Domo DO510FR handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Domo DO510FR. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Domo
  • Product: Friteuse
  • Model/naam: DO510FR
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Tsjechisch, Slowaaks

Inhoudsopgave

Pagina: 2
3
DO510FR
www.domo-elektro.be
NL
GARANTIE
Geachte klant,
Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole,
alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog
problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.
In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.
Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.
+32 14 21 71 91 info@linea2000.be
Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u
Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende
de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor
gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten.Wanneer dergelijke
gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De
garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2
jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.
Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel
samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt
aangekocht.
De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6
maanden.
De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant
vervallen automatisch in de volgende gevallen:
· Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
· Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
· Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
· Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
· Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
· Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door
de leverancier / fabrikant.
Pagina: 3
4
DO510FR
NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
· Lees alle instructies voor gebruik.
· Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en ouder, en door personen
met een fysieke of sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit
of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of
instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat
ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel.
· Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
· Onderhoud en reiniging van het toestel mogen niet gebeuren door kinderen, tenzij ze
ouder zijn dan 16 jaar en toezicht krijgen. Hou het toestel en het snoer buiten het bereik
van kinderen jonger dan 16 jaar.
· Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige
omgevingen zoals:
· Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele
omgevingen
· Boerderijen
· Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
· Gastenkamers, of gelijkaardige
· Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte
afstandsbediening.
· Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage
van het elektriciteitsnet bij je thuis.
· Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht
hangen.
· Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte
werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar
het dichtsbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie.
· Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen
gebruikt wordt.
· Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan
brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
· Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer
onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle
knoppen in de ‘uit’-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact.Trek
nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
· Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
· Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats
waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.
· Gebruik het toestel niet buiten.
· Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
Pagina: 4
5
DO510FR
www.domo-elektro.be
NL
· Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak.
· Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet
naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.
· Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd
worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.
· Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere
vloeistof.
· Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.
· Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere
warmtebronnen.
· Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele
stickers.
Het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Houd het elektrisch snoer
weg van hete onderdelen en dek het toestel niet af.
· Sluit het toestel aan op een geaard stopcontact.
· Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het toestel kan komen.
· Zorg ervoor dat alle ingrediënten goed in het mandje blijven zitten, zodat ze niet in
aanraking komen met de verwarmingselementen.
· Bedek de ventilatie-openingen niet wanneer het toestel in werking is.
· Vul de frituurpan nooit met olie.
· Raak de binnenkant van het toestel niet aan wanneer het in werking is.
· Plaats het toestel niet tegen een muur of tegen andere apparaten. Laat minstens 30 cm
ruimte leeg rondom het toestel.
· Zet niets op het toestel.
· Tijdens de werking van het toestel ontsnapt er hete stoom uit de ventilatie-openingen.
Hou je handen en gezicht op een veilige afstand. Let ook op voor hete stoom en lucht
wanneer je de frituurpan uit de friteuse neemt.
· Trek meteen de stekker uit het stopcontact wanneer je donkere rook uit het toestel ziet
komen.Wacht tot de rookontwikkeling is gestopt vooraleer de frituurpan uit het toestel te
nemen.
· Zet het toestel op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond.
· Laat het toestel minstens 30 minuten afkoelen vooraleer het te verplaatsen of te reinigen.
Pagina: 5
6
DO510FR
NL
ONDERDELEN
1. Frituurmandje
2. Frituurpan
3. Handvat
4. Ontgrendelknop mandje
5. Temperatuurindicatielampje: groen
6. Stroomindicatielampje: rood
7. Timer: 30 min./aan-uitknop
8. Temperatuurinstelling: 80 - 200° C
9. Ventilatieopeningen
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
· Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
· Maak de frituurpan en het mandje schoon met warm water, afwasmiddel en een
niet-schurende spons. Deze onderdelen kunnen ook schoongemaakt worden in de
vaatwasmachine.
· Wrijf de binnen- en buitenkant van het toestel schoon met een zachte doek.
· Let op: er mag geen frituurolie of -vet in de frituurpan gedaan worden.
GEBRUIK
1. Plaats het toestel op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond. Zorg ervoor
dat er minstens 30 cm lege ruimte is rondom het toestel.
2. Zorg ervoor dat het frituurmandje in de frituurpan is geplaatst. Het mandje moet hierbij
vastklikken. Doe geen olie of vet in de frituurpan.
3. Schuif de frituurpan met het mandje leeg in de friteuse.
Opgelet: Gebruik de frituurpan nooit zonder het mandje erin.
