DeWalt DWS520 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DWS520. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DWS520
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 6
ENGLISH
DWS520
To amend a previous print error in the User
Manual
Package contents
The package contains:
1 Plunge Saw
1 Allen key
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
DANSK
DWS520
For at ændre en udskrivningsfejl
i Brugervejledningen
Pakke indeholder
Pakken indeholder:
1 Vinkelsav
1 Unbrakonøgle
1 Instruktionsmanual
1 Skitse
DEUTSCH
DWS520
Um einen vorherigen Druckfehler im
Benutzerhandbuch zu ändern.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Tauchsäge
1 Inbusschlüssel
1 Anleitungshandbuch
1 Explosionszeichnung
ESPAÑOL
DWS520
Modificar un error anterior de impresión en el
manual de usuario.
Contenidos del paquete
El paquete contiene:
1 Sierra de socavación
1 Llave macho
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo extenso
FRANÇAIS
DWS520
Pour rectifier une précédente erreur d‘impression
dans le manuel utilisateur.
Contenu de l’emballage
Cet emballage contient :
1 scie circulaire
1 clé Allen
1 Manuel d’instructions
1 Vue explosée
ITALIANO
DWS520
Per correggere un precedente errore di stampa
nel manuale d‘uso.
Contenuti dell’imballaggio
L’imballaggio contiene:
1 Sega a tuffo
1 Chiave Allen
1 Manuale d’istruzioni
1 Disegno esploso
NEDERLANDS
DWS520
Ter verbetering van een eerdere drukfout in de
gebruiksaanwijzing.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Invalzaag
1 Allen-sleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Exploded-view tekening
NORSK
DWS520
For å justere en tidligere trykkfeil
i bruksanvisningen.
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Unbraconøkkel
1 Bruksanvisning
1 Tegning av delene
Pagina: 68
NEDERLANDS
65
DWS520 VERSTEKZAAG
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor elektrisch gereedschap
van DEWALT. Jarenlange ervaring, uitgebreide
productontwikkeling en innovatie hebben van
DEWALT een van de betrouwbaarste partners
gemaakt voor gebruikers van professionele
elektrische werktuigen.
Technische gegevens
DWS520 DWS520
QS/GB LX
Voltage VDC 220-240 115
Vermogen W 1300 1300
Onbelaste snelheid min-1 1750-4000 1750-4000
Bladdiameter mm 165 165
Maximale snijdiepte
90˚ (zonder
geleidingsrail) mm 59 59
90˚ (met
geleidingsrail) mm 55 55
Bladopening mm 20 20
Schuine hoekafstelling 47˚ 47˚
Gewicht kg 5 5
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Verenigd Koninkrijk & Ierland
230 V gereedschap 13 ampère, stekkers
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit
op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
schade aan eigendommen.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
DWS520 DWS520
QS/GB LX
LpA (geluidsdruk) dB(A) 92 92
KpA (geluidsdruk) dB(A) 3 3
LWA (akoestisch
vermogen) dB(A) 103 103
KWA (akoestisch
vermogen) dB(A) 3 3
Totale trillingswaarden (triax vectorsom)
bepaald conform EN 60745:
DWS520 Trillingswaarde = 2,8 m/s²
Onzekerheid K = 1,5 m/s²
De aangegeven trillingsemissie is gemeten in
overeenstemming met een standaardtestmethode
en kan worden gebruikt om het ene gereedschap te
vergelijken met een ander.
De aangegeven trillingsemissie kan ook
worden gebruikt in een voorafgaande
blootstellingsbeoordeling.
WAARSCHUWING: De gemeten
trillingswaarde tijdens het eigenlijke
gebruik van het elektrische werktuig
kan verschillen van de aangegeven
waarde afhankelijk van de wijze waarop
het werktuig wordt gebruikt. Dit zou
kunnen leiden tot een aanzienlijke
onderschatting van de blootstelling als
het gereedschap regelmatig op zo’n
manier wordt gebruikt.
Een schatting van de blootstelling aan trillingen
ervaren tijdens een bepaalde werkperiode moet
ook rekening houden met de perioden wanneer het
gereedschap uitgeschakeld is, en als het gewoon
draait zonder te werken bovenop de opstarttijd.
