DeWalt DCS332 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DCS332. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DCS332
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 89
NEDERLANDS
88
Gefeliciteerd!
U hebt een werktuig van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professionele elektrische werktuigen
ontwikkeld.
Technische gegevens
DCS332 DCS331
Spanning VDC 14,4 18
Type 1 1
Accutype Li-Ion Li-Ion
Nuttig vermogen (max.) W 340 400
Toerental, onbelast min-1 0–2500 0–3000
Slaglengte mm 26 26
Zaagdiepte in:
– hout mm 135 135
– aluminium mm 25 25
– staal mm 10 10
Instelling afschuinhoek (l/r) ˚ 0–45 0–45
Gewicht (zonder accu) kg 2,4 2,4
LPA (geluidsdruk) dB(A) 89 89
KPA (geluidsdruk onzekerheid) dB(A) 3,0 3,0
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 100 100
KWA (akoestisch vermogen
onzekerheid) dB(A) 3,0 3,0
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Bij het zagen van plaatmateriaal
ah,B
= m/s² 10,5 10,5
onzekerheid K = m/s² 3,0 3,0
Vibratie-emissiewaarde ah
Tijdens het zagen van plaatmetaal
ah
= m/s² 5,5 5,5
onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu DCB140 DCB141
Accutype Li-Ion Li-Ion
Spanning VDC 14,4 14,4
Capaciteit Ah
3,0 1,5
Gewicht kg 0,53 0,30
Accu DCB180 DCB181
Accutype Li-Ion Li-Ion
Spanning VDC 18 18
Capaciteit Ah
3,0 1,5
Gewicht kg 0,64 0,35
Lader DCB105
Netspanning VAC 230 V
Accutype Li-Ion
Geschatte laadtijd min 30 60
(1,5 Ah (3,0 Ah
accusets) accusets)
Gewicht kg 0,49
SNOERLOZE DECOUPEERZAAG
DCS331, DCS332
Pagina: 90
NEDERLANDS
89
Zekeringen
Europa werktuig opererend op 230 V
10 ampère, netspanning
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven de
risicograad voor ieder signaalwoord. Gelieve de
handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op zeer
gevaarlijke situaties die de dood of
ernstig letsel tot gevolg zullen
hebben.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die zou
kunnen leiden tot de dood of ernstige
verwondingen.
VOORZICHTIG: Wijst een mogelijk
gevaarlijke situatie die lichte
verwondingen tot gevolg kan hebben.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Geeft op het risico op een elektrische
schok aan.
Brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCS331, DCS332
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.02.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN.
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Pagina: 91
NEDERLANDS
90
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Pagina: 92
NEDERLANDS
91
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Extra veiligheidsregels
voor decoupeerzagen
• Houd het gereedschap vast bij de
geïsoleerde grijpvlakken wanneer u een
karwei uitvoert waarbij het zaaggereedschap
in aanraking kan komen met verborgen
snoeren of zijn eigen snoer. Door contact met
een snoer onder spanning zullen blootgestelde
metalen onderdelen van het werktuig ook onder
spanning komen te staan en de gebruiker
elektrocuteren.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
klemmen op een stabiel werkblad. Het
te bewerken object in uw hand of tegen uw
lichaam houden, is niet stabiel en kan leiden tot
verlies van controle.
• Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede
(de sleuf die ontstaat door het zagen) als
de motor geheel tot stilstand is gekomen.
Een draaiend zaagblad kan tegen het werkstuk
stoten waardoor het zaagblad breekt of het
werkstuk beschadigt of u de controle verliest en
mogelijk persoonlijk letsel oploopt.
• Houd handgrepen droog, schoon en vrij van
olie en vet. U heeft dan een betere controle
over het gereedschap.
• Houd zaagbladen scherp. Wanneer
zaagbladen scherp zijn, kan dat ertoe leiden dat
ze slingeren en onder druk vastlopen.
