DeWalt D25405 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25405. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25405
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 62
NEDERLANDS
61
ROTERENDE KLOPBOOR VOOR ZWAAR GEBRUIK
D25404, D25405
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq = m/s2
12,0 12,0
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
D25404 D25405
Voltage V 230 230
Types 2/3 2/3
Vermogen W 900 900
Snelheid zonder weerstand min-1
0 - 730 0 - 730
Toerental min-1
0 - 620 0 - 620
Slagarbeid J 0–4,8 0–4,8
Maximaal boorbereik in
staal/hout/beton mm 16/40/32 16/40/32
Beitelposities 24 24
Capaciteit kernboren
in zacht steen mm 90 90
Gereedschapshouder SDS Plus®
SDS PlusÆ
Kraagdiameter mm 58 58
Gewicht kg 4,9 4,9
LPA (geluidsdruk) dB(A) 85 85
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3,0 3,0
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 96 96
KWA (onzekerheid
geluidsvermogen) dB(A) 3,0 3,0
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah:
Boren in metaal
ah,D = m/s2
< 2,5 < 2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD = m/s2
14,5 14,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,5
Pagina: 63
NEDERLANDS
62
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D25404, D25405
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
27.07.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Pagina: 64
NEDERLANDS
63
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de operator een elektrische schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Draag een stofmasker of gasmasker bij
toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op het
gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote handen
beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
roterende hamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Pagina: 66
NEDERLANDS
65
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE VAN DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (m), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat gedrukt op het oppervlak van het
omhulsel dat de bevestigingsverbinding vormt
tussen het werktuig en de accu.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Fabricagejaar
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Roterende klopboor voor zwaar gebruik
1 Zijgreep
1 Staafje voor diepteaanpassing
1 Kit
1 Sleutelloze boorklauw (D25405K)
1 Veiligheidsbril (D25405K)
1 Werkhandschoenen (D25405K)
1 Harde opbergdoos (D25405K)
4 HSS boorstukken (D25405K)
4 Bradpoint boorstukken (D25405K)
2 Flatwood boorstukken (D25405K)
2 SDS Plus®
boorstukken (D25405K)
1 SDS Plus®
beitel (D25405K)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
BESCHRIJVING (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas de
gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan
schade of persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
a. Variabele snelheidsschakelaar
b. Moduskeuzeschakelaar
c. Veiligheidsvergrendeling
d. Gereedschapshouder
e. Stofkap
f. Vergrendelingkraag
g. Staafje voor diepteaanpassing
h. Zijgreep
i. Stopklem voor diepte
GEBRUIKSDOEL
Uw roterende klopboor is ontworpen voor
professioneel boren en klopboren, evenals lichte
bik-, beitel- en slooptoepassingen en voor kernboren
met hardmetalen punt.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Torsiebeperking controle
Alle roterende klopboren zijn voorzien van een
controle voor torsiebeperking die de maximale
torsiereactie die door de operator wordt uitgeoefend
vermindert wanneer een boorstuk vastloopt.
Deze functie voorkomt ook dat de transmissie
en elektrische motor vastlopen. De controle voor
torsiebeperking is in de fabriek ingesteld en kan niet
worden aangepast.
Variabele snelheid
De functie variabele snelheid maakt het mogelijk dat
de snelheid langzaam wordt opgebouwd, waardoor
wordt voorkomen dat het boorstuk wegglijdt van de
beoogde positie van het gat wanneer u begint met
boren. Deze functie vermindert ook de onmiddellijke
torsiereactie die wordt uitgeoefend op de transmissie
en de operator als de klopboor wordt gestart terwijl
het boorstuk zich in een bestaand gat bevindt.
Pagina: 67
NEDERLANDS
66
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60745;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw acculader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2
; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert
of verwijdert, voordat u instelling
aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
De bedieningsmodus kiezen (fig. 2)
Het gereedschap kan in de volgende
bedieningsmodi worden gebruikt:
Roterend boren: voor het schroeven en
boren in staal, hout, en plastic
Klopboren: voor boorhandelingen in
beton en metselwerk
Uitsluitend klopboren: voor lichte bik-,
beitel- en sloopwerkzaamheden. In de
deze modus kan het gereedschap ook
worden gebruikt als een koevoet om een
vastgelopen boorstuk vrij te laten komen.
Boorstuk rotatie: niet-werkende positie
die uitsluitend gebruikt wordt om een
platte beitel in de gewenste positie te
draaien.