Dit kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verlagen
gezien over de hele werkperiode.
Pagina: 69
NEDERLANDS
66
EG-conformiteitsverklaring
DWS520
DEWALT verklaart dat deze werktuigen zijn
ontworpen overeenkomstig met:
2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1: 2006,
EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met DEWALT op onderstaand adres, of kunt u de
achterzijde van de handleiding raadplegen.
Directeur Techniek en productontwikkeling
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
16/08/2007
WAARSCHUWING: lees de
handleiding met instructies om de kans
op letsels te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische werktuigen
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Geen acht slaan op de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK.
De term ‘elektrisch gereedschap’ in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt
van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen
vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan
leiden tot verlies van controle over het
werktuig.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
Pagina: 70
NEDERLANDS
67
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a) GEVAAR: Houd de handen uit de
buurt van de snijzone en het blad. Houd
uw tweede hand op de hulphendel of op
de motorbehuizing. Indien beide handen
de zaag vasthouden, dan kunnen ze niet
gesneden worden door het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen
het blad onder het werkstuk.
Pagina: 71
NEDERLANDS
68
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle
tand van de tanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit het stuk dat gesneden wordt
in uw handen of tussen uw benen.
Bevestig het werkstuk op een stabiel
platform. Het is belangrijk het werk goed
te ondersteunen om blootstelling van het
lichaam, het klem raken van het blad of
controleverlies te beperken.
e) Houd het gereedschap vast bij
de geïsoleerde grijpvlakken als u
een bewerking uitvoert waarbij het
snijgereedschap een verborgen bedrading
kan raken. Door contact met een snoer
onder spanning zullen blootgestelde metalen
onderdelen van het werktuig ook onder
spanning komen te staan en de gebruiker
elektrocuteren.
f) Bij het afscheuren, gebruik steeds een
langsgeleider of een geleiding met rechte
rand. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de
snede en beperkt het risico dat het blad klem
raakt.
g) Gebruik altijd bladen met een correcte
grootte en vorm (diamant versus rond)
van boomopeningen. Bladen die niet
overeenstemmen met de montagehardware
van de zaag zullen excentrisch draaien, wat
leidt tot controleverlies.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen
en bout werden speciaal ontworpen
voor uw zaag, voor optimale prestatie en
bedieningsveiligheid.
Oorzaken en voorkomen door de
gebruiker van terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een
klemgeraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat
ertoe leidt dat een niet bestuurde zaag optilt uit
het werkstuk in de richting van de bediener;
– Als het blad geklemd is of stevig vastzit doordat
de opening nauwer wordt, dan blokkeert het
blad en de motorreactie stuurt het toestel snel
achterwaarts naar de bediener toe;
– Indien het blad gedraaid of verkeerd gericht
geraakt in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout terechtkomen,
waardoor het blad uit de opening klimt en in de
richting van de bediener springt.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo dat u de terugslagkrachten weerstaat.
Plaats uw lichaam aan beide zijden
van het blad maar niet in lijn met het
blad. Terugslag zou ertoe kunnen leiden
dat de zaag achterwaarts springt, maar
terugslagkrachten kunnen onder controle
gehouden worden door de bediener,
indien de passende voorzorgsmaatregelen
genomen zijn.
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat
de drukschakelaar dan los en houdt de
eenheid bewegingloos in het materiaal
totdat de schijf volledig tot stilstand komt.
Probeer de eenheid nooit achteruit of uit
het werkstuk te trekken terwijl de schijf
in beweging is. Hierdoor kan terugslag
optreden. Onderzoek waardoor de schijf
bleef steken en neem maatregelen om dat
een volgende keer te voorkomen.
c) Bij het opnieuw starten van een zaag
in het werkstuk, centreer dan het
zaagblad in de snede en controleer
of de zaagtanden niet in het materiaal
vastzitten. Als de schijf vastzit, kan het
werktuig naar boven schieten of een
terugslag veroorzaken wanneer het werktuig
opnieuw wordt aangezet.
d) Ondersteun grote panelen om het
risico op het klemraken van het blad en
terugslag tot een minimum te beperken.
