Domo DO7110S handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Domo DO7110S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Domo
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: DO7110S
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Slowaaks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
PRODUCT OF
DO7110S
Handleiding Strijkijzer met stoomgenerator
Mode d’emploi Fer à repasser avec centrale vapeur
Gebrauchsanleitung Bügeleisen mit dampfgenerator
Instruction booklet Iron with steam generator
Manual de instrucciones Plancha con Generador de vapor
Istruzioni per l’uso Ferro da stiro con caldaia a vapore
Návod k použití Žehlička s parním generátorem
Návod na použitie Žehlička s parným generátorom
Pagina: 2
3
DO7110S
www.domo-elektro.be
NL
GARANTIE
Geachte klant,
Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole,
alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog
problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.
In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.
Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.
+32 14 21 71 91 info@linea2000.be
Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u
Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de
garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die
aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten.Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal
het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit
moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie
wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2
jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het
toestel hebt aangekocht.
De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.
De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen
automatisch in de volgende gevallen:
· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de
leverancier / fabrikant.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen
worden:
· Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.
· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
· Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen
zoals:
· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele
omgevingen
· Boerderijen
· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
· Gastenkamers, of gelijkaardige
Pagina: 3
4
DO7110S
NL
· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of
sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of
kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het
gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het
toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel
mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.
· Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
· Het toestel moet afgesloten worden van het elektriciteitsnet als het niet gebruikt wordt, bij reparatie
en wanneer onderdelen vervangen worden. Laat het toestel eerst afkoelen vooraleer onderdelen te
vervangen en vooraleer het toestel schoon te maken.
· OPGELET: om ongevallen te vermijden, mag dit toestel niet bediend worden door een externe
bediening, zoals een externe timer, of op een net aangesloten worden dat regelmatig op- en afgezet
wordt.
· Laat het toestel niet zonder toezicht achter wanneer het aangesloten is op het elektriciteitsnet.
· Het strijkijzer mag enkel geplaatst en gebruikt worden op een vlak en stabiel oppervlak dat tegen
stoom en hitte kan.
· Het strijkijzer mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekenen van schade zijn
of als het toestel lekt. Gebruik het toestel nooit wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd
is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel
dan naar de dienst na verkoop van DOMO of het dichtsbijzijnde gekwalificeerde service center voor
nazicht, reparatie of elektrische/mechanische aanpassingen. Probeer het toestel nooit eigenhandig te
repareren.
Waar je dit symbool ziet, kan het toestel heel warm worden. Raak dit oppervlak van
het toestel niet aan, gebruik altijd de handvatten.
· Gebruik het toestel niet buiten.
· Verplaats het strijkijzer niet als het nog in gebruik is of nog heet is. Laat het toestel eerst volledig
afkoelen voordat het verplaatst of onderhouden wordt.
· Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
· Vul het waterreservoir nooit met een andere vloeistof dan water.
· Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het
elektriciteitsnet thuis.
· De voedingskabel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact dat geïnstalleerd en geaard is
volgens de lokale standaarden en normen.
· Gebruik enkel de accessoires die meegeleverd worden met het strijkijzer.
· Dompel het toestel, de voedingskabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit
om elektrische schokken of brand te voorkomen.
· Gebruik dit toestel niet met natte handen.
· Rol de voedingskabel volledig af om oververhitting op de kabel te voorkomen.
· Laat de voedingskabel geen warme oppervlakken aanraken.
· Sluit de voedingskabel pas op het stopcontact aan nadat het toestel zeker correct gemonteerd is. Om
het toestel te verwijderen van het stopcontact, moet de bediening eerst in de «OFF» of «0» positie
gezet worden. Daarna mag de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.Trek nooit aan de
voedingskabel of het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
· Wees er zeker van dat het toestel volledig afgekoeld is voordat het waterreservoir geopend wordt om
te reinigen. Controleer achteraf of het waterreservoir op de juiste manier terug geïnstalleerd is.
· Als het toestel niet goed onderhouden wordt, kan dit de levensduur van het toestel drastisch
Pagina: 4
5
DO7110S
www.domo-elektro.be
NL
verminderen en een gevaarlijke situatie veroorzaken.