1. Om de bedieningsmodus te kiezen, drukt u op
de veiligheidsvergrendeling (c) en draait u de
moduskeuzeschakelaar (b) totdat deze wijst
naar het symbool van de gewenste modus.
2. Laat de veiligheidsschakelaar vrijkomen en
controleer of de modekeuzeschakelaar vast in
positie staat.
WAARSCHUWING: Kies de
bedieningsmodus niet als het
gereedschap aan staat.
De beitelpositie indexeren
De beitel kan in 24 verschillende posities worden
geïndexeerd en vergrendeld.
1. Draai de moduskeuzeschakelaar (b) totdat deze
wijst naar de rotatiepositie van het boorstuk.
2. Draai de beitel naar de gewenste positie.
3. Stel de moduskeuzeschakelaar (b) in op de
positie ‘uitsluitend klopboren’.
4. Draai de beitel totdat deze op zijn positie vastzit.
SDS Plus®
accessoires insteken en
verwijderen (fig. 3)
Dit gereedschap maakt gebruik van SDS Plus®
accessoires (zie de inzet in fig. 3 voor een
dwarsdoorsnede van een SDS Plus®
boorschacht).
Wij raden aan om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
1. Maak de boorschacht schoon en vet deze in.
2. Steek de boorschacht in de
gereedschapshouder (d).
3. Druk het boorstuk omlaag en draai het licht
totdat het in de gleuven past.
4. Trek aan het boorstuk om te controleren of het
stevig is vergrendeld. Bij de klopboorfunctie
dient het boorstuk meerdere centimeters
om de as te kunnen draaien als het in de
gereedschapshouder is vergrendeld.
5. Om een boorstuk te verwijderen trekt u de huls
van de houdervergrendeling (j) terug en trekt u
het boorstuk eruit.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u accessoires
verwisselt. De blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap en de
accessoire kunnen extreem heet worden
tijdens het gebruik.
De zijgreep aanbrengen (fig. 4)
De zijgreep (h) kan worden aangebracht om zowel
voor rechtshandige als linkshandige gebruikers te
dienen.
Pagina: 68
NEDERLANDS
67
WAARSCHUWING: Gebruik het
gereedschap niet zonder dat de zijgreep
correct is bevestigd.
1. Maak de zijgreep los.
2. Voor rechtshandige gebruikers: schuif de
klem van de zijgreep over de kraag achter de
gereedschapshouder, hendel aan de linkerkant.
Voor linkshandige gebruikers: schuif de
klem van de zijgreep over de kraag achter
de gereedschapshouder, hendel aan de
rechterkant.
3. Draai de zijgreep in de gewenste positie en
maak de hendel vast.
De boordiepte instellen (fig. 5)
1. Steek het gewenste boorstuk in zoals hierboven
beschreven.
2. Maak de stopklem voor diepte (i) los.
3. Breng het staafje voor diepteaanpassing (g) aan
in het gat van de stopklem voor diepte.
4. Pas de boordiepte aan zoals afgebeeld.
5. Maak de stopklem voor diepte vast.
De gereedschapshouder met de
boorklauw vervangen (fig. 6)
De DT7018 sleutelloze boorklauw wordt standaard
bij de D25405K geleverd, en is optioneel leverbaar
bij de D25404K.
1. Draai de vergrendelingkraag (f) in
de ontgrendelingpositie en trek de
gereedschapshouder (d) eraf.
2. Duw de boorklauw (k) op de as en draai de
vergrendelingkraag in de vergrendelingpositie.
3. Om de boorklauw met de gereedschapshouder
te vervangen, verwijdert u eerst de boorklauw
op dezelfde wijze als de gereedschapshouder
werd verwijderd. Plaats vervolgens de
gereedschapshouder weer op dezelfde wijze als
de boorklauw is geplaatst.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard boorklauwen in de
klopboormodus.
De stofkap vervangen (fig. 3)
De stopkap (e) voorkomt dat stof in het apparaat
terecht komt. Vervang een versleten stofkap
onmiddellijk.
1. Trek de huls van de houdervergrendeling (j) naar
achteren en trek de stofkap (e) eraf.
2. Breng de nieuwe stofkap aan.
3. Laat de huls van de houdervergrendeling los.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op
het gereedschap uit (ong. 5 kg).
