DeWalt DC352K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DC352K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DC352K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 6
ENGLISH
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Package contents
The package contains:
1 Plunge saw
1 Allen key
2 Battery packs
1 Charger
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
DANSK
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Pakke indeholder
Pakken indeholder:
1 Vinkelsav
1 Unbrakonøgle
2 Batteripakker
1 Lader
1 Instruktionsmanual
1 Skitse
DEUTSCH
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Tauchsäge
1 Inbusschlüssel
2 Akkupacks
1 Ladegerät
1 Anleitungshandbuch
1 Explosionszeichnung
ESPAÑOL
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Contenidos del paquete
El paquete contiene:
1 Sierra de socavación
1 Llave macho
2 Conjuntos de pilas
1 Cargador
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo extenso
FRANÇAIS
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Contenu de l’emballage
Cet emballage contient :
1 scie circulaire
1 clé Allen
2 packs de batteries
1 Chargeur
1 Manuel d’instructions
1 Vue explosée
ITALIANO
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Contenuti dell’imballaggio
L’imballaggio contiene:
1 Sega a tuffo
1 Chiave Allen
2 Pacchi batterie
1 Caricatore
1 Manuale d’istruzioni
1 Disegno esploso
NEDERLANDS
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Invalzaag
1 Allen-sleutel
2 Accupacks
1 Laadapparaat
1 Gebruiksaanwijzing
1 Exploded-view tekening
NORSK
DC351KL (28V) & DC352KB (18V)
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Sirkelsag
1 Unbraconøkkel
2 Batteripakker
1 Lader
1 Bruksanvisning
1 Tegning av delene
Pagina: 82
NEDERLANDS
79
DC352 SNOERLOZE INVAL-CIRKELZAAG
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor elektrisch gereedschap
van DEWALT. Jarenlange ervaring, uitgebreide
productontwikkeling en innovatie hebben van
DEWALT een van de betrouwbaarste partners
gemaakt voor gebruikers van professionele
elektrische werktuigen.
Technische gegevens
DC352
Spanning VDC 18
Vermogen W 390
Onbelaste snelheid min-1 3200
Bladdiameter mm 165
Maximale Snijdiepte
90˚ (zonder geleidingsrail) mm 60
90˚ (met geleidingsrail) mm 55
Bladopening mm 20
Schuine hoekafstelling 47˚
Gewicht (zonder batterijset) kg 4,6
Accu DE9503
Accutype NiMH
Spanning VDC 18
Capaciteit Ah 2.6
Gewicht kg 1.0
Lader DE9116
Netspanning VAC 230
Accutype NiCd/NiMH
Geschatte oplaadtijd min 30
Gewicht kg 0,52
Zekeringen
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Verenigd Koninkrijk
& Ierland 230 V gereedschap 13 ampère, stekkers
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
DC352
LpA (geluidsdruk) dB(A) 91
KpA (geluidsdruk) dB(A) 4,8
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 102
KWA (akoestisch vermogen) dB(A) 4,8
Totale trillingswaarden (triax vectorsom)
bepaald conform EN60745:
DC352 Trillingswaarde = 1,8 m/s²
Onzekerheid K = 1,5 m/s²
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
Pagina: 83
NEDERLANDS
80
VOORZICHTIG: Indien gebruikt zonder
het veiligheidsalarmsymbool wijst dit
op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien niet vermeden, kan leiden tot
schade aan eigendommen.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
DC352
DEWALT verklaart dat deze onder “technische
gegevens” beschreven producten werden
ontworpen in overeenstemming met:
2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met DEWALT op onderstaand adres, of kunt u de
achterzijde van de handleiding raadplegen.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
16/08/2007
WAARSCHUWING: lees de
handleiding met instructies om de kans
op letsels te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische werktuigen
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Geen acht slaan op de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK.
