DeWalt DWD522KS handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DWD522KS. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: DWD522KS
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Slowaaks, Hongaars, Roemeens, Indonesisch, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 66
65
NEDERLANDS
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
DWD522 DWD524 DWD525 DWD530 D21570
Voltage VAC 230 230 230 230 230
Type 1 1 1 1 1
Vermogen W 950 1100 1100 1300 1300
Snelheid onbelast min-1
0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 / 0–1250 /
0–3500 0–3500 0–3500 0–3500 0–3500
Kraagdiameter mm 43 43 43 43 43
Maximale capaciteit boorkop mm 13 13 13 13 16
Boortjes
metaal boren lage snelheid mm 13 13 13 16 16
hout, vlak boren mm 40 40 40 40 40
boortjes, metselwerk boren
optimaal mm 5–10 5–10 5–10 5–10 5–10
maximum mm 20 22 22 22 22
diamantkern mm – – – – 127
Gewicht kg 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
LPA (emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 95 95 94 93 93
LWA (niveau geluidsvermogen) dB(A) 106 106 105 104 104
KWA (onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau) dB(A) 3 3 3 3 3
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D
= m/s2
5,5 5,5 4 7 –
Onzekerheid K = m/s2
4,3 4,3 1,5 4,8 –
Slagboren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,ID
= m/s2
18 18 15 16 16
Onzekerheid K = m/s2
6,3 6,3 1,9 4,6 4,6
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,DD
= m/s2
– – – – 13
Onzekerheid K = m/s2
– – – – 6,8
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het
andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor de hoofdtoepassingen van
het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan
wel met andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen.
KLOPBOORMACHINE MET TWEE SNELHEDEN
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Pagina: 67
66
NEDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
KLOPBOORMACHINE MET TWEE SNELHEDEN
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-1:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.03.15
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Pagina: 68
67
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 69
68
NEDERLANDS
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Slagboormachines
• Draag oorbescherming als u de boorhamer
gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het boorgereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
boorgereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, zullen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het op een stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de hand
of het tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
• Gebruik gehoorbescherming wanneer u
gedurende langere tijd met de slagboor
werkt. Langdurige blootstelling aan zeer
krachtige geluiden kan gehoorverlies
veroorzaken. Er kan tijdelijk gehoorverlies of
ernstige beschadiging van het trommelvlies
ontstaan door zeer krachtig geluid dat wordt
gegenereerd door het werken met de slagboor.
• Draag een veiligheidsbril of andere
bescherming van uw ogen. Door het
werken met de slagboor kunnen er snippers
wegvliegen. Vliegende deeltjes kunnen
permanente beschadiging van de ogen
veroorzaken. Draag een stofkap of stofmasker
voor toepassing die stof genereren. Voor
de meeste toepassingen zal misschien
gehoorbescherming nodig zijn.
• Gebruik altijd de zijhandgreep die bij het
gereedschap wordt geleverd. Draai voor
gebruik de zijhandgreep stevig vast. Houd
het gereedschap te allen tijde stevig vast.
Probeer niet te werken met dit gereedschap
zonder het met beide handen vast te
houden. Wanneer u dit gereedschap met
één hand bedient zal dat leiden tot verlies van
controle. Ook kan het gevaarlijk zijn bij het
doorbreken van of stuiten op harde materialen
zoals betonijzer.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 70
69
NEDERLANDS
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (h), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Slagboormachine
1 Zijhandgreep
1 Diepteaanslag
1 Sleutel boorkop (alleen D21570K)
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 4)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit-schakelaar
b. Omkeerhendel
c. Boorkop
d. Kraag selectie snelheid/stand
e. Zijhandgreep
f. Indicatielampje (DWD530, D21570)
g. Hoofdhandgreep
h. Datumcode
i. Sleutel boorkop (D21570)
j. Vergrendelknop/Aan-knop
• Controleer altijd voor gebruik de boortjes.
