DeWalt D25960 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25960. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25960
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 59
NEDERLANDS
58
SLOOPHAMER D25960, D25961
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor elektrisch gereedschap van DEWALT. Jarenlange ervaring, uitgebreide
productontwikkeling en innovatie hebben van DEWALT een van de betrouwbaarste partners gemaakt voor
gebruikers van professionele elektrische werktuigen.
Technische gegevens
D25960 D25961
Spanning V 230 230
Type 1 1
Frequentie Hz 50 50
Voeding W 1600 1600
Slagfrequentie min-1
1450 1450
Slagenergie (EPTA 05/2009) J 35 35
Gereedschapshouder 28 mm Hex 30 mm Hex
Posities van beitel 1 1
Gewicht kg 18,4 16,9
LPA (geluidsdruk) dB(A) 91 91
KPA (geluidsdruk onzekerheid) dB(A) 3,0 3,0
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 102 102
KWA (onzekerheid geluidsvermogen) dB(A) 3,0 3,0
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745:
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah Cheq
handposities:
één hand op de hoofdhandgreep
en één hand op de zijhandgreep = m/s² 6,8 6,8
beide handen op de hoofdhandgreep = m/s² 4,5 4,5
Onzekerheid K= m/s² 1,5 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Pagina: 60
NEDERLANDS
59
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
D25960, D25961
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60475-1, EN 60475-2-6;
2000/14/EG, elektrische betonbreker
(handgestuurd), 15 kg<m<30 kg, Annex VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Duitsland, nr. aangemelde instantie: 0197
Niveau van akoestisch vermogen in
overeenstemming met 2000/14/EG (artikel 12,
annex III, nr. 10; 15 kg<m<30 kg):
LWA (gemeten akoestisch vermogen)
D25960, D25961 dB 102
LWA (gegarandeerd akoestisch vermogen) dB 105
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.04.2011
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
Pagina: 61
NEDERLANDS
60
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
Pagina: 62
NEDERLANDS
61
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor sloophamers
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig
worden geleverd. Als u de beheersing over het
apparaat verliest kunt u verwondingen oplopen.
• Houd het werktuig vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaagwerktuig in aanraking kan
komen met verborgen snoeren of zijn eigen
snoer. Wanneer een hulpstuk een stroomdraad
raakt kunnen de metalen delen van het
elektrische werktuig onder stroom komen te
staan en kan de gebruiker een schok krijgen.
• Zorg dat het materiaal waarin geboord wordt
geen gas- of elektriciteitsleidingen bevat en dat
de ligging van dergelijke leidingen gecheckt is
met de nutsbedrijven.
• Houd het werktuig altijd stevig vast. Gebruik
dit werktuig niet zonder het met beide handen
vast te pakken. Als u dit werktuig met één hand
gebruikt zult u de beheersing erover verliezen.
Het kan ook gevaarlijk zijn om harde materialen
zoals betonwapening tegen te komen of er
doorheen te breken. Zorg dat de zijhandgreep
stevig vast zit voordat deze gebruikt wordt.
• Zorg dat de beitel veilig is bevestigd voordat het
werktuig wordt gebruikt.
• Laat het werktuig bij koud weer of als het
langere tijd niet gebruikt is een aantal minuten
onbelast draaien voordat het gebruikt wordt.
• Zorg dat als u boven de grond werkt dat de
oppervlakte eronder leeg is.
• Raak de beitel of de onderdelen in de buurt
van de beitel direct na gebruik niet aan, omdat
ze uiterst heet kunnen zijn en tot brandwonden
kunnen leiden.
• Leid het snoer altijd naar achteren, uit de buurt
van de beitel.
• Gebruik dit werktuig niet te lang na elkaar.
De trilling die de hamer veroorzaakt kan
schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Gebruik handschoenen als extra bescherming
en beperk uw blootstelling door regelmatige
rustpauzes in te lassen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
sloophamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Pagina: 63
NEDERLANDS
62
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (g), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2011 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 sloophamer
1 zijhendel
1 puntbeitel
1 plasticovertrek
1 gebruiksaanwijzing
1 vergrote tekening
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of hulpstukken die tijdens het
vervoer kan zijn veroorzaakt.
• Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen en te begrijpen vóór
gebruik.
Beschrijving (fig. 1)
a. Aan-/uitschakelaar
b. Hoofdgreep
c. Zijhandgreep vastzetknop
d. Gereedschap vergrendelaar
e. Gereedschapshouder
f. Zijhendel
BEOOGD GEBRUIK
De D25960, D25961 heavy duty breekhamers zijn
ontworpen voor zwaar sloop- en breekwerk.