• Maak uw gereedschap vaak schoon,
vooral na zwaar werk. Stof en slijpsel dat
metalen deeltjes bevat, zet zich vaak vast op
oppervlakken binnen in het gereedschap en dat
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Werk niet lange tijd achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door het werken met dit gereedschap kunnen
permanent letsel aan vingers, handen en armen
veroorzaken. Gebruik handschoenen voor het
opvangen van trillingen, las regelmatig een
rustperiode in en werk per dag slechts een
beperkte tijd.
Restrisico’s
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van het draaiende
zaagblad.
– Risico op letsel bij het verwisselen van het
blad.
– Risico op stofinademing van materialen die,
als ze gesneden worden, schadelijk kunnen
zijn.
Pagina: 93
NEDERLANDS
92
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Pagina: 94
NEDERLANDS
93
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 and DCB181).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 3)
1. Steek de lader in een geschikt 230
V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (b) in de lader, en let er daarbij
op dat de accu geheel in de lader komt te
zitten. Het rode lampje (opladen) knippert
voortdurend en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen –– –– –– ––
volledig opgeladen ––––––––––––––––––
hete/koude
accuvertraging –– • –– • –– • –– •
x
probleem met
accu of lader • • • • • • • • • • • •
probleem
elektriciteitssnoer •• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
Pagina: 95
NEDERLANDS
94
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCS332 werkt op een 14,4 V accu.
De DCS331 werkt op een 18 V accu.
De accu’s van het type DCB140, DCB141, DCB180
of DCB181 kunnen worden gebruikt. Raadpleeg
Technische gegevens voor meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu bezig met opladen.
Pagina: 96
NEDERLANDS
95
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
x Probleem met accu of lader.
Probleem elektriciteitssnoer.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Gooi de accu niet in het vuur.
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Alleen voor gebruik binnenshuis
Inhoud van het pakket
1 Snoerloze decoupeerzaag
1 Anti-kraszoolbedekking
1 Stofpoort
2 Accu’s
1 Lader
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer op schade aan het werktuig,
onderdelen of accessoires die tijdens het
vervoer veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1, 2, 6, 10, 11)
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische werktuig of enig onderdeel
daarvan. Dit kan schade of lichamelijke
verwondingen tot gevolg hebben.
a. Accuvrijgaveknop
b. Accu
c. Aan/Uit-schakelaar
d. Vergrendelknop Aan/Uit
e. Zaagbladvrijgavehendel
f. Hendel schuine zaagsnede
g. Zool
h. Hendel voor rondzagen
i. Regelaar stofblazer
j. Anti-kraszoolbedekking
k. Klemmechanisme
l. Geleideroller
m. Achterste nok
n. Anti-splinterinzetstuk
p. Hoofdhandgreep
q. Bovenhandgreep
GEBRUIKSDOEL
De decoupeerzagen van het type DCS332 en
DCS331 zijn ontworpen voor het professioneel
zagen van hout, staal, aluminium, kunststof en
keramisch materiaal op diverse werklocaties (dat wil
zeggen, bouwlocaties).
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze haakse decoupeerzagen voor zware
toepassingen zijn professionele elektrische
gereedschappen.
Laat kinderen NIET in de buurt van het werktuig
komen. Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap
wordt gebruikt door onervaren personen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
Pagina: 97
NEDERLANDS
96
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via
het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSING
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat
u veranderingen aanbrengt en/
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan
dat letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING : Gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap zetten
en uit het gereedschap verwijderen
(afb. 4)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt. De lamp
gaat zonder waarschuwing uit wanneer de accu
volledig is uitgeput.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (b) in de
handgreep van het gereedschap (afb. 4).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (a) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
Zaagblad installeren en verwijderen
(afb. 6)
EEN ZAAGBLAD INSTALLEREN
OPMERKING: Deze decoupeerzaag gebruikt alleen
decoupeerzaagbladen van het type T-schacht.
OPMERKING: Het zaagblad van het type DT2074
voor zagen tegen een opstaande kant is alleen
bedoeld voor de DEWALT decoupeerzagen
DCS331, DCS332, DW331 en DC330.