Gebruik nooit beschadigde boortjes.
• Slagboortjes en het gereedschap worden
heet tijdens gebruik. Draag handschoenen
wanneer u ze aanraakt.
• Gebruik anti-slip schoeisel zodat u zich niet
bezeert wanneer u staat of loopt op gladde
oppervlakken.
• Gebruik alleen booraccessoires die zijn
ontworpen voor dit gereedschap. Gebruik van
booraccessoires die niet worden aanbevolen,
kan leiden tot letsel als gevolg van verlies van
controle.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door de slagboorwerking van het gereedschap
kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen
worden opgevangen en beperk de blootstelling
door regelmatig rustperioden in te lassen.
• Ventilatieopeningen bedekken vaak
bewegende onderdelen en kunnen beter
niet worden aangeraakt. Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van
boormachines:
– Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van de draaiende delen of hete delen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Een risico van het klemmen van de vingers
wanneer accessoires worden gewisseld.
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt
door het inademen van stof dat ontstaat bij het
werken in hout.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Pagina: 71
70
NEDERLANDS
Als u de boormachine in voorwaartse richting wilt
laten werken, laat u de Aan/Uit-schakelaar los en
duwt u de hefboom naar rechts (gezien vanuit het
uiteinde van de boorboorkop).
Zet de omkeerhendel steeds terug in voorwaartse
positie wanneer u werkzaamheden hebt uitgevoerd
in omgekeerde richting.
WERKEN MET HOGE/LAGE SNELHEID (AFB. 1, 5)
De tandwielaandrijving met twee snelheden in de
slagboormachine met dubbel bereik maakt effectief
werken mogelijk in een uitgebreide reeks van van
applicaties in een ruimere keuze van accessoires.
Voor het werken bij een LAGE SNELHEID draait
u de kraag (d) naar het symbool van het boortje in
boorpositie 1.
Voor het werken bij een HOGE SNELHEID draait
u de kraag (d) naar het symbool van het boortje in
boorpositie 2.
Het tandwielmechanisme is zo ontworpen dat
het overschakelen alleen mogelijk is wanneer de
machine is uitgeschakeld. Het kan echter nodig zijn
de boorkop wat met de hand te draaien zodat de
tandwielen ingrijpen terwijl u de kraag draait.
OPMERKING: PROBEER NIET DE
SNELHEID TE VERANDEREN door
de kraag te draaien wanneer het
gereedschap in werking is. Als u dat
doet, zal het tandwielmechanisme
worden beschadigd.
SELECTIEKNOP SLAGBOREN/BOREN (AFB. 1, 5)
Als u het gereedschap wilt overzetten van de
boorstand naar de slagboorstand (of vice-versa),
draait u de kraag (d) naar het symbool van uw
keuze, zoals Afbeelding 5 laat zien.
Draai de kraag (d) naar het boorsymbool als u wilt
boren, of naar het hamersymbool als u de slagboor
wilt gebruiken, zoals de afbeelding laat zien.
KOPPELBEGRENZENDE KOPPELING
Dit gereedschap is voorzien van een
koppelbegrenzende koppeling die de maximale
koppelreactie vermindert die wordt overgebracht
op de gebruiker in het geval dat de boor vastloopt.
De functie voorkomt ook dat de overbrenging en de
elektrische motor vastlopen. De koppelbegrenzende
koppeling is in de fabriek ingesteld en kan niet
worden aangepast.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (AFB. 4)
DWD530, D21570
Uw DEWALT boormachine zal misschien uitgerust
zijn met een elektronische functie die E-CLUTCH
Anti-Lock Control™ wordt genoemd. De bedoeling
van deze functie is u te helpen de boormachine in
GEBRUIKSDOEL
Uw heavy-duty boorhamer is ontworpen voor
professionele boor- en hamerboortoepassingen.
