Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Eurom
  • Product: Kachel
  • Model/naam: Alutherm Baseboard Wi-Fi
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
Dank
Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een
goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.
Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze
gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook
begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die
worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar de
gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen
raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw
apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan
iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing en de verpakking
bij.
Wij wensen u veel plezier met de Alutherm Baseboard!
Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl
Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin
behouden wij ons het recht voor deze gebruiksaanwijzing op elk moment te
optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen
afwijken.
___________________________________________________________
Symboolverklaring
Apparaat niet afdekken!
Belangrijke waarschuwing
Dit apparaat is druipwaterdicht/spatwaterdicht en mag in
badkamers en andere vochtige ruimtes gebruikt worden. Om
contact met water te voorkomen moet het apparaat in
badkamers en vochtige ruimtes op een vaste plek gemonteerd
worden op minimal 100 cm van watertappunten en
waterreservoirs. Het gebruik van het apparaat op voeten is niet
toegestaan in badkamers en vochtige ruimtes.
Pagina: 3
4
Technische gegevens
Aansluitspanning 220-240V~50Hz
Vermogen 2000W
Instelmogelijkheden 800/1200/2000W
Thermostaat +
Dagtimer +
Weektimer +
Isolatieklasse IP24
Afmetingen wandgemonteerd
vrijstaand
10 x 112,5 x 17 cm
13,7 x 112,5 x 21,3 cm
Gewicht 4,0 kg
Waarschuwingen elektrische kachels
Veiligheid waarschuwing algemeen
1. Lees voor gebruik (en evt. installatie) van dit apparaat deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig en helemaal door. Bewaar het om
het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen en evt. door te
kunnen geven.
2. Controleer voor gebruik dit nieuwe apparaat (incl. kabel en
stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigd
apparaat niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter
vervanging.
3. Bij onjuist gebruik of onjuiste installatie bestaat het risico op
elektrische schokken en/of brandgevaar.
Waarschuwingen positie van het apparaat bij wandmontage
1. Gebruik dit apparaat niet voordat het volledig is geïnstalleerd zoals
in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Gebruik het apparaat nooit
staand, leunend o.i.d. Steek de stekker niet in het stopcontact
voordat het apparaat op zijn definitieve plaats en correct is
geïnstalleerd.
2. Houd bij de installatie de volgende minimum afstanden in acht:
Minimum afstand tot het plafond: 150 cm
Minimum afstand tot de zijwanden: 30 cm
Minimum afstand tot de grond: 10 cm
Minimum afstand tot de voorkant: 50 cm
3. De lucht rond het apparaat moet onbelemmerd kunnen circuleren.
Plaats het apparaat dus niet te dicht op grote voorwerpen en niet
onder een plank, kast, gordijnen o.i.d. De minimum afstanden
vanaf grote voorwerpen als planken, kasten e.d. tot bovenkant,
Pagina: 4
5
zijkanten en onderkant van het apparaat zijn gelijk aan hiervoor
genoemde minimum afstanden tot resp. plafond, zijwanden en
grond.
4. Dit apparaat is in principe geschikt voor installatie in vochtige
ruimtes als badkamers, wasruimtes enz. (IP24). Het apparaat mag
alleen in de badkamer worden gebruikt wanneer het op een vaste
plaats is gemonteerd en het apparaat minimaal 100 centimeter
verwijderd is van watertappunten en waterreservoirs ( kraan, bad,
douche, toilet, wastafel, zwembad o.i.d.) Zorg ervoor dat hij nooit
in water kan vallen en dat er geen water het apparaat binnendringt.
Mocht toch ooit water het apparaat binnendringen, neem dan éérst
de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden
apparaat niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden.
Dompel ook snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en
raak het apparaat nooit met natte handen aan.
5. Wanneer het apparaat in een badkamer wordt geïnstalleerd, moet
het zodanig worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere
bedieningsmogelijkheden niet kunnen worden aangeraakt door een
persoon in bad of onder de douche.
6. De wand waarop het apparaat wordt gemonteerd en het plafond en
de wanden binnen 1 meter van het apparaat moeten van niet- of
moeilijk ontvlambaar materiaal zijn. Het materiaal moet in ieder
geval bestand zijn tegen een temperatuur van minimaal 200°C
zonder te gaan schroeien, smelten, vervormen of vlam te vatten.