De term ‘elektrisch gereedschap’ in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongelukken.
b) Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt
van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen
vatten.
c) Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan
leiden tot verlies van controle over het
werktuig.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
Pagina: 84
NEDERLANDS
81
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP
BATTERIJ
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset,
kan een risico voor brand geven als deze
lader wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Pagina: 85
NEDERLANDS
82
Gebruik van een andere accuset kan een
risico voor verwondingen en brand inhouden.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere. Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a) GEVAAR: Houd handen uit de buurt
van de snijzone en het blad. Houd uw
tweede hand op de hulphendel of op de
motorbehuizing. Indien beide handen de zaag
vasthouden, kunnen ze gesneden worden door
het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen het
blad onder het werkstuk.
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle tand
van de bladtanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit het te snijden stuk in uw handen
of tussen uw benen. Bevestig het werkstuk
op een stabiel platform. Het is belangrijk om
het werk goed te ondersteunen om blootstelling
van het lichaam, het vastraken van het blad of
controleverlies tot een minimum te beperken.
e) Houd het werktuig vast via de geïsoleerde
grijpoppervlakken als u een bewerking
uitvoert waarbij het snijgereedschap
verborgen bedrading kan raken. Door
contact met een snoer onder spanning zullen
blootgestelde metalen onderdelen van het
werktuig ook onder spanning komen te staan en
de gebruiker elektrocuteren.
f) Als u afscheurt, gebruik altijd een
langsgeleider of een geleiding met rechte
rand. Dit verbetert de nauwkeurigheid van het
snijden en verlaagt het risico dat het blad klem
raakt.
g) Gebruik altijd bladen met correcte
grootte en vorm (diamant versus rond)
van boomopeningen. Bladen die niet
overeenstemmen met de montagehardware
van de zaag zullen excentrisch draaien met
controleverlies als gevolg.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en
bout werden speciaal ontworpen voor uw zaag,
voor optimale prestaties en bedieningsveiligheid.
Oorzaken en voorkomen door de
gebruiker van terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een klem
geraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat ertoe
leidt dat een niet-bestuurde zaag optilt uit het
werkstuk naar de bediener toe;
– Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat
de snede nauwer wordt, dan blokkeert het blad
en de motorreactie stuurt het werktuig snel
terug naar de bediener;
– Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd
gericht in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout dringen waardoor
het blad uit de opening klimt en terugspringt
naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo om de terugslagkrachten te weerstaan.
Plaats uw lichaam aan beide kanten van
het blad, maar niet in lijn met het blad.
Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten
kunnen beheerst worden door de bediener
indien passende voorzorgsmaatregelen
genomen worden.
Pagina: 86
NEDERLANDS
83
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat de
drukschakelaar dan los en houdt de eenheid
bewegingloos in het materiaal totdat de
schijf volledig tot stilstand komt. Probeer de
eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk
te trekken terwijl de schijf in beweging is.
Hierdoor kan terugslag optreden. Onderzoek
waardoor de schijf bleef steken en neem
maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de
snede en controleer of de zaagtanden niet in
het materiaal vastzitten. Als de schijf vastzit,
kan het werktuig naar boven schieten of een
terugslag veroorzaken wanneer het werktuig
opnieuw wordt aangezet.
d) Ondersteun grote panelen om het risico
dat het blad klem raakt en terugslag te
beperken. Grote panelen hebben de neiging
door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt van
beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen.
Niet gescherpte of onjuist afgestelde bladen
maken enge sneden, wat leidt tot overmatige
wrijving, klemraken van het blad en terugslag.
f) Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden.
Indien de bladafstelling verschuift bij het snijden,
dan kan dit leiden tot klemraken en terugslag.
g) Wees extra voorzichtig bij een maken van
een versteksnede in bestaande muren of
andere blinde zones. Het uitstekend blad
kan voorwerpen snijden die terugslag kunnen
veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor
verstektypezagen
a) Controleer bescherming op goede sluiting
voor elk gebruik. Bedien de zaag niet
indien de bescherming niet vrij beweegt
en het blad onmiddellijk omsluit. Klem de
bescherming nooit met blootgesteld blad.
Indien u per toeval de zaag laat vallen, dan
kan de bescherming gebogen zijn. Controleer
of de bescherming vrij beweegt en het blad
of andere delen niet raakt, in alle hoeken en
snijdiepten.
b) Controleer de bewerking en toestand van
de terugklapveer van de bescherming.