De D21570 is ontworpen voor professioneel droog
boren met een diamantboor in metselwerk.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze slagboormachines voor zwaar gebruik zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
AAN/UIT-SCHAKELAAR (AFB. 3)
Druk de Aan/Uit-schakelaar (a) in wanneer u de
slagboormachine wilt starten. Als u het gereedschap
wilt stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar los.
VARIABELE SNELHEID (AFB. 3)
Door de variabele snelheid is snelheidsregeling
mogelijk. Hoe verder u de Aan/Uit-schakelaar (a)
indrukt, des te sneller werkt de slagboormachine.
Druk, als dat nodig is, op de vergrendelknop (j)
zodat de machine blijft werken en laat de schakelaar
los. De vergrendelknop werkt alleen bij volledige
snelheid, voorwaartse rotatie.
U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt,
laten stoppen door kort op de schakelaar te drukken
en deze los te laten. Zet het gereedschap altijd
uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.
OPMERKING: Gebruik lagere snelheden voor het
eerste boren van gaten, het boren in kunststoffen of
keramiek of het werken met schroeven.
OMKEERHENDEL (AFB. 3)
De omkeerhendel (b), die zich boven de Aan/
Uit-schakelaar bevindt, wijzigt de draairichting van
de slagboormachine en wordt gebruikt voor het
uitdraaien van schroeven en vastgelopen boortjes.
Als u het gereedschap in omgekeerde richting wilt
laten werken, laat u de Aan/Uit-schakelaar (a) los
en duwt u de hefboom naar links (gezien vanuit het
uiteinde van de boorkop).
Pagina: 72
71
NEDERLANDS
geleidergrootte is 1,5 mm2
; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zijhandgreep (afb. 2)
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van persoonlijk letsel tot een
minimum, gebruik het gereedschap
ALTIJD met de zijhandgreep goed
bevestigd en stevig vastgedraaid.
Als u dat niet doet, kan de zijhandgreep
tijdens het gebruik van het gereedschap
los komen te zitten waardoor u
vervolgens de controle over het
gereedschap kunt verliezen. Zorg
voor een maximale controle, houd het
gereedschap met beide handen vast.
Er wordt bij deze slagboormachine (e) en zij
handgreep geleverd. Deze wordt aan de voorzijde
van de tandwielkast geklemd, zoals Afbeelding 2
laat zien, en kan 360° worden gedraaid voor gebruik
door rechts- of linkshandigen.
Als u de zij handgreep op zijn plaats hebt gebruikt,
moet u deze naar achteren duwen tot de sleuven (k)
van de zijhandgreep op één lijn staan en ingrijpen op
de uitstekende nokken (m) aan de onderzijde van de
tandwielkast. U klemt vervolgens de zijhandgreep
stevig vast door deze naar rechts te draaien.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
bedwang te houden tijdens vastlopen en ervoor te
zorgen dat de machine niet uit uw handen wordt
getrokken. Dit kan u overkomen wanneer u boort in
staal of grote boren gebruikt in hout.
Als de boormachine vastloopt, wordt de motor
gedurende een bepaalde tijd in- en uitgeschakeld.
Dit vermindert de reactie van het vastlopen en helpt
u de boormachine in bedwang te houden. Wanneer
u de Aan/Uit-schakelaar loslaat, wordt de E-Clutch
gereset en werkt de unit in de normale stand,
wanneer u de schakelaar weer indrukt.
In de E-CLUTCH Anti-Lock Control™ is ook een
overbelastingsbeveiligingsfunctie opgenomen die is
ontworpen om te helpen voorkomen dat de unit te
heet wordt bij zware belasting.
Als de unit tijdens gebruik uitzonderlijk heet wordt,
schakelt deze functie de motor uit. De functie blijft
de motor uitschakelen als de motor opnieuw wordt
gestart en zwaar wordt belast voordat afkoeling
heeft plaatsgevonden.
Afbeelding 4 laat het instructielabel (n) zien dat op de
behuizing zit. Er zijn twee waarschuwingsstanden.