Controleer regelmatig of de wand en plafond niet oververhit raakt;
dat kan gevaar opleveren!
7. Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het stevig is bevestigd.
Zorg ervoor dat u altijd het bevestigingsmateriaal gebruikt dat
geschikt is voor de ondergrond: raadpleeg zo nodig een expert.
8. Bij wand montage van het apparaat: blokkeer nooit de ruimte
tussen het apparaat en de wand.
9. Wanneer dit apparaat rechtstreeks op de bekabeling van uw
elektriciteitsinstallatie wordt aangesloten, dient het te worden
geïnstalleerd door een daartoe bevoegde specialist, rekening
houdend met de geldende wet- en regelgeving en voorschriften.
Waarschuwingen positie van het apparaat bij vrijstaand gebruik
1. Gebruik het apparaat alleen wanneer de voeten zijn gemonteerd.
Gebruik van het apparaat zonder voeten is bijzonder
brandgevaarlijk. Altijd de stekker uit het stopcontact bij
monteren/demonteren.
Pagina: 5
6
2. Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een
douche of een zwembad.
3. Dit apparaat is druipwaterdicht/spatwaterdicht en mag in
badkamers en andere vochtige ruimtes gebruikt worden. Om
contact met water te voorkomen moet het apparaat in badkamers
en vochtige ruimtes op een vaste plek gemonteerd worden op
minimal 100 cm van watertappunten en waterreservoirs. Het
gebruik van het apparaat op voeten is niet toegestaan in
badkamers en vochtige ruimtes. Plaats het apparaat niet in de
nabijheid van watertappunten en waterreservoirs. Zorg ervoor dat
hij nooit in water kan vallen en dat er geen water het apparaat
binnendringt. Mocht toch ooit water het apparaat binnendringen,
neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat
geworden apparaat niet meer gebruiken maar ter reparatie
aanbieden. Dompel ook snoer of stekker nooit in water of andere
vloeistof en raak het apparaat nooit met natte handen aan.
4. De lucht rond het apparaat moet onbelemmerd kunnen circuleren.
Plaats het apparaat dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen
en niet onder een plank, kast, gordijnen o.i.d.
Houd bij het plaatsen van het apparaat de volgende minimum vrije
afstanden in acht:
Voorkant, minimum vrije afstand 50 cm
Achterkant, minimum vrije afstand 30 cm
Zijkanten, minimum vrije afstand 50 cm
Bovenkant, minimum vrije afstand 100 cm
5. Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke horizontale
ondergrond.
6. De ondergrond waarop het apparaat wordt geplaatst moet van niet-
of moeilijk ontvlambaar materiaal zijn. In ieder geval bestand te
zijn tegen een temperatuur van minimaal 125°C zonder te gaan
schroeien, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer
regelmatig of de ondergrond niet oververhit raakt; dat kan gevaar
opleveren!
7. Plaats het apparaat niet op zachte oppervlakken als een bed of
hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken.
Overige waarschuwingen positie van het apparaat
1. Installeer of plaats dit apparaat niet achter een deur en niet bij een
open raam, waar het door regen nat zou kunnen worden.
2. Plaats het apparaat niet vlakbij- onder- of gericht op een
stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.
Pagina: 6
7
3. Gebruik het apparaat niet vlakbij of gericht op meubels, gordijnen,
papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare
zaken. Houd dit minstens 1 meter van het apparaat verwijderd!
4. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan
15m³.
5. Het apparaat bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende
delen. Gebruik het apparaat dus niet in een omgeving waar
brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz.
worden bewaard. Gebruik het apparaat niet in een
brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of
spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
Waarschuwingen gebruik
1. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op het apparaat, die niet
zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant.
2. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor hij is
ontworpen en op de wijze zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
3. Sommige delen van dit apparaat worden erg heet en kunnen
brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht is nodig als
kinderen, kwetsbare personen of huisdieren in de buurt van
het apparaat aanwezig zijn. Laat hen nooit alleen achter bij
een werkend apparaat.