Indien de bescherming en de veer niet
goed werken, dan moeten ze voor gebruik
worden gerepareerd. De bescherming kan
traag werken door beschadigde onderdelen,
kleverige neerslag of een opbouw van vuil.
c) Zorg ervoor dat de geleidingsplaat van
de zaag niet verschuift bij het inval-
cirkelzagen als de hoekinstelling van het
blad niet 90° is. Een blad dat zijdelings
verschuift, zal leiden tot klemraken en
waarschijnlijk terugslag.
d) Zorg er steeds voor dat de bescherming
het blad bedekt alvorens het neer te
leggen op de bank of op de vloer. Een niet-
beschermd, draaiend blad zal ervoor zorgen
dat de zaag achterwaarts gaat en alles zaagt
wat in zijn weg komt. Wees bewust van de
tijd die het duurt alvorens het blad stopt
nadat de schakelaar is losgelaten.
Bijkomende veiligheidsinstructies
voor alle zagen met splijtmes
a) Gebruik het passende splijtmes voor het
blad dat gebruikt wordt. Opdat het splijtmes
zou werken moet het dikker zijn dan het lichaam
van het blad maar dunner dan de tanden van
het blad.
b) Regel het splijtmes zoals beschreven in deze
handleiding. Onjuiste spatiëring, plaatsing en
alignering kan ervoor zorgen dat het splijtmes
niet doeltreffend is bij het vermijden van
terugslag.
c) Opdat het splijtmes zou werken, moet het
in het werkstuk vastzitten. Het splijtmes is
niet doeltreffend bij het vermijden van terugslag
tijdens korte sneden.
d) Bedien de zaag niet indien het splijtmes
gebogen is. Zelfs een lichte storing kan de
sluitsnelheid van een bescherming vertragen.
Bijkomende veiligheidsinstructies
voor verstektypezagen
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
Pagina: 87
NEDERLANDS
84
Overige risico’s
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorsbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van de draaiende
zaagschijf.
– Risico op letsel bij het verwisselen van de
schijf.
– Risico van stofinademing van materialen die,
als ze gesneden zijn, schadelijk kunnen zijn.
Labels op het gereedschap
Het volgende pictogram wordt afgebeeld op het
gereedschap:
Bladdiameter
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor accu’s
WAARSCHUWING: Brandgevaar!
Vermijd kortsluiting van metaal op de
contacten van een losgekoppelde accu.
Bewaar of draag de accu niet zonder de
accukap over de contacten.
• De accuvloeistof, een oplossing van 25-30%
kaliumhydroxide, kan schadelijk zijn. Als de huid
in aanraking komt met elektrolytvloeistof, was
de huid dan direct enkele minuten met water
en zeep. Bij contact met de ogen, moet u ten
minste 10 minuten overvloedig spoelen met
schoon water.
10 minuten. Raadpleeg een arts.
• Probeer nooit een accu te openen om
wat voor reden dan ook.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor accu’s en laders
• Zorg dat de accuset droog en schoon is
voordat u deze in de lader plaatst.
• Gebruik alleen laders met het label “NiMH”
of “NiMH + NiCd” om NiMH accusets van
DEWALT mee op te laden.
• Draag de lader nooit aan het snoer. Trek nooit
aan het snoer om het uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie en scherpe kanten.
• Stel de lader niet bloot aan vochtige of natte
omstandigheden.
• Probeer geen natte accusets op te laden.
• Probeer nooit een accu te openen om wat voor
reden dan ook.
• Volg altijd de instructies achterin deze
handleiding voor het wegwerpen van accusets.
• Als ze niet gebruikt worden, moeten laders en
accusets op een droge plek bewaard worden
en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN OPSLAG
1. Accu en lader kunnen het beste opgeborgen
worden op een koele, droge plek. Vermijd direct
zonlicht en extreme hitte of kou.
2. Langdurige opslag is niet schadelijk voor
accuset of lader. Onder de geschikte
omstandigheden kunnen ze minimaal vijf jaar
bewaard worden.