1. Ingeschakelde stand: Wanneer de
boormachine vastloopt, gaat het lampje
branden en blijft branden wanneer de motor
gedurende een bepaalde tijd wordt in- en
uitgeschakeld totdat de E-CLUTCH Anti-Lock
Control™ het gereedschap volledig uitschakelt.
Wanneer de boormachine in de normale stand
wordt gebruikt, brandt er geen lampje.
2. Probleemstand: Een voortdurende reeks
van flitsen wanneer u de Aan/Uit-schakelaar
intrekt wijst erop dat de elektronica niet meer
functioneert. Het gereedschap werkt misschien
nog wel zonder E-CLUTCH Anti-Lock Control™
maar moet zo snel mogelijk worden aangezien.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
Pagina: 73
72
NEDERLANDS
Sleutelloze boorkop (afb. 7–9)
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
De DWD522, DWD524, DWD525 en DWD530 zijn
voorzien van een sleutelloze boorkop (c) die zorgt
voor meer gebruiksgemak. Ga stapsgewijs te werk
zoals hieronder wordt vermeld als u een boortje of
een ander accessoire wilt inzetten.
1. Pak het achterste gedeelte van de boorkop vast
met één hand en draaien met uw andere hand
het voorste gedeelte naar links, zoals Afbeelding
7 laat zien. Draai de boorkop zo ver open dat u
het accessoire van uw keuze kunt inzetten.
2. Plaats het boortje of het andere accessoire
ongeveer 19 mm (3/4") in in de boorkop en zet
stevig vast door het achterste gedeelte van de
boorkop vast te houden en het voorste gedeelte
naar rechts te draaien. Wanneer de boorkop
bijna is vastgezet, hoort u een klikkend geluid.
Na 4–6 klikken is de boorkop stevig vastgezet
rond het accessoire.
3. U kunt het accessoire losmaken door stap 1 die
hierboven wordt vermeld, te herhalen.
WAARSCHUWING: Probeer niet
boortjes (of een ander accessoire) vast
te zetten door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en het
gereedschap in te schakelen. Dit kan
leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel.
SLEUTELLOZE BOORKOP VERWIJDEREN (AFB. 8)
Zet de boorkop vast rond het korte gedeelte van
een inbussleutel (niet meegeleverd) van formaat
6 mm (1/4”) of groter. Tik met een zachte hamer of
een stuk hout het lange gedeelte naar links. Hierdoor
komt de boorkop los, zodat u deze met de hand
kunt uitschroeven.
SLEUTELLOZE BOORKOP PLAATSEN (AFB. 9)
Schroef de boorkop met de hand zover mogelijk
vast. Zet de boorkop vast rond het korte uiteinde
van een inbussleutel van 6 mm (1/4”) of meer (niet
meegeleverd), tik het lange uiteinde met een zachte
hamer naar rechts, zoals wordt afgebeeld.
Boorkop met sleutel (afb. 1)
D21570
De D21570 is voorzien van een boorkop met sleutel
(c). Ga stapsgewijs te werk zoals hieronder wordt
vermeld als u een boortje of een ander accessoire
wilt inzetten.
1. Zet de kraag van de boorkop met de hand vast.
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
• Zorg er om het risico op
persoonlijk letsel te verminderen
ALTIJD voor dat het werkstuk
stevig vastgemaakt of
vastgeklemd is. Als u door dun
materiaal boort, dient u een houten
steunblok te gebruiken om schade
aan het materiaal te voorkomen.
• Beperk het risico van persoonlijk
letsel tot een minimum, gebruik
het gereedschap altijd met de
zijhandgreep goed bevestigd en
stevig vastgedraaid. Als u dat niet
doet, kan de zijhandgreep tijdens
het gebruik van het gereedschap los
komen te zitten waardoor u vervolgens
de controle over het gereedschap kunt
verliezen. Zorg voor een maximale
controle, houd het gereedschap met
beide handen vast.
