Dyson Cu-Beam Duo handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Dyson Cu-Beam Duo. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Dyson
  • Product: Niet gecategoriseerd
  • Model/naam: Cu-Beam Duo
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 49
50
NL
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE
GEBRUIKSHANDLEIDING EN DE OPMERKINGEN VOOR
INSTALLATIE ALVORENS DEZE ARMATUUR TE INSTALLEREN
OF GEBRUIKEN
WAARSCHUWING
Kans op elektrische schokken! Indien de behuizing wordt verwijderd
of foutief wordt behandeld, kunnen de interne componenten van de
armatuur letsel toebrengen of ze kunnen permanent beschadigd raken.
De interne mechanismen/componenten van deze armatuur mogen niet
blootgesteld worden aan vocht.
1. Alle elektrische installatie- en reparatiewerkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of Dyson-
onderhoudsmonteur conform de geldende plaatselijke regels
en voorschriften.
2. Sluit geen DALI/1-10V/0-10V/PWM-aansluitpunten aan op het lichtnet.
DALI-kabels zijn NIET SELV en zijn nooit veilig om aan te raken. Er is
een basisniveau van isolatie of beter vereist tussen DALI-kabels en
kabels van het lichtnet.
3. Bij aansluiting op de lichtsturing en 1-10V/0-10V/PWM-aansluitpunten
moet u dubbele/versterkte geïsoleerde kabels gebruiken.
4. Raadpleeg plaatselijke en landelijke regels en voorschriften
wat betreft toegankelijkheid voor relevante richtlijnen voor
installatie. Deze armatuur moet geïnstalleerd worden met het
juiste bevestigingsmateriaal voor de omgeving. De installateur is
verantwoordelijk voor conformiteit en naleving.
5. Als delen van de armatuur niet naar behoren functioneren, een
mechanische schok hebben gekregen, zijn gevallen, beschadigd,
buiten hebben gestaan of in het water terecht zijn gekomen, gebruik de
armatuur dan niet en neem contact op met de Dyson-helpdesk.
6. OPGELET: Mogelijk gevaarlijke optische straling wordt afgegeven door
deze armatuur. Niet staren naar de lichtbron. Kan schadelijk zijn voor
de ogen. De armatuur moet zo worden geplaatst dat langdurig staren
naar de lichtbron op een kortere afstand dan 0,6m niet wordt verwacht.
7. Niet gebruiken of installeren met een beschadigde bevestigingskabel.
Wanneer de meegeleverde bevestigingskabel is beschadigd, moet dit
worden vervangen door Dyson, de reparatieservice van Dyson of een
andere gelijkwaardig gekwalificeerde persoon om risico's te vermijden.
8. Deze armatuur is compatibel met DALI/1-10V/0-10V/PWM-
conforme regelsystemen.
9. Gebruik een droge, pluisvrije doek of perslucht (zonder oplosmiddelen
en vocht) om de armatuur te reinigen. Zorg ervoor dat de armatuur is
uitgeschakeld voorafgaand aan reinigen.
10. Zorg ervoor dat er geen (gas-, water- of lucht)leidingen bij
stroomkabels, bedrading of buizen direct achter het te boren/monteren
gedeelte bevinden.
11. Controleer of de netvoeding overeenkomt met de indicatie op het
typeplaatje. Als de armatuur op een ander stopcontact is aangesloten
dan op het typeplaatje op de armatuur wordt genoemd, kan dit
leiden tot permanente beschadiging of onjuiste/onveilige werking van
de armatuur.
12. De armatuur moet worden geaard.
13. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor droge locaties binnenshuis.
Bedrijfsbereik 0 °C (32 °F) tot 40 °C (104 °F) en 10-95% RH niet-
condenserend.
LEES EN BEWAAR
DEZE AANWIJZINGEN
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Pagina: 50
51
NL
HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN LAMP VAN DYSON
DYSON KLANTENSERVICE
Uw armatuur heeft een garantie van 5 jaar vanaf het moment van aankoop, afhankelijk van de voorwaarden van de
beperkte garantie.
Registreer uw garantie vandaag nog op www.dyson.com
Als u vragen hebt over uw armatuur, bel dan de hulplijn van Dyson en geef uw serienummer door en gegevens over waar/
wanneer u de armatuur gekocht hebt.
Noteer uw serienummer voor toekomstig gebruik.
U vindt uw serienummer op het registratieformulier in de doos en ook op de grote informatiesticker binnen de doos met de
voeding als u de armatuur uitpakt.
Uitsluitend ter illustratie.
Een uitgebreide installatiegids is bijgevoegd in de verpakking van de armatuur. Hierin staat gedetailleerde informatie over
de correcte installatie van de armatuur. Deze MOET exact gevolgd worden, inclusief de plaatsing van de elektrische kabels.
Schade die wordt toegedaan als gevolg van een incorrecte installatie wordt niet door uw garantie gedekt.
