DeWalt DCS373 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DCS373. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DCS373
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 106
NEDERLANDS
105
140 mm (5-1/2") 18 V SNOERLOZE CIRKELZAAG
VOOR HET ZAGEN VAN METAAL, DCS373
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DCS373
Voltage VDC 18
Types 1
Max. afgegeven vermogen W 460
Snelheid zonder druk min-1 3700
Zaagbladdiameter mm 140
Maximale snijdiepte mm 43
Asgat mm 20
Gewicht (zonder accu) kg 3,76
LPA (geluidsdruk) dB(A) 78
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 89
KWA (onzekerheid akoestisch
verm.) dB(A) 3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
zagen van metaal
ah,M
= m/s² 3,1
Onzekerheid K = m/s² 1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Accuset DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Accutype Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Spanning VDC 18 18 18 18
Capaciteit Ah 3,0 1,5 4,0 2,0
Gewicht kg 0,64 0,35 0,.61 0,40
Lader DCB105
Netspanning VAC 230 V
Accutype Li-Ion
Geschatte laadtijd min 30 55 70
(1,5 Ah accusets) (1,5 Ah accusets) (4,0 Ah accusets))
Gewicht kg 0,49
Pagina: 107
NEDERLANDS
106
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCS373
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG and 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.12.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
Pagina: 108
NEDERLANDS
107
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Pagina: 109
NEDERLANDS
108
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a) GEVAAR: Houd handen uit de buurt
van de snijzone en het blad. Houd uw
tweede hand op de hulphendel of op de
motorbehuizing. Indien beide handen de zaag
vasthouden, kunnen ze gesneden worden door
het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen het
blad onder het werkstuk.
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle tand
van de bladtanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit het te snijden stuk in uw handen
of tussen uw benen. Bevestig het werkstuk
op een stabiel platform. Het is belangrijk om
het werk goed te ondersteunen om blootstelling
van het lichaam, het vastraken van het blad of
controleverlies tot een minimum te beperken.
e) Houd het werktuig vast via de geïsoleerde
grijpoppervlakken als u een bewerking
uitvoert waarbij het snijgereedschap
verborgen bedrading kan raken. Door
contact met een snoer onder spanning zullen
blootgestelde metalen onderdelen van het
werktuig ook onder spanning komen te staan en
de gebruiker elektrocuteren.
f) Als u afscheurt, gebruik altijd een
langsgeleider of een geleiding met rechte
rand. Dit verbetert de nauwkeurigheid van het
snijden en verlaagt het risico dat het blad klem
raakt.
g) Gebruik altijd bladen met correcte
grootte en vorm (diamant versus rond)
van boomopeningen. Bladen die niet
overeenstemmen met de montagehardware
van de zaag zullen excentrisch draaien met
controleverlies als gevolg.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en
bout werden speciaal ontworpen voor uw zaag,
voor optimale prestaties en bedieningsveiligheid.
Aanvullende specifieke
veiligheidsregels
OORZAKEN EN VOORKOMEN DOOR DE GEBRUIKER VAN
TERUGSLAG
– Terugslag is een plotse reactie op een klem
geraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat ertoe
leidt dat een niet-bestuurde zaag optilt uit het
werkstuk naar de bediener toe;
– Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat
de snede nauwer wordt, dan blokkeert het blad
en de motorreactie stuurt het werktuig snel
terug naar de bediener;
Pagina: 110
NEDERLANDS
109
– Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd
gericht in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout dringen waardoor
het blad uit de opening klimt en terugspringt
naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo om de terugslagkrachten te weerstaan.
Plaats uw lichaam aan beide kanten van
het blad, maar niet in lijn met het blad.
Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten
kunnen beheerst worden door de bediener
indien passende voorzorgsmaatregelen
genomen worden.
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat de
drukschakelaar dan los en houdt de eenheid
bewegingloos in het materiaal totdat de
schijf volledig tot stilstand komt. Probeer de
eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk
te trekken terwijl de schijf in beweging is.
Hierdoor kan terugslag optreden. Onderzoek
waardoor de schijf bleef steken en neem
maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de
snede en controleer of de zaagtanden niet in
het materiaal vastzitten. Als de schijf vastzit,
kan het werktuig naar boven schieten of een
terugslag veroorzaken wanneer het werktuig
opnieuw wordt aangezet.
d) Ondersteun grote panelen om het risico
dat het blad klem raakt en terugslag te
beperken. Grote panelen hebben de neiging
door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt van
beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen.