4. Bedek of blokkeer het apparaat nooit; daardoor raakt het apparaat
oververhit en treedt er brandgevaar op. Hang of leg nooit
voorwerpen als kleding, handdoeken, dekens, kussens, papier enz.
op het apparaat. De minimum afstand van 1 meter tussen apparaat
en brandbare materialen dient altijd in acht te worden genomen.
Ventilatieopeningen mogen op geen enkele wijze worden
geblokkeerd, om brand te voorkomen. Gebruik het apparaat dus
ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten. Laat niets
tegen het apparaat leunen!
5. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk
gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor (bij) verwarming in huis.
6. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen
overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. Het te
gebruiken stopcontact dient voorzien te zijn van randaarde en de
elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een
aardlekschakelaar van 30 mA. Het stopcontact dat u gebruikt dient
te allen tijde goed bereikbaar te zijn, om ingeval van nood snel de
stekker uit het stopcontact te kunnen nemen.
Pagina: 7
8
7. Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen
andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische
groep aansluiten als waar het apparaat op aangesloten is.
8. Rol de elektrokabel van het apparaat volledig af voor u de stekker
in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat de elektrokabel
nergens met de hete delen van het apparaat in contact komt of
anderszins heet kan worden. Leid de elektrokabel niet onder tapijt
door, bedek het niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel
buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er
geen meubels op worden gezet. Leid de elektrokabel niet om
scherpe hoeken en wind het na gebruik niet te strak op! Voorkom
dat de elektrokabel in contact komt met olie, oplosmiddelen en
scherpe voorwerpen. Controleer de elektrokabel en stekker
regelmatig op beschadigingen. Draai of knik de elektrokabel niet en
wind het niet om het apparaat; dat kan de isolatie beschadigen!
9. Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden omdat dit
oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een
verlengkabel onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd,
goedgekeurd verlengkabel met aarding en met een minimale
doorsnee van 3x2,5 mm² en minimaal toegestaan vermogen van
2500 Watt. Rol de verlengkabel altijd geheel af om oververhitting te
voorkomen.
10. Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Gebruik geen
verdeeldoos/ tafelcontactdoos e.d.
11. Tijdens het gebruik kan de stekker lauw aanvoelen; dat is normaal.
Is hij echt warm, dan mankeert er waarschijnlijk wat aan het
stopcontact. Neem contact op met uw elektricien.
12. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de hoofdschakelaar en
neem dan de stekker uit het stopcontact. Nooit het apparaat d.m.v.
de stekker uitschakelen!
13. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de straling /ventilatie- of
uitblaasopeningen het apparaat binnendringen. Dit kan een
elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.
14. Laat een werkend apparaat nooit zonder toezicht achter maar
schakel het apparaat éérst uit en neem vervolgens de stekker uit
het stopcontact. Altijd stekker uit het stopcontact als het apparaat
niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan
de elektrokabel!
15. Dit apparaat kan, behalve handmatig, ook met een timer en een
app worden bediend. Hoe u hem ook in werking stelt, zorg er te
Pagina: 8
9
allen tijde voor dat alle veiligheidsvoorschriften in acht zijn
genomen! Stel het apparaat niet in werking met een externe
tijdklok, timer, voltageregelaar als een dimmer o.i.d. of elke ander
voorziening die het apparaat automatisch inschakelt.
16. Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Raak het apparaat niet
aan tijdens of kort na het gebruik: dat veroorzaakt brandwonden.
17. Bedien het apparaat nooit met natte handen.
Wie mag het apparaat gebruiken
1. Kinderen, jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden
gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is.
2. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aan-
of uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek is
opgesteld of is geïnstalleerd en wanneer er toezicht op hen wordt
gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande
het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke
gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar
mogen niet de stekker in het stopcontact steken, niet het apparaat
regelen of reinigen en er geen gebruikersonderhoud aan uitvoeren.
3. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen
met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht
op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben
ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het
apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn.
4. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en
onderhouden.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Waarschuwingen onderhoud
1. Houd het apparaat schoon. Stof, vuil en/of aanslag in uw apparaat
is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat
dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.
2. Schakel altijd het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact
en laat het apparaat eerst afkoelen wanneer u:
- het apparaat wilt schoonmaken.
- gebruikers- onderhoud aan het apparaat wilt uitvoeren.
- het apparaat aanraakt of verplaatst.
3. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen
constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het
slecht functioneert, ongebruikelijke geluiden maakt, iets ruikt of
rook ziet, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont.
Pagina: 9
10
Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Breng het
complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend
elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele
onderdelen.
4. Het apparaat mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd
door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen. Voer zelf geen
reparaties uit aan het apparaat, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties,
uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat
doorbreken de stof- en waterdichtheid van het apparaat en doen de
garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.
5. Als de elektrokabel is beschadigd, moet het worden vervangen door
de fabrikant, diens service medeweker of personen met
vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Afwijkingen van punt 3, 4, 5, kunnen schade, brand en/of
persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en
leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor de gevolgen.
Beschrijving
1. Rooster warmteafgifte
2. Luchtinlaatrooster
3. Bedieningspaneel en LED-display
4. Hoofdschakelaar onderkant
5. Voetjes (alleen bij vrijstaand)
6. Afstandsbediening
7. Aansluiting externe temperatuur
sensor (externe thermostaat
meegeleverd)
Pagina: 10
Het LED-display met 3 zonnetjes (3) heeft 4 lijnen:
1e lijn:
- 3 zonnetjes, die aangeven of de
kachel op laag, middel of hoge
capaciteit werkt.
- Het wifi-symbool. Als er wifi-
verbinding is, brandt dit symbool
constant.
- “P”: thermostaatwerking dan wel
werking volgens weektimer.
- “M”: werking op ingesteld
vermogen.
2e lijn:
- SET geeft aan dat er dag of tijd
kan worden ingesteld.
- ON geeft aan dat de kachel is
ingeschakeld.
- OFF geeft aan dat de kachel door
de stand-by knop of de
omvalbeveiliging is uitgeschakeld.
- De cijfers tonen de temperatuur
3e lijn:
- Tijd: zowel de gewone tijd als de ingestelde tijden voor de weektimer.
- Icoon: Open-raam-detectie
4e lijn:
- De dagen van de week: 1 = maandag, 2 = dinsdag enz.
Installatie
 Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van
kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen
beschadigingen of tekenen die op een fout/defect/storing kunnen wijzen,
vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw
leverancier ter controle / vervanging.
 Kies een geschikte plaats (wandmontage of vrijstaand) voor het apparaat
rekening houdend met alle eerder genoemde waarschuwingen in deze
gebruiksaanwijzing.
 Let op: Bij vrijstaand gebruik: Gebruik het apparaat alleen wanneer de
voeten zijn gemonteerd. Gebruik van het apparaat zonder voeten is
bijzonder brandgevaarlijk.
Pagina: 11
12
Wandmontage
 Bevestig 2 ophangbeugels aan de muur. Kies voor een linker- en een
rechterbeugel en bevestig ze met de sleuf naar boven, (zie ook de afbeelding).
Boor daartoe 2x2 gaten in de wand, met een onderlinge horizontale afstand van
535 mm, onderste gaten minstens 12,5 cm boven de vloer en volkomen
horizontaal van elkaar. Duw pluggen in de boorgaten en schroef de beugels met
2 grote schroeven tegen de wand.
 Hang de kachel in de beide ophangbeugels en laat hem in de gleufjes zakken.
 Controleer of uw kachel exact horizontaal en onwrikbaar hangt, met de juiste
minimumafstanden tot vloer, plafond en evt. zijmuren.
Pagina: 12
13
Vrjjstaand
Bevestig de apart meegeleverde voetjes onder de kachel (zie afbeelding):
 Keer de kachel om, onderzijde boven. Leg er een deken o.i.d. onder, om
beschadigingen te voorkomen.
 Plaats de voetjes aan de onderkant op hun plaats; de schroefgaatjes vallen nu
boven elkaar.
 Bevestig met de meegeleverde zelftappende schroeven (2x2) de voetjes stevig
aan de kachel.
 Zet de kachel weer rechtop
 Zorg ervoor dat een werkende kachel altijd op een stevige vlakke en horizontale
ondergrond staat. Hoogpolig tapijt is ongeschikt.
Ingebruikname en werking
 Controleer of de hoofdschakelaar aan de onderkant van de kachel op O (uit)
staat.
 Controleer of de kachel stabiel en goed rechtop hangt, conform alle
voorschriften.
 Steek de stekker in een 220/240V geaard stopcontact.