Grote panelen hebben de neiging door te
buigen onder hun eigen gewicht. Het paneel
dient aan beide kanten ondersteund te
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt
van beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde
bladen. Niet-gescherpte of onjuist afgestelde
bladen geven een nauwe snede waardoor
overmatige wrijving, klemraken van het blad
terugslag ontstaan.
f) De bladdiepte en de sluithendels van
de hoekafstelling moeten stevig en
vast zijn alvorens te snijden. Indien de
bladafstelling verschuift bij het snijden, dan
kan het klemraken van het blad en terugslag
veroorzaken.
Pagina: 72
NEDERLANDS
69
g) Wees extra voorzichtig bij het
verstekzagen in bestaande muren of
andere blinde zones. Het uitstekend blad
kan voorwerpen snijden, wat tot terugslag
kan leiden.
Veiligheidsinstructies voor
verstektypezagen
a) Controleer de bescherming op een
goede sluiting voor elk gebruik. Gebruik
de zaag niet indien de bescherming niet
vrij beweegt en het blad onmiddellijk
omsluit. Nooit de bescherming klemmen
of vastmaken als het blad blootgesteld is.
Indien u per toeval de zaag laat vallen, dan
kan de bescherming gebogen zijn. Controleer
of de bescherming vrij beweegt en het blad
of een ander onderdeel niet raakt, in alle
hoeken en snijdiepten.
b) Controleer de werking en toestand van
de terugklapveer van de bescherming.
Indien de bescherming en de veer niet
goed werken, dan moeten ze nagezien
worden voor gebruik. De bescherming kan
traag werken door beschadigde onderdelen,
kleverige neerslag, of een opbouw van vuil.
c) Zorg ervoor dat de beschermingsplaat
van de zaag niet verschuift bij het uitvoren
van het verstekzagen als de hoekinstelling
van het blad niet op 90° is. Een blad
dat zijdelings verschuift, zal klemraken
veroorzaken en waarschijnlijk ook terugslag.
d) Zorg er altijd voor dat de bescherming
het blad bedekt alvorens de zaag neer te
leggen op de bank of op de vloer. Een niet-
beschermd, draaiend blad zal ertoe leiden
dat de zaag achterwaarts gaat en alles snijdt
wat in haar weg komt. Wees bewust van de
tijd dat het duurt vooraleer het blad stopt
nadat de schakelaar is losgelaten.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor alle zagen met splijtmes
a) Gebruik het passend splijtmes voor
het blad dat gebruikt wordt. Opdat het
splijtmes zou werken, moet het dikker zijn
dan het lichaam van het blad maar dunner
dan de tanden van het blad.
b) Stel het splijtmes af zoals beschreven
in deze handleiding. Onjuiste spatiëring,
plaatsing en gelijkrichting kan ertoe leiden
dat het splijtmes niet doeltreffend is bij het
vermijden van terugslag.
c) Opdat het splijtmes zou werken, moet het
vastzitten in het werkstuk. Het splijtmes
is niet doeltreffend bij het vermijden van
terugslag tijdens korte sneden.
d) Bedien de zaag niet indien het splijtmes
gebogen is. Zelfs een kleine storing kan de
sluitsnelheid van een bescherming vertragen.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor verstektypezagen
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling
aan stofdeeltjes kan leiden tot
ademhalingsmoeilijkheden en mogelijke
verwondingen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleinere diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die
conform zijn EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
Overige risico’s
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorsbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van de draaiende
zaagschijf.
– Risico op letsel bij het verwisselen van de
schijf.
– Risico op stofinademing van materialen die,
als ze gesneden worden, schadelijk kunnen
zijn.
Labels op het gereedschap
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, geven de labels op het
gereedschap de volgende pictogrammen weer:
Maximale snijdiepte
Bladdiameter
Pagina: 73
NEDERLANDS
70
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Verstekzaag
1 Railklem
1 Allensleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Opengewerkte tekening
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of accessoires die tijdens het
vervoer veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (afb. 1–3)
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische werktuig of enig onderdeel
daarvan. Dit kan schade of lichamelijk
letsel tot gevolg hebben.
