EZVIZ C2C Mini O 180 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de EZVIZ C2C Mini O 180. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: EZVIZ
  • Product: Bewakingscamera
  • Model/naam: C2C Mini O 180
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Pools, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 29
26
Installatie
Stap 1 Inschakelen
Sluit het netsnoer aan op de camera en op de voedingsadapter en vervolgens op een
wandcontactdoos, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding. De LED-indicator
knippert rood en blauw wanneer de camera klaar is voor de installatie.
Stap 2 Instellen camera
1. Een gebruikersaccount aanmaken
-
- Verbind uw mobiele telefoon met de wifi.
-
- Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar “EZVIZ” in de App Store
of Google PlayTM
.
-
- Start de app en registreer een EZVIZ-gebruikersaccount via de opstartwizard.
2. Een camera toevoegen aan EZVIZ
-
- Meld u aan op de EZVIZ-app.
-
- Tik vanuit het startscherm van de EZVIZ-app op “+” in de rechterbovenhoek om
naar de interface QR-code te gaan.
-
- Scan de QR-code aan de onderkant van de camera.
-
- Voer de verificatiecode in die onderaan de camera te vinden is.
-
- Voer de juiste tijdzone en DST-informatie in en tik op "Finish (Voltooien)" om de
installatie te voltooien.
3. Het standaard wachtwoord wijzigen
Netsnoer
Stopcontact
Onderkant van
de camera
Pagina: 30
27
Nadat u de camera hebt toegevoegd, moet u het wachtwoord van het apparaat
wijzigen om uw videosoftware te waarborgen. Het wachtwoord wordt gebruikt voor
de beeldcodering. Als u de beeldcodering inschakelt, dient u uw wachtwoord in te
voeren wanneer u live kijkt of de camera afspeelt.
-
- Ga naar het scherm Camera-instellingen om het standaard wachtwoord te wijzigen.
-
- Tik op “Change Password (Wachtwoord wijzigen)”.
-
- Tik op “Edit (Bewerken)”.
-
- Voer de originele verificatiecode in die u kunt vinden aan de onderkant van de camera.
-
- Voer het nieuwe wachtwoord in. Gebruik letters en nummers tussen 6 en 12
karakters.
Installatie
Stap 1 Installatie van de metalen plaat (optioneel)
Kies een schone en vlakke ondergrond en bevestig de metalen plaat op de gewenste positie
met de schuimstickers of schroeven (niet meegeleverd).
Er zit een magnetisch onderdeel in de camera. U kunt deze stap overslaan als het
oppervlak van metaal is gemaakt.
Stap 2 Het installeren van de camera
Plaats de camera magnetisch op de metalen plaat of het metalen oppervlak (zie onderstaande
afbeelding).
Stap 3 Installatie voltooien
Pas de camerahoek indien nodig aan.
Schuimsticker
Metalen plaat
Pagina: 31
28
Bijlage
Algemeen
Naam Omschrijving
IR-verlichting Automatische lichtbron voor donkere omgeving. De video van de camera
heeft twee modi: kleur (voor daglichtopnamen) en zwart-wit met
IR-verlichting (voor nachtomstandigheden).
LED-indicator • Rood en blauw knipperen: De camera is gereed voor de Wi-FI verbinding.
• Stabiel blauw: De camera is aangesloten door een gebruiker.
• Traag blauw knipperen: De camera draait goed.
• Stabiel rood: De camera start op.
• Traag rood knipperen: De Wi-Fi-verbinding is mislukt.
• Snel rood knipperen: Fout micro-SD-kaart.
MicroSD-kaartslot Voor micro-SD-kaart (niet bij dit product inbegrepen). U kunt deze
afzonderlijk aanschaffen. Aanbevolen compatibiliteit: Klasse 10,
maximale ruimte 128 GB. U kunt na het plaatsen van de kaart de
gebeurtenis in de camera opnemen.
HERSTELLEN Houd bij draaiende camera de toets HERSTELLEN gedurende
10 seconden ingedrukt; de camera herstart en alle parameters worden
hersteld naar de standaard.
Voeding 5 V ± 10%
Luidspreker Tweerichtingsgesprek.
Lens
Magnetisch voetstuk
MicroSD-kaartslot
HERSTELLEN
Voeding
LED-indicator
IR-verlichting
Microfoon
Luidspreker
Pagina: 32
29
Inhoud van de doos
Internet camera (1x) USB kabel (1x) Netadapter (1x)
Schuimsticker (2x)
Metalen plaat (1x)
(3,5mm diameter gat) Snelstartgids (1x)
Installeren van de geheugenkaart
Plaats een microSD kaart in de sleuf tot een hoorbare klik.
Geheugenkaart initialiseren
1. Controleer in de EZVIZ app. de status van de geheugenkaart door op de Storage Status
(Opslagstatus) in de Device Settings (Apparaat instellingen) interface te tikken.
2. Als de status van de geheugenkaart als Uninityialized (Niet geïnitialiseerd) wordt
weergegeven, tikt u om het te initialiseren. De status verandert dan in Normal (Normaal). U
kunt dan beginnen met het opnemen van eventueel geactiveerde video in de camera, zoals
bewegingsdetectie.