NIET gebruiken in natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zware sloophamers zijn professionele
elektrische gereedschappen.
Het gereedschap UIT de buurt van kinderen
houden. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers
dit gereedschap gebruiken.
Actieve regeling van trillingen
Met ‘Actieve regeling van trillingen’ worden trillingen
door terugstoot van het mechanisme van de
hamer geneutraliseerd. Trillingen naar de handen
en armen worden verminderd, waardoor langdurig
gebruik van het werktuig comfortabeler wordt en de
gebruiksduur wordt verlengd.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts één
voltage. Controleer altijd of het voltage overeenstemt
met het voltage op de typeplaat.
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met EN
60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2
; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AFSTELLING
WAARSCHUWING: Om het
gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en
sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u
instellingen aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u hulpstukken
verwisselt. Blootgestelde metalen delen
van het werktuig of een hulpstuk kunnen
tijdens de werking heel erg warm
worden.
Pagina: 64
NEDERLANDS
63
28/30 mm zeskant Accessoires
invoeren en verwijderen (fig. 3, 4)
D25960
Deze machine gebruikt beitels met een 28 mm
zeskantsteel.
D25961
Deze machine gebruikt beitels met een 30 mm
zeskantsteel.
Alleen aanbevolen DEWALT accessoires mogen
gebruikt worden met dit product.
1. De beitelsteel reinigen (afb. 3)
D25960
OM EEN BEITEL MET GROEF IN DE SCHACHT TE VER-
GRENDELEN (FIG. 4A)
1. Trek de gereedschap vergrendelaar (d) naar de
ontgrendeld positie.
2. Houdt de beitel voor de gereedschapshouder
met de groef (h) naar boven gericht.
3. Voer de beitel in de gereedschapshouder (e)
4. Duw de vergrendelaar (d) naar achteren om het
gereedschap te vergrendelen.
5. Controleer of de beitel goed is vergrendeld door
eraan te trekken. Voor de boorhamerfunctie
moet de beitel enkele centimeters axiaal kunnen
bewegen wanneer het is vergrendeld in de
gereedschapshouder.
6. Om een beitel te verwijderen: trek de
vergrendelaar (d) naar achteren en trek de beitel
uit de gereedschapshouder (e).
OM EEN BEITEL MET KRAAG IN DE SCHACHT TE
VERGRENDELEN (FIG. 4B)
1. Trek de gereedschap vergrendelaar (d) naar de
ontgrendeld positie.
2. Voer de beitel in de gereedschapshouder (e)
3. Duw de vergrendelaar (d) op een lijn met de
beitelsteel om het gereedschap te vergrendelen.
4. Trek aan de beitel om te controleren of deze
goed is vergrendeld. Voor de boorhamerfunctie
moet de beitel enkele centimeters axiaal kunnen
bewegen wanneer het is vergrendeld in de
gereedschapshouder.
5. Om een beitel te verwijderen: trek de
vergrendelaar (d) naar achteren en trek de beitel
uit de gereedschapshouder (e).
D25961
OM EEN BEITEL MET GROEF IN DE SCHACHT TE VER-
GRENDELEN (AFB. 4C)
1. Trek aan de vergrendelaar (i) en draai deze 180°
naar de ontgrendeld positie.
2. Houdt de beitel voor de gereedschapshouder
met de groef (h) naar boven gericht.
3. Voer de beitel in de gereedschapshouder (e)
4. Trek aan de vergrendelaar (i) en draai deze 180°
terug naar de vergrendeld positie.
5. Controleer of de beitel goed is vergrendeld door
eraan te trekken. Voor de boorhamerfunctie
moet de beitel enkele centimeters axiaal kunnen
bewegen wanneer het is vergrendeld in de
gereedschapshouder.
6. Om een beitel te verwijderen: trek aan de
vergrendelaar (i) en draai deze 180° naar de
ontgrendeld positie.
De zijhandgreep afstellen (afb. 1)
De zijhandgreep (f) is gemonteerd zodat deze zowel
rechtshandig als linkshandig gebruikt kan worden.
WAARSCHUWING: Bedien de
machine altijd met de zijhandgreep op
de juiste wijze gemonteerd.
1. Draai de knop (c) los en draai de zijhandgreep in
de gewenste positie.
2. Vergrendel de zijhandgreep op zijn plaats door
de knop (c) aan te draaien.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies en
toepasselijke voorschriften in acht.