BEOOGD GEBRUIK
De DWS520 verstekzaag is ontworpen voor
professionele zaagtoepassingen en het snijden van
houtproducten.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze verstekzaag voor zwaar werk is een
professioneel werktuig. HOUD het gereedschap
uit de nabijheid van kinderen. Toezicht is vereist als
onervaren bedieners dit gereedschap gebruiken.
a. verstektrekker
b. aan-/uitschakelaar
c. hoofdhendel
d. schoen
e. hoekafstelknop
f. afstelknoppen diepte
g. diepteschaal
h. voorste handvat
i. uitlaat stofextractie
j. railregelaar
k. blad
l. sluitknop
m. sluithendel
n. klemschroef blad
o. buitenflens
p. binnenflens
q. splijtmes
r. afstelschroeven splijtmes
s. snelheidswiel
t. snij-indicator
u. anti-terugslagknop
v. buitenbescherming
w. geleidingsrail
x. klem
y. indicatoren bladstand
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de voltage
overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door een speciaal
vervaardigd snoer dat verkrijgbaar is via de DEWALT
onderhoudsafdeling.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, maak dan gebruik
van een goedgekeurd verlengsnoer, geschikt voor
de stroominvoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens).
De minimale geleidermaat is 1,5 mm2. Rol bij gebruik
van een haspel de kabel altijd volledig af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Trek vóór montage
en aanpassing altijd de stekker van het
gereedschap uit het stopcontact.
Aanpassen van de helling (afb. 1)
De helling van de hoek kan worden aangepast
tussen 0° en 47°.
1. Maak de hoekafstelknoppen (e) los.
2. Stel de hellinghoek in door de zaagvoet (d) te
kantelen tot de markering de gewenste hoek
aangeeft op de schaal.
de diepteschaal (g).
3. Span de hoekafstelknoppen (e) vast.
Het zaagblad vervangen (afb. 2, 3)
1. Druk op de sluitknop (l).
2. Druk de verstekzaag omlaag om te stoppen
(stand wijziging blad).
Pagina: 74
NEDERLANDS
71
3. Draai de sluithendel (m) met de klok mee tot
deze stopt.
4. Druk de sluithendel (m) omlaag en draai het
blad tot de sluitstand gevonden is.
OPMERKING: Het blad (k) is nu vergrendeld en kan
niet met de hand gedraaid worden.
5. Draai de klemschroef (n) van het blad tegen de
klok in om deze te verwijderen.
6. Verwijder de buitenflens (o) en het versleten blad
(k). Plaats het nieuwe blad op de binnenflens (p).
7. Plaats de buitenflens (o) terug en de
klemschroef (n) van het blad. Draai de schroef
met de hand met de klok mee.
OPMERKING: De draairichting van het zaagblad
en de rotatie van de verstekzaag MOETEN hetzelfde
zijn.
8. Draai de bladklemschroef goed vast met de
Allensleutel.
9. Draai de sluithendel (m) tegen de klok in tot
deze stopt.
10. Verplaats de verstekzaag terug naar de
bovenstand.
11. Druk de verstektrekker (a) voorwaarts om de
wijziging van het zaagblad te vergrendelen.
Het splijtmes aanpassen (afb. 3)
Voor de correcte afstelling van het splijtmes (q), zie
figuur 3. Pas de ruimte van het splijtmes aan na
vervanging van het zaagblad of indien nodig.
1. Volg stappen 1–4 Het Zaagblad Wijzigen.
2. Maak de afstelschroef (r) van het splijtmes
losmet een Allensleutel en stel het splijtmes in
zoals afgebeeld in afb. 3.
3. Span de schroef van het splijtmes(r) aan.
4. Draai de sluithendel (m) tegen de klok in tot
deze stopt.
5. Verplaats de verstekzaag terug naar de
bovenstand.
Afstelling snijdiepte (afb. 4)
De snijdiepte kan ingesteld worden op 0 – 59 mm
zonder geleidingsrail bevestigd; met de geleidingsrail
bevestigd: 0 – 55 mm.
1. Maak de afstelknop van de diepte (f) los en
verplaats de indicator om de correcte snijdiepte
te bekomen.
