Dyson DC35 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Dyson DC35. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Dyson
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: DC35
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
MIN POWER
=
MAX POWER
=
=
MAX
MAX
clik
clik
clik clik
Clearing brush bar obstructions • Enlever les obstructions
dans la brosse • Reinigung der Bürstwalze
Borstelverstoppingen verwijderen
Cómo eliminar las obstrucciones del cepillo
Come eliminare le ostruzioni dalla spazzola
Регулярная очистка валиков щетки
Čiščenje zagozdene krtače
Charging • Chargement • Akku aufladen • Opladen • Carga
Carica • Подключение зарядного устройства • Polnjenje
Using tools and accessories • Utilisation des brosses et accessoires • Bodendüse und Zubehör • Hulpmiddelen en accessoires gebruiken • Cómo usar los accesorios
Uso degli accessori • Насадки в комплекте с пылесосом • Uporaba dodatkov in nastavkov
Power • Bouton marche/arrêt • Ein-/Ausschalter • Aan/uit knop • Encendido/ Apagado • Accendere/Spegnere • Время работы и индикация • Delovanje
Emptying • Vidage • Behälterentleerung • Legen • Vaciado del cubo
Come svuotare il contenitore • Очистка контейнера • Praznjenje
Storage and charging in the dock • Rangement et chargement
dans la base • Laden und Aufbewahren • Bewaren en opladen
in het dock • Guardado y carga • Posizionamento e ricarica nel
supporto • Использование парковочного дока для зарядки
и хранения пылесоса на стене. • Shranjevanje in polnjenje v
polnilcu
See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 20.
Zie pagina 21.
Ver página 23.
Vedere pagina 25.
см. на странице 35.
Glejte stran 37.
See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 20.
Zie pagina 22.
Ver página 24.
Vedere pagina 25.
см. на странице 35.
Glejte stran 38.
See page 16.
Voir page 17.
Siehe Seite 20.
Zie pagina 21.
Ver página 23.
Vedere pagina 25.
см. на странице 35.
Glejte stran 37.
12 13
Pagina: 11
HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR REINIGEN
WAARSCHUWING:
Verwijder het doorzichtige stofreservoir door op de rode ontgrendelknop aan de
onderkant van de Dyson stofzuiger te drukken (zie afbeelding).
•	 Reinig het doorzichtige stofreservoir alleen met koud water.
•	 Zorg ervoor dat het doorzichtige stofreservoir helemaal droog is voordat u het
terugplaatst.
HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:
•	 Gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers om het
doorzichtige stofreservoir te reinigen.
•	 Reinig het doorzichtige stofreservoir niet in de afwasmachine.
•	 Reinig de sluier met een doek of een droge borstel om pluisjes en stof te verwijderen.
DE FILTER WASSEN
WAARSCHUWING:
•	 Schakel het apparaat uit en ontkoppel de oplader voordat u de filter verwijdert.
HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:
Deze Dyson stofzuiger heeft één filter (zie afbeelding). Om een goed resultaat te
behouden is het belangrijk om de filter regelmatig te controleren en ten minste
éénmaal per maand met koud water te wassen volgens de instructies. Als u veel fijn
stof stofzuigt of de stofzuiger voornamelijk in de vermogensstand ‘MIN’ gebruikt, moet
u de filter mogelijk vaker wassen.
•	 Laat de filter na het wassen 12 uur liggen om volledig te drogen voordat u deze weer
aan de Dyson stofzuiger vastzet.
•	 Gebruik nooit reinigingsmiddelen om de filter te reinigen.
•	 Plaats de filter niet in de afwasmachine, wasmachine, droger, oven, magnetron of in
de buurt van open vuur.
CONTROLEREN OP BLOKKADES
WAARSCHUWING:
•	 Schakel de Dyson stofzuiger uit en ontkoppel de oplader voordat u controleert
op blokkades. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot
persoonlijk letsel.
•	 Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van blokkades.
•	 Plaats alle onderdelen van de Dyson stofzuiger stevig terug voor gebruik.
HOUD REKENING MET HET VOLGENDE:
•	 Het verwijderen van blokkades valt niet onder de beperkte garantie van uw Dyson
stofzuiger. Als een onderdeel van de Dyson stofzuiger verstopt raakt, kan deze
oververhit raken en de stofzuiger wordt dan automatisch uitgeschakeld.