Labels op lader en accu
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, geven de labels op zowel de lader
als de accu de volgende pictogrammen weer:
Lees de gebruiksaanwijzing
vóór gebruik.
Accu laden.
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
Hete/koude accuvertraging.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken met accusets van
DEWALT; andere kunnen openbarsten en
tot lichamelijk letsel en schade leiden.
Niet blootstellen aan water.
Pagina: 88
NEDERLANDS
85
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Verbrand de accuset NiMH/NiCd+ niet.
Hiermee worden NiMH en NiCd
accusets opgeladen.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Lader
De DE9130 acculaders accepteren DEWALT NiCd
en NiMH accu’s van 7,2 tot 18 V.
Accu (fig. 1)
ACCUTYPE
De DC352 werkt op 18-volt accu’s.
De accu opladen (fig. 2)
Als de accu (n) voor de eerste keer opgeladen
wordt, of na langdurige opslag, zal deze slechts een
lading van 80% accepteren. Na een aantal ladings-
en ontladingscycli zal de accu de volle capaciteit
bereiken. Controleer altijd de netspanning voordat
u de accu oplaadt. Als de netspanning werkt
maar de accu niet oplaadt, breng uw lader dan
naar een erkende reparateur van DEWALT. Tijdens
het opladen kunnen de lader en de accu warm
aanvoelen. Dit is volkomen normaal en wijst niet op
een probleem.
VOORZICHTIG: Laad de accu niet
op in een omgevingstemperatuur
van < 4 °C of > 40 °C. Aanbevolen
laadtemperatuur: ongeveer 24 °C.
Om de accu (n) op te laden, zet u deze in de lader
(o) zoals weergegeven en sluit u de lader aan. Zorg
ervoor dat de accu volledig vastzit in de lader. De
rode laadindicator (h) zal knipperen.
Na ongeveer 1 uur zal het stoppen met knipperen
en blijven branden. De accu is nu volledig
opgeladen. De accu kan op elk moment verwijderd
worden of kan in de aangesloten lader blijven voor
een langere periode (met een maximum van 14
dagen).
Accudop (fig. 3)
Een beschermende accudop (p) wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat een brandrisico geeft en schade aan
de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accukap (p)
voordat u de accu (n) in de lader of het
apparaat plaatst (Afb. 3A).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd (Afb. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
opbergt of draagt.
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
Accusets moeten een hele nacht ververst worden na
elke 10de cyclus van laden/ontladen, of wanneer de
accu niet langer dezelfde hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen, plaatst u deze zoals
gebruikelijk in de lader. Het rode lampje zal
doorlopend knipperen om aan te geven dat de
laadcyclus begonnen is.
Als de oplaadcyclus van 1 uur voltooid is, zal
het lampje voortdurend branden en niet langer
knipperen. De accu is volledig opgeladen en kan nu
gebruikt worden.
Als de accu in de lader gelaten wordt na de eerste
oplaadtijd van 1 uur, zal de lader automatisch de
verversingsmodus activeren. Deze modus zal 8 uur
lang doorgaan, maar de accu kan op elk moment
tijdens deze verversingsmodus verwijderd worden.
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd. De rode
indicator knippert lang en vervolgens kort tijdens de
hete/koude accuvertragingsmodus.
Pagina: 89
NEDERLANDS
86
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Inval-cirkelzaag
1 Allensleutel
2 Batterijsets (DC352KB)
1 Lader (DC352KB)
1 gebruiksaanwijzing
1 opengewerkte tekening
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of accessoires die tijdens het
vervoer veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (afb. 1–4)
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische werktuig of enig onderdeel
daarvan. Dit kan schade of lichamelijk
letsel tot gevolg hebben.
