DeWalt D25899K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25899K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25899K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 56
55
Nederlands
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor elektrisch gereedschap van DeWALT. Jarenlange ervaring, uitgebreide
productontwikkeling en innovatie hebben van DeWALT een van de betrouwbaarste partners gemaakt voor
gebruikers van professionele elektrische werktuigen.
Technische gegevens
				 D25899 D25941
Spanning VAC		 230 230
Type				 1 1
Frequentie Hz		 50 50
Voeding W		 1 500 1 600
Slagen per minuut onbelast spm		 2 040 1 620
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009) J		 17,5 22,5
Gereedschapshouder			 SDS Max®
19 mm Hex
Posities van beitel			 12 12
Gewicht kg		 9,9 13,8
							 D25899 D25941
							 (230 V) (230 V)
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6:
LPA 
(emissie geluidsdrukniveau) dB(A)		 89 91
LWA 
(niveau geluidsvermogen) dB(A)		 100 102
KWA 
(onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)		 dB(A)		 3 3
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah Cheq
= m/s²		 12 8,8
Onzekerheid K = 		 m/s²		 1.5 1,5
SLOOPHAMER
D25899, D25941
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
	
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
		
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer
het gereedschap wordt uitgeschakeld
of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden
uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
		
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Pagina: 57
56
Nederlands
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.07.2018
	
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
	
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
	
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
	
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
	
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
		OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
	
Wijst op risico van een
elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
SLOOPHAMER
D25899, D25941
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-6:2010;
2000/14/EG, elektrische betonbreker
(handgestuurd), m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV
Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Duitsland, nr. aangemelde instantie: 0197
Niveau van geluidsvermogen in overeenstemming
met 2000/14/EG (artikel 12, annex III, nr. 10; m ≤
15 kg):
LWA (gemeten akoestisch vermogen)
D25899 dB 100
D25941 dB 102
LWA (gegarandeerd akoestisch vermogen) dB 105
Pagina: 58
57
Nederlands
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) 
HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in
een geschikt stopcontact. Pas de
stekker op geen enkele manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers met
een geaard elektrisch werktuig.
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik
dan een voeding beschermd door
een RCD (residustroomapparaat). Het
gebruik van een RCD verlaagt het risico van
elektrische schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van
een elektrisch werktuig kan leiden tot
ernstig letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
Pagina: 59
58
Nederlands
de ligging van dergelijke leidingen gecheckt is
met de nutsbedrijven.
• Houd het werktuig altijd stevig vast. Gebruik
dit werktuig niet zonder het met beide handen
vast te pakken. Als u dit werktuig met één hand
gebruikt zult u de beheersing erover verliezen.
Het kan ook gevaarlijk zijn om harde materialen
zoals betonwapening tegen te komen of er
doorheen te breken. Zorg dat de zijhandgreep
stevig vast zit voordat deze gebruikt wordt.
• Zorg dat de beitel veilig is bevestigd voordat het
werktuig wordt gebruikt.
• Laat het werktuig bij koud weer of als het
langere tijd niet gebruikt is een aantal minuten
onbelast draaien voordat het gebruikt wordt.
• Zorg dat als u boven de grond werkt dat de
oppervlakte eronder leeg is.
• Raak de beitel of de onderdelen in de buurt
van de beitel direct na gebruik niet aan, omdat
ze uiterst heet kunnen zijn en tot brandwonden
kunnen leiden.
• Leid het snoer altijd naar achteren, uit de buurt
van de beitel.
• Gebruik dit werktuig niet te lang na elkaar.
De trilling die de hamer veroorzaakt kan
schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Gebruik handschoenen als extra bescherming
en beperk uw blootstelling door regelmatige
rustpauzes in te lassen.

WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
sloophamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken
van die waarvoor het werktuig bedoeld
is, zou een gevaarlijke situatie tot gevolg
kunnen hebben.
5) SERVICE
a)	
Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor sloophamers
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig
worden geleverd. Als u de beheersing over het
apparaat verliest kunt u verwondingen oplopen.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Zorg dat het materiaal waarin geboord wordt
geen gas- of elektriciteitsleidingen bevat en dat
Pagina: 60
59
Nederlands
NIET gebruiken in natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
Deze zware sloophamers zijn professionele
elektrische gereedschappen. Het gereedschap UIT
de buurt van kinderen houden. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap gebruiken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Zachte start
D25941
Met ‘Zachte start’ kan de slagfrequentie geleidelijk
sneller worden en wordt verhinderd dat de beitel
of punt terugkaatst rond het metselwerk tijdens
het opstarten.
Actieve regeling van trillingen
D25941
Met ‘Actieve regeling van trillingen’ worden trillingen
door terugstoot van het mechanisme van de
hamer geneutraliseerd. Trillingen naar de handen
en armen worden verminderd, waardoor langdurig
gebruik van het werktuig comfortabeler wordt en de
gebruiksduur wordt verlengd.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts één
voltage. Controleer altijd of het voltage overeenstemt
met het voltage op de typeplaat.
	Uw DeWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN60745 ; er is daarom geen
aarddraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DeWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2
; de maximale lengte
is 30 m.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
	
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (q), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2018 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 sloophamer
1 zijhendel
1 puntige beitel (D25941)
1 gereedschapskoffer
1 gebruiksaanwijzing
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of hulpstukken die tijdens het
vervoer kan zijn veroorzaakt.
• Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen en te begrijpen
vóór gebruik.
Beschrijving (fig. 1)
	
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan-/uitschakelaar
b. Hoofdgreep
c. Zijhendel
d. Kraag voor indexeren van positie van beitel
e. Gereedschapopname/mof
BEOOGD GEBRUIK
De D25899 en D25941 sloophamers voor zwaar
gebruik zijn ontworpen voor zware sloop-, bik-, en
ciseleertoepassingen.
Pagina: 61
60
Nederlands
Gebruik uitsluitend door DeWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
1. Reinig de beitelschacht.
	
WAARSCHUWING: geen smeermiddel
aanbrengen aan de machine.
2. Gereedschapopname/mof terugtrekken (e),
sleuf (g) in lijn brengen met de gele aanduiding
(h) en beitelschacht in de gereedschapshouder
plaatsen. De sluitmof vrijmaken.
3. Aan de beitel trekken om te controleren
of die stevig vastzit. Bij het hameren dient
de beitel verschillende centimeter axiaal
te kunnen bewegen terwijl de beitel in de
gereedschapshouder vastzit.
4. Om een beitel te verwijderen, de
gereedschapshouder/mof (e) terugtrekken en de
beitel uit de gereedschapopname trekken.
Positie van beitel indexeren (fig. 7)
De beitel kan worden geïndexeerd en vastgezet in
12 verschillende posities.
1. De beitel plaatsen zoals boven uitgelegd.
2. De positiekraag van de beitel (d) draaien in de
richting van de pijl totdat de beitel zich in de
gewenste positie bevindt.
Zijhendel aanpassen en bijstellen
(fig. 8)
De zijhendel (c) kan worden gemonteerd aan de
voorkant van de machine voor zowel rechtshandige
als linkshandige gebruikers.
	
WAARSCHUWING: De machine
uitsluitend gebruiken als de zijhendel
goed is gemonteerd.
1. De spanknop van de zijhendel losschroeven (i).
2. De zijhendel geheel op de machine schuiven
en de plaats vaststellen van de stalen ring (r) in
het montagegebied (f). De juiste positie van de
zijhandgreep is tussen de kop en het midden
van de koker.
3. De zijhendel (c) op de gewenste hoek afstellen.
4. De zijhandel in de gewenste positie schuiven
en draaien.
5. De zijhendel vastmaken door de spanknop vast
te schroeven (i).
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AFSTELLING
	
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat
de hoofdschakelaar in de OFF (UIT)
positie staat. Het onbedoeld opstarten
kan letsel veroorzaken.
	WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u hulpstukken
verwisselt. Blootgestelde metalen
delen van het werktuig of een hulpstuk
kunnen tijdens de werking heel erg
warm worden.
SDS Max®
-hulpstukken plaatsen en
verwijderen (fig. 3, 4)
D25899
Op deze machine worden SDS Max®
-beitels
gebruikt (zie bijblad van fig. 4 voor een doorsnede
van een beitelschacht).
Gebruik uitsluitend door DeWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
1. Reinig de beitelschacht.
	
