DeWalt DCD708 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DCD708. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: DCD708
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 74
73
Nederlands
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.

 WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Boor/Schroevendraaier/Hamerboor
DCD708, DCD709
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN62841-1-2015, EN62841-2-1:2018.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Vice-President Engineering, PTE-Europa
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.11.2018
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DCD708 DCD709
Spanning VDC 18 18
Type 1 1
Accutype Li-Ion Li-Ion
Uitgangsvermogen W 340 340
Snelheid zonder druk
1e versnelling
2e versnelling
min-1
min-1
0–450
0–1650
0–450
0–1650
Slagen per minuut
1e versnelling – 0–7650
2e versnelling – 0–28050
Max.aanhaalmoment (hard/zacht) Nm 65/26 65/26
Capaciteit boorhouder mm 1,5–13 1,5–13
Maximale boorcapaciteit
Hout
Metaal
Metselwerk
mm
mm
mm
30
13
–
30
13
13
Gewicht (zonder accuset) kg 1,10 1,20
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841-2-1.
LPA	(emissie geluidsdrukniveau) dB(A) 73 88
LWA	(niveau geluidsvermogen)
dB(A) 84 99
K	(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A) 3 3
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D = m/s2
<2,5 3,0
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,5
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah,ID = m/s2
– 15,0
Onzekerheid K = m/s2
– 2,9
Schroeven draaien
Vibratie-emissiewaarde ah = m/s2
<2,5 <2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN62841 en kan worden
SNOERLOZE COMPACTE 13 mm BOOR/
SCHROEVENDRAAIER/HAMERBOOR
DCD708, DCD709
Pagina: 75
74
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.

 GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.

 WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.

 VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.

 Wijst op risico van een elektrische schok.

 Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

 WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
Accu's Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat # VDC Ah Gewicht (kg) DCB107 DCB112 DCB113 DCB115 DCB118 DCB132 DCB119
DCB546 18/54 6,0/2,0 1,05 270 170 140 90 60 90 X
DCB547 18/54 9,0/3,0 1,46 420 270 220 140 85 140 X
DCB548 18/54 12,0/4,0 1,44 540 350 300 180 180 120 X
DCB181 18 1,5 0,35 70 45 35 22 22 22 45
DCB182 18 4,0 0,61 185 120 100 60 60 60 120
DCB183/B 18 2,0 0,40 90 60 50 30 30 30 60
DCB184/B 18 5,0 0,62 240 150 120 75 75 75 150
DCB185 18 1,3 0,35 60 40 30 22 22 22 X
DCB187 18 3,0 0,54 140 90 70 45 45 45 90
DCB189 18 4,0 0,54 185 120 100 60 60 60 120
Gewicht
Pagina: 76
75
Nederlands
f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding weg bij
bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden of lang
haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
h) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat
u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem
de accu, als deze kan worden losgenomen, uit
het elektrisch gereedschap en voer daarna pas
aanpassingen uit, wissel daarna pas accessoires
of berg daarna pas het gereedschap op. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires
goed. Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen
beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap voor
gebruik wordt gerepareerd als het beschadigd
is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
h) Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en oppervlakken die u beet pakt,
kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) Gebruik en Verzorging van Gereedschap op
Accu
a) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
Pagina: 77
76
Nederlands
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
e) Werk niet met een accu of met gereedschap
dat beschadigd is of waaraan wijzigingen zijn
aangebracht. Beschadigde of gemodificeerde accu’s
kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen dat kan leiden
tot brand, explosie of een risico van letsel.
f) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan open
vuur of uitzonderlijk hoge temperatuur. Brand
of een temperatuur boven de 130 °C kunnen de accu
doen exploderen.
g) Volg alle instructies voor het opladen en laad
de accu of het gereedschap niet op buiten het
temperatuurbereik dat in de instructies wordt
opgegeven. Door op onjuiste wijze opladen of opladen
bij een temperatuur buiten het opgegeven bereik kan de
accu beschadigd raken en het risico van brand toenemen.
6) Service
a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
b) Probeer nooit beschadigde accu’s te repareren. De
reparaties aan accu’s mogen alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant of door geautoriseerde servicecentra.
Veiligheidsvoorschriften voor alle
werkzaamheden
• Draag gehoorbescherming wanneer u het gereedschap
als slagboor gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies tot gevolg hebben.
• Houd elektrisch gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij
het gereedschap of het bevestigingsmateriaal in contact
kan komen met verborgen bedrading. Accessoires van
gereedschap of bevestigingsmaterialen die in contact komen
met bedrading waar spanning op staat, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
Veiligheidsinstructie bij het gebruik van
lange boren
• Werk nooit op een hogere snelheid dan de maximale
nominale snelheid van de boor. Bij hogere snelheden zal de
boor waarschijnlijk buigen als de boor vrij kan draaien zonder
contact te maken met het werkstuk, en dat kan leiden tot
persoonlijk letsel.
• Begin altijd te boren op een lage snelheid en met de
tip van de boor in contact met het werkstuk. Bij hogere
snelheden zal de boor waarschijnlijk buigen als de boor vrij
kan draaien zonder contact te maken met het werkstuk, en dat
kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Oefen alleen in een directe lijn druk uit op de boor en
oefen niet uitzonderlijk veel druk uit. Boren kunnen
buigen wat kan leiden tot breuk of verlies van controle, wat
persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
Aanvullende veiligheidswaarschuwingen
voor Boormachine/Schroevendraaier/
Hamerboor
• Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het op een
stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk vasthoudt
met de hand of tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
• Accessoires en het gereedschap kunnen tijdens het
werken heet worden. Draag wanneer u ze hanteert
handschoenen als u toepassingen uitvoert waarbij warmte
vrijkomt, zoals het boren in metaal.
• Ventilatieopeningen bedekken vaak bewegende
onderdelen en kunnen beter niet worden aangeraakt.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
• Draag een veiligheidsbril of andere bescherming van
uw ogen. Tijdens het werken met de boor of hamerboor
kunnen er kleine stukjes materiaal in het rond vliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen permanente beschadiging van
de ogen veroorzaken.
• Draag oorbescherming wanneer u de
boorhamer gebruikt. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij het
gereedschap wordt/worden geleverd. Verlies van controle
kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het accessoire van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met bedrading
die onder stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
Pagina: 78
77
Nederlands
• Werk niet lange tijd achtereen met dit gereedschap.
Trilling die wordt veroorzaakt door de werking van het
gereedschap kunnen schadelijk zijn voor uw handen
en armen. Draag handschoenen zodat de trillingen worden
opgevangen en beperk de blootstelling door regelmatig
rustperioden in te lassen.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN62841; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2
;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.

 WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.

 WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.

 VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.

 VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Pagina: 79
78
Nederlands
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
2. Plaats de accu 1 in de lader, en let er daarbij op dat de accu
geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje (opladen)
knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het laadproces
is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 2 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Wanneer
er niet een lampje op de lader gaat branden, betekent dat dat
de batterij niet goed is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de accu-
laadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader

 WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
Pagina: 80
79
Nederlands
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.

 WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.

 WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.

 WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.

 VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport

 WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
OPMERKING: Lithium-ion batterijen mogen niet in
gecontroleerde bagage worden gestopt.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALT-
accu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM
-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM
-accu heeft twee standen: Gebruiks-
en Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM
-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Pagina: 81
80
Nederlands
Wanneer de FLEXVOLTTM
-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM
-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld zijn
van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport
Wh waarde kan 3 x 36 Wh
aangeven, dit betekend 3
batterijen van elk 36 Wh. De
Wh waarde tijdens gebruik
kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en
droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige hitte of
koude. Voor optimale accuprestaties en levensduur bergt u
accu’s op bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.

Niet doorboren met geleidende voorwerpen.

Laad geen beschadigde accu‘s op.

Niet blootstellen aan water.

Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Voorbeeld van markering met etiket
gebruik en transport
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.

Bied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCD708/DCD709 werkt op een 18-V accu.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Raadpleeg Technische
Gegevens voor meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1	
Boormachine/Schroevendraaier (DCD708) of Hamerboor
(DCD709)
1 Lader
1 Riemhaak (meegeleverd bij bepaalde modellen)
1 Magnetische bithouder (meegeleverd bij bepaalde
modellen)
1 Li-Ion-accu (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 modellen)
2 Li-Ion-accu’s (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 modellen)
3 Li-Ion-accu’s (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modellen)
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Pagina: 82
81
Nederlands
Draag oogbescherming.
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Positie Datumcode (Afb. A)
De datumcode 14 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A)

 WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 Accu
2 Accu-vrijgaveknop
3 Hoofdhandgreep
4 Knop voor Variabele snelheid
5 Vooruit/achteruit-regelknop
6 Kraag voor selectie van de werkstand
7 Snelheidskeuzeknop
8 Werklicht
9 Boorkopmof
10 Sleutelloze boorkop
11 Riemhaak (inbegrepen bij sommige modellen)
12 Schroef
13 Magnetische bithouder (inbegrepen bij sommige modellen)
14 Datumcode
Gebruiksdoel
Deze boren/drillen/klopboren zijn ontworpen voor
toepassingen van professioneel boren, klopboren, en
schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze klop- en hamerboren zijn professionele
elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN

 WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel: zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert of
hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat
leiden tot letsel.

 WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 1 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het gereedschap
installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 1 in de handgreep van de
lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 2 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Vermogenmeter (Afb. B)
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter in te drukken. Een combinatie van de
drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
Riemhaak en Magnetische Bithouder (Afb. A)
(Als optie verkrijgbare accessoires)

 WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, hang het gereedschap NIET boven
uw hoofd op en hang geen voorwerpen aan de riemhaak.
Hang de riemhaak van het gereedschap UITSLUITEND
aan een gereedschapsgordel.

 WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, let erop dat de schroef waarmee de
riemhaak vastzit goed is bevestigd.
Pagina: 83
82
Nederlands
BELANGRIJK: Wanneer u een riemhaak of de magnetische
bithouder bevestigt of terugplaatst, gebruik daarvoor dan
alleen de bijgeleverde schroef. Let erop dat de schroef stevig
is vastgedraaid.
Een riemhaak 11 en magnetische bithouder 13 kan
voor links- of rechtshandige gebruikers aan een van beide
zijden van het gereedschap worden bevestigd, maar alleen
met de meegeleverde schroef 12 . Als u de haak of de
magnetische bithouder niet wilt gebruiken, kunt deze van het
gereedschap afhalen.
U kunt de riemhaak of de magnetische bithouder verplaatsen
door de schroef 12 waarmee ze vastzitten, te verwijderen en
de haak of de houder aan de andere zijde te monteren. Let erop
dat de schroef stevig is vastgedraaid.
Sleutelloze Enkelvoudige boorkop (Afb. D)

 WAARSCHUWING: Probeer niet boortjes (of een ander
accessoire) vast te zetten door het voorste gedeelte van
de boorkop vast te grijpen en het gereedschap in te
schakelen. Dit kan leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel. Vergrendel altijd de Aan/Uit-
schakelaar en trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u accessoires wisselt.

 WAARSCHUWING: Controleer altijd dat het bitje goed
vastzit voordat u het gereedschap start. Een los bitje kan
uit het gereedschap schieten en dat zou dan persoonlijk
letsel kunnen veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze boorkop 10
met een roterende 9 mof zodat u de boorkop met één hand
kunt bedienen. Ga als volgt stapsgewijs te werk als u een
boortje of een ander accessoire wilt inzetten.
1. Schakel gereedschap uit en verwijder accu.
2. Pak de zwarte mof van de boorkop met één hand vast en
houd met de andere hand het gereedschap vast. Draai de
mof zo ver naar links dat u het accessoire van uw keuze
kunt inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop en
draai deze stevig vast door de mof naar rechts te draaien
met de ene hand terwijl u het gereedschap met de
andere vasthoudt. Uw gereedschap is voorzien van een
mechanisme voor automatische spindelvergrendeling. Zo
kunt u de boorkop met één hand openen en sluiten.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met één hand op de
mof van de boorkop terwijl u het gereedschap met de andere
hand zo goed mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die hierboven
worden vermeld, te herhalen.
Snelheidselectie (Afb. A)
Het gereedschap is voorzien van twee instellingen voor de
snelheid voor veelzijdiger toepassing.
OPMERKING: Schakel niet over op een andere snelheid
wanneer het gereedschap draait. Laat de boor altijd tot stilstand
komen en kies daarna pas een andere snelheid.
1. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand komen
als u snelheid 1 (een hoog koppel) wilt kiezen. Schuif
de snelheidskeuzeknop 7 naar achteren (weg van
de boorkop).
2. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand komen als
u snelheid 2 (instelling voor de hoge snelheid) wilt kiezen.
Schuif de snelheidskeuzeknop 7 naar voren (naar de
boorkop toe).
Als het gereedschap niet op een andere snelheid werkt,
controleer dan dat de snelheidskeuzeknop goed ingrijpt in de
voorwaartse of achterwaartse positie.
Standenselectie (Afb. A)
Met de kraag 6 voor selectie van de werkstand kunt
u afhankelijk van de geplande toepassing de juiste
bedrijfsstand selecteren.
Draai, als u één van de standen wilt selecteren, de kraag tot het
symbool van uw keuze tegenover de pijl staat.
Symbool Stand
Boren
1–15 Schroevendraaien (hoger getal = meer torsie)
Werken met de hamerboor (alleen DCD709)
Aan/Uit-schakelaar/regelknop variabele
snelheid Vooruit/achteruit (Afb. A, E)
U zet de boor aan en uit door de Aan/Uit-schakelaar/regelknop
variabele snelheid 4 in te trekken en los te laten. Hoe verder
u de Aan/Uit-schakelaar indrukt, des te hoger de snelheid van
de boormachine. Uw gereedschap is voorzien van een rem. De
boorkop stopt zodra u de aan/uit-schakelaar geheel loslaat.
Met de vooruit/achteruit-regelknop 5 bepaalt u de
draairichting van het gereedschap. Deze knop dient ook voor
vergrendeling in de Uit-stand.
• U selecteert de draairichting vooruit door de Aan/Uit-
schakelaar los te laten en de vooruit/achteruit-regelknop
aan de rechterzijde van het gereedschap in te drukken.
• U selecteert de draairichting achteruit door de vooruit/
achteruit-regelknop aan de linkerzijde van het gereedschap
in te drukken.
OPMERKING: De middelste stand van de regelknop vergrendelt
het gereedschap in de Uit-stand. Wanneer u de stand van de
regelknop wijzigt, is het belangrijk dat u de aan/uit-schakelaar
niet indrukt.
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter niet voortdurend
in het variabele snelheidsbereik gebruiken. Hierdoor kan de
schakelaar beschadigd raken en u kunt het beter vermijden.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap de eerste keer
gebruikt na het wijzigen van de draairichting, zult u bij het
starten misschien een klik horen. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem.
Pagina: 84
83
Nederlands
BEDIENING
Instructies voor gebruik

 WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.

 WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel: zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert of
hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat
leiden tot letsel.
Juiste positie van de handen (Afb. C)

 WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.

 WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 3 en één hand op de accu.
Werklicht (Afb. A)
Er bevindt zich een werklicht 8 op de voet van het
gereedschap. Het werklicht wordt ingeschakeld wanneer u de
aan/uit-schakelaar indrukt. Wanneer u de aan/uit-schakelaar
loslaat, blijft het werklicht tot wel 20 seconden lang branden.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het verlichten van
het werkoppervlak in de onmiddellijke nabijheid en het is niet
de bedoeling dat u het licht gebruikt als zaklantaarn.
Een toepassing uitvoeren (Afb. A, D)

 WAARSCHUWING: Beperk het risico van persoonlijk letsel,
zet ALTIJD het werkstuk stevig vast.

 WAARSCHUWING: Verander altijd pas de richting
van de rotatie wanneer de motor volledig tot stilstand
is gekomen.
Voor u werkzaamheden uitvoert:
• Stel de selectieknop 7 voor de snelheid in.
Raadpleeg Snelheidselectie.
• Plaats het juiste boortje of accessoire in de boorkop.
Raadpleeg Een boortje of accessoire in de sleutelloze
boorkop plaatsen.

 WAARSCHUWING:
• Meng of pomp niet met dit gereedschap vloeistoffen
die gemakkelijk kunnen ontbranden of kunnen
ontploffen (wasbenzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen brandbare vloeistoffen die als
zodanig zijn gelabeld.
Schroevendraaien
Uw gereedschap heeft een koppeling met verstelbare torsie
voor het in- en uitdraaien van bevestigingsmateriaal in een
uitgebreide reeks vormen en maten. Met de getallen op de
kraag 6 voor selectie van de werkstand kunt u een torsiebereik
voor schroevendraaien instellen. Hoe hoger het getal op de
kraag, des te hoger is het aanhaalmoment en des te groter het
bevestigingsmateriaal dat kan worden geschroefd.
1. Draai de kraag 6 voor selectie van de werkstand in de stand
van uw keuze. Raadpleeg Standenselectie.
2. Trek de Aan/uit-schakelaar in en oefen in een rechte lijn
druk uit met het schroefbit, tot het bevestigingsmateriaal op
de gewenste diepte in het werkstuk komt.
Aanbevelingen voor schroevendraaien
• Begin met een lagere instelling voor de torsie, en ga
vervolgens door naar hoger instellingen voor de torsie
zodat u niet het werkstuk of het bevestigingsmateriaal
kunt beschadigen.
• Probeer in een stuk afvalhout of op een onzichtbare plek of
u de kraag voor selectie van de werkstand in de juiste stand
hebt gezet.
Boren
1. Draai de kraag 6 voor selectie van de werkstand naar het
symbool van het boortje. Raadpleeg Standenselectie.
2. Maak met het boortje contact met het werkstuk.
OPMERKING: Gebruik alleen scherpe boortjes.
3. Trek de Aan/uit-schakelaar in en oefen in een rechte lijn
druk uit met het boortje, tot het de gewenste diepte bereikt.