BEOOGD GEBRUIK
De DC352 inval-cirkelzaag is ontworpen voor
professionele zaagtoepassingen en het snijden van
houtproducten.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze inval-cirkelzaag voor zwaar werk is een
professioneel gereedschap. HOUD het gereedschap
uit de nabijheid van kinderen. Toezicht is vereist als
onervaren bedieners dit gereedschap gebruiken.
a. verstektrekker
b. Aan-/uitschakelaar
c. hoofdhendel
d. schoen
e. hoekafstellingsknop
f. afstellingsknoppen diepte
g. diepteschaal
h. voorste handvat
i. uitlaat stofextractie
j. railregelaar
k. blad
l. sluitknop
m. sluithendel
n. van de accu
o. lader
p. batterijdop
q. accu ontgrendelingsknop
r. klemschroef blad
s. buitenflens
t. binnenflens
u. splijtmes
v. schroef splijtmes
w. snij-indicator
x. anti-terugslagknop
y. buitenbescherming
z. geleidingsrail
aa. klem
bb. indicatoren bladstand
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de spanning van
de accuset overeenstemt met de spanning op de
kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw gereedschap van DEWALT is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met EN
60335; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door een speciaal
vervaardigd snoer dat verkrijgbaar is via de DEWALT
onderhoudsafdeling.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurde kabel die
geschikt is voor de stroomtoevoer van uw lader (zie
technische gegevens). De minimumafmeting van de
geleider is 1 mm2; de maximumlengte is 30 m.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig
altijd uit voordat u de accu inbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING : Gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
Inzetten en verwijderen van de
accuset in het werktuig (fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
Pagina: 90
NEDERLANDS
87
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer of
de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
1. Zet de accu (n) in de klem tot het op de juiste
plaats klikt.
2. Om de accu te verwijderen, drukt u tegelijkertijd
op de twee ontkoppelingsknoppen (q) en trekt u
de accu uit de klem.
Aanpassen van de helling (fig. 1)
De helling van de hoek kan worden aangepast
tussen 0° en 47°.
1. Maak de hoefafstellingsknoppen (e) los.
2. Stel de hellinghoek in door de zaagvoet (d) te
kantelen tot de markering de gewenste hoek
aangeeft op de diepteschaal (g).
3. Span de hoekafstellingsknoppen (e) aan.
Het zaagblad vervangen (fig. 4, 5)
1. Druk op de sluitknop (l).
2. Druk de inval-cirkelzaag omlaag om te stoppen
(standwijziging blad).
3. Draai de sluithendel (m) met de klok mee tot
deze stopt.
4. Druk de sluithendel (m) omlaag en draai het
blad tot de sluitstand gevonden is.
OPMERKING: Het blad (k) is nu vergrendeld en kan
niet gedraaid worden met de hand.
5. Draai de klemschroef van het blad (r) tegen de
klok in om te verwijderen.
6. Verwijder de buitenflens (s) en het versleten blad
(k). Plaats het nieuwe blad op de binnenflens (t).
7. Plaats de buitenflens terug (s) en de
klemschroef van het blad (r). Draai de schroef
met de klok mee met de hand.
OPMERKING: De draairichting van het zaagblad en
de rotatie van de inval-cirkelzaag MOETEN hetzelfde
zijn.
8. Draai de bladklemschroef goed vast met de
inbussleutel.
9. Draai de sluithendel (m) tegen de klok in tot
deze stopt.
10. Verplaats de inval-cirkelzaag terug naar de
bovenstand.
11. Druk de verstektrekker (a) voorwaarts om de
wijziging van het zaagblad te vergrendelen.
Het splijtmes aanpassen (fig. 5).
Voor de correcte afstelling van het splijtmes (u), zie
figuur 3. Pas de ruimte van het splijtmes aan na
vervanging van het zaagblad of indien nodig.
1. Volg de stappen 1-4 Het zaagblad wijzigen.
2. Maak de afstelschroef van het splijtmes (v) los
met een Allensleutel en stel het splijtmes af
zoals afgebeeld in figuur 3.
3. Span de afstelschroef van het splijtmes (v) aan.
4. Draai de sluithendel (m) tegen de klok in tot
deze stopt.
5. Verplaats de inval-cirkelzaag terug naar de
bovenstand
Snij-afstelling diepte (fig. 6)
De snijdiepte kan ingesteld worden op 0 – 60 mm
zonder geleidingsrail bevestigd; met de geleidingsrail
bevestigd: 0 – 55 mm.