OPMERKING: Wanneer u zaagbladen voor zagen
tegen opstaande kant (DT2074) plaatst, moet de
anti-splinterinzet worden verwijderd en moet de zool
in de positieve 0°-stopstand staan.
1. Haal de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel (e)
omhoog, zoals in afbeelding 6 wordt getoond.
2. Steek het T-schachtzaagblad in het
klemmechanisme (k) door de achterzijde van
het zaagblad in de groef van de geleidingsrollers
(l) te voeren.
3. Det T-schacht moet geheel binnen het
klemmechanisme komen, zoals in afbeelding 6
wordt getoond.
4. Laat de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel los.
EEN ZAAGBLAD VERWIJDEREN
VOORZICHTIG: Raak zaagbladen die
u net hebt gebruikt, niet aan. Zij kunnen
heet zijn. Persoonlijk letsel zou het
gevolg kunnen zijn.
1. Haal de sleutelvrije zaagbladvrijgavehendel (e)
omhoog.
2. Het zaagblad valt uit wanneer u een beetje
schudt.
De zool schuin zetten (afb. 7)
Ontgrendel de zool door de sleutelvrije hendel
voor schuine zaagsnede (f) naar opzij te trekken.
Pagina: 98
NEDERLANDS
97
Vergrendel de zool door de sleutelvrije hendel voor
schuine zaagsnede weer onder de body van de
decoupeerzaag te duwen.
DE ZOOL SCHUIN ZETTEN
1. Ontgrendel de zool.
2. Schuif de zool (g) naar voren zodat deze
vrijkomt uit de 0° positieve stoppositie.
3. U kunt de zool naar links en naar rechts schuin
zetten in de standen 15°, 30° en 45°. U kunt
de zool met de hand vastzetten in iedere stand
tussen 0° en 45°.
4. Vergrendel de zool op z’n plaats wanneer de
gewenste schuine hoek is bereikt.
DE ZOOL WEER OP 0° ZETTEN
1. Ontgrendel de zool.
2. Draai de zool weer naar 0°.
3. Schuif de zool terug in de 0° positieve
stoppositie.
4. Vergrendel de zool.
Zaagwerking – Rond of Recht
(afb. 8)
De decoupeerzaag heeft vier zaagfuncties,
drie rond en één recht. De ronde zaagwerking
heeft een agressievere zaagbladbeweging en is
ontworpen voor het zagen van zachte materialen
zoals hout en kunststof. De ronde zaagwerking
geeft een snellere zaagbeweging, maar een minder
gelijkmatige zaagsnede door het materiaal. Bij de
ronde zaagbeweging beweegt het zaagblad naar
voren tijdens de zaagslag, in aanvulling op de op- en
neergaande beweging.
OPMERKING: Metaal en hardhout moet u nooit
rond zagen.
Stel de zaagbeweging af door de hendel voor
rondzagen (h) tussen de vier zaagposities te
verplaatsen: 0, 1, 2 en 3. Positie 0 is voor recht
zagen. Posities 1, 2 en 3 zijn voor rond zagen. De
agressiviteit van de zaagsnede neemt toe naarmate
de hendel wordt verzet van één naar drie, waarbij
drie de meest agressieve zaagsnede is.
Stofblazer (afb. 9)
De stofblazer helpt het zaaggebied vrij te maken van
zaagsel dat ontstaat door het zagen.
OPMERKING: Zet de stofblazer uit, wanneer u
metaal zaagt, zodat niet de zaagvloeistoffen worden
weggeblazen van het zaagblad.
U kunt de stofblazer inschakelen door de regelknop
van de stofblazer (i) helemaal naar boven te
schuiven.
U kunt de stofblazer uitschakelen door de regelknop
van de stofblazer helemaal naar beneden te
schuiven.
Afneembare Anti-kraszoolbedekking
(afb. 10)
Gebruik de afneembare anti-kraszoolbedekking
(j) wanneer u oppervlakken zaagt die gemakkelijk
krassen, zoals laminaat of een gevernist of
geschilderd oppervlak.