• Probeer niet boortjes (of een ander
accessoire) vast te zetten of los te
maken door het voorste gedeelte
van de boorkop vast te grijpen en
het gereedschap in te schakelen. Dit
kan leiden tot beschadiging van de
boorkop en tot persoonlijk letsel.
• Gevaar voor brandwonden. Draag
ALTIJD handschoenen wanneer u
boortjes wisselt. Bereikbare metalen
delen van het gereedschap en
boortjes kunnen uitermate heet
worden tijdens het gebruik. Kleine
stukjes afgebroken materiaal kunnen
blote handen verwonden.
Juiste positie van de handen (afb. 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (e) en de andere op de
hoofdhandgreep (g).
Pagina: 74
73
NEDERLANDS
ontstaan. Wees altijd voorbereid op het
vastlopen. Grijp de boormachine stevig
met beide handen vast zodat u de
draaibeweging kunt beheersen en letsel
kunt vermijden.
4. ALS DE BOORMACHINE VASTLOOPT,
is dat meestal omdat het gereedschap
wordt overbelast. LAAT DE AAN/UIT —
SCHAKELAAR ONMIDDELLIJK LOS,
haal het boortje uit het werkstuk en kijk
wat de oorzaak van het vastlopen is. KLIK
DE SCHAKELAAR NIET AAN EN UIT
IN EEN POGING EEN VASTGELOPEN
BOORMACHINE WEER OP GANG TE
HELPEN — HIERDOOR ZOU U DE
BOORMACHINE KUNNEN BESCHADIGEN.
5. U kunt het doorbreken van het materiaal en het
vastlopen tot een minimum beperken door de
druk op de boormachine te verminderen en het
boortje geleidelijk door het laatste gedeelte van
het boorgat te leiden.
6. Laat de motor draaien terwijl u het bitje
terugtrekt uit het geboorde gat. Zo kunt u het
vastlopen voorkomen.
7. Bij boormachines met een variabele snelheid is
het niet nodig het gat dat u wilt boren met een
pons te centreren. Begin met een langzame
snelheid te boren en versnel door de schakelaar
harder in te drukken wanneer het gat zo diep is
dat het boortje er niet meer uit kan springen.
DE MACHINE ALS SLAGBOOR GEBRUIKEN
1. Oefen bij het boren net zo veel kracht uit op
de hamerboren dat de boormachine niet al te
veel stuitert of het boortje wegloopt. Wanneer
u te veel kracht uitoefent geeft dat een lagere
boorsnelheid, oververhitting en een lager
boorrendement.
2. Boor rechtuit, houd het boortje in een rechte
hoek op het werkstuk. Oefen tijdens het boren
geen druk van opzij uit op het boortje omdat
hierdoor de windingen van het boortje verstopt
raken en de boorsnelheid afneemt.
3. Wanneer u diepe gaten boort en de snelheid
van de slagboor neemt af, trek dan het boortje
gedeeltelijk uit het gat terwijl de machine loopt
zodat het boorstof uit het boorgat kan komen.
4. Voor metselwerk gebruikt u boortjes met
een carbid punt of metselwerkboortjes. Een
gelijkmatige, constante stroom van de stof wijst
erop dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
2. Plaats de boorkopsleutel in elk van de drie
gaten en zet vast door naar rechts te draaien.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met
alle drie gaten zodat slippen niet mogelijk is.
U kunt het boortje losmaken door de
boorkopsleutel naar links te draaien in slechts
één gat en daarna de boorkop met de hand los
te draaien.
Ieder erkend DEWALT servicecentrum kan een
sleutelloze boorkop plaatsen in plaats van de
boorkop met sleutel.