• Controleer de locatie van buizen en
bedrading.
• Pas circa 20 - 30 kg druk op het
werktuig toe. Te veel kracht versnelt het
beitelen niet, maar tast de werking en
gebruiksduur van het werktuig aan.
Juiste positie van de handen
(fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
BELANGRIJK: De machine moet tijdens gebruik
altijd met twee handen worden vastgehouden.
Horizontale toepassingen (afb 2A):
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (f) en de andere op de
hoofdhandgreep (b).
Verticale toepassingen (afb 2B):
Voor de juiste handpositie zet u beide handen op de
hoofdhandgreep (b).
In- en uitschakelen (fig. 1)
Inschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (a) in
stand 1.
Uitschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (a) in
stand 0.
Slopen, beitelen en groeven trekken
(fig. 1, 2)
1. Kies de geschikte beitel en maak de steel
schoon.
2. Voer de beitel in en controleer of deze juist is
vergrendeld.
3. Monteer de zijhandgreep (f) en stel deze af,
verzeker uzelf ervan dat deze stevig vast zit.
4. Houd de machine met twee handen vast aan
de hoofdhandgreep (b), of één hand op de
hoofdhandgreep (b) en één op de zijhandgreep
(f). De machine moet tijdens gebruik altijd met
twee handen worden vastgehouden. Raadpleeg
Juiste hand positionering.
5. Schakel de machine aan voor doorlopend
gebruik.
6. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Beitels van verschillend type zijn te koop als optie.
Gebruik uitsluitend door DEWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
ONDERHOUD
Uw elektrische werktuig van DEWALT is ontworpen
om gedurende een lange tijd te werken met
een minimum aan onderhoud. Doorlopende
bevredigende werking is afhankelijk van goed
onderhoud en regelmatig reinigen van het werktuig.
Er kan aan deze machine door de gebruiker geen
onderhoud worden uitgevoerd. Breng de machine
periodiek naar een erkende DEWALT reparateur.
Als er eerder problemen optreden neem dan
contact op met een erkende DEWALT reparateur.
DEWALT geautoriseerd reparatiebedrijf als u voordien
problemen ondervindt.
Onderhoud van hulpstukken
(fig. 5, 6)
WAARSCHUWING: deze beitels
kunnen maar een beperkt aantal keren
opnieuw worden geslepen. Neem
contact op met uw verkoper voor advies
in geval van twijfel.
WAARSCHUWING: Controleer of
de snijrand niet is verkleurd door te
veel druk. Dit kan de hardheid van het
hulpstuk aantasten.
Gebruik voor het beste resultaat alleen scherpe
beitels. Het regelmatig slijpen van de beitels
verzekerd een lange levensduur van de beitels en de
beste prestaties.
SLIJPEN
Raadpleeg afbeelding 5 voor de beitel types die u
met deze machine kunt gebruiken.
Slijp de beitels op slijpstenen met een
ononderbroken waterstraal. Raadpleeg afbeelding 6
voor de juiste hoeken van de volgende beitels.
k. puntbeitel
l. platte beitel
m.brede beitel
n. spade beitel
VERSTERKEN
Om te versterken:
Verwarm de beitel tot 850-1050°C (licht rood-geel).
Om de beitel weer te verharden:
• Verwarm de beitel tot 900°C en koel het in olie.
• Plaats de beitel daarna 1 uur in de oven op
320°C (de kleur is lichtblauw).
Smering
Uw elektrische werktuig behoeft geen extra smering.
Pagina: 66
NEDERLANDS
65
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als
vuil zich zichtbaar opstapelt in en rond
de ventilatieopeningen. Draag een
beschermende bril terwijl u dit doet.
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te reinigen.
Deze chemische stoffen kunnen het
materiaal gebruikt in deze onderdelen
verzwakken. Gebruik alleen een doek
met water en zachte zeep. Laat nooit
een vloeistof in het gereedschap lopen
en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die aangeboden
door DEWALT, niet zijn getest met dit
product, kan het gebruik ervan met dit
werktuig gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen bij dit product
uitsluitend hulpstukken worden gebruikt
die zijn aanbevolen door DEWALT.
Raadpleeg uw verkoper voor nadere informatie over
de geschikte hulpstukken.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Pagina: 67
NEDERLANDS
66
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25960.

Stel een vraag over de DeWalt D25960

Heb je een vraag over de DeWalt D25960 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25960. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25960 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.