Bevestig de anti-kraszoolbedekking (j) door de
voorzijde van de aluminium zool (g) voor de anti-
kraszoolbedekking te plaatsen en de decoupeerzaag
omlaag te brengen. De anti-kraszoolbedekking zal
dan stevig in de achterzijde van de aluminium zool
klikken.
Verwijder de anti-kraszoolbedekking door de anti-
kraszoolbedekking van onderen beet te pakken;
neem de anti-kraszoolbedekking los terwijl u de
twee achterste nokjes (m) vasthoudt.
Anti-splinterinzet (afb. 11)
OPMERKING: Gebruik de anti-splinterinzet niet met
het zaagblad voor zagen tegen opstaande kant.
Gebruik de anti-splinterinzet (n) wanneer u
versplintering wilt voorkomen, vooral wanneer
u fineer, laminaat of afgewerkte oppervlakken,
bijvoorbeeld een gelakt oppervlak, wilt zagen. De
anti-splinterinzet moet in de anti-kraszoolbedekking
(j) worden geplaatst. Installeer, als u de anti-
krasbedekking niet gebruikt, de anti-splinterinzet in
de zool (g).
Voor gebruik
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen
BEDIENING
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat
u veranderingen aanbrengt en/
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan
dat letsel tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING: Draag altijd de
juiste gehoorbescherming. Onder
sommige omstandigheden en bij
langdurig gebruik kan lawaai van dit
product bijdragen aan gehoorverlies.
Pagina: 99
NEDERLANDS
98
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen die
het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er aan de onderkant van
het werkstuk voldoende ruimte voor het
zaagblad is. Zaag geen materialen die de
maximum zaagdiepte van het zaagblad
overschrijden.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad
uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust. Bij het
zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg
heet zijn.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 14)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de bovenhandgreep (q), terwijl u met de andere
hand de hoofdgreep (p) vasthoudt.
Aan/Uit-schakelaar (afb. 1)
U kunt de decoupeerzaag starten door de Aan/Uit-
schakelaar (c) in te knijpen.
Als u de decoupeerzaag langzamer wilt laten werken
en wilt laten stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar
los.
VARIABELE SNELHEID (AFB. 5)
Als u de Aan/Uit-schakelaar indrukt, blijft het
aantal slagen per minuten toenemen, maar de
maximumsnelheid van het gereedschap wordt niet
overschreden. Wanneer u de schakelaar loslaat,
neemt het aantal slagen per minuut af.
U moet steeds de vergrendelknop Aan/Uit indrukken
(d) wanneer u het gereedschap niet gebruikt, zodat
er niet de kans bestaat dat het gereedschap per
ongeluk wordt gestart.
Zagen
WAARSCHUWING: U kunt beter niet
met de decoupeerzaag werken zonder
de zool omdat persoonlijk letsel letsel
kan ontstaan.
INSTEEKZAGEN (AFB. 12)
Insteekzagen is een gemakkelijke methode om een
gat te zagen. U kunt de zaag direct in plaatmateriaal
of een plank steken zonder dat u eerst een gat hoeft
te boren. Meet voor het insteekzagen het oppervalk
op dat moet worden gezaagd en schrijf het duidelijk
af met en potlood. Kantel vervolgens de zaag
naar voren tot de voorste rand van de zool op het
werkoppervlak rust en het zaagblad over de gehele
slag vrij is van het werkoppervlak. Schakel het
gereedschap in en laat het op volle snelheid komen.
Pak de zaag stevig vast en breng de achterste
rand van het gereedschap langzaam omlaag tot
het zaagblad de volledig diepte bereikt. Houd de
zool vlak tegen het hout en begin te zagen. Haal
het zaagblad niet uit de zaagsnede zolang het nog
beweegt. Het zaagblad moet volledig tot stilstand
komen.