De instructies in deze handleiding en de installatiegids dienen volledig te worden opgevolgd. Indien dit niet wordt gedaan,
kan dit resulteren in het niet correct functioneren, materiële schade en/of persoonlijk letsel. Dyson is niet aansprakelijk voor
materiële schade, persoonlijk letsel of bedrijfsverlies of inkomstenderving bij u, uw installateur of technisch personeel als
gevolg van het niet juist opvolgen van de instructies in deze handleiding en de installatiegids.
UW GARANTIE
VOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 5 JAAR.
Als u uw armatuur online hebt geregistreerd, begint uw garantie op de dag van aankoop. Bewaar uw aankoopbewijs
goed. Als u uw aankoopbewijs niet meer hebt, begint uw garantie 90 dagen na de productiedatum zoals deze bij Dyson
vermeld staat.
Indien deze armatuur binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend (i) als de armatuur wordt geïnstalleerd
en gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii) als de armatuur wordt geïnstalleerd en gebruikt in België,
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde model als
deze armatuur en met hetzelfde vermogen in het betreffende land wordt verkocht. Indien deze armatuur buiten de EU
wordt verkocht, is de garantie alleen van kracht als deze armatuur wordt geïnstalleerd en gebruikt in het land waarin het
werd verkocht.
WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE
5 JAAR GARANTIE
Alle fabrieksonderdelen van uw lamp hebben een garantie voor originele defecten, materiaal en de afwerking gedurende
vijf jaar vanaf de datum dat de garantie ingaat, mits het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de instructies in de
gebruikershandleiding en de installatiegids.
• Onderdelen die worden geretourneerd en door Dyson worden vervangen, worden eigendom van Dyson.
• Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.
• De garantie is een aanvulling op uw rechten op grond van de wet en beïnvloedt deze niet.
WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE
Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken:
• Schade door ongelukken, onzorgvuldig gebruik of zorg, onbedoeld of opzettelijk verkeerd gebruik, nalatigheid,
vandalisme, onvoorzichtig gebruik of gebruik dat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding.
• Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn.
• Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
• Onjuiste installatie of installatie waarbij de installatie-instructies van Dyson niet exact worden opgevolgd (met
uitzondering van installaties die door Dyson worden uitgevoerd).
• Reparaties of aanpassingen die niet volgens de instructies van Dyson zijn uitgevoerd.
• Schade door externe oorzaken zoals vervoer, weer, stroomstoring of stroomschommelingen.
• Normale slijtage (bijv. zekering, etc.).
• Schade als gevolg van reiniging die niet volgens de instructies in deze handleiding is uitgevoerd: bijvoorbeeld, reiniging
met chemische stoffen of producten waarvan is aangegeven dat deze schadelijk zijn voor het apparaat.
• Schade van bouwkundige aard, of veroorzaakt door overspanning of overstroming, of bedrijfsverlies of
inkomstenderving als gevolg van productdefecten.
Als u twijfels hebt over zaken die door deze garantie worden gedekt, neem dan contact op met Dyson (meer informatie is te
vinden op de achterzijde van de omslag).
OVERZICHT VAN DEKKING
• U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw
apparaat kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle
eventuele extra documentatie dus goed.
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GEGEVENSBEVEILIGING
Bij het registreren van uw Dyson product:
• U dient ons standaard contactgegevens te geven om uw product te registreren en om ons in staat te stellen om uw
garantie te ondersteunen.
• Bij het registreren heeft u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet communicatie van ons wilt ontvangen. Als u kiest
voor het ontvangen van communicatie van Dyson, sturen wij u details van speciale aanbiedingen en nieuws van onze
nieuwste innovaties. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden en wij gebruiken alleen gegevens die u met ons deelt
zoals gedefinieerd in ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website privacy.dyson.com.
BELANGRIJKE INFORMATIE
• De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van de levensduur bereikt, moet de
gehele armatuur worden vervangen.
• Als uw armatuur onderhoud behoeft, neem dan contact op met de hulplijn van Dyson. Ga ook naar de website op
www.dyson.com
Belangrijke opmerking alleen voor Cu-Beam Duo-product:
• Bij het aansluiten van alleen een DALI-sturing is de functie van dimmen mogelijk via de sturing. Het afstellen van de
lichtverdeling omhoog en omlaag moet handmatig worden gedaan door het draaien aan de knop op de armatuur. Zie
de installatiehandleiding voor meer details.
Anders is er de optie bij het gebruik van een DALI-systeem om een individuele DALI naar analoge omvormer
(0-10 / 1-10 / PWM) te installeren op zowel de dim- als de lichtverdelingsingangen. Zorg ervoor dat de juiste instelling
wordt geselecteerd in het stuurprogramma. Zie de installatiehandleiding voor meer details.
• Voor 0-10/1-10/PWM-systemen zijn zowel dimmen als lichtverdeling omhoog/omlaag te bedienen via de sturing.
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Dyson Cu-Beam Duo.

Stel een vraag over de Dyson Cu-Beam Duo

Heb je een vraag over de Dyson Cu-Beam Duo en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Dyson Cu-Beam Duo. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Dyson Cu-Beam Duo zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.