN Lampje gaat branden wanneer het tijd is om het filter te vervangen. AANBEVOLEN KAMERGROOTTE 84M2 /H / 888 FT2 /H. Draagbare luchtzuiveraars zullen effectiever zijn in ruimtes waar alle deuren en ramen gesloten zijn. LUCHTVERANDERINGEN PER UUR Deze luchtreiniger zuivert de lucht in een ruimte van 84 M2 / 888 FT2 (uitgaande van een plafond met een hoogte van 2,43 M / 8 FT). De reiniger doet dit eenmaal per uur op hoge snelheid in een afgesloten ruimte. De luchtstroom is 204,1M3 /H / 7104 FT3 /H. OLIETRAY Voorzien van 3 pads voor essentiële oliën.Te gebruiken met essentiële olie (niet inbegrepen) om de lucht te parfumeren. PRODUCTKENMERKEN BEDIENINGSPANEEL ALLES-IN-EENTRUE HEPA-FILTER AFDEKROOSTER OLIETRAY BEDIENINGSPANEEL AFDEKPLAATJE UV-C LAMP OLIETRAY INTERNE FILTER SCHAKELAAR AAN/UIT IONISATOR AAN/UIT TIMER LAMPJE OM FILTERTE VERVANGEN UV-C NACHTLAMPJE VENTILATORS- NELHEID
Pagina: 2
NL I 23 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR INSCHAKELENVAN HET APPARAAT • Haal de luchtzuiveraar uit de doos en verwijder de transparante beschermende plastic zak. • Plaats de luchtzuiveraar op een stevige, gelijke ondergrond. • Steek de stekker in een standaard AC-stopcontact. AAN/UIT-KNOP EN INSTELLINGENVENTILATORSNELHEID • Druk op de aan-knop om de luchtzuiveraar aan te zetten. • Deze luchtzuiveraar heeft 3 ventilatorsnelheden: laag (1), medium (2) en hoog (3). Hoe hoger de instelling van de ventilatorsnelheid, hoe sneller de lucht gezuiverd zal worden. Om de ventilatorsnelheid te kiezen of wijzigen, druk op de ventilatorsnelheidsknop tot de gewenste instelling is bereikt. UV-CTECHNOLOGIE MET AAN/UIT De optionele UV-C technologie doodt ziektekiemen, virussen en bacteriën doordat het doordringt in het DNA, waardoor het micro-organisme afsterft of zich niet meer kan vermenigvuldigen. Druk op de knop UV-C om de UV-C technologie in te schakelen. Het blauwe lampje zal gaan branden. Druk nogmaals op de knop UV-C om de UV-C technologie uit te schakelen. IONISATOR-INSTELLING MET AAN/UIT Iondeeltjes hebben een positieve of negatieve lading die zich bindt aan luchtdeeltjes, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden opgevangen door het filtratiesysteem. Druk op de knop ION om de ionisator in te schakelen. Het blauwe lampje zal branden om aan te geven dat de ionisator in gebruik is. Druk nogmaals op de knop ION om de ionisator uit te schakelen. OPMERKING: Op de oppervlakken rondom de luchtzuiveraar kunnen stofdeeltjes ophopen wanneer de ionisator in gebruik is. Deze stofdeeltjes kunnen worden opgezogen of weggeveegd met een zachte, vochtige doek. OPMERKING: U kunt zo nu en dan een ploppend geluid horen wanneer de ionisator in gebruik is. Dit is normaal. OPMERKING: De ionisator produceert minder ozon dan de UL-limieten van 0,05 ppm. Ozon kan schadelijk zijn voor vogels en kleine huisdieren. Gebruik de ionisatorfunctie in een goed geventileerde ruimte om een te hoog ozongehalte te voorkomen. NACHTLAMPJE Het nachtlampje heeft 3 standen. Druk eenmaal op de knop om het blauwe nachtlampje in te schakelen. Druk nogmaals om de blauwe ring van het nachtlampje en de displaylampjes uit te schakelen. Druk een derde keer op de knop om de displaylampjes aan te zetten. TIMER Druk op de timerknop tot de gewenste timer-instelling wordt weergegeven op de display. De timerknop doorloopt de volgende instellingen: 2 uur, 4 uur, 8 uur, 12 uur, en uit. Om de timer om elk gewenst moment te annuleren, drukt u op de timerknop tot alle timerlampjes uit zijn.Wanneer de timerfunctie is uitgeschakeld zal de luchtzuiveraar continu werken. OLIETRAY Gebruik essentiële olie (niet inbegrepen) om de lucht te parfumeren. OPMERKING: Alleen te gebruiken met de inbegrepen HoMedics-pads voor essentiële oliën.Voeg geen essentiële olie toe op andere plekken in het apparaat, dit kan schade veroorzaken. OPMERKING: Laat een gevulde oliepad niet in de luchtzuiveraar zitten wanneer het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt. ZIJN ESSENTIËLE OLIËNVEILIG OMTE GEBRUIKEN IN DE BUURT VAN HUISDIEREN? Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van essentiële oliën in de buurt van huisdieren. Houd alle essentiële oliën en aromathera- pie-producten (zoals diffusers) buiten bereik van huisdieren. Houd open flessen buiten bereik van huisdieren om interne consumptie te voorkomen. Plaatselijk gebruik van essentiële olie op huisdieren wordt afgeraden, omdat ze een sterk reukvermogen hebben en niet van de olie af kunnen komen als ze er last van hebben.Wanneer u essentiële oliën verstuift in de buurt van huisdieren, doe dit dan altijd in een goed geventileerde ruimte en geef uw huisdier de mogelijkheid om de ruimte te verlaten door bijvoorbeeld een deur open te laten. Elk dier is anders, dus let altijd goed op hoe elk dier erop reageert wanneer u voor het eerst een essentiële olie gebruikt. Stop met het gebruik van de essentiële olie wanneer er irritatie optreedt.Wij raden aan om medische hulp te zoeken wanneer de essentiële olie wordt ingeslikt. ESSENTIËLE OLIETOEVOEGEN Deze luchtreiniger is door het European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) gecertificeerd als allergievriendelijk product. Let op: allergievriendelijkheid kan niet langer worden gegarandeerd als de functie Essential Oil ScentTray wordt gebruikt. Essentiële oliën kunnen namelijk allergische reacties veroorzaken. WAARSCHUWING: Het toevoegen van olie op een andere plek dan de olietray veroorzaakt schade aan de luchtzuiveraar. 1. De olietray bevindt zich aan de zijkant van de luchtzuiveraar, boven de ring van het nachtlampje. 2. Druk om de tray te openen en eruit te halen. 3. Plaats 1 aromapad (3 inbegrepen) in de olietray. 4. Gebruik 5-7 druppels essentiële olie op de pad. U kunt meer of minder gebruiken afhankelijkvanuwpersoonlijkevoorkeuren. WAARSCHUWING: Plaats essentiële olie alleen op de pad en NIET direct in de tray. 5. Plaats de olietray terug in het vakje en druk om het te sluiten. De geur zal zich automatisch verspreiden wanneer de luchtzuiveraar wordt aangezet.
Pagina: 3
24 I NL FILTER VERVANGEN LAMPJE OM FILTERTEVERVANGEN Het lampje om het filter te vervangen gaat branden wanneer het tijd is om hetTrue HEPA-filter te vervangen, op basis van het aantal uren dat de luchtzuiveraar is gebruikt. HETTRUE-HEPA-FILTERVERVANGEN Voor een optimale prestatie dient het filter elke 12 maanden te worden vervangen bij normaal gebruik. 1. Haal de stekker uit het stopcontact. Trek aan de uitsparingen aan beide zijden van het afdekrooster. 2. Verwijder het afdekrooster en leg het aan de kant. 3. Trek aan de lusjes om het oude filter te verwijderen. 4. Plaats het nieuweTrue HEPA-filter met de filterlusjes naar buiten gericht. 5. Plaats de uiteinden aan de onderkant van het afdekrooster onder in de luchtzuiveraar. Druk het afdekrooster voorzichtig naar voren tot het op zijn plaats klikt. 6. Steek de stekker in een standaard AC-contact en druk op de aan-knop Druk op de ionisatorknop ION en houd deze 3 seconden ingedrukt om de indicator te resetten. UV-C LAMP VERVANGEN DE UV-C LAMPVERVANGEN De UV-C lamp is ontworpen om ongeveer 10.000 uur in gebruik mee te gaan. De UV-C knop op het bedieningspaneel knippert met een ROOD lampje wanneer de UV-C lamp is opgebrand en moet worden vervangen.Wanneer de lamp is vervangen wordt de UV-C knop blauw. OPMERKING: De luchtzuiveraar blijft werken zonder de UV-C functie wanneer de UV-C lamp is opgebrand. PAS OP: Gebruik de luchtzuiveraar niet zonder de beschermende afdekplaat van de UV-C lamp. PAS OP: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de UV-C lamp vervangt of onderhoud uitvoert. 1. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder hetTrue HEPA-filter. Gebruik een kruiskopschroeven- draaier (niet inbegrepen) om de 2 schroefjes op de afdekplaat van de UV-C lamp los te draaien. 2. Verwijder de afdekplaat om bij de UV-C lamp te komen. 3. Duw voorzichtig vanaf de zijkant en draai de UV-C lamp om hem te verwijderen. 4. Verwijder en vervang de UV-C lamp. Plaats de afdekplaat, het True HEPA-filter en het afdekrooster terug. OPMERKING: De UV-C lamp bevat kwik (Hg).