Niet gescherpte of onjuist afgestelde bladen
maken enge sneden, wat leidt tot overmatige
wrijving, klemraken van het blad en terugslag.
f) Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden.
Indien de bladafstelling verschuift bij het snijden,
dan kan dit leiden tot klemraken en terugslag.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in
bestaande muren of andere verborgen
gedeelten zaagt. Het uitstekend blad kan
voorwerpen snijden die terugslag kunnen
veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor de
onderste beschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan
de onderste beschermkap worden verbogen.
Open de beschermkap met de terugtrekhendel
en controleer of hij vrij beweegt en bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of
andere delen niet aanraakt.
b) Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Laat voor gebruik
de beschermkap en de veer nakijken als
zij niet naar behoren functioneren. Door
beschadigde delen, plakkende aanslag
of ophoping van spanen kan de onderste
beschermkap vertraagd functioneren.
c) Open de onderste beschermkap
alleen met de hand bij bijzondere
zaagwerkzaamheden, zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel
en laat hem los zodra het zaagblad in
het werkstuk is binnengedrongen. Bij alle
andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch werken.
d) Let er altijd op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voordat
u de zaagmachine op een werkbank of op
de vloer legt. Een onbeschermd uitlopend
zaagblad beweegt de zaagmachine tegen de
zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt.
Let op de uitlooptijd van het zaagblad nadat de
machine is uitgeschakeld.
OPMERKING: In de informatie hierboven wordt
hout genoemd, maar deze zaag moet alleen voor
het zagen van metaal worden gebruikt. Bij het zagen
van metaal kan zich terugslag voordoen.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsinstructies voor
Cirkelzagen
• Gebruik geen schurende zaagbladen of
schijven.
Pagina: 111
NEDERLANDS
110
• Gebruik geen accessoires voor de toevoer
van water.
• Probeer niet roestvrijstaal, betonijzer, gehard
of veredeld staal, gietijzer, metselwerk of
onbekende materialen te zagen.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere practische manier vast en
ondersteun het op stabiele ondergrond.
Wanneer u het werkstuk vasthoudt met de hand
of het tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
• Ga zo staan dat uw lichaam aan één van
beide zijden van het zaagblad is, maar
niet op één lijn met het zaagblad. Door
TERUGSLAG zou de zaag naar achteren
kunnen springen (zie Oorzaken van Terugslag
en Voorkoming daarvan door de Gebruiker
en TERUGSLAG).
• Ventilatieopeningen zijn vaak gepositioneerd
voor bewegende delen en u kunt beter met
uw handen niet in de buurt komen van deze
openingen. Losse kleding, sieraden en lang
haar kunnen in de bewegende delen bekneld
raken.
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen. Zie
de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Plaats de cirkelzaag, wanneer u deze niet
gebruikt, op een stabiel oppervlak, met de
schoenzijde omlaag, op een plaats waar de
zaag niet kan vallen en niemand erover kan
struikelen. Sommig gereedschap met grote
accu’s kan rechtop staan op de accu maar kan
gemakkelijk worden omgegooid.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIGURE) 1]
De datumcode (u), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
Pagina: 112
NEDERLANDS
111
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230 V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12 V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 and DCB183).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. 2)
1. Steek de lader in een geschikt
230 V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (i) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu's garanderen door de
accu's volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Pagina: 113
NEDERLANDS
112
Oplaadstatus
bezig met opladen –– –– –– ––
volledig opgeladen ––––––––––––––––––
hete/koude
accuvertraging –– • –– • –– • –– •
x
probleem met
accu of lader • • • • • • • • • • • •
probleem
elektriciteitssnoer •• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
Pagina: 114
NEDERLANDS
113
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCS373 werkt op 18 V-accu’s.
De accu’s van het type DCB180, DCB181, DCB182
of DCB183 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg
Technische Gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
x Probleem met accu of lader.
Probleem elektriciteitssnoer.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Gooi de accu niet in het vuur.