WAARSCHUWING: geen smeermiddel
aanbrengen aan de machine.
2. De beitelschacht in de gereedschapopname/
mof plaatsen (e). De beitel licht neerdrukken en
draaien totdat de mof vast klikt.
3. Aan de beitel trekken om te controleren
of die stevig vastzit. Bij het hameren dient
de beitel verschillende centimeter axiaal
te kunnen bewegen terwijl de beitel in de
gereedschapshouder vastzit.
4. Om een beitel te verwijderen, de
gereedschapshouder/mof (e) terugtrekken en de
beitel uit de gereedschapopname trekken.
19 mm zeskant-hulpstukken
plaatsen en verwijderen (fig. 5, 6)
D25941
Bij deze machine worden beitels gebruikt met een
19 mm zeskantschacht (zie bijblad van fig. 6 voor
een doorsnede van een beitelschacht).
Pagina: 62
61
Nederlands
4. De zijhendel passen en bijstellen (c) en
controleren of die stevig vastzit.
5. Werktuig aan beide hendels vasthouden (b, c)
en inschakelen. Het werktuig draait nu continu.
6. Het werktuig altijd uitschakelen als het werk
klaar is en voordat u de stroom uitschakelt.
Beitels van verschillend type zijn te koop als optie.
Gebruik uitsluitend door DeWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
ONDERHOUD
Uw elektrische werktuig van DeWALT is ontworpen
om gedurende een lange tijd te werken met
een minimum aan onderhoud. Doorlopende
bevredigende werking is afhankelijk van goed
onderhoud en regelmatig reinigen van het werktuig.
	
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Service aan deze machine kan niet door de
gebruiker worden verricht. Breng het werktuig naar
een door DeWALT geautoriseerd reparatiebedrijf na
circa 100 uren gebruik. Neem contact op met een
DeWALT geautoriseerd reparatiebedrijf als u voordien
problemen ondervindt.
Onderhoud van hulpstukken (fig. 9)
Onderhoud van hulpstukken op het juiste tijdstip
staat garant voor optimale resultaten bij de werking
en een lange en efficiënte gebruiksduur van
de hulpstukken.
Slijp de beitels op slijpschijven. Zie afbeelding 9 voor
de juiste hoek van de volgende beitels:
		 j. schopvormige beitel
		k. koudbeitel
		 l. puntige beitel
		 m. U-vormige beitel
		 n. holle beitel
		 o. mortelbeitel
		 p. getande beitel
	
WAARSCHUWING: Deze beitels
kunnen maar een beperkt aantal keren
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING:
			 •	
Neem altijd de veiligheidsinstructies en
toepasselijke voorschriften in acht.
			 •	
Controleer de locatie van buizen
en bedrading.
			 •	
Pas circa 20 - 30 kg druk op het
werktuig toe. Te veel kracht versnelt het
beitelen niet, maar tast de werking en
gebruiksduur van het werktuig aan.
	
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat
de hoofdschakelaar in de OFF (UIT)
positie staat. Het onbedoeld opstarten
kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 2)
	
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
	
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (c), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (b) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. 1)
Inschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (a) in
stand 1.
Uitschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (a) in
stand 0.
Slopen, beitelen en groeven trekken
(fig. 1)
1. Kies de geschikte beitel en reinig de schacht.
2. De beitel plaatsen en controleren of die
stevig vastzit.
3. De gewenste slagkracht instellen.
Pagina: 63
62
Nederlands
Als u op een dag merkt dat uw DeWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
	
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DeWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DeWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DeWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DeWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
opnieuw worden geslepen. Neem
contact op met uw verkoper voor advies
in geval van twijfel.
	
WAARSCHUWING: Controleer of
de snijrand niet is verkleurd door te
veel druk. Dit kan de hardheid van het
hulpstuk aantasten.
Smering
Uw elektrische werktuig behoeft geen extra smering.
Reinigen
	
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als
vuil zich zichtbaar opstapelt in en rond
de ventilatieopeningen. Draag een
beschermende bril terwijl u dit doet.
	
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te reinigen.
Deze chemische stoffen kunnen het
materiaal gebruikt in deze onderdelen
verzwakken. Gebruik alleen een doek
met water en zachte zeep. Laat nooit
een vloeistof in het gereedschap lopen
en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
Optionele hulpstukken
	
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die aangeboden
door DeWALT, niet zijn getest met dit
product, kan het gebruik ervan met
dit werktuig gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen
bij dit product uitsluitend hulpstukken
worden gebruikt die zijn aanbevolen
door DeWALT.
Raadpleeg uw verkoper voor nadere informatie over
de geschikte hulpstukken.
Milieubescherming
	
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval
worden gegooid.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25899K.

Stel een vraag over de DeWalt D25899K

Heb je een vraag over de DeWalt D25899K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25899K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25899K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.