· Ongevallen of schade veroorzaakt door het niet volgen van deze regels zijn op eigen risico. Noch de
fabrikant, de importeur of leverancier kan daar dan verantwoordelijk voor geacht worden.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES OM LATERTE RAADPLEGEN
ONDERDELEN
1. Vulopening
2. Waterreservoir
3. Temperatuurindicatielampje
4. Stoomknop
5. Temperatuurschijf
6. Draagvergrendeling
7. Strijkzool
8. Thermische isolatiekussentjes
9. Controlepaneel
10. Snoeropberging
CONTROLEPANEEL
11. Aan-uitknop
12. Stoomselectieknop
13. Indicatielampje aan-uit
14. Indicatielampje ontkalken
15. Indicatielampje waterniveau
16. Indicatielampjes stoom
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
· Verwijder eventuele stickers en beschermfolie van de strijkzool.
· Verwarm het strijkijzer tot op de maximumtemperatuur en strijk gedurende een aantal minuten over
een vochtige doek om eventuele resten van de strijkzool te verwijderen.
OPGELET:
· Het is normaal dat er tijdens het eerste gebruik een vreemde geur vrijkomt. Deze geur zal na een tijd
verdwijnen.
· Er kunnen deeltjes uit de strijkzool komen tijdens het eerste gebruik. Dit is normaal. De deeltjes zijn
niet schadelijk en zullen na een tijd verdwijnen.
· Wanneer je het toestel aanzet, kan de stoomgenerator een pompgeluid maken. Dit is normaal. Dit
geluid is een teken dat er water in de stoomgenerator wordt gepompt.
· Tijdens het opwarmen van de strijkzool zal er automatisch een beetje stoom uit de strijkzool komen.
Ook dit is normaal en zal ongeveer 3 seconden duren.
1 2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
16
13 14 15
12
Pagina: 5
6
DO7110S
NL
GEBRUIK
Deze stoomgenerator biedt 2 opties: droog strijken of met stoom strijken.Volg hiervoor onderstaande
instructies. Lees ook goed de strijktips onderaan deze rubriek alvorens het toestel te gebruiken.
DROOG STRIJKEN
1. Zet het strijkijzer op de thermische isolatiekussentjes.
2. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de aan-uitknop. Het indicatielampje van de aan-
uitknop zal beginnen branden.
3. Draai de temperatuurschijf op de gewenste stand, afhankelijk van de soort stof die gestreken moet
worden. Het temperatuurlampje zal beginnen branden en het strijkijzer zal beginnen opwarmen.
4. Wanneer het temperatuurlampje uit gaat, is de geselecteerde temperatuur bereikt. Je kan nu
beginnen met strijken.
Opgelet: raak de hete strijkzool nooit aan!
MET STOOM STRIJKEN
Opgelet: steek de stekker nog niet in het stopcontact.
1. Neem het waterreservoir van de stoomgenerator vast bij het handvat en trek het waterreservoir uit
de generator.Vul het reservoir met water, let op dat je het maximumniveau (1,8 l) niet overschrijdt.
Gebruik alleen leidingwater of 50% leidingwater en 50% gedemineraliseerd water in geval van hard
water.
2. Plaats het waterreservoir terug in de stoomgenerator.
3. Steek de stekker in het stopcontact, druk op de aan-uitknop. Draai de temperatuurschijf op de
gewenste temperatuur, afhankelijk van de soort stof, en het temperatuurlampje zal beginnen
branden.
4. Het water in het waterreservoir zal beginnen opwarmen en na enkele minuten zal het
temperatuurlampje uitgaan. Dit wijst erop dat de strijkzool de juiste temperatuur heeft bereikt.
5. Met de stoomselectieknop kies je de hoeveelheid stoom. Het stoomindicatielampje van de gekozen
hoeveelheid licht blauw op. Als het toestel nog aan het opwarmen is, zal het lampje knipperen.
6. Om te strijken met stoom, druk je op de stoomknop aan de binnenkant van het handvat van het
strijkijzer. Er zal een continue stoom uit de zool gespoten worden.Wanneer je de knop loslaat, strijk
je weer droog, zonder stoom.
7. Voor hardnekkige plooien kan je ook een stoomstoot gebruiken. Druk 2 maal, kort na elkaar, de
stoomknop in. Je moet minstens 15 seconden wachten voor je de stoomstoot een 2e keer kan
gebruiken. Let op: hiervoor moet de stoomhoeveelheid op middel of hoog staan.
OPGELET:
· Raak de hete strijkzool nooit aan!
· Richt de stoom nooit op mensen!
8. Druk na het strijken enkele seconden op de aan-uitknop en het toestel zal uitschakelen. Alle
indicatielampjes gaan nu uit.Trek de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel volledig afkoelen.
9. Als je de stoomknop of de knoppen op het controlepaneel gedurende 10 minuten niet gebruikt, zal
het toestel automatisch uitschakelen. Dit is een beveiliging voor als je het strijkijzer vergeet uit te
schakelen.