4. Zorg ervoor dat de timerknop op 0 staat. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Draai aan de temperatuurknop om de gewenste temperatuur in te stellen.
6. Zet het toestel aan door de timerknop met de klok mee te draaien. Draai de knop
helemaal tot het maximum en draai hem daarna terug naar de gewenste timertijd
(zeker meer dan 3 minuten om voor te verwarmen). Het rode stroomindicatielampje
zal aan gaan en het toestel zal nu beginnen voorverwarmen.Wacht tot het groene
temperatuurlampje aan gaat om aan te geven dat de gewenste temperatuur bereikt is.
7. Neem de frituurpan nu uit het toestel. Het toestel zal automatisch stoppen met werken.
6
7
2
9
4
3
1
5
8
Pagina: 6
7
DO510FR
www.domo-elektro.be
NL
Plaats de ingrediënten in het mandje. Doe het mandje niet te vol, zodat de ingrediënten
de verwarmingselementen niet kunnen raken. Plaats de frituurpan met het gevulde
mandje terug in het toestel. De friteuse zal automatisch terug beginnen werken (als de
ingestelde tijd nog niet verstreken was).
8. Stel de gewenste tijd in met de timerknop.
Opgelet: Je kan het mandje ook al in het begin vullen en van in het begin het gevulde
mandje in de frituurpan en in de friteuse plaatsen, in de plaats van te wachten tot het
toestel voorverwarmd is.Tel in dit geval 3 minuten extra bij de normale frituurtijd.
9. Tijdens het frituren zal het temperatuurindicatielampje afwisselend aan en uit gaan. Dit
geeft aan dat de friteuse ervoor zorgt dat de ingestelde temperatuur behouden blijft.
10. Overtollige olie wordt opgevangen in de frituurpan.
11. Wanneer de ingestelde tijd om is, klinkt er een belsignaal. De friteuse schakelt
automatisch uit. Je kan de timerknop ook manueel op 0 zetten, als je ingrediënten al
klaar zijn vooraleer de ingestelde tijd is verstreken. De friteuse staat dan uit.
12. Haal de frituurpan uit het toestel en zet de pan op een hittebestendige houder. Neem het
mandje met de ingrediënten eruit door op de ontgrendelknop te drukken.
BELANGRIJKE BAKTIPS
· Het is aangeraden om frieten elke 5 à 10 minuten op te schudden, zodat ze gelijkmatig
gebakken worden. Dit geldt ook voor andere, kleinere snacks die in het mandje over
mekaar komen te liggen. Opgelet: zorg ervoor dat je de ontgrendelknop van het mandje
niet indrukt tijdens het schudden.
· Je kan een eetlepel olie toevoegen voor een knapperiger resultaat, bv. olijfolie,
zonnebloemolie of arachideolie.Vermeng deze olie dan goed met de ongebakken frieten,
vooraleer de frieten in het mandje te doen. Andere ingrediënten kan je bv. met een kwastje
instrijken of insprayen met wat olie. Zorg er telkens voor dat overtollige olie niet mee in
het mandje/de frituurpan terecht komt. Gebruik ook zeker niet te veel olie. Dan worden de
frieten net minder krokant en vettig.
· Laat verse, ongebakken frieten eerst 30 minuten in water weken vooraleer ze te bakken,
zodat het zetmeel van de aardappelen is weggespoeld. Dep ze hierna goed droog.
· Bereid geen overdreven vette ingrediënten in deze friteuse.
· Wanneer je vette ingrediënten bereidt, kan er witte rook uit het toestel komen. Dit heeft
echter geen effect op de werking van het toestel of het eindresultaat. Ook als het toestel
niet goed is schoongemaakt, of als er olie in de frituurpan is achtergebleven, kan er witte
rook ontstaan bij een volgende frituurbeurt.
· Snacks die in de oven gemaakt kunnen worden, kunnen ook in deze friteuse bereid
worden.
· Om zo knapperig mogelijke frieten te bekomen, bak je best 500 g frieten per keer.
· Kleinere hoeveelheden ingrediënten worden gelijkmatiger gebakken dan grote
hoeveelheden.
· Dunnere frieten geven ook een knapperiger resultaat dan dikkere frieten.
Pagina: 7
8
DO510FR
NL
· Plaats een bakvorm of ovenschaal in het mandje wanneer je een cake of quiche wilt
bakken, of bij fragiele of gevulde ingrediënten.