Diepteaanslag (afb. 2)
De diepteaanslag (l) afstellen:
Draai de handgreep (e) los en verplaats de
diepteaanslag zo dat de afstand tussen het einde
van de aanslag en het einde van het boortje gelijk
is aan de gewenste boordiepte. Bij het boren met
diepteaanslag stopt u wanneer het uiteinde van de
aanslag de oppervlakte van het materiaal bereikt.
Boren
Draai de kraag naar het symbool van het boortje als
u wilt boren en naar het symbool van de hamer als
u de machine als slagboor wilt gebruiken. Plaats het
boortje van uw keuze in de boorkop en zet vast.
BOREN
Pas het gewenste bereik van snelheid/draaimoment
aan de snelheid en het draaimoment van de
geplande handeling aan door de kraag voor selectie
van snelheid te draaien.
1. Voor HOUT gebruikt u gedraaide boortjes,
speedboren, cilindrische schroefboren of
gatenzagen. Voor METAAL gebruikt u boortjes
van het type high-speed staal (HHS) of
gatenzagen. Gebruik een snijvloeistof wanneer
u in metalen boort. De uitzonderingen zijn
gietijzer en messing, deze moeten droog
worden geboord. Voor METSELWERK
gebruikt u boortjes met een carbid punt
of metselwerkboortjes. Een gelijkmatige,
constante stroom van de stof wijst erop dat u
de juiste boorsnelheid gebruikt.
2. Oefen met het bitje altijd druk uit in een rechte
lijn. Oefen zo veel druk uit dat het bitje zich in
het materiaal blijft vreten, maar duw niet zo
hard dat de motor vastloopt of het bitje wordt
gebogen.
3. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast zodat u de draaibeweging van de
boortje kunt beheersen.
WAARSCHUWING: Boormachine kan
vastlopen als u deze overbelast en er
kan dan een plotselinge draaibeweging
Pagina: 75
74
NEDERLANDS
Smering
Uw gereedschap is goed gesmeerd voordat het de
fabriek verliet. In twee tot zes maanden, afhankelijk
van het gebruik, brengt of zendt u uw gereedschap
naar een erkend servicecentrum voor een volledige
reiniging, inspectie en smering. Gereedschappen die
voortdurend worden gebruikt op productiewerken
zullen vaker opnieuw moeten worden gesmeerd.
Ook gereedschappen die gedurende lange tijd
“buiten gebruik” zijn, moeten opnieuw worden
gesmeerd voordat zij weer in gebruik worden
genomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
BOREN MET EEN DIAMANTBOOR
D21570
De D21570 is ontworpen voor droog boren met een
diamantboor in metselwerk tot 127 mm.
Voor het boren met diamantboren met een
grotere diameter in metselwerk en regelmatig
boren met diamantboren van grote diameter in
metselwerk en beton, adviseren wij het gebruik
van diamantkernboor van de DEWALT van het type
D21580, D21582 of D21583.
Gebruik snelheid 2 voor diamantkernboren met een
diameter tussen 22–68 mm. Gebruik altijd snelheid
1 voor diamantkernboren met een diameter van 68
mm tot 127 mm.
Volg de aanbevelingen van de fabrikant bij het
boortje wanneer u het accessoire gebruikt.
OPMERKING: Gebruik altijd kernboortjes bij
integrale centerboorsystemen.
1. Plaats de middenboor in zijn houder in het
midden van het kernboortje.
Boor bij een lage snelheid totdat de kern
ongeveer 5–10 mm in het oppervlak is
gedrongen.
2. Neem de machine uit en trek de stekker uit het
stopcontact.
3. Verwijder de middenboor uit zijn houder.
4. Steek de stekker in het stopcontact en plaats
de kernboor in het werkstuk.
5. Begin met boren, laat de snelheid toenemen en
boor tot de gewenste diepte.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Pagina: 76
75
NEDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DWD522KS.

Stel een vraag over de DeWalt DWD522KS

Heb je een vraag over de DeWalt DWD522KS en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DWD522KS. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DWD522KS zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.