Overmatige druk maakt het boren niet
sneller maar vermindert de prestaties
van het gereedschap en kan de
levensduur van het gereedschap
bekorten.
• Boor of duw niet te diep om schade
aan de stofkap te voorkomen.
• Houd het gereedschap altijd stevig
met beide handen vast om voor een
veilige houding te zorgen. Bedien het
gereedschap altijd terwijl de zijhendel
correct is gemonteerd.
Juiste positie van de handen (fig. 1, 7)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (h), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (l) vasthoudt.
Aan- en uitschakelen (fig. 1)
Om het gereedschap te bedienen drukt u
de variabele snelheidsschakelaar (a) in. De
druk die wordt uitgeoefend op de variabele
snelheidsschakelaar bepaalt de snelheid van het
gereedschap.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Klopboren (fig. 1)
BOREN MET EEN VAST BOORSTUK
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (b) in op de
positie ‘klopboren’.
Pagina: 69
NEDERLANDS
68
2. Plaats het geschikte boorstuk. Gebruik voor de
beste resultaten boorstukken met metalen punt
van hoge kwaliteit.
3. Stel de zijhendel (h) naar wens bij.
4. Stel indien nodig de boordiepte in.
5. Markeer het punt waar het gat dient te worden
geboord.
6. Plaats het boorstuk op de plaats en zet het
gereedschap aan.
7. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
Boren met een kernboor
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (b) in op de
positie ‘klopboren’.
2. Stel de zijhendel (h) naar wens bij.
3. Plaats de geschikte kernboor.
4. Monteer de middenboor in de kernboor.
5. Plaats de middenboor op de plaats en druk op
de variabele snelheidsschakelaar (a). Boor totdat
de kern ong. 1 cm in het beton doordringt.
6. Stop met boren en verwijder de middenboor.
Plaats de kernboor terug in het gat en ga verder
met boren.
7. Als u boort in een structuur die dikker is
dan de diepte van de kernboor, verwijdert u
regelmatig de ronde cilinder van beton of kern
in het boorstuk. Om het ongewenst afbreken
van beton rondom het gat te voorkomen,
boort u eerst een gat met de diameter van de
middenboor volledig door de structuur heen.
Vervolgens boort u halverwege in het binnengat
vanaf beide kanten.
8. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
Roterend boren (fig. 1)
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (b) in op de
positie ‘roterend boren’.
2. Vervang de gereedschapshouder voor de
boorklauw (DT7018).
3. Ga verder zoals beschreven bij klopboren.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard boorklauwen in de
klopboormodus.
Bikken en beitelen (fig. 1)
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (b) in op de
positie ‘uitsluitend klopboren’.
2. Plaats de geschikte beitel en draai deze met
de hand om deze in één van de 24 posities te
vergrendelen.
3. Stel de zijhendel (h) naar wens bij.
4. Zet het gereedschap aan en begin met werken.
5. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
WAARSCHUWING:
• Gebruik dit gereedschap niet om
gemakkelijk ontvlambare of explosieve
vloeistoffen te mengen of te pompen
(benzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen ontvlambare
stoffen die als zodanig worden
aangemerkt.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert
of verwijdert, voordat u instelling
aanpast of wijzigt, of wanneer u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
• Er kan geen onderhoud door de gebruiker
aan dit product worden uitgevoerd. Breng
het gereedschap bij een erkende DEWALT
reparateur na ongeveer 40 gebruiksuren. Als
zich voor die tijd problemen voordoen, neem
dan contact op met een erkende DEWALT
reparateur.
• Het gereedschap gaat automatisch uit als de
koolstofborstels zijn versleten.
Pagina: 70
NEDERLANDS
69
Borstels
DEWALT maakt gebruik van een geavanceerd
borstelsysteem dat de boor automatisch stopt als
de borstels zijn versleten. Dit voorkomt ernstige
schade aan de motor. Nieuwe borstels zijn leverbaar
bij de erkende DEWALT reparateurs. Gebruik altijd
identieke vervangende onderdelen.
Smering
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende
smering nodig.
Accessoires en aanvullende onderdelen moeten
regelmatig worden gesmeerd rondom de SDS Plus®
bevestiging.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Optioneel zijn diverse types SDS Plus®
boorstukken
en beitels leverbaar.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Pagina: 71
NEDERLANDS
70
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25405.

Stel een vraag over de DeWalt D25405

Heb je een vraag over de DeWalt D25405 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25405. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25405 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.