 Zet de hoofdschakelaar op I (aan). Op het display verschijnt OFF.
Externe temperatuur sensor
Omdat de temperatuursensor zich op de kachel bevindt is
de meting niet bijzonder nauwkeurig. Wilt u nauwkeuriger
meten, sluit dan de meegeleverde losse thermostaat aan
door het stekkertje aan de onderzijde van de kachel te
pluggen en de sensor 2 meter van de kachel te
verwijderen, zie foto. U dient daartoe de kachel even van
de wand te nemen. Wanneer u de losse thermostaat hebt
ingeplugd neemt deze automatisch de
thermostaatwerking over.
Pagina: 13
14
Werking met het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel (3) heeft 6 knoppen:
MOD / SET / WEEK / + / - / aan-uit
 Om de kachel in te schakelen drukt u nu op de aan/uit-knop. Het display licht op
en de kachel kan worden bediend.
 Stel nu dag en tijd in. Druk wat langer op SET tot er SET op het scherm
verschijnt. De nummers van de weekdagen (lijn 4) gaan knipperen. Zoek met de
+ en – knoppen de juiste dag (1 – maandag, 2 = dinsdag enz.) en bevestig met
SET. Nu knipperen de uren. Zoek met de + en – knoppen het juiste uur en
bevestig met SET. Nu knipperen de minuten. Zoek met de + en – knoppen de
juiste minuten en bevestig met SET. Nu zijn dag en tijd ingesteld.
Let op:
o De instelling van dag en tijd verdwijnt als de kachel wordt uitgeschakeld met
de hoofdschakelaar of de stekker; bij uitschakeling dmv. de aan/uit-knop
blijven deze instellingen bewaard.
o Als u geen dag en tijd instelt, gaat de kachel er van uit dat het dag 1 en
00.00 uur is.
o Het scherm dooft na twee minuten automatisch en kan met elke willekeurige
knop weer worden ingeschakeld.
 Druk nu op MOD om in te stellen of u volgens de M- of P-functie wilt werken.
Onder M-functie stelt u nu met de + en – knoppen (afstandsbediening: met de
balkjesknop) een vermogen in waar de kachel continu mee zal blijven werken:
laag, middel of hoog, zie technische gegevens. De thermostaat is niet in te
stellen.
 Onder P-functie kunt u met de + en – knoppen een gewenste temperatuur
instellen die de kachel zal proberen te handhaven. De kachel kiest automatisch
het juiste vermogen: 1 of 2 graden opwarmen = laag, 3, 4 of 5 graden
opwarmen is middel en 6 of meer graden opwarmen is hoog. Als de gewenste
temperatuur is bereikt schakelt de kachel automatisch uit, en weer in wanneer
het afkoelt.
 Onder P-functie kunt u ook de weektimer instellen. Door op WEEK te toetsen
kunt u de weektimer-informatie instellen of controleren. Let op! Om de
weektimer in te stellen dient u wel eerst dag en tijd correct te hebben
ingevoerd!).
Instelling weektimer:
 Houdt de knop WEEK wat langer ingedrukt. Er verschijnt knipperend “01” op het
scherm. Kies met de + en – knoppen voor “01” (eenmalige instelling) of “][“ (de
instelling die u aanmaakt zal elke week worden uitgevoerd). Bevestig met SET.
Let op: de instelling(en) die u onder ‘eenmalig’ (01) maakt, moet(en) in de huidige
week vallen. Op zondag (dag 7) om 24.00 uur worden alle eenmalige instellingen
op non-actief gezet. Een instelling die u op dinsdag maakt voor zaterdag zal dus
werken, een instelling die u op zaterdag maakt voor dinsdag werkt niet.
Let op: een eenmalige instelling (01) zal door de kachel ook maar één keer
worden uitgevoerd, maar de timerinstelling blijft non-actief wel in het geheugen
Pagina: 14
15
staan en neemt dus de plaats in van één van de vier mogelijke instellingen op die
dag. U kunt hem dus beter verwijderen, zie verderop.
Let op: de keuze voor de instelling ‘eenmalig of herhalend’ en ‘geldt nu voor alle
timer-instellingen!
