Gaggia Gelatiera handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Gaggia Gelatiera. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Gaggia
  • Product: Ijsmachine
  • Model/naam: Gelatiera
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 32
36
nederlands
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Haal het apparaat uit de verpakking en controleer de integriteit ervan. Gebruik
het apparaat bij twijfel niet en raadpleeg een erkende servicedienst.
• De plastic zakjes, het polystyreen, de spijkers enz. kunnen gevaarlijk zijn en moeten
daarom buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
• Alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten moet u controleren of de
netspanning overeenstemt met de spanning die op het plaatje met de technische
gegevens staat dat aan de voorzijde van het apparaat is aangebracht.
• Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een elektriciteitsnet en een
stopcontact met een deugdelijke aarding. De fabrikant kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade die is veroorzaakt doordat de installatie niet
geaard is. Raadpleeg bij twijfel een gespecialiseerde technicus.
• Alle reparaties mogen uitsluitend door erkende technische servicediensten worden
uitgevoerd, met inbegrip van de vervanging van de voedingskabel, omdat hiervoor
speciaal gereedschap nodig is.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het specifieke doel waarvoor het is
ontworpen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade als gevolg van een fout of oneigenlijk gebruik.
• Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een elektrische installatie en
een stopcontact met een minimale stroomvoercapaciteit van 10 A die met een
efficiënte aardaansluiting zijn uitgerust.
• De fabrikant en de verkoper van het apparaat onthouden zich van iedere
aansprakelijkheid voor het niet inachtnemen van in deze gebruiksaanwijzing
vermelde aanwijzingen.
• OPGELET! Bedek de luchtopeningen, aan de zijkanten van het apparaat,
niet. Laat, rond de machine, een ruimte vrij van minstens 30 cm zodat
een goede ventilatie mogelijk is.
De materialen en de voorwerpen die in contact komen met voedingswaren
zijn overeenkomstig de EEG voorschriften 89/109. Dit apparaat beantwoordt
aan de voorschriften van de Laagspanningsrichtlijn 72/23 en latere wijziging
93/68 en de Richtlijn met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit
89/336
DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED BEWAREN
PLAATSING: Door het transport zou het kunnen dat Uw IJsmaschine in vertikale
positie gelegen heeft, dit is slecht voor Uw koelgroep. Laat daarom Uw IJsmaschine
gedurend 12 uur in horizontale positie staan alvorens hem te gebruiken. Zet Uw
IJsmaschine op een vlakke ondergrond dicht bij een stopkontakt. Plaats het apparaat
zodanig dat er luchticircolatie mogelijk is. Nooit de ventilatieroosters afsluiten !
Hygiene is zeer belangrijk bij het bereiden van ijs. Voor het gebruik van Uw IJsmaschine,
moet U alle onderdelen afwassen die in kontakt komen met het ijs zoals: kuip,
schroefblad, deksel,... Kontroleer op het kenmerkplaatje of U de juiste spanning hebt,
stop de stekker in het stopkontakt.
NOE ROOMIJS VOORBEREIDEN
A. Breng de menger (2) en de bevestingsring van de menger (3) in de ijskom (1).
Nemo libretto cod. 519605R03 4-12-2006 15:25 Pagina 33
Pagina: 33
37
nederlands
B. Schakel de knop van de koelgroep in (5) en laat de ijsmachine ongeveer tot 5
minuten afkoelen.
C. Regel de klok (6) op 30 minuten.
D. Schakel de knop van de menger in (7).
E. Giet dan die ingredienten van het gekozen recept in de ijskom (1). Voeg uitsluitend
koude ingredienten toe.
F. Zet opnieuw de deksel (4) op de ijskom (1).
Het ijs is klaar als een van de volgende gevallen zich voordoen:
- Als de ingestelde tijd verlopen is stopt het mengelement automatisch. Als aan het
einde van de ingestelde tijd het ijs nog niet dik genoeg is stel de timer weer in
voor enkel minuten (6);
- Het ijs is van de juiste dikte voordat de vooringestelde tijd verlopen is;
- Het ijs heeft de maximale dikte bereikt voordat de vooringestelde tijd verlopen is
en het mengelement is automatisch gestopt.
In al deze gevallen doe de schakelaar van het mengelement (7) en de schakelaar voor
de koeling (5) uit, verwijder het ijs uit de houder met behulp van het speciale schepje.
Om het ijs gemakkelijker te verwijderen haal het mengelement (2) eruit.
GEBRUIK VAN DE UITNEEMBARE KUIP
Dankzij de IJsmaschine kunt U zowel ijs bereiden in de vaste kuip als In de uitneembare
kuip. Voor het gebruik van de uitneembare kuip gaat U als volgt te werk:
1. Schenk het water in het speciale maatbekertje (11) tot aan het teken zoals
aangegeven in fig. 1 en voeg daarna de alcohol toe tot aan de onderste rand van
de spleet. In plaats van het alcoholgehalte van minstens 40°.
2. Giet het mengsel water-alcohol in de vaste container van het apparaat. Fig. 2
3. Plaats de uitneembare container (10) in de vaste container. Controleer of deze op
de juiste wijze is geplaatst. Fig. 3
4. Plaats het roerwek (9) in de uitneembare container en bevestig het door de
bevestingschroef (3) goed aan te draaien in de richting van de wijzers van de klok.
ENIGE UITLEG
Nooit de knop uitschakelen van het koelsysteem alvorens het ijs klaar
is. Indien dit zou gebeuren of om welke reden dan, of dat er zich een stroomonderbreeking
zou voordoen, dan zal de speciale veiligheid die in de compressor voorzien is de
koeling voor ongeveer 5 minuten stilleggen. Ingeval het ijs te vast wordt zal
de motor stilvallen. Een speciale veiligheidsthermostaat zal er voor zorgen dat de
motor niet beschadigd wordt indien U er niet op gelet heeft om deze tijdig te doen
stoppen. Indien de motor niet terug start, moet men wachten tot deze terug afkoelt.
REINIGEN VAN HET TOESTEL
Alvorens het toestel te reinigen, nagaan of het wel degelijk afstaat en dat de stekker
uit het stopkontakt getrokken is.
Haal de mengschroef uit het toestel, eventueel ook de uitneembare kuip, was deze
onderdelen met lauw water en zeep evenals het doorschijnend deksel.
Was de vaste kuip uit door er lauw water en zeep in te gieten en met een klein sponsje
te reinigen. Spoel met water en droog met een doek.
Nemo libretto cod. 519605R03 4-12-2006 15:25 Pagina 34

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Gaggia Gelatiera.

Stel een vraag over de Gaggia Gelatiera

Heb je een vraag over de Gaggia Gelatiera en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Gaggia Gelatiera. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Gaggia Gelatiera zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.