Pagina: 6
7
DO7110S
www.domo-elektro.be
NL
STRIJKTABEL
Stel met de draaischijf de juiste temperatuur in voor de juiste stof.
Symbool Stof Temperatuurschijf
synthetische stof/zijde 70<T<120°C
wol 100<T<160°C
katoen
linnen
140<T<210°C
170<T<225°C MAX
Dit symbool betekent dat het artikel niet gestreken mag worden!
STRIJKTIPS
· Check altijd eerst of er een etiket aan het kledingstuk hangt met instructies voor het strijken. Als dit
het geval is, volg dan altijd deze instructies.
· Het strijkijzer warmt sneller op dan dat het afkoelt. Strijk daarom altijd eerst de kledingstukken die de
laagste temperatuur nodig hebben, zoals synthetische stoffen.
· Als een stof uit meerdere soorten vezels bestaat, kies dan altijd de laagste temperatuur om de
combinatie van deze vezels te strijken.
· Zijde en andere stoffen die blinken moeten langs de binnenkant gestreken worden.
· Fluweel en andere stoffen die snel blinkend worden, moeten met lichte druk in één richting gestreken
worden. Hou het strijkijzer altijd in beweging.
· Strijk nooit over ritsen of andere metalen voorwerpen in een kledingstuk. Dit kan de strijkzool
beschadigen. Strijk altijd rond zulke objecten.
Opgelet: wanneer je wollen stoffen strijkt, kan de stof gaan blinken. Keer daarom het kledingstuk
binnenstebuiten om het te strijken.
DRAAGVERGRENDELING
1. Zet het strijkijzer op de thermische isolatiekussentjes.
2. Schuif de draagvergrendeling naar het icoontje met gesloten slotje.
3. Je kan het strijkijzer nu dragen met het handvat.
Pagina: 7
8
DO7110S
NL
4. Om te strijken, schuif de draagvergrendeling naar het icoontje met open slotje.
REINIGING EN ONDERHOUD
1. Trek de stekker uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen alvorens het te reinigen.
2. Veeg restjes op de strijkzool af met een vochtige doek of met een niet-bijtend (vloeibaar)
schoonmaakproduct.
Let op: gebruik geen chemische, stalen, houten of schurende producten om de strijkzool schoon
te schrobben.
3. Maak het bovenste deel van het strijkijzer schoon met een zachte, vochtige doek.
4. Veeg de druppels op de stoomgenerator weg en maak de thermische isolatiekussentjes schoon met
een droge doek.
5. Wanneer je de stoomgenerator voor lange tijd niet gebruikt, giet het water dan uit het
waterreservoir en zet het strijkijzer op de thermische isolatiekussentjes om het weg te bergen.
6. Berg de stoomslang en het snoer op in de voorziene opberging.
OPGELET: gebruik alleen leidingwater (of 50% leidingwater en 50% gedemineraliseerd water in geval van
hard water) in de stoomgenerator. Opgepast: 100% onthard of gedemineraliseerd water moet vermeden
worden! Bij gebruik van een “ontharder” en/of geparfumeerd water kunnen bruine vlekken ontstaan, met
een beschadiging van de stoomkamer tot gevolg.
ONTKALKEN
Wanneer het indicatielampje ontkalken oplicht, moet het toestel ontkalkt worden.
1. Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te ontkalken.
2. Verwijder het waterreservoir. Draai het toestel om en open de dop voor ontkalken op de bodem van
het toestel.
Tip: gebruik een handdoek om de dop open te draaien.
3. Plaats het toestel op een opvangcontainer en laat het water weglopen.
4. Vul het toestel met water via de opening op de bodem. Spoel de binnenkant grondig. Laat het water
weglopen.
5. Plaats de dop voor ontkalken terug en draai deze vast.
Pagina: 8
9
DO7110S
www.domo-elektro.be
NL
6. Plaats het waterreservoir terug in het toestel. Zet het strijkijzer op de thermische isolatiekussentjes.
Je kan nu terug strijken of het toestel opbergen.
Nota: als je het toestel aanschakelt, kan het enkele seconden duren eer het indicatielampje uitgaat. Het
toestel moet eerst terug water uit het waterreservoir in het strijkijzer pompen.
MILIEURICHTLIJNEN
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.
Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.Voor meer
details in verband met het recycleren van dit product, neem je best contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking
milieubewust.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Domo DO7110S.

Stel een vraag over de Domo DO7110S

Heb je een vraag over de Domo DO7110S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Domo DO7110S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Domo DO7110S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.