 “01 SET ON” verschijnt op het scherm, ten teken dat u de eerste ‘aan’-tijd kunt
instellen. Nu kunt u met de + en – toetsen de dag van de week voor de
instelling selecteren. Druk op SET bij de juiste dag.
 Nu verschijnt de temperatuur (standaard 25°) knipperend op het scherm. Met de
+ en – knoppen kunt u deze aanpassen, van 0 tot 37°C. Bevestig met SET.
 Nu knipperen de uren. Kies het gewenste uur en bevestig met SET.
 Vervolgens knipperen de minuten. Kies de gewenste minuten en bevestig met
SET. Uw eerste inschakeltijd is nu ingesteld.
 Nu verschijnt “01 SET OFF” op het display, ten teken dat u de uitschakeltijd in
moet stellen. Doe dat op dezelfde wijze als beschreven in de bovenstaande 2
punten. Uw eerste instelling is nu klaar.
 Er verschijnt 02 op het scherm. U kunt nu op dezelfde wijze een tweede in- en
uitschakeling aanmaken in totaal 4 per dag, 28 per week. Wilt u dat niet, wacht
dan tot het scherm naar het standaard beeld terugschakelt.
Let op! Alle timerinstellingen (max. 28 per week) zullen successievelijk worden
afgewerkt. Zorg er dus voor dat ze geen tegenstrijdigheden bevatten!
 Schakel de kachel nu met de aan/uit-schakelaar uit. Op het scherm verschijnt P
en OFF, ten teken dat er wel een inschakeling is geprogrammeerd, maar de
kachel momenteel niet werkt. Op het ingestelde tijdstip zal hij automatisch in-
en weer uitschakelen.
 De ingestelde timergegevens blijven wél bewaard na uitschakeling d.m.v.
hoofdschakelaar of stekker.
 Wanneer u een aantal keren kort op WEEK drukt krijgt u achtereenvolgens de
volgende timerinstellingen te zien:
- Eenmalig of wederkerend
- Thermostaatinstelling
- Timer on-tijd
- Timer-off tijd
- Volgende timerinstelling
 Wanneer u een bepaalde instelling wilt wissen drukt u wat langer op WEEK en
zoek vervolgens de timerinstelling die u wilt wissen. Passeer daartoe eerst
01- ][ en on/off door kort op SET te drukken. Wanneer het nummer van de
timerinstelling die u wilt wissen verschijnt, drukt u langere tijd op SET. U hoort
een korte piep en de geselecteerde instelling is nu gewist.
 Wanneer u alle timer-instellingen wilt wissen, houd dan eerst de WEEK-knop
langer ingedrukt. Druk dan langere tijd tegelijk op de MOD en SET-knop, tot u
een piep hoort. Op het scherm verschijnt 88:88, ten teken dat alle instellingen
zijn gewist.
Let op: alle timer-instellingen tegelijk wissen kan alleen met de knoppen van het
bedieningspaneel, niet met de afstandsbediening!
 Wanneer u de timergegevens wilt behouden maar de timer voor bepaalde tijd
niet wilt gebruiken, houd dan de WEEK-knop langer ingedrukt en druk dan
langere tijd op MOD, tot ‘TIME’ verdwijnt van het scherm om aan te geven dat
Pagina: 15
16
de gegevens bewaard blijven maar niet actief zijn. Door weer op MOD te
drukken tot ‘TIME’ weer verschijnt activeert u de timer weer.
Schermbeveiliging: Als er bij een werkende kachel 2 minuten lang niets aan de
instellingen is verandert zal het LED-display doven terwijl ON blijft branden. Zodra
u op een knop drukt zal het weer oplichten. Wanneer de kachel met de aan/uit-
knop is uitgeschakeld zal op het scherm OFF blijven branden.
Werking met de afstandsbediening
De afstandsbediening (6) heeft dezelfde 6 knoppen als het
bedieningspaneel (MOD = MODE) en werkt globaal op dezelfde
wijze, maar:
 Met de afstandsbediening kunt u (onder M-mode) het
vermogen niet met de + of – knoppen instellen.
Gebruik daarvoor de balkjes knop.