TEGEN OPSTAANDE KANT ZAGEN (AFB. 13)
Tegen een opstaande kant zagen is nodig wanneer
het zagen eindigt tegen een wand of een obstakel,
zoals een dekplaat. Een van de gemakkelijkste
manieren om tegen een opstaande kant te zagen
is een zaagblad voor opstaande kanten (DT2074)
te gebruiken. Het zaagblad voor opstaande kanten
geeft het bereik dat nodig is om helemaal tot de
voorste rand van de zool van de decoupeerzaag
te zagen. Verwijder de anti-splinterinzet en zet de
zool terug in de 0° positieve stoppositie voordat
u het zaagblad voor het zagen tegen opstaande
kanten installeert en gebruikt. Voor de beste kwaliteit
van de zaagsnede moet u het zaagblad voor het
zagen tegen een opstaande kant in positie 0 of in
positie 1 voor rond zagen gebruiken. Het zaagblad
voor het zagen tegen een opstaande kant kan
beter niet worden gebruikt voor het beginnen van
de zaagsnede omdat bij dit zaagblad de zool niet
door het werkoppervlak wordt ondersteund. Maak
Pagina: 100
NEDERLANDS
99
gebruik van onderstaande praktische aanwijzingen
voor het zagen van hout.
HOUT ZAGEN
Geef het werkstuk te allen tijde voldoende
ondersteuning. Gebruik de instelling voor de
hogere snelheid voor het zagen van hout. Zet het
gereedschap niet aan wanneer het zaagblad tegen
het te zagen materiaal rust. Hierdoor zou de motor
kunnen vastlopen. Plaats de voorzijde van de zool
op het te zagen materiaal en houd de zool van
de decoupeerzaag stevig tegen het hout. Oefen
geen grote kracht uit op het gereedschap, laat het
zaagblad op eigen snelheid z’n werk doen. Zet
de decoupeerzaag uit wanneer de zaagsnede is
voltooid. Laat het zaagblad volledig tot stilstand
komen en leg de zaag opzij voordat u het werkstuk
losmaakt.
METAAL ZAGEN
Bij het zagen van dun metalen plaatmateriaal kunt u
het beste hout onder het plaatmateriaal klemmen;
hierdoor is een schone zaagsnede gegarandeerd
zonder het risico van trilling of van scheuren van het
metaal. Denk er altijd aan dat u een fijner zaagblad
moet gebruiken voor ferro-metalen (metalen die
een hoog ijzergehalte hebben) en dat u een grover
zaagblad moet gebruiken voor non-ferro-metalen
(metalen die geen ijzer bevatten). Kies een instelling
van een hoge snelheid voor het zagen van zachte
metalen (aluminium, koper, messing, zachtstaal,
gegalvaniseerde leidingen, plaatmetaal van buizen,
enz.) Kies een lagere snelheid voor het zagen van
kunststoffen, tegels, laminaat, harde metalen en
gietijzer.
ONDERHOUD
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met
een minimum aan onderhoud. Een goede werking
op de lange termijn is afhankelijk van een zorgzaam
gebruik en het regelmatig schoonmaken van het
werktuig.
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk letsel,
druk de vergrendelknop Aan/Uit
in en maak de accu los voordat
u veranderingen aanbrengt en/
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Wanneer het
apparaat per ongeluk wordt gestart, kan
dat letsel tot gevolg hebben.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
SMEREN VAN DE GELEIDEROL (FIG. 6)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de
geleiderol (l) om vastlopen te voorkomen.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte accessoires.
Pagina: 101
NEDERLANDS
100
Deze omvatten:
– DE3241 Parallelle geleider
– DE3242 Afschrijfbalk
– 581281-00 Stofafzuigadapter
– 581239-01 Stofafzuigschild
– 402140-00 Anti-splinterzoolinzet
– 581268-00 Anti-kraszoolafdekking
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
Pagina: 102
NEDERLANDS
101
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DCS332.

Stel een vraag over de DeWalt DCS332

Heb je een vraag over de DeWalt DCS332 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DCS332. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DCS332 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.