•	 Schakel de Dyson stofzuiger uit, maak de stekker los en laat het apparaat afkoelen.
Verwijder eventuele blokkades voordat u opnieuw start.
VERSTOPPING VAN DE BORSTELSTANG VERWIJDEREN
WAARSCHUWING:
•	 Schakel de Dyson stofzuiger uit en ontkoppel de oplader voordat u een verstopping
van de borstelstang verwijdert. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan
leiden tot persoonlijk letsel. Als de borstelstang verstopt raakt, wordt deze mogelijk
uitgeschakeld. Mocht dit gebeuren, dan moet u de borstelstang losmaken, zoals
weergegeven, en eventuele verstoppingen verwijderen.
•	 Maak de borstelstang los door de door een sleutel gemarkeerde schroef met een munt
los te draaien. Verwijder de verstopping. Vervang de borstelstang en zet deze vast
door de schroef aan te draaien. Zorg ervoor dat deze stevig vastzit voordat u de Dyson
stofzuiger gebruikt.
•	 Wees voorzichtig wanneer u in contact komt met de koolstofvezels, aangezien deze
lichte huidirritatie kunnen veroorzaken. Was uw handen na aanraking met de borstels.
•	 Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van blokkades.
•	 Plaats alle onderdelen van de stofzuiger stevig terug voor gebruik.
DE DYSON STOFZUIGER OPLADEN EN OPBERGEN
•	 De Dyson stofzuiger gaat vanzelf uit als de accutemperatuur lager dan 3° C is. Dit
is bedoeld om de motor en de accu van uw product te beschermen. Laad de Dyson
stofzuiger niet op om deze vervolgens op te bergen in een ruimte met een temperatuur
onder de 3° C.
•	 Door de accu na een volledige ontlading niet direct op te laden, wordt de levensduur
verlengd. Laat de accu daarom enkele minuten afkoelen.
•	 Vermijd het gebruik van de machine met de accu vlak boven een oppervlak. Hierdoor
blijft de accu tijdens gebruik koeler en worden de werking en levensduur verlengd.
•	 Als u het laadstation aan een muur monteert, volg dan de met dit apparaat
bijgeleverde instructies. Zorg ervoor dat het laadstation goed vast zit met de juiste kant
naar boven, zodat de motor van de Dyson stofzuiger bij het opladen bovenaan zit.
Neem alle nodige veiligheidsmaatregelen. Gebruik de juiste bevestigingsmiddelen,
gereedschappen en veiligheidsmiddelen.
•	 Bij het opladen via het laadstation moet de accu in de Dyson stofzuiger zitten.
PROBLEMEN VERHELPEN – OPLADER
Accu laadt op
Volledig opgeladen
Opladen niet mogelijk – accu controleren
Opladen niet mogelijk – te koud/te warm
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ACCU
•	 Bij het verwijderen van de accu moet de stroomtoevoer van de Dyson stofzuiger zijn
uitgeschakeld.
•	 Gebruik voor deze Dyson stofzuiger uitsluitend accu’s en opladers van Dyson.
•	 De accu is een afgedichte eenheid en brengt onder normale omstandigheden geen
veiligheidsrisico’s met zich mee. In het onwaarschijnlijke geval dat er vloeistof uit de
accu lekt, raak de vloeistof dan niet aan en neem de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht:
•	 Huidcontact – kan irritatie veroorzaken. Was met zeep en water.
•	 Inademing – kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht en
raadpleeg een arts.
•	 Oogcontact – kan irritatie veroorzaken. Spoel de ogen direct grondig met water uit
gedurende minimaal 15 minuten. Raadpleeg een arts.
•	 Weggooien – draag handschoenen om de accu te hanteren en gooi de accu direct
weg conform de plaatselijke bepalingen en regels.
WAARSCHUWING:
•	 De in dit apparaat gebruikte accu kan bij verkeerde behandeling brandgevaar of
chemische brandwonden veroorzaken. Niet demonteren, geen korte contacten
gebruiken, niet boven 60° C verhitten of verbranden. Vervang de accu uitsluitend
door een Dyson accu: het gebruik van een andere accu kan brand- of explosiegevaar
veroorzaken. Verwijder gebruikte accu’s onmiddellijk. Buiten bereik van kinderen
houden. Niet demonteren of in het vuur gooien.