 De afstandsbediening heeft een ECO-knop voor een
energiezuinige stand; de kachel houdt de ruimte op
16°C. Op het scherm verschijn EC. Opheffen door
nogmaals op ECO te drukken. Verder is op deze stand niets
in te stellen. Werkt de kachel op de ECO-stand en wordt er
ondertussen een timerinstelling actief, dan zal de kachel
gaan werken volgens de timer-instelling. Schakelt die de
kachel uit, dan gaat de kachel niet terug naar de
ECO-stand, maar uit.
 De afstandsbediening heeft ook een voor een
open-raam-detectie; wanneer u deze functie kiest
zal de kachel zichzelf uitschakelen als de temperatuur in de
ruimte 8 of meer graden daalt binnen 15 minuten. Schakel de kachel weer in
met de aan/uit-knop. Opheffen nogmaals op het symbool drukken. De kachel
start met de vooraf ingestelde werking. Wanneer de kachel volgens een
ingesteld weekprogramma werkt en u stelt de open-raam-detectie in, dan zal
die alleen werken tijdens de ingestelde werkperiodes van het weekprogramma.
Werking met de APP via wifi
De kachel is ook te bedienen met een app op uw smartphone. Daartoe dient de
kachel te zijn verbonden met een wifi-modem. Door de app te activeren en het
apparaat te selecteren kunt u de kachel bedienen. U hoeft geen dag of tijd in te
stellen, die worden automatisch ingesteld (zowel op de app als op het display).
Met de app kunt u het apparaat aan- en uit zetten, de temperatuur en het
vermogen regelen, de ECO-stand instellen en open-raam detectie. Verder biedt de
app de mogelijkheid om dagelijks 20 in- en uitschakelingen in te stellen op de
weektimer.
Pagina: 16
17
Als het apparaat is verbonden met de wifi en is ingeschakeld, toont het
display (bij schermbeveiliging) het wifi-symbool + ON. Is het apparaat
met wifi verbonden maar uitgeschakeld, dan toont het display het wifi-
symbool + OFF.
Let op: timerinstellingen die met de app zijn gemaakt zijn niet zichtbaar op het
display; timerinstellingen die met het bedieningspaneel of de afstandsbediening zijn
gemaakt zijn niet zichtbaar op de app! Zodra er wifi-verbinding is kunt u niet meer
met het paneel of de afstandsbediening een nieuwe weektimer-instelling maken
(WEEK- & SET-knop zijn uitgeschakeld); reeds bestaande, handmatig ingevoerde
weektimerinstelling blijven ook onder wifi wel actief. Gebruik beide manieren
van timer-instellen dus nooit door elkaar!!!
Wanneer de kachel is ingelogd op de wifi zal bij het aanzetten van de kachel
automatisch verbinding worden gemaakt. Het wifi-symbool brandt constant.
Knippert het wifi-symbool snel, dan is er (nog) geen verbinding.
U kunt de wifi-instellingen resetten door lang op de MODE-knop te drukken.
Bestaande verbindingen worden verwijderd, het wifi-symbool gaat weer snel
knipperen en er kan opnieuw verbinding worden gemaakt.
U kunt de wifi-verbinding (en het knipperende wifi-symbool) uitschakelen door
langere tijd op de aan/uit-knop te drukken. Als u een lange piep hoort is de wifi
uitgeschakeld; het wifi-symbool dooft. Door nogmaals langer op de aan/uit-knop
drukken geeft een korte piep aan dat de wifi-verbinding is weer ingeschakeld. Het
wifi-symbool licht weer op.
Waarschuwing: Na het in- of uitschakelen van de kachel kunt u een licht geluid
horen. Dat is normaal en geen reden tot zorg. Het heeft te maken met het uitzetten
en krimpen van het materiaal tijdens het opwarmen en afkoelen.
Downloaden Eurom Smart App:
- Scan onderstaande QR code of zoek “Eurom Smart” in App store of Google Play
en volg de download-instructies.
- De Eurom Smart App wordt toegevoegd.
- Voor meer informatie over de App zie: www.eurom.nl/nl/manuals.
Veiligheidsmaatregelen App
Veiligheid en bediening op afstand
Uw Eurom kachel kan eenvoudig worden bediend via hetzelfde WLAN, via een
ander WLAN of via 3G of 4G mobiel netwerk. Hierdoor is het mogelijk de kachel
te bedienen op afstand, zonder dat u direct toezicht heeft. Wees u ervan bewust
dat ook wanneer u de kachel op afstand bedient, alle veiligheidsmaatregelen uit
Pagina: 17
18
de meegeleverde gebruikaanwijzing in acht dienen te worden genomen. Lees en
begrijp deze veiligheidsmaatregelen en zorg ervoor dat ook bij bediening op
afstand alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.