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze cirkelzaag voor het zagen van metaal
1 Zaagblad met 30 tanden
1 Inbussleutel
2 Li-Ion-accu’s (model M2)
1 Gereedschapskoffer
1 Lader
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
Pagina: 115
NEDERLANDS
114
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 4–6)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop Aan/Uit-schakelaar
c. Hendel voor diepteafstelling
d. Knop voor asvergrendeling
e. Zaagsnede-indicator
f. Zaagbladklemschroef
g. Onderste beschermkap
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Accu
j. Zichtvenster
k. Schoen
l. Inbussleutel
m. Accuvrijgaveknop
n. Hoofdhandgreep
o. Hulphandgreep
p. Knop Vermogenmeter (afb. 4)
q. Binnenste klemring (afb. 5, 6)
r. Buitenste klemring (afb. 5, 6)
s. Zaagas (afb. 5, 6)
t. Zaagblad (afb. 5, 6)
GEBRUIKSDOEL
Deze cirkelzaag voor het zagen van metaal is
bedoeld voor het door professionele gebruikers
zagen van metalen en kleine metalen profielen van
licht formaat.
GEBRUIK NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzaag voor het zagen van metalen is
professioneel elektrisch gereedschap. Laat NIET
kinderen in contact met het gereedschap komen.
Onervaren gebruikers mogen alleen onder toezicht
met dit gereedschap werken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) die
verminderde fysieke, zintuiglijke of psychische
mogelijkheden hebben; wanneer sprake is van
gebrek aan ervaring, kennis of vaardigheden is
gebruik alleen toegestaan onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor de
veiligheid van gebruikers. Laat nooit kinderen
alleen met dit product.
WAARSCHUWING: Voer geen
insteekzaagsnede of verzonken
zaagsnede uit met deze zaag.
VENSTER (AFB. 1)
WAARSCHUWING: Werk niet
met de zaag als het zichtvenster
beschadigd is of ontbreekt. Laat de
zaag nazien door een geautoriseerd
servicecentrum, als het venster
beschadigd is ontbreekt. Als u werkt
met de zaag zonder venster, kunnen
metaalsnippers door de beschermkap
vliegen en persoonlijk letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG: Gebruik geen olie of
snijvloeistoffen bij het zagen met de
metaalzaag. Maak niet het venster
schoon met reinigingsvloeistoffen.
Reinigingsvloeistoffen, snijvloeistoffen en
olie kunnen de kunststof in het venster
beschadigen, waardoor niet meer veilig
met de zaag kan worden gewerkt.
De zaag is voorzien van een zichtvenster (j) aan
de zijde van de bovenste beschermkap. Door dit
venster kan de gebruiker een zaaglijn zien op het te
zagen materiaal.
ZAAGSCHOEN (AFB. 1)
De voorzijde van zaagschoen (k) heeft een
zaagsnede-indicator (e) die het de gebruiker mogelijk
maakt de zaag langs zaaglijnen te verplaatsen. Door
met de inkeping aan de voorzijde van de schoen de
zaaglijn te volgen en te centreren met behulp van de
gewijzigde V-vormige zaagsnede-indicator kan de
gebruiker het zaagblad op de zaaglijn houden. Als
de zaaglijn zichtbaar is door het smalste gedeelte
van de zaagsnede-indicator, loopt het zaagblad
direct over de zaaglijn.
WERKLICHT
De zaag is voorzien van een werklicht en dat
wordt geactiveerd wanneer de Aan/Uit-schakelaar
wordt ingedrukt. Het licht gaat automatisch uit
20 seconden nadat de Aan/Uit-schakelaar wordt
losgelaten. Als u de Aan/Uit-schakelaar ingedrukt
houdt, blijft het werklicht aan.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het
verlichten van het werkoppervlak in de onmiddellijke
nabijheid van het werkstuk en het is niet de
bedoeling dat u het gebruikt als zaklantaarn.
Pagina: 116
NEDERLANDS
115
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 3)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt. De lamp
gaat zonder waarschuwing uit wanneer de accu
volledig is uitgeput.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (i) in de
handgreep van de lamp (afb. 3).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (m) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
VERMOGENMETER (AFB. 4)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de
knop van de vermogenmeter (p) in te drukken.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Aan/Uit-schakelaar (afb. 1)
WAARSCHUWING: Dit gereedschap
heeft geen voorziening voor het
vergrendelen van de Aan/Uit-schakelaar
in de ON-stand en mag nooit op
welke manier dan ook op ON worden
vergrendeld.
De zaag wordt bediend door middel van een Aan/
Uit-schakelaar (a) en een vergrendelknop (b). U kunt
de zaag pas inschakelen met de Aan/Uit-schakelaar
als u eerst de vergrendelknop indrukt. Wanneer
u de Aan/Uit-schakelaar loslaat, wordt de zaag
uitgeschakeld.