1. Maak de afstelknop van de diepte (f) los en
verplaats de indicator om de correcte diepte
van de snede te verkrijgen.
2. Span de afstelknop van de diepte (f) aan.
OPMERKING: Voor optimale resultaten, laat het
zaagbladen uit het werkstuk steken met ongeveer 3
mm (fig. 5)
BEDIENING
WAARSCHUWING: Alvorens de inval-
cirkelzaag te gebruiken, zorg er ALTIJD
voor dat alle functies goed werken!
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies en toepasselijke
voorschriften in acht.
Aan- en uitzetten (fig. 1)
Druk op de aan-/uitschakelaar (b) om de inval-
cirkelzaag aan te schakelen.
Het gereedschap vasthouden en
geleiden (fig. 7, 8)
WAARSCHUWING!
• BEVESTIG HET WERKSTUK
STEEDS op zo’n manier dat het niet
kan bewegen terwijl u zaagt.
• ALTIJD de machine voorwaarts
duwen. NOOIT de machine
achterwaarts naar u toe trekken.
Pagina: 91
NEDERLANDS
88
• ALTIJD de inval-cirkelzaag met beide
handen gebruiken. Plaats één hand
op de hoofdhendel (c) en de tweede
hand op de hendel vooraan (h) zoals
afgebeeld in figuur 7.
• ALTIJD de klem gebruiken om de
rail op het werkstuk te houden zoals
afgebeeld in figuur 8.
• Zorg ervoor dat het snoer niet in het
pad van de zaag komt.
• Houd het gereedschap vast met de
hoofdhendel (c) en de hendel vooraan (h) om de
zaag goed te geleiden.
• De snij-indicator (w) geeft de snijlijn voor sneden
van 0° en 47° weer (zonder geleidingsrail).
• De indicator van de bladstand (bb) toont de
bladstand voor volledig verstek.
• Voor optimale resultaten, klem het werkstuk
vast met de onderkant naar boven.
SNIJDEN
1. Plaats de machine met het voorste deel van de
zaagbasis op het werkstuk.
2. Druk op de aan-/uitschakelaar om de zaag aan
te schakelen.
3. Druk de verstekschakelaar (a) voorwaarts, druk
de zaag omlaag om de snijdiepte in te stellen en
druk het voorwaarts in de snijrichting.
VERSTEKSNEDEN
WAARSCHUWING: Om terugslag
te vermijden, MOETEN de volgende
instructies nageleefd worden bij het
inval-cirkelzagen:
• Plaats de machine op de geleidingsrail
en los de anti-terugslagknop (x) door
het te draaien tegen de klok in.
• Schakel de machine aan en druk
langzaam de zaag omlaag op
de afgestelde snijdiepte en duw
voorwaarts in
de snijrichting. De snij-indicatoren (w)
tonen de absolute snijpunten vooraan
en achteraan van het zaagblad (dia.
165 mm) op maximale snijdiepte en
met de geleidingsrail.
• Indien de terugslag gebeurd is tijdens
het inval-cirkelzagen, draai dan de
anti-terugslagknop (x) tegen de klok in
om deze vrij te maken van de rail.
• Als u het inval-cirkelzagen beëindigd
hebt, draai dan de anti-terugslagknop
(u) met de klok mee in de sluitstand.
Geleidingssysteem (fig. 1, 7)
De geleidingsrails, die verkrijgbaar zijn in
verschillende lengtes, maken precieze, propere
sneden mogelijk en beschermen tegelijkertijd het
oppervlak van het werkstuk tegen schade.
Samen met aanvullende toebehoren kunnen exact
gehoekte sneden, versteksneden en plaatsing
uitgevoerd worden met het geleidingsrailsysteem.
Het werkstuk bevestigen met klemmen zorgt voor
een stevige grip en veilig werken.
De geleidingsopening van de inval-cirkelzaag moet
zeer klein zijn voor de beste snijresultaten en kan
ingesteld worden met de twee railregelaars (j).
1. Los de schroef binnenin de railregelaar om de
opening af te stellen.
2. Regel de knop tot de zaag vergrendeld is op de
rail.