Pagina: 4
NL I 25 HET PRE-FILTER REINIGEN OPMERKING: Reinig het pre-filter bij normaal gebruik een keer per maand met een stofzuiger, voor de beste prestaties. 1. Haal de stekker uit het stopcontact. 2. Verwijder hetTrue HEPA-filter zoals beschreven staat in het onderdeel HetTrue HEPA-filter vervangen. 3. Reinig de buitenkant van hetTrue HEPA-filter grondig met het borstelopzetstuk van uw stofzuiger. 4. Plaats hetTrue HEPA-filter terug in de luchtzuiveraar en sluit het afdekrooster. 5. Steek de stekker in een standaard AC-stopcontact. DE OLIETRAY REINIGEN Open de olietray en verwijder de pad. De pad voor essentiële olie moet worden vervangen wanneer u overstapt op een andere geur. Als u dezelfde geur wilt blijven gebruiken, kunt u de oliepad bewaren om deze opnieuw te gebruiken. Neem de binnenkant van de olietray af met een zachte doek. Plaats de pad voor essentiële olie terug in de tray en sluit hem. OPMERKING: Laat de pad voor essentiële olie niet in de olietray zitten wanneer u het apparaat opbergt. VOOR DE BESTE PRESTATIE • Gebruik NOOIT water of huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddel of hetTrue HEPA-filter te reinigen. • Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek wanneer dit nodig is. • Gebruik GEEN water, wax, poetsmiddel of andere chemische oplossingen om de buitenkant van het apparaat te reinigen. • Maak wanneer nodig het afdekrooster schoon met een vochtige doek of het borstelopzetstuk van uw stofzuiger. • Reinig het pre-filter bij normaal gebruik maandelijks met de stofzuiger. • Vervang hetTrue HEPA-filter elke 12 maanden bij normaal gebruik. • Gebruik voor een optimale werking altijd een goedgekeurd vervangend filter van HoMedics. Reserveonderdelen van HoMedics zijn verkrijgbaar op visit www.homedics.co.uk 3-pak aromapads - ARM-PAD3 Aromatray - AP-T30WTARM True HEPA-filter - AP-T30FL UV-C lamp – AP-UVC1 Deksel en schroeven - APUVCCV REINIGEN EN ONDERHOUD PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING Apparaat doet het niet • Stekker zit niet in het stopcontact • Niet op aan/uit-knop gedrukt • Apparaat heeft geen stroom • True HEPA-filter niet correct geplaatst • Afdekrooster niet correct geplaatst • Steek de stekker in het stopcontact • Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen • Controleer de stoppen, probeer een ander stopcontact • Plaats hetTrue HEPA-filter opnieuw • Plaats het afdekrooster opnieuw Verminderde luchtstroom • Hetroosteraandeachterkantismogelijk verstopt • Pre-filtermoetwordengestofzuigd • HetTrueHEPA-filtermoetwordenvervangen • Controleer of het rooster aan de achterkant en de luchtuitlaat niet worden geblokkeerd • Reinig het pre-filter met het borstelopzetstuk van uw stofzuiger • Vervang hetTrue HEPA-filter Verminderde verwijdering van geurtjes • HetTrueHEPA-filtermoetworden vervangen • Vervang hetTrue HEPA-filter Buitensporig veel lawaai • Het apparaat staat niet waterpas • Plaats het apparaat op een stevige, gelijke ondergrond Vervang filter-lampje blijft branden na filter vervanging • De indicator voor het vervangen van het filter moet worden gereset • Houd de ionisator-knop 3 seconden ingedrukt tot het lampje om het filter te vervangen wordt uitgeschakeld Displaylampjes zijn uitgeschakeld • Instelling nachtlampje • Druk op de knop van het nachtlampje tot de gewenste lampjes aan/uit staan PROBLEMEN OPLOSSEN

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Homedics TotalClean AP-T30-EU en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Homedics TotalClean AP-T30-EU. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Homedics TotalClean AP-T30-EU zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Homedics TotalClean AP-T30-EU

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Homedics TotalClean AP-T30-EU. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Homedics
 • Product: Luchtreinigers
 • Model/naam: TotalClean AP-T30-EU
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Pools, Noors, Fins, Hongaars