Zaagbladen verwisselen (Afb. 1, 5–7)
HET ZAAGBLAD INSTALLEREN
1. Plaats de binnenste klemring (q) op de zaagas
(s) met het grote platte oppervlak naar buiten
naar het zaagblad gericht (afb. 5, 6).
2. Trek de onderste zaagbladbeschermkap (g)
in en plaats zaagblad (t) op de zaagas tegen
de binnenste klemring (q), en let er daarbij op
dat het zaagblad in de juiste richting draait (de
richting van de pijl die de rotatie aangeeft op
het zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de
Pagina: 117
NEDERLANDS
116
zaag). Ga er niet vanuit dat de afdruk op het
zaagblad altijd naar u toe is gericht wanneer
deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de
onderste zaagbladbeschermkap intrekt voor
het installeren van het zaagblad, controleer
dan de staat en de werking van de onderste
zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van
kunt zijn dat deze goed werkt. Controleer dat
deze vrij beweegt en niet het zaagblad of een
ander onderdeel raakt, onder alle hoeken en bij
alle zaagdiepten.
3. Plaats de buitenste klemring (r) op de zaagas
(s) met het grote platte oppervlak tegen het
zaagblad (t) met de schuine zijde naar buiten
gericht.
4. Schroef met de hand de klemschroef (f) van het
zaagblad op de zaagas. (De schroef heeft een
linker schroefdraad en u moet de schroef naar
links vastdraaien. Zie de pijl in afbeelding 7A.)
5. Druk de vergrendelknop (d) van de as in
terwijl u zaagas met de inbussleutel (m, afb. 1)
draait, totdat de asvergrendeling ingrijpt en het
zaagblad niet meer draait.
6. Draai de klemschroef van het zaagblad stevig
aan met de inbussleutel.
OPMERKING: Schakel de
asvergrendeling nooit in zolang de
zaag loopt, en probeer ook nooit het
gereedschap te stoppen. Schakel de
zaag nooit in terwijl de asvergrendeling
is ingeschakeld. Dit zal leiden tot
ernstige beschadiging van uw zaag.
HET ZAAGBLAD VERVANGEN
1. Druk de knop van de asvergrendeling (d) in en
maak de klemschroef (f) van het zaagblad los en
draai de zaagas (s) met de inbussleutel (l) totdat
de asvergrendeling ingrijpt en het zaagblad niet
meer draait. Draai terwijl de asvergrendeling is
ingeschakeld de klemschroef van het zaagblad
met de inbussleutel naar rechts. (De schroef
heeft een linker schroefdraad en u moet de
schroef naar rechts losdraaien. Zie de pijl in
afbeelding 7B.)
2. Verwijder alleen de klemschroef (f) van het
zaagblad en de buitenste klemring (r). Verwijder
het oude zaagblad.
3. Haal alle metalen spaanders/snippers weg die
zich mogelijk hebben verzameld in de buurt van
de beschermkap en de klemring en controleer
de staat en de werking van de onderste
beschermkap, zoals eerder is uiteengezet.
Breng hier geen smering aan.
4. Selecteer het juiste zaagblad voor de
toepassing (zie Zaagbladen). Gebruik altijd
zaagbladen van de juiste afmeting (diameter)
met een middengat van de juiste afmeting en
vorm voor de montage op de zaagas. Zorg er
altijd voor dat de maximale aanbevolen snelheid
(tpm) op het zaagblad overeenkomt met of
hoger is dan de snelheid (tpm) van de zaag.
5. Volg stap 2 tot en met 6 onder Het Zaagblad
installeren en let erop dat het zaagblad in de
juiste richting draait.
ONDERSTE ZAAGBLADBESCHERMKAP
WAARSCHUWING: Onder bepaalde
gebruiksomstandigheden kunnen
metaalschilfers in de oppervlakken
van de onderste beschermkap vast
komen te zitten, waardoor de onderste
beschermkap tegen de bovenste
beschermkap schuurt. Controleer voor
gebruik de werking van de onderste
beschermkap en verwijder eventueel
vastzittende metaalschilfers.
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een
veiligheidsvoorziening die het
risico van ernstig persoonlijk letsel
beperkt. Gebruik de zaag nooit
als de onderste beschermkap
ontbreekt, beschadigd is, verkeerd
gemonteerd is of niet goed werkt.