3. Draai de knop terug tot de zaag gemakkelijk
glijdt.
4. Houd de railregelaar in de stand en sluit de
schroef opnieuw.
OPMERKING: ALTIJD het systeem opnieuw
instellen voor gebruik met andere rails.
SPLINTERBESCHERMING
De geleidingsrail is uitgerust met een
splinterbescherming, die op maat moet gesneden
worden voor het eerste gebruik:
BELANGRIJK: ALTIJD de instructies van het
geleidingssysteem lezen en opvolgen alvorens de
splinterbescherming te snijden.
1. Stel de snelheid van de inval-cirkelzaag in op
niveau 5.
2. Plaats de geleidingsrail op een stukje hout.
3. Stel de inval-cirkelzaag in op 5 mm snijdiepte
4. Plaats de zaag op het achtereinde van de
geleidingsrail.
5. Schakel de zaag aan, druk het omlaag
naar de ingestelde snijdiepte en snij de
splinterbescherming langs de volledige lengte
in een doorlopende bewerking. De rand van de
splinterbescherming stemt nu precies overeen
met de snijrand van het blad.
WAARSCHUWING: Om het risico op
verwondingen te beperken, bevestigt u
ALTIJD de geleidingsrail (z) met
een klem (aa).
Pagina: 92
NEDERLANDS
89
Deuren snijden (fig. 9)
1. Plaats de inval-cirkelzaag met de
buitenbescherming (y) op een schone, effen
vloer.
2. Druk de schoen (d) met de voorkant op de deur
tegen de afgestelde dieptestop.
Stofafvoer (fig. 1)
Uw gereedschap is uitgerust met een uitlaat voor
stofafvoer (i).
WAARSCHUWING: ALTIJD de
inval-cirkelzaag aansluiten op een
stofextractiesysteem.
WAARSCHUWING: ALTIJD een
stofextractietoestel gebruiken dat
ontworpen werd in overeenstemming
met de betreffende bepalingen over
stofemissie.
ONDERHOUD
Uw elektrisch werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met een
minimum aan onderhoud. Een permanente goede
werking is afhankelijk van goed onderhoud en een
regelmatige reiniging van het gereedschap.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer of
de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Indien het
zaagblad versleten is, vervang het dan
door een nieuw scherp blad.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor de reiniging van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
de materialen verzwakken die gebruikt
worden in deze onderdelen. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
DEWALT biedt zaagbladen die speciaal ontworpen
zijn voor uw inval-cirkelzaag.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie
over de geschikte hulpstukken en accessoires.
ilieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Pagina: 93
NEDERLANDS
90
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en haal hem dan
uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en Li Ion cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
GARANTIE
• 30 DAGEN GEEN RISICO
TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine, om welke reden
dan ook, niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, brengt u de machine dan compleet
zoals bij de aankoop en binnen de 30 dagen
terug naar het erkend DEWALT verkooppunt
waar u het toestel heeft gekocht, samen
met uw aankoopbewijs. U ontvangt een
nieuw toestel of het aankoopbedrag wordt
terugbetaald.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor
uw DEWALT werktuig binnen de 12 maanden
na uw aankoop, zal dit gratis worden geleverd
bij een bevoegde DEWALT reparateur. U
dient een aankoopbewijs voor te leggen. Dit
omvat werkuren en vervangingsonderdelen
voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont
die te wijten zijn aan slechte materialen
of vakmanschap binnen 12 maanden
na aankoop, garanderen wij dat we alle
defectieve onderdelen gratis zullen vervangen
of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht
hebben herstellingen uit te voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze
garantie wordt aangeboden als een extra
voordeel en vormt een aanvulling op de
wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur verwijzen we
naar het telefoonnummer op de achterzijde
van deze handleiding. Of u kunt een lijst
met bevoegde DEWALT reparateurs en alle
gegevens over onze herstellingsdienst en
contactinformatie vinden op www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DC352K.

Stel een vraag over de DeWalt DC352K

Heb je een vraag over de DeWalt DC352K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DC352K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DC352K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.