2. Span de afstelknop van de diepte (f) aan.
OPMERKING: Voor optimale resultaten, laat het
zaagblad uitsteken uit het werkstuk met ongeveer
3 mm (afb. 4).
BEDIENING
WAARSCHUWING: Alvorens de
verstekzaag te gebruiken, zorgt u er
ALTIJD voor dat alle functies goed
werken!
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies en toepasselijke
voorschriften in acht.
Aan- en uitzetten (afb. 1)
Druk op de aan-/uitschakelaar om de verstekzaag
aan te schakelen.
Het gereedschap vasthouden en
geleiden (afb. 5, 6)
WAARSCHUWING!
• ALTIJD het werkstuk bevestigen op
zo’n manier dat het niet kan bewegen
tijdens het zagen.
• ALTIJD de machine voorwaarts
duwen NOOIT de machine
achterwaarts naar u toe trekken.
• ALTIJD de verstekzaag gebruiken
met beide handen. Plaats één hand
op de hoofdhendel (c) en de tweede
hand op de hendel vooraan (h) zoals
afgebeeld in figuur 5.
• ALTIJD de klem gebruiken om de rail
vast te houden op het werkstuk zoals
afgebeeld in figuur 6.
• Zorg ervoor dat het snoer niet in het
pad van de zaag komt.
• Houd het gereedschap vast bij de hoofdhendel
(c) en de hendel vooraan (h) om de zaag goed
te geleiden.
• De snij-indicator (t) toont de snijlijn voor sneden
van 0° en 47° (zonder geleidingsrail).
• De indicator van de bladstand (y) toont de
bladstand voor volledig verstek.
• Voor optimale resultaten, klem het werkstuk
vast met de onderkant naar boven.
SNIJDEN
1. Plaats de machine met het voorste gedeelte van
de zaagbasis op het werkstuk.
2. Druk op de aan-/uitschakelaar om de zaag aan
te schakelen.
Pagina: 75
NEDERLANDS
72
3. Duw de verstekschakelaar (a) voorwaarts, druk
de zaag omlaag om de snijdiepte in te stellen en
druk het voorwaarts in de snijrichting.
VERSTEKSNEDEN
WAARSCHUWING: Om terugslag
te vermijden, MOETEN de volgende
instructies nageleefd worden bij het
verstekzagen:
• Plaats de machine op de geleidingsrail
en los de anti-terugslagknop (u) door
het te draaien in tegenwijzerzin.
• Schakel de machine aan en druk
voorzichtig de zaag omlaag op
de ingestelde snijdiepte en druk
voorwaarts in de snijrichting. De
snij-indicatoren (t) tonen de absolute
voorste en achterste snijpunten
van het zaagblad (dia. 165 mm)
op maximale snijdiepte en met de
geleidingsrail.
• Indien er een terugslag plaatshad
tijdens het verstekzagen, draai dan de
anti-terugslagknop (u) tegen de klok in
om deze vrij te maken van de rail.
• Als u het verstekzagen beëindigd hebt,
draai dan de anti-terugslagknop (u)
met de klok mee in de sluitstand.
Geleidingssysteem (afb. 1, 5)
De geleidingsrails, die verkrijgbaar zijn in
verschillende lengtes, maken precieze, propere
sneden mogelijk en beschermen tegelijkertijd het
oppervlak van het werkstuk
tegen schade.
Samen met aanvullende toebehoren kunnen exact
gehoekte sneden, versteksneden en plaatsing
uitgevoerd worden met het geleidingsrailsysteem.
Het werkstuk met klemmen bevestigen waarborgt
een veilige grip en veilig werken.
De geleidingsopening van de verstekzaag moet
zeer klein zijn voor de beste snijresultaten en kan
ingesteld worden met de twee railregelaars (j).
1. Los de schroef binnenin de railregelaar om de
opening af te stellen.
2. Stel de knop af tot de zaag vastzit op de rail.
3. Draai de knop terug tot de zaag gemakkelijk
glijdt.
4. Houd de railregelaar in die stand en vergrendel
de schroef opnieuw.
OPMERKING: ALTIJD het systeem opnieuw
afstellen voor gebruik met andere rails.