U kunt er niet op vertrouwen dat
de onderste zaagbladbeschermkap
u onder alle omstandigheden
beschermt. Uw veiligheid is
afhankelijk van het opvolgen van
de volgende waarschuwingen
en aanwijzingen voor een veilig
gebruik en ook van een goede
werking van de zaag. Controleer
vóór ieder gebruik dat de onderste
beschermkap goed sluit, zoals
wordt uiteengezet in Aanvullende
Veiligheidsregels voor Cirkelzagen. Als
de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat
de zaag dan nazien voordat u het
gereedschap weer gebruikt. De
veiligheid en betrouwbaarheid
van het product kunnen alleen
worden gewaarborgd als reparatie,
onderhoud en afregeling worden
uitgevoerd door een geautoriseerd
servicecentrum of een andere
gekwalificeerde service-organisatie,
waarbij altijd identieke vervangende
onderdelen moeten worden
gebruikt.
ZAAGBLADEN
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van oogletsel zoveel mogelijk,
gebruik altijd oogbescherming. Carbide
Pagina: 118
NEDERLANDS
117
is een hard maar bros materiaal.
Voorwerpen in het werkstuk, die er
niet in horen, zoals draad of spijkers,
kunnen tot gevolg hebben dat de
punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede
zaagbladbeschermkap is geplaatst.
Monteer vóór gebruik het zaagblad
stevig en let op de juiste draairichting,
gebruik altijd een schoon, scherp
zaagblad.
Zaagblad Diameter Tanden Toepassing
DT1212-QZ 140 mm 30 Zagen van
(5-1/2") ijzerhoudende
metalen voor
algemene
doeleinden
Neem, als u hulp nodig hebt bij het gebruik van
zaagbladen, contact op met de DEWALT-dealer ter
plaatse.
TERUGSLAG
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij
een zaag zonder controle omhoog komt uit het
werkstuk in de richting van de gebruiker. Wanneer
het zaagblad bekneld raakt of vastloopt doordat
de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad vast
en wordt de unit door de reactie van de motor snel
in de richting van de gebruiker geduwd. Als het
zaagblad krom wordt of verkeerd uitgelijnd raakt
in de zaagsnede, kunnen de tanden aan achterste
rand van het zaagblad zich in het oppervlak van
het materiaal vreten, waardoor het zaagblad uit de
zaagsnede komt en in de richting van de gebruiker
springt.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal
voordoen onder de volgende omstandigheden.
1. ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET
WERKSTUK
A. Doorzakken of onjuist omhoog brengen
van het af te zagen stuk materiaal kan het
vastklemmen van het zaagblad tot gevolg
hebben en leiden tot terugslag (afb. 9).
B. Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat
alleen aan de uiteinden wordt ondersteund,
kan dat leiden tot terugslag. Naarmate het
materiaal verzwakt, zakt het door, waardoor
de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten (afb. 9).
C. Het afzagen van een vrijdragend of
overhangend stuk materiaal van onderaf in
een verticale richting kan terugslag tot gevolg
hebben. Het vallende afgezaagde stuk kan
een zaagblad afklemmen.
D. Wanneer lange smalle stroken worden
afgezaagd kan dat terugslag tot gevolg
hebben. De af te zagen strook kan
doorzakken waardoor de zaagsnede zich
sluit en het zaagblad bekneld raakt.
E. Het ophalen van de onderste beschermkap
op een oppervlak onder het materiaal dat
wordt gezaagd, kan verminderde controle
van de gebruiker over het gereedschap tot
gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk uit
de zaagsnede omhoogkomen en daardoor
kan de kans dat het zaagblad wordt
verbogen, toenemen.
2. ONJUISTE INSTELLING VAN DE
ZAAGDIEPTE OP DE ZAAG
U maakt de meest efficiënte zaagsnede als
het zaagblad zo ver uitsteekt dat er slechts
een tand uitsteekt, zoals in Afbeelding 8 wordt
getoond. Zo kan de schoen het zaagblad
ondersteunen en wordt het verbuigen en knellen
in het materiaal tot een minimum beperkt. Zie
het hoofdstuk met de titel Diepteafstelling.
3. BUIGING VAN HET ZAAGBLAD
(VERKEERDE UITLIJNING IN DE
ZAAGSNEDE)
A. Wanneer u harder duwt bij het zagen, kan
het zaagblad buigen.