Veiligheid en instellen van de timer
De Eurom Smart App heeft een “Smart Timer” waarmee u zelf een schema
kunt maken met tijden en dagen waarop de kachel automatisch aan- en uit
schakelt. Wanneer met de Eurom Smart App timer gegevens worden ingegeven
worden deze gegevens bewaard in de kachel. Dit betekent dat, wanneer u timer-
gegevens heeft ingebracht en de kachel verliest de verbinding met de wifi
modem, de kachel toch in- en uit zal schakelen op de door u ingestelde tijden.
Het opslaan van de timer gegevens in de kachel is een veiligheidsvoorziening.
Ook zonder Wifi verbinding wordt het door u ingestelde aan- en uit schema
afgewerkt. De kachel zal dus niet onverhoopt door blijven verwarmen wanneer
de wifi verbinding (tijdelijk) wegvalt.
De gegevens van de Smart timer blijven bewaard, ook wanneer de kachel
wordt uitgeschakeld en/of de stekker uit het stopcontact wordt gehaald. De
ingestelde Smart timer gegevens kunnen alleen via de App worden
gecontroleerd en ook alleen via de App worden verwijderd. Wees u hiervan
bewust wanneer u timer gegevens invoert in de Smart Timer. De Smart Timer
gegeven zijn niet zichtbaar op de kachel. Controleer regelmatig in de App of de
ingevoerd Smart timer gegevens nog correct zijn.
Een uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Eurom Smart App kunt u raadplegen
met onderstaande QR code:
of website: http://www.eurom.nl/nl/manuals
Beveiligingen
Omvalbeveiliging
De kachel is voorzien van een omvalbeveiliging die de kachelt uitschakelt wanneer
het onverhoeds mocht vallen. Wanneer u het vervolgens weer rechtop hangt hervat
het zijn werking, maar schakel het eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en
controleer de kachel op beschadigingen. Bij beschadiging of afwijkend functioneren
niet gebruiken maar ter controle/reparatie aanbieden!
Oververhittingsbeveiliging
De oververhittingsbeveiliging schakelt de kachel uit wanneer hij inwendig te heet
wordt. Dat kan gebeuren wanneer de kachel zijn warmte onvoldoende kan afgeven
of te weinig frisse lucht kan aanzuigen. Doorgaans is de oorzaak dus (gedeeltelijke)
afdekking van de kachel, verstopping van de aanzuig- en/of uitblaasroosters,
plaatsing te dicht bij bijv. een muur enz. De kachel zal na afkoeling ook weer
Pagina: 18
19
automatisch in werking treden maar als de oorzaak niet is weggenomen dreigt
herhaling, met alle gevaren vandien. Bij oververhitting dient u de kachel uit te
schakelen en de stekker uit het stopcontact te nemen. Geef de kachel tijd om af te
koelen, neem de reden van de oververhitting weg en stel de kachel weer in gebruik.
Wanneer het probleem blijft optreden of u geen reden voor de oververhitting kunt
vinden, de kachel onmiddellijk uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen.
Neem contact op met een servicepunt voor reparatie.
Schoonmaak en onderhoud
Houd de kachel schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een
veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel
voor schoonmaak- of onderhoudswerk de kachel uit, neem de stekker uit het
stopcontact en laat de kachel afkoelen.
 Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goed-
uitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak-
of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!
 Wanneer de kachel hangt ook de achterzijde en de ruimte achter de kachel
schoonmaken. Neem daartoe de kachel van de wand, zie “ Installatie”.
 Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de
luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken
op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!
 De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.
 Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, z.m. in de originele
verpakking. Plaats het rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.
Verwijdering
Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met
het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd.
Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die
hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de
gezondheid niet te schaden door ongereguleerde
afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar
een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het
bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor
zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat
hergebruikt worden.
CE – verklaring
Zie pagina 162

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi.

Stel een vraag over de Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi

Heb je een vraag over de Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Eurom Alutherm Baseboard Wi-Fi zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.