NL
DYSON KLANTENSERVICE
Bel voor vragen over uw Dyson stofzuiger met de Dyson Klantenservice en zorg dat u het
serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand hebt, U kunt
tevens contact opnemen via de website. U vindt het serienummer op het hoofdonderdeel
van de Dyson stofzuiger achter de filter De meeste vragen kunnen telefonisch worden
opgelost door één van de medewerkers van onze Dyson Klantenservice. Bel met de Dyson
Klantenservice als uw stofzuiger onderhoud nodig heeft, zodat we met u de mogelijkheden
door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw stofzuiger en de reparatie daardoor
gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.
REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSON
APPARAAT
WIJ DANKEN U DAT U VOOR DYSON HEBT GEKOZEN.
Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u
snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op drie manieren doen:
•	 Online op www.dyson.nl
•	 Door te bellen met de Dyson Klantenservice in Nederland: 020- 521 98 90.
Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson stofzuiger wanneer er sprake is
van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.
GARANTIE GEDURENDE 2 JAAR
GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 2 JAAR.
WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE
•	 De reparatie van uw stofzuiger als uw stofzuiger defect raakt als gevolg van
ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 2 jaar na
aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer
wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend
alternatief).
•	 Gebruik van de stofzuiger in Nederland.
WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE
Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van
de volgende oorzaken:
•	 Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.).
•	 De accu raakt sneller leeg als hij ouder wordt en meer gebruikt is.
•	 Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of
onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson
handleiding .
•	 Blokkades – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van blokkades
van uw stofzuiger die u vindt in de Dyson handleiding of op www.dyson.nl onder
Klantenservice.
•	 Gebruik van de stofzuiger voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
•	 Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson
aangesloten of geplaatst zijn.
•	 Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
•	 Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
•	 Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde
agenten zijn uitgevoerd.
•	 Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met het Dyson
Klantenservice in Nederland op: 020- 521 98 90.
OVERZICHT VAN DEKKING
•	 De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum).
•	 U dient uw aankoopbewijs/afleverbewijs te laten zien voordat er enig onderhoud
aan uw stofzuiger kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te
berekenen. Bewaar uw aankoopbon/leverbon dus goed.
•	 Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
•	 Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.
•	 Door reparatie of vervanging van uw stofzuiger wordt de garantieperiode niet
verlengd.
•	 De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet.
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER
GEGEVENSBESCHERMING
Als u ons informatie over derden verstrekt, bevestigt u dat u door hen bent aangesteld
om hen te vertegenwoordigen, dat zij hebben ingestemd met het gebruik van hun
persoonlijke gegevens inclusief vertrouwelijke persoonlijke gegevens en dat u hen
hebt geïnformeerd over uw identiteit en de redenen waarom hun persoonlijke
gegevens zullen worden gebruikt. U hebt recht op de verstrekking van een kopie
van de informatie die we over u hebben geregistreerd (waarvoor we een kleine
vergoeding mogen berekenen) en op correctie van eventueel onjuiste gegevens. Ten
behoeve van kwaliteitscontrole en opleidingsdoeleinden kunnen we uw contacten
met ons vastleggen en gebruiken. Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, als u
van mening verandert over uw marketingvoorkeuren of als u vragen hebt over het
gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met Dyson BV, Keizersgracht 209,
1016 DT Amsterdam, Nederland, of door te bellen met de Dyson Klantenservice in
Nederland: 020- 521 98 90. U kunt uw wijzigingen tevens e-mailen naar
helpdesk.benelux@dyson.com
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, raadpleeg ons
privacybeleid op www.dyson.co.uk
INFORMATIE OVER WEGGOOIEN
Dyson producten worden gemaakt van hoogwaardige recyclebare materialen. Gooi
dit product op verantwoorde wijze weg en recycle indien mogelijk.
Verwijder de accu uit het product voordat u het weggooit.
Gooi de accu weg of recycle de accu in overeenstemming conform de plaatselijke
bepalingen en regels.