B. Wanneer u probeert de zaag in de
zaagsnede te draaien (probeert terug te
komen op de gemarkeerde lijn) kan dat tot
gevolg hebben dat het zaagblad buigt.
C. Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen
in een verkeerde lichaamshouding (uit
evenwicht), kan buigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
D. Het verplaatsen van uw handen of een
andere lichaamshouding aannemen kan
buigen van het zaagblad tot gevolg hebben.
E. Het ondersteunen van de zaag om het
zaagblad vrij te maken, kan verbuigen van
het zaagblad tot gevolg hebben.
4. GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE
ZAAGBLADEN
Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de zaag
meer belast. Om dat te goed te maken zal de
gebruiker gewoonlijk harder duwen waardoor
de unit nog meer wordt belast en het verbuigen
van het zaagblad in de zaagsnede nog erger
wordt. Versleten zaagbladen zullen misschien
ook onvoldoende vrije ruimte hebben waardoor
de kans op vastlopen en de belasting toeneemt.
5. HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN
ZAAGSNEDE TERWIJL DE TANDEN
VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
Pagina: 119
NEDERLANDS
118
De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid
worden gebracht en pas daarna mag een
zaagsnede worden gestart of opnieuw worden
gestart, nadat de unit is gestopt met het
zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag niet
eerst op volle snelheid laat komen, kan dat
leiden tot vastlopen en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen,
buigen of een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen
hebben, kunnen leiden tot een terugslag. Raadpleeg
de hoofdstukken Nadere veiligheidsinstructies
voor alle zagen en Zaagbladen voor procedures
en technieken die het optreden van terugslag zoveel
mogelijk voorkomen.
Diepteafstelling (afb. 8)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
De metaalzaag is voorzien van een draaiende
schoen waarmee de gebruiker de diepte van de
zaagsnede kan instellen. Stel voor een zo efficiënt
mogelijke werking van de zaag de diepteafstelling zo
in dat één tand van het zaagblad aan de onderzijde
uit het materiaal steekt. Dit is de afstand van de
punt van de tand tot de onderzijde van de geul
voor de tand. Zo blijft de wrijving minimaal, worden
metaalsnippers uit de zaagsnede verwijderd en dit
geeft koeler en sneller zagen en vermindert de kans
van terugslag.
DE DIEPTE VAN DE ZAAGSNEDE INSTELLEN
1. Leg het stuk materiaal dat u wilt gaan zagen,
langs het zaagblad, zoals wordt afgebeeld.
2. Kijk hoeveel tanden buiten het materiaal steken.
3. Maak de diepteafstellingshendel (c) los en
verplaats de schoen zo dat de diepte van de
zaagsnede verandert.
4. Zet de diepteafstellingshendel weer stevig vast.
Ondersteuning van het werkstuk
(afb. 9)
METALEN PLATEN ZAGEN
Afbeelding 9 laat de goede en de verkeerde manier
zien voor het ondersteunen van een grote plaat.
Vermijd terugslag, ondersteun het materiaal dicht bij
de zaagsnede. Ondersteun het niet op grote afstand
van de zaagsnede. Als het materiaal ver van de
zaagsnede wordt ondersteund, zal het het zaagblad
vastklemmen en hierdoor zal terugslag ontstaan.
Houd, wanneer u dunne stroken zaagt, het zaagblad
tenminste zo’ n 13 mm van de rand van het
materiaal. Dunne stroken kunnen vastklemmen,
waardoor terugslag ontstaat en het risico van
persoonlijk letsel toeneemt
RECHTHOEKIGE METALEN PROFIELEN ZAGEN
Klem het materiaal dat u gaat zagen op een
werkbank of op een ander werkvlak, zoals hierboven
wordt getoond.
Zagen (afb. 10, 11)
1. Houd de zaag stevig met beide handen vast.
Afbeelding 10 laat zien wat de juiste stand van
uw handen is. Blijf aan één zijde staan van de
lijn waarlangs u zaagt. Zo bent u beveiligd tegen
letsel door terugslag.
2. Plaats, wanneer u stukken van rechthoekige
metalen profielen zaagt, het breedste gedeelte
van de schoen op het gedeelte van het
materiaal dat op de werkbank of op een andere
steun is geklemd, niet op het gedeelte van het
materiaal dat valt wanneer de zaagsnede is
voltooid.