Pagina: 33
30
Probleemoplossing
V: Tijdens het toevoegen van de camera met de EZVIZ-app verschijnt de prompt "The
device is offline (Het apparaat is offline)" of "The device is not registered (Het apparaat
is niet geregistreerd)".
A: 1. Zorg ervoor dat het netwerk waarop de camera is aangesloten juist werkt en dat
DHCP van de router is ingeschakeld.
2. Houd de toets HERSTELLEN gedurende 10 seconden ingedrukt om de instellingen
te herstellen als u de netwerkparameters wijzigt.
V: De mobiele telefoon kan geen alarmeringen ontvangen wanneer de camera online is.
A: 1. Zorg ervoor dat de EZVIZ-app op uw mobiele telefoon draait.
2. Zorg er bij mobiele telefoons met Android besturingssysteem voor dat de app op de
achtergrond draait; schakel bij mobiele telefoons met iOS, in "Settings (Instellingen)
> Notification (Meldingen)" de functie pushberichten in.
V: Ondersteunt de camera stroomvoorziening via USB-apparaten of een draagbare batterij?
A: Het wordt aanbevolen om de standaard EZVIZ-lichtnetadapter te gebruiken om in
stabiele stroomvoorziening te voorzien.
Ga voor meer informatie naar www.ezvizlife.com.
Pagina: 59
BEPERKTE GARANTIE
Bedankt voor de aankoop van EZVIZ-producten. Met deze beperkte garantie worden u, de
oorspronkelijke koper van het EZVIZ-product, specifieke juridische rechten verleend. Mogelijk
heeft u ook andere rechten die verschillen per staat, provincie of rechtsgebied. De vrijwaringen,
uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze beperkte garantie zijn niet van
toepassing voor zover dit is verboden door het toepasselijk recht. Geen enkele distributeur,
wederverkoper, agent of werknemer is gemachtigd om deze beperkte garantie aan te passen, te
verlengen of uit te breiden.
Voor dit EZVIZ-product geldt een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum voor
materiaal- en fabricagedefecten, of voor een langere periode als dit wettelijk is vereist in het
land of de staat waarin dit product wordt verkocht. De garantieperiode geldt alleen voor normaal
gebruik in overeenstemming met deze gebruikershandleiding
U kunt garantieservice aanvragen door een e-mail te sturen naar support@ezvizlife.com .
Voor defecte EZVIZ-producten die onder de garantie vallen, zal HANGZHOU HIKVISION DIGITAL
TECHNOLOGY CO., LTD. (”het Bedrijf”) naar eigen inzicht (i) het product gratis repareren of
vervangen; (ii) het product omruilen voor een functioneel vergelijkbaar product; of (iii) de
oorspronkelijke aankoopprijs restitueren nadat het oorspronkelijke aankoopbewijs of een kopie
hiervan en een korte uitleg van het defect is aangeleverd, en het product is geretourneerd in
de oorspronkelijke verpakking. Naar eigen inzicht van het Bedrijf zal de reparatie of vervanging
plaatsvinden door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen te leveren. Deze garantie
biedt geen dekking voor de verzendkosten, verzekeringskosten en andere incidentele kosten die
u hebt moeten betalen voor het retourneren van het product.
Tenzij dit verboden is door het toepasselijk recht, is dit uw enige en exclusieve middel voor
het verbreken van deze beperkte garantie. Producten die zijn gerepareerd of vervangen onder
deze beperkte garantie, zijn gedekt onder de voorwaarden van deze beperkte garantie voor een
periode van negentig (90) dagen) vanaf de datum van levering of voor de resterende duur van de
oorspronkelijke garantie, waarbij de langste van deze twee perioden wordt aangehouden.
Deze garantie is niet van toepassing en wordt ongeldig verklaard:
• Als de garantieclaim buiten de garantieperiode wordt gedaan of als het aankoopbewijs niet
wordt aangeleverd.
• In het geval van onjuist functioneren, defecten of fouten die aantoonbaar het gevolg zijn
van stoten, onjuist gebruik, manipulatie, gebruik dat niet in lijn is met de instructies in de
handleiding, een onjuiste voedingspanning, ongevallen, verlies, diefstal, brand, overstromingen
of andere overmacht, verzendschade of schade die het gevolg is van reparaties die zijn
uitgevoerd door niet-geautoriseerd personeel.
• Voor verbruiksonderdelen, zoals batterijen, waarbij het onjuist functioneren het gevolg is van
normale veroudering van het product.
• Bij cosmetische schade, inclusief, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic
op de poorten.
• Voor software, zelfs wanneer deze is meegeleverd of verkocht bij de EZVIZ-hardware.
• Voor andere schade dan materiaal- en fabricagedefecten.
• Voor vervuiling door normaal gebruik, en normale cosmetische en mechanische slijtage.
Neem voor vragen contact op met de verkopende partij, of neem contact met ons op via support@
ezvizlife.com.
COPYRIGHT ©2017 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. ALLE RECHTEN
VOORBEHOUDEN.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de EZVIZ C2C Mini O 180.

Stel een vraag over de EZVIZ C2C Mini O 180

Heb je een vraag over de EZVIZ C2C Mini O 180 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de EZVIZ C2C Mini O 180. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de EZVIZ C2C Mini O 180 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.