· Je kan deze friteuse ook gebruiken om ingrediënten weer op te warmen. Zet de friteuse
dan op 150°C, gedurende 10 minuten.
· Ingrediënten die even lang op eenzelfde temperatuur gebakken moeten worden, kan je
gerust gelijktijdig in het mandje plaatsen en bakken.
· Diepvriesproducten hoeven niet op voorhand ontdooid te worden.
· Je kan bakpapier of aluminiumfolie of -bakjes gebruiken in het mandje van deze friteuse,
maar wees hierbij wel heel voorzichtig. Let op dat je niet het hele mandje bedekt. De
lucht moet altijd nog goed door het toestel, door het mandje en de ingrediënten kunnen
stromen. Er moet ook altijd genoeg voedsel op het bakpapier of de aluminiumfolie
geplaatst worden, zodat het papier of de folie zeker op zijn plaats gehouden wordt. Anders
kan dit door de sterke luchtstroom naar het verwarmingselement worden gezogen en
gaan branden. Zorg ervoor dat je bakpapier of aluminiumfolie altijd wat groter is dan het
voedsel zelf. Zorg er wel voor dat het niet buiten de mand komt.
· Ovensnacks geven altijd het beste, meest krokante resultaat. Maar ook diepvriessnacks
voor in de gewone friteuse kunnen in deze friteuse bereid worden.
BAKTIJDEN EN -TEMPERATUREN
Onderstaande tabel bevat een aantal richtlijnen voor het klaarmaken van verschillende
gerechten. Opgelet: dit zijn enkel richtlijnen. De tijden zijn altijd ook afhankelijk van de
hoeveelheid en de dikte van het voedsel. Hou ook altijd rekening met de hierboven vermelde
baktips.
Frieten, vers eerst 18 min. 140°
dan 12 min. 180°
Frieten, diepvries eerst 12 min. 200°
dan 8 min. 200°
Aardappelwedges 18-22 min. 180°
Kroketten 15 min. 185°
Kaaskroketten, diepvries 12 min. 180°
Kippennuggets, bitterballen,
vissticks en andere snacks
6-10 min. 200°
Kipfilet 15 min. 200°
Kippenschnitzel, diepvries 12 min. 180°
Steak 8-12 min. 180°
Vis 10-15 min. 180°
Champignons 3-4 min. 180°
Loempia’s 8-13 min. 200°
Drumsticks 15-20 min. 180°
Pagina: 8
9
DO510FR
www.domo-elektro.be
NL
Gehaktballen 6 min. 180°
Hamburger 6-10 min. 180°
Saté 10 min. 190°
Scampi 6 min. 180°
Ei, hardgekookt 12 min. 160°
Ei, zachtgekookt 6-7 min. 160°
Groenten 15 min. 200°
Groentefriet - harde groenten 10-13 min. 200°
Groentefriet - zachte groenten 7 min. 200°
Appeltjes 7 min. 180°
Banaan 7 min. 200°
Bladerdeeghapjes 10 min. 180°
Afbakbroodjes 7 min. 200°
Cake 20 min. 165°
Muffins 15-20 min. 160°
REINIGING EN ONDERHOUD
· Maak het toestel na elk gebruik schoon.
· Gebruik geen metalen of schurende schoonmaakproducten. Deze kunnen het toestel
beschadigen.
· Zorg ervoor dat de timerknop op 0 (= uit) staat en trek de stekker uit het stopcontact.
· Laat het toestel minstens 30 minuten afkoelen vooraleer het te verplaatsen of schoon te
maken.
· Wrijf de buitenkant van het toestel schoon met een vochtige doek.
· Maak de frituurpan en het frituurmandje schoon met warm water, wat afwasmiddel en een
niet-schurende spons.
· Maak de binnenkant van het toestel schoon met warm water en een zachte spons.
· Maak het verwarmingselement schoon met een borsteltje om voedselresten te
verwijderen.
· Droog alles grondig af.
Pagina: 9
10
DO510FR
NL
MILIEURICHTLIJNEN
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat
dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling.Voor meer details in verband met het
recycleren van dit product, neem je best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het
product hebt gekocht.
Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de
verpakking milieubewust.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Domo DO510FR.

Stel een vraag over de Domo DO510FR

Heb je een vraag over de Domo DO510FR en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Domo DO510FR. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Domo DO510FR zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.