3. Druk de Aan/Uit-schakelaar in en laat de zaag
geheel op snelheid komen en breng vervolgens
pas het zaagblad in contact met het te zagen
materiaal (afb. 11).
4. Duw de zaag naar voren met een snelheid
waarbij het zaagblad zonder veel moeite kan
zagen.
5. Laat de schakelaar los, wanneer u de
zaagsnede voltooit, laat het zaagblad tot
stilstand komen en til vervolgens pas de zaag
van het werk. Wanneer u de zaag optilt, zal
de beschermkap zich automatisch onder het
zaagblad sluiten.
EEN ZAAGSNEDE CORRIGEREN
Als het zo is dat uw zaagsnede begint af te wijken
van de zaaglijn, probeer dan niet de zaaglijn weer
te bereiken. Wanneer u met geweld een correctie
probeert uit te voeren, kan de zaag vastlopen en
dat kan leiden tot terugslag. Laat, in plaats daarvan
schakelaar los en laat het zaagblad volledig tot
stilstand komen. Trek vervolgens de zaag uit
de zaagsnede. Start de zaag weer en zoek de
zaagsnede weer op, terwijl u de gewenste zaaglijn
volgt.
VOORZICHTIG: Zaag met de
metaalzaag niet door bouten. Hierdoor
kan de zaag beschadigd raken of kan
persoonlijk letsel ontstaan.
Een maximale levensduur van het
zaagblad
Volg deze praktische aanwijzingen zodat de
levensduur van het zaagblad wordt verlengd:
Pagina: 120
NEDERLANDS
119
• Gebruik geen geweld bij het zagen van metaal.
De zaag moet op zijn eigen tempo en bij een
constante snelheid zagen.
• Vervang zaagbladen wanneer het niet langer
gemakkelijk is de zaag door de zaagsnede te
duwen, wanneer de motor zwaar wordt belast
of wanneer het zaagblad uitzonderlijk heet
wordt.
• Houd de grondplaat van de zaag stevig gedrukt
tegen het materiaal dat u zaagt.
• Als het metaal dat u zaagt trilt of schudt, klem
het materiaal dan vast zo dicht bij de zaagsnede
als mogelijk is en verminder de zaagsnelheid.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd de
juiste gehoorbescherming. Onder
sommige omstandigheden en bij
langdurig gebruik kan lawaai van dit
product bijdragen aan gehoorverlies.
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING!
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
en de geldende voorschriften in acht.
• Zorg dat het te zagen materiaal goed
is vastgezet.
• Druk zachtjes tegen het werktuig;
vermijd het uitoefenen van druk op
de zijkant van het zaagblad. Indien
mogelijk werkt u met het zaagblok
tegen het werkstuk aangedrukt.
Hiermee wordt schade aan het blad
voorkomen en gaat het werktuig niet
schudden en trillen.
• Vermijd overbelasting.
• Laat het blad enkele seconden
ronddraaien voordat u gaat zagen.
Juiste positie van de handen
(afb. 10)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (n), en de andere op
de hulphandgreep (o), zoals in Afbeelding 10 wordt
getoond, zodat u de zaag goed kunt leiden.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Het zichtvenster vervangen (afb. 1)
WAARSCHUWING: Werk niet
met de zaag als het zichtvenster
beschadigd is of ontbreekt. Laat de
zaag nazien door een geautoriseerd
servicecentrum, als het venster
beschadigd is ontbreekt. Als u werkt
met de zaag zonder venster, kunnen
metalen snippers door de beschermkap
vliegen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Het zichtvenster (j) moet worden vervangen door
een geautoriseerd DEWALT servicecentrum.
VOORZICHTIG: Gebruik geen
schoonmaakvloeistoffen, omdat het
zichtvenster hierdoor ondoorzichtig
wordt en dit een nadelige invloed kan
hebben op de veilige werking van de
zaag. Verwijder stof dat zich heeft
verzameld, met perslucht van de
binnenzijde van het zichtvenster. Draag
een veiligheidsbril wanneer u dit doet.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Pagina: 121
NEDERLANDS
120
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Gebruik alleen metaalzaagbladen van 140 mm
(5-1/2”) van DEWALT met een asgat van 20 mm.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
Pagina: 122
NEDERLANDS
121
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DCS373.

Stel een vraag over de DeWalt DCS373

Heb je een vraag over de DeWalt DCS373 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DCS373. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DCS373 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.