SPLINTERBESCHERMING
De geleidingsrail is uitgerust met een
splinterbescherming, die op maat moet gesneden
worden voor het eerste gebruik:
BELANGRIJK: ALTIJD de instructie van het
geleidingssysteem lezen en opvolgen alvorens de
splinterbescherming te snijden!
1. Stel de snelheid van de verstekzaag in op
niveau 5.
2. Plaats de geleidingsrail op een stuk hout.
3. Stel de verstekzaag in op een snijdiepte van
5 mm
4. Plaats de zaag op het achtereinde van de
geleidingsrail.
5. Schakel de zaag aan, druk het omlaag
op de ingestelde snijdiepte en snijd de
splinterbescherming langs de volledige lengte
in één doorlopende beweging. De rand van de
splinterbescherming stemt nu precies overeen
met de snijrand van het blad.
WAARSCHUWING: Om het risico op
verwondingen te beperken, ALTIJD de
geleidingsrail (w) bevestigen met een
klem (x).
Snelheidsafstelling (afb. 1)
De snelheid kan geregeld worden tussen 1750 en
4000 /min met het snelheidswiel (s). Dit maakt het
mogelijk om de snijsnelheid te optimaliseren die past
bij het materiaal. Zie het volgende schema voor het
type materiaal en de reikwijdte van de snelheid.
Type Materiaal
dat moet worden Gesneden
Reikwijdte
snelheidà
Vol hout (hard, zacht) 5
Spaanplaten en harde
vezelplaten
2–5
Laminaathout, borden, fineer en
gelaagd
5
Plastic, vezelversterkte plastic,
papier en weefsel
2-3
Acrylglas 2-3
Deuren snijden (afb. 7)
1. Plaats de verstekzaag met de
buitenbescherming (v) op een schone, effen
vloer.
2. Druk de schoen (d) met de voorkant op de deur
tegen de afgestelde dieptestop.
Pagina: 76
NEDERLANDS
73
Stofafvoer (afb. 1)
Uw werktuig is uitgerust met een uitlaat voor
stofextractie (i).
WAARSCHUWING: ALTIJD de
verstekzaag aansluiten op een
stofextractiesysteem!
WAARSCHUWING: ALTIJD een
stofextractietoestel gebruiken ontworpen
conform de betreffende bepalingen over
stofemissie.
ONDERHOUD
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met een
minimum aan onderhoud. Een permanente goede
werking is afhankelijk van goed onderhoud en een
regelmatige reiniging van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer of
de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Indien het
zaagblad versleten is, vervang het door
een nieuw, scherp blad.
Smering
Uw elektrisch gereeschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
DEWALT biedt zaagbladen die speciaal ontworpen
zijn voor uw verstekzaag.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
Pagina: 77
NEDERLANDS
74
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
GARANTIE
• 30 DAGEN GEEN RISICO
TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine, om welke reden
dan ook, niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, brengt u de machine dan compleet
zoals bij de aankoop en binnen de 30 dagen
terug naar het erkend DEWALT verkooppunt
waar u het toestel heeft gekocht, samen
met uw aankoopbewijs. U ontvangt een
nieuw toestel of het aankoopbedrag wordt
terugbetaald.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor
uw DEWALT werktuig binnen de 12 maanden
na uw aankoop, zal dit gratis worden geleverd
bij een bevoegde DEWALT reparateur. U
dient een aankoopbewijs voor te leggen. Dit
omvat werkuren en vervangingsonderdelen
voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont
die te wijten zijn aan slechte materialen
of vakmanschap binnen 12 maanden
na aankoop, garanderen wij dat we alle
defectieve onderdelen gratis zullen vervangen
of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht
hebben herstellingen uit te voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze
garantie wordt aangeboden als een extra
voordeel en vormt een aanvulling op de
wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur verwijzen we
naar het telefoonnummer op de achterzijde
van deze handleiding. Of u kunt een lijst
met bevoegde DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DWS520.

Stel een vraag over de DeWalt DWS520

Heb je een vraag over de DeWalt DWS520 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DWS520. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DWS520 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.