 WAARSCHUWING: Boormachine kan vastlopen
als u deze overbelast en er kan dan een plotselinge
draaibeweging ontstaan. Wees altijd voorbereid op het
vastlopen. Grijp de boormachine stevig met beide handen
vast zodat u de draaibeweging kunt beheersen en letsel
kunt vermijden.
4. Laat de motor draaien terwijl u het bitje terugtrekt uit het
geboorde gat, zodat het niet kan vastlopen.
Aanbevelingen voor boren
• Oefen tijdens het boren altijd in een rechte lijn druk uit op
het bitje, maar duw niet zo hard dat de motor vastloopt of
het bitje wordt gebogen.
• ALS DE BOORMACHINE VASTLOOPT:
-
- LAAT DE AAN/UIT-SCHAKELAAR ONMIDDELLIJK
LOS, haal het boortje uit het werkstuk, en bepaal wat de
oorzaak van het vastlopen is.
-
- DRUK NIET DE AAN/UIT-SCHAKELAAR
STEEDS OPNIEUW IN IN EEN POGING DE
VASTGELOPEN BOOR TE STARTEN—DIT KAN DE
BOORMACHINE BESCHADIGEN.
-
- U kunt het doorbreken van het materiaal en het
vastlopen tot een minimum beperken door de druk
op de boormachine te verminderen en het boortje
geleidelijk door het laatste gedeelte van het boorgat
te leiden.
• Grote gaten (7,9 mm tot 12,7 mm) in metaal boren is
gemakkelijker als u een gat voorboort (4 mm tot 4,8 mm).
• Voorkom beschadiging van het materiaal, gebruik een
houten "steunblok" wanneer u boort in dun materiaal of in
materiaal dat gemakkelijk splintert.
Pagina: 85
84
Nederlands
Werken met de hamerboor

 WAARSCHUWING: Draag geschikte bescherming van
uw luchtwegen. Vang stofresten op met een stofzuiger
of een systeem voor stofafzuiging dat ontworpen is voor
de toepassing.
Alleen DCD709
BELANGRIJK: Gebruik voor het werken met de slagboor
alleen hardmetalen boortjes of boortjes die geschikt zijn
voor metselwerk.
1. Selecteer met de snelheidsselectieknop 7 het gewenste
bereik voor snelheid/aanhaalmoment en pas zo de snelheid
en het aanhaalmoment aan de geplande werkzaamheden
aan. Draai de kraag 6 voor selectie van de werkstand naar
het symbool van de hamerboor.
2. Trek de schakelaar in, oefen net genoeg druk op de hamer
uit zodat deze niet te veel stuitert of het boortje vastloopt.
Aanbevelingen voor het werken met de hamerboor
• Te veel kracht leidt tot lagere boorsnelheden, oververhitting
en een lager rendement van de boor.
• Een soepele, gelijkmatige stroom van materiaal is een teken
dat het boren goed verloopt.
• Boor rechtuit, houd het boortje in een rechte hoek op het
werkstuk. Oefen geen zijwaartse druk op het boortje uit
wanneer u boort, omdat hierdoor de groef van het boortje
volloopt en de boor minder snel loopt.
• Wanneer bij boren van diepe gaten de boorsnelheid
terugloopt, trek dan het boortje gedeeltelijk uit het gat,
terwijl het gereedschap loopt, zodat het materiaal uit het
boorgat komt.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.

 WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel: zet het gereedschap uit en neem
de accu uit, voordat u een aanpassing uitvoert of
hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer de machine per ongeluk wordt gestart, kan dat
leiden tot letsel.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging

 WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.

 WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires

 WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DCD708.

Stel een vraag over de DeWalt DCD708

Heb je een vraag over de DeWalt DCD708 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DCD708. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DCD708 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.