BE
DYSON KLANTENSERVICE
Bel voor vragen over uw Dyson stofzuiger met de Dyson Klantenservice en zorg dat
u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand
hebt, U kunt tevens contact opnemen via de website. Het serienummer vindt u op het
typeplaatje achter het de filter.
De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door een van de medewerkers
van onze Dyson Klantenservice.
Bel met de Dyson Klantenservice als uw stofzuiger onderhoud nodig heeft, zodat we
met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw stofzuiger
en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.
REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSONAPPARAAT
WIJ DANKEN U DAT U VOOR DYSON HEBT GEKOZEN.
Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u
snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op drie manieren doen:
•	 Online op www.dyson.be
•	 Door te bellen met de Dyson Klantenservice in België:078/15 09 80.
Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson stofzuiger wanneer er sprake is
van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.
GARANTIE GEDURENDE 2 JAAR
Garantievoorwaarden van de Dyson garantie van 2 jaar.
De garantie wordt verstrekt door Dyson BV, Keizersgracht 209,
1016 DT, Amsterdam, Nederland.
WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE
•	 De reparatie van uw stofzuiger als uw stofzuiger defect raakt als gevolg van
ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 2 jaar na
aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer
wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend
alternatief).
•	 Gebruik van de stofzuiger in België.
WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE
Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van
de volgende oorzaken:
•	 Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.).
•	 De accu raakt sneller leeg als hij ouder wordt en meer gebruikt is.
•	 Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of
onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson
handleiding.
•	 Blokkades – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van blokkades
van uw stofzuiger die u vindt in de Dyson handleiding of op www.dyson.be onder
Klantenservice.
•	 Gebruik van de stofzuiger voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
•	 Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson
aangesloten of geplaatst zijn.
•	 Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
•	 Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
•	 Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde
agenten zijn uitgevoerd.
•	 Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met de Dyson
Klantenservice: 078/15 09 80.
OVERZICHT VAN DEKKING
•	 De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum).
•	 U dient uw aankoopbewijs/afleverbewijs te laten zien voordat er enig onderhoud
aan uw stofzuiger kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te
berekenen. Bewaar uw aankoopbon/leverbon dus goed.
•	 Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
•	 Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.
•	 Door reparatie of vervanging van uw stofzuiger wordt de garantieperiode niet
verlengd.
•	 De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet.
Privacybeleid
Uw gegevens zullen door Dyson BV worden verwerkt voor het uitvoeren van de
garantieovereenkomst en voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde
acties in verband met Dyson producten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden
doorgegeven aan met Dyson BV verbonden entiteiten die uw gegevens ook kunnen
gebruiken voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde acties in verband
met Dyson producten. Sommige van deze entiteiten kunnen buiten de Europese
Economische Ruimte gevestigd zijn. U stemt toe in deze doorgifte.
Indien u niet per post of telefonisch wenst gecontacteerd te worden in verband met
Dyson producten, gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon
(078 150 980) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).
Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven van de Dyson producten, gelieve dan
contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 150 980) of per e-mail
(helpdesk.benelux@dyson.com).
U hebt recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Om uw
rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon
(078 150 980) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).
Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, zie ons Privacybeleid op
www.dyson.com
INFORMATIE OVER WEGGOOIEN
Dyson producten worden gemaakt van hoogwaardige recyclebare materialen. Gooi
dit product op verantwoorde wijze weg en recycle indien mogelijk.
Verwijder de accu uit het product voordat u het weggooit.
Gooi de accu weg of recycle de accu in overeenstemming conform de plaatselijke
bepalingen en regels.
ES
CÓMO UTILIZAR SU ASPIRADORA DYSON
PRECAUCIÓN:
•	 No permita que se use la aspiradora por nadie que no sea capaz de utilizarla con
seguridad.
•	 Tenga cuidado para no presionar el botón plateado de liberación de la batería
mientras se este utilizando.
•	 La suciedad puede salir de la aspiradora Dyson si se le da la vuelta.
•	 Asegúrese que la aspiradora Dyson se mantiene en vertical durante su uso.
•	 No encienda la aspiradora Dyson mientras este revisando si hay bloqueos.
•	 No la utilice en el exterior o sobre superficies mojadas, ni para aspirar líquidos, puede
sufrir una descarga eléctrica.
•	 No lubrique, ni lleve a cabo ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no
se indique en este manual de funcionamiento Dyson o que no le haya aconsejado la
línea de servicio al cliente de Dyson.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
•	 No lleve a cabo ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no se indique
en este manual de funcionamiento Dyson o que no le haya aconsejado la línea de
servicio al cliente de Dyson.
•	 Esta aspiradora Dyson esta diseñada sólo para uso doméstico en interiores y en
coches. No la utilice mientras el coche este en movimiento ni conduciendo.
•	 No use la aspiradora Dyson para recoger objetos puntiagudos, juguetes pequeños,
alfileres, clips, etc. Pueden estropear la aspiradora Dyson.
•	 Este producto tiene cerdas de fibra de carbono. Tenga cuidado si las toca, pueden
causar irritación de la piel.
•	 No presione con excesiva fuerza la boquilla mientras use la aspiradora Dyson, ya que
la puede averiar.
•	 Si el motor se sobrecalienta, la aspiradora Dyson se apagará automáticamente.
Déjela enfriarse al menos una hora y revise si hay obstrucciones antes de volver a
usarla.
•	 El polvo fino como, por ejemplo, el yeso o la harina, se debe aspirar en pequeñas
cantidades.
•	 Antes de aspirar suelos pulidos, como el parquet o el linóleo, revise primero que en el
cepillo y en las cerdas no haya objetos que puedan hacer marcas.
•	 Para evitar dañar el suelo no presione con fuerza el cepillo. No deje el cepillo en un
suelo delicado.
•	 En suelos encerados el movimiento de la aspiradora puede causar que se pierda el
brillo. Si esto ocurriera, pásele un trapo húmedo, encere la zona y espere a que se
seque.
•	 Consulte las recomendaciones del fabricante de suelo acerca del cuidado de suelos,
alfombras antes de aspirar. El cepillo de la aspiradora Dyson puede dañar algunos
tipos de alfombras y suelos. Algunas alfombras pueden generar pelusa si se usa un
cepillo rotatorio al aspirar.
•	 No utilice ningún tipo de lubricante, detergentes, ceras ni ambientadores en ninguna
parte de la aspiradora Dyson ni en el cargador.
•	 Esta aspiradora Dyson esta equipada con un termostato. Si algún componente de
la aspiradora Dyson se bloquea, la aspiradora puede recalentarse y se apagará
automáticamente. Si esto ocurriera, apague la aspiradora Dyson y déjela enfriarse
antes de revisar el filtro o si hubiera obstrucciones. Retire las obstrucciones antes de
volver a utilizarla.
•	 Guarde la aspiradora Dyson en el interior. No la guarde a temperaturas inferiores
a 3ºC. Asegúrese que la aspiradora Dyson esta a temperatura ambiente antes de
utilizarla.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS - ASPIRADORA DYSON
Cargada
Menos de un minuto de carga/totalmente descargada
Demasiado frío/demasiado calor. No usar.
Ausencia de filtro/filtro colocado incorrectamente
Vaciado del cubo transparente
PRECAUCIÓN:
•	 Apague la aspiradora Dyson y desenchúfela del cargador antes de vaciar el cubo
transparente.
•	 Para facilitar el vaciado del cubo, se recomienda retirar el tubo y el cepillo.
•	 Vacíela tan pronto la suciedad alcance el nivel de la marca MAX, no la sobrepase.
•	 Para vaciar la suciedad, presione el botón rojo en el lateral del cubo transparente
como se muestra. Para personas que sufran de alergias se recomienda vaciarlo en
una bolsa.
•	 No utilice la aspiradora Dyson sin acoplar el cubo transparente.
•	 Para minimizar el contacto con el polvo/alérgenos durante el vaciado, rodee el cubo
transparente con una bolsa ajustándola y vacíelo. Retire el cubo transparente con
cuidado y cierre la bolsa, deséchela normalmente. Si desea más información por
favor, visite: http://www.dyson.es//technology/allergy/default.asp?panel=homeTips#
allergySelection
Limpieza del cubo transparente
PRECAUCIÓN:
Para retirar el cubo transparente, presione el botón rojo en la parte inferior de la
aspiradora tal como se muestra.
•	 Limpie el cubo transparente sólo con agua fría.
•	 Asegúrese que el cubo transparente esta completamente seco antes de volver a
colocarlo.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
•	 No utilice detergentes, ceras ni ambientadores para limpiar el cubo transparente
•	 No meta el cubo transparente en el lavavajillas.
•	 Limpie la rejilla con un paño o un cepillo seco para eliminar las pelusas y la suciedad.
Lavado del filtro
PRECAUCIÓN:
•	 Apague y desconéctela del cargador antes de retirar el filtro.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Esta aspiradora Dyson tiene un filtro, situado donde se muestra. Es importante revisar
el filtro con regularidad y limpiarlo con agua fría al menos cada mes de acuerdo
con las instrucciones, para mantener su rendimiento. Puede ser que el filtro necesite
repetidos lavados si se aspira polvo fino o si se utiliza normalmente en el modo de
potencia mínimo.
•	 Después de lavarlo por favor, déjelo al menos 12 horas para que se seque
complemente antes de volver a colocarlo en la aspiradora Dyson.
•	 No utilice detergentes para limpiar el filtro.
•	 No meta el filtro en el lavavajillas, la lavadora, la secadora, el horno o el microondas,
ni lo coloque cerca de una llama.
Eliminación de obstrucciones
PRECAUCIÓN:
•	 Apague y desconecte del cargador su aspiradora Dyson antes de revisar si hubiera
obstrucciones. No seguir estos consejos puede ocasionar daños personales.
•	 Tenga cuidado con posibles objetos afilados al eliminar obstrucciones.
•	 Vuelva a colocar todas las piezas de la aspiradora Dyson correctamente antes de
volver a utilizarla.
TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
•	 La limpieza de obstrucciones no esta cubierta por la garantía de su aspiradora
Dyson. Si se bloquea cualquier parte de su aspiradora Dyson, se podría recalentar y
automáticamente apagarse.
•	 Apague y desenchufe su aspiradora Dyson y déjela enfriarse. Revise si hubiera
obstrucciones antes de volver a encenderla.
Eliminación de obstrucciones del cepillo
PRECAUCIÓN:
•	 Apague y desconecte del cargador su aspiradora Dyson antes de revisar si hubiera
obstrucciones. No seguir estos consejos puede ocasionar daños personales. Si el
cepillo esta obstruido, podría apagarse. Si esto ocurriera, tendrá que retirar la barra
del cepillo y limpiar las obstrucciones tal como se muestra.
•	 Retire la barra del cepillo usando una moneda para aflojar el cierre marcado con
un candado. Asegúrese que esta cerrado correctamente antes de volver a usar su
aspiradora Dyson.
•	 Tenga cuidado si va a tocar las cerdas de fibra de carbono, ya que le pueden causar
pequeñas irritaciones cutáneas. Lave sus manos después de tocar el cepillo.
•	 Tenga cuidado con los objetos puntiagudos cuando vaya a limpiar obstrucciones.
•	 Vuelva a colocar todos los componentes de la aspiradora correctamente antes de
volver a usarla.
CARGAR Y GUARDAR SU ASPIRADORA DYSON
•	 Su aspiradora Dyson se apagará si la temperatura de la batería esta por debajo
de 3ºC. Su objetivo es proteger al motor y la batería de su producto. No cargue su
aspiradora Dyson y luego la almacene en un lugar a menos de 3ºC.
•	 Para ayudar a prolongar la vida de la batería, evite recargarla inmediatamente
después de una descarga completa. Deje que se enfríe antes durante unos minutos.
•	 Evite usar la aspiradora con la batería rozando alguna superficie, esto ayudará a que
se enfríe mejor y prolongará la vida y uso de la misma.
•	 Cuando monte el puerto de carga en una pared siga las instrucciones que
acompañan este electrodoméstico. Asegúrese que el puerto de carga esta
correctamente colocado y orientado hacia arriba, de tal manera que el motor de
aspiradora quede en la parte superior cuando se este cargando. Tome todas las
precauciones necesarias. Use las fijaciones, herramientas y equipo de seguridad
recomendados.
22 23

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Dyson DC35.

Stel een vraag over de Dyson DC35

Heb je een vraag over de Dyson DC35 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Dyson